Covid-‘vaccin’ ontmaskerd als enorm risico: Laat je niet vertrappen door de lemmingen op weg naar de afgrond

2
© Erin O'Toole / Flickr (CC0 1.0)

Dokter Christiane Northrup is onvermurwbaar: de zogenaamde anti-Covid injecties zijn geen vaccins. Northrup benadrukt dat het mRNA-vaccin experimenteel was, niet zal voorkomen dat de gevaccineerden geïnfecteerd worden met Covid-19 of het verspreiden  – de definitie van vaccin – dat zij duizenden kwetsuren en sterfgevallen hebben veroorzaakt en dat vaccinfabrikanten niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld, hoe schadelijk hun product ook blijkt te zijn, bericht Freewestmedia.com.

Northrup vermeldde ook dat deze vaccins in recordtijd zijn ontwikkeld en goedgekeurd. In de VS waren ze al na zeven maanden goedgekeurd, in vergelijking met eerdere vaccins die 5-10 jaar nodig hadden om goedgekeurd te worden. Northrup zei ook dat mRNA-vaccin van onder andere Pfizer en Moderna genetisch gemodificeerd was – iets dat als controversieel wordt beschouwd – en dat er daarom geen “terugkeer” was voor de geïnjecteerde persoon, aangezien het slachtoffer uiteindelijk ongeneeslijk “genetisch gemodificeerd” wordt.

Biden werkt aan vaccinaties van kinderen

Tijdens haar toespraak zei Northrup ook dat de vaccinfabrikant Pfizer de Amerikaanse Food and Drug Administration FDA toestemming heeft gevraagd om het vaccin aan kinderen in de leeftijdsgroep 12-15 jaar te mogen geven.

Op 10 mei heeft president Biden, wiens regering heeft aangedrongen op massale vaccinaties, snel toestemming gegeven voor het gebruik van het mRNA-vaccin van Pfizer bij kinderen.

“Dit is een enorme stap in onze strijd tegen de pandemie”, zei een enthousiaste Biden ten overstaan van vertegenwoordigers van de systeemmedia. Hij vermeldde niet dat uit de eigen officiële statistieken van de Verenigde Staten blijkt dat kinderen (0-17 jaar) in de Verenigde Staten slechts 0,04 procent uitmaken van de vermeende sterfgevallen “met Covid-19”. Evenmin werd vastgesteld dat vermeende met Covid besmette kinderen zeer zelden aan een ernstige ziekte lijden en dat slechts 0,02 procent van hen in de Verenigde Staten ziekenhuiszorg nodig heeft. Er bestaat vandaag een consensus dat een gewone griep gevaarlijker is voor kinderen dan Covid-19.

Het CDC-panel dat de mRNA-injectie voor kinderen heeft “aanbevolen”, werd door de mainstream media consequent als “onafhankelijk” omschreven, ondanks de reeds lang bestaande kritiek dat de meeste mensen met de macht om invloed uit te oefenen binnen het CDC op verschillende manieren verbonden zijn met de farmaceutische en vaccinbedrijven, wier producten zij zullen beoordelen.

Rochelle Walensky, de directeur-generaal van het Amerikaanse volksgezondheidsagentschap CDC ging nog verder dan president Biden, die op 12 mei alle ouders aanspoorde hun kinderen te laten vaccineren. Walensky drong er bij kinderen op aan om het vaccin te eisen als hun ouders “aarzelden”. De directeur-generaal heeft onlangs voor een commissie van de Senaat betoogd dat het noodzakelijk is kinderen te vaccineren, zodat de Verenigde Staten kudde-immuniteit bereiken en de verspreiding van Covid-19 wordt voorkomen.

Net als in alle andere landen heeft niemand het meer over natuurlijke kudde-immuniteit omdat mensen die Covid-19 hebben gehad natuurlijke antilichamen ontwikkelen. Zelfs niet in Zweden, dat het ooit promootte als een strategie. Premier Löfven ging zelfs zo ver te beweren dat kudde-immuniteit nooit een onderdeel is geweest van de Zweedse Corona-strategie.

“Nooit, nooit”, zei een zichtbaar onder druk staande Löfven toen hem op 26 april in de constitutionele commissie (KU) van de Riksdag werd gevraagd naar de manier waarop de regering de pandemie heeft aangepakt. Velen vragen zich nu af waarom de Zweedse premier zo duidelijk van koers is veranderd.

  Frankrijk: ENIGE Kritiek op het mRNA DEATHVAX™ Platform Strafbaar tot 3 jaar gevangenisstraf en 45.000 euro

Borstgevoede kinderen sterven

Christiane Northrup waarschuwde ook dat het Covid-vaccin onvruchtbaarheid bij vrouwen kan veroorzaken, omdat het in de placenta aanwezige eiwit Syncytin-1 sterk lijkt op het spike-eiwit van het Covid-virus SARS-CoV-2, dat door het vaccin geïnjecteerde immuunsysteem zou moeten worden aangevallen. Daarin krijgt zij steun van vele deskundigen, niet in de laatste plaats van de voormalige vicepresident en hoofdwetenschapper van Pfizer, Michael Yeadon, die een brief aan de EU heeft geschreven waarin hij juist hiervoor waarschuwt.

De bekende gynaecologe zegt vervolgens dat het mRNA-vaccin ook het ongeboren kind bedreigt. Zij baseert zich onder meer op officiële gegevens van het Britse geneesmiddelenbureau MHRA, waaruit blijkt dat het aantal miskramen spectaculair is toegenomen sinds met de massale vaccinaties is begonnen. Uit een rapport van het MHRA over de periode 9 december 2020 tot 7 maart 2021 bleek dat het aantal miskramen in het VK toen met maar liefst 366 procent was toegenomen, dat wil zeggen 3,6 keer meer miskramen in die periode dan normaal.

Zij citeerde Ryan Cole, een arts en lijkschouwer, tevens CEO en medisch directeur bij Cole Diagnostics, die alarm sloeg over het vaccin nadat hij de effecten op zwangere vrouwen had gezien. Ze herhaalde dat hij zei: “Ik heb een vriend wiens vrouw zeven maanden zwanger was, zij kreeg de prik en kreeg gisteren een miskraam, onmiddellijk na de injectie”. Northrup verklaarde dat zij als gynaecologe soortgelijke ervaringen heeft gehad met patiënten en gelooft dat dit te wijten is aan deze experimentele injecties.

“Ik maak me hier echt zorgen over”, zei Northrup nadrukkelijk, en toonde vervolgens een uittreksel uit het octrooi van Pfizer op het vaccin betreffende regels voor proefpersonen om “het risico voor de reproductieve veiligheid uit te sluiten”. Daarin staat zwart op wit dat mannen zich tijdens de proefperiode en 28 dagen daarna ertoe moeten verbinden geen sperma af te staan of onbeschermde seks te hebben met vrouwen in de vruchtbare leeftijd en dat vrouwelijke proefpersonen niet mogen deelnemen als zij zwanger zijn of borstvoeding geven. Desondanks wordt het vaccin nu zowel aan zwangere vrouwen als aan vrouwen die borstvoeding geven gegeven, met berichten dat de baby’s een dag na de injectie ziek worden en dan de volgende dag sterven. Nogmaals, het verband met het vaccin kon, zoals gewoonlijk, “niet worden bewezen”.

Dodelijke bloedstolsels

Christiane Northrup vermeldde vervolgens dat de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson bloedstolsels veroorzaken en dat zij daarom door vele artsen op eigen initiatief en ook door bepaalde autoriteiten en landen zijn stopgezet. Dit is het geval na verscheidene gerapporteerde sterfgevallen als gevolg van bloedstolsels bij degenen die met deze vaccins waren geïnjecteerd. In Zweden werd het vaccin van AstraZeneca in maart tijdelijk stopgezet, maar hervat toen het Zweedse Bureau voor de Volksgezondheid beweerde dat “het voordeel van het vaccin groter is dan de risico’s”.

Op 13 april werd het vaccin van Johnson & Johnson in de Verenigde Staten stopgezet nadat de FDA en CDC een gezamenlijke verklaring hadden afgegeven waarin werd aanbevolen het gebruik op te schorten. Maar al op 23 april werd het gebruik hervat, ondanks het feit dat er niets is veranderd. Dit gebeurde nadat de FDA en de CDC hadden besloten dat het risico van bloedstolsels (trombose) op de bijsluiter moest worden vermeld. Het EMA besloot dit vaccin in Europa niet stop te zetten met het gebruikelijke argument dat “het risico niet opweegt tegen de voordelen”.

Bijwerkingen en dood

  Dr. Mike Yeadon: "Dit zijn geen vergissingen, goedbedoelde fouten, het nemen van een voorzichtige beslissing, of iets dergelijks, ze zijn opzettelijk" 

Northrup ging vervolgens in op alle gemelde gevallen van vermoedelijke bijwerkingen en sterfgevallen in verband met het Covid-vaccin, inclusief de officiële cijfers uit Europa tot 20 maart, die gelden voor alle beschikbare vaccins. Het rapportagesysteem EudraVigilance van het EMA had 199.213 bijwerkingen en 4.576 sterfgevallen als gevolg van Covid-vaccins gemeld. Iets meer dan een maand later, op 24 april, waren de Europese cijfers gestegen tot 354.177 bijwerkingen en 8.430 sterfgevallen. Zij wees erop dat het hierbij niet zelden ging om ernstige bijwerkingen zoals verlamming en niet alleen om “gevoeligheid voor de prik”.

Northrup liet vervolgens zien hoe deze dodelijke bijwerkingen tot stand kwamen: “Dit is iets wat jullie allemaal moeten weten”, zei ze en presenteerde een onderzoeksrapport getiteld Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases (PMID: 33584709) dat in januari is gepubliceerd door het National Center for Biotechnology Information. Uit de studie bleek dat 28 van de 65 geteste menselijke organen en weefsels een wisselwerking vertonen met het spike-eiwit (S-eiwit) waartegen het mRNA-vaccin het lichaam van de geïnjecteerde persoon antilichamen doet aanmaken.

“Dit betekent dat wanneer je lichaam het eiwit heeft aangemaakt, het een wisselwerking kan aangaan met hersenweefsel, hartweefsel, oogweefsel, leverweefsel, neurologisch weefsel”, legde Northrup uit en gaf een ernstige waarschuwing.

“Dit is een probleem en het wordt pathogene priming genoemd. In het begin gaat het misschien goed met je, zoals met de fretten in de mRNA-proeven, maar als je later in de herfst iets tegenkomt dat op een Coronavirus lijkt, zal je lichaam gaan reageren op je eigen weefsels. Dit wordt pathogene priming genoemd, waarbij alle fretten stierven aan een cytokinestorm”. Ze noemde de prik een “Trojaans paard”.

Pathogene priming of cytokinestorm is een vorm van systemisch inflammatoir reactiesyndroom (SIRS) dat kan worden uitgelokt door verschillende factoren, zoals infecties, bepaalde geneesmiddelen en vaccins. Het treedt op wanneer een groot aantal witte bloedcellen wordt geactiveerd en ontstekingsbevorderende cytokinen afgeeft, die op hun beurt nog meer witte bloedcellen activeren. Dit is al vele jaren een bekend probleem bij de ontwikkeling van vaccins.

Cytokinestorm zal velen doden

Northrup legde in meer detail uit wat het betekende. De antilichamen die worden aangemaakt activeren een type witte bloedcel dat macrofagen heet. Wanneer een wond ontstoken raakt door de activiteit van macrofagen, is dat de manier van het lichaam om met de schade om te gaan. Dit triggert het andere type macrofagen om te komen “opruimen”, maar na een “vaccin”-injectie zullen zij de bedreiging in hun eigen weefsel zien en het in plaats daarvan aanvallen.

“We zullen mensen zien die sterven aan massale ontstekingen, cytokinestormen, die niet ophouden. En dit zou binnen zes maanden moeten gebeuren”, legde Northrup uit. Het wordt ook wel een auto-immuunreactie genoemd en is de schadelijke aanval van het immuunsysteem op het lichaamseigen weefsel. Het is dezelfde reactie die ten grondslag ligt aan orgaanafstoting tijdens een transplantatieprocedure.

  EU-parlement stemt voor "EU COVID-19-certificaat" - alleen vrij reizen voor volledig gevaccineerde en geïmmuniseerde personen

De bekroonde Duitse deskundige Dr. Sucharit Bhakdi heeft een soortgelijke waarschuwing afgegeven.

Northrup herinnerde het publiek aan de gevallen die aan VAERS zijn gemeld. Er is sprake van anafylactische (ernstige allergische) reactie, verlamming, plotselinge blindheid, gehoorverlies, encefalitis (hersenontsteking), toevallen, beroertes en de dood.

Factcheckers zijn op volle kracht gegaan tijdens de ongekende wereldwijde campagne om het vaccin te verdedigen en mensen te verleiden of te intimideren om de injecties te accepteren. Reuters verklaarde dat er “geen bewijs was dat Covid-19 vaccins cytokinestormen veroorzaken”. Het werd op sociale media met Still image: dk dox.tvridicule ontvangen, maar berichten werden in veel gevallen snel gecensureerd, met de opmerking dat er geen bewijs kan zijn voor iets dat nog niet is gebeurd.

Northrup wordt echter gesteund door verschillende deskundigen, niet alleen Bhakdi. De wereldwijd vooraanstaande immunologe professor Dolores Cahill. heeft net als Northrup gewaarschuwd voor cytokinestormen, die volgens haar ook kunnen worden uitgelokt door natuurlijk voorkomende infecties met het Coronavirus, wat kan leiden tot uitgebreide ernstige ziekte en sterfte onder degenen die het mRNA-vaccin hebben genomen.

Laat de doden de doden begraven

De fretten waar Northrup het over had, werden ook opgemerkt in de Israëlische media. Een redactioneel artikel met de titel “Dit is geen vaccin” (zie: Dit is geen vaccin), gepubliceerd op 13 januari op Israel National News, stelde:

“In klinische proeven sinds de jaren zestig van vaccinatie tegen RS-virus, Dengue [koorts], SARS en MERS, mislukten de studies telkens tijdens de dierlijke fase. Bij katten, fretten, apen en konijnen trad telkens Antibody Dependent Enhancement (ADE) op, ook bekend als pathogenic priming of cytokine storm. Dit gebeurt wanneer het immuunsysteem een ongecontroleerde en overweldigende ontstekingsreactie veroorzaakt wanneer het in de echte wereld met de ziekteverwekker wordt geconfronteerd, met als tragisch gevolg de dood. Dezelfde overreactie van het immuunsysteem deed zich voor bij een aantal zuigelingen die experimentele vaccins kregen tegen RSV in klinische proeven, evenals bij ongeveer zeshonderd Filipijnse kinderen die stierven bij het begin van vaccinaties tegen Dengue [dat toen werd stopgezet] en het is vandaag nog steeds een ernstig probleem”.

Israel National News (Arutz Sheva) is waarschijnlijk de populairste nieuwssite onder orthodoxe Joden wereldwijd en geeft een van Israëls grootste weekbladen uit.

De Filipijnen werden in 2019 getroffen door het Dengvaxia-schandaal. Dit zou deels de reden zijn waarom volgens een nationale opiniepeiling nu slechts 19 procent van de bevolking het Covid-vaccin wil nemen.

Christiane Northrup sloot de toespraak af door nogmaals te benadrukken dat “er geen weg terug is” voor degenen die zich op verschillende manieren laten verleiden tot het nemen van de experimentele injecties. Dit komt omdat hun DNA onherroepelijk is veranderd.

Bid tot God, laat de doden de doden begraven, laat je niet vertrappen door de lemmingen op weg naar de afgrond.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De mainstream media hypes Moderna’s Covid-19 vaccine en bagatelliseren risico’s 

Vorig artikelSpanje gehoorzaamt Bill Gates en Klaus Schwab en presenteert zijn Plan 2050
Volgend artikelChina: Greta is een dikzak
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Alles lijkt te duiden op de grootste genocide op de mensheid aller tijden, want waarom moet er met extreme drang die gepaard gaat met extreme vrijheidsbeperkingen iedereen zo snel mogelijk een experimenteel genetische injectie toe gediend worden en dit meerdere malen? Dat terwijl het zogenaamde vaccin enkel een noodvergunning verleent is, die op zeer verdachte wijze tot stand is gekomen. Want alle (natuurlijke) medicijnen tegen deze ziekte worden verboden, omdat anders het zogenaamde vaccin illegaal is. Dan kun je al op voorhand aanvoelen dat dit bewuste experimentele injectie alles behalve onze gezondheid bevordert. Dit kan alleen erop duiden dat er vele eraan zullen overlijden en/of levenslang gehandicapt zullen worden van dat zogenaamde vaccin. Want als er hele volksstammen te gelijk worden geïnjecteerd dan valt het niet zo op. Daar door de media niet alleen propaganda voor de injectie gepromoot wordt en tegelijk gecensureerd wordt wat betreft de ernstige bijwerkingen en de overlijdens ervan. Zolang het grootste deel van de mensheid zich laat verleiden om vrijwillig naar de slachtbanken te gaan, zullen zij onbewust ook de weigeraars verraden en met hun gedrag andere met de dood bedreigen. Eénmaal geïnjecteerd zal diegene (zonder dat hij/zij het zelf beseft) alles hebben op gegeven waar ze voor leven. Domme, dwazen en goedgelovigen sneuvelen altijd als eerste in de oorlog, omdat zij hun vertrouwen in andermans handen leggen, die alleen het beste met zich zelf voor hebben en niets voor die domme, dwaze en de goedgelovigen. Met list en bedrog wordt de mensheid al eeuwen onder de duim gehouden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in