Leden van de Corona Onderzoekscommissie, Dr. Reiner Fuellmich en Viviane Fischer, waren uitgenodigd naar Warschau te komen om deel te nemen aan de inauguratie van het “Neurenberg 2.0 project” op 15 november 2021, bericht Dailyexpose.uk.

Het Neurenberg 2.0 Project is een burgerinitiatief met als doel historische en juridische documentatie te verzamelen over misdaden, wetteloosheid, misbruik en nalatigheid van het openbaar gezag en om individuele tragedies te documenteren die momenteel bij het grote publiek onbekend zijn.

De naam van het project is louter symbolisch en herinnert aan het uit de geschiedenis bekende proces toen het nationaal-socialistische systeem van het Derde Rijk werd berecht voor de misdaden die werden begaan door degenen die het beleid en de regels van dit systeem representeerden.

De commissie wordt geleid door parlementslid Grzegorz Braun, Professor Mirosław Piotrowski, Paweł Skutecki en advocaat Jacek Wilk.

Parlementslid Grzegorz Braun opende de eerste zitting: “Hierbij kondig ik de opening aan van de hoorzitting van de parlementaire onderzoekscommissie voor onrechtmatig handelen met betrekking tot Covid-19. Laat mij de mensen voorstellen die hier bij mij aanwezig zijn.

Professor Mirosław Piotrowski, Europees parlementslid van deze en hopelijk toekomstige termijnen. Roman Fritz, vice-voorzitter van De Kroon – de Confederatie van de Poolse Kroon – [en] secretaris van onze commissie, die zo dadelijk het woord zal nemen en die de moderator van de hoorzitting van vandaag zal zijn. En advocaat Jacek Wilk, een parlementslid van de vorige, de huidige en hopelijk de toekomstige ambtstermijn en dezelfde van de Republiek Polen. Aan de linkerzijde advocaten Krzysztof Łopatowski, Jarosław Litwin en Arkadiusz Tetela die vandaag vragen zullen stellen aan onze gasten. Onze eregasten van vandaag zijn Dr. Reiner Fuellmich en Viviane Fischer.”

Regnum TV: Onderzoekscommissie van het Poolse Huis van Afgevaardigden: Inauguratie met Dr. Reiner Füllmich, 15 november 2021 (Engelse vertaling) (3 uur)

Na afloop gaven Dr. Fuellmich en Fischer een open conferentie om hun presentatie eerder op de dag voor de parlementaire onderzoekscommissie samen te vatten.

Het virus is niet gevaarlijker dan de gewone griep. Het overlevingspercentage is 99,97%. Kinderen lopen statistisch gezien geen risico om ziek te worden of te sterven aan Covid. De PCR-test om besmetting op te sporen is totaal onbetrouwbaar en de manier waarop Prof. Christian Drosten zijn test had opgezet zou gegarandeerd 100% valse positieven opleveren, legde Dr. Fuellmich uit.

“De grote vraag is: wat zit er achter dit alles, als het niet de gezondheid is? En het antwoord is heel eenvoudig, want als je kijkt naar het antwoord op onze derde vraag, die was: hoeveel schade richten de anti-coronamaatregelen aan – de maskermandaten, de vaccins, de sociale distantie?

  Wat alle westerlingen moeten leren van Canada's hardhandig optreden tegen de vrijheid

Als je kijkt naar de schade die het gevolg is van deze maatregelen, dan weet je waar het hier om gaat. Want wat we hebben geleerd van alle mensen naar wie we hebben geluisterd, waaronder natuurlijk de psychiaters en psychologen, lijkt het erop dat deze schade niet toevallig is, maar opzettelijk.

Hoe maken we een einde aan dit alles? Ik denk, ik ben ervan overtuigd dat de enige manier om dit te beëindigen is dat de mensen in opstand komen en de autoriteiten vertellen dat dit het einde van de lijn is. Dat zij het volk zijn, wij zijn het volk – niet zij.

Het zijn niet de rechtbanken [die hier een einde aan zullen maken]. De rechtbanken kunnen we misschien gebruiken om dingen op te ruimen, maar ik ben bang dat ze daar niet eens goed voor zijn, omdat ze zodanig geïnfiltreerd zijn door de andere kant dat we een heel nieuw rechtssysteem zullen moeten opzetten,” zei Dr. Fuellmich.

Fischer stelde zichzelf vervolgens voor en legde haar vroege betrokkenheid bij het Corona Onderzoekscomité uit, gevolgd door een zeer informatieve vraag-en-antwoordsessie. Wij raden aan de video hieronder in zijn geheel te bekijken.

Open conferentie bijeenkomst met Dr. Reiner Fuellmich, 15 november 2021 (alleen in het Engels) (58 min)

De oorspronkelijke open conferentievergadering, inclusief vertaling van het Engels naar het Pools, is HIER te vinden.

De dag na de start van de parlementaire onderzoekscommissie werd een ontwerp-manifest opgesteld, de “Verklaring van Warschau tegen het nieuwe totalitarisme”, zie hieronder zoals gekopieerd van FranceSoir.

Ontwerpverklaring van Warschau Tegen het Nieuwe Totalitarisme

Nadat wij in november 2021 in de Poolse hoofdstad Warschau bijeen waren gekomen, zenden wij vandaag deze zeer belangrijke en zeer dringende boodschap aan de gehele wereld. Het is ons duidelijk dat de mensheid zich vandaag voor de grootste uitdaging in haar hele geschiedenis geplaatst ziet. Grote multinationals, met hun activiteiten voornamelijk op digitaal, bancair en farmaceutisch gebied, hebben onze wereld ingrijpend veranderd en daarbij de gezondheid, de rijkdom en het leven van miljarden mensen op ongekende wijze vernietigd. Met het doel hun invloedsterreinen en hun verwezenlijkingen uit te breiden, zijn de globalistische groeperingen, gecentreerd op de ideologie van het sanitarisme, – met voorbedachten rade – begonnen met criminele handelingen, gericht op het veroorzaken van wereldwijde chaos, met als resultaat belangrijke verschuivingen, sociale, economische problemen en bloedige oorlogen. Tot op heden is vastgesteld dat de remedie tegen een dergelijke situatie de strenge politieke en financiële controle is die aan de bevolkingen wordt opgelegd, onder het voorwendsel van een valse bekommernis om het behoud van de gezondheid, het economisch evenwicht en de veiligheid. De regeringen van vele landen, onder invloed van de globalisten, vechten tegen hun eigen bevolking op een schaal die nog nooit vertoond is. Deze regeringen zijn zo de plaatselijke toezichthouders geworden van onderdrukkende, misdadige en internationale groepen. Regeringen hebben voor het grootste deel de mediasfeer gemonopoliseerd en zo onderwerping, controle en dwang verkregen, waardoor zij fundamentele wetten en individuele vrijheden afbreken met behulp van leugens, terreur en angst. De schadelijke gevolgen van deze acties werden bekend door de toename van het aantal sterfgevallen, door de vernietiging van de economische activiteit, door moeilijkheden bij de toegang tot de gezondheidszorg. De systematische schending van het medisch beroepsgeheim en de persoonlijke levenssfeer is een bron van grote zorg. Tegelijkertijd doemen aan onze horizon nog grotere gevaren op. Tot op heden is er geen enkel langetermijneffect bekend van de medische experimenten die door de grote farmaceutische concerns worden opgelegd. Wij kennen evenmin de omvang van de schade die is veroorzaakt door deze kunstmatige beperking van de economische activiteit en van de relaties tussen mensen onderling. De systematische schending van het medisch beroepsgeheim en van de persoonlijke levenssfeer is een bron van grote zorg.

  Zijn de media en de medische wereld medeplichtig aan moord?

Het is vanuit de Poolse hoofdstad, die de twee totalitaire periodes van de twintigste eeuw heeft meegemaakt, dat wij alle mensen van goede wil oproepen om zich te verenigen, over alle scheidslijnen heen, en dit tegenover de slavernij die ons allen snel nadert.

Het menselijk leven kan niet worden geregeerd door een ideologie die de waardigheid van de menselijke persoon, de waarheid en het natuurrecht bedreigt.

Waardigheid is een intrinsiek, aangeboren en natuurlijk teken van de mens, onafhankelijk van de sociale en historische context. Daarom mag de menselijke persoon niet worden behandeld als een manipuleerbaar voorwerp of als een middel om een doel te bereiken – zoals de totalitaire ideologieën voorzien. De waardigheid van de menselijke persoon blijft een bron van onaantastbare fundamentele grondrechten, zoals het recht op zelfverdediging, het recht op vrijheid en eigendom, het recht op waarheid en op arbeid … de zaken worden onderworpen aan beperking, manipulatie of uitbuiting. Wij benadrukken dat de leugen die momenteel via de media en zelfs in wetenschappelijke kringen wordt verspreid, vraagt om een terugkeer naar de waarheid, opgevat als de samenhang tussen de waargenomen werkelijkheid en de beleefde werkelijkheid. Het zal een lang en moeilijk proces zijn, maar niemand is vrijgesteld van de plicht om de objectieve waarheid te zoeken. Desinformatie en pseudowetenschap (ook op wereldschaal) moeten vandaag niet alleen grote bezorgdheid wekken, maar ook veroordeeld worden. Relativisme leidt onvermijdelijk tot knechting en totalitarisme. Naar onze mening moeten alle wetten absoluut het natuurrecht eerbiedigen, dat aan alle andere voorschriften een morele dimensie geeft, waardoor zij het werkelijke welzijn van de mens kunnen dienen. Daarentegen heeft het juridisch positivisme, dat in strijd is met de eisen van het natuurrecht, geen enkele waarde van morele betrokkenheid. De onrechtvaardige statutaire wet moet door burgerlijke ongehoorzaamheid ter discussie worden gesteld, en zelfs als nietig worden beschouwd.

  Vertrouw de wetenschap: CDC zegt dat nieuwe COVID-19 variant infecties kan veroorzaken bij gevaccineerde mensen

Het is onze plicht ons te verzetten tegen het gezag dat misbruik maakt van zijn prerogatieven, net zoals het noodzakelijk is te strijden tegen de dictatuur in al haar vormen. Wij protesteren niet alleen tegen de verschillende vormen van intimidatie, maar vooral tegen de tirannieke macht die geen naam heeft, maar die vandaag de dag de wereld van de financiën, de media, het politietoezicht en de politiek beheerst. De menselijke waardigheid, de waarheid en het natuurrecht kunnen niet definitief het onderspit delven tegen het nieuwe totalitarisme. Laten wij vastberaden aan de zijde staan van de meest kostbare menselijke waarden. Laten we verenigd zijn, laten we moed houden en laten we actief zijn. Wij zullen winnen!

Bronnen:


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Reiner Fuellmich heeft bewijs dat de elites de pandemie aanwakkeren om de bevolking te verminderen en de economische ineenstorting te maskeren die zij zelf hebben veroorzaaktVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDeze verdeeldheid kan uitmonden in een burgeroorlog
Volgend artikelWe gaan naar een samenleving waar alles verboden is, tenzij het specifiek is toegestaan
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. Prachtig dat het eindelijk begonnen is.
  Ik hoop dat deze mensen goed en veilig hun werk kunnen doen!

  De Inauguratie video is zeer moeilijk te volgen en de YT ondertiteling in het Engels hapert en valt soms helemaal uit. De voice over is heel schel en de stem vd spreker en vd Voice Over zijn even hard afgesteld waardoor het zeer vermoeiend is om hier drie uur naar te luisteren. En dat is heel jammer voor zo’n WAANZINNIG BELANGRIJKE video. Het betreft immers een gebeurtenis waarop wij al heel lang zitten te wachten.

   • Je kunt ook iemand bij verstek veroordelen en een internationaal arrestatiebevel uitvaardigen. Weinigen weten dat dit reeds in 2014 door ITCCS is gedaan. Daar is nooit gehoor aan gegeven.

   • Nut of niet, belangrijk is dat er mensen zijn die dit aanpakken, zoals zovelen niet de mogelijkheid hebben om dit te doen, ongehoorzaam zijn is een goede manier.
    Niets doen is zo makkelijk, dat bewijst het aantal gevaccineerden, die doen in feite niets, gehoorzaam zijn omdat ze enkel en alleen aan zichzelf denken, totale vorm van egoïsme. “Geen progressie zonder revolte”.

   • Uit de doos van Pandora blijft altijd de hoop en met de moed der wanhoop kun je toch ten strijde trekken tegen de criminelen die alleen al in Nederland miljoenen kinderen willen vermoorden en daar niet voor terugdeinzen. Vecht als leeuwen en vernietigt het tuig en laat je niet uit elkaar drijven door tweespalt.

    Prent deze lui in je grafeenoxidevrije brein,
    voor een tribunale afrekening!

    Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum
    Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum
    Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economic Forum
    Edith Ingeborg Schippers – Steward | World Economic Forum
    Ursula von der Leyen – Agenda Contributor | World Economic Forum
    Christine Lagarde – Agenda Contributor | World Economic Forum
    Laurence D. Fink – Agenda Contributor | World Economic Forum **)
    George Soros Agenda Contributor | World Economic Forum
    Dan Andrews – Agenda Contributor | World Economic (Australia)
    Bill Gates – Agenda Contributor | World Economic Forum
    Sheila Warren – Agenda Contributor | World Economic Forum
    Børge Brende | World Economic Forum

    DAVID ROCKEFELLER FELLOW
    Rob Jetten, Parliamentary Leader, D66 (Democrats 66); Member of Parliament, The Hague

    Sharon Dijksma | World Economic Forum
    Robbert Dijkgraaf | World Economic Forum
    Maxima | World Economic Forum
    Hugo de Jonge | World Economic Forum
    Bruno Bruins | World Economic Forum
    Cora van Nieuwenhuizen | WEF bezoekster
    Dirk-Jan Omtzigt | World Economic Forum (broer van Pieter Omtzigt)
    Wopke Hoekstra | World Economic Forum
    Lilianne Ploumen | World Economic Forum
    Carola Schouten | World Economic Forum <——-Christen Unie
    Ingrid Van Engelshoven | WEF | Women Economic Forum
    Femke Halsema | World Economic Forum
    Ferdinand Grapperhaus | World Economic Forum *)
    Mark Zuckerberg | World Economic Forum
    Emmanuel Macron | World Economic Forum
    Angela Merkel | World Economic Forum
    Jacinda Ardern | World Economic Forum (Nieuw Zeeland)
    Danny Rothschild | World Economic Forum

    Sympathisanten depopulatieagenda:
    +Corinne Ellemeet (speciaal ouderen en abortuspil)
    +Jesse Klaver (klimaathype en voorstander van meer homo's in de politiek)
    +Kathaleine Buitenweg (Davosbezoekster)

    Nikki Sterkenburg (in onderzoek door psychologen occam; houdt nepvaccin in stand)
    Steven van Weyenberg (https://www.wcef2021.com › speaker › steven-van-weyenberg)
    http://www.weforum.org/agenda/authors/ursula-von-der-leyen

    WAKKER worden: LANDVERRAAD door kamerleden en kabinet.
    Onder oorlogsrecht veroordeling door een militair tribunaal.

    PS Gezondheidszorg wordt bij Schwab cs vervangen door pillen,
    prikken en hetzelf printen van organen voor tranplantatie! Werkelijk
    de grootste gekken en criminelen aan de macht. Een aantal niet geprikten
    wordt geserveerd voor orgaangebruik door ‘de elite’ zoals het er nu uit ziet.
    Onteigening alle boeren en CO2-paspoorten, verwacht ik in januari 2022.

    *) Zoon van Ferd.
    **) https://thelifeofcarri.com/2021/09/09/who-runs-the-world-blackrock-and-vanguard/

    Aaanvullind door een derde:
    Heiko von der Leyen
    Frans Timmermans
    Hunter, Jill, Joe Biden, US-residents
    Anthony Fauci en Christine Grady
    Deborah Bircx,
    Gretchen Whittmer
    Hubert Bruls
    Sybrand van Haersma Buma
    Achmed Aboutaleb
    Sebastian Kurz
    Alexander Schallenberg
    Karl Nehammer
    Mario Draghi
    Sergio Mattarella,
    Jacob, Philippine, Philippe de Rothschild
    Bill, Hillary Clinton
    Nancy Pelosi
    Adam Schiff
    Gavin Newsom
    Kate Brown
    Jaap van Delden, Jaap van Dissel
    Tim Vos
    het Rode Kruis
    Sander Dekker
    Ab Osterhaus
    Roel Coutinho
    Christian Drosten
    Heiko Maas
    Jens Spahn
    Regering Litouwen
    Regering Zwitserland
    Boris Johnson
    Elisabeth Winsor c.s.
    Justin Trudeau
    Xi Ping
    Kim Yun Un
    Ayatollahs Iran
    Jorge Bergoglio, neppaus
    Nederlandse en andere Bilderbergers
    Jens Stoltenberg
    Kristalina Giorgieva
    Tedros Adhemon
    en ga zo maar door

 2. Je kan de subs in NL zetten klik bij tandwiel instellingen/ondertiteling/Engels/automatisch/vertalen zoek je taal. Later is het wel beter te volgen.

 3. Zoals ik het begrijp is dit zoiets als de buitenparlementaire onderzoekscommissie in NL. Die doen goed werk, begrijp me niet verkeerd maar de heer Fuellmich roept al zeker sinds begin dit jaar dat echte tribunalen starten. Dit is toch wel een heel schamel iets wat zo groot wordt gemaakt als je het mij vraagt.

  Groeten,
  Hugo

  • Hoi Hugo,
   Ik had me meer voorgesteld van de aangekondigde tribunalen.
   Maar misschien is dit pas een voorproefje?
   Tenminste, dat hoop ik.

   Groet, Ankie

   • Hoi Ankie,

    Tijd voor hoop in het systeem is voorbij als je het mij vraagt. Bereidt je voor op het ergste en bereid je daarop voor. Daarnaast, doe je best om een zandkorrel in de machine te zijn. Als genoeg van ons dat doen helpt dat meer dan wat hij doet.

    Groeten,
    Hugo

 4. Enkele dagen geleden kondigde hij aan dat er eind december nog een tribunaal 2.0 zou komen. En wederom loze woorden. Niets is er. Gewoon een gesprek in Polen. Weer loze woorden. Praten praten praten, al 2 jaar lang. Wij, het volk, wij moeten deze tirannie stoppen. En we moeten stoppen met systeemdenken. Geen rechtszaken, niet langer meer hun systeem accepteren. We gaan gewoon onze eigen weg.

 5. Het zou de man Fuellmich (FoolMe?) & team sieren eens wat media en PR adviezen te volgen.
  Denk aan de aankleding van de tafels, een rood fluwelen kleedje ervoor, wat vlaggen op de achtergrond, mooie vaas bloemen, glas en karaf water, toon wat klasse man!
  Een paar man achter een goedkoop te klein bureau, rommelige draden, zootje, dat straalt geen daadkracht uit, geen overtuiging. Dat is toch logisch? Ik zou bijna denken dat iemand het expres doet….
  Gebruik de zwakheid van de mensen, en bedrieg ze net als zoals we bedrogen worden maar dan voor het goede doel aub.
  Niet omdat het kan, maar omdat het moet, omdat het de middelen zijn die zij gebruikt hebben. Het zit in de menselijke psyche, menselijke zwakte. Maak er gebruik van aub!

 6. “een heel nieuw rechtssysteem zullen moeten opzetten” Mooi….., Maar dan wel volgens het originele systeem van de Amerikaanse Onafhankelijkheids Verklaring. MET alle amendementen enz enz…. Aangezien Duitsland en ook NL , NA de oorlog onder het SHAEF-verdrag vallen , en er dus ook volgens de Amerikaanse wetten , normen en waarden , RECHT wordt gesproken , zouden de burgers in NL en eventueel de rest van ’t bevrijdde Europa destijds in 1945 , OOK het RECHT mogen hebben om LEGAAL wapens te bezitten en dragen , om zichzelf tegen een tirannieke OVERHEID en criminelen en vijanden (zowel uitenlandse als binnenlandse vijanden) te beschermen . Eventueel MET vergunning + training van hoe , op een veilige manier een vuurwapen te bezitten en dragen en gebruiken in geval van NOOD . E.e.a. te combineren met Zwitserse en/of Israelische wetgeving omtrent bezit en gebruik van vuurwapens. OF zoals in vele Amerikaanse deelstaten.

 7. Herhaling van gemaakte “fouten” zit in de slechte natuur van de mens met een hang naar macht! Zij zien het niet als fouten maar als een weg naar meer, ongeacht het dodental. Daarom is de enige oplossing dat Jezus terugkomt, dan pas stopt deze cyclus, omdat we dan pas zien wie we werkelijk zijn

 8. Lieve schat. Jezus de christus, ons Christus- liefdes bewustzijn, is en komt al terug via jou en mij. We zitten nu geestelijk in die overgangsfase
  Alles te doen met liefde en aandacht en daarop te vertrouwen, steeds meer … en veroordeel anderen, jezelf niet op hun afdwalen . Hoort erbij. Door de wisselende frequenties van 3=buienkant, materiele, naar 5d=liefde hebben we wisselende gemoedsstemmingen. Oke. We zitten in de puberteit en alles komt echt heel goed. Visualiseer dat , is dat macht geven! Hoe zie jij je leven idealer uit binnenkort. Nu. Over 1 jaar enz. Joe dispenza toonde hoe mensen door liefde genazen
  = ons wezen. Alleen licht heft duisternis op. Geef dat aandacht. Macht!! Xxxx

  • Het gaat er niet om wat U of ik geloven, maar wat die perverse psychopathische kliek gelooft. Denkt u nu ECHT dat dit niet eerder is gebeurd in de geschiedenis? Jezus heeft die Farizeeërs nota bene ZELF uit de tempel van Jeruzalem gegooid!

 9. Ik moet zeggen dat ik inmiddels behoorlijk sceptisch was geworden na alle aankondigingen en gebrek aan actie. Maar hopelijk gaat het nu dan toch eindelijk gebeuren… Laten we elk op onze eigen manier dit afbraakproces van de totalitaire machtsgreep zo goed mogelijk ondersteunen in onze eigen omgeving.

  • Er is heel veel (nutteloze) actie in verschillende rechtbanken in de wereld geweest. Kijk maar naar Slovenië, Spanje en de V.S… Het probleem is echter een rechter te vinden die niet alleen niet corrupt is. maar ook nog eens de ballen heeft om zo’n recht uit te spreken. Hij WEET namelijk dat hij daarmee niet alleen zijn eigen doodvonnis tekent, maar eveneens dat van de rest van zijn hele familie… DAAROM kiezen de meesten eieren voor hun geld.

   Zo werkt dat volk namelijk. Voorbeelden te over in de geschiedenis… helaas…

 10. En … Wat gaat dit opbrengen ? Totaal niks !!
  Wat is hier nou de bedoeling van ?
  Wie gaat er in de gevangenis belanden denken jullie ? Waar zijn de misdadigers ?

  • Ja, doe dan niks, ik begrijp niet dat mensen zo pessimistisch kunnen zijn, als men helemaal niks doet is men ook aan het klagen, in de moslim landen als de Americanen etc… zich gaan moeien, hebben ze weer allemaal een hoop gezever van hoe slecht het allemaal niet is, als America en zijn bondgenoten niet ingrijpt, krijg je ook weer, zie men laat ons in de steek, niemand die ons helpt, nou hou dan je mond, klagen doe je aan de klaagmuur, die dient daar tenslotte voor, het is nooit goed, nou voor mij is het wel goed dat er mensen zijn die stappen ondernemen, om deze genocide aan te kaarten, zo eenvoudig is het.

 11. Tiens we zijn nu augustus 2022 en van ons Reinerke niks gezien of gehoord! Snappen mensen dan niet dat enkel wij, en “wij het volk” alleen, onszelf kunnen redden door iets héél simpel te zeggen nl: Fuck Off ik gehoorzaam niet, steek jullie spuit waar het licht niet schijnt! Er zijn géén ‘saviors’ , nooit geweest en die zullen er ook nooit zijn! Behalve dan in de Amerikaanse debielenfilms! De klowns die bvb op Trump rekenen beseffen niet dat ze de ene oligarch voor de andere inruilen! Géén enkele oligarch heeft het goed met ons voor!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in