© U.S. Secretary of Defense

De natie Israël is op dit moment verwikkeld in een historisch en beslissend tijdsgewricht dat de koers van dit volk nu en in de nabije toekomst zal bepalen. Het is een onderneming die niet genoeg kan worden benadrukt.

Zoals nu algemeen bekend is gemaakt, aanvankelijk door voormalig premier Ehud Barak [1] en vervolgens door premier Benjamin Netanyahu zelf [2], is er een deal gesloten. In Israël heeft Pfizer een onderkomen gevonden voor zijn experimentele proefprogramma van expansieve proeven op mensen. Volgens Barak heeft Pfizer ons land gekozen vanwege de tientallen jaren van nauwgezet bijgehouden medische en vaccinatiedossiers, die het bedrijf in staat stellen om bijwerkingen van zijn product te verklaren door te wijzen op eerder bestaande aandoeningen bij de patiënt, schrijft auteur Ilana Rachel Daniel op Israel National News.

In feite heeft Bibi zijn volk, alle zeven miljoen burgers van 12 jaar en ouder [3], zonder onze geïnformeerde toestemming aangemeld om het eerste land in zijn geheel te worden dat proeven op mensen doet met een technologie die al vele tientallen jaren in het laboratorium is geprobeerd en mislukt. Tot dusver verloopt het proefonderzoek werkelijk verbazingwekkend snel; ongeveer twee miljoen mensen zijn reeds geïnjecteerd in het kader van een programma dat dagelijks loopt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, zelfs op Shabbat. [4]

Het Israëlische volk heeft echter niet de informatie gekregen die nodig is om een toereikende risico-batenanalyse te maken van deze buitengewone onderneming. In feite hebben zij slechts weinig informatie gekregen en dat omvat absolute ondoorzichtigheid van gegevens over de zich ontvouwende uitkomsten van bijwerkingen die momenteel plaatsvinden.

Israëlische burgers moeten eerst en vooral de discussie definiëren om hun keuzes nauwkeurig te kunnen afwegen. Wat hun gevraagd wordt in te spuiten is geen vaccin, zoals door de CDC gedefinieerd als “Een product dat het immuunsysteem van een persoon stimuleert om immuniteit te produceren tegen een specifieke ziekte”. [5] Het gaat veeleer om een experimentele en nieuwe technologie. Volgens de definitie van de FDA [6] als een bestanddeel dat wordt gebruikt als behandeling om de functie van een lichaam te beïnvloeden, is het in feite een medisch hulpmiddel, een fysiek hulpmiddel dat wordt geleverd in een verpakking van moleculaire afmetingen. Door deze interventie ten onrechte een vaccin te noemen, wordt misbruik gemaakt van het ingewortelde vertrouwen van het publiek in het vaccinatieprogramma om een goedkeurende reactie en actie uit te lokken. Het houdt ons vast in nodeloos debat in plaats van de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen voor onze gezondheid te onderzoeken.

DNA is, in het kort, de basis van onze genetische structuur. In elke cel bevinden zich codes die de informatie overbrengen om eiwitten te maken via boodschapper-RNA. Boodschapper-RNA is een intermediair tussen gen en eiwit en het eiwit wekt de immuunrespons op, niet het RNA. De inhoud van deze injectie die op experimentele basis wordt gegeven, is een synthetisch boodschapper-RNA dat in het menselijk systeem wordt ingebracht om de cel te activeren tot de productie van, in dit geval, een spike-eiwit. [7] Een mRNA-vaccin is geen vaccin, omdat het geen immuunrespons opwekt. Wat het is, is genetische manipulatie.

Er zijn een aantal prominente punten van zorg over ernstige bijwerkingen, waaronder, kort samengevat, enkele van de volgende:

Bij eerdere klinische proeven sinds de jaren zestig [8] zijn pogingen om te vaccineren tegen RSV, [9] Dengue, [10] SARS en MERS, stuk voor stuk mislukt in de dierfase. Bij katten, fretten, apen en konijnen trad telkens een Antilichaam Afhankelijke Versterking (ADE) op, ook bekend als pathogene priming of een cytokinestorm. Dit gebeurt wanneer het immuunsysteem een ongecontroleerde en overweldigende ontstekingsreactie creëert wanneer het geconfronteerd wordt met de ziekteverwekker in de echte wereld, met als tragisch resultaat de dood. Dezelfde overreactie van het immuunsysteem vond plaats bij een aantal zuigelingen in klinische proeven die een RSV-prik kregen, en ook bij ongeveer zeshonderd Filipijnse kinderen die stierven na een vroege vaccinatie tegen knokkelkoorts [11] en het blijft ook vandaag nog een reëel probleem. [12]

  De grote vaccinzwendel: zelfs establishment deskundigen en wetenschappers geven toe dat de vaccins niet werken

Auto-immuunziekte treedt op wanneer het immuunsysteem van het lichaam het verschil niet kan zien tussen zijn eigen cellen en vreemde cellen, en veroorzaakt dat het lichaam zijn normale cellen aanvalt. [13] Er is geopperd dat “moleculaire mimicry” tot dit probleem zou kunnen bijdragen, waarbij antilichamen tegen SARS-CoV-2 kruisreageren met structureel gelijkaardige gastheer-eiwitsequenties en een acute auto-immuunreactie daartegen opwekken. [14]

Wetenschappers hebben vastgesteld dat dezelfde spike-eiwitten die in SARS-virussen worden aangetroffen ook verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de placenta bij zoogdieren, waaronder de mens, en dus een essentiële voorwaarde zijn voor een geslaagde zwangerschap. Indien het lichaam van een vrouw getriggerd is om deze eiwitpieken aan te vallen, kan het immuunsysteem de vorming van een placenta verhinderen, waardoor die vrouw onvruchtbaar zou worden. [15]

Drs. Yeadon en Wodarg lichten verder toe; “Voor zover ik weet, heeft Pfizer/BioNTech nog geen voorbeelden vrijgegeven van schriftelijk materiaal dat aan patiënten is verstrekt, dus het is onduidelijk welke informatie, als die er al is, over (potentiële) vruchtbaarheidsspecifieke risico’s die worden veroorzaakt door antilichamen, daarin is opgenomen. Volgens paragraaf 10.4.2 van het proefprotocol van Pfizer/BioNTech komt een vrouw die zwanger wil worden in aanmerking voor deelname als zij niet zwanger is of borstvoeding geeft, en een aanvaardbare anticonceptiemethode gebruikt zoals beschreven in het proefprotocol tijdens de interventieperiode (gedurende minimaal 28 dagen na de laatste dosis van de studie-interventie). Dit betekent dat het relatief lang kan duren voordat een merkbaar aantal gevallen van onvruchtbaarheid na vaccinatie kan worden waargenomen”. [16]

Daarnaast zijn er meldingen van meerdere gevallen van Bell’s Palsy (aangezichtsverlamming) bij zowel de proeven [17] als toediening, talrijke gevallen van anafylaxieshock, zelfs wanneer er geen eerdere allergieën waren vastgesteld, alsmede verscheidene aangekondigde incidenten van “vals positieve” HIV-testen. [18]

De resterende olifant in de kamer is die van de grootste onbekende, het knoeien met het menselijk genoom. Er is nog veel dat we moeten begrijpen van de complexiteit van het menselijk lichaam en het immuunsysteem. De wetenschap heeft het al vaak mis gehad, omdat zij aannames had gemaakt over haar vermogen om de natuur te domineren. Het is nog steeds en altijd de natuur die het laatste woord heeft. In het menselijk-genoomproject probeerde men genetische manipulatie toe te passen door een enkel gen te veranderen waarvan men dacht dat het het defect in het genetische proces was. Onverwacht veroorzaakte dit, in plaats van een correctie, een domino-effect van ongecontroleerde regulering van een groot aantal andere genen.

Van het persbericht in de media over 95% werkzaamheid, dat als evangelie wordt aangenomen en als feit wordt herhaald, poneert Peter Doshi van het British Medical Journal de vraag of de studieproeven te slecht waren opgezet om niet te mislukken. Met in totaal 3.410 gevallen van vermoedelijke, maar onbevestigde Covid-19 in de totale onderzoekspopulatie, zorgt dit voor een relatieve risicoreductie van 19%, ver onder de 50% die vereist is voor autorisatie in noodgevallen. [19]

Pfiizer, Moderna, Dr. Anthony Fauci en Dr. Soumya Swaminathan, de hoofdwetenschapper van de WHO, hebben overduidelijk gemaakt dat de nieuwe mRNA-streng die de cel binnendringt niet bedoeld is om de overdracht te stoppen, maar eerder als behandeling. Indien het ons echter eindelijk was toegestaan een openbaar debat te houden over de uiterst levensvatbare en vroeger alomtegenwoordige behandelingen zoals Ivermectine, [20] om maar een voorbeeld te noemen, en indien deze behandelingen ons zowel wat de toegang als wat de wetenschappelijke gegevens betreft niet waren ontzegd, maar wel waren verspreid in de wereldgemeenschap, dan hadden wij misschien helemaal geen behoefte gehad aan een technologie voor noodgebruik.

  Studies in het meest gevaccineerde land Israël tonen aan dat het vaccin 40 keer meer mensen doodde dan de Covid zelf en 260 keer meer bij jongeren

Als blijkt dat dit experiment over een jaar of een paar meer één of een combinatie van deze problemen veroorzaakt en reeds aan miljarden mensen over de hele wereld is toegediend, zal het te laat zijn. Het kan niet worden verwijderd en het kan niet worden uitgezet, het is onherroepelijk losgelaten in het cellulaire systeem. En er is geen regering in de wereld, noch de fabrikant zelf, die verantwoordelijk zal worden gehouden als je in ernstige kwetsuren terechtkomt. [21]

In een veelheid van monumentale veranderingen die in de loop van het laatste jaar hebben plaatsgevonden is het enige dat consistent is gebleven dat het sterfterisico dat een Covid-19 infectie met zich meebrengt, met uitzondering, uitgaat naar mensen boven de 65 jaar of met comorbiditeit. Er bestaat geen redelijke wetenschappelijke of medische indicatie om een experimentele technologie voor altijd in te spuiten in de aderen van iemand buiten die beperkte groep. Ik ben van mening dat dit een roekeloos en cynisch vertoon van minachting voor het leven en het welzijn van de mens is in de perverse naam van het redden van een kleine groep.

Wij beweren een ongebreidelde liefde voor de wetenschap te hebben en toch missen wij de gaten in de rede, zo groot als een krater. Een enorm risico van bekende en “bekende onbekende” zaken wordt afgewogen tegen het enkelvoudige voordeel om symptomen af te wenden in twijfelachtig potentieel op zijn best. Getest op een niet-geïnformeerde bevolking, is dit geen vlag voor de volksgezondheid. Het gebruik van het woord “vaccin” en de magische kogel die het is gaan vertegenwoordigen, verwarren de discussie, evenals de snelle toediening ervan in een exponentieel veranderende wereld. De kortstondigheid waarmee deze technologie zo kort geleden werd geproduceerd is allang vergeten en ik, met vele anderen, sta voor het ontnuchterende feit dat ik, met een nu levend totalitair Groene Paspoort initiatief, moet kiezen aan welke van mijn vrijheden ik zal toegeven, het verlies van mijn zelfbeschikking of mijn autonomie van het lichaam zelf.

Ik sta voor uw recht om de risico’s te begrijpen en te kiezen voor deze interventie. Ik vraag u met evenveel nadruk te staan achter mijn recht om de risico’s te begrijpen en ervoor te kiezen ze niet te nemen. Hoe hard u het ook oneens bent met mijn standpunten, de risico’s van mijn ongelijk zijn niet te vergelijken met de risico’s van het wegnemen van de vrijheid om ervoor te kiezen. Vrije keuze is wat leven in het leven blaast. Het is wat ons de mogelijkheid geeft om te leren. Het is wat ons hoop geeft voor de toekomst. Dit zijn de grootste uitdagingen die we ooit zullen ontmoeten. Wat je ook geroepen bent om te doen om verandering te brengen, doe het snel, doe het nu. Uw keuze is belangrijk.

Ilana Rachel Daniel is een gezondheids- en welzijnsadviseur in Jeruzalem en wijdt haar tijd aan onderzoek naar gezondheid en belangenbehartiging.
[1] Sones M (2021) Is Israel a Pfizer test subject?, Arutz Sheva, Accessed on the 12th January from /News/News.aspx/294410
[2] Holmes O (2021) Netanyahu touts Pfizer deal as 20% of Israelis get Covid jab, The Guardian, accessed on the 12th January from https://www.theguardian.com/world/2021/jan/10/netanyahu-touts-pfizer-deal-after-20-of-israelis-get-covid-jab
[3] Central Bureau of Statistics, Population – Statistical Abstract of Israel 2020 – No.71, 2.3 Population, by Population Group, Religion, Sex and Age, accessed on the 12th January 2021 from https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2020/Population-Statistical-Abstract-of-Israel-2020-No-71.aspx
[4] Batito E (2020) Controversy erupts around Health Ministry plan to vaccinate on Shabbat, Jerusalem Post, Accessed on the 12th January 2021 from https://www.jpost.com/israel-news/controversy-erupts-around-health-ministry-plan-to-vaccinate-on-shabbat-653253
[5] CDC Website, Vaccines & Immunizations, Immunization: The Basics accessed on the 12th January from https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm
[6] US Food and Drug Administration Website, Medical Device Overview, accessed on the 12th January from https://www.fda.gov/industry/regulated-products/medical-device-overview#What%20is%20a%20medical%20device
[7] CDC Website (2020) Understanding mRNA COVID-19 Vaccines, accessed on the 12th January 2021 from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
[8] Su, S., Du, L. & Jiang, S. Learning from the past: development of safe and effective COVID-19 vaccines. Nat Rev Microbiol (2020). https://doi.org/10.1038/s41579-020-00462-y
[9] World Health Organisation Website, Standardization of Respiratory Syncytial Virus (RSV) vaccines, accessed on the 12th January 2021 from https://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/RSV/en/
[10] Trial Site News (2020) Philippine Dengue Vaccine Criminal Indictments Includes President of Sanofi Pasteur & their FDA, accessed on the 12th January 2021 from https://trialsitenews.com/philippine-dengue-vaccine-criminal-indictments-includes-president-of-sanofi-pasteur-their-fda/
[11] Trial Site News (2020)
Philippine Dengue Vaccine Criminal Indictments Includes President of Sanofi Pasteur & their FDA, accessed on the 12th January from https://trialsitenews.com/philippine-dengue-vaccine-criminal-indictments-includes-president-of-sanofi-pasteur-their-fda/
[12] Trial Site News (2020) Philippine Dengue Vaccine Criminal Indictments Includes President of Sanofi Pasteur & their FDA, accessed on the 12th January 2021 from https://trialsitenews.com/philippine-dengue-vaccine-criminal-indictments-includes-president-of-sanofi-pasteur-their-fda/
[13] John Hopkins Medicine Website, What Are Common Symptoms of Autoimmune Disease?, Accessed on the 12th January 2021 from https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/what-are-common-symptoms-of-autoimmune-disease
[14] White S (2020) Rapid Response: Could COVID-19 mRNA vaccines cause autoimmune diseases?, Letter to the British Medical Journal, accessed on the 13th January 2020 from https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-6 White S (2020) Rapid Response: Could COVID-19 mRNA vaccines cause autoimmune diseases?, Letter to the British Medical Journal, accessed on the 13th January 2020 from https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-6
[15] Petition from Dr Wolfgang Wodarg and Co Petition from Dr. Michael Yeadon to the European Medical Association, Administrative/Regulatory Stay Of Action on the December 1st 2020, page 5, accessed on the 12th January from https://dryburgh.com/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_signed_with_Exhibits_geschwarzt.pdf
[16] Petition from Dr Wolfgang Wodarg and Co Petition from Dr. Michael Yeadon to the European Medical Association, Administrative/Regulatory Stay Of Action on the December 1st 2020, Page 5, accessed on the 12th January from https://dryburgh.com/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_signed_with_Exhibits_geschwarzt.pdf
[17] FDA Briefing Document, (2020) Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting December 10, 2020, Page 38 and 43, accessed on the 12th January 2021 from https://www.fda.gov/media/144245/download
[18] Rettner R (2020) Why an Australian COVID-19 vaccine caused false-positive HIV test, Live Science, accessed on the 12th January from https://www.livescience.com/australia-covid-19-vaccine-false-positive-hiv-tests.html
[19] Doshi P (2021) Peter Doshi: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data, British Medical Journal, accessed on the 13th January 2021 from https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/
[20] Kory, P., MD, Meduri, G. U., MD, Iglesias, J., Varon, J., Berkowitz, K., MD, Kornfeld, H., MD, Marik, P. E. (2020, November 13). Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. https://doi.org/10.31219/osf.io/wx3zn
[21] Sigalos M (2020) You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won’t compensate you for damages either, CNBC, accessed on the 12th January from https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html?fbclid=IwAR0iLWosxJrjEVIP3v_W0PuRPdMmrFnZ-tgFNT8H9D4O1nEWde5PMQjkuhA

Israël’s derde lockdown – een spektakel van mislukking

Vorig artikelCanadese rapper steekt de draak met de woke-beweging – Fake Woke wordt nummer één op zowel Spotify als YouTube
Volgend artikelInterview met Viktor Orbán: “Er is geen illegale immigratie in Hongarije en we moeten ervoor zorgen dat dat zo blijft”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Dus als ik het goed begrijp is het zogenaamde vaccin tegen Covid-19, niets anders dan een gen therapie.
  Gerommel aan het menselijk genoom om manipulatie tot stand te kunnen brengen, zonder overleg en informatie aan de persoon in kwestie. Tevens indirecte dwang omdat je anders buiten gesloten kan worden van de samenleving. Deze behandeling wordt op bewuste wijze foutief een vaccin genoemd, om zo de vrijwaring van de fabrikanten en diegene die het uitvoeren te kunnen waarborgen en tevens om als een noodproject ingezet te kunnen worden door de overheden. Alle lichamelijke bijwerkingen/schades op korte en lange termijn is voor het risico van de ontvanger die er mee is geïnjecteerd. Wat tevens ook onherroepelijk is, want het is niet meer te stoppen, als het eenmaal in je lichaam zit. Wat de dood tot gevolg kan zijn. Dit lijkt wel erg veel op wat de nazi’s deden met de Joden in de 2e wereld oorlog. Ongevraagd medische experimenten uitvoeren op mensen, wat dan ook veroordeeld is met de Neurenberg processen. Dat Neurenberg proces wat 1947 plaats vond is nog steeds van kracht, daarmee plegen de overheden wereldwijd bewust oorlogsmisdrijven op hun bevolkingen.

  • Helemaal mee eens en daarom moeten we passen. Voor altijd.. Dreigen van de overheden door uitsluiten van wat? Horeca geeft al dit helemaal niet te willen.. 80% wil het niet dan gaan we toch onze eigen business bouwen voor niet vaccers…heerlijk.. Dan geen gedoe meer. Ik ben kerngezond en onze familie en daar doe we alles voor. Ik vetrouw op mijn eigen lichaam en zeker niet Gates..

 2. Ja Mengele heeft het goede voorbeeld gegeven. Experimenten op bevolkingsgroepen uitvoeren. Hoe ironisch. Ze hadden al het voorbeeld van en muur en concentratiekampen gevolgd en nu dit.

 3. Ja Mengele heeft het goede voorbeeld gegeven. Experimenten op bevolkingsgroepen uitvoeren. Hoe ironisch. Ze hadden al het voorbeeld van en muur en concentratiekampen gevolgd en nu dit.

 4. Beste broeders en zusters,

  Het heeft geen zin om rechtszaken te beginnen
  Wij stellen nu vast dat regeringen worden veroordeeld en gewoon leuk voorddoen.
  Als wij rechtmatige regeringen die niet voor burgers opkomen voor de gezondheid van de burgers, dan is normaal dat het volk mag ingrijpen.
  Het toch normaal dat personen de burgers bewust in gevaar brengen met dood tot gevolg, ook mogen gestraft worden met zo een prikje of 2 dat weten dat dood gaan.
  De burgers weten het niet eens de lafhaarden moordenaars Beesten. onschuldige burgers vermoorden en neen ga zwijgen ze zijn niet waard.

  Wat zou moeten gebeuren dat zo een regering die zelf de weten land niet nakomen en uit uitspraken van rechtbank negeren moeten afgezet worden.
  volgend jaar is dat Covid-20 en 21, terwijl wij gezonde mensen met virussen moeten leven.
  Wij moeten zuiver denken en niet hun dommigheden volgen, dat pure onzin en waanzinnig.

  Als wij moeten vaststellen dat eigelijk geen noemenswaardig parlement meer bestaat en regering ons constand voorliegen onwettige wetten maken de bevoorbeeld de RECHTEN VAN DE MENS even passeert, dan moeten wij eerlijk zijn dar geen rechtmatige regering meer is en moeten ontzet worden met hun leugen en openbaar gestraft worden.

  Iedereen mag weten dat duizenden mensenlevens op hun geweten hebben ,maar ze hebben zelfs geen geweten.
  Anders zouden zei dat nooit doen en mens onwaardig.
  Een dier zal nooit een hele kudde willen uitmoorden dan ben je geen mens.

  Dat geld voor zowel voor de wenschappers zogezegde ministers politiekers de media van geschreven pers als televisie zenders VRT RTBF vtm en anderen, voor de leugen die uitkramen zouden een verbod moeten krijgen om nog nieuws uit te brengen.

  zeg maar iedereen die aan uitmoorden bende die mensheid meewerkt kapot te maken is hier schuldig aan moord op zijn medemens en Beesten.

  Als zei onze mensen op beestachtige manier willen kapot maken denk dat rechtszaak overbodig is, want de gedupeerden hebben ook geen rechtszaak gehad.
  Ik denk dat eerlijk zou zijn dat allen ook zo nep vaccin mogen ontvangen.

  Te beginnen met de regering en die het nep viccin maken, dat recht en aan scanpaal gebonden dat iedereen hen kan zien, de moordenaars van onze kinderen en ouders.

  DIT WIL NOG KWIJT OMDAT VAN MENSEN HOU en niet van Beesten.

  LAAT AAN JE DOKTER HAMAMELIDIS- TINCTUUR in de volksmond TOVERHAZELAAR.
  VOORSCHRIJVEN DAT MAAKT DE KLEIN EN GROTE ADERS TERUG SOEPEL EN HAAL ALLE VUIL WEG.
  WAAR HET NEP VACCIN UW ADERS LAAT VERSPROPPEN EN EEN TROMBOSE KUNT OPDOEN GAAT DIT PRODUCT ER VOOR ZORGEN DAT KLEINE ADERTJES GOEDE DOORSTROMING HEEFT
  GA NAAR EEN NATUURDOKTER KOST U € 21 .
  Dit is mijn vrije meningsuiting.

 5. Stelletje wappies!!
  Egocentrische gedachten allemaal, ik hoor alleen ik ik ik ik ik. Denk aan de aantal doden toen er nog helemaal geen “vaccin” was.
  mRNA-medicijnen kunnen specifieke kankercellen opruimen, maar ook zorgen voor immuniteit. Genetische technologie kan het immuunsysteem een extra boost geven. Met het aanpassen van DNA kunnen erfelijke ziektes worden aangepakt.

  Mochten jullie ooit, god knows, met bovenstaande te maken krijgen en er word Mrna medicatie geadviseerd? Weigeren jullie dit dan ook? Hypocrieten. Of als dit alleen kinderen treft zoals diffterie toentertijd. Difterie was, voordat vaccineren algemeen gebruikelijk werd, een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen. Dan wel? We leren van het verleden, zo ook de wetenschap. Wereldwijd vaccineren is de oplossing. Bezoek eens het Boerhaave Museum te Leiden waar je bewijzen kan zien uit die tijd. Evolutie van de wetenschap, heb vertrouwen in plaats van wantrouwen, paranoia. Happy days 2Gers. ????

  • @Johan klopt: er werden/worden genen serums etc in elkaar geflanst door oa mRNA/BioNtech.

   BioNtech is een curieuze Duitse club die peperdure ‘çustom made’ kanker medicijnen zegt te produceren.
   BioNtech had al 8 miljard (!! maar wel allemaal liefdewerk oud papier) verdiend met die tulpenbollenhandel. Haute couture medicijnen. Voor de ultra ultra rijken.
   (Kanker is een complexe welvaart/chronische ziekte met fysieke, emotionele, psychologische, spirituele
   en genetische componenten = kun je niet ff verhelpen met pilletjes van 2000,- euro PER STUK, ‘op maat gemaakt’). BioNtech stortte zich in januari 2010 ineens succesvol op de vaccin markt.
   Is er iemand die dit soort verhalen geloofd?
   ‘We maken krankzinnig dure ‘medicijnen’.. maar we stappen nu ff over op bestrijding Corona virus’

   Wat zegt de zogenaamde wetenschap zelf?
   Op hun websites.
   Het rommelige RIVM : vaccin komt na 10 a 12 jaar op de markt. Als getest en goedgekeurd. De langere termijn effecten zijn dan nog niet bekend.
   De griezelige WHO: verklaart idem dito. Zie hun sites…12 jaar testen.
   Omstreden drugs bobo Adrian Hill (Oxford/ AstraZeneca): in een interview op internet:
   ‘Het duurt gemiddeld 15 jaar voordat er een vaccin op de markt komt’.

   Een voormalig viroloog van AMC (nu UMC Amsterdam) verklaarde in september 2010: het duurt minstens drie jaar voordat er iets van een vaccin is. Dat kan niet sneller. En dan 8 a 10 jaar testen/wachten op goedkeuring. Daarna de uitbesteding van de productie. En de productie en distributie.
   Maw: we zijn hier zeker nog 10 jaar mee zoet.

   Maar kwam er uit de hoge hoed…van de tovenaarsleerlingen? Een wondermiddel.

   De GGD verdiende 350 euro per gezet shot..(leger hoefde niet gratis te komen helpen)
   Wat kostten die Covid ampullen ons aan belastinggeld/de staat/ onze staat? gemiddeld 20 euro.
   (bij 2 injecties en 2 extra = 4 x 20,- = 80,- pp)
   (nb: er kan zout water/iets anders in zitten/ niemand die daar toezicht op hield/houdt)
   Pfizer en Moderna verhoogden gaandeweg de prijzen met 20 procent.

   De Covid injecties zijn niet goedgekeurd, maar onder een tijdelijke noodwet op de markt gebracht.
   De Covid vaccin labs dragen daarom vooralsnog wettelijk geen verantwoording voor eventuele schadelijke effecten. Dus nul aansprakelijkheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in