Covid-19 vaccinatie: wordt de collaterale schade onder het tapijt geveegd?

0
Fotocollage, achtergrondfoto © Whispyhistory / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Covid-19 vaccinaties worden luidkeels aangeprezen. Maar het aantal verdachte gevallen van ernstige bijwerkingen neemt toe. Slechts een klein aantal gevallen lijkt de top te bereiken. Ze worden nauwelijks transparant onderzocht. En de medische regelgevende instantie het Paul Ehrlich Instituut van de Duitse ministerie van Volksgezondheid zwijgt.

3.290 vermoedelijke gevallen van ernstige bijwerkingen en 330 sterfgevallen in verband met Covid-19 vaccinaties in twee maanden: dat is de balans uit het nieuwe veiligheidsrapport van het Paul Ehrlich Instituut (PEI), dat betrekking heeft op de periode van 27 december 2020 tot en met 26 februari 2021. Maar er worden nauwelijks gevallen onderzocht door de forensische geneeskunde, en er zijn geen consequenties. Dit is blijkbaar slechts het topje van de ijsberg: intussen zijn er kort na een inentingscampagne sterfgevallen bekend geworden die de verantwoordelijke gemeenten niet eens hebben gemeld. Ze komen er gewoon mee weg, en de PEI zwijgt, schrijft auteur Susan Bonath op RT.

Ook jonge mensen zijn gestorven

Volgens PEI waren de overledenen 33 tot 101 jaar oud. Hun dood vond plaats tussen een uur en 34 dagen na de eerste of tweede vaccinatie. Net als in eerdere verslagen gaat het PEI ervan uit dat hun dood niets te maken kan hebben met de vaccinatie.

Het instituut deelt de sterfgevallen in drie categorieën in: 78 mensen waren na vaccinatie positief getest op het Coronavirus, en worden beschouwd als Covid-19 doden. Bij 95 mensen waren onderliggende ziekten vastgesteld, die waarschijnlijk tot de dood hadden geleid. In het geval van 157 overledenen was blijkbaar geen van beide van toepassing. Net als in eerdere verslagen verklaart het PEI deze gevallen met een statistische waarschijnlijkheid van plotseling en onverwacht overlijden. Daartoe wordt een berekening aangehaald voor plotselinge sterfgevallen in de leeftijdsgroep 50 plus.

AstraZeneca: vier van de 1.000 vaccinaties leidden tot ernstige reacties

De PEI vermeldt ook 8.700 gevaccineerden met milde bijwerkingen en 3.290 met ernstige vermoedelijke bijwerkingen. Volgens het verslag was slechts iets minder dan de helft van deze vaccinatiereacties verdwenen op het moment van de rapportage.

Het vectorvaccin van het Zweeds-Britse bedrijf AstraZeneca veroorzaakte het hoogste percentage bijwerkingen: Van de 363.645 toegediende doses werden er 1.356 ernstige gevallen aan het instituut gemeld. Dat is een percentage van 0,37 procent. Pas op 4 maart heeft de permanente vaccinatiecommissie van het Robert Koch-Instituut het serum van AstraZeneca voor 65-plussers goedgekeurd.

Volgens de studie zijn tot op heden in Duitsland in totaal bijna zes miljoen doses toegediend, waarvan ongeveer 5,4 miljoen met het mRNA-vaccin van de farmaceutische groep Pfizer/BioNTech, 170.000 met mRNA-serum van Moderna en de rest met het vectorvaccin van AstraZeneca.

De lijst van bijwerkingen die door PEI wordt genoemd, wordt gedomineerd door koorts, rillingen, pijn, migraine, “griepachtige ziekte”, vermoeidheid, zwelling van lymfeklieren, duizeligheid, huiduitslag, misselijkheid, braken, hartkloppingen en fibrillatie.

Auto-immuunschokken, gezichtsverlamming, toevallen, beroertes en meer: de jongst getroffen persoon was pas 16 jaar oud

  Vrij spel moslims: Duitse Minister-president van de Linke laat Ramadan feesten toe ondanks Corona gevaar

Onder de ernstige reacties die alle voorlopig goedgekeurde vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca betroffen, registreerde het PEI 67 anafylactische schokken, waarvan de meeste zich na de eerste dosis voordeden, en 11 gevallen zich na de tweede dosis voordeden. Dit is een acute, vaak levensbedreigende immuunreactie van het lichaam op de toevoer van lichaamsvreemde eiwitten, die kan leiden tot dodelijk falen van de bloedsomloop en de organen. De gemiddelde leeftijd van de getroffenen is 44,6 jaar.

Nog eens 51 gevaccineerde personen tussen 19 en 107 jaar kregen krampaanvallen na de injectie, en in slechts 14 gevallen was er een bekende voorgeschiedenis van epilepsie. Zes proefpersonen tussen 16 en 89 jaar kregen trombocytopenie, een vaak levensbedreigende daling van het aantal bloedplaatjes die kan leiden tot bloedingen in de hersenen en de organen.

Bovendien meldde PEI talrijke gevallen van ernstig letsel na vaccinatie met het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech. Het gaat onder meer om 33 gevallen van gezichtsverlamming bij gevaccineerden tussen 35 en 93 jaar, en 26 beroertes; de leeftijd van de getroffenen varieerde van 28 tot 99 jaar. Zeven mensen, in de leeftijd van 23 tot 89 jaar, reageerden op het Pfizer/BioNTech-vaccin met een ontsteking van de hartspier, en drie anderen, in de leeftijd van 39, 55 en 61 jaar, kregen een ontsteking van het ruggenmerg, die kan leiden tot permanente verlamming, pijn en zelfs de dood.

Een ernstige auto-immuunreactie, waarbij het lichaam bloedvaten en organen aanvalt, trof drie vrouwen. Ze waren tussen 42 en 83 jaar oud, volgens de PEI-gegevens. Bovendien was een 69-jarige gevaccineerde man ziek geworden met encefalitis, en bij twee gevaccineerde vrouwen van 32 en 34 jaar was een bestaande multiple sclerose (MS) verergerd.

Doodsgolven na vaccinatiecampagnes in verpleeghuizen?

Volgens berichten in de media zijn verpleeghuizen nu bijna volledig “gevaccineerd”. Maar de gevaccineerde bewoners zitten nog steeds geïsoleerd in hun kamers. De buitenwereld merkt nauwelijks wat er na de inentingen in de huizen gebeurt. In veel inrichtingen brak het Coronavirus dagen of weken na de vaccinatie uit. Meestal meldden alleen de lokale media enkele van de echte doodsgolven in de verpleeghuizen. Dit zijn slechts enkele recente voorbeelden.

Wat er gebeurde na de inentingscampagne in een Berlijns verzorgingstehuis van de Diakonie was waarschijnlijk nooit bedoeld om openbaar te worden. Pas nadat een klokkenluider getuigde voor “Anwälten für Aufklärung” (“Advocaten voor Opheldering”), gaf de inrichting zes van de acht gerapporteerde sterfgevallen toe, toen de Nordkurier daarom vroeg. De bewoners zijn officieel overleden aan Covid-19, nadat ze positief waren bevonden, na vaccinatie.

16 sterfgevallen binnen vier weken na vaccinatie werden gemeld in een Leipzig verpleeghuis. De zaak werd door de Leipziger Volkszeitung in behandeling genomen nadat een familielid contact had opgenomen met de redactie. De exploitant van het verpleegtehuis, de stad en de artsen lieten het bij een vermoeden: waarschijnlijk kwam de inenting te laat.

  Coronoia - Leraar mag alleen nog maar in een plexiglasframe in zijn school

Veel sterfgevallen zijn niet onderzocht of gerapporteerd.

In Emstek, Nedersaksen, waren zes hulpbehoevende bejaarden na de tweede vaccinatie “met Corona” overleden en dat “ondanks een mild verloop”, zo meldde het nieuwsportaal ‘buten un binnen’ van Radio Bremen eind februari. Het verantwoordelijke district Cloppenburg kon de zaken forensisch laten onderzoeken. Maar het weigert de doden te laten onderzoeken – hoewel een viroloog uit Bremen had geadviseerd dit wel te doen. Bovendien heeft de gemeente de sterfgevallen niet eens als verdachte gevallen gemeld bij het PEI, dat verantwoordelijk is voor het toezicht. Zij komen dus niet eens voor in de statistieken.

Magere Hein heeft ook zijn ronde gedaan in een BRK-verpleeghuis in Garatshausen in het district Starnberg in Opper-Beieren. Volgens de Münchner Merkur zijn daar in de vier weken na de tweede vaccinatie in januari 18 inwoners overleden. De provincie en de inrichting vertelden de krant dat er 14 waren overleden en gaven de gevallen ook de schuld van Covid-19, ondanks vaccinatie. Er is maar bij één persoon een autopsie uitgevoerd. Het district had geen enkel geval aan het PEI gemeld. Reden: geen van hen had ernstige symptomen.

In antwoord op de vragen van de auteur gaf Barbara Beck, woordvoerster van de districtsadministratie, slechts een algemeen antwoord. Zij sprak nu van 15 sterfgevallen na vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Maar ze zei dat de provincie niet wist of alle 15 sterfgevallen van tevoren waren ingeënt. “De uitvoering van vaccinaties bij tehuisbewoners hoeft niet te worden gemeld aan de gezondheidsdienst”, wuifde Beck de verantwoordelijkheid weg. Het Beierse Rode Kruis (BRK) had als exploitant van het tehuis geen neveneffecten geregistreerd.

Instituut geeft geen antwoord op kritische vragen

Het PEI onderzoekt de gevallen, maar kan zelf geen lijkschouwingen laten verrichten, zo had zijn woordvoerster Susanne Stöcker de auteur reeds op 15 februari desgevraagd laten weten. Men informeert echter naar mogelijke resultaten van onderzoeken ter plaatse. Veel bleef onbeantwoord, zo ook verdere volledige vragen van 23 februari en 1 maart.

De auteur wilde bijvoorbeeld weten welke concrete criteria de overheid heeft gehanteerd om een mogelijke bijdrage van het vaccin aan de sterfgevallen uit te sluiten, namelijk voor de drie categorieën waaronder zij de sterfgevallen schaart: “overlijden ten gevolge van Covid-19” (na een positieve test), “overlijden ten gevolge van onderliggende ziekten” en “overlijden in het kader van een statistisch waarschijnlijke plotse dood”. Het zou evenzeer interessant zijn geweest om duidelijkheid te krijgen over de vraag waarom er blijkbaar geen verplichting bestaat om ernstige ziekte- en sterfgevallen in een bepaalde periode na de vaccinatie te onderzoeken en te melden. Het PEI zwijgt.

Forensisch patholoog ziet gebreken in het systeem

Het Instituut voor Forensische Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis in Keulen had drie sterfgevallen in een verpleeghuis onderzocht na de Covid-19 vaccinatie. Het hoofd van het instituut, Markus Rothschild, meldde aan verschillende media dat de bewoners ernstig ziek waren geweest. Dit sluit echter niet uit dat de vaccinatie tot het overlijden zou kunnen hebben bijgedragen. “Zoiets is moeilijk vast te stellen”, verklaarde hij in een interview met de auteur van dit artikel. Hij eist autopsies over de hele linie, zowel op “Corona-doden” als op iedereen die na vaccinatie is overleden. “De fout zit in het systeem”, zei hij.

  Infectieziekten autoriteit geeft toe: FFP-2 mondkapjes zijn een gevaar voor de gezondheid

Het dilemma begint met de lijkschouwing en de overlijdensakte. Als de dokter een natuurlijke doodsoorzaak aanwijst, wordt de overledene onmiddellijk vrijgegeven voor crematie. Als hij wijst op een onverklaarbare of niet-natuurlijke dood, wordt altijd de politie gebeld. Het Openbaar Ministerie seponeert echter vaak zaken als er “geen aanwijzingen” zijn. De gezondheidsautoriteiten kunnen opdracht geven tot post-mortem onderzoek, maar zij doen dit uiterst zelden. Als forensisch patholoog kon hij familieleden om toestemming vragen. “Maar dan moeten ze er zelf voor betalen”, zei Rothschild. De kosten zouden ongeveer 920 euro bedragen, legde hij uit.

De forensisch arts benadrukte dat hij voorstander was van alle vaccinaties, ook die tegen Covid-19. Het mRNA in de serums van Pfizer/BioNTech en Moderna zou “eigenlijk geen grote bijwerkingen kunnen veroorzaken”. Het probleem kunnen de lipide nanodeeltjes zijn, minuscule vetdruppeltjes waarin het mRNA wordt verpakt om de cel binnen te komen, aldus Rothschild. De fabrikanten gingen ervan uit dat deze in de cellen zouden blijven en geen schade zouden aanrichten. “Maar dat weten we niet, en we weten ook niet: wat doen ze eigenlijk in de eicellen van de vrouw?”, erkende hij. Longspecialist Wolfgang Wodarg had reeds soortgelijke bezwaren geuit.

Maximumwinsten en andere belangen

In Duitsland zijn de twee mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, alsmede het vectorvaccin van AstraZeneca voorlopig goedgekeurd. Voorlopig betekent dat de ontwikkeling nog in de laatste testfase verkeert. Iedereen die met de serums wordt ingeënt, wordt als het ware als proefpersoon beschouwd. De wereld is het testlaboratorium.

Vaccinatie levert de fabrikanten hoge winsten op. Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer verwacht dit jaar een omzetstijging van 47 procent tot 61,4 miljard dollar. Het Amerikaanse bedrijf Moderna verwacht alleen al voor zijn Covid-19-vaccin een omzet van 18 miljard dollar. Ook het Brits-Zweedse farmaceutische bedrijf AstraZeneca is verheugd over een explosie van de verkoop en de winst.

Dit, en de directe betrokkenheid van zeer veel instellingen en personen bij de vaccinatiecampagnes, waaronder gemeenten, instituten, politieke organen, artsen, verpleegkundigen, verzorgers en exploitanten van tehuizen, zijn op zijn minst voldoende redenen om hier eens nader naar te kijken. Een zeker belang om geen grote ophef te maken over de nevenschade van vaccinatie is op zijn minst duidelijk.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Vrouw klaagt aan: “Ze spuiten gewoon onze grootouders weg!”

Vorig artikelWHO verwerpt vaccinatiepaspoorten: “Coronapandemie zal in 10 maanden voorbij zijn”
Volgend artikel5 manieren waarop ze je misleiden om het Covid “vaccin” te nemen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in