Pixabay

We zijn in oorlog, mensen – een eenzijdige oorlog. De vrijheidsstrijders zijn de weg kwijt en zien niet dat de vijand diep in hun midden zit, schrijft Dr. Igor Shepherd.

De reden is dat de oorlog van vandaag psychologisch is. Geen enkele tegenstander van vrijheid is ooit eerder in staat geweest de hele wereld te veroveren door middel van militaire gevechten – de mensheid zag altijd wat er aankwam en vocht terug. Maar deze keer is het anders. Mensen in vrije naties zijn zich er niet van bewust dat zij sinds het begin van Covid-19 onder vijandelijke vuur liggen en dat er een duivelse militaire psyop aan de gang is.

Amerika’s geïnfiltreerde regering en leger staan in de voorhoede van deze psychologische operatie, samen met China. Onder het mom van de communistische wereldagenda voor duurzame ontwikkeling, die diep geworteld is in de wereldregeringen, is deze kruistocht om de wereld te globaliseren en te “resetten” lijnrecht in strijd met de waarden en idealen van het Westen.

Indien dit nieuwe technocratische systeem aan de macht komt, zal de kolossaliteit en wreedheid van dit nieuwe technocratische systeem niet te vergelijken zijn met die van eerdere tirannieke regimes. Op dit moment zijn we getuige van een klein voorproefje van die wreedheid door middel van lockdowns, het gedwongen dragen van maskers en de ernstige bevelen tot uitroeiing van het recht van niet-ingeënte mensen om te werken, naar het theater te gaan of een winkelcentrum te bezoeken. De “Hel op aarde” komt eraan omdat de vijanden van de vrijheid een goed georganiseerde wereldwijde psyop hebben opgezet met behulp van een nep-virus genaamd Covid-19, en hun wapens zijn hersenspoeling en DNA-veranderende vaccins.

Wat zijn psyops? Laten we de definitie van het Amerikaanse Ministerie van Defensie gebruiken, aangezien zij al sinds de Eerste Wereldoorlog aan psychologische oorlogsvoering doen:

Psyops zijn het gebruik van propaganda en psychologische tactieken om emoties en gedrag te beïnvloeden.

In de rapporten van het ministerie van Defensie over de strijd tegen het terrorisme van 2004 en 2010 wordt de term psyops als volgt uitgelegd:

De missie van psychologische operaties (psyops) is om het gedrag van buitenlandse doelgroepen te beïnvloeden om de nationale doelstellingen van de VS te ondersteunen. Een psyop bereikt dit door het overbrengen van geselecteerde informatie en het adviseren over acties die de emoties, motieven, objectieve redenering, en uiteindelijk het gedrag van buitenlandse doelgroepen beïnvloeden. Gedragsverandering ligt aan de basis van de psyop missie.

Heb je die laatste zin begrepen? Het doel van een Psyop-missie is gedragsverandering. Gedragsverandering wordt gedaan door mind control technieken. Psychologische operaties bestaan uit verschillende lagen van misleiding waarbij talrijke actoren betrokken zijn.

Aangezien het leger erbij betrokken is, is de doofpot uitgebreid. Psychologische operaties kunnen worden gebruikt om psychologische effecten op specifieke bevolkingsgroepen te onderzoeken, om politieke overreding te gebruiken of om een land binnen te vallen.

De genocide in Rwanda in 1994 is een voorbeeld van hoe gemakkelijk gedrag en emoties kunnen worden omgebogen door een goed georganiseerde psyop. De Hutu militie roeide in slechts 100 dagen 800.000 Tutsi’s (Rwandese burgers) uit, en bewees daarmee aan de wereld hoe gewone mensen in korte tijd tot ondenkbare daden kunnen worden aangezet.

De geplande propaganda omvatte een voortdurend spervuur van suggestieve boodschappen via radio en kranten. Scholen deden mee en namen anti-Tutsi lessen op in het lesprogramma. Tijdschriften maakten gebruik van omgekeerde psychologie en publiceerden cartoons waarop Tutsi’s Hutu’s vermoorden. Eén tijdschrift drukte op de voorpagina een machete af, met als kop Wat te doen met de Tutsi’s? Die psychologische truc bleef in de hoofden hangen, en het kapmes werd het favoriete wapen. Hutu’s slachtten buren, vrienden en vrouwen af. Zelfs Hutu-priesters vermoordden hun eigen Tutsi-parochianen.

  Ze gaan achter de kinderen aan

De voetafdrukken van het Ministerie van Defensie waren overal in de genocide op de Tutsi’s, en ik geloof niet dat het onoplettendheid was waardoor de Verenigde Staten honderdduizenden weerloze mensen de rug toekeerden, vooral niet toen ze tijdens de slachtpartij Amerikanen uit Rwanda konden wegvliegen. In 1996, slechts twee jaar na de genocide, was het Amerikaanse leger in Rwanda om Rwandese militairen te trainen in anti-oproer.

Hersenspoeling

Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie is een soortgelijke heimelijke psychologie gebruikt tegen de massa’s door middel van uitgebreide berichtgeving en propaganda in de media. Elke dag wordt het nieuws gebombardeerd met onwaarheden over het aantal covid-gevallen.

Foto’s van zieke mensen en de “helden” die onvermoeibaar in ziekenhuizen voor coviene patiënten zorgen, worden in tijdschriften en op websites verspreid om een valse werkelijkheid te creëren. In winkels en restaurants worden borden en vloerstickers geplaatst om ons te waarschuwen twee meter afstand te houden. Luidsprekers in openbare ruimten herinneren ons er regelmatig aan dat we afstand moeten houden en maskers moeten dragen. Overal op de snelwegen wordt op indringende wijze gewaarschuwd voor een pandemie, en de noodzaak van vaccinaties wordt benadrukt.

Deze herhaalde tactieken zijn een integrale sleutel tot hersenspoeling en om mensen in een staat van gehoorzaamheid te houden.

Een van de eerste benaderingen van de globalisten om de bevolking te hersenspoelen was iedereen te isoleren door middel van lockdowns, waardoor ze gescheiden werden van familie en vrienden. Deze tactiek start het proces van deprogrammeren.

De “blijf thuis” regels hielden de afgezonderde burgers afhankelijk van de enige denkbeelden en informatie waar ze constant toegang tot hadden – de media. Hierdoor konden de infiltranten in de regering het denkproces van de samenleving over het pandemieverhaal beïnvloeden.

De volgende hersenspoelingsstrategie was het gebruik van de “wij” tegen “zij” mentaliteit, die verdeeldheid schept en de ene groep tegen de andere opzet om een resultaat van loyaliteit te bereiken. Beide groepen wordt gevraagd partij te kiezen en als zij niet de juiste kant kiezen, worden zij bestempeld als “ziektedragers” en uitgestotenen.

Natuurlijk stuurt deze psychologische bulldozer de meerderheid in de richting van het populaire team. Deze dwangmatige overreding werd bereikt door middel van de maskerbevelen en gaat nu psychologisch verder door de gevaccineerde burgers tegenover de ongevaccineerden te plaatsen. De voortdurende beschuldigingen, intimidaties en straffen tegen de uitgestotenen die weigeren zich te laten vaccineren of maskers te dragen zijn bedoeld om angst, vernedering en depressie teweeg te brengen. Deze groep zal voortdurend worden “gestenigd” totdat zij van koers veranderen.

Toen de gehoorzame bevolking hun bedrijven sloot en zichzelf opsloot in hun huizen, blindelings abnormaal medisch beleid en verdorven levensstijlen accepterend als het “nieuwe normaal”, veranderden hun emoties, objectieve redeneringen en gedragingen snel in een staat van overgave en ontkenning.

De huidige gegevens over 641 miljoen Covid-tests die tot nu toe in de VS zijn uitgevoerd, bewijzen hoe effectief deze psyop is geweest in het creëren van paranoia. Toen het mRNA “kapmes” via alle media werd geïntroduceerd als het enige middel om de pandemie te stoppen, omarmde de geconditioneerde meerderheid de leugens dat natuurlijke kudde-immuniteit het virus niet zou stoppen.

De onvoorspelbare en grove psychologische aanvallen van onze regering en het leger op Amerikaanse burgers zijn vergelijkbaar met de hersenspoeltechnieken die gebruikt worden op krijgsgevangenen, gijzelaars en sekteleden. Maskermandaten werden bevolen omdat mensen van zuurstof beroven sadistisch is. Zulk misbruik genereert een “door de strijd vermoeide” bevolking, vergelijkbaar met het soort vermoeidheid dat soldaten in de strijd doormaken. Ze weten dat als de mensen eenmaal afgemat zijn en overweldigd door angst, ze gemakkelijk te manipuleren zijn. Hitler’s heerschappij gebruikte soortgelijke indoctrinatie methoden. Het hele medische establishment zwichtte voor Duitslands wreedheden tegen de mensheid en deed mee aan massamoord, gedwongen sterilisatie en kindermoord. We hadden van de geschiedenis moeten leren, en toch zien we vandaag dat de gezondheidswerkers zich aan de kant van de meerderheid scharen en 100 jaar gevestigde medische kennis negeren om deel te nemen aan gezondheidsfraude, experimentele vaccinaties, doodsplannen en de mishandeling van ouderen.

  95 Procent van de lijken had COVID-vaccinatie ontvangen binnen 2 weken vóór overlijden: Begrafenisondernemer

Fauci’s angstzaaiende decreet dat er geen kans was op een terugkeer naar het sociale gedrag van vóór Covid-19 totdat een doeltreffend vaccin was ontwikkeld, werkte op de “vermoeide” bevolking. Meer dan zestig procent nam de gewapende injectie.

Maar dat is niet genoeg voor deze gekken aan de macht. Hun doel is om iedereen in te enten. De mediacampagne is nu in volle gang en ze gaan achter de ongevaccineerden aan zoals de Hutu’s tegen de Tutsi’s. De ongevaccineerden zijn hard op weg om als Joden met gele sterren te worden, zonder enig recht op leven. Na verloop van tijd zullen zij geen voedsel meer mogen kopen of medische behandeling krijgen tenzij zij zich laten vaccineren. Als de bevolking de aantasting van haar vrijheden blijft negeren, zal de inbeslagneming van privé-bezit de volgende stap zijn.

Pre-Psyop

Het presidentschap van Trump was een pre-psyop om de geplande pandemie van de grond te krijgen en de conservatieve achterban zover te krijgen dat zij de MRNA-vaccinatie accepteren. Zijn acties hebben hun vruchten afgeworpen. Ondanks bewijzen dat Trump’s vroegere politieke opvattingen liberaal waren en dat hij nauwe vriendschappen onderhield met collectivisten als de Clintons, heeft Trump de helft van Amerika misleid door te geloven dat hij van mening was veranderd. Zijn daden waren in tegenspraak met zijn talrijke en herhaalde toespraken waarin hij beloofde “Amerika weer groot te maken”. Het conservatieve kamp raakte in de ban van hem en weigerde hem ter verantwoording te roepen.

De pandemie werd geboren onder het presidentschap van Trump. Hij liet voortdurende schendingen van burgerrechten toe, negeerde de federale wetgeving en sloot zijn ogen voor medische knowhow door onmenselijke lockdowns, gedwongen bedrijfssluitingen en het ongezond dragen van maskers toe te staan. Hij voerde snel Operatie Warp Speed in om de ontwikkeling, productie en distributie van de Covid-19 vaccins te vergemakkelijken en te versnellen. Hij activeerde ten onrechte het leger om deel te nemen aan het toedienen van de vaccins op Amerikaanse bodem (hij deed dit omdat het leger de psyop leidt en de vaccinbedrijven financiert).

Trump heeft Amerika niet opnieuw groot gemaakt. Onder zijn regering verloren de Verenigde Staten hun vrijheden, en zonken ze weg in een slagveld van verdeeldheid, onderdrukking en wetteloosheid. Zijn enige succes als president was zijn sluwheid in het verleiden van de geesten van zijn publiek.

Volgens de federale wet en het rapport “Military Psychological Operations” is het illegaal voor het Amerikaanse leger om psychologische operaties uit te voeren op Amerikaanse burgers. Dit is een overtreding van de Smith-Mundt Act van 1948, die door het Congres werd aangenomen om te voorkomen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken propaganda-technieken in Sovjet-stijl zou gebruiken op Amerikaanse burgers. (Zoals u ziet hebben communisten zich sinds 1948 ijverig ingespannen om zich in de regering van de VS te infiltreren). Dit is de reden waarom Defensie rapporten alleen verwijzen naar “buitenlandse” doelgroepen wanneer het over psyops gaat.

Het Amerikaanse leger is al tientallen jaren betrokken bij talloze illegale psyops tegen burgers. In een ACLU artikel van 2 maart 2011 door Robyn Greene, getiteld “Military May Be Engaged in Illegal Psychological Operations and Propaganda Against US Citizens” staat het volgende:

Op 23 februari rapporteerde Rolling Stone dat Lt. Gen. William Caldwell, een driesterrengeneraal belast met de training van de Afghaanse troepen, zijn Information Operations (IO) cel opdracht gaf zich te richten op delegaties van het Congres die zijn basis bezochten, als onderdeel van een campagne om de percepties en meningen van Amerikaanse senatoren en vertegenwoordigers te manipuleren door middel van psychologische operaties (PSYOP).

  Nieuwe studie toont een toename van sterfgevallen in 145 landen na de invoering van de COVID-vaccins

Het Amerikaanse leger houdt zich niet langer aan zijn eigen wetten betreffende psychologische operaties, omdat de leiders van het Amerikaanse leger de Amerikaanse waarden niet langer steunen. Het Amerikaanse leger voert een oorlogsdaad tegen het Amerikaanse volk met zijn Covid-19 psychologische oorlogsvoering. Deze acties zijn een voorbode van het herstructureren van Amerika’s huidige regering voor een nieuw wereldwijd regime; en waarom Defensie samenwerkt met communistisch China in de ontwikkeling en financiering van Covid-19 mRNA vaccins.

CIA-gefinancierde medische experimenten?

Het bloedbad van 1978 in Jonestown, een “religieuze sekte” in Guyana, vertoonde alle tekenen van een door de Amerikaanse regering georganiseerde psyop onder leiding van dominee Jim Jones, een CIA-agent met talrijke connecties met de hogere echelons van de regering.

Het publiek kreeg het verhaal voorgeschoteld dat meer dan 900 religieuze fanatici gehoorzaamden aan de bevelen van Jones en tegelijk zelfmoord pleegden door een vergiftigde punch te drinken. Maar dat was geen religieuze groep, en de meeste van die mensen stierven niet door zelfmoord. De Guyanese hoofdlijkschouwer had gerapporteerd dat slechts 200 misschien zelfmoord hadden gepleegd, en dat de rest was vermoord. De hele “sekte” was gehuld in de vingerafdrukken van een georkestreerde CIA-operatie voor mind control en medische experimenten op Amerikaanse burgers.

Er is veel onthuld over het Jim Jones complex in het boek van Michael Meiers, Was Jonestown een CIA Medisch Experiment? Het complex had zijn eigen ultramoderne medische faciliteiten, en sekteleden droegen ziekenhuis-achtige polsbandjes.

De leden zagen er meer uit als gevangenen onder medische behandeling, niet als religieuze fanatiekelingen. Jones’ “proefpersonen” waren overwegend zwart en bestonden voor een groot deel uit arme vrouwen en ex-gevangenen. Het is duidelijk dat de leden niet over de middelen beschikten om voor hoogwaardige medische voorzieningen te betalen – maar iemand deed dat wel.

Toen afgevaardigde Leo Ryan met een groep van zijn politieke medewerkers naar Jonestown vloog om de beschuldigingen van misbruik door de leiding van Jones te onderzoeken, werden hij en zijn groep in een hinderlaag gelokt en neergeschoten door leden van Jones’ sekte. Ryan en de CIA stonden op gespannen voet met elkaar omdat Ryan de CIA transparant wilde houden, en het wantrouwen groeide toen werd ontdekt dat Laurance Layton, het sektelid dat Ryan had neergeschoten en gedood, familiebanden had met de Amerikaanse regering en de CIA. Laurance’s vader was niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van programma’s voor biologische oorlogsvoering en genetische experimenten voor de Amerikaanse regering, maar Layton senior had ook grote sommen geld geïnvesteerd in Jonestown. Laurance’s zwager, George Blakey, was ook een bekende contractagent van de CIA.

Petje af voor Leo Ryan. Zijn dood ontmaskerde het feit dat de Amerikaanse regering tot aan de knieën in smerige kleine geheimen zit – smerige kleine “gepatenteerde” geheimen die vandaag de dag nog wreder zijn dan 40 jaar geleden, omdat genetische experimenten nu worden opgedrongen aan nietsvermoedende bevolkingen door middel van mRNA vaccinaties. Door de uitvoering van een wereldwijde militaire psyop zijn de vijanden van het Westen met succes via de achterdeur binnengeslopen, niet door een actieve militaire invasie, maar door een achterbaks mengsel van hersenspoeling.

Referenties:

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/partners/?id=10860
https://www.lewrockwell.com/2021/09/dr-igor-shepherd/sustainability-and-super-pandemics-the-connection/
https://www.asaie.army.mil/Public/ES/sustainability.html
http://www.cloverbiopharma.com/news/61.html
https://biontech.de/covid-19-portal/mrna-vaccines
https://investors.biontech.de/search?query=Fosun&f%5B0%5D=type%3Anir_news&op=Search
https://www.xian-janssen.com.cn/about-xian-janssen/company-overview
https://www.linkedin.com/pulse/brainwashing-mind-control-techniques-lion-ankit-gupta-spn-
https://video.wixstatic.com/video/a059e3_0ead4f8f3ab64b07bce1794a8680e15e/1080p/mp4/file.mp4
https://irp.fas.org/doddir/army/fmi3-07-22.pdf
https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3-13-2.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States)#:~:text=Psychological%20operations%20(PSYOP)%20are%20operations,organizations%2C%20groups%2C%20and%20individuals
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_warfare
https://www.aclu.org/blog/free-speech/employee-speech-and-whistleblowers/military-may-be-engaged-illegal-psychological
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB177/index.htm
https://www.theguardian.com/news/2017/sep/12/americas-secret-role-in-the-rwandan-genocide
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1997/08/16/us-military-role-in-rwanda-greater-than-disclosed/13bd3472-5a0e-4658-9c04-50736bc6c852/
https://www.history.com/topics/crime/jonestown
https://listverse.com/2017/12/03/10-things-that-dont-quite-add-up-about-the-jonestown-massacre/
https://www.amazon.com/Jonestown-Medical-Experiment-Review-Evidence/dp/0773408126/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Was+Jonestown+a+CIA+Medical+Experiment%3F%E2%80%94&qid=1632780400&sr=8-1


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Oostenrijkse verpleegster geschokt door coronavaccinaties bijwerkingen: “Iemand moet iets doen aan deze waanzin!”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHoe Gates, Fauci, en Schwab de Covid-19 Crisis fabriceerden om een Nieuwe Wereld Orde in te luiden die “Build Back Better” 
Volgend artikelCovid totalitarisme: De vergoddelijking van dwaling
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Goed artikel. Heb nog steeds mijn twijvels over Trump. Hij heeft wel aangetoond dat de mainstream media nepnieuws is. Misschien werd Trump wel bedreigd door de deepstate. Hij werd ook wel veel tegen gewerkt door de gevestigde orde.

 2. Covid-19: Een psychologische militaire operatie Mooi verhaal met interessante links:
  Paar vragen mbt conclusie:
  A- waarom worden de US militairen nu verplicht de jab te nemen?
  B- onderbouwing dat de US military met China samenwerkt?

 3. (Zoals u ziet hebben communisten zich sinds 1948 ijverig ingespannen om zich in de regering van de VS te infiltreren

  de kapitalistische klasse absorbeert steeds meer rijkdom en macht en sommige mensen geven het communisme de schuld ongelooflijk
  probeer mondiaal-kapitalistisch totalitarisme

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in