De Verenigde Staten moeten een vijand hebben. De afgelopen zeven jaar was Rusland de vijand. Nu is de aandacht verschoven naar China. Bekijk deze koppen op Google News en u zult zien wat ik bedoel:

Begrijpt u het al? China is een grote bedreiging voor de Verenigde Staten. Vergeet dat de VS regelmatig oorlogsschepen naar de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Taiwan stuurt. Vergeet dat de VS China omsingeld heeft met militaire bases en raketsystemen. Vergeet dat de VS meerdere delegaties naar Taipei heeft gestuurd in strijd met het “één-China”-beleid. Vergeet dat de VS het Taiwanese leger bewapent en militairen traint. Vergeet dat de VS unilaterale tarieven op Chinese goederen heft en Chinese zakenlieden sancties oplegt. Vergeet dat de VS de meest draconische blokkade op geavanceerde halfgeleiders in de geschiedenis heeft ingesteld. Vergeet dat de VS overal in de regio anti-Chinese coalities aan het opbouwen zijn. Vergeet al deze dingen, want volgens de genieën in de mainstream media is China het probleem, is China de bedreiging en is China het land dat de wereld in de richting van oorlog duwt.

Gelooft iemand deze onzin? Hier is hoe columnist Bradley Blankenship het samenvat in een artikel op RT:

De Amerikaanse nationale veiligheidsstaat heeft diepe ideologische vooroordelen in de media uitgebuit en financiert talloze denktanks, niet-gouvernementele organisaties en academische programma’s om constant anti-China propaganda te maken. Self-Reinforcing Propaganda, RT

Met andere woorden, de regering van de VS werkt samen met haar bondgenoten in de media om de ether te verzadigen met anti-China gezwets om Amerikanen ervan te overtuigen dat China de bron van het probleem is. Dat is hoe de regering de publieke perceptie vormt en de basis legt voor oorlog. Bekijk dit fragment uit een artikel in The Diplomat:

Een belangrijk kenmerk van de westerse mainstream media is tegenwoordig het meedogenloze China-bashen. Het is buiten alle proporties en vermoeiend, vaak met opgesmukte weetjes of verzonnen verhalen zonder bewijs ter ondersteuning van onbehouwen uitspraken over het land, waaruit een diep gebrek aan begrip blijkt. Maar dergelijke verhalen blijven de ronde doen zonder dat het einde in zicht is.

Het is bijna onmogelijk om dit in de internationale media tegen te gaan door een evenwichtiger beeld te schetsen voor een wereldwijd publiek, omdat censuur schering en inslag is. Het lijkt wel of er een wereldwijde overeenkomst is om het narratief te controleren, een propagandaoorlog die wordt aangedreven door de digitale technologie van vandaag…

Meestal houden de negatieve verhalen zich aan drie kernideeën, die de onuitgesproken richtlijnen binnen deze perskamers vormen als het aankomt op verslaggeving over China.

Ten eerste is er de overtuiging dat China een bedreiging vormt voor de wereld en dat deze overtuiging bij elke gelegenheid die zich voordoet onophoudelijk moet worden versterkt. Hoe en waarom China een bedreiging vormt, wordt nooit onderzocht; zo diepgeworteld en bijna religieus is deze overtuiging. Goede argumenten doen er niet toe. De basisprincipes van goede journalistiek worden genegeerd als het op een China-verhaal aankomt. Het is niet nodig om uit te leggen of te bewijzen waarom China een wereldwijde bedreiging vormt. Anti-China Rhetoric Is Off the Charts in Western Media, The Diplomat

  Mainstream media, NGO's en online bedriegers dringen een vals Oekraïne-narratief op

China vormt geen bedreiging voor het Westen, sterker nog, China is in zijn 70-jarige geschiedenis nog nooit een ander land binnengevallen. Vergelijk dat eens met de ononderbroken staat van dienst van Washington op het gebied van geweld in de wereld. Hier is een kort overzicht

De Verenigde Staten hebben tussen 1991 en 2022 minstens 251 militaire interventies uitgevoerd. Dit staat in een rapport van de Congressional Research Service, een Amerikaanse overheidsinstelling die informatie verzamelt namens het Congres. Het rapport documenteerde nog eens 218 Amerikaanse militaire interventies van 1798 tot 1990.

Dat maakt een totaal van 469 Amerikaanse militaire interventies sinds 1798 die door het Congres zijn erkend… De lijst van landen waar het Amerikaanse leger zich op richt, omvat de overgrote meerderheid van de naties op aarde, waaronder bijna elk land in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en het grootste deel van het Afrikaanse continent.

Het Military Intervention Project van het Tufts University’s Center for Strategic Studies heeft nog meer buitenlandse inmenging gedocumenteerd.

“De VS hebben sinds 1776 meer dan 500 internationale militaire interventies uitgevoerd, waarvan bijna 60% tussen 1950 en 2017,” schreef het project. “Bovendien vond meer dan een derde van deze missies plaats na 1999.”

Het Military Intervention Project voegde eraan toe: “Met het einde van het tijdperk van de Koude Oorlog, zouden we verwachten dat de VS hun militaire interventies in het buitenland zouden verminderen, ervan uitgaande dat er minder dreigingen en belangen op het spel stonden. Maar deze patronen onthullen het tegenovergestelde – de VS hebben hun militaire betrokkenheid in het buitenland vergroot.” US launched 251 military interventions since 1991, and 469 since 1798, Geopolitical Economy

En welk land is de “grootste bedreiging voor de wereldvrede”? China?

Niet eens in de buurt. Kijk maar eens:

De VS kwam naar voren als de grootste bedreiging voor de wereldvrede, gevolgd door Pakistan en China, in de wereldwijde enquête aan het einde van het jaar, uitgevoerd door WIN/Gallup International in 65 landen ter wereld.

Van de meer dan 66.000 mensen die wereldwijd werden ondervraagd, geloofde 24% van de respondenten dat de VS de grootste bedreiging voor de wereldvrede vormden. Pakistan en China kregen respectievelijk acht en zes procent van de stemmen, terwijl Iran, Israël, Noord-Korea en Afghanistan op de vierde plaats kwamen met vier procent van de stemmen. The U.S. Is The Biggest Threat To World Peace, Buzzfeed

Dus misschien is China toch niet de grootste bedreiging? Is dat wat we zeggen?

China is inderdaad geen bedreiging voor de Verenigde Staten, sterker nog, China’s hoogste ideaal is “vreedzame ontwikkeling”. Denk daar eens even over na: Ontwikkeling zonder oorlog. Is dat wel mogelijk?

Het is mogelijk, en de VS en China zouden samen moeten werken om dit mogelijk te maken. Er is geen reden waarom de twee grootste economieën ter wereld niet samen kunnen werken aan de gezamenlijke doelen van economische integratie, moderne infrastructuur en armoedebestrijding. We hebben leiders nodig die samenwerking omarmen in plaats van verdeeldheid en confrontatie aan te wakkeren. We moeten de banden met China aanhalen en niet zoeken naar manieren om hen te belasteren, te dwingen of te treiteren.

  Rusland altijd klaar voor verrassingsoffensief in Oekraïne

Helaas – zoals we allemaal weten – wordt de westerse “op regels gebaseerde orde” beheerst door miljardair-oligarchen die zich hevig verzetten tegen nationalistische leiders die hun eigen soevereine onafhankelijkheid koesteren en in het belang van hun eigen volk handelen. Dat staan ze niet toe. Westerse elites geloven dat alle materiële rijkdom en macht in particuliere handen moet zijn (niet in openbare) en daarom zijn ze vastbesloten om een oorlog met China uit te lokken, zodat de zaak militair kan worden opgelost. Kortom, het conflict met China ontwikkelt zich tot een nucleaire kooiwedstrijd tussen “de globalisten en de nationalisten”.

De grootste troef van het Westen in deze strijd zijn de media, waarvan de propaganda helpt om de steun van het publiek te krijgen die de elites nodig hebben om het land tot oorlog te drijven. Helaas lijkt het plan te werken. In 2018 zag bijvoorbeeld slechts 4 op de 10 Amerikanen de opkomst van China als een bedreiging voor de vitale belangen van de VS. (The Chicago Council on Global Affairs) Vergelijk deze resultaten met het recente onderzoek van Gallup waaruit bleek dat “66% van de Amerikaanse volwassenen (China) als een kritieke bedreiging voor de vitale belangen van de VS beschouwt.”

In slechts 4 jaar tijd hebben de media een meerderheid van de Amerikanen ervan overtuigd dat China een duidelijke bedreiging vormt voor de Verenigde Staten. Hoe kan men deze resultaten anders verklaren dan door te wijzen op de nefaste invloed van staatspropaganda die gebruikt wordt om de gedachten van Amerikanen te vergiftigen tegen de grootste economische rivaal van Washington?

Hier is meer van Gallup:

Naast een overwegend ongunstige mening over China, noemen meer Amerikanen China als de grootste vijand van de Verenigde Staten dan welke andere natie dan ook. Deze mening is nauw verbonden met twee andere metingen in de peiling, waaruit blijkt dat Amerikanen over het algemeen geloven dat de militaire en economische macht van China een “kritieke bedreiging” vormt voor de vitale belangen van de Verenigde Staten in de komende tien jaar. “Record-Low 15% of Americans View China Favorably, Gallup

Het leger van China is een “kritieke bedreiging” voor de VS? Is dat echt wat de Amerikanen denken?

En waar precies is het Chinese leger de afgelopen 30 jaar ingezet: Afghanistan, Syrië, Libië, Irak?

Nee, de afgelopen 7 decennia zijn de militairen van China in China gebleven. China is niemand binnengevallen en is zeker niet van plan om dat in de toekomst te doen. Amerikanen hebben geen reden om bang te zijn voor China. Waar ze wel bang voor moeten zijn, zijn de gestoorde neocons die Amerikaanse oorlogsschepen de Straat van Taiwan en de Zuid-Chinese Zee insturen, 13.000 kilometer van de Verenigde Staten vandaan. Daar moeten ze bang voor zijn, want dat is een opzettelijke provocatie met als doel een oorlog uit te lokken.

Een recent onderzoek van het Pew Research Center leek aan te tonen dat de publieke opinie over China in 24 landen dramatisch is gedaald. Maar een nadere beschouwing van het onderzoek laat juist het tegenovergestelde zien, in feite helpt Pew om het punt te bewijzen dat we hier probeerden te maken, namelijk dat de landen die het meest gedomineerd worden door de westerse media, een grotere kans hebben om een “ongunstige” mening over China te hebben. Dat is geen toeval. Hier is hoe Blankenship het samenvat:

  Premier Orbán zegt dat de VS Hongarije niet in een oorlog kan duwen - De rest van Europa doet er verstandig aan zijn beleid te volgen

Het bureau peilde volwassenen in 24 landen; er zijn 193 lidstaten van de Verenigde Naties, wat erop wijst dat het puur op basis van zijn methodologie geen serieuze wereldwijde trend laat zien. Er is ook een sterke selectie voor landen met een hoog inkomen en Amerikaanse bondgenoten. Er werden echter ook enkele middeninkomenslanden en armere landen ondervraagd en de gegevens onthullen wat velen al weten – het Mondiale Zuiden heeft over het algemeen een gunstige kijk op China.

Uit de Pew-enquête bleek bijvoorbeeld dat landen als Kenia (72%), Nigeria (80%) en Mexico (57%) China gunstig beoordelen… Aangezien armere landen profiteren van de bilaterale samenwerking met China, inclusief het door Beijing geleide Belt and Road Initiative (BRI), is het logisch dat zij een hogere dunk van Beijing zouden hebben. Pew selecteerde echter meestal geen landen met strategische samenwerking op hoog niveau met Beijing…

is er een gestage neerwaartse trend geweest die volledig in lijn is met het Amerikaanse buitenlandse beleid, bijvoorbeeld na 2012 met de “Pivot to Asia” van voormalig president Barack Obama, de handelsoorlog van Trump en wat de huidige regering van president Joe Biden ook aan het doen is. De Amerikaanse nationale veiligheidsstaat heeft diepe ideologische vooroordelen in de media uitgebuit en financiert talloze denktanks, niet-gouvernementele organisaties en academische programma’s om constant anti-China propaganda…. te produceren…

Er is een definitieve en voortdurende strijd om de harten en geesten tussen China en de VS, en zogenaamde ‘China-deskundigen’ zijn de voetsoldaten van de Amerikanen, of ze zich dat nu realiseren of niet. En er zullen in de toekomst alleen maar meer systemische stimulansen voor China-haviken komen, gezien het feit dat leden van het Amerikaanse Congres wetgeving blijven introduceren, zoals de Senate ‘Countering Chinese Propaganda Act’ of de House ‘Countering the PRC Malign Influence Fund Authorization Act’, waarbij honderden miljoenen worden uitgegeven aan negatieve berichtgeving over China. Beide wetsvoorstellen zijn opgenomen in de versies van het Huis en de Senaat van de America COMPETES Act, die in beide kamers zijn aangenomen, maar nog op kleine wijzigingen wachten voordat ze wet worden. Self-reinforcing propaganda: A new poll shows people dislike China, but there’s a catch, Bradley Blankenship, RT

Dus – ook al gelooft een meerderheid van de Amerikanen al dat China hun vijand is – het Congres wil “honderden miljoenen extra” uitgeven om de indoctrinatiecampagne van de media te intensiveren om ervoor te zorgen dat ieder weldenkend mens die vindt dat de VS een beleid van vreedzame betrokkenheid bij China moet voeren, zal worden uitgemaakt voor lafaard, verrader en marionet van Xi Jinping.

Dit is het scenario dat ons te wachten staat als we geen kandidaat vinden die breekt met de oorlogszuchtige consensus en een beleid opstelt dat zich richt op een langetermijnoplossing met China om een catastrofale confrontatie te vermijden. Het vermijden van Wereldoorlog 3 zou onze topprioriteit moeten zijn.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

VS geeft nederlaag toe in oorlog tegen Rusland en ChinaVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZelensky’s militaire leiders kopen luxe auto’s, weelderige huizen in Spanje terwijl gedwongen dienstplichtigen sterven in oorlog met Rusland
Volgend artikelOekraïense verliezen nemen toe terwijl tegenoffensief stagneert (Video’s)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

37 REACTIES

  • Economisch.

   De macht van het kapitaal dat naar het oosten reikt en hun cultuur om de mensheid te knechten in een communistische tirannie, ipv een kapitalistische dictatuur. De natte droom van elke ‘Democraat’…

 1. Een land met 32 biljoen dollars als staatsschuld en dan nog 113 miljard uitgeven aan Oekriland. Daar bovenop dan nog miljoenen tegen China. Ik vraag me toch echt hoe lang de geldpers voor het bijdrukken van deze vele, vele dollars het nog uithoudt. Zou er nooit een lagertje uitlopen?
  En dat terwijl 40% van de schoolkinderen zonder ontbijt naar school gaat. Dat stond in National Geographic. Een totaal verziekt land. Net als Europa trouwens, waar de schuldenberg ook gigantisch is. Het Westen gaat ten onder en het Oosten komt op. Dat zei mijn pa in de zestiger jaren. De man heeft zo,n gelijk gekregen. En dat allemaal voor nog meer dollars / pleuro,s en nog meer macht. Waanzin regeert.

  • Beste Jan,
   Als je terug kijkt naar de wereldgeschiedenis, dan zie je dat ieder imperium uiteindelijk instort.
   Voor wat ouderen onder ons is de meest recente de Sovjet uni.
   Nu is het westerse imperium aan de beurt.
   Met het Romeinse rijk duurde dat vele decennia.
   Laten we hopen dat het met het huidige westen sneller zal gaan.
   Ik zou het in ieder geval nog graag willen meemaken zodat ik de hoop kan hebben dat mijn kleinkinderen wellicht een betere en menswaardigere wereld tegemoet kunnen zien.

  • Vrije markten in het ‘kapitalistische systeem van het Westen bestaan helemaal niet meer! Alles is corrupt en frauduleus gemanipuleerd. Het hele Wall Street-NASDAQ systeem is totale flauwekul. Maar omdat iedereen nog steeds gelooft dat de “Keizer kleren draagt” speelt iedereen het spel braaf mee, doodsbang om als eerste om te vallen…

   Het is allemaal ‘Funny Munny’ van Monopoly dat ze in oneindige hoeveelheden kunnen bijdrukken… en als ze daarna ‘digitaal’ gaan met de CBDC’s is er helemaal geen houden meer aan!

 2. Zo ook het verhaal dat de geallieerden ons kwamen bevrijden aan het einde van WW2
  Ze kwamen niet ons ons te bevrijden van de Duitsers, ze kwamen om te voorkomen dat de Russen dat deden.
  Maar dat is nooit in onze geschiedenisboekjes gezet.

  • Ook de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki waren niet de bedoeling om Japan te dwingen tot capitulatie ( Japan had reeds meerdere keren een capitulatie aan de VS aangeboden)
   De kernbommen werden gedropt om Rusland te laten zien dat de VS de kernwapen wedloop gewonnen had.

   • Tigron augustus 18, 2023 at 17:35
    Goeie punten… hoop dat dit doordringt bij de Leeeghoofden.
    (En Kubrick’s maanlanding voor Ziomerica was ook om Rusland voor kak te zetten.)

    • Ben het hier geheel mee eens . Alles is verdraaid door de westerse olicharchen !
     Macht corrumpeert en het enige waar de meeste Amerikanen aan denken is Hoe meer winst / Geld te maken , dus Macht & Controle te krijgen over de hoofden van anderen !
     En China heeft ook een Deep State en er wordt in het artikel niet eens gerept over hoe Tibet onder de voet is gelopen door China ! Het enige dat werkt is het echte geld in handen te leggen (“Gods Zienswijze” ) van iemand die absoluut niet te corrumperen is . Kim Goguen ! Zij heeft het in haar update van gister (18 aug ) over dat Amerika ook nog 150.000 troepen heeft in Syrie en Irak . En ondanks het feit dat zowel de Amerikaanse Regering als het Pentagon vanaf vandaag 19 Aug 2023 volkomen failliet is verklaard , willen ze Kim `s geld uit de “Global Repository” dat Zij als enige beheert , echter zonder mee te werken aan haar “Plan to Restore Earth ” waarin alle legers in de wereld echt zouden kunnen worden ingezet voor hulp en vrede. Zie ook (abonneer je op UnitedNetwork.TV) het Fieldmessenger rapport van Tove uit Noorwegen , waar nu al 4 of 5 Amerikaanse Militaire baissen zijn opgezet door Amerika ! Tijd om wakker te worden en te beseffen waar nu de echte Macht in deze Volkomen Corrupte Wereld ligt (bij Kim Goguen ) & om je te informeren over & Mee te helpen aan K.I.M.S (Key Integrated Monetary System ) , GHWC (Global Health & Welness Consortium ) GEAC ( Global Education Advisorty Consortium ) en je te melden op Het Telegram kanaal UNITED NETWORK NEWS 18 August 2023, UNITED NETWORK NEWS

     Join Sunny and the Field Messengers for the REAL News ! Paige shares the Le Capelet Competition in France and Stacey shows us a Grouse Display in British Columbia, Canada. It’s Discoveration Friday, and we are exploring Music and Mathematics. In World News: Northwest Canada Wildfires; Hurricane Hilary Rain; China Evergrande Bankruptcy Court; Burger King Drops Tomatoes; and more! Plus, an update from the Office of the Guardian ! (= KIM & her Amazing Team )
     https://www.unitednetwork.tv/videos/18-aug-23-news, 1 hr 35 min.

 3. Je moet niet vergeten dat de meeste Amerikanen gewoon geen idee hebben van wat er in de wereld speelt. Vanwege diverse redenen, een daarvan is dat veel mensen 40+ uur per week werken om rond te komen. 40 uur per week is helemaal niet veel voor veel Amerikanen, wat ook betekent dat ze veel minder tijd hebben om zich bezig te houden met andere zaken tijdens de uren dat ze niet werken en er dus ook weinig zin in hebben. Ik werk hier bv 48 uur per week en dat is echt vrij normaal. Ik ken zat mensen die iedere week nog veel meer uren maken.

  – Het openbare onderwijs is sowieso al rampzalig slecht, maar geschiedenis en aardrijkskunde zijn echt dramatisch. Hoewel taal en rekenen ook al een ramp zijn.

  – De meeste nieuwszenders in de VS zijn propaganda kanalen en slechts georienteerd op de VS. Werkelijke standpunten van andere landen komen nooit aan bod.

  – De meeste Amerikanen reizen nauwelijks ooit buiten het eigen land. Ik durf rustig te stellen dat zeker 30%-40% zelfs nog nooit buiten de eigen staat is geweest. Ik ken voldoende mensen hier in de VS die nog nooit zelfs maar meer dan zo’n 300 km van huis zijn geweest. Anders dan Europa, Azie of Afrika betekent dat domweg dat men nooit met andere talen of culturen in aanraking komt. En als men al gaat dan is het vaak beperkt tot Mexico of Canada.
  Er zijn slechts een paar categorieen Amerikanen die echt buiten de VS reizen; hooggeplaatste zakenlieden, militairen en gepensioneerden. De doorsnee Amerikaan kan pas gaan reizen na het pensioen domweg omdat er voor die tijd geen geld of tijd voor is. Militairen tellen nauwelijks want die gaan niet om kennis op te doen maar om een land te slopen. Zakenlieden blijven heel beperkt in contact met lokale bevolking tijdens hun reizen.

  – De federale overheid pusht allerlei onzin omdat dat de aandacht helpt afleiden. Veruit de meeste Amerikanen zouden er de voorkeur aan geven als de enorme kolerebende hier in de VS eerst eens werd aangepakt. Maar zolang ze het idee hebben dat er een externe dreiging is zijn de meesten bereid veel door de vingers te zien. En zolang ze best veel uren moeten maken om rond te komen hebben ze er ook geen tijd voor om zich echt ergens in te verdiepen.

  – De media heeft al sinds de Koude Oorlog het beeld van Rusland stabiel gehouden als een vijand, waarbij er ook constant wordt gedaan alsof het huidige Rusland nog op hetzelfde niveau zit als de USSR in de jaren ’60. Idem voor China en de tijd van Mao.

  Dit alles leidt tot een bevolking die gewoonweg niet weet wat er allemaal speelt. Als je dan probeert ze bij te spijkeren dan loop je tegen een muur van ongeloof. Niet vreemd, want er zijn nu 3 generaties opgegroeid met dit verhaal dt de VS geweldig is, overal vrede brengt en oppermachtig is en dat alles zo geweldig gaat.
  Als je dat van kindsaf aan hoort, iedere dag de hele dag en geen echte blootstelling hebt aan andere gezichtspunten dan is het moeilijk die conditionering te doorbreken.

   • Klopt grotendeels inderdaad ! Behalve dat ik “toevallig” (hihi , niets is toeval vlgs de Kosmische Wet ) een hoge piet in het Amerikaanse leger heb leren kennen, die door Obama naar Afghanistan is gestuurd als commandant van de ISAF in 2012 & daar dacht iets goed te kunnen doen en er voor gezorgd heeft dat de 1e Vrije Verkiezingen van het Afghaanse volk Niet zijn gesaboteerd door de TB . Hetgeen helaas pindakaas nu weer volkomen teniet is gedaan door dat het Fake Biden (puppet vd Chinese DS ) Regime , 2,35 Billion USD naar de TB heeft gestuurd, na zijn compleet idiote , overhaaste terugtrekking van het Amer. Leger daar …(send to the JAG ) “Yust so U Know I Know . Which Side are U On ? BREAKING NEWS THAT MUST BE SHARED FAR & WIDE 😉 Did Biden commit treason with US taxpayer money? https://youtu.be/mrtTJpGxhfw
    151.933 views , 10 aug 2023 #ssdi #socialsecurity #ssi
    Stephen Gardner reveals President Biden and the White House has been secretly sending $2.35 billion of US tax payer money to terrorists in Afghanistan. This story broke the same week Gold Star families were on capital hill demanding President Biden resign for his incompetent withdrawal from Afghanistan that killed thousands and wasted trillions of dollars. Now we learn he continues to prop up and support the terrorist Taliban group. Shameful. ! Iemand als Tiogrom zou ik graag eens meer vertellen over waar die hoge Piet van mij, nu is beland in zijn martelgang om uit die Militaire Matrix te ontsnappen ! U kunt mij mailen naar annelief at Protonmail .Vast Bedankt !
    .

  • Johan P augustus 18, 2023 at 18:17
   Vergeet die twee weken vakantie per jaar niet, waar ze heel tevreden mee zijn “because we are all in the same boat.” Lekker met de camper op pad, of naar een meer met de speedboat. Vergeet verder niet dat ze heel veel stock krijgen voor hun harde werk. Ik had vrienden die behoorlijk goed geboft hadden met hun baan. Bij een bekende bank was het standaard 36 uur per week werken. Dat is nu 40. Maar je beschrijving is accuraat hoor.
   Hier nog een leuke anecdote van mijn college days:
   Een meisje vroeg welke taal ik sprak. Ik: I speak Dutch. Zij dacht diep na en was even stil, toen vroeg ze: So what do you speak in your family? Ik: we speak Dutch. Toen dacht ze nog dieper na en rook kwam uit haar oren, toen concludeerde ze: So, if you speak Dutch in your family, and not English, then how do you understand each other? Ik: well, let me explain….

   • Nou, die extra beloning van stocks (aandelen) is echt niet standaard hoor, dat ligt aan het bedrijf en sector, masr is voor veruit de meesten niet weggelegd.
    Wel in hun pensioenfonds, maar daar wordt nogal eens mee gerommeld en het gebeurt dat door hedgefunds-machinaties mensen zonder pensioen komen te zitten.

    En ja, ik heb hier ook maar 2 weken vakantie per jaar. Dat beperkt nogal wat je kunt doen. En betekent ook dat mensen die schaarse dagen niet graag gebruiken voor (geo)politieke overpeinzingen.

 4. velen zullen huilen en tandenknarsend zullen moeten toezien hoe China en co…de vs zullen Vernederen..en co dus..🇷🇺🇨🇳

 5. Áls er al een grote vernietigende 3e wereldoorlog komt is het waarschijnlijk dat de EU/NATO tegen Rusland strijdt en de VS tegen China, en combinaties daarvan.

  Maar ik geloof het niet. Zo’n oorlog zou het definitieve einde van alle leven op aarde zijn want als ze echt gaan gooien met nukes dan zal iedereen ‘All Out” gaan. En dan zullen er geen winnaars zijn, maar alleen verliezers.

  Ik denk zelf dat het alleen maar bij blaffen voor de bühne blijft en vooral zal gaan over het aanjagen van de angst porno die ze de mensheid om de oren slaan om hun NWO/Great Reset te kunnen voltooien.

  • Gerard augustus 18, 2023 at 19:43

   Mee eens Gerard, las een artikel en óók op Frontnieuws geplaatst, het feit dat Belarus niet zal aarzelen om strategische nuke’s in te zetten waneer Polen Belarus aanvalt, Polen was het 2e sterkste leger van Europa op Oekraïne na, nu n.m.m. het sterkste leger van Europa, hoop voor het beste dat President Duda zijn nationalistische verstand bewaard en de banden met de VS een beetje laat bekoelen.

   • Loekasjenko sprak over de mogelijkheid om tactische kernwapens te gebruiken

    President van Wit-Rusland Alexander Loekasjenko, die een vraag beantwoordde over de voorwaarden voor het mogelijke gebruik van kernwapens, zei dat het bij een aanval op het land al zijn arsenaal aan wapens zal gebruiken om de vijand af te schrikken.

    “De kernwapens die we hebben… zullen niet worden gebruikt als er geen agressie tegen ons is. Als er maar een daad van agressie tegen ons wordt gepleegd, een aanval op Wit-Rusland, zullen we niet aarzelen, wachten – we zullen ons hele arsenaal aan wapens gebruiken om af te schrikken’, zei Loekasjenko in een interview met de Oekraïense journaliste Diana Panchenko.

    Loekasjenko benadrukte dat “Wit-Rusland niet Rusland is om ergens op te wachten.”

    ‘Het is een lange weg van Brest naar Vladivostok… En we kunnen dit stuk land binnen een maand in bezit nemen en er blijft niets over. Daarom zullen we niet aarzelen en kijken. Zodra agressie tegen ons is, volgens het plan – en ik heb de plannen publiekelijk goedgekeurd, maar natuurlijk niet specifiek over deze plannen gesproken – zullen we onmiddellijk reageren met alles wat we hebben …

    En we hebben geen kernwapens geïmporteerd om iemand bang te maken. Ja, kernwapens zijn een sterk afschrikmiddel. Maar dit zijn tactische kernwapens, geen strategische. Daarom zullen we het onmiddellijk toepassen, zodra er agressie tegen ons is, ”zei hij.

    Tegelijkertijd benadrukte Loekasjenko dat Minsk de ontwikkeling van de situatie volgens het scenario niet leuk zou vinden wanneer de kwestie van het gebruik van kernwapens zich voordoet.

    – Russische lente

  • Subliem gesproken. Ik dacht precies hetzelfde toen ik dit bericht las. Wat een vies spel wordt er gespeeld. En het gros van de mensheid denkt echt dat alles toeval is wat er de laatste jaren allemaal gebeurd. Wereldwijd worden we een doodlopende straat ingeduwd. En het ergste is nog dat er geen zijstraten meer in deze doodlopende straat zitten.

 6. Dus het wordt weer melken aan de magere tiet van het EU spaarvarken om Ziomerica te ondersteunen in de strijd tegen het Gele Gevaar. Er kan nog wel wat gemelkt worden, toch? Of heeft Ursula van de Lijken nog niet genoeg gemolken? En met welke vlaggetjes moeten we nu gaan wimpelen?

 7. Die stomme Amerikanen hebben al genoeg schaden aangericht met die grote mond van hun.En weet ik hoe veel doden op hun geweten.En het hele westen blijft maar luisteren en doen wat Amerika zegt arrogante Amerikanen.Ze zijn blut en hebben te veel te verbergen dus dan maar een oorlog dan kunnen ze alles onder het tapijt vegen nog erg zacht uit gedrukt.Het is een kat in nauw die rare sprongen maakt en hun ego gebruiken om het westen onder hun duim te houden want ze hebben geen nagel meer om aan hun kont te krabben.Amerika is niet de rijke oom meer zo als ze vroeger genoemd werden in mijn generatie.Ze zijn blut en hun land leeft in armoede.Ze hebben het westen al mee gesleurd in de oorlog met Rusland en nu China.Een kat in nauw maakt rare sprongen zeker als ze te veel te verbergen hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in