Screenshot CNN

Geconfronteerd met de realiteit heeft de Biden-regering de afgelopen dagen haar nederlaag toegegeven in twee van haar meest flagrante en misleidende buitenlandse beleidsgames.

Het Oekraïense tegenoffensief is mislukt. Het Oekraïense leger wordt afgeslacht op het slagveld. Het “tegenoffensief” van de “door de NAVO getrainde” Oekraïense brigades heeft op geen enkel front echte vooruitgang geboekt. De grote verliezen aan manschappen en materieel maken het onmogelijk dat Oekraïne ooit nog het initiatief zal terugwinnen, schrijft Bernhard.

Het doel van de VS was om Oekraïne in de NAVO op te nemen. Dan hadden ze Amerikaanse troepen in Oekraïne kunnen stationeren en hun wapens binnen het bereik van Moskou kunnen brengen, zodat elke onafhankelijke Russische stap zou kunnen worden beantwoord met de dreiging van een dreigende vernietiging.

Na meer dan 20 jaar dat doel te hebben nagestreefd, gooiden de VS de handdoek in de ring:

President Biden zei zaterdag dat hij het niet gemakkelijker zal maken voor Oekraïne om lid te worden van de NAVO, en voegde eraan toe dat het land dat in oorlog is met Rusland moet voldoen aan de eisen om lid te worden.

“Ze moeten aan dezelfde normen voldoen. Dus ik ga het niet gemakkelijker maken,” zei Biden tegen verslaggevers. “Ik denk dat ze alles hebben gedaan om aan te tonen dat ze in staat zijn om militair te coördineren, maar er is een hele kwestie van is hun systeem veilig? Is het niet corrupt? Voldoet het aan alle normen … die elke andere natie in de NAVO heeft.”

En ja, dat is een verandering. Een grote:

Biden heeft eerder gezegd dat hij open staat voor het verwijderen van de hindernis van het Member Action Plan voor Oekraïne om lid te worden van de NAVO, dat vereist dat landen die lid willen worden van de alliantie hervormingen doorvoeren op militair en democratisch gebied.

Toch is dit niet genoeg:

Biden heeft niets nieuws gezegd. Biden voelt dat de VS de proxy-oorlog heeft verloren, maar hij mag en kan dat niet toegeven. Dus bij gebrek aan een tijdmachine die hem helemaal terug had kunnen brengen naar 1999, toen de uitbreiding van de NAVO zich begon te voltrekken, is Biden gewoon teruggelopen naar het standaardstandpunt van de NAVO-top van 2008 in Boekarest, waarbij hij Oekraïne via de MAP-route in het bondgenootschap verwelkomde – alsof dat moment van vijftien jaar geleden nu verleden tijd is en niet meer teruggehaald kan worden naar het heden. Rusland zal dit niet accepteren.

Hoewel verpakt in mooie woorden gaf de Europese Unie Oekraïne een soortgelijke negatieve vooruitblik:

In een rapport van de EU over het toetredingsverzoek van Oekraïne staat dat Kiev tot nu toe aan twee van de zeven voorwaarden heeft voldaan om formele toetredingsonderhandelingen met de EU te beginnen.

“Er is vooruitgang. Het rapport zal gematigd positief zijn. Het gaat hier niet om het verfraaien van de werkelijkheid, maar om het erkennen van vooruitgang, er zijn bijvoorbeeld bekende gevallen van corruptiebestrijding. In het bijzonder in het geval van het hoofd van het Hooggerechtshof Knyazev,” zei de ambtenaar, die op voorwaarde van anonimiteit sprak.

“Wat de hervormingen betreft, zou het glas half vol zijn, we zouden nooit een negatieve toon aanslaan tegenover Oekraïne op dit moment. Er is enige vooruitgang geboekt op het gebied van justitiële hervormingen, hoewel er nog steeds belangrijke hervormingen moeten worden doorgevoerd. Niet alles is bevredigend.

  Europese voedselvoorraden naar verwachting binnenkort uitgeput

Het veel gehypte tegenoffensief is inderdaad een dodelijke val geworden voor de EU en de NAVO van de VS.

De andere Amerikaanse nederlaag werd erkend door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken aan het einde van zijn reis naar Bejing:

De Verenigde Staten zullen het afscheiden van Taiwan van China niet steunen, heeft minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken gezegd, te midden van een reeks verwarrende verklaringen van Joe Biden over de kwestie.

“Wij steunen de onafhankelijkheid van Taiwan niet,” zei de Amerikaanse topdiplomaat in Peking na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jingping.

Dit was meer dan een verbale verandering in de uitspraken van Blinken:

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn informatieblad over Taiwan opnieuw bijgewerkt om opnieuw een regel op te nemen over het niet steunen van formele onafhankelijkheid voor het door China opgeëiste, democratisch bestuurde eiland.

“Wij zijn tegen eenzijdige veranderingen van de status quo door beide partijen; wij steunen geen onafhankelijkheid van Taiwan; en wij verwachten dat geschillen tussen China en Taiwan op vreedzame wijze worden opgelost,” aldus het document, dat verwijst naar de zeestraat die het eiland scheidt van het Aziatische vasteland.

Vorige maand veranderde het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn website over Taiwan en verwijderde de formulering over het niet steunen van de onafhankelijkheid van Taiwan en over het erkennen van het standpunt van Peking dat Taiwan deel uitmaakt van China, wat Peking woedend maakte.

Blinken’s verandering van mening kwam na een extreem korte ontmoeting met president Xi, die volgde op een reeks lezingen door andere hooggeplaatste Chinese functionarissen:

Wang gaf een uitgebreide uitleg over de historische logica en de onvermijdelijke trend van China’s ontwikkeling en verjonging, en weidde uit over de onderscheidende kenmerken van de Chinese modernisering en de rijke inhoud van China’s volkse democratie in haar hele proces.

  Het Ministerie van Defensie van de VS geeft eindelijk toe in een openbaar document dat er 46 door het VS leger gefinancierde biolabs in Oekraïne zijn

Hij drong er bij de VS op aan China niet te projecteren op de veronderstelling dat een sterk land gebonden is aan het streven naar hegemonie en China niet verkeerd te beoordelen aan de hand van de gebaande paden van de traditionele westerse machten. “Dit is de sleutel tot de vraag of de Verenigde Staten echt kunnen terugkeren naar een objectief en rationeel beleid ten opzichte van China.”

Wang eiste dat de Verenigde Staten stoppen met het opblazen van de zogenaamde “Chinese dreiging”, illegale unilaterale sancties tegen China opheffen, stoppen met het onderdrukken van China’s wetenschappelijke en technologische vooruitgang, en zich niet moedwillig mengen in China’s interne aangelegenheden.

Hij benadrukte dat het bewaren van de nationale eenheid altijd de kern van China’s kernbelangen is geweest. Daar ligt de toekomst van de Chinese natie en de blijvende historische missie van de CPC.

Wat de kwestie Taiwan betreft, heeft China geen ruimte voor compromissen of concessies, zei Wang.

De Chinese versie van de Blinken-Wang-ontmoetingen is naar verluidt nog minachtender dan de Engelse vertaling.

De volgende stap voor China is een einde maken aan de provocerende ‘onschuldige doorgang’ van Amerikaanse militaire schepen en vliegtuigen in de Straat van Taiwan. Daarvoor hoeft het alleen maar het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee toe te passen:

Artikel 38
Recht op doorvaart

1. In zeestraten als bedoeld in artikel 37 hebben alle schepen en luchtvaartuigen het recht van doorvaart, dat niet belemmerd mag worden; behalve dat, indien de zeestraat wordt gevormd door een eiland van een staat die aan de zeestraat en zijn vasteland grenst, de doorvaart niet van toepassing is indien er zeewaarts van het eiland een route door de volle zee of door een exclusieve economische zone bestaat van vergelijkbaar gemak met betrekking tot de navigatie- en hydrografische eigenschappen.

Op een kaart is te zien dat dit duidelijk geldt voor de zeestraat tussen het Chinese vasteland en het Chinese eiland Taiwan.

Als de VS echt een één-China-beleid hebben, zullen ze moeten accepteren dat de Straat verboden terrein is.

Deze dubbele nederlaag in de oorlogen tegen Rusland en China zal enige tijd nodig hebben om vast te kleven.

In het Oekraïne-conflict wordt er nog steeds van gedroomd om een soort patstelling te creëren, om een soort Koreaanse demarcatielijn voor een staakt-het-vuren op de 38e breedtegraad te implementeren:

Amerikaanse functionarissen houden rekening met de groeiende mogelijkheid dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal uitgroeien tot een bevroren conflict dat vele jaren – misschien wel tientallen jaren – zal duren en zich zal voegen in de rij van soortgelijke langdurige confrontaties op het Koreaanse schiereiland, in Zuid-Azië en daarbuiten.

  Video 18+: Dappere Russische soldaat verovert in zijn eentje Oekrainse loopgraaf in ongelijke strijd

De opties die binnen de regering Biden zijn besproken voor een “bevriezing” op lange termijn omvatten het vaststellen van mogelijke grenzen die Oekraïne en Rusland niet zouden overschrijden, maar die geen officiële grenzen hoeven te zijn. De discussies – hoewel voorlopig – hebben plaatsgevonden in verschillende Amerikaanse agentschappen en in het Witte Huis.

Rusland wil daar niets van weten. Het zal het Oekraïense leger grondig verslaan. Het zal de delen van Oekraïne heroveren die eeuwenlang Russisch waren geweest voordat de communisten deze administratief aan de Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne toewezen.

De rest van het dan neutrale Oekraïne, afgesneden van de zee en de minerale rijkdommen van het oosten, zal worden overgedragen aan de ondergeschikte die Rusland bereid is te accepteren.

De dubbele nederlaag in de oorlogen tegen de “rest van de wereld” markeert het einde van de Wolfowitz-doctrine:

De doctrine kondigt de status van de VS aan als ’s werelds enige overgebleven supermacht na de ineenstorting van de Sovjet-Unie aan het einde van de Koude Oorlog en verklaart dat het behouden van die status het hoofddoel is.

Onze eerste doelstelling is om te voorkomen dat er opnieuw een nieuwe rivaal opduikt, op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie of elders, die een bedreiging vormt in de orde van grootte van die welke vroeger door de Sovjet-Unie werd gevormd. Dit is een dominante overweging die ten grondslag ligt aan de nieuwe regionale defensiestrategie en vereist dat we proberen te voorkomen dat een vijandige macht een regio domineert waarvan de hulpbronnen, onder geconsolideerde controle, voldoende zouden zijn om wereldmacht te genereren.

Het einde van het “unilaterale moment” is hier voor iedereen te zien.

De Republikeinen zullen Biden hier natuurlijk luidkeels de schuld van geven, ook al zijn zij net zo schuldig aan buitensporigheid als de andere kant van het eiland. Biden zal misschien Blinken moeten opofferen als de pion die schuldig is aan het verliezen van het spel.

Hoe dan ook, geen van beide zal hem helpen om herkozen te worden.

Het is trouwens geen toeval dat Israël, op dezelfde dag dat de VS hun nederlaag toegaven, een pak slaag kreeg van strijders van het Palestijnse verzet. Dit is weer een van die door de VS gesponsorde wereldproblemen die China graag wil oplossen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De “geweldige kans” van Anthony Blinken is geen goed nieuws voor EuropaVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNAVO-arsenalen ‘leeg’ – Stoltenberg
Volgend artikelEen zich ontvouwende tragedie: De onmogelijkheid om ‘iets anders’ te doen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

27 REACTIES

 1. Voldoet het aan alle normen … die elke andere natie in de NAVO heeft.
  navo is een stelletje nazi,s en die hebben geen normen.

  • Ik denk zelf dat de vrede niet dichterbij is gekomen ook al wordt dat in dit artikel gesuggereerd. De gekken in Washington komen niet zo maar even tot bezinning. Het blijft allemaal best wel link. Hal Turner is de ergste paniekzaaier van de bronnen die hier gebruikt worden. Daarna volgt Mike Adams. Als die 2 groot alarm slaan zegt dat op zich nog niet zoveel.

 2. Dus in het kort, ze hebben het onderschat en gaan nu tijd kopen om de productie op te schreven en nieuwe wapens te ontwikkelen/produceren.
  Ze denken dat ze net als in de 40er jaren gewoon een paar schakelaars omleggen, de vrouwen bepaalde banen van e mannen lat doen en alles is weer goed.

  Denk niet dat het gaat werken

  • Ik zocht eigenlijk naar iets anders, maar vond het volgende:

   ´GROTERE LASERS: Het Amerikaanse leger bouwt ’s werelds ‘krachtigste’ laserwapen | IE

   Deze lasers zouden kogelachtige lichtpulsen uitzenden die het doelwit zouden uitroeien. Door Fabienne LangFeb 23, 2021

   Laser Weapon System (LaWS) op USS PonceU.S. Navy, John F. Williams/Wikimedia Commons

   Het lijkt erop dat het Amerikaanse leger een laserwapen ontwikkelt en bouwt dat in staat is om zijn doelen te verdampen en vijandelijke technische signalen te verstoren dankzij pulsen en signalen. Dit is misschien wel ’s werelds krachtigste laser tot nu toe.

   De Tactical Ultrashort Pulsed Laser for Army Platforms, zoals het lasersysteem zal worden genoemd, zal een miljoen keer krachtiger zijn dan enig ander laserplatform ervoor, meldde New Scientist, de eerste die het nieuws publiceerde.

   Wat het ultrakrachtige laserplatform zal doen
   Het Tactical Ultrashort Pulsed Laser (UPSL) platform zal anders zijn dan de huidige lasersystemen, omdat het korte pulsen uitzendt die afhankelijk zijn van lage energie. Huidige lasers daarentegen zenden meestal continue stralen uit.

   Voor zover rapporten stellen, streven de VS ernaar om tegen 2022 een prototype te testen.

   Dergelijke soorten laserwapens zijn uiterst nuttig bij het bestrijden van snel bewegende, kleine drones of raketten, legt New Scientist uit. En als het gaat om het gebruik ervan tegen menselijke vijanden, kunnen ze een aantal reacties veroorzaken, van huidirritaties tot blindheid.

   De hoop is om een UPSL te ontwikkelen die groot genoeg is, voldoende kracht en robuustheid heeft om te worden gebruikt op legerplatforms, legde een korte schets van het toekomstige lasersysteem uit.

   Bovendien zou dit type laser in staat zijn om de buitenste behuizing van een drone te verdampen, in plaats van deze te smelten zoals de huidige lasersystemen doen.

   Het is niet de eerste keer dat lasersystemen worden genoemd of zelfs worden gebruikt in het leger. En het is duidelijk te zien dat dit type wapen steeds meer aandacht en focus krijgt naarmate de tijd vordert.´

   https://stopthecrime.net/wp/2021/02/24/bigger-lasers-us-army-is-building-the-worlds-most-powerful-laser-weapon-ie/

   https://interestingengineering.com/innovation/us-army-is-building-the-worlds-most-powerful-laser-weapon

   • Beste Antichrist,
    De VS hebben een grote bek over wat ze aan het ontwikkelen zijn terwijl hun eindproducten toch niet zo geweldig zijn zodat de F35’s op een vliegdekschip staan te roesten omdat de stealthlaag afbladdert.
    Ook hun testen met hun hypersonische raketten mislukten.

    Putin komt pas met zijn spullen tevoorschijn nadat ze getest zijn en operationeel zijn gemaakt.

   • Dat krijg je in het tijdperk van het gamen. Kennen het verschil niet meer tussen hallucinaties en de werkelijkheid.

   • @ Antichrist Zit in´t Vaticaan juni 20, 2023 at 14:23,
    Laserwapens hebben een zwak punt, betreft als hun doelen spiegelen. Als de doelen verchroomt zouden zijn, ketst elke laserstraal of puls simpel weg af. Weg miljarden investering.

  • Tja dat heb je met dat nazi regering in Den haag Rutte zegt zelf dat hij geen actieve herinnering aan heeft hetzelfde doen als in de film “One flew over the Cuckoo nest” met die grove leugenaar🧐🖕💉

 3. Nu alle weffers en globalisten nog voor een 2e Neurenberg tribunaal wegens grootschalige genocide, land/cultuur en volksverraad, komt het toch nog goed.

 4. “Beijing Plans New Military Training Facility in Cuba”.
  Dat zootje overzeese oorlogshitsers kan maar best zeer goed uit hun doppen kijken. De draak zou wel eens vuur kunnen spuwen, aan de achterdeur notabene.
  Stront aan de knikker. Blinken in China bij Xi : “We do not support Taiwan independence”.
  https://www.reuters.com/world/china-plans-new-military-training-facility-cuba-wsj-2023-06-20/
  https://www.wsj.com/articles/beijing-plans-a-new-training-facility-in-cuba-raising-prospect-of-chinese-troops-on-americas-doorstep-e17fd5d1
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-12210999/We-not-support-independence-Taiwan-Blinken-stresses-U-S-commitment-One-China-policy.html

 5. Wat de VS zeggen en doen, zijn twee heel verschillende dingen.
  Voorbeelden genoeg.
  Ze gaan er vanuit dat Rusland en China op dezelfde manier denken en doen en worden dan ook door de VS niet serieus genomen.

  Het is typisch voor het westen, zodra het moeilijk gaat worden gaan ze draaien en kronkelen.
  Het is echter een sneeuwballetje wat van een bergtop af aan het rollen is.
  We zullen zien wat het effect zal zijn zodra die grote sneeuwbal uiteindelijk op de grond komt.

  Maar laat je niet afleiden door dat gedoe om Rusland en China.
  Hier in Brussel en Den haag branden achter onze rug gevaarlijke vuren die direct invloed kunnen hebben op ons leven hier.
  Denk aan de boeren, onze kinderen, CBCD, CO2 restricties, QR pas, voedselafbouw, enz.enz.

  • Massamoordenaar, Rockefeller-adept & grote roerganger Mao Zedong ( 1893 – 1976) noemde het westen niet voor niets een papieren tijger.

 6. De Serviërs willen hun land herenigd zien, mag niet, moet gebalkaniseerd, Abkhazië wil autonoom, dus bij wijze van spreken “gebalkaniseerd” mag niet, moet terug naar Georgië, Catalonië wil autonomie, mag niet, maar de Krim die begin jaren ’90 voor autonomie stemde en door het verbod en de acties van Kiev in 2014 voor hereniging met de RF koos, en dan de Taiwanese bevolking die al zo lang hun eigen (?) koers hebben gevaren zouden ook recht hebben op het zgn recht op zelfbeschikking als dat hun keuze is, mag weer niet van de PRC, enzovoort, enzovoort.
  Wat een domme, zieke, spelletjes zijn de lui achter de schermen toch aan het spelen? Laten we daar eens een einde aan maken.

  Als een meerderheid van de bevolking op een vredige wijze voor autonomie kiest, laat ze dan ook, en hetzelfde geldt voor een meerderheid die voor hereniging kiest.
  Laten we iedereen die tegen deze belangrijke volkerenrechten ingaat een eigen vorm van afscheiding gunnen: Vierendelen mbv 8 grote trekpaarden.

 7. Tactiek, tijd kopen en wederom misleiden van de wereld, geloof Blinken of Biden absoluut niet.
  Beiden en Europa zullen nooit meer geloofwaardige indruk maken.
  Op zijn best kweekt hij een mogelijkheid tot een nucleaire first Strike uit hun koker op. Rusland, dat is hun plan, niets gewijzigd uiteraard. Let. Op

  • @ Sjors juni 20, 2023 at 15:10,
   Precies, Amerika en de NAVO willen hiermee tijd kopen. Nu hun Amerikaanse oude wapen troep voor de nieuwprijs geleaset is door de EU, die in Oekraïne verschroot is door de Russen. Kunnen de Amerikanen weer nieuwe Wapens maken en weer de EU landen een poot uittrekken voor de aanschaf van die nieuwe Amerikaanse wapens. Rusland hebben ze onderschat en nu zogenaamd je gewonnen geven? Lijkt de beste optie, maar schijn bedriegt.

   Rusland en China moeten nu door pakken en alle NAVO/Amerikaanse basissen wereld wijd ontmantelen. Heel de EU en Amerika demilitariseren en denazifiseren. Nu deze nagenoeg geen wapens meer hebben. Amerika op delen in aparte staten, zoals zij Rusland voor ogen hadden. De EU ontbinden en elke lidstaat weer soeverein laten worden. Zo ook te grote internationale coöperaties en NGO’s ontbinden, want zij zijn de aanstichters van het globalisme.

 8. ´Recently, talk about rural affairs has been a hot topic in the Chinese media. There are three key elements to this discussion. They are ” retiring forests and restoring farmland”, retiring 80 million migrant rural workers, and constructing “a comprehensive rural administrative and law enforcement team,” or “Nongguan” for short
  Another problem that cannot be ignored is that as long as CCP officials have power, it means they can be corrupt and use it as a cash grab. What kind of chaos and turmoil will happen in rural China under the management of such a large administrative army?
  It can be said that when the peasants are fooled around like this, the Communist Party’s Red Dynasty is in its last days.´ (??)

  And 82,000 rural administrators enter Rural China! CCP Prepares for massive unemployment & war
  https://www.youtube.com/watch?v=5xTMkOCtTGo

  • Dat zijn ze zeker. En stel dat China daarin trapt dan zijn de VS in staat nadat de breuk tussen Rusland en China een feit is Taiwan alsnog te verdedigen door het vol te proppen met soldaten, wapens en zelfs atoombommen. Daarom zal China hier ook nooit mee akkoord gaan. De USA diplomaten hebben de reputatie van louche 2e hands autoverkopers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in