Het “de glorieuze Oekraïners zijn aan de winnende hand” verhaal is nu quasi-officieel van de baan (zelfs de NYT is van toon veranderd) en niemand met gezond verstand spuwt deze onzin nog. De realiteit is dat de Oekraïners gemiddeld ongeveer één bataljon per dag verliezen, en daarom sturen ze nu nauwelijks getrainde burgers naar het Oosten: de meeste (vaak zeer goed getrainde en moedige) Oekraïense gevechtseenheden zijn dood, gevangenen, MIA [Missing In Action] of in “ketels” (feitelijk of door vuurkracht) zonder kans om te ontsnappen, bericht Thesaker.is.

• Het valt nu ook niet meer te ontkennen dat wat begon als een speciale militaire operatie (SMO), nu is veranderd in een open en volledige oorlog tussen het geconsolideerde Westen (aka het Anglo-Zionistische Imperium) en Rusland: het Imperium heeft Rusland nu “geraakt” met alles wat het had, behalve een directe militaire aanval. Het (oorspronkelijk 200.000+ sterke) Oekraïense leger, aantoonbaar de sterkste NAVO-militiemacht (die voor de rest meestal bestaat uit kleine en grondig uitgewrongen “parade-militairen”!), vooral met de volledige steun van het Westen (inlichtingen, wapens, geld, politiek, enz. enz.) wordt “gedemilitariseerd” en “gedenazificeerd” door een enorm superieure Russische militaire macht (maar niet een die groter in omvang is: Rusland heeft slechts een fractie van haar volledige militaire macht gebruikt). De uitkomst staat hier niet ter discussie.

• Deze realiteit is nu volledig aanvaard door de Russische samenleving, die nu achter het Kremlin staat (voor 80%+), die er geen geheim van maakt dat het nu opgesloten zit in een existentiële oorlog tegen het Westen. Dat is al minstens sinds 2013 het geval, maar nu zijn de oorspronkelijke verhoudingen (ruwweg 80% informatief, 15% economisch en 5% militair) verschoven naar wat ik “totale oorlog bij proxy” zou willen noemen.

De hardcore gekken in het Westen (de Amerikaanse neocons, het VK, Polen en de 3B) doen hun uiterste best om een totale oorlog tussen de NAVO en Rusland te ontketenen, en tot nu toe hebben de ruggengraatloze Eurolemmingen hen de agenda laten bepalen, hoe suïcidaal die ook mag zijn voor de EU en de NAVO. Eerlijk gezegd is mijn afkeer van West-Europa totaal – ik heb nooit enige illusies gehad over de “nieuwe” Europeanen – en het enige wat ik kan zeggen is dat allemaal rijkelijk verdienen wat er op hen afkomt. Het enige wat ik kan zeggen is dit: blijf u gedragen als nazi’s en u zult gedenazificeerd worden. Het is werkelijk zo eenvoudig.

De leiders van het Imperium weten dat zij voor de zoveelste keer verloren hebben, en zij zoeken hun toevlucht tot hun gebruikelijke overlevingsmechanismen: ideologische zelfbevrediging en diepe, diepe ontkenning. Terwijl de EU een regelrechte economische, politieke en sociale zelfmoord pleegt, is de regering-Biden “full woke” gegaan, net als corporate “Amerika” (waarmee natuurlijk de VS bedoeld wordt, niet het Amerikaanse continent): de zogenaamde “minderheden” worden nu door de collectieve strotten van het Amerikaanse volk geduwd, hoe klein, of freaky, de genoemde “minderheden” ook zijn. Dit valt vooral op in het soort reclames dat de Amerikaanse bedrijven nu unaniem produceren. Ik denk bijvoorbeeld aan de morbide zwaarlijvige zwarte vrouwen in luiers (!!!) die “ballerina poses” aannemen, die YouTube nu regelmatig laat zien. Als je naar deze reclames kijkt, zou je denken dat zwarten in de VS alle posities van gezag en prestige bezetten, dat de meeste vrouwen in de VS lesbisch zijn, en dat miljoenen kinderen in de VS (en zelfs zuigelingen!) dringend een geslachtsverandering nodig hebben (kijk naar de uitstekende documentaire “What is a Woman?” om te zien hoe krankzinnig dit allemaal geworden is). Als ik deze collectieve woke waanzin zie, kan ik niet anders dan mij afvragen of corporate “Amerika” niet opzettelijk probeert om de overgrote meerderheid van de Amerikanen in de VS echt kwaad te maken en een soort grote en gewelddadige interne crisis te ontketenen.

• De Russen nemen intussen nieuwe wetten aan tegen de propaganda van homoseksualiteit: terwijl vroeger dergelijke propaganda alleen verboden was als ze op kinderen gericht was, breidt dit zich nu uit tot de hele bevolking van Rusland. Even ter verduidelijking: Rusland verbiedt geen homoseksuelen en hun seksuele praktijken, hoe pathologisch ook, blijven die volledig legaal. Maar wat Rusland WEL doet, is weigeren homoseksualiteit te beschouwen als een “normale en natuurlijke variatie in de menselijke seksualiteit” (Wikipedia). Met andere woorden, de Russen beschouwen homoseksualiteit nog steeds als een psychische stoornis die misschien medelijden verdient, maar geen bevestiging (laat staan aanmoediging). Aangezien “inclusiviteit” en “positiviteit” nu belangrijke westerse “waarden” zijn, is dit ook een boodschap van Rusland: hou jullie woke-freaks en hun ideologie voor jullie zelf, wij willen er niets van weten!

  Amerikaans fiasco: De tests met hypersonische raketten zijn mislukt!

Intussen zijn de Euroukraïners nu van plan om meer dan 100.000.000 exemplaren van Russischtalige boeken te verbieden en te vernietigen. Hitler zou trots zijn. De Eurolemmingen hebben niets te zeggen. U weet wel, “#cancelRussia” dingetje (waarmee zowel de Russen zelf als de Russische cultuur in al haar vormen bedoeld worden) en al dat “het is goed als wij het doen” of “onze SOBs” gedoe.

De Westerse economische Blitzkrieg tegen Rusland is totaal mislukt, en de grap in Rusland is dat terwijl McCain ooit met minachting zei dat “Rusland een benzinestation is dat zich voordoet als een land”, “Biden” nu hetzelfde zegt, maar dan met diepe afgunst 🙂

Zou nog wel even door kunnen gaan, maar waar het op neerkomt is dit: het Westen heeft Rusland de totale oorlog verklaard (en, de facto, aan heel Zone B) en Rusland heeft dat aanvaard. Al tien jaar en langer doet het Westen zijn best om de spreekwoordelijke Russische beer wakker te schudden en te provoceren, en die pogingen hebben eindelijk succes gehad: de beer is er nu uitgekomen, en hij is heel, heel erg boos. Ter verduidelijking, hiermee doel ik niet op vroegere Atlantische Integratiegezinden zoals Medvedev die nu “naar buiten komen” als een Euraziatische Soevereinistische hardliner (hij maakt zich duidelijk op voor een toekomstige presidentsverkiezing en zegt al de “juiste dingen”), maar op het Russische volk dat nu in wat ik noem een volledige “WOII” modus zit (“Rijs op immens land” en zo). Rechts staat het soort beelden dat nu op het Russische Internet circuleert en waaruit het besef spreekt dat Europa nooit echt gedenazificeerd is geweest, althans niet in de door de VS bezette landen.

Rusland is nu vastbesloten om dit lelijke karwei af te maken, eens en voor altijd. Wilt u “Rusland uitschakelen”? Alleen in uw dromen, maar Rusland kan, en zal, het nazisme voor eens en voor altijd “elimineren”. 1000 jaar van die onzin is genoeg!

Vanaf de eerste kruistochten tot de invasie van de USSR door het verenigde Europa onder leiding van Hitler, heeft het Westen altijd een soort ideologie gehad om zijn oorlogen van imperialistische agressie te rechtvaardigen. Het interessante is dat nu dit voorbij is, en in plaats van zijn daden van agressie te rechtvaardigen in de naam van een of andere vermeende universele godsdienst of ideologie, hebben de westerse elites (en, helaas, een groot deel van de bevolking) nu eindelijk hun ware gezicht laten zien, en dat is:

• Virulent anti-Russisch racisme in zijn zuiverste vorm (alweer, Hitler zou trots zijn)

• Puur en openlijk satanisme onder het etiket van “Woke” ideologie (de laatste westerse ideologie zo te zien), met de nadruk op de vernietiging van het gezin en, vooral, van kinderen (satanisten weten dat zij niets kunnen uitrichten tegen de Schepper van alles, vandaar dat zij hun haat en wraak proberen te botvieren op Zijn schepselen, vooral kinderen)

• Openlijke en zelfs “in your face” haat tegen iedereen die zich tegen die agenda verzet (zoals de Franse revolutionair Louis Antoine de Saint-Just beroemd verklaarde: “Geen vrijheid voor de vijanden van de vrijheid”, toch?!)

De waarheid is dat het echte Westen, het Westen dat ontstaan is uit de Middeleeuwen (en *niet* uit de Romeinse of Griekse beschavingen!) altijd geregeerd is door cynische, kwaadaardige, misdadigers. In het verleden hebben deze misdadigers hun echte wereldbeeld en agenda altijd verborgen gehouden onder allerlei vrome voorwendsels, nu is de enige “ideologie” die er nog van over is pure haat en wokisme (eigenlijk hetzelfde).

  Scott Ritter: Merkel onthult het bedrog van het Westen

Ik stel dat het onmogelijk is te voorspellen wat er in de komende maanden en jaren zal gebeuren – er zijn gewoon te veel variabelen die onze toekomst dramatisch kunnen beïnvloeden. Wat begon als een speciale militaire operatie (in tegenstelling tot een gecombineerde wapenoperatie), is nu veranderd in wat men WOIII of zelfs WOIV zou kunnen noemen (afhankelijk van uw definities). Deze oorlog zal verscheidene jaren duren, tenzij, natuurlijk, de Neocons en hun aanverwante waanzinnigen in de EU hun zin krijgen en een nucleair conflict uitlokken: in dat laatste geval zal het kort en zeer definitief zijn.

Op dit ogenblik gaat de aandacht vooral uit naar de Donbass en het zuiden van Oekraïne, maar wij moeten daar twee dingen van begrijpen:

• De Oekraïners en hun NAVO-bazen hebben die oorlog al lang verloren, en het enige wat het Westen en zijn nazi-marionetten in Kiev doen is proberen deze onwinbare oorlog zo lang mogelijk te rekken om een zo groot mogelijk aantal Oekraïners gedood of verminkt te krijgen en een zo groot mogelijk deel van Oekraïne te vernietigen en Rusland de “hoogste prijs” te laten betalen voor haar (vrij onvermijdelijke) overwinning op het slagveld. Wat een paradox! De Russische “agressors” doen hun uiterste best om zoveel mogelijk Oekraïners te behouden (zelfs ten koste van hun eigen leven!), samen met wat er nog over is van de Oekraïense infrastructuur na 30 jaar “onafhankelijkheid”, terwijl de westerse “verdedigers” en zelfs “bondgenoten” van Oekraïne willen dat het land verandert in een desolaat maanlandschap, bedekt met lijken.

Dit is geen oorlog over Oekraïne, althans niet meer, dit is nu een oorlog om de toekomst van het Europese continent en zelfs om de toekomstige internationale orde. Zoals ik al zo vaak gezegd heb, zijn de Russen volledig van plan om minstens het hele Europese continent te denazificeren, bij voorkeur met economische en politieke middelen, maar desnoods ook met militaire middelen. Waarom? Omdat het Westen Rusland geen andere keus heeft gelaten. Voor Rusland en, zou ik willen stellen, heel Zone B is de keuze zowel grimmig als eenvoudig: echte en volledige soevereiniteit (economisch, natuurlijk, maar ook cultureel, geestelijk en beschavingsgericht) of onderwerping.

Met andere woorden, dit is geen oorlog die Rusland zich kan veroorloven te verliezen, en het Russische volk weet dat.

De vorige keer verloor Rusland ongeveer 27 miljoen mensen, terwijl China ongeveer 35 miljoen mensen verloor. Dat is een totaal van 62 miljoen mensen, waarvan ongeveer twee derde burgers waren. Houdt deze cijfers in gedachten als u kijkt naar de snelle en tamelijk radicale modernisering van de Russische en Chinese strijdkrachten (btw – het Chinese volk “snapt” het ook en het steunt Rusland volledig, net als de Chinese leiders, ook al proberen zij zich voorlopig gedeisd te houden en Rusland de last te laten dragen van het feit dat het in deze oorlog in de frontlinie staat: eenvoudig gezegd, de Chinezen kopen tijd die zij, eerlijk gezegd, nog steeds nodig hebben om gelijkwaardigheid, of nog beter, te bereiken tegen de VS en zijn protectoraten in Azië, zoals Taiwan, Japan, ROK of Australië. De Russen begrijpen dat ook, aangezien zij zelf tussen 2000 en 2018 in een soortgelijke positie zaten. Maar zij weten dat de Chinese Draak eerder vroeger dan later volledig “wakker” zal moeten worden.

Ja, ik weet het, de meeste mensen in het Westen weten dat niet, of geven er niet om, maar het gaat er nu niet om wat de mensen in het Westen niet weten, maar het gaat erom wat de mensen in Rusland en China heel goed weten en begrijpen. Alleen een volslagen dwaas zou twijfelen aan de vastberadenheid die diep in de zielen van het Russische en Chinese volk zit, om nooit meer toe te staan dat het Westen hen onderwerpt. Ooit.

[Terzijde: ja, ik weet het, het Japanse keizerrijk dat China aanviel behoorde (nog) niet tot het Westen, maar dat is een uiterst oppervlakkig argument, dat niet inziet dat het juist het westerse imperialisme was dat zowel in China als in Japan de omstandigheden schiep die leidden tot de Japanse imperialistische aanvallen tegen de hele Aziatisch-Pacifische regio!]

Het bovenstaande begint nog niet eens met alle verbazingwekkende ontwikkelingen die zich de laatste maanden hebben voorgedaan. Er hebben zich niet alleen werkelijk enorme veranderingen IN Rusland voorgedaan (en zij gaan alleen maar sneller), maar ook in Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten [Zone B, red.]. En op al deze onderwerpen zal ik over een maand of zo nog eens terugkomen, wanneer ik weer full-time ga bloggen. Trouwens, over een maand of zo zullen veel van de dingen die ik hierboven vermeld heb nog duidelijker worden voor iedereen, dus in plaats van te proberen “de X-factor” vast te stellen, zullen we het werkelijk kunnen bespreken en analyseren, aangezien de realiteit ervan al behoorlijk vaststaat.

  Wat zou Rusland als een overwinning beschouwen?

[Terzijde: vergeet niet wie u de waarheid heeft verteld en wie u de afgelopen maanden heeft voorgelogen. Er waren veel, heel veel van die leugenaars, van de officiële propagandamachine (aka de “bedrijfspers”) tot de “Poetin heeft alles verloren” emo-marxisten en allerlei 6e columnisten die, of ze het nu begrepen of niet, het doel dienden van de PSYOPs van het Imperium. Bedenk ook dat Andrej Martynov, Bernard en Gonzalo Lira niet alleen de waarheid spraken, maar dat zij gelijk hadden en hun tegenstanders totaal ongelijk. Wij zijn hen allen enorm veel dank verschuldigd!]

Eerlijk gezegd begon ik, vóór mijn gedwongen onderbreking, echt gefrustreerd te worden van mijn pogingen om verkeerd geïnformeerde of zelfs volledig gehersenspoelde commentatoren te bewijzen dat het officiële verhaal (geproduceerd door de grootste strategische PSYOP in de geschiedenis) een hoop onzin was, gebaseerd op leugens en/of op een totaal “onbegrip” (en ik ben hier vriendelijk!) van de echte wereld buiten de “mentale Zone A”. Nu is het grootste deel van dat narratief in elkaar gestort.

Ik ben er ook van overtuigd dat over een maand de dingen nog duidelijker zullen zijn dan nu.

Dus, mijn vrienden en lezers, ik laat u in de (zeer bekwame) handen van Amarynth, Herb en de rest van het Saker-team, en ik verheug mij zeer op mijn volledige terugkeer, als God het wil, over een maand of zo.

Vriendelijke groeten aan allen, en hartelijk dank voor uw steun!

Andrei

PS: gisteren was ik de schitterende film van Costa Gavras “Z” aan het herbekijken, waarin aan het eind alle kunstwerken, literatuur, muziek, enz. opgesomd worden die de (door de US CIA gesteunde) Griekse “kolonels” verboden hebben, en ik dacht bij mezelf: “welke linkse regisseur zou vandaag de dag zo’n film maken over hoe het hele Westen nu hetzelfde doet met alles wat Russisch is?”. Geen enkele, natuurlijk. Ook viel mij de zoete ironie op dat de film van Costa Gavras “Z” heet (wat in het Grieks staat voor “Ζει” of “hij leeft”) en ik vroeg mij af of de auteursrechthebbenden van de film hem nu een andere naam zullen moeten geven, aangezien de letter “Z” nu verboden is onder dubbelplus-deugdenkende russofoben. Tenslotte zijn er in het Westen mensen die twee categorieën willen creëren: “goede Russen”, van wie verwacht wordt dat zij hun land en president in het openbaar aan de kaak stellen, en “slechte Russen”, die weigeren dat te doen. Hitler wilde dat de Joden een Davidsster droegen, dus zou er een dag kunnen komen dat “slechte Russen” in Zone A te horen zullen krijgen dat ze een “Z” moeten dragen. Op dit moment wil geen enkele T-shirt- of mokkenbedrukker in Zone A een “Z” op zijn artikelen drukken (ik weet het, ik heb het geprobeerd en heb gefaald!), maar gezien de collectieve woede en krankzinnigheid van de westerse heersende elites, zal de letter “Z” misschien verplicht worden voor “slechte Russen” in Zone A? Grapje natuurlijk, maar het herbekijken van de film “Z” voelde toch wel griezelig aan.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De globalistische Reset Agenda heeft gefaald – is Oekraïne plan B?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRussisch leger verovert twee Franse houwitsers op Kievse troepen
Volgend artikelVerschrikkelijke waarheden over de COVID-19 prik komen aan het licht! Japanse artsen waarschuwen de bevolking
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

 1. Het Oekraïense parlement zal zich buigen over de kwestie van de dienstplicht voor de militaire dienst van personen met een handicap. Mensen met een handicap kunnen met hun toestemming worden opgeroepen. Ze zullen in staat zijn om militaire dienst te vervullen binnen de grenzen van de regio waarin ze zijn geregistreerd of wonen, zegt het wetsontwerp.

  • Wat is een handicap? Kijk naar de paralympisch.
   Iemand met verlamde benen en een superbrein voor wiskunde… waarom niet. Door hun handicap zijn ze deels geïsoleerd opgegroeid, zodat ze zich dieper konden richten op hun passies en/of interesses.

 2. Vraag is en blijft: Is het allemaal opgezet spel?
  Omdat we gezien hebb3n dat Poetin ook kandidaat is (was) van het young global leaders project van de heer Schwab.

  Zelf denk ik dat Poetin zich gewoon gekeerd heeft, maar pin mij daar niet op vast.

  Want ik zie hoe het opgezet spel kan zijn, (om uiteindelijk uw moraal te breken) maar ik zie ook dat Poetin zich mogelijks gekeerd heeft.

  De werkelijke conclusie laat ik voorlopig in het midden.

 3. WAT EEN FANTASTISCH ARTIKEL ALWEER….ik ben U Dankbaar…U bevestigd alles en nog Veel méér wat ik wist .. én Nog Niet Wist… Formidabel ♥️🇷🇺🇧🇾🇨🇳🇸🇮🇸🇰🇮🇳🇧🇷🇭🇺

  • Zo is dat, bevestiging van uw vermoedens, wat bevredigend is, en zoals je zegt, nog veel meer.

   Het helpt toch om je vermoedens na jarenlang onderzoek, bevestigd te zien, zodat je een referentiepunt hebt, dat je op de goede weg zit, en je vermoedens, niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn.

   Gegroet! ❤

  • Ja mee eens frontnieuws doet aardig zijn best om up to date te zijn. En met onderwerpen komen die niet altijd helder zijn aan ons.👍💖

 4. Er zijn meningen zat; maar die zijn niet valide.
  Wat valide is is wat de natuur dicteert; en dat is de simpele omschrijving van wat “normaal”is.
  –dat wat nodig is voor de instandhouding van het soort; (heterofilie)
  –de kwaliteit van het soort. meeste psychologische effecten.

  Net als bij kuddedieren; homo’s worden getolereerd, maar buiten de kudde.
  Zij genieten niet de bescherming van de kudde en zijn derhalve makkelijke prooidieren.

  Al het andere-homofilie, travestieten, ömgebouwden”zijn freaks van de natuur en devianten.

  Decadentie heeft meerdere samenlevingen vernietigd; het is die situatie, waarin deviantie als “normaal”wordt beschouwd en dat excessen oplevert als “75 genders”en “masturbatie lessen voor
  kleuters”en lessen in “homofiele technieken met negers” en sex operaties op kinderen”.”

  We zijn een aardig eind op weg.

 5. Je leven opschonen voor betere resultaten zou ook helpen en hoe dat gaat zie je hier THE AMAZING EARTH SCHOOL – Making The Best Of Every Day – explained by Hans Wilhelm….https://youtu.be/as2LBZhW9AU

  What are the lessons for my life here on Earth? How to live moment by moment.
  Hans Wilhelm is a mystic, author and illustrator of 200 books for all ages with total sales of over 40 million copies in 30 languages. As a mystic he inspires audiences around the world with his life-affirming concepts to connect with their own inner wisdom. His popular YouTube videos have become an important source of inspiration and help for his over 15 million viewers.
  You can read more about him on the website http://www.LIFEexplained.com.

  If you wish to contact Hans, please go to http://www.LIFEexplained.com and click on the contact page.

  And please make sure you’ll get his monthly newsletter by subscribing at http://www.LIFEexplained.com where you will also find a helpful index of all videos already existing.

 6. LUCIFERIAN DOCTRINE

  There are a lot of people who are mesmerized by conspiracy theories. Their obsessive fascination is often a reflection of some deep-seated negativity within. But before we write off any of these theories as pure nonsense I thought it might be a good idea to explore their origin, why they persist and if there is any truth to them. I hope that this brand-new short video will shed a little light on this dark matter.
  Music by http://www.bensound.com
  Hans Wilhelm is a mystic, author and illustrator of 200 books for all ages with total sales of over 40 million copies in 30 languages. As a mystic he inspires audiences around the world with his life-affirming concepts to connect with their own inner wisdom. His popular YouTube videos have become an important source of inspiration and help for his over 15 million viewers.
  You can read more about him on the website http://www.LIFEexplained.com.

  https://youtu.be/dMHgm9C-sEU

 7. History Repeats in andere tijdlijnen zie je hier 9 of the Cruelest Leaders of All Time History Countdown History https://youtu.be/WsSGmTFBtiA is wat overheden nu doen met je te doen geloven in een pandemie en het beloofde vaccin heeft wat je helpt maar doen eigenlijk dit LUCIFERIAN DOCTRINE https://youtu.be/dMHgm9C-sEU

  I love that the video started with “many great leaders throughout history used compassion, hard work, & valuing the individual as their guiding principle”… we are losing sight of that every day

  En wat dus eigenlijk als beter alternatief werkt is deze The film ends in 19th century where modern science acknowledges the potential of yoga in a new light. https://youtu.be/JoRwXMLsVis waarin je in je kracht komt te staan en alles leert over hoe voor jezelf te zorgen en dit eveneens voor anderen te doen.

 8. History’s 10 Most Ruthless Queens and Brutal Rulers

  When most people picture a dictator, the first thought that comes to mind is usually of a strongman in military regalia. Seldom does one picture a dictator as a woman, and for good reason. There really hasn’t been a female dictator in the modern sense of the word, but that doesn’t mean that powerful women throughout history have never ruled with an iron fist. In fact, some of the most famous queens and female rulers in history have committed cruelties on par with their male counterparts. https://youtu.be/1lNvgzwGswI

  De twaalf lagen van spiritueel ontwaken: trauma’s, emoties en verwondingen doorwerken….in ons huidige leven
  https://www.inspirerendleven.nl/de-twaalf-lagen-van-spiritueel-ontwaken-traumas-emoties-en-verwondingen-doorwerken/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in