Nu in Europa en de VS officiële overheidsgegevens over het alarmerende aantal sterfgevallen, blijvende verlammingen en andere ernstige bijwerkingen van de experimentele mRNA-vaccins beschikbaar komen, wordt het duidelijk dat ons wordt gevraagd menselijke proefkonijnen te zijn in een experiment dat de menselijke genenstructuur zou kunnen veranderen en nog veel erger. Terwijl de mainstream media alarmerende gegevens negeren, waaronder de dood van talloze gezonde jonge slachtoffers, wordt de politiek van het coronavaccin door Washington en Brussel samen met de WHO en het Vaccin-kartel vooruitgeschoven met al het medeleven van een maffia “offer you can’t refuse”, schrijft globalresearch.ca.

Op 8 mei publiceerde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), een agentschap van de Europese Unie (EU) dat belast is met de evaluatie van en het toezicht op medische producten, met behulp van de databank EudraVigilance die rapporten verzamelt over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, een rapport dat nauwelijks een vermelding in de grote mainstream media rechtvaardigde.

Tot 19 juni 2021 hadden zij 15.472 sterfgevallen en 1.509.266 verwondingen geregistreerd na injecties met vier experimentele COVID-19 injecties [tekst aangepast aan de actuele gegevens, red.]:

Een gedetailleerde analyse van elk vaccin levert het volgende op:

Het gen-manipulerende mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech resulteerde in het grootste aantal dodelijke slachtoffers- 7.240 doden en 255.109 gewonden of bijna 56% van het totaal voor alle vier.

Het Moderna mRNA vaccin was tweede met 4.147 doden en 112.643 gewonden. Dat wil zeggen dat de enige twee experimentele genetisch gemanipuleerde mRNA-vaccins, Pfizer-BioNTech en Moderna, ‘goed’ waren voor 11.567 sterfgevallen van de in totaal 15.472 geregistreerde sterfgevallen. Dat is ruim 74% van alle sterfgevallen als gevolg van de vier vaccins die momenteel in de EU worden gebruikt.

En onder de ernstige bijwerkingen of verwondingen die door het EMA zijn geregistreerd, voor de twee mRNA-vaccins waarop wij ons in dit artikel richten, waren voor het “experimentele” Pfizer-vaccin de meest gerapporteerde verwondingen onder meer bloed- en lymfestelselaandoeningen met inbegrip van sterfgevallen; hartaandoeningen met inbegrip van sterfgevallen; spier- en bindweefselaandoeningen; ademhalings-, borstkas- en mediastinumaandoeningen, en vasculaire aandoeningen.

Voor het Moderna mRNA-vaccin waren de ernstigste letsels of doodsoorzaken onder meer bloed- en lymfestelselaandoeningen; hartaandoeningen; aandoeningen van het bewegingsapparaat en het bindweefsel; aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. Merk op dat dit alleen de ernstigste letsels zijn in verband met deze twee genetisch gemanipuleerde mRNA-vaccins. Het EMA merkt ook op dat wordt aangenomen dat slechts een klein percentage van de werkelijke vaccindoden of ernstige bijwerkingen, waarschijnlijk slechts 1% tot 10%, om uiteenlopende redenen worden gemeld. Officieel zijn er in de EU sinds januari 2021 meer dan 15.000 personen overleden na ontvangst van het coronavirusvaccin. Dat is een afschuwelijk aantal vaccingerelateerde sterfgevallen, hoewel de werkelijke aantallen veel groter zijn.

Amerikaanse agentschap CDC ook

Ook het Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC), een berucht politiek en corrupt agentschap met winstgevende banden met vaccinproducenten, toont in zijn officiële Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) een totaal van 193.000 “ongewenste bijwerkingen”, waaronder 4.057 sterfgevallen, 2.475 blijvende handicaps, 25.603 bezoeken aan de spoedeisende hulp en 11.572 ziekenhuisopnames na COVID-19-injecties tussen 14 december 2020 en 14 mei 2021. Deze omvatten de twee mRNA-vaccins, Pfizer en Moderna, en het veel minder voorkomende J&J Janssen-vaccin. Van de gerapporteerde sterfgevallen vond 38% plaats bij mensen die binnen 48 uur na te zijn gevaccineerd ziek werden. Het officiële Amerikaanse dodental als gevolg van vaccins is in slechts 5 maanden groter dan alle vaccingerelateerde sterfgevallen van de afgelopen 20 jaar samen. Toch begraven de mainstream media en de westerse regeringen wereldwijd de alarmerende feiten vrijwel volledig.

  85% van de immuniteit is verdwenen zeven maanden na de tweede injectie

Zo’n 90% van de sterfgevalen waren afkomstig van de vaccins van Pfizer en Moderna, de twee varianten die door de Gates Foundation en Tony Fauci’s NIAID met de experimentele mRNA-genetische technologie zijn gefinancierd en gepromoot.

Bovendien heeft Dr. Tony Fauci, de vaccintsaar van het Amerikaanse Biden-regime en zijn NIAID Vaccine Research Center het Moderna mRNA-vaccin mede ontworpen en aan Moderna en Pfizer elk $6 miljard gegeven om het te produceren. Dat is ook een flagrant belangenconflict, aangezien Fauci en zijn NIAID financieel mogen profiteren van hun octrooi-inkomsten van het vaccin op grond van een merkwaardige Amerikaanse wet. Het NIAID ontwikkelde met geld van de belastingbetaler de coronavirus spike-eiwitten voor de ontwikkeling van SARS-CoV-2 mRNA-vaccins. Ze gaven het in licentie aan Moderna en Pfizer.

“nooit gezien in de natuur…”

In tragische zin begint de ervaring met bijwerkingen op de twee ongekende experimentele mRNA-vaccins sinds de uitrol met ongekende snelheid “Warp Speed” zoals de Amerikaanse regering het noemde, nu pas zichtbaar te worden, in echte proeven met menselijke proefkonijnen. Weinigen beseffen dat men twee gen-manipulerende mRNA-vaccins  gebruikt die nooit eerder bij mensen zijn gebruikt. En onder het mom van urgentie hebben de gezondheidsautoriteiten van de VS en de EU afgezien van normale dierproeven en hebben zij zelfs de veiligheid niet goedgekeurd, maar een “toestemming voor noodgebruik” gegeven. Bovendien werden de vaccinproducenten voor 100% vrijgesteld van schadeclaims.

Het grote publiek werd gerustgesteld over de veiligheid van de vaccins toen Pfizer en Moderna berichten publiceerden over 94% en 95% “werkzaamheid” van deze vaccins. NIAID’s Fauci was er snel bij om het “buitengewoon” te noemen in november 2020, en Warp Speed was van start gegaan, net als de aandelenkoers van Pfizer en Moderna.

Peter Doshi, Associate Editor van het British Medical Journal wees op een enorme fout in de 90+% rapporten voor de werkzaamheid van de vaccins van Moderna en Pfizer. Hij merkte op dat de percentages relatief zijn, in verhouding tot de selecte kleine gezonde jonge testgroep, en niet absoluut zoals in het echte leven. In het echte leven willen we weten hoe effectief het vaccin is onder de grote algemene bevolking.

Doshi wijst op het feit dat Pfizer meer dan 3400 “vermoedelijke COVID-19 gevallen” uitsloot die niet in de tussentijdse analyse waren opgenomen. Bovendien werden personen “in zowel de Moderna- als de Pfizer-onderzoeken op het beginpunt geacht SARS-CoV-1- (het Aziatische SARS-virus van 2003) positief te zijn, ondanks het feit dat een eerdere infectie reden was voor uitsluiting”, merkt Doshi op. Beide bedrijven weigereen hun ruwe data vrij te geven.

De interne wetenschappers van Pfizer deden hun testen… in het kort is het 95% effectief, is wat Pfizer of Moderna beweren.

Ons wordt verteld: “Vertrouw ons.” Een meer realistische schatting van de werkelijke werkzaamheid van de twee vaccins voor het grote publiek, met gebruikmaking van gegevens die door de vaccinmakers aan de FDA zijn verstrekt, laat zien dat het Moderna-vaccin ten tijde van de tussentijdse analyse een absolute risicoreductie van 1,1% liet zien, terwijl de absolute risicoreductie van het Pfizer-vaccin 0,7% was. Dat is zeer slecht.

  Hoe een PSYOP uit te wissen

Peter Hotez, decaan van de National School of Tropical Medicine aan het Baylor College of Medicine in Houston, zegt: “Idealiter wil je dat een antiviraal vaccin twee dingen doet … ten eerste, de kans verkleinen dat je ernstig ziek wordt en naar het ziekenhuis moet, en ten tweede, infectie voorkomen en dus ziekteoverdracht onderbreken”. Zoals Doshi opmerkt, was geen van de proeven “ontworpen om een vermindering van ernstige gevolgen zoals ziekenhuisopnames, gebruik van intensive care, of sterfgevallen te detecteren. Ook zijn de vaccins niet onderzocht om te bepalen of ze de overdracht van het virus kunnen onderbreken”. De medisch directeur van Moderna gaf zelfs toe: “Onze test zal niet aantonen dat transmissie wordt voorkomen”.

Mogelijke bijwerkingen van mRNA-vaccins

In een belangrijke nieuwe studie, zojuist gepubliceerd in het International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, analyseren Dr. Stephanie Seneff, senior wetenschapper aan het MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, en Dr. Greg Nigh, natuurgeneeskundig oncologiespecialist, in detail de mogelijke routes waarlangs de experimentele mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zulke nadelige bijwerkingen zouden kunnen veroorzaken bij de gevaccineerden. Eerst wijzen zij erop dat zowel de Pfizer als de Moderna genetisch gemodificeerde vaccins zeer onstabiel zijn: “Beide worden toegediend via injectie in de spieren, en beide vereisen diepvries opslag om te voorkomen dat het RNA afbreekt. Dit komt omdat, in tegenstelling tot dubbelstrengs DNA dat zeer stabiel is, enkelstrengs RNA-producten geneigd zijn te worden beschadigd of krachteloos te worden bij warme temperaturen en extreem koud moeten worden bewaard om hun potentiële werkzaamheid te behouden”. Pfizer beveelt min 70′ Celsius aan.

De auteurs wijzen erop dat, om te voorkomen dat het mRNA wordt afgebroken voordat het eiwitten kan produceren, beide vaccinmakers methyl-pseudouridine gebruiken om het RNA te stabiliseren tegen afbraak, zodat het lang genoeg kan overleven om voldoende hoeveelheden eiwit-antigeen te produceren. Het probleem waarop zij wijzen is dat “deze vorm van mRNA die in het vaccin wordt toegediend, in de natuur nooit voorkomt en daarom onbekende gevolgen kan hebben… manipulatie van de code van het leven zou kunnen leiden tot volkomen onverwachte negatieve effecten, mogelijk op lange termijn of zelfs permanent”.

PEG-adjuvanten en anafylactische shock

Om verschillende redenen om geen aluminiumadjuvantia te gebruiken om de antilichaamrespons te versterken, gebruiken beide mRNA-vaccins polyethyleenglycol, of PEG, als adjuvantia. Dit heeft gevolgen. De auteurs wijzen erop dat “…beide mRNA-vaccins die momenteel tegen COVID-19 worden ingezet, gebruik maken van op lipiden gebaseerde nanodeeltjes als afleveringsvehikels. De mRNA lading wordt geplaatst in een omhulsel dat bestaat uit synthetische lipiden en cholesterol, samen met PEG om de mRNA molecule te stabiliseren tegen degradatie”.

Van PEG is aangetoond dat het anafylactische shock of ernstige allergene reacties kan veroorzaken. In studies van eerdere niet-mRNA-vaccins kwamen anafylactische shockreacties voor in 2 gevallen per miljoen vaccinaties. Bij de mRNA-vaccins bleek bij de eerste monitoring dat “anafylaxie zich voordeed bij 247 per miljoen vaccinaties. Dit is meer dan 21 keer zoveel als aanvankelijk door het CDC werd gemeld. De blootstelling aan de tweede injectie zal waarschijnlijk nog grotere aantallen anafylactische reacties veroorzaken”. Een studie merkt op: “PEG is een hoog risico ‘verborgen’ allergeen, en kan, meestal onvermoed, frequente allergische reacties veroorzaken als gevolg van onopzettelijke herblootstelling”. Tot deze reacties behoren levensbedreigende cardiovasculaire collaps.

  De pandemie is nog maar het begin, de toekomst is rampzalig: "Er staat nu maar één ding op het spel en dat is het overleven van ons menselijk ras"

Dit zijn nog lang niet alle niet-aangegeven risico’s van de experimentele mRNA-coronavirusvaccins.

Antilichaam-afhankelijke versterking

Antibody-Dependent Enhancement (ADE) is een immunologisch verschijnsel. Seneff en Nigh merken op: “ADE is een speciaal geval van wat er kan gebeuren wanneer lage, niet-neutraliserende niveaus van… antilichamen tegen een virus aanwezig zijn op het moment van infectie. Deze antilichamen kunnen aanwezig zijn als gevolg van… voorafgaande vaccinatie tegen het virus…”. De auteurs suggereren dat in het geval van zowel Pfizer als Moderna mRNA vaccins, “niet-neutraliserende antilichamen immuuncomplexen vormen met virale antigenen om overmatige afscheiding van pro-inflammatoire cytokines uit te lokken, en in het extreme geval een cytokine storm die wijdverspreide lokale weefselschade veroorzaakt”.

Voor alle duidelijkheid: normaal gesproken maken cytokinen deel uit van de immuunreactie van het lichaam op een infectie. Maar hun plotselinge vrijlating in grote hoeveelheden, een cytokinestorm, kan orgaanfalen en de dood van meerdere systemen veroorzaken. Ons aangeboren immuunsysteem ondergaat een ongecontroleerde en overmatige vrijlating van pro-inflammatoire signaalmoleculen, cytokinen genaamd.

De auteurs voegen eraan toe dat reeds bestaande “antilichamen, geïnduceerd door voorafgaande vaccinatie, bijdragen tot ernstige longschade door SARS-CoV bij makaken…” Een andere geciteerde studie toont aan dat de “veel diversere reeks van vroegere blootstellingen aan coronavirussen zoals de seizoensgriep bij ouderen hen zou kunnen predisponeren voor ADE bij blootstelling aan SARS-CoV-2”. Dit is een mogelijke verklaring voor de hoge incidentie van sterfgevallen na vaccinatie onder ouderen.

De vaccinmakers hebben een slimme manier om de toxiciteit van hun mRNA-vaccins te ontkennen. Zoals Seneff en Nigh stellen, “is het niet mogelijk om een ADE manifestatie van ziekte te onderscheiden van een echte, niet ADE virale infectie”. Maar zij maken het veelzeggende punt: “In dit licht is het belangrijk te erkennen dat, wanneer ziekten en sterfgevallen zich kort na vaccinatie met een mRNA-vaccin voordoen, nooit definitief kan worden vastgesteld, zelfs niet met een volledig onderzoek, dat de reactie op het vaccin geen proximale oorzaak was”.

De auteurs maken nog tal van andere alarmerende opmerkingen, waaronder het ontstaan van auto-immuunziekten zoals coeliakie, een ziekte van het spijsverteringsstelsel die de dunne darm beschadigt en de opname van voedingsstoffen uit voedsel belemmert. Ook het syndroom van Guillain-Barré (GBS), dat progressieve spierzwakte en verlamming veroorzaakt. Bovendien kan immuuntrombocytopenie (ITP), waarbij een persoon ongewoon lage niveaus van bloedplaatjes heeft – de cellen die helpen het bloed te laten stollen – optreden na vaccinatie “door de migratie van immuuncellen die een lading mRNA-nanopartikels dragen via het lymfesysteem naar de milt… ITP verschijnt aanvankelijk als petechiën of purpura op de huid, en/of bloedingen van mucosale oppervlakken. Het heeft een hoog risico op overlijden door bloedingen en beroertes”.

Deze voorbeelden tonen aan dat wij de mensheid via onbeproefde experimentele, door gen-manipulerende mRNA-vaccins letterlijk blootstellen aan onberekenbare gevaren die uiteindelijk elk potentieel risico van schade door iets dat SARS-Cov-2 wordt genoemd, verre kunnen overtreffen. Verre van de veelgeprezen wonderstof die door de WHO, Gates, Fauci en anderen wordt verkondigd, houden de Pfizer, Moderna en andere mogelijke mRNA-vaccins duidelijk potentieel tragische en zelfs catastrofale onvoorziene gevolgen in. Geen wonder dat sommige critici geloven dat het een verkapt vehikel is voor menselijke eugenetica.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De inentingswaanzinVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWir impfen nicht! – Wij vaccineren niet! Trailer van de documentaire-film
Volgend artikelVaccinwaanzin op steroïden: Katten en honden “moeten na alle mensen COVID-19 vaccins krijgen om verspreiding van varianten te stoppen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Hoeveel van deze berichten komen nog voorbij?
  Elke keer in een ander jasje.
  Wij weten nu wel dat het dodelijk is.
  De “schapen” lezen dit niet.
  Het is beter om te focussen op Neurenberg 2.
  Wanneer gaat dat beginnen? Als het al begint.Ik begin ook daar aan meer en meer te twijfelen.

 2. Begrijp s.v.p. goed: dit is wereldoorlog 3, overigens van verschillende kanten voorspeld. De vijand is een kleine groep die wil ons aantal terugbrengen tot ongeveer een half miljard. Deze vijand is met behulp van de fake pandemie in de aanval gegaan met het dodelijke zichzelf uitzaaiende mRNA-vaccin. Mensen sterven niet per ongeluk het sterven had echter moeten beginnen geruime tijd na de vaccinatie. Dat dit op grote schaal nu al gebeurt is voornamelijk het gevolg ban het ongeduld van o.a. Bill Gates. Het moordwapen was nog niet geperfectioneerd. Overigens zullen we wel winnen ten koste van heel veel doden, maar dan staat China klaar om met een nieuw soort schijn redelijkheid de boel over te nemen. Nee, we zijn er nog lang niet.

 3. Als je vrij kunt kiezen en je nu nog steeds laat prikken met dit vergif dan vraag je om problemen.

  Als je die vervolgens dan krijgt, moet je niet gek kijken.

  Voor de onnodige, maar natuurlijk komende booster gifprikken geldt hetzelfde. Inmiddels weten we dat het vergif is en dat de overheid op jouw dood uit is. Meewerken is gelijk aan VRIJWILLIG instappen in de trein naar Auschwitz.

 4. “Het gen-manipulerende mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech resulteerde in het grootste aantal dodelijke slachtoffers”
  “Het Moderna mRNA vaccin was tweede”

  Gen(n)en modulatie en doden. Zie het duidelijk!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in