Ik herinner me dat toen ik naar de St. Albert the Great basisschool ging in Burbank, Illinois, halverwege de jaren zestig en begin jaren zeventig, sommige geschiedenisleraren ons vertelden dat de Verenigde Staten nog nooit een oorlog hadden verloren. Vergeet niet dat dit plaatsvond terwijl het dwaze Amerikaanse fiasco in Vietnam zich ontvouwde, en dit was slechts een decennium of twee na de onbesliste patstelling van de Koreaanse oorlog. Dat laat zien dat de indoctrinatie van schoolkinderen niets nieuws is, schrijft A.J. Smuskiewicz.

Voor een militair-industrieel imperium dat ongeveer 800 militaire bases over de hele wereld in stand houdt en dat meer uitgeeft aan zijn leger dan de volgende zeven landen (en 144 andere landen) samen, brokkelt het wereldwijde hegemoniale imperium van de VS vandaag duidelijk voor onze ogen af, na tientallen jaren van langzaam verval. De laatste oorlog die de VS ondubbelzinnig heeft gewonnen was de Tweede Wereldoorlog – en die overwinning was alleen mogelijk dankzij de strijd van de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en andere geallieerden naast Amerika. Die grote overwinning was bijna 80 jaar geleden.

Sindsdien is het Amerikaanse militair-industriële complex in een bijna constante staat van oorlogsvoering van het ene militaire debacle naar het andere gerold, met elk conflict gekenmerkt door ofwel een uiteindelijke mislukking ofwel, in het beste geval, dubbelzinnige resultaten. De vele geopolitieke puinhopen die door deze Amerikaanse militaire interventies zijn veroorzaakt, zijn niettemin financieel zeer winstgevend geweest voor de elitaire oorlogszuchtige klasse. En per slot van rekening beweren de VS dat zij “uitzonderlijk” zijn onder de naties, dus hebben zij een zelfverklaard recht om zich te bemoeien waar en wanneer zij dat willen, ongeacht de negatieve gevolgen.

Kort na WO II was er de Koreaanse Oorlog, waarin de communisten het noordelijke deel van dat land wonnen ondanks de militaire inspanningen van de VS. Dan was er de Vietnam-oorlog, met vele jaren van door de VS veroorzaakte verwoesting, die eindigde met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen die zwaar werden verslagen door de communisten en het hele land overnamen.

Menselijkheid in de loopgraven? Wat de westerse propaganda verbergt

En toen, na meerdere jaren, was er de veelgeprezen snelle overwinning van de door Amerika geleide troepen in de Perzische Golfoorlog – een “overwinning” die de “slechterik” ongewild aan de macht liet, wat leidde tot een aantal vervelende spotternijen met de Amerikaanse president. Dus na nog een paar jaar begon de zoon van die president de Irak-oorlog, gebaseerd op flagrante leugens over niet-bestaande wapens, zodat hij eindelijk die slechterik kon uitroeien en papa’s naam kon zuiveren. Saddam Hoessein werd live op televisie gelyncht en Bush Jr verklaarde “missie volbracht”.

Maar wat werd er eigenlijk bereikt in Irak? Honderdduizenden dode burgers, massavernietiging en een verwoeste samenleving, alsmede een aanzienlijk verslechterde destabilisatie van het hele Midden-Oosten, wat leidde tot de opkomst van meer islamitisch terrorisme, en nog een beschamende terugtrekking van de VS. En alsof dat nog niet genoeg chaos in de regio had veroorzaakt, vernielden de VS een paar jaar later nog een natie en destabiliseerden ze het Midden-Oosten verder door een andere vermeende slechterik te doden, in Libië.

Natuurlijk kwam de meest schandelijke recente Amerikaanse nederlaag en terugtrekking aan het eind van de langste Amerikaanse oorlog ooit, in Afghanistan. Na 20 jaar Amerikaanse militaire inmenging en slachtpartijen in Afghanistan, kwamen de slechteriken daar, die de VS ogenschijnlijk met de oorlog wilden verdrijven, weer aan de macht. Opnieuw een spectaculaire nederlaag voor het Amerikaanse imperium, hoewel dat gedoemde conflict opzettelijk werd beëindigd zodat de Amerikaanse militaire middelen elders konden worden ingezet, namelijk voor een nieuwe zinloze strijd in Oost-Europa.

Naast deze bekende Amerikaanse oorlogen van de jaren ’50 tot nu, heeft de VS in diezelfde periode honderden andere militaire conflicten uitgelokt, opgestart en erbij betrokken geweest (via daadwerkelijke gevechten, proxy-gevechten , het leveren van wapens en geld, of diverse andere vormen van inmenging), zowel openlijk als heimelijk, overal – van Midden- en Zuid-Amerika tot het Midden-Oosten en Noord- en Afrika bezuiden de Sahara tot Zuid-, Midden- en Oost-Azië en Midden- en Oost-Europa. De belangrijkste resultaten van deze conflicten zijn eigenlijk een heleboel doden, chaos en vernietiging geweest, en een algemene verergering van de problemen in vreemde landen, zonder enig voordeel voor het Amerikaanse volk (tenzij je voor het Pentagon werkt of leidinggevende bent bij een grote defensieaannemer).

Burgers moeten Kiev onmiddellijk verlaten

En dus zijn we vandaag hier. Terwijl ik deze woorden schrijf, staat de militaire machine van de Verenigde Staten blijkbaar op de rand van nog een spectaculaire nederlaag – deze keer tegen Russische troepen in Oekraïne. Dit bittere feit wordt verzwegen door de Amerikaanse en westerse mainstream media, maar het wordt deskundig verwoord door enkele eerlijke commentatoren, zoals Douglas Macgregor. De zoveelste oorlog die door de VS, via proxy, werd uitgelokt en uitgevochten tegen een denkbeeldige vijand, alleen maar om financiële winst te maken en in de waan te verkeren dat zij haar duidelijk kreupele en snel afnemende wereldheerschappij kan handhaven. Kostbare middelen worden verspild aan de vernietiging van een ander vreemd land, om zo een soort zieke neoliberale agenda te bevorderen, terwijl Amerika thuis op alle gebieden van zijn samenleving lijkt in te storten. De briljante Chris Hedges heeft deze waanzin “woke imperialisme” genoemd.

Kennelijk voelen de gestoorde, seniele en/of wanhopige elitaire “leiders” van de VS de onvermijdelijke nederlaag tegen Rusland aan – hoewel ze die nog steeds niet openlijk willen toegeven – en verspreiden ze nu nog meer hysterische leugens (net zoals ze deden met Rusland en Oekraïne, Irak, Vietnam, enz.) nu ze hun oorlogszuchtige aandacht beginnen te verleggen naar China en Taiwan. Ja, alsof dat beter zal gaan voor hen dan hun idiote geprovoceerde proxy-oorlog tegen Rusland!

En vergeet niet dat er in de toekomst altijd een oorlog kan worden gevoerd tegen Noord-Korea, Iran of een ander onafhankelijk land dat weigert de Amerikaanse hegemonie te erkennen.

Voor een normaal, rationeel denkend individu lijkt de eindeloze Amerikaanse oorlogsvoering overal ter wereld, die altijd eindigt in beschamende en vernederende verliezen en meer chaos en waanzin, uiterst onlogisch. Maar de verborgen logica voor het Amerikaanse militair-industriële complex ligt in de zeer reële financiële winsten die het blijft opstrijken terwijl het tevergeefs probeert het afnemende Amerikaanse imperium in stand te houden, ongeacht de militaire verliezen ter plaatse. Daar draait het allemaal om. Dat is waar het altijd om heeft gedraaid. Geld. Hebzucht. Macht. Controle. Let niet op de dood en vernietiging.

Het Westen is bereid te vechten tot de laatste Oekraïner - zijn de Oekraïners dat ook?

Het behoeft geen betoog dat deze waanzinnige, suïcidale situatie niet eeuwig kan voortduren. Uiteindelijk zal het Amerikaanse imperium zichzelf uitputten, en zal het uiteindelijk volledig instorten. En dan zullen de oorlogsprofiteurs gewoon van kant wisselen, waarschijnlijk naar China. Maar in de tussentijd zal het wegkwijnende Amerikaanse imperium zich blijven gedragen zoals imperia in verval zich door de geschiedenis heen hebben gedragen, van het Romeinse tot het Britse imperium. .

Terwijl thuis the shit is hitting the fan en het steeds rommeliger en stinkend wordt, zullen de VS blijven proberen hun “macht” te tonen door in het buitenland nog meer shit en chaos te veroorzaken, in wanhopige, machteloze pogingen om te verbergen dat hun zogenaamde “uitzonderingspositie” allemaal onzin is.

Op een dag in de toekomst zal de huidige Amerikaanse waanzin leiden tot verbijsterende geschiedenislessen voor kinderen op school.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Videobewijs bevestigt massale executie van Russische krijgsgevangenen door Kiev-troepen in MakeevaVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEU-parlement is een van ’s werelds meest corrupte organisaties, zegt Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken
Volgend artikelRoemeense senator beweert dat de aardbeving in Turkije een kunstmatige door de mens veroorzaakte aanval was
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

27 REACTIES

  • I could nor agree more! The hegemonic mad old man running the US crumbling empire and his idiot friends all need to be arrested and tried for war crimes. These people are literally ruining the USA and killing and destroying Russians and Ukrainians.

 1. Er mankeert slechts 1 dingetje aan dit bericht; de aanname van de auteur dat de VS (of althans diegenen die het beleid bepalen) dit nog enige tijd kunnen volhouden en blijven doen. Dat kunnen ze niet.
  De nederlaag in Afghanistan heeft veel Amerikaanse burgers geschokt. De onvermijdelijke nederlaag in Ukraine zal dat nog meer doen en het zal onmogelijk zijn die te verbergen.
  Daarnaast draait de hele economie van de VS alleen nog maar vanwege de status van de dollar als internationale reservevaluta. Die status brokkelt voor je ogen af, ook al wordt dat hier in de VS voor de bevolking verborgen gehouden. Maar die klap gaat spoedig komen en dan is het gebeurd.
  De VS zit tot over de oren in de schuld; zodanig dat ze -zelfs als de dollar niet zou storten- binnen afzienbare tijd niet eens meer in staat zullen zijn om de rente over de staatsschuld te betalen, wat een onvermijdelijke ‘default’ betekent, waarna de hele zaak in elkaar stort. En aangezien het militair-industriele complex slechts bestaat van subsidies EN de wapens die ze leveren van duidelijk inferieure kwaliteit zijn zal dat ook niet lang standhouden.
  Breng daar dan ook nog eens de rassenproblemen bij en de VS staat aan de rand van uiteenvallen in verschillende delen. Zwarten zijn over het algemeen onbruikbaar voor wat dan ook. Latino’s willen zich nergens aan aanpassen en brengen een verloederend zuid-/midden Amerikaanse cultuur met drugs met zich mee en de blanken zijn zo ongeveer de meest achtergestelde groep die er is die lijdt aan een minderwaardigheidscomplex, schuldgevoel en hoog zelfmoordpercentage.
  En als geheel genomen is het onderwijs bedroevend laag, met steeds grotere aantallen analfabeten en ‘niksnutten’ / ‘niksweters’.
  Intussen ziet wie er oplet dat de top 5% of zo zich opmaakt om het land te verlaten, met woningen en/of bedrijven in meerdere andere landen, evenals meerdere paspoorten en steeds meer inzet in het buitenland.

  En om eerlijk te zijn; ik zit zelf ook wel te stoeien met dat idee, hoewel het op mijn leeftijd verre van ideaal zou zijn ergens anders weer opnieuw te moeten beginnen en een andere taal te moeten leren.

  • Je hebt gelijk ware het niet dat veel mensen een false flag niet herkennen en bereid zijn hun leven op te offeren voor de elite en de banken. De meeste snappen totaal niets van hoe het systeem werkt.

   Amerikanen zijn geen slechte mensen maar wel dom en naïeve …. net als hier in Europa

  • JP gelijk heb je daar is niets op aan te merken… jammer dat deze 1000% waarheid niet gedeeld kan worden in het afvallig-clubje in Europa…

   • Rusland bv. Ik ben een van de steeds kleiner wordende groep mensen die diverse voormalige Oostbloklanden zowel voor als na de val van het IJzeren Gordijn heeft bezocht. Ik kan me de ellende en de grauwe sfeer nog goed herinneren. Het moderne Rusland lijkt daar in de verste verte niet op en is in veel opzichten een stuk vrijer dan het zogenaamde ‘vrije westen’. En het heeft uitgestrekte gebieden die bijna onbevolkt zijn, of slechts kleine gemeenschappen hebben. Ja, een dergelijk leven zal minder luxe hebben, maar wat dan nog?
    China zou kunnen, hoewel ik daar gewoon niet voldoende diepgaande kennis van heb. Plus dat ik geen Chinees kan leren, het is een toontaal en dan gaat het niet helpen als je vrijwel toondoof bent. India zou kunnen, maar persoonlijk sla ik dat over; India is een ongelooflijk goor, smerig land.
    Indonesie, de Filippijnen, diverse Afrikaanse landen, diverse Zuid-Amerikaanse landen, Thailand, er zijn mogelijkheden zat. Mits men bereid is een dergelijke stap te nemen en bereid is om wat minder lux te leven en zelf aan te pakken.

    • Ja, als je er het geld voor hebt. Dat geldt toch ook voor die “vluchtelingen” die naar Europa komen. Ze betalen enorme bedragen aan mensensmokkelaars. En die werken samen met die smokkelboten, hoeveel geld gaat er in die handel om?
     Als ik in Rusland zou gaan wonen ben ik toch afhankelijk van mijn pensioen en AOW. Ik denk niet dat dat zou lukken. En als vrouw in een islamitisch land, echt niet!

 2. “Tijd voor nog een vernederende mislukking voor het verdwijnende Amerikaanse Imperium”

  Deze artikelen zijn een kolfje naar mijn hand, genoeg over de fuckup’s van Verenigde Staten gelezen en gehoord, tijd voor een grondige verandering, ook de verraders in de 2e Kamer de hielenlikkers en slippendragers van een acteur die Joe Biden speelt.

  https://youtu.be/rhLMvkrhmm0

 3. Die arrogante Amerikanen hebben nog nooit tegen echte tegenstander gevochten en ook nog NOOIT een oorlog gewonnen en dat is inclusief WW2, wel alle oorlogen begonnen met leugens en bedrog en zoveel mogelijk schade aan het land en inwoners brengen, op leed daar kicken ze op, nu worden straks de of eigenlijk nu al de rollen omgedraaid, Rusland gaat voor de vernietiging van NATO en allies, ik zeg Kill them all president Poetin.

  • Volledig met je eens.

   Knal die GRAF-YANKEN maar van de aardbol af, stelletje OORLOGS-HITSERS!

   En altijd op andermans grondgebied.

   TERINGVOLK

 4. Zou Putin niet beter een paar van zijn superieure supersonische raketten richting Pentagon, Capitool en een paar NAVO hoofdkwartieren sturen teneinde het ultieme kwaad te onthoofden?

 5. Ik wil even iets aan iedereen vragen na te kijken.
  Ik heb enkele jaren geleden een nieuw paspoort gekregen weer later nieuw rijbewijs en gisteren een nieuwe pinpas.

  Wat mij plots opviel was dat alle een geldigheid hadden tot in 2028 !

  Hoe zit dat bij jullie

 6. Beste Mensen

  Dat is helaas de insteek van het Blanke
  Waardoor een Witte belichaming hoofdzakelijk word bezeten
  Satans Kinderen Geesten genaamd GodDuivel of DuivelGod of Ego ik staat voor een false èèn
  Een èèn die geen een is
  In De Duivelse Tijdperk
  Bekend als de Kali Yuga word hoofdzakelijk door de Negatieve entiteiten genaamd GodDuivel DuivelGod geregeerd
  Maakt in principe niks uit
  Linksom of Rechtsom
  Barbarisme is altijd hetzelfde
  Met Zuur op de Tong of met Honing op de Tong gebeten worden
  Bloeden doet het in bijde gevallen
  Infectie oplopen gebeurt ook in bijde gevallen
  Heet het gespleten Tong Syndroom
  Mentaliteit
  Heel eenvoudig kinder taal
  Kan men het wel een kleinbeetje begrijpen
  Aangezien de mensheid is vergeten om eenvoudig te denken communiceren
  Nu zijn de standaard regels
  Hoe ingewikkelder onbegrijpelijker hoe beter
  Huichelaars
  Advocaten & Rechters Taal
  Gewoon een List om de Afrikanen uit te Roeien
  Meer niet
  Het is de Blanken niet gelukt om de Negers uit te Roeien via onderdanig maken als Slaven van de Bezeten Witten
  Wel is het gelukt om nagenoeg alle Indianen in z’n geheel uit te Roeien van Moeder Aarde door Afslachting op een Barbaristische Manier
  De Wezens die de Richtingwijzers funktie vervulden bekend als de Wijsvinger
  Die kant moet U oplopen beste mensen
  Die zijn helaas nagenoeg in z’n geheel uitgeroeid
  Helaas de vernietigers hebben daar niks aan
  Die willen alleen maar alles vernietigen kapot maken
  Hoe eerder hoe beter
  Vervolgens vluchten naar een andere planeet
  Zie Wall-E van Bill Gates
  En daar van voren af aan beginnen met de misdaden waan Praktijken
  Heel spijtig dat Witte Mensen heel snel kunnen worden bezeten door het Blanke
  De Aliens De Doorzichtigen Het KwallenRas
  Enough Baal Rha Thor Zeus Syndroom verpakt onder de benaming GodDuivel DuivelGod
  Liegen en Bedriegen in eigen belang
  Het Ego ik

  Dank U

 7. America heeft WO2 niet gewonnen; maar de moffen hebben hem verloren.
  Tanks and trucks: prachtig; maar zonder diesel lopen ze niet
  Een V2 had alcohol nodig; werd gestookt uit aardappels; voor eentje: ettelijke tonnen piepers, terwijl er honger was.

  De amerikanen hebben oorlog verkort dat is waar.
  maar de Jappen gaven zich niet over vanwege de atoombommen, maar vanwege de naderende Russen.
  het interesseerde de keizer geen moer (aantal doden).

  De moffen hadden een goede techniek maar de weerstand tegen demoffen kwam echt niet alleen van de amerikanen.

 8. Een leger uit noord Amerika gaat er nu prat op gevechtsvliegtuigen te bezitten, waarmee ze zelfs meteo luchtballons kunnen neerschieten. Meer dan een eeuw geleden deden de Belgen dit ook, met de SV4’s.
  Ondertussen heeft dit regime een schuld van meer dan 250 triljoen $ openbare schuld (volgens US prof. economie en nobelprijslaureaat Kotlikoff). Het getal van 31 triljoen $ schuld is enkel voor de media bestemd.

  • Maar wat is schuld, als het geld uit het niets komt en met niets is gedekt. Door simpelweg enkele getallen op het toetsenbord van een computer in te tikken en dan digitaal naar een bestandje sturen, wat we een bankrekening noemen. Dan is het geld gewoon fictief, heeft geen enkele waarde op zich. Wat ook met een paar muisklikken verdwenen kan zijn. Dus wat is dan schuld of wat is dan geld?

   Het is een manier om de bevolkingen tot slaaf te dwingen door met dat fictieve geld dat op schuld is gebaseerd het enige betaalmiddel/universele ruilmiddel te maken in de staat. Want de bevolkingen kunnen er alleen aan komen, als zij werken voor een opdrachtgever. Op deze manier kunnen de fictieve geld uitgevers alles in de wereld gratis toe eigenen. Want zij hebben zich zelf het recht gegeven of genomen om deze fiatvaluta te mogen maken c.q. uit mogen geven aan derde. Dit is niets anders dan de grootste fraude aller tijde, want de uitgevers vallen allemaal onder 1 een private onderneming en niet van een soevereine staat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in