Sterfgevallen, verlamming, invaliditeit: bijwerkingen van vaccins worden nog steeds ontkend

3
Medical photo created by freepik

Voor critici is het onderwerp Coronavaccinaties pure horror. Maar welke bijwerkingen ook bekend worden, de mainstream media, de politiek en het publiek negeren, ontkennen en bagatelliseren ze. De vaccinatiecampagne gaat onverstoorbaar door.

Omgekeerd wordt er al een jaar lang eenzijdig “geframed” en gemanipuleerd om de vermeende “vreselijkste pandemie aller tijden” nog vreselijker te doen lijken en worden ernstige ziekten en sterfgevallen door geheel andere oorzaken causaal aan Corona toegeschreven, terwijl sterfgevallen en ernstige bijwerkingen als gevolg van vaccinatie elk verband daarmee ontzegd wordt, bericht Wochenblick.

Intussen loopt er een letterlijk “bloedspoor” van vaccinaties door de verpleeghuizen. Inmiddels is er bijna geen instelling meer waar zich geen sterfgevallen, ernstige bijwerkingen of Corona-uitbraken (die de vaccinatie geacht wordt te voorkomen) hebben voorgedaan. In de buurt van Osnabrück, Duitsland, werden 14 verpleeghuisbewoners ernstig ziek nadat zij waren gevaccineerd. In een bejaardencentrum in Leipzig zijn kort na het begin van de vaccinaties tegen het virus binnen een maand 16 van de 70 bewoners van het verpleegtehuis overleden.

In Göttingen overleed een 89-jarige bejaarde op de terugweg van het vaccinatiecentrum waar hij de eerste dosis had gekregen. Dat het ook zijn laatste dosis was, heeft volgens de gezondheidsautoriteiten natuurlijk weer niets met de inenting te maken; een autopsie in opdracht van het Openbaar Ministerie heeft de “gewenste” conclusie opgeleverd dat er “geen oorzakelijk verband” met de inenting was. Wie wordt verondersteld zoiets te geloven? In het geval van de vijf sterfgevallen tot nu toe in Emsteke in Nedersaksen, waar ook een massale besmetting plaatsvond na de inenting (13 patiënten werden ernstig ziek met Covid), proberen de gezondheidsautoriteiten ook wanhopig elk oorzakelijk verband met de inenting te ontkennen. En in Berlijn stierven intussen acht van de 31 ernstig ziek geworden bejaarden binnen vier weken na de vaccinatie, zonder dat de politiek daar enig onderzoek naar instelde.

Vaak ook verpleegpersoneel getroffen

Maar niet alleen de patiënten worden getroffen, ook het personeel: in het district Emden moesten 29 ziekenhuismedewerkers zich ziek melden – ongeveer een op de zes van de gevaccineerden. Velen van hen klaagden over misselijkheid, hoofdpijn en in sommige gevallen zelfs hoge koorts, zoals gemeld door de Norddeutscher Rundfunk. In dit geval werd overigens niet het mRNA-vaccin van Biontech/Pfizer gebruikt, maar het serum van Astrazeneca; net als in Hamburg, waar een gevaccineerde paramedicus klaagde over ernstige neurologische symptomen; 21 andere van zijn collega’s zijn thans wegens ziekteverlof afwezig bij de ambulancedienst aldaar. Als reactie op de incidenten hebben verschillende ziekenhuizen intussen de vaccinaties stopgezet, onder meer in Braunschweig. Ook in Zweden zijn bij vaccinatiecampagnes onder ziekenhuispersoneel diverse complicaties opgetreden, reden waarom het gebruik van het AstraZeneca-vaccin in delen van het Scandinavische land eveneens is opgeschort. Een soortgelijk beeld werd gemeld in Oostenrijk.

  Corona-kritische arts door arrestatieteam gearresteerd en naar psychiatrische kliniek gebracht

Campagne gaat onverstoord verder

Of het nu gaat om Biontech/Pfizer, AstraZeneca of een van de andere goedgekeurde experimentele vaccins die na een veel te korte ontwikkelingsperiode op de mensheid worden losgelaten, en ongeacht of het “slechts” gaat om bijwerkingen, complicaties, kwetsuren of zelfs sterfgevallen: Deze gevallen blijven toenemen naarmate de campagne over de hele wereld onverdroten wordt voortgezet – letterlijk zonder rekening te houden met slachtoffers. Na twee maanden moet er een meedogenloze balans worden opgemaakt: Het “succesverhaal van de vaccinatie” is geplaveid met lijken, ernstig zieken en invaliden. De overvloed van individuele gevallen, die dagelijks worden toegevoegd en gedocumenteerd, spreekt voor zich – maar natuurlijk mag in geen enkel land, dat de vaccinatie-agenda tot het meest dringende staatsdoel heeft verheven, dit van officiële zijde tot een totaalbeeld worden samengevat, omdat de bevolking anders terecht ernstig in beroering zou worden gebracht. Om het metaforisch uit te drukken: hoeveel bomen er ook geteld worden, ze mogen geen bos worden.

Het verslag over Groot-Brittannië spreekt duidelijke taal

Waar toch onderzoek wordt verricht, spreken de resultaten voor zich. In de VS voeren de Covid-19 vaccins na zeven weken inentingscampagne al de vijfjaarlijkse statistieken aan voor ernstige bijwerkingen en sterfgevallen die vermoedelijk verband houden met inentingen. Het monitoringportaal Corona-Transition schrijft, onder verwijzing naar officiële cijfers van de WHO, dat in ieder geval mRNA-vaccins (zoals Pfizer/Biontech) 40 keer gevaarlijker zijn dan griepprikken – “maar toch willen de autoriteiten geen verband zien”, aldus het portaal.

De situatie toont zich zeer concreet in het Verenigd Koninkrijk: daar bracht een Brits regeringsrapport vorige week aan het licht dat in de periode tussen het begin van de vaccinatiecampagne begin december en 31 januari, 236 mensen “kort na de ontvangst van een van de twee Corona-vaccins zijn overleden”, waarmee zowel de vaccins van Pfizer/Biontech als die van AstraZeneca (AZ) worden bedoeld. Bovendien zijn er vele malen meer gevaccineerde verpleeghuisbewoners die na langere tijd na ontvangst van de injectie zijn overleden. Voorts bevat het verslag informatie over acht “spontane abortussen” die noodzakelijk werden als gevolg van de vaccinaties – vijf na toediening van het Pfizer/Biontech-vaccin en drie na toediening van het AZ-vaccin.

  Verpleegkundigen-klokkenluiders ontmaskeren media's valse "Pandemie van de Ongevaccineerden" verhaal

Het woord “Vaccindoden” wordt vermeden

Het overheidsrapport bevat een gedetailleerde lijst van ernstige en dodelijke bijwerkingen die tijdens de verslagperiode door medisch personeel of door personen zijn gemeld. Met name het Britse “Coronavirus vaccine weekly summary of Yellow Card reporting” – per 18 februari 2021 – vermeldt 24.207 bijwerkingen voor het Pfizer/Biontech preparaat en 20.428 voor het AZ vaccin (bij andere 113 was het gebruikte vaccin onduidelijk). Terwijl het verslag een nauwgezette opsomming geeft van de overleden 114.000 zogenaamde Coviddoden in het VK, wordt er geen melding gemaakt van “Vaccindoden” – ondanks dit hoge aantal vaccincomplicaties. Als iemand sterft nadat hij gevaccineerd is, was het plotseling de reeds bestaande aandoening. Als hij sterft zonder vaccinatie, dan was het Corona en niet de eerdere aandoening.

Ook uit andere landen blijven berichten komen over bijwerkingen en verontrustende “ongelukken” na de Covid-vaccinatie. In Murcia, Spanje, werd een ernstige toename van ernstige gevallen van encefalitis (hersenvliesontsteking) waargenomen bij eerder gevaccineerde personen. Tenminste vier gevallen belandden op de intensive care. Volgens berichten in de media verbergen de plaatselijke gezondheidsautoriteiten de feiten om de bevolking niet verder van streek te brengen.

Hetzelfde beeld wereldwijd

Ook in de VS was er een sterfgeval in verband met de Covid-vaccinatie, waarbij een ernstige ontstekingsreactie de oorzaak was: een 36-jarige orthopedisch chirurg overleed in Memphis hoogstwaarschijnlijk “als gevolg van een vertraagde immuunreactie”. De autoriteiten schrijven de dood toe aan een verspreide runderziekte en beweren nu dat de in zijn bloed gevormde antilichamen vermoedelijk afkomstig waren van de infectie en “niet waren gevormd als gevolg van de vaccinatie”. Dit is een uiterst bizar en ongeloofwaardig verhaal – de man stierf immers kort na de vaccinatie en was voordien vrij van symptomen geweest.

Ook in Italië wordt massale vaccinatieschade verhuld: daar werden artsen en medewerkers van gezondheidsdiensten in ten minste vier gevallen getroffen door hartaanvallen en hartritmestoornissen, die zeer waarschijnlijk verband houden met de vaccinatie. Reitschuster.de meldt details uit de toelatingsstudie van het Pfizer/Biontech vaccin waarin sprake is van vier “SRE’s” (serious and life-threatening vaccine-related adverse events). Een van deze voorvallen betrof een paroxysmale ventriculaire aritmie, een plotselinge stopzetting van het ritmisch kloppen van de hartkamer, algemeen bekend als hartstilstand. En ten minste één ander sterfgeval in de gevaccineerde groep was het gevolg van een hartstilstand, aldus de studie. De auteurs van de studie weigeren echter de dood in verband te brengen met de vaccinatie. In het licht van de geclusterde hartaanvallen, is dit echter twijfelachtig. Volgens de Amerikaanse National Institutes of Health zijn er nu een aantal “Covid-19-gerelateerde” gevallen van hartspierontsteking gerapporteerd – maar vreemd genoeg komen dergelijke gevallen pas sinds de vaccinaties vaker voor, hetgeen eerder duidt op causaliteit van het vaccin dan op een “Corona-gevolg”.

  Een tsunami van chronische ziekte en dood

Talrijke incidenten in het vaccinatie-model land Israël

Cardiovasculaire complicaties als bijwerking van vaccinatie komen ook herhaaldelijk voor in Israël, het model- en showcase-land van de massavaccinatie, waar nu bijna tweederde van de bevolking is gevaccineerd. In Terem werd een 19-jarige opgenomen op de intensive care van het plaatselijke ziekenhuis met myocardiale symptomen dagen nadat hij de tweede dosis van Biontech-Pfizer had gekregen. “Het feit dat de symptomen onmiddellijk na de vaccinatie begonnen, doet vermoeden dat een immunologische reactie de ontsteking kan hebben veroorzaakt”, citeert The Jerusalem Post de medisch directeur van het ziekenhuis. Dit is meer dan duidelijk – welke gezonde en fitte tiener krijgt plotseling hartproblemen?

Hersenvliesontsteking en hartaanvallen zijn echter niet de enige ernstige bijwerkingen. Op Corfu is een voorheen fitte 42-jarige verpleegster nu verlamd – en zit zij in een rolstoel – nadat zij het vaccin van Pfizer/Biontech heeft gekregen; zij heeft symptomen van het neurologische Guillain-Barré-syndroom. De voorzitter van de Griekse vakbond van ziekenhuispersoneel (Poedin) verklaarde dat de verpleegster in goede gezondheid verkeerde en verklaarde, in tegenstelling tot de Griekse gezondheidsautoriteiten, die eveneens onmiddellijk een verband met het vaccin ontkenden: “Dit is zeer zeker een bijwerking van het vaccin. Deze collega had geen andere problemen. Ik weet wat ik zeg.” Hij wees er ook op dat heel wat dokters die hij geraadpleegd had, het verband bevestigden. De vrouw had beide doses van het vaccin gekregen met het voorgeschreven minimuminterval; kort na de tweede injectie kreeg zij koorts, ondraaglijke pijn en haar benen waren verlamd. Nu zit de 42-jarige moeder in een rolstoel:

Griekse ziekenhuisdirecteur wordt strafrechtelijk vervolgd wegens melding van verlamming van verpleegster na tweede mRNA-injectie

Vorig artikelOostenrijkse Coronapolitie slaan oude man bloedig in elkaar
Volgend artikelSpanje: tweede Pfizer-prikken stopgezet nadat 46 verpleeghuisbewoners na eerste prik zijn overleden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

  1. Feitelijk hoor je bijna niemand meer op de social media over de méér dan 3000 doden die aan het begin van de 1e Corona lockdown vorig jaar zijn gevallen, omdat de verzorgers met lege handen stonden door het lakse beleid van minister De Jonge, het getreuzel over de beschermingsmiddelen die na veel debatteren mondjesmaat werden verstrekt aan de vezorgingsinstellingen.

    Natuurlijk was deze lakse houding naar mijn mening van de minister gepland, de Fvd voorman kwam nog met een voorstel om mondmaskers te leveren, niet dat deze kapjes wat uit zouden maken voor het verspreiden van het virus, maar dat voorstel van Baudet werd luchtig weggewuifd door De Jonge.

  2. Man springt van een toren om zelfmoord te plegen.

    Linkse autopsie: dood vanman had niets met zijn springen temaken.

    Klopt; maar wel met het landen…

  3. Het is juist de bedoeling om zoveel mogelijk mensen met dit experimentele genetische modificatie injectie te injecteren. De regeringen zien hun bevolking niet meer als mens van vlees en bloed, waar ze persoonlijk toch geen contact mee hebben, dan raakt het hen eigenlijk niet als er meer of minder eraan overlijden met het vaccin. Als je farmaceutische bedrijven zegt, zeg je eigenlijk de Rothschilds. Zij zijn de grote jongens die met hun experimentele vaccins de mensheid mee wil uitroeien. Dat allemaal in naam van de N.W.O., daar vertellen open over zonder blikken of blozen dat er maar 500.000 mensen op de aarde mogen zijn, de resterende moet worden geruimd. Maar de meeste mensen denken nog werkelijk als iedereen gevaccineerd is, dat we dan weer terug gaan normaal. Deze hardnekkige slapers verpesten het voor iedereen, want nadat iedereen gevaccineerd zou zijn, komt de volgende ronden vaccinaties enz, enz, het zal nooit meer normaal worden. Alleen maar steeds extremer en onlogischer, het heeft totaal niets meer met de gezondheid te maken, enkel om de bevolking onder de totale controle te dwingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in