De media, en de mensen die er in en omheen werken, de Blauwe Vinkjes™ van Twitter, hebben de laatste jaren de lat nog hoger gelegd wat betreft de mate waarin zij bereid zijn te gaan om de verschillende gewenste narratieven op te dwingen.

Kies een willekeurig groot verhaal van de afgelopen drie jaar – bijvoorbeeld lablek, Jussie Smollett, Russiagate, Oekraïense biolabs, Ivermectine, ziekenhuisopnames van Covid versus met Covid, 6 januari, Transitory inflatie, en natuurlijk Hunter’s laptop – en u zult absoluut een hysterisch verhaal op de voorgrond vinden, gevolgd door intrekkingen, correcties, en regelrechte ontkenningen toen de werkelijkheid onloochenbaar werd, schrijft Clayton Fox.

Intussen werd onze samenleving verscheurd, werden onze burgers gaslighted en verarmd, en in landen overal in de Westerse wereld werden onschuldige mensen uit de zogenaamde beschaafde samenleving gecanceld, als lepralijders gebrandmerkt, en van hun werk ontslagen.

Waarom? Omdat er één verhaal is dat maar niet wil sterven en waarvoor geen rectificaties zijn uitgebracht – het sjibbolet dat vaccinatie infectie en overdracht kan voorkomen, en kan helpen aan COVID “een einde te maken”.

Hoewel er nooit een excuus is voor haatdragende retoriek tegen en inmenging in de persoonlijke medische keuzes van gezagsgetrouwe mensen, zou men de campagne misschien een beetje kunnen begrijpen als de nieuwe vaccins langdurige immuniteit hadden verschaft en de overdracht in de samenleving hadden voorkomen. Dat is niet het geval.

In het begin werd ons verteld: “Negen van de tien gevaccineerde mensen zullen niet ziek worden” (Columbia University feat. Run-DMC, 12 februari 2021, nee dit is geen grap); “Gevaccineerde mensen dragen het virus niet bij zich, worden niet ziek” (Dr. Rochelle Walensky, 29 maart 2021); “Als mensen gevaccineerd zijn, kunnen ze er zeker van zijn dat ze niet geïnfecteerd zullen worden” (Dr. Anthony Fauci, 17 mei 2021).

En halverwege de zomer van 2021 werd ons nog steeds verteld dat deze vaccins ondubbelzinnig een doorslaand succes waren, dat kritiekloze steun waardig was. Op 27 juli schreef Dr. Eric Topol in Scientific American: “Vaccinatie is het ding dat het dichtst bij een zekerheid komt dat we in deze pandemie hebben.” Om niet achter te blijven zei Dr. Anthony Fauci van het NIAID op 1 augustus tegen CBS, dat de ongevaccineerden verantwoordelijk waren voor “het verspreiden van deze uitbraak.”

Maar op 29 juli 2021 meldde de Washington Post een primeur dat de CDC privé erkende dat de gevaccineerden even gemakkelijk COVID konden verspreiden als de ongevaccineerden. Af en toe zijn zij gedwongen om ongemakkelijke feiten te melden. En op 5 augustus zei CDC-directeur Walensky tegen CNN’s Wolf Blitzer: “Ze blijven goed werken voor Delta, wat betreft ernstige ziekte en sterfte – ze voorkomen het. Maar wat ze niet meer kunnen is transmissie voorkomen.”

Hoewel er een berg medische literatuur beschikbaar is waaruit overduidelijk blijkt dat deze vaccins er niet in slagen infectie en overdracht te voorkomen, had de verklaring van 5 augustus van de CDC directrice duidelijk moeten maken dat gevaccineerd zijn op geen enkele manier bijdraagt tot de veiligheid van anderen, noch tot de uitroeiing van dit virus.

De Israëlische minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz werd in september vorig jaar zelfs op tape betrapt toen hij uitlegde dat het gebruik van de Israëlische Groene Pas niet bedoeld was om epidemiologisch een verschil te maken, maar omdat het zou helpen mensen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. En zelfs vaccingoeroe Bill Gates gaf in een interview eind 2021 toe, dat: “Wij hebben vaccins om u te helpen met uw gezondheid, maar zij verminderen de overdrachten slechts een beetje.”

  Coronawaanzin in Italië

Er mag dus geen twijfel over bestaan dat het op enigerlei wijze blijven suggereren dat deze injecties een wondermiddel zijn, en dat degenen die weigerden ze te krijgen pestverspreiders waren, tegen de herfst van 2021 grondig in de prullenbak had gemoeten.

Niettemin bedacht president Joe Biden op 24 september zijn nu beroemde uitdrukking “een pandemie van de ongevaccineerden”. In het noorden noemde premier Trudeau de ongevaccineerden wetenschapsontkenners, vrouwenhaters en racisten, en vroeg retorisch of de Canadezen hen moesten “tolereren”.

En in de eerste week van januari 2022, terwijl hij de ongevaccineerden uit het Franse dagelijkse leven en de openbare ruimten schopte, zei de Franse president Emmanuel Macron dat hij de maatregelen wilde om zijn ongevaccineerde burgers “pissig” te maken. Met wereldleiders die zo spreken, is het geen wonder dat zoveel Blauwe Vinkjes™ elites het spandoek hebben opgepakt!

Prominente mediafiguren zoals Amy Siskind, Pulitzer prijswinnaar Gene Weingarten, en anderen zijn de laatste maanden uit het houtwerk gekropen om ons deelgenoot te maken van hun enthousiasme voor medische discriminatie. De bekende neuroot Howard Stern is voorstander van gedwongen vaccinatie, vanwege wat zijn eigen slopende angst voor zijn sterfelijkheid moet zijn. Bill Kristol zegt dat de ongevaccineerden “bloed aan hun handen hebben”.

David Frum, erfgenaam van Maimonides, schrijft: “Laat de ziekenhuizen rustig de noodhulp triëren om de ongevaccineerden als laatste te bedienen.” Charles M. Blow was “woedend” op de ongevaccineerden. CNN-medewerker Dr. Leana Wen stelde voor dat de ongevaccineerden hun huis niet meer uit zouden mogen. De Ragin’ Cajun wil de ongevaccineerden zelfs in het gezicht slaan!

Al de bovenstaande links/verhalen zijn geplaatst na de ondubbelzinnige mededeling van Dr. Walensky dat de vaccins de overdracht niet voorkomen.

En al die zelfvoldane segregationisten worden in hun vitriool gesteund door de Blauwe Vinkjes™ van het medisch establishment, zoals Dr. Paul Klotman, president en uitvoerend decaan van de Baylor School of Medicine, die in januari voor de camera zei dat hij niet beleefd is tegen vrienden en familie die niet gevaccineerd zijn. “Hou ze uit de buurt. Ik doe het niet met respect, ik zeg dat ze weg moeten blijven, en leer ze een lesje.” Minder venijnig, maar even problematisch is de “technische leiding” van COVID-19 van de WHO, Dr. Maria Van Kerkhove, die nog op 26 januari 2022 de leugen bleef verkondigen dat vaccinatie uitbraken kan voorkomen. Ook zij is een Blauw Vinkje™. En ja, Dr. Anthony Fauci is er nog steeds mee bezig, zelfs nog op 14 april 2022, toen hij aan MSNBC vertelde dat harde Chinese lockdowns gebruikt zouden kunnen worden om de bevolking gevaccineerd te krijgen, zodat “wanneer je opengaat, je geen golf van infecties zult krijgen.”

De voorbeelden zijn legio. Blauwe Vinkjes, Medische Blauwe Vinkjes, columnisten van de Times, radiopresentators, presidenten en eerste ministers hebben allemaal verkeerde informatie en/of haatdragende taal over de vaccinatiestatus verkondigd. Maar zij worden allen intellectueel gedekt door de officiële berichtgeving van de vierde macht. Zelfs bij al het bewijs dat er geen epidemiologische basis voor discriminatie is, blijven onze intellectuele beschermers in de oude media de canard doordrukken.

Op 26 augustus stond in de Toronto Star een artikel met de titel: “Als het gaat om empathie voor de ongevaccineerden, voelen velen van ons het niet.” Daarna, op 22 december, publiceerde men een verklaring waarin stond dat twee doses u er niet van zullen weerhouden COVID-19 te verspreiden. Comme ci, comme ca.

  Fabrikant beademingsapparatuur eist: Niet langer de ongevaccineerden behandelen

Al in februari deelde MSNBC politiek medewerker Matthew Dowd zijn inzicht dat de ongevaccineerden niet in de grondwet van de Verenigde Staten geloven, want als ze dat wel deden, zouden ze zich laten vaccineren voor “Wij Het Volk.” Voor het algemeen welzijn.

Een onderzoek van de New York Times brengt aan het licht dat er dit jaar drie artikelen geschreven zijn die openlijk het idee blijven steunen dat de vaccins overdracht voorkomen. Ten eerste, op 29 januari, in een artikel met de titel: “Als de vaccinaties voor kinderen stokken, worden oproepen gericht tot wantrouwige ouders”, citeert de auteur “volksgezondheidsfunctionarissen” die zeggen dat om de pandemie “in te dammen”, kinderen ook gevaccineerd moeten worden. (Vermeldenswaard is dat de huidige vaccins en boosters die verspreid worden, in februari 2020 ontworpen zijn om een immuunrespons te geven tegen een versie van het SARS-CoV-2 spike-eiwit dat daarvoor circuleerde, en absoluut niet lijkt op wat er nu circuleert).

Vervolgens schrijft de Times op 23 februari, in een opiniestuk over de chirurg-generaal van Florida Dr. Joe Ladapo: “Toen volksgezondheidsfunctionarissen in het hele land aandrongen op vaccins als een manier om een eind te maken aan de pandemie, waarschuwde Dr. Ladapo voor mogelijke bijwerkingen en waarschuwde hij dat zelfs gevaccineerde mensen het virus zouden kunnen verspreiden.”

Dr. Ladapo had dus gelijk?

Tenslotte, in een stuk over Novak Djokovic dat op 3 maart gepubliceerd is, schrijven zij: “Djokovic was de enige in de top 100 van Australië geplaatste speler die geen Covid-19 vaccinatie had genomen, waarvan deskundigen al lang zeggen dat het virus niet uitgeroeid zal worden, tenzij het grootste deel van de bevolking er een krijgt.”

Zij gaan niet in op de vraag hoe een vaccin dat de overdracht niet voorkomt, een virus kan uitroeien. En dat zullen ze ook niet doen. Zoals de Israëlische minister van Volksgezondheid Horowitz openhartig toegaf, gaat dit alles niet over epidemiologie.

En zelfs wanneer de grote media stilzwijgend erkennen dat de vaccins er niet in geslaagd zijn de overdracht te voorkomen, negeren zij het belang van dit feit vakkundig om de ongevaccineerden tot zondebok te kunnen blijven maken. In een oogverblindend staaltje van sofisterij verplaatst Time Magazine het Overton-venster in het stuk van 12 januari 2022, “Deze grafieken tonen aan dat COVID-19 nog steeds een pandemie van de ongevaccineerden is.”

De auteur stelt dat door de snel kleiner wordende kloof tussen de gevallen bij de gevaccineerden en de ongevaccineerden, sommige lezers zouden kunnen denken dat de uitdrukking “pandemie van de ongevaccineerden” niet meer te rechtvaardigen is. Maar met de gratie van een ballerina vertelt Time ons vervolgens dat, omdat de vaccins nog steeds doeltreffend zijn tegen ernstige ziekten, de uitdrukking nog steeds koosjer is. Als een ongevaccineerde zieker wordt dan zijn gevaccineerde buurman die COVID heeft opgelopen op een volledig gevaccineerde bruiloft, dan is die ongevaccineerde nog steeds het probleem!

New York Magazine ontbreekt het niet aan soortgelijke gymnastiek. Op 16 februari van dit jaar publiceerde Matt Stieb een stuk met de titel: “Komt Kyrie Irving ermee weg?” Irving is de Brooklyn Nets speler die er bekend voor koos zich niet te laten vaccineren, en die een fetisj-object geworden is voor de Covidiaanse Linkerzijde. Stieb erkent dat Irvings gevaccineerde teamgenoten zo vaak COVID kregen dat het management van de Nets gedwongen was Irving weer toe te laten in uitwedstrijden, maar noemt het verbod van New York City op ongevaccineerde atleten toch “een zeldzaam volksgezondheidsmandaat met echte tanden”.

  Finland zal verplichte vaccinatie in EU-parlement afwijzen

Slechts zeven dagen later, op 23 februari, verzucht Will Leitch, in dezelfde publicatie: “Helaas, het is tijd om Kyrie Irving in New York te laten spelen.” Hij schetst alle redenen waarom het epidemiologisch gezien geen zin heeft om atleten als Irving en Novak Djokovic te verhinderen om mee te doen, maar zegt: “Het zou voelen alsof ze wegkomen met al hun bullshit.” En ook, dat ze “vervelend” zijn.

En deze nauwelijks verholen haat tegen de ongevaccineerden van media en regering en Big Tech – zelfs op de zeldzame momenten dat schrijvers als Leitch erkennen dat de vaccins er niet in geslaagd zijn de overdracht te voorkomen – heeft reële gevolgen. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Mensen zijn gearresteerd omdat ze probeerden naar de bioscoop te gaan.

Gezinnen zijn uit restaurants geschopt, en de klanten juichten of bleven onverschillig, wat erger is. Een tiener op een uber-progressieve en dure middelbare school in Chicago pleegde zelfmoord nadat hij gepest was over een onjuist gerucht dat hij niet ingeënt was. De stank van slechte journalistiek verrot het elementaire fatsoen van de mensen.

Uit een Rasmussen-peiling van januari bleek dat: “Negenenvijftig procent (59%) van de Democratische kiezers voorstander zou zijn van een overheidsbeleid dat eist dat burgers te allen tijde aan huis gekluisterd blijven, behalve in noodgevallen, als zij weigeren een COVID-19-vaccin te krijgen… Vijfenveertig procent (45%) van de Democraten zou voorstander zijn van een overheid die eist dat burgers tijdelijk in aangewezen inrichtingen of locaties verblijven als zij weigeren een COVID-19-vaccin te krijgen…”

Evenals: “Negenentwintig procent (29%) van de Democratische kiezers zou voorstander zijn van het tijdelijk ontnemen van de voogdij over hun kinderen aan ouders die weigeren het COVID-19-vaccin te nemen.” Helaas zijn deze verontrustende resultaten politiek gezien scheef verdeeld, maar dat is geen verrassing als u bedenkt wie de lezers van de meeste oude media-platforms zijn.

Het droevigste is dat deze media en hun vaandeldragers werkelijk denken dat hun lezers allemaal debielen zijn. De New York Times meent dat zij, midden in de Omicron-golf toen geboosterd persoon na geboosterd persoon COVID kreeg, u kunnen vertellen dat deze specifieke vaccins nog steeds de manier zijn om dit ding uit te roeien, en verwachten dat u de werkelijkheid ontkent en met uw hoofd knikt.

Het doet denken aan het aan Solzjenitsyn (of Elena Gorokhova) toegeschreven citaat, “De regels zijn eenvoudig: zij liegen tegen ons, wij weten dat zij liegen, zij weten dat wij weten dat zij liegen, maar zij blijven tegen ons liegen, en wij blijven doen alsof wij hen geloven.”

Wij hebben de betere engelen van onze hersens overgelaten aan mensen die misschien niet het beste met ons voor hebben, en een pluimstrijkende laptopklasse die hun dictaten en “factchecks” vrolijk goedkeurt. Collectief: Drogredenen Inc.

Hun gedrag, dat gesteund wordt door alle machthebbers in onze samenleving, maakt ons kapot, en heeft ons al zodanig vergiftigd dat er misschien geen tegengif meer is. Ja, eerst kwamen ze voor de ongevaccineerden, maar dat wil niet zeggen dat ze daarna niet voor jullie zullen komen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

VACCINZELOTEN DOSSIER

2e Moordpoging: EU lanceert een nieuw vaccinatieoffensief en wil 100 miljoen ongevaccineerden overhalen om het experimentele vaccin te nemenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEuropa wil oorlog
Volgend artikelLysichansk, Oekraïense troepen nu volledig omsingeld
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. Al deze “ boze mensen” die nu volop haat en diverse “ uitsluitings maatregelen “ tegen ongevaccineerden produceren, BEGINNEN NU IN TE ZIEN MET WELKE ROMMEL ZE GEPRIKT ZIJN. .

  Sommigen zijn nu agressief omdat de ongevaccineerden de “dans van ernstig ziek worden lijken te ontspringen,” en dat de mRNA “ vaccinatie “ ( wat het niet is) nu , op termijn vele dodelijke slachtoffers begint te vragen……, hun lichaam niet heeft vergiftigd.
  Hun angst zal toenemen. en waarschijnlijk evenredig opgaan met hun hun agressie tegen de non gevaccineerden……
  In mijn omgeving merk ik dit duidelijk.
  Mensen die mij veroordeelden omdat ik de prik niet genomen heb, zien nu in dat ik mezelf geen zorgen maak terwijl zijhun “ buren , collega’s, en vrienden zomaar ziek zien worden ( soms door covid) en soms zelfs zonder een duidelijke diagnose overlijden.
  Zij beginnen zichzelf nu wel zorgen te maken……, meer over covid , maar zij sluiten op een merkwaardige manier de ogen voor de link met het covid vaccin…. ( is dit nu hersenspoelen? Je zou het bijna denken/ massapsychose / massa vorming!!!?)

  Zelfs nu Kuipers zegt…….” Ik kan geen booster toestaan voor 60- omdat het EMA dit niet goedkeurt. En ik niet verantwoordelijk wil zijn voor de bijwerkingen “ ❗️

  We leven in een RARE WERELD WAAR DE LEUGEN WERKELIJKHEID AAN HET WORDEN IS. ❗️

 2. Ik heb zelf 3 vaccins gehad en last van bijwerkingen ik raad men de faceboek groep Bijwerkingen na mRna aan daar delen mensen hun verhalen en hun bijwerkingen na het vaccin als je dat leest wil je nooit geen vaccin meer

 3. Die mevrouw ziet er gestoord uit komt vast van die gif spuiten !
  Ze gaat lachende haar einde tegemoet !! 😳

 4. “The stupid will believe in it and ask to be treated, a treatment that will be the solution. 🤭🤭The selection of idiots will therefore be done by itself; they will go to the slaughterhouse alone” met vriendelijke groet, Jacques Attali.

 5. Angst, priming, programma’s en propaganda. Deze 4 basiselementen worden prachtig verwerkt in het narratief voor elk probleem dat ze creëren. Als je dit snapt dan zie je het ontvouwen voor je neus. Zo niet dan kaapt dit je vermogen om überhaupt na te denken. Pijnlijke maar interessante tijd dit.

 6. yep ook geweigerd een keer een zelf test gedaan omdat ik onder druk stond van mijn begegleiding en ouders maar dat was het ook gelukkg alleen weet ik ook nu dat zelf testen ook foute boel waren gelukkig is er het maar eentje maar ja mensen vergeten nog iets wij de ongevaxten worden juist ziek gemaakt door shedding nu willen de gevaxten ook echt niet horen en heb iemand gevonden die door plasma mijn nanobytes kan weghalen soort med bed groet rob

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in