Volgens onze gegevens zitten alleen al in Mariupol 200 duizend burgers vast en worden zij onder schot gehouden door het Azov-bataljon. De humanitaire situatie in de steden verslechtert snel.” … Veel Oekraïners zijn naar Rusland gevlucht. De door Rusland bezette steden zijn vredig.

“Ik wil geen schild zijn”: mensen die vastzitten in Kharkiv zeggen dat ze het beu zijn om een dekking te zijn voor de Oekraïense strijdkrachten. – https://readovka.news/news/90650

Verklaring van permanent vertegenwoordiger Vassily Nebenzia tijdens de briefing van de VN-Veiligheidsraad over de humanitaire situatie in Oekraïne

(Uittreksels door Henrymakow.com)

Mevrouw de Voorzitter,

De permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Staten beschuldigde ons ervan dat wij onze verplichtingen om veilige humanitaire corridors te creëren niet zijn nagekomen.

Laten we dit eens op een rijtje zetten.

Ik wil onderstrepen dat een bedreiging voor de burgers in Oekraïne niet uitgaat van Russische militairen, die de civiele infrastructuur niet als doelwit kiezen, maar van Oekraïense radicalen en neonazi’s, die de bevolking van verscheidene steden in gijzeling houden. Door burgers als menselijk schild te gebruiken, laten zij hen de steden niet verlaten, zelfs niet ondanks humanitaire corridors en staakt-het-vuren die door de Russische strijdkrachten geregeld zijn. Dit kan met talrijke voorbeelden bewezen worden.

Op 4 maart onderhandelden het Russische Ministerie van Defensie en de vice-premier van Oekraïne, I.Veresjtsjoek, over de parameters van de humanitaire corridors van Mariupol naar Zaporozjye en van Volnovakh naar Denepropetrovsk. Deze hadden op 5 maart om 10 uur ’s morgens open moeten gaan. Op verzoek van Kiev werden vertegenwoordigers van het ICRK uitgenodigd in de gebieden waar de humanitaire doorgangen lopen. Van Russische zijde was men bereid uitgebreide bijstand te verlenen om de veiligheid tijdens de evacuatie te handhaven. Wij hebben het VN-secretariaat daarvan te zijner tijd in kennis gesteld.

De Oekraïense radicalen die in Mariupol waren, hebben deze overeenkomst echter geschonden. Zoals wij uit een onderschepte communicatie van twee commandanten van het Azov-bataljon opmaken, hebben de radicalen in Volnovakh het bevel gekregen om op degenen die op weg waren naar de humanitaire corridors, te schieten. Degenen die Mariupol op eigen gevaar en risico durfden te verlaten, werden door Oekraïense nazi’s bij controleposten neergeschoten, toen zij de stad probeerden te verlaten. Nogmaals, er is een overvloed aan videobewijs dat dit bewijst.

  In je huis verstoppen als er een Russische kernbom ontploft is minder dan zinloos - Het is gewoon dom

Volgens onze gegevens zitten er alleen al in Mariupol 200 duizend burgers vast, die onder schot worden gehouden door het Azov-bataljon. De humanitaire situatie in de steden verslechtert snel. Wat de humanitaire hulpverleners betreft, die klaar staan om te helpen, zij kunnen daar niet binnenkomen en de zich voltrekkende ramp niet voorkomen. De mensen in andere streken van Oekraïne die door nationalistische bataljons geblokkeerd zijn, bevinden zich in dezelfde wanhopige situatie.

De Oekraïense radicalen laten met de dag duidelijker hun ware gezicht zien. Lokale bewoners melden dat de Oekraïense strijdkrachten het personeel van het geboorteziekenhuis nr. 1 van de stad Mariupol eruit geschopt hebben en binnen de inrichting een schootsveld hebben ingericht. Bovendien hebben zij een van de kleuterscholen van de stad volledig vernield.

Bovendien weigert de Oekraïense zijde ten stelligste mee te werken aan de evacuatie van burgers uit Charkov en Sumy.

Rekening houdend met de betreurenswaardige humanitaire situatie en de sterke verslechtering ervan in Kiev, Charkov, Sumy en Mariupol, en ook naar aanleiding van een persoonlijk verzoek van president van Frankrijk E.Macron aan president van Rusland V.Poetin, hebben de Russische strijdkrachten aangekondigd dat op 7 maart 2022 om 10.00 uur een staakt-het-vuren zou ingaan en humanitaire corridors vanuit Kiev, Mariupol en Sumy zouden worden geopend om de uitgang te vergemakkelijken, zowel naar het grondgebied van Rusland (voor degenen die deze logistiek betrouwbare route zouden willen gebruiken), als naar het grondgebied van Oekraïne.

Gisteravond is deze informatie aan Kiev, gespecialiseerde mechanismen van de VN, de OVSE, het ICRK en andere internationale organisaties meegedeeld via alle beschikbare informatiebronnen, waaronder de massamedia.

Pas om 07.10 uur Moskou-tijd ontvingen wij het officiële antwoord van Kiev, en daarin werden de humanitaire corridors naar Rusland genegeerd. Onderminister-president van Oekraïne I.Veresjtsjoek ging hierop in een officiële verklaring nader in, en noemde het voorstel om humanitaire doorgangen naar Rusland te openen “absurd en onaanvaardbaar”.

  Miljoenen EU-burgers hopen dat Poetin wint en hier wonen ze

Het is ons duidelijk dat het regime in Kiev op alle mogelijke manieren probeert te voorkomen dat burgers en buitenlandse burgers naar Rusland vertrekken, uit angst dat de mensen, eenmaal bevrijd, iedereen de waarheid zullen vertellen over de daden van de Oekraïense radicalen.

Eigenlijk doen de mensen die aan de radicalen konden ontsnappen, dat al – de waarheid vertellen over bedreigingen, chantage, fysiek geweld, het doodschieten van burgers en buitenlanders. Ter illustratie wil ik de burgemeester van Sumy citeren, de heer Oleksandr Lysenko, die vandaag samen met een commandant van een nationalistisch bataljon de volgende verklaring aflegde: “Er zullen geen groene corridors zijn, geen enkele burger zal naar Rusland uitreizen, en wie dat toch probeert zal worden doodgeschoten”.

Terwijl zij zeggen dat Oekraïense burgers niet naar Rusland geëvacueerd kunnen worden, gaan de Oekraïense functionarissen voorbij aan het feit dat er reeds Oekraïense vluchtelingen in Russische streken aanwezig zijn. Meer dan 168.000 mensen zijn uit de gebieden van de speciale militaire operatie naar Rusland geëvacueerd, waaronder 43.469 kinderen. In de afgelopen 24 uur zijn in totaal 5.550 mensen geëvacueerd, onder wie 740 kinderen.

19.256 persoonlijke voertuigen zijn de staatsgrens van de Russische Federatie overgestoken, waaronder 900 privévoertuigen in de afgelopen 24 uur.

Wij organiseren tijdelijke opvangfaciliteiten, die allemaal klaar staan om zich individueel bezig te houden met burgers die uit Oekraïne aankomen.

Helaas raken kwesties van evacuatie uit andere gebieden ook gepolitiseerd, evenals kwesties in verband met humanitaire hulp.

Met name het verzoek van Oekraïne (dat minder dan 3 uur voor de opening van de humanitaire corridors werd geuit) om evacuatie te organiseren uit een aantal woongebieden die door de Russische strijdkrachten worden gecontroleerd, ziet er absurd uit. Geen van de bewoners van die woongebieden heeft zich bereid verklaard te vertrekken.

Zij leven vreedzaam in hun huizen, niets bedreigt hen. Parallel daaraan wordt ons gevraagd de evacuatie te organiseren van de bevolking uit steden die tot nu toe door nationalistische bataljons worden gecontroleerd.

Tenslotte wordt ons gevraagd Oekraïense zogenaamd humanitaire vrachten te leveren aan Melitopol en Berdyansk van de regio Zaporozhye en de stad Kherson. Ook dit lijkt cynisch ten opzichte van de bevolking van deze steden, want momenteel zijn deze gebieden volledig onder controle van de Russische strijdkrachten, en de bevolking leeft haar vreedzame leven terwijl zij voorzien wordt van alles wat zij nodig heeft, met inbegrip van de humanitaire hulp van Rusland, waarvan 550 ton aan verschillende regio’s van Oekraïne geleverd is….

  Oekraïne worstelt in Donbass - Zelensky

Plaatsing van zwaar militair materieel, waaronder luchtverdedigingssystemen, meervoudige raketwerpers, en bombardementsgeschut in dichtbevolkte gebieden zijn geen sporadische gevallen meer, maar een vaste gewoonte van de Oekraïense nationalistische bataljons. Op de protesten van de plaatselijke bevolking en de eisen om het materieel terug te trekken, reageren zij met dreigementen om wapens te gebruiken.

Dit soort laf gedrag van strijders die burgers als gijzelaars gebruiken, breekt niet alleen de regels van de moraal, maar ook het internationaal humanitair recht, waaronder de artikelen 57 en 58 van het eerste Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 1949. Bovendien plaatsen zij in een aantal steden, vooral in Odessa, materieel in de nabijheid van of in cultureel-erfgoedplaatsen, hetgeen in strijd is met artikel 53 van het genoemde Aanvullend Protocol.

Het ondermijnen van de evacuatie van burgers via humanitaire corridors is een schending van artikel 75 van het genoemde Aanvullend Protocol, terwijl het martelen van Russische krijgsgevangenen, waarvan beelden op de sociale media worden gepubliceerd, een schending is van artikel 14 van het Verdrag van Genève van 1949, waarin rechtstreeks wordt bepaald dat de persoonlijkheid en de waardigheid van krijgsgevangenen onder alle omstandigheden moeten worden geëerbiedigd.

Collega’s, ik roep u op om een juiste beoordeling te geven van deze flagrante gevallen. Wij verwachten van de leiding van de VN dat zij hetzelfde doet. Anders moedigt u de Oekraïense radicalen en neonazi’s alleen maar aan om nog meer misdaden te begaan.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Toespraak van Poetin 24 februari 2022 (Nederlands Transcript)Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVS was van plan trekvogels te gebruiken om Rusland met ziektes te infecteren
Volgend artikelFacebook, Instagram veranderen de regels voor “haatzaaien” om oproepen tot geweld tegen Russen toe te staan
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

  1. “Oekraïners gebruiken hun volk als menselijk schild – zegt Rusland”

    Palestijnen hebben er ook een handje van weg om zich achter burgers, scholen, ziekenhuizen en andere kwetsbare objecten te verschuilen.

    • Niet echt vergelijkbaar met wat hier beschreven wordt en het is meer zo dat de Palestijnen zich in een vergelijkbare toestand bevinden als de bevolking van de Donbass en Israel zich gedraagt als de extremisten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in