Gideon van Meijeren, via YouTube

Nederland kampt al meer dan een jaar met onverklaarbare oversterfte. Sinds de tweede helft van 2021 zijn er ruim tienduizend mensen meer gestorven dan verwacht. In oktober 2021 vestigde de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, als eerste de aandacht op dit onderwerp, in Kamervragen aan de toenmalige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. De minister schreef de oversterfte direct toe aan de COVID. Dat was onjuist, want de golven van oversterfte vielen absoluut niet samen met de COVID-golven. Bovendien was de oversterfte vaak hoger dan het aantal COVID-doden in dezelfde periode – nog afgezien van het feit dat de definitie van “COVID-sterfte” natuurlijk zeer omstreden is, schrijft Gideon van Meijeren.

In december 2021 heeft de Tweede Kamer de regering opgedragen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aanhoudende oversterfte. Naast een onderzoek door het CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zouden ook onafhankelijke wetenschappers via onderzoeksfinancier ZonMW toegang krijgen tot de gegevens om eigen onderzoek te doen. Dat is echter nooit gebeurd.

Uit een alarmerende brief die FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren in handen kreeg, blijkt dat onafhankelijke wetenschappers geen toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben. De brief is afkomstig van onderzoeksfinancier ZonMW en is gericht aan het ministerie van VWS. Zowel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als de GGD willen de vaccinatiegegevens en testresultaten niet vrijgeven en verschuilen zich achter privacyregels als excuus. Maar dat argument gaat niet op: de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarop zij zich beroepen is niet van toepassing op overleden personen.

Ondertussen maken het RIVM en de GGD het onafhankelijke wetenschappers onmogelijk om hun opdracht goed uit te voeren. Hierdoor kunnen zij het onderzoek van het RIVM en het CBS niet controleren en zelfs niet hun eigen onderzoek doen, terwijl dit basisvoorwaarden zijn voor goed wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wekt dit volgens de onderzoekers de schijn van eigenbelang bij het RIVM en de GGD. Volgens hen is het juist “in het belang van het publieke vertrouwen in de overheid om elke schijn van eigenbelang te vermijden”. Terecht opgemerkt.

  "Plotseling Overleden" bloedklonters - Wat veroorzaakt ze?

Uit de opstelling van het RIVM en de GGD blijkt ook hun hypocrisie. Ten eerste heeft het RIVM gegevens beschikbaar gesteld als het gaat om andere onderzoeken. Ten tweede hebben diezelfde RIVM en GGD zonder enig bezwaar de vaccinatiegegevens en testresultaten beschikbaar gesteld ten behoeve van de QR-code, waardoor de hele Nederlandse bevolking haar privacy in de prullenbak moest gooien om haar sociale leven weer op te pakken.

Nu er concrete aanwijzingen zijn dat dit mogelijk criminele gevolgen heeft gehad – er is immers een reële kans dat de oversterfte (mede) het gevolg is van de opgelegde massale vaccinatiecampagnes – wordt dit onder het tapijt geveegd. FVD wil de zaak tot op de bodem uitzoeken en stelt Kamervragen en roept minister Kuipers op het RIVM en de GGD te dwingen de gegevens vrij te geven.

De Kamervragen van Gideon van Meijeren:

1. Herinnert u zich dat uw voorganger op 19 november 2021 in antwoord op Kamervragen over de oversterfte vanaf mei 2021 heeft gezegd dat “het CBS stelt dat de oversterfte, ofwel het verschil tussen het waargenomen aantal en het verwachte aantal sterfgevallen, vrijwel geheel wordt veroorzaakt door sterfte door COVID-19”? Waar en wanneer heeft het CBS dit verklaard? Bent u het eens met deze uitspraak? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bekend met het artikel “Elke week sterven er honderden Nederlanders meer dan normaal, en niemand weet waarom” uit de Volkskrant van 8 september 2022? Wat is uw mening daarover?

3. Heeft u de brief van ZonMW van 30 augustus 2022, waarnaar het artikel verwijst, in goede orde ontvangen? Zo ja, waarom heeft u deze niet onmiddellijk met de Tweede Kamer gedeeld? Wat is uw oordeel over het feit dat FVD deze brief langs eigen weg heeft moeten verkrijgen?

  Big Pharma ontwikkelt nieuw serum tegen bijwerkingen van COVID-19 'vaccins' ... omdat de waanzin nooit ophoudt

4. Wat is uw oordeel over de inhoud van deze brief en de bijbehorende bijlagen? Onderschrijft u deze? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de belangrijkste zorg van de wetenschappers – namelijk dat het ontbreken van gegevens, met name vaccinatiegegevens en testresultaten van respectievelijk het RIVM en de GGD, het onderzoek naar de oversterfte belemmert? Zo nee, waarom niet? Erkent u dat de wetenschappers hierdoor hun opdracht niet goed kunnen uitvoeren? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat de onderzoekers hun opdracht alsnog naar behoren kunnen uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening van de wetenschappers uit de klankbordgroep, zoals opgenomen in bijlage 2 van de brief, dat het niet openbaar maken van gegevens de schijn van andere (eigen)belangen van organisaties als het RIVM en de GGD kan wekken en dat het “in het belang van het publieke vertrouwen in de overheid is om elke schijn van eigenbelang te vermijden”? Zo nee, waarom niet?

7. Erkent u dat de GDPR niet van toepassing is op gegevens van overledenen? Erkent u dat de AVG daarom geen belemmering mag vormen voor het delen van vaccinatiegegevens en testresultaten, zoals het RIVM en de GGD volgens dit artikel beweren? Bent u het daarom eens met de wetenschappers die in bijlage 2 van de door hen verstuurde brief (zie vraag 4) stellen dat de GDPR voldoende ruimte laat om de voor het onderzoek noodzakelijke gegevens te delen?

8. Bent u bekend met de reactie van de GGD van 8 september op het artikel in de Volkskrant, waarin de GGD aangeeft de benodigde gegevens graag beschikbaar te stellen voor het onafhankelijke onderzoek, terwijl zij ook de privacy van mensen kan waarborgen? Wat is uw oordeel over deze reactie van de GGD? Wat is uw oordeel over deze tegenstrijdigheid tussen de verklaring van de GGD (waarin staat dat de GGD de gegevens wel wil delen) en die van de onafhankelijke wetenschappers (waarin staat dat de GGD de gegevens niet wil delen)? Kunt u ervoor zorgen dat de benodigde gegevens van de GGD zo snel mogelijk met de onderzoekers worden gedeeld?

  Canada's leiders zijn in paniek omdat burgers nu hun tirannie trotseren

9. Wat is uw oordeel over het feit dat wetenschappelijk onderzoek naar doodsoorzaken van recent overleden personen door het RIVM wordt gefrustreerd, terwijl het RIVM wel datasets beschikbaar stelt aan onderzoekers voor andere studies (al dan niet vergezeld van een materiaaloverdracht of datadelingsovereenkomst)?

10. Erkent u dat volgens art. 3, eerste lid, onder e, van de RIVM-wet, u bevoegd bent het RIVM op te dragen de vereiste vaccinatiegegevens met de onderzoekers te delen (al dan niet anoniem)?

11. Bent u bereid het RIVM op te dragen de vaccinatiegegevens zo spoedig mogelijk met de onderzoekers te delen, zodat zij het onderzoek dat zij in opdracht van de Tweede Kamer moeten uitvoeren, kunnen voortzetten?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

FvD staat op: “Het hele coronabeleid is gebaseerd op een web van list en bedrog”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDuitsland spendeert 2,5 miljard euro aan 100 miljoen Bivalente Boosters om te ontdekken dat niemand ze wil
Volgend artikelGevallen van alopecia (haaruitval) exploderen na COVID-19 vaccins
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

29 REACTIES

 1. Ja nogal logisch dat het tuig in theater den haag een onderzoek dwarsboomt…..ze zien de bui al meer dan hangen echter er zal niet 1 minuut meer verloren gaan voor mij om zoveel mogelijk enorme stomme achterlijk gemaakte slachtschapen toch wakker te maken………linksom of rechtsom……..dit is trouwens de enige manier door mensen te confronteren met iets waarvan ze dachten dat het zo was maar toch niet zo blijkt te zijn!!

  Ik doe dit het liefst met die idiote “maanlandingen”!!

  Voor mensen die nog interesse hebben in een mega goede bijdrage van Corona Ausschuss…..ik voeg hier de link erbij.

  Ik heb deze uitzending gisteravond laat en daarna nog een keertje in zijn geheel bekeken en kan jullie mededelen dat hierin ontegenzeggelijk en keihard wordt aangetoond dat alle regeertuig, en natuurlijk ook in theater den haag, precies maar dan ook wel 100% zeker WEET WAT ER SPEELT .

  Alles wordt hier toot in de puntjes uitgelegd en ik ga hier dan ook vandaag nog mee aan de slag.

  Heb een aantal zaken voor ogen maar moet eerst naar mijn hobby….boodschappen doen (verschrikkelijk!!) maar helaas moet dat gebeuren 1x per week en daarna een en ander op papier zetten.

  Mensen, kijk er eens naar, het duurt ongeveer 88 minuten echter hieruit blijkt dat ALLE OVERHEDEN WETEN WAAR ZE MEE BEZIG ZIJN en vandaar ook het tegenhouden van een onderzoek!!!!!!!!!!!!!!

  https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-124–Alexandra-Latypova-Odysee-final:e

  Deze Alexandra Latypova toont aan wat er in dit gifspuitje zit, en ook precies waarvoor het gemaakt is en met opzet zo in elkaar is gezet met de verschillende batchnummers!!!!

  Dit heet in de normale mensenwereld MOORD MET VOORBEDACHTE RADE en het is voor mij eigenlijk een gegeven dat hier onmiddellijk en direct een einde aan zal moeten komen desnoods met een burgerarrest.

  Dit moet mogelijk zijn………andere opties zijn er niet…..maar wil nog enkele oude bronnen van mezelf aanboren alvorens ik overga tot andere actie.

  Fijne dag verder en ik hoor/zie het wel in de loop va de dag!

  Gegroet,

  Gladiator

 2. Goh .tja..wat zou toch die oversterfte veroorzaken? 🤔
  En ook geen opstand vanuit het domme schaapjesvolk, hè. Die staan alweer in de rij voor de herfstprik.

 3. Beste Mensen

  Vergeet een ding niet
  Hoeveel Satanisten genaamd mensen extra zijn erbij geboren ?

  Als men alles bijelkaar optelt en aftrekt
  Dan komt men tot verbazing uit op ..
  Dat de wereld populatie aan Aliëns Satanisten dus de vernietiger
  In een Rap tempo toeneemt
  Met andere woorden de doolhoven sekten genaamd Joden Christenen Moslims Katholieken Protestanten Evangelisten Soennie’s Soefie’s Ahmadya’s Otherdox Gereformeerd en ga zo maar door het zijn er te veel
  Men ziet door die bomen het bos niet meer

  Mama Aarde kan dat niet bolwerken
  Dus verzoek tot de mensheid
  Alstublieft denk zelf na

  Neuk niet zoveel

  En laat de Negatieven niet zegevieren op de Positieven
  De Rechterhand op de Linker of
  De Linkerhand op de Rechter

  Houd de grossen en trossen klein en in balans

  Dank U

  • Op 26.04.1986 trouwde president J.F. Kennedy’s nicht Maria Shriver (1955) met (neo)nazi Arnold Schwarzenegger (1947). Tijdens de foto-opnames maakte ze met haar vingers het teken van de bok & dit betekent dat ze een satanist is.
   Shriver is de dochter van Eunice Kennedy (1921 – 2009) en Sargent Shriver (1915 – 2011), eerste directeur van het Peace Corps (1961 – 1966).

 4. Laats een paar keer op bezoek bij een maat die in een ziekenhuis lag. Wat mij opviel dat er op de hele afdeling 2 patiënten lagen, 15 kamers onbezet. Wel een hele kliek verplegend personeel achter de computer en in hun koffiehok. Ik denk dat de oversterfte veroorzaakt wordt door het niet behandelen van patiënten. En vergeet niet, elke dag sterven er 2 a3 mensen in elk Nederlands ziekenhuis door medisch gepruts.

  • Ik ook Jan.Lag int ziekenhuis.2 mensen op de kamer.Heb de hele gang door gelopen,weinig gezien en jaaa veellll personeel.En oja,witte plek op mn longen.Ik zeg,wat is dat dan? Antwoord,ja dat weten we niet.Ik zeg wanneer kan ik naar huis?En daar moet je dan op vertrouwen.Nou ik leef nog.Toch niet normaal.GAJUS.T interesseerd ze geen flikker.

   • Mijn maat had een bloeding aan de hersenstam. De ambulance arts dacht aan een ingeklemde spier en nam hem niet mee. De volgende dag via huisarts in het ziekenhuis beland. De foto’s die er gemaakt zijn worden ergens anders uitgelezen, niet in het ziekenhuis zelf. De uitslagen van deze onderzoeken zijn er nog steeds niet. Na 2 weken mocht hij naar huis en wacht nog steeds op de uitslagen, van 1 maand geleden. Nederlandse gezondheidszorg is verrot tot op het bot. Hoogervorst, Balkenende en alle gezondheidszorgministers voor een tribunaal. Ik trek wel aan het touw.

   • Je bent zoals je je noemt blijkbaar. Geen enkel idee wat zich in het ziekenhuis afspeelt.
    Zou het kunnen zijn dat je gewoon op een 2 persoonskamer lag met je ernstige aandoening? Witte vlek op je longen. Kan van alles zijn. Tot en met de vermeende shedding van spikewitten van je gevaxxte buurvrouw bv. En inderdaad soms weten artsen het niet. Daarvoor bestaan er de second opinion. Em ja, als je naar huis wilt,mag dat. Het is geen gevangenis. En hebben ze in het ziekenhuis gezegd dat je dood ging? Wat een drama; ik leef nog. Kom op zeg. En als laatste zorgpersoneel voor gajes uitmaken is wel heel kort door de bocht. Ook voor jou maak vooral geen gebruik meer van de zorg. Dan kan jou plaats worden ingenomen door een echte patiënt.

    • Echte patient? Ik belande n het ziekenhuis voor het falen van mijn longen.Dan kan ik toch op zn minst wel verwachten wat er aan de hand is met mijn longen of niet? Fotos voor de kat zn kut gemaakt.Waarom uberhaupt fotos maken? Hij had op zn minst kunnen zeggen we gaan verder onderzoek doen.En ja dat kutvolk in het ziekenhuis IS waardeloos.Kijk hoeveel mensen ze onnodig aan die longapparaten leggen en NIET de juiste zorg geven.Kost geld niet waar.Voor het zelfde geld had ik wel iets heel ernstigs.Makkelijk lullen jij.Sta trouwens niet in contact met mensen die gevaccineerd zijn.LUL.

  • Ik weet niet in welk ziekenhuis je bent geweest, maar bij ons ligt het grotendeels van de tijd vol met echte zieke patiënten. En die hele kliek verpleegkundigen. Leg mij maar eens uit waar die dan vandaan komen. Bij ons kost het moeite om de diensten rond te krijgen. In een ziekenhuis sterven er altijd mensen en niet alleen maar door medisch gepruts zoals je dat noemt. Maar een tip, ga vooral niet meer naar een ziekenhuis toe. Dan houden wij dat bed vrij voor echte zieken. Doe eens echt onderzoek voordat je onzin gaat lopen verkondigen.

    • mdlr werkt in een ziekenhuis. Hij spreidt hier ten toon wat de gemiddelde mentaliteit van de mensen in de zorg is. Ze geven niets om mensen, alleen om zichzelf. Hoe voel ik mezelf goed over de rug van zieken.
     Je kunt ook maar beter niet in het ziekenhuis terecht komen want ze maken je er af. Ga alleen heen als je toch al dood lijkt te gaan, dan maakt het toch niet meer uit. Dan is er nog een kans op redding. Alhoewel ik daar ook niet in geloof als je de praatjes van zorgverleners overal hoort. Die zijn alleen voor een bepaald soort mensen in de weer.

   • Beste Mensen

    Mijn Vader is Gisteren gecremeerd
    Wij moeten het As nog gaan ophalen

    Moeder is bijna 3 jaren geleden heen gegaan
    Begin Nieuwe Kerk genaamd Corona tijdperk

    Wie kan het beter weten over de Gang van Zaken ??

    Zal niet veel zeggen
    Doktoren zijn geen Doktoren meer

    Die worden door de Beulen gedwongen te handelen
    Gebasseerd op geld

    Geld is Waardeloos Toilet Papier
    Vooral die terroristisch opgelegde Dollar

    Het gaat erom ……
    Hoe die verschrikkelijke Dollar overeind te houden ?

    Dus de boel maar plat bombarderen
    Zoveel mogelijk onschuldige Wezens uit de weg ruimen
    Bespaart Hun Toilet papier

    Waar denkt men aan
    Als er word gesproken over een wapen waarmee de heele Universum kan worden opgeblazen ??

    Wie bezitten Zulke wapens
    momenteel ??

    Die kunnen de lakens dus uitdelen
    Helaas alles geschied in verbeelding van iedereen
    Dus niet alleen van schrijver dezes

    Immers alles is Illusie een Hersenschim dus Nep

    Een advies tot de Mensheid
    Gaat op zoek naar Uzelf
    De Waarheid
    Wij zijn niet het gematerialiseerde belichaming

    Dat is maar een tijdelijke Huis van ons

    Dank U

 5. Iderren wordt daar weggehaald uit die 2e slaapkamer die gebouwd is op het oude gebouw van de vrijmetselarij!
  Duistere energie dus.

 6. Tuurlijk, probeer de boel maar weer te verdoezelen.
  Overheden, waar ook ter wereld, staan overigens aan de basis van iedere komplot theorie.
  Mensen zijn niet dom (ik bedoel sommige mensen zijn niet dom).
  Ze voelen aan dat het niet klopt en dat ze voor de zoveelste keer worden voorgelogen.
  Dan gaan ze zelf op onderzoek uit en dan ben je meteen een wappie want ja….zelf nadenken mag niet.
  En zo sleept deze malloten kermis zich al eeuwen voort.
  En wie te dicht bij de waarheid komt wordt gezelfmoord.
  We zijn dit zo zat allemaal.

 7. En nog maar een keer, “Bemoedigende update van Dr. Reiner Fuellmich, na valse beschuldigingen”

  ‘Dr. Fuellmich werkte meedogenloos samen met de Corona Investigative Committee om al het bewijs te vergaren dat onthult hoe de pandemie een grootschalige criminele operatie was/is.’

  https://principia-scientific.com/encouraging-update-from-dr-reiner-fuellmich-after-false-allegations/

  Ook al belemmeren ze het ene onderzoek na het andere, er zijn nog vele verschillende mensen in verschillende organisaties bezig om alles boven tafel te krijgen! Zowel in binnenland als in het buitenland. Dit zal niet makkelijk zijn, en zal lang gaan duren, maar het begin is er en uiteindelijk zullen de schuldigen er niet meer voor kunnen weglopen!

  • Beste Mensen

   Als het langs de crimineele wetten moet passeren
   Dan zijn hebben de schuldigen al lang en breed uitgeleefd en dood
   Alvorens er gerechtigheid plaats zal vinden

   Als de Kalf is Verdronken
   Dan Dempt men de Put

   Uitrekken zolang het kan
   Hier is de Satanische Wet op gebasseerd
   En genieten maar ……
   Over leed vermaak
   Gaan Lopen over Lijken

   Dank U

 8. Kan ook zijn dat die Duitse advocaat Dr Fuel Mich dood is want hij werd te link voor de elite,net als die nobelwinnaar van die pcr test die zei dat de pcr test nooit gebruikt kan worden voor het opsporen van een virus zoals ze hem nu gebruiken en een paar maanden voor het uitroepen van die plandemic is hij overleden aan “een hartaanval “🙁

 9. Behandeling in ziekenhuis moet zijn: bloedverdunners, hydrochloricine, ivermectine; wat vitaminen en zink, steroiden voor longen; paardagen ben je weer ok.

  Per se geen zware slaapmiddelen, kunstmatig coma, of beademing—dat is moord.
  ——————–
  het weigeren van onderzoek is een bekentenis.
  Wat er moet volgen na een bekentenis, is een veroordeling wegens moord, of tenminste dood door schuld.

  DUS: RECHTZAAK!!!!

  • @Pierre H.M.Van de Kletersteeg,

   “Behandeling in ziekenhuis moet zijn: bloedverdunners, hydrochloricine, ivermectine; wat vitaminen en zink, steroiden voor longen; paar dagen ben je weer ok.”

   Je hebt het hier over de griep he’, een verkoudheidsvirus! Bovenstaande is uberhaupt niet nodig en irrelevant! Pure overkill en totaal onnodig.Door bovenstaande te suggereren, geef je dus eigenlijk toe dat je in die Covid nonsense gelooft! 🤨

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in