Sinds januari is mij gevraagd te bidden voor 50 mensen die zijn overleden na de COVID-injectie. Uiteindelijk gaat het in deze crisis om de strijd tussen goed en kwaad, en wat op het spel staat zijn zielen”.

Afgelopen weekend werden anti-lockdown demonstranten in Londen, Groot-Brittannië, verwelkomd door katholieke nonnen uit het historische Tyburn klooster, waarvan er een onthulde dat haar was gevraagd om te bidden voor “50 mensen die zijn overleden” na de ontvangst van COVID-19 experimentele vaccins. De dappere non gaf later een e-mail interview aan lifesitenews.com, waarin ze schokkende details geeft over de incidenten die voor de gebeden van het klooster waren toevertrouwd, en ze dringt er bij de mensen op aan om hoop te hebben en hun gebedsleven te versterken in het aangezicht van een wat uiteindelijk een “strijd tussen goed en kwaad” is.

In Londen werden de demonstranten van Unite for Freedom, die protesteerden tegen de restricties vanwege het coronavirus en tegen de vaccinpaspoorten, begroet door een groep aanmoedigende nonnen toen ze langs Marble Arch liepen.

Een van de zusters, Moeder Marilla, de Moeder-Overste, sprak de demonstranten toe en moedigde hen aan terwijl ze door de straten van de hoofdstad marcheerden.

“Jullie zijn gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Jullie zijn vrij geboren. Laat ze jullie je vrijheden niet afnemen”, zei ze.

“Sinds januari is mij gevraagd te bidden voor 50 mensen die zijn overleden. Ik ben al 28 jaar non en heel mijn leven ben ik nog nooit door iemand gevraagd om te bidden voor iemand die is overleden of zelfs maar letsel heeft opgelopen door een vaccin. Slechts één keer in 2015, een jong meisje, maar sinds januari van dit jaar, 2021, is ons gevraagd te bidden voor 50 mensen die zijn overleden aan het vaccin”.

Haar waarschuwing is niet zonder ondersteunende gegevens. In de VS blijkt uit gegevens dat tussen 14 dec. 2020 en 21 mei in totaal 262.521 bijwerkingen zijn gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), waaronder 4.406 sterfgevallen – een stijging van 205 ten opzichte van de week ervoor – en 21.537 ernstige verwondingen, een stijging van 3.009 ten opzichte van vorige week.

De Defender meldt dat van deze sterfgevallen “23% zich voordeed binnen 48 uur na vaccinatie, 16% binnen 24 uur en 38% bij mensen die ziek werden binnen 48 uur na te zijn gevaccineerd”.

Er waren ook “527 meldingen van miskraam of vroeggeboorte”, van de 1.641 zwangere moeders die vrijwillig bijwerkingen van de injectie meldden aan VAERS.

  Pas op voor Vaxzevria - het schandaalvaccin van AstraZeneca verandert van naam

Moeder Marilla onthult in de video dat mensen contact hadden opgenomen met het klooster om te bidden voor degenen die gestorven waren, niet alleen in Londen en Engeland, maar ook in Ierland en verder overzee.

De betogers, die in de honderdduizenden, tot een miljoen liepen, begroetten de nonnen hartelijk, waarbij velen de religieuze zusters omhelsden en bedankten voor hun aanmoedigingen en gebeden.

“Heb moed, we bidden voor jullie. Heb moed”, zei de Moeder-Overste.

Moeder Marilla spreekt met LifeSite

LifeSiteNews nam contact op met het klooster en sprak via e-mail met Moeder Marilla, die genereus verder licht wierp op de korte opmerkingen die zij in het weekend maakte aan demonstranten. Ze verklaarde allereerst dat ze het zich niet kon veroorloven te zwijgen over de kwestie van de COVID-19 injecties: “Dit is een onderwerp dat mijn geweten mij niet toestaat te zwijgen”.

Alvorens verder te gaan, vroeg de Moeder om gebeden voor het klooster, anticiperend op een terugslag na haar publieke getuigenis, vooral gezien het feit dat beelden van haar gesprekken met de demonstranten al snel via social mediakanalen wereldwijd zijn verspreid.

“Ik vraag uw gebeden dat onze congregatie moge worden beschermd. De zusters zijn bij me en moedigen me aan om deze getuigenis af te leggen. We zijn wanhopig om levens te redden”, schrijft ze.

Moeder Marilla bagatelliseert de aard van COVID-19 niet, en legt uit dat vijf van de zusters, waaronder zijzelf, het virus hadden gehad, en dat sommige van de nonnen familieleden hadden die aan het virus waren overleden. “We weten dat veel mensen zijn gestorven aan dit virus en we betreuren het zeer en bidden voor de families”.

De Moeder blijft echter bij haar waarschuwing voor de injecties en wijst op het grote aantal slachtoffers voor wie de nonnen gevraagd waren te bidden, nadat zij het experimentele vaccin hadden gekregen:

“Vanuit onze persoonlijke ervaring, is ons gevraagd voor veel meer mensen te bidden die zijn gestorven aan de COVID-19 vaccins dan aan het virus zelf. Er is ons gevraagd om te bidden voor meer dan honderd mensen die letsel hebben opgelopen, het zijn er zoveel, en de letsels zijn verschrikkelijk en levensbedreigend, we zijn de tel kwijtgeraakt omdat het er zoveel zijn.

Ik ben niet tegen vaccins, integendeel zelfs, ik kom uit een medische familie en zou mezelf omschrijven als pro-vaccin. Maar deze zogenaamde COVID-19 vaccins bevinden zich nog in een experimenteel stadium, daarom ben ik huiverig voor deze vaccins”.

Moeder Marilla is al bijna 28 jaar non, en in die tijd is haar “nog nooit gevraagd om te bidden voor iemand die is overleden aan een vaccin”. Slechts bij één gelegenheid werd haar gevraagd te bidden voor een jong meisje dat verlamd was geraakt door een kankervaccin.

  Onderbeenamputatie "dankzij" COVID-19 'vaccin'

“Denk hier eens over na, denk eens over hoeveel tientallen vaccins er bestaan, en in al die 28 jaar heb ik in feite geen herinnering uit mijn hele leven van iemand die gewond is geraakt of is gestorven door een vaccin, behalve het geval in 2015.

“Dit jaar, sinds januari 2021, zijn we echter gevraagd om te bidden voor meer dan vijftig mensen die zijn overleden aan de COVID-19 vaccins. Dit is niet normaal, we hebben nog nooit dergelijke verzoeken ontvangen”, zegt moeder Marilla.

Ze merkt op dat de zusters, hoewel geen experts op dit gebied, de wetenschap achter het vaccin hadden bestudeerd, en dat naast de “meer dan vijftig mensen” die zijn gestorven, de nonnen waren gevraagd om te bidden voor “meer dan honderd mensen die gewond zijn geraakt door de COVID-19 vaccins voor wie ons is gevraagd om voor te bidden. Dit is ook geen normale ervaring voor ons”.

Moeder Marilla’s voorbeelden van de effecten van COVID-19 injecties

De de Moeder-Overste vertelt LifeSite vervolgens enkele details van degenen voor wie zij gevraagd was te bidden, en vertelt over talrijke sterfgevallen en verwondingen die zich snel na de COVID-19 injecties voordeden.

Een van de eerste gebedsverzoeken kwam van een goede vriend van het klooster die in de National Health Service (NHS) werkt en in januari samen met zijn collega’s de injectie kreeg. Vijf dagen later deelde hij de nonnen mee dat twee van zijn collega’s, die goede vrienden waren, waren overleden. Hijzelf kreeg enkele maanden later problemen met zijn been, waardoor hij moeilijk kon lopen.

Een ander gebedsverzoek kwam van een andere vriend van het klooster, die werkt als huisarts, die geschokt was door de gebeurtenissen in een plaatselijk verpleeghuis nadat de COVID-19 injecties waren toegediend (niet door hem). De bewoners van het tehuis hadden het jaar daarvoor het virus opgelopen, waardoor er twee waren overleden. Nadat de injectie in januari van dit jaar was toegediend, stierven twee weken later echter acht bewoners.

“Dit incident toeschrijven aan louter toeval zou grof nalatig zijn”, schrijft de Moeder, die ook opmerkt dat het personeel te bang was om zich uit te spreken en het te melden.

  Wetenschappers UCL: Vaccin veroorzaakt ernstige neurologische aandoening

Een dergelijk verhaal deed zich voor in Ierland, waar een vriend van het klooster meldde dat een verpleeghuis eind januari alle 50 bewoners had geïnjecteerd. Binnen twee weken waren er 13 overleden, en in maart in totaal 26, “een sterftecijfer van meer dan 50%”. Alle lijkschouwers die werden benaderd weigerden de zaak te onderzoeken.

Moeder Marilla onthult dat de meest voorkomende verwondingen waarvoor de nonnen gevraagd worden te bidden bloedstolsels zijn. Maar gebedsverzoeken zijn niet beperkt tot deze kwaal alleen. Een verzoek kwam voor een jonge vrouw die verlamd was en niet meer kon lopen, nadat ze een injectie had genomen om haar baan niet te verliezen. Anderen kwamen van mensen die blind waren geworden.

Ondanks de vele verhalen over ernstige en invaliderende bijwerkingen na de injectie, doet de Moeder dit niet om angst te zaaien, maar om hoop te geven. “We bidden voor degenen die nog in leven zijn en dat ze mogen herstellen”, schrijft ze.

De belangrijkste boodschap die Moeder Marilla wil delen is het belang en de kracht van het gebed, en de realiteit van de strijd tussen goed en kwaad.

“Uiteindelijk gaat het in deze crisis om de strijd tussen goed en kwaad, en wat op het spel staat zijn zielen. We moeten strijden, en onze wapens zijn de Heilige Mis, het Goddelijk Officie, dat een verlengstuk is van de Mis, de Eucharistische Aanbidding, Lectio Divina en de Heilige Rozenkrans. Bid en vast en bereid u voor op de strijd, bereid u voor op een zeer grote strijd tegen de duistere machten die ons omringen, die ons tot slaven willen maken. Nu is het tijd om te bidden, nu is het tijd om de wapens op te nemen en te vechten. Wij weten dat Onze Heer, onze Eucharistische Koning de overwinning heeft en dat het Onbevlekt Hart zal zegevieren. Maar juist nu – zielen, zielen staan op het spel, wij moeten opstaan en de strijd aangaan om deze zielen te redden”.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ziekenhuis vraagt patiënten alleen langs te komen indien “absoluut noodzakelijk” – zit vol met “gevaccineerde Covid-patiënten”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVrouw die bijna stierf na J&J-vaccin zit opgescheept met 1 miljoen dollar doktersrekening, zegt dat regering moet betalen
Volgend artikelPfizer bezorgt Britse vrouw anafylactische schokken, maar zij beveelt de injectie toch aan zodat wij net zoals haar kunnen lijden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

 1. Ik ben niet bang om de waarheid onder ogen te zien mijn gevoel was al vrij snel toen de dodelijke injectie werd gegeven en mij eerste vraag die ik mij zelf stelde was simpel kan binnen 4 maanden tegen deze vreselijke ziekte zo snel al diverse corona spuiten op de mark kwamen, en elk mens weet dat zo een onderzoek minimaal 6 tot 10jaar duurt alvorens er dan een spuit of medicijn redelijk veilig is.
  Het gaat allang niet meer daarover het wekelijke doel is om zoveel mogelijk mensen te vernietigen en de verantwoordelijke misdadigers zijn bekend en de feiten die dat aantonen laten niets meer aan de verbeelding over nu moeten nog de ogen van de volken opengaan maar er zullen zelfs daarna nog vele mensen sterven door de injectie, ik ben geen arts maar een mens wat zijn verstand boven de angst plaats.

 2. Ook de uitvinder van het mRNA moet opgepakt worden en voor een tribunaal komen te staan en dat geld voor al die leiders die hier aan mee hebben gewerkt.

 3. Ook ziekenhuizen die deze spuiten zo maar zetten en GGD artsen zijn mede plichtig en moet worden op gepakt gerechtigheid zal ook de sleutel van het probleem dan stoppen ze wel met dat gift .
  Hele families worden tegen mekaar opgezet en uit mekaar gespeelt is dat nou het land waar men in wilt leven bang zijn voor je eigen familie wat gebeurt er toch met ons als volken.

 4. de Eucharistische Aanbidding, Lectio Divina en de Heilige Rozenkrans.ik heb een huiskapel thuis ,ik laat weinig mensen binnen ,anders word ik geaccrocheerd met die satanische pausen en bisschoppen ,

  De beloften

  Toen Onze Heer aan de Heilige Birgitta verscheen deed Hij de volgende openbaring: “Ik heb op Mijn Lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze in uw verering wilt gedenken, zult gij 15 Onze Vaders en 15 Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten gedurende één vol jaar. Na dit tijdperk zult gij elke wonde van Mijn Lichaam vereerd hebben. Hij voegde hieraan toe dat al wie deze gebeden gedurende één jaar zou verrichten:
  15 zielen van zijn stamverwanten uit het Vagevuur zal redden
  15 rechtvaardigen van zijn familie de heiligmakende genade bewaren en er in zullen versterkt worden
  15 zondaren van zijn geslacht zich zullen bekeren
  De persoon die deze zal bidden, de eerste treden van de volmaaktheid zal beklimmen
  15 dagen voor zijn dood zal ik hem Mijn Heilig Lichaam schenken, opdat hij van de eeuwigdurende honger zou bevrijd worden en ik zal Hem Mijn Kostbaar Bloed te drinken geven om hem in eeuwigheid te laven
  15 dagen voor zijn dood zal hij, zonder uitzondering, al zijn zonden kennen en een oprecht berouw erover voelen
  Ik zal het teken van Mijn Zegevierend Kruis voor hem plaatsen ter bescherming en ter verdediging van de hinderlagen van zijn vijanden.
  In zijn doodstrijd zal Ik aanwezig zijn met Mijn Dierbare en Welbeminde Moeder
  Ik zal zijn ziel welwillend onthalen en ze in de eeuwige vreugde binnenleiden
  Wanneer zij daar zal aangekomen zijn zal Ik haar op deze wondere wijze te drinken geven van de fontein van Mijn Goedheid, wat niet zal gebeuren met de zielen die deze gebeden niet hebben opgezegd
  De zondaars die dertig jaar lang in doodzonde hebben geleefd en godvruchtig deze oefeningen doen, of het inzicht daartoe hebben, zullen van de Heer vergiffenis bekomen van al hun zonden.
  Daarenboven zal de Heer hem tegen slechte bekoringen beschermen.
  Hij zal zijn vijf zintuigen bewaren
  Hij zal zijn ziel vrijwaren van eeuwige straffen
  Hij zal alles bekomen wat hij zal vragen aan God en aan de Allerheiligste Maagd
  Hij zal van een plotselinge dood worden behoed
  Indien hij naar eigen wil heeft geleefd, zal zijn leven worden verlengd
  Telkens men deze gebeden zal verrichten, verdient men 100 dagen aflaat
  Hij zal gevoegd worden bij het opperste koor der Engelen
  Wie ze aan iemand aanwijst, zal wegens zijn verdiensten eeuwigdurende blijdschap genieten
  Op de plaats waar deze gebeden zich bevinden en waar ze worden opgezegd, is God aanwezig met zijn genade.
  Elk gebed wordt voorafgegaan door 1 Onze Vader en 1 Weesgegroet

 5. Hey Edwin, gaan we zo dadelijk hier ook nog een lijst krijgen van jouw persoonlijke voorkeur voor de mooiste top 10 van stichtelijke liederen krijgen?

 6. Het was een artikel over een non ,ik heb in Brecht België met hun mogen meezingen ,man dat gaat diep ,dat gregoriaans is echt prachtig .

  ik reageer alleen nog op artikel die over het geloof gaan ,zo tevreden Bert

  tegen de linkse kerk wil ik zeggen:

  God-Jahweh- en Moeder Natuur hebben het zo georganiseerd dat de endeldarm onderdeel is van het spijsverteringsstelsel en niet van het voortplantingssysteem. ELKE bioloog kan dan empirisch bewijzen. Sinds Adam & Eva via hetero betrekkingen procreatie deden, kunnen endeldarm speleologen of sluitspier toeristen zich dus niet voortplanten

  Dus ze sterven vanzelf af

  • Hee Edwin, ik moet wel steeds lachen om die opmerkingen van Bert, ? maar ik lees je woorden met interesse hoor! Als we jou niet hadden… ?

   • Zo is het ook bedoeld.
    Je moet het af en toe een beetje luchtig houden onder mekaar.
    En zo kom je soms een totaal andere Edwin tegen.
    I.p.v. de hel en verdoemenis Edwin.

    • Zo weten we dat Edwin ook wel van een biertje houd.
     Zelf gebrouwen heeft zelfs.
     Ik ben altijd wel geïnteresseerd wat iemand nog meer bezig houd dan allerlei bijbel voorspellingen en teksten.

 7. Nou Edwin, 1 tik heb ik er wel van over gehouden.
  Ik vind gigantisch grote kerkorgels nog steeds soms wel leuk om naar te luisteren.
  Ik heb hier alle orgel concerten van Bach op CD staan.
  Ik draai het niet vaak, maar als ik het draai dan moet het ook net zo hard en echt klinken als in een kerk.
  En dat lukt aardig met wat ik hier heb staan aan geluid.
  Alleen je buren maak je waarschijnlijk niet blij mee.

  • Ik heb hier dan ook geen normale stereo staan die je in 99,999999999% van alle huishuidens ziet staan.
   Maar voldoende om een complete band mee te versterken voor een straat feest.

  • Et zijn heel mooie orgel concerten te beluisteren in Amersfoort, in de Joriskerk. Heerlijk voor rust en trandescentie.

  • Ik had het over een band, met echte muzikanten en muziek instrumenten dus.
   Geen mafkees met een draaitafel een mengpaneel en een stapel LPs.
   Dat valt bij mij niet onder muziek.

  • Het ergste wat je mij kan aandoen, is mij uitnodigen om met een paar 100 gestoorden mee te blèren op iets van b.v. de ollebollekes of een carnaval feest.
   Naar links boem boem boem boem boem…..naar rechts boem boem boem boem boem….naar links….enz.
   VERSCHRIKKELIJK.
   Ik moet er niet aan denken om daar tussen te staan.

 8. Het lijkt of die nonnen accurate data binnen halen? De echte nummers; veel beter dan de instanties die geacht worden de nummers te presenteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in