Viroloog Geert Vanden Bossche voorspelt een venijnige golf van covid-19 die zal worden aangedreven door de gevaccineerden, of, beter gezegd, door het wetenschappelijk dubieuze beleid van herhaalde massavaccinatie. (Mary Beth Pfeiffer)

Antwerpen, België – Op 11 oktober bracht ik bijna drie uur door in deze historische stad voor een interview met Geert, die zich al jaren bezighoudt met de complexe wisselwerking tussen vaccins en het menselijk immuunsysteem. In ons gesprek deed deze Belgische dierenarts-viroloog en vaccinonderzoeker verontrustende voorspellingen voor de toekomst, schrijft Mary Beth Pfeiffer.

Ik kan alleen maar hopen dat Vanden Bossche, 62 jaar, het mis heeft. Laten we voorlopig aannemen dat hij gelijk heeft, dat er belangrijke variabelen zijn die kunnen ingrijpen en dat vaak ook doen. Dat maakt dit verhaal gemakkelijker te lezen en te schrijven.

Vanaf het begin heb ik Vanden Bossche gevraagd om, ongewoon voor hem, in zo eenvoudig mogelijke bewoordingen te spreken.

De korte versie is dit: Hij voorspelt een venijnige golf van covid-19, met reeds stijgende gevallen in delen van Europa. De komende heropleving van SARS-CoV-2 zal volgens hem snel escaleren en alle andere golven doen verbleken. Het zal volgens hem worden aangedreven door de gevaccineerden, of beter gezegd, door het verkeerd gerichte en wetenschappelijk dubieuze beleid van herhaalde massavaccinatie.

Vanden Bossche heeft lang betoogd dat het mondiale vaccinatieprogramma tegen covid, dat zijn weerga in de menselijke geschiedenis niet kent, het virus onder enorme druk zou zetten om te muteren; zijn waarschuwing is herhaaldelijk bewaarheid. Terwijl de ongevaccineerden een langdurige, aanpasbare natuurlijke immuniteit tegen covid-infectie kregen, herbergen de gevaccineerden een verwarde en meestal niet helpende reeks antilichamen tegen oude varianten; Vanden Bossche gelooft dat deze de immuunrespons zo compliceren dat nieuwe varianten tot ernstigere ziekte zullen leiden. Het SARS-CoV-2 virus, zo voorspelt hij, zal bij de gevaccineerden op korte termijn omslaan van besmettelijker naar virulenter.

“De verliezen zullen enorm zijn,” vertelde Vanden Bossche, gekleed in een sjaal en een lichte jack, aan een tafel in een zonnig café in de buitenlucht. Ziekenhuizen zullen overweldigd worden, denkt hij. De stabiliteit zal aan het wankelen worden gebracht. Hij heeft zijn kinderen van 20 jaar (twee dochters en een zoon) verteld dat ze zich hierop moeten voorbereiden, ook al zijn hij en zijn gezin niet gevaccineerd. “Er is letterlijk geen immuniteit, geen enkele bescherming meer voor de gevaccineerden,” zei hij.

Laten we hier eerst even bij stilstaan. Vanden Bossche is zeer gerespecteerd. Hij was betrokken bij de vaccinwetenschap bij de Bill and Melinda Gates Foundation, de Global Alliance for Vaccines and Immunization, een Duits instituut en twee farmaceutische bedrijven. Hij is een deskundige geleerde in de vaccinologie.

Hij had al vroeg gelijk. Maar heeft hij nu ook gelijk?

James Lyons-Weiler, een evolutionair bioloog en gepubliceerd biomedisch onderzoeker, bewondert Vanden Bossche, maar heeft zijn bedenkingen. Hij ziet een bevolking die, gevaccineerd of niet, op grote schaal is blootgesteld aan het virus en beschermende antilichamen heeft opgedaan tegen andere eiwitten dan het vaccin-gebaseerde spike.

“De evolutie laat eenvoudigweg niet toe dat er een virus ontstaat dat zowel dodelijk als zeer overdraagbaar is,” zei hij, en anderen waren het daarmee eens. “Bepaalde virussen zouden zich potentieel door de mensheid kunnen verspreiden. In termen van het einde van de civilisatie is dit niet het einde.”

Steve Kirsch, een vooraanstaand criticus van vaccins, daarentegen, steunde de rampzalige next-wave theorie en schreef mij: “Vanden Bossche is uiterst accuraat geweest in zijn voorspellingen. Het is voor mij een raadsel dat de wereldgezondheidsautoriteiten het advies volgen van de experts die het fout hadden in plaats van de experts die het goed hadden.”

Tess Lawrie, een arts-expert in evidence-based medicine en oprichtster van de World Council for Health, was het ermee eens dat vaccins een immens immunologisch gevaar vormen, maar niet noodzakelijkerwijs op het moment van de ramp. Zij schreef in een e-mail: “Ik ben het ermee eens dat de mensheid in groot gevaar is en dat veel mensen in de komende jaren waarschijnlijk zullen sterven.” (Haar verklaring is hieronder volledig gekopieerd.)

Toen ik Vanden Bossche vertelde dat ik anderen moest vragen naar zijn voorspelling, was hij niet blij. Hij ziet zichzelf als een van de weinigen ter wereld – “in alle bescheidenheid”, zei hij tweemaal – die de “huidige pandemie in de vorm van vaccins” begrijpt.

“Het vinden van verschillende meningen is gemakkelijk, maar als je niet kunt beoordelen of de wetenschap erachter deugt,” schreef hij mij, “dan eindigt het überhaupt in een goedkope factchecking exercitie.” Ik zei hem dat ik het daar niet mee eens was. Voor een artikel over het einde der tijden zijn toch zeker andere meningen nodig, waarvan hieronder meer.

  COVID-"Vaccins" beginnen te werken: Meer dan 1 miljoen Amerikaanse vaccinverwondingen, bijna 27.000 sterfgevallen gemeld

In het interview op een terras in Antwerpen zei Geert Vanden Bossche over de volgende golf van de pandemie: “De verliezen zullen enorm zijn.” 

Een uitweg

In ons interview noemde Vanden Bossche, die algemeen bekend is onder zijn voornaam, Geert, bepaalde gevaccineerde mensen die mogelijk gespaard zullen blijven bij de komende covid golf:

 • De eenmaal gevaccineerden.
 • Zij die, zoals bij elk vaccin, geen reactie hebben.
 • Degenen die mogelijk placebo’s hebben gekregen, een fluistercampagne die ik eerder in Frankrijk en de Verenigde Staten heb gehoord.
 • Degenen die vóór de vaccinatie aan covid waren blootgesteld of bij wie de injectie gedegradeerd mRNA bevatte (zoals een rapport uit North Dakota dat door Lyons-Weiler werd gedeeld).

Ik merk op dat zijn voorspellingen alleen gelden voor mRNA-vaccins.

Opvallend genoeg zei Vanden Bossche bij zijn prognose iets hoopvols: Hij stelde een oplossing voor. Zijn eenvoudige oplossing, waarvan hij toegeeft dat die in de huidige omgeving onuitvoerbaar is, zou de kudde-immuniteit opwekken die vaccins letterlijk zijn ontglipt.

“Je kunt dit alleen corrigeren als je ingrijpt met iets dat de transmissie vermindert,” zei hij. “Je gebruikt antivirale middelen – massale toediening van antivirale middelen die veilig, effectief en breed toegankelijk zijn voor mensen, en die tegen betaalbare kosten kunnen worden geproduceerd en verkregen.”

Hij wees in het bijzonder op ivermectine en hydroxychloroquine, die al tientallen jaren worden gebruikt voor andere ziekten en die in veel proeven in voornamelijk lage- en middeninkomenslanden profylactisch en behandelingsdoeltreffend zijn gebleken.

Hoewel deze geneesmiddelen zo goed als verboden zijn in de covid-19-protocollen, zei Vanden Bossche dat hun grootschalige profylactische gebruik individuele infectie en verspreiding in de gemeenschap zou voorkomen, waardoor de pandemie “zeer gemakkelijk” onder controle te krijgen zou zijn. Covid zou sterven.

“Wat kudde-immuniteit doet,” zei Vanden Bossche, “is de overdrachtssnelheid van het virus drastisch verminderen tot een niveau dat zo laag is, zelfs als een persoon geen immuniteit heeft, dat de kans om een productieve infectie te krijgen klein is.”

In plaats van de pandemie onder controle te houden, lijken vaccins er nu juist toe bij te dragen.

In een recente studie van Kaiser Permanente naar 16.418 gesequencede covid-monsters hadden drievoudig gevaccineerde mensen een grotere kans om ziek te worden met de meeste Omicron-varianten. In een rapport van augustus 2021 was 74 procent van de covid-positieven in een uitbraak in Massachusetts volledig gevaccineerd, waarmee de vaccinatiegraad van de staat van 69 procent werd overtroffen. Een analyse van de Canadese Liberale Partij afgelopen juni vond zes keer meer volledig gevaccineerde/geboosterde Ontarians op de intensive care dan ongevaccineerden, in een provincie met een vaccinatiegraad van 77 procent. Alsof dat nog niet genoeg is, tonen gegevens uit het Verenigd Koninkrijk vier- en vijfmaal hogere percentages per hoofd van de bevolking aan bij mensen die driemaal zijn gevaccineerd.

De trend naar steeds meer gevaccineerde patiënten in ziekenhuizen, gedreven door wat een “lekkend” vaccin wordt genoemd, zal de komende weken en maanden alleen maar toenemen, stelt Vanden Bossche.

Wat hem en veel andere vaccincritici verbaast, is hoe zulke duidelijke tekortkomingen van het vaccin worden weggewuifd. Tijdens de vele gesprekken die ik gedurende acht dagen in Europa heb gevoerd, kwam ik, net als in de VS, mensen tegen die het “warts-and-all jab”-paradigma omarmen. Zij troosten zich met hun injecties. Zij verwerpen bijwerkingen die zij niet hebben gekregen – behalve bij één van hen. Ze geloven dat ze beschermd zijn tegen ernstige ziekten en de dood, wat voor beperkte periodes en bij beperkte populaties waar kan zijn. Maar het bewijs groeit dat dit kleine voordeel in het niet valt bij de grotere risico’s van het vaccin en, of Geert nu gelijk heeft of niet, bij de gevolgen voor de toekomst.

In de berekening van Vanden Bossche staan de kwesties van negatieve vaccineffecten en sterfte, en van de werkzaamheid van het vaccin zelf, niet langer centraal. Vergeleken met wat komen gaat, zijn die zorgen “peanuts”, zei hij in wat hij zijn laatste video noemde, en waarin hij de mechanismen achter zijn voorspelling uitlegt.

Onderbouwing van deze golf

De prognose van Vanden Bossche is gebaseerd op hoe het immuunsysteem werkt (immunologie), hoe virussen veranderen onder omgevingsstress (virologie en evolutiebiologie), en hoe vaccins ingrijpen om ziekten af te weren (vaccinologie). Naar hem luisteren of zijn manifest lezen is een oefening in concentratie. Maar ontdaan van moleculair jargon, zoals een arts mij vertelde, is het vrij eenvoudig. Geert vatte het voor mij samen, misschien iets te goed.

  Facebook sluit gigantische groep voor vaccinatieslachtoffers

“Voor mensen die gevaccineerd zijn, evolueert het virus op dit moment in een richting die het niet alleen zeer infectieus, maar ook zeer virulent zal maken,” zei hij. “Ik ben er echt zeker van.”

Hij verwees me naar een computeringenieur en ondernemer, John Heathco, die de theorie van Vanden Bossche heeft bestudeerd. “Ik geloof sterk dat hij uiteindelijk gelijk zal krijgen in zijn beweringen,” schreef Heathco in een e-mail. “Ik aarzel om te zeggen wanneer dit zal gebeuren … maar naar mijn mening is zijn analyse goed, en ik heb nog geen redelijke weerlegging van zijn hypothese gezien.”

Wat Vanden Bossche ’s nachts wakker houdt, zijn de twee fenomenen “antilichaam-afhankelijke versterking” of ADE, en “heroriëntatie van het immuunsysteem”. Het is algemeen aanvaard dat de herhaaldelijk gevaccineerden een reeks antilichamen hebben die gebouwd zijn voor een andere virale variant – zij “ontsnappen” aan de immuniteit, d.w.z. falen in het voorkomen van infectie. Onder ADE worden deze “niet-neutraliserende antilichamen” dodelijk, waardoor virussen de cellen kunnen binnendringen in plaats van ze buiten te houden. Onder immuunheroriëntatie wordt het immuunsysteem verder gehinderd, “misleid” om op ineffectieve manieren te reageren.

Terwijl ADE is gedocumenteerd bij knokkelkoorts en het ebolavirus, is de literatuur voor covid-19 voorspelbaar onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat meer gevaccineerde mensen ziek worden – wat Lyons-Weiler de “definitie van ziekteverbetering” noemt. Een voorbeeld is Manitoba, Canada, waar 89,3 procent van de sterfgevallen door covid vorig jaar mei plaatsvond onder gevaccineerde/geboosterde patiënten.

Deze vaccin-gegenereerde antilichamen “zetten een enorme druk op de virulentie van het virus”, aldus Vanden Bossche in zijn laatste video. “En het lijdt geen twijfel dat het virus, zoals het de hele tijd heeft gedaan, ook weer een humorale immuundruk zal overwinnen.” Het resultaat is dat het vaccin niet datgene zal doen waar het wel toe in staat was, namelijk het beteugelen van ernstige ziekte. “En dat wordt een echte ramp,” beweert Vanden Bossche.

Hij voorspelt het ontstaan, binnen “niet meer dan twee of drie maanden”, van de ultieme variant.

“Voor mij wordt dit het einde van de westerse civilisatie,” zei hij, een uitdrukking die hij tijdens ons gesprek meermaals gebruikte. “De ziekenhuizen zullen instorten. De rest van de samenleving zal gewoon volgen.” Hij herinnert aan de geschiedenis van andere plagen die de mensheid teisterden, tijden waarin de menselijke orde werd herschikt tijdens jaren van daaropvolgende strijd en onrust.

Het antwoord van Dr. Lawrie ging niet in op snelle mutaties en dreigende uitsterfte. In plaats daarvan legde ze het verraderlijke proces uit dat zich afspeelt bij gevaccineerde mensen en dat ten grondslag ligt aan haar eigen voorspelling.

“De covid-injecties geven de cellen in het hele lichaam een recept om een vreemd eiwit te maken (bekend als het spike-eiwit). Het lichaam maakt vervolgens antilichamen en T-cellen aan om dit vreemde eiwit te bestrijden,” schreef ze. “De overvloed aan deze eiwitten leidt tot constante ontstekingen waardoor het immuunsysteem minder goed kan reageren op andere infecties.” De gevaccineerden, die daardoor immuun zijn geworden, zijn vatbaar voor infecties, kanker en auto-immuunziekten. (Lawrie’s volledige verklaring staat hieronder.)

Niemand zou meer van zulke covid- vaccins moeten krijgen, stelt Lawrie.

In ons gesprek bekritiseerde Vanden Bossche het groeiende geloof dat technologie, in het bijzonder de ontwikkeling van vaccins, de problemen van de samenleving kan oplossen. “Mensen zijn één ding vergeten en dat is de biologie,” zei hij, een terechte opmerking.

Maar is het eerlijk om te vragen of de biologie nu zo specifiek kan worden voorspeld?

Wetenschappelijke onzekerheden

Dr. Paul Marik, wetenschappelijk hoofd van Front-Line COVID Critical Care Alliance, erkent Vanden Bossche voor het vroegtijdig inzien van de gevaren van massale vaccinatie. Maar de mutaties die hij voorspelde hebben, tot nu toe althans, gezorgd voor een minder schadelijke ziekteverwekker, volgens het gebruikelijke verloop van de virale evolutie. En het argument dat antilichamen de infectie bij covid-19 versterken, is niet hard gemaakt, zei hij.

“Omicron bleek minder virulent te zijn,” zei Marik. “Hij moet voorzichtig zijn met het doen van deze voorspellingen.” Hoewel Marik het ermee eens is dat mRNA-vaccins schadelijk zijn, geeft hij, net als anderen, toe dat hij de gedetailleerde doemuitleg van Geert Vanden Bossche niet helemaal volgt.

“Hij kan het begrijpen,” vertelde hij me. “Niemand anders doet dat. Dat is het probleem.”

Dr. Sin Hang Lee, patholoog en gepubliceerd expert in moleculaire diagnostiek, gelooft ook dat covid “minder een probleem zal worden, zelfs met ADE-infectie. We zullen er nog lang mee leven (met al zijn nakomelingen).”

Een andere arts, die vroeg om niet geïdentificeerd te worden, zei dat Vanden Bossche “bangmakerij” bedrijft.

  De COVID-19 vaccinaties: desinformatie en gewetenloosheid tot in het extreme

“Degenen die de gevaccineerden vertellen dat hen verschrikkelijke dingen zullen overkomen, geven de gevaccineerden een uitstekende reden om niets meer te geloven van wat ze zeggen,” vertelde deze arts.

Het antwoord van Vanden Bossche aan zijn critici – er zijn er veel op voornamelijk pro-vaccinsites op het internet – is dat hun kritiek niets met wetenschap te maken heeft.

“Ik ben een heel serieuze man. Dat ik me op al die sociale media begeef,” zei hij, “om me met al die passie uit te spreken. Ik neem het heel serieus. Wat we nu doen [in reactie op deze pandemie],” vervolgde hij, “ik kan me niet voorstellen hoe we onze samenleving in stand kunnen houden voor het soort crisis dat ik voorspel.”

Wie blijft er ongedeerd in dit scenario? vraagt hij retorisch en antwoordt.

“Afrika zal deze strijd winnen,” zei hij, wijzend op een continent waar het immuunsysteem gehard is door natuurlijke elementen en waar 24 procent van de mensen gevaccineerd is, tegenover 64 procent wereldwijd. “Deze slag,” zei hij, “zal door Afrika worden gewonnen.”

Terwijl ik dit schreef, kwam er een verhaal van de Washington Post op mijn bureau, over een komende “variantenzwerm” deze winter, met voorbeelden die ik uit de video van Vanden Bossche had gezien. Toen kwam er een tweet van Dr. Eric Feigl-Ding, een vaccin cheerleader en epidemioloog, over zeer ontwijkende varianten die “erger zijn dan CDC heeft toegegeven… meer dan 11% gestegen.”

Nog niet zo lang geleden had ik deze berichten misschien angstzaaierij genoemd in dienst van meer injecties in meer armen, wat ze immers maar al te vaak zijn. Maar toen dacht ik, niet voor het eerst: “Wat als Geert gelijk heeft?”

Dr. Lee, die gelooft dat inadequate covid-tests het aantal gevallen hebben overdreven, voegde context toe. Veel van deze nieuwe gevallen, zei hij, zouden gewoon de seizoensgriep kunnen zijn.

Verklaring van Dr. Tess Lawrie van 20 oktober 2022

“Ik ben het ermee eens dat de mensheid in groot gevaar is en dat veel mensen de komende jaren waarschijnlijk zullen sterven.

Ik ben het er echter niet mee eens dat er niets gedaan kan worden. We hebben allemaal de macht om te kiezen en de beste keuze voor iedereen is om geen injecties meer te nemen en de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid terug te nemen. Kiezen voor gezonde voeding en een gezonde levensstijl en enkele van de detox-oplossingen uitproberen die door veel artsen en integratieve gezondheidswerkers naar voren worden gebracht, is een goed begin. (Wij hebben een detox-gids op de WCH-website en hebben daar goede feedback op gekregen). Het lijkt redelijk dat de keuze om “schoon schip te maken”, zowel lichamelijk als geestelijk, de levensduur zal verbeteren.

Het mechanisme: de covid-injecties geven de cellen in het hele lichaam een recept om een vreemd eiwit te maken (bekend als het spike-eiwit). Het lichaam maakt vervolgens antilichamen en T-cellen aan om dit vreemde eiwit te bestrijden; de overvloed aan spike-eiwit houdt het lichaam in een constante staat van ontsteking en het immuunsysteem bezig, waardoor het vermogen van het immuunsysteem om te reageren op andere infecties afneemt – d.w.z. het onderdrukt het immuunsysteem en mensen zijn effectief immuungecompromitteerd en vatbaar voor infecties, kanker, auto-immuunziekten.

Een ander mechanisme is dat het door spike-eiwitten geplaagde immuunsysteem overreageert bij blootstelling aan een soortgelijke ziekteverwekker, waardoor cytokinen vrijkomen en een allergische/anafylactische reactie optreedt. Er zijn ook andere schademechanismen, bijvoorbeeld chronische ontstekingsprocessen in het multisysteem veroorzaken ontsteking van de bekleding van de bloedvaten, wat leidt tot bloedstolsels, blauwe plekken en bloedingen, en andere vaataandoeningen.

Ze mogen zeker geen vaccins worden genoemd, want het zijn geen vaccins. Deze nomenclatuur is een deel van het probleem en hoe ze aan de gebruikelijke farmacokinetische eisen zijn ontsnapt.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Miljoenen doden: Vaccindeskundige Geert Vanden Bossche waarschuwt voor vaccinrampVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelGeen satire: Von der Leyen krijgt Great Reset award uitgereikt
Volgend artikelOp weg naar een serieuze boem!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

30 REACTIES

 1. geod stuk, dat samenvat wat al bekend was.
  alleen de benaming “pandemie” die hij gebruikt voor het verkoudheidsvirus doet afbreuk aan de geloofwaardigheid en dat is jammer.
  ook word “vergeten” dat de rommel die in de spuiten zit ook niet echt gezond zijn en voor ernstige gevolgen kunnen zorgen. wereldwijd.

 2. Dat gevaccineerden de ongevaccineerden, door shedding aantasten geloof ik inmiddels.

  Dat ze daardoor de nieuwe gecreëerde ziekten in hun lichaam overdragen ook.
  Ik zie het als een petrieschaaltje in het lichaam v.d. gevaccineerden.

  Geert van den Bossche geloof ik ook.

  Dit word een rampzalige toekomst voor de mensheid.

  Waar we met verboden geneesmiddelen bovenop zouden kunnen komen.

  Hoe stoppen we dit experiment?

  • Luister het vermoorden van 75% van de wereld bevolking is een doel wat de elite of te wel het WEF heeft gesteld alleen het gaat erg traag met hun giftspuit, de hele kast lig nog vol met aanvullende stukken als het een niet voldoende zal er een ander middel worden in gezet.
   Maar men heeft naar het ergste middel gegrepen en dat is honger kou waar uiteindelijk veel mensen aan zullen sterven en nieuwe virussen en dat is nu al aan het gebeuren, maar zij hebben nog iets dat veel sneller is en dat is oorlog en als het toch moet gaan gebruikt voor mij het laatste oorlog dat bespaard ons een langen lijdensweg .

 3. Geert heeft gelijk natuurlijk, maar onze regeringen willen ons gewoon dood hebben. Waarom zouden ze anders zo fanatiek campagne hebben gevoerd en geneesmiddelen zoals Ivermectine en hydroxichloroquine verboden hebben? En ze voeren nog steeds campagne voor die doodsprik!!

  • Omdat de prikken nooit gebruikt mogen worden als er geneesmiddelen zijn die helpen.
   Daarom zijn ivermectine en hydroxichloroquine allerijl verboden en is eerder gebruik bij miljarden mensen uit de geschiedenisboekjes gehaald.
   Daaruit kan je concluderen dat de prikken niet veel te maken hebben met het genezen van mensen

   • Tandartsen en dierenartsen laten zich ook naar hartelust prikken..ze zijn elke keer weer zo vrolijk optimistisch na de prik..” heb jij hem al gehaald?”……
    Nee!..tuurlijk niet!
    “Huh?”
    Dus met een beetje pech hebben we straks geen tandartsen en dierenartsen meer…
    ..en.onze tandarts heeft zekerweten de foute prik gehad..de man is sinds de 1e prik al.niet zichzelf..zelfs personeel weet niet wat ze er mee aan moeten.

   • Het is geen medicijn het is een moordwapen de gehele giftspuit is daarvoor in geroepen en ontwikkeld de elite bepalen wie er mag leven en wie moet gaan daar kunnen wij onze ogen voor sluiten maar het gebeurd nu al volop.
    Best wel zielig dat het volk het maar niet wilt inzien zij hebben gekozen om te sterven.

 4. Jahoor daar is die Geert weer met zijn covidGELOOF. Het hele l*lverhaal is gebaseerd op NIKS. Als hij zo slim is laat hij eerst het bestaan van dat enge virusje van hem maar eens aan de buitenwereld zien. Oh, kan hij niet laten zien? Er is geen bewijs voor het bestaan van eender welk “virus” dan ook? Geert, hou je klep, je liegt.

  • Eens. En dan bestrijden met andere bullshitmedicijnrn van pharmaffia… Tuurlijk!

   Die wefbende snel opknopen zolang er nog genoeg bomen leven dankzij CO2 en de normale mens leeft weer lang en. gelukkig

  • Inderdaad! Het hele virusverhaal is NONSENS, hoe meer “uitleg” erover hoe meer nonsens. Hou het hele leugenverhaal levend door over varianten e.d. te beginnen. Deze man is volledig controlled of zeer stupide… Ik denk het eerste.

 5. De virus bestond toch niet?

  Bovendien hebben ze in het verleden al bewezen dat de virus niet overdraagbaar is, laat staan dat er überhaupt een pandemie heerst.

  Voor mij een ongeloofwaardige schreeuwert die zogenaamde wakkere mensen de woestijn in stuurt.

 6. Bijkomend: de eerste SARS was in 10% van de gevallen dodelijk. Het huidige coronavirusje waartegen zo gevaccineerd wordt was slechts in 0,15% van de gevallen dodelijk, maar veel besmettelijker. En waar komt het vandaan? Juist, uit de vleermuisgrotten in het zuiden van China en het schiereiland tussen Vietnam en Thailand waar we vooral in Laos en Cambodia, maar ook tot meer noordelijk in het zuiden van China toe, een door jungle overwoekerde hoop ruïnes van een mysterieuze plots verdwenen beschaving vinden.
  Vandaar de algemene paniek bij de wereldwijde gezondheidsauthoriteiten. Het gevaar komt van veel meer dan alleen maar van de mislukte vaccins.
  Het is nu eenmaal zo in de natuur dat als een soort zo dominant wordt dat ze het natuurlijk evenwicht verstoort, de natuur er zelf voor zorgt dat het evenwicht hersteld wordt door die soort de decimeren, er voor te zorgen dat enkel de meest geschikte (survival of the fittest) exemplaren van die soort overleven. We spreken hier over de mens ja.
  Daar dat nieuwe erg besmettelijke SARS-nCoV-2 virusje nu over de meest uiteenlopende zoogdierensoorten, zowel wilde als gedomesticeerde, verspreid is wereldwijd is er geen ontkomen meer aan. Ook als Geert ongelijk heeft zal de mensheid gedecimeerd worden.
  Daarna begint een nieuwe gouden tijd.

 7. hebben ze al gemaakt in boston ,De evolutie laat eenvoudigweg niet toe dat er een virus ontstaat dat zowel dodelijk als zeer overdraagbaar is,” zei hij, en anderen waren het daarmee eens. “Bepaalde virussen zouden zich potentieel door de mensheid kunnen verspreiden. In termen van het einde van de civilisatie is dit niet het einde.”

 8. Tsja gezond verstand had mensen kilometers uit de buurt van zgn vaccins moeten houden. Diegene die de creeps al in 2014/2015 hoorde spreken over exact het scenario wat nu speelt lachen niet maar zien het met lede ogen aan.”Die weten” Als je beseft dat hier hele teams van psychologen en zelfs illioniusten achter zitten om dit de ‘dom’ mens op te leggen is het ronduit de grootste misdaad uit de geschiedenis en geen straf hoog genoeg voor diegene die er aan meewerkte.

 9. Van en door wie zijn die achtelijke onderzoeksinstituten ontstaan.
  Wie had belang?
  Heeft het ooit nut gehad voor ons om zo diepgaand te onderzoeken wat er op genengebied bestaat?
  Waren het de reptielen die het nut ervan zagen? .

 10. Tandartsen en dierenartsen laten zich ook naar hartelust prikken..ze zijn elke keer weer zo vrolijk optimistisch na de prik..” heb jij hem al gehaald?”……
  Nee!..tuurlijk niet!
  “Huh?”
  Dus met een beetje pech hebben we straks geen tandartsen en dierenartsen meer…
  ..en.onze tandarts heeft zekerweten de foute prik gehad..de man is sinds prik 1 al niet zichzelf..

 11. Anoniem persoonlijk account sta _op _corona bestaat niet dat zijn leugens… stop de who war.
  is bewezen uit het buitenland dat er gen corona is… maar gewoon een bacterie was door light bestraling en dat kregen wij als de correcte melding door… wie erdoor ziek is moest even thuis blijven en asperin 100mg inelen of 650paracetamol… Wie een zwak immuniteit heeft moet wel ermee oppassenhet moet gaan stoppen met nog de mensen telaten vacineren aangezien dit niets gebas en zelfs nooit niet moest gebeuren door een falende onbekwame beleid… wie nu erdoor besmet is verhelpt zich het beste met ivermectine omdat dit het veiligste is voor de hele wereld…. Geert van den bossche dat was het geen u ook hebt duidelijk deed verstaan in uw video gesprekken… Ze willen gewoon geld al de rest intreseert hun geen bal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in