In april bespraken Dr. Lee Merrit en Dr. Kevin Stillwagon de “vaccins,” gezichtsmaskers die tijdens vluchten op hoogte gebruikt worden, en hoe die de veiligheid van piloten en passagiers beïnvloeden.

Dr. Stillwagon is een voormalig chiropractor en luchtvaartmaatschappij gezagvoerder. Hij was 33 jaar lang piloot van een luchtvaartmaatschappij. Gedurende 26 jaar was hij in dienst bij Delta Airlines, waarvan 21 jaar als gezagvoerder. Hij werd gedwongen bij Delta Airlines met pensioen te gaan omdat hij weigerde een gezichtsmasker te dragen als “onderdeel van zijn uniform.” Hij werd gedwongen met pensioen te gaan, hoewel de luchtvaartmaatschappij toegaf dat het dragen van een gezichtsmasker de overdracht van Covid niet tegenhield en het puur voor de “optiek” was, schrijft Rhoda Wilson.

Piloten met vaccinaandoeningen

Elke piloot die een injectie met Covid heeft gehad en een bijwerking heeft – zelfs een bijwerking zonder symptomen, bijvoorbeeld microstolling – “deze mannen en vrouwen zijn tikkende tijdbommen,” zei Dr. Stillwagon.

“Wij hebben nu piloten rondvliegen met microstolling als direct gevolg van de vaccins. Zij hebben ook myocarditis en pericarditis,” legde hij uit.

Miljoenen mensen hebben een pilotenbrevet, maar slechts een select groepje kan het tot een carrière in een grote luchtvaartmaatschappij schoppen. Deze piloten zijn hoog opgeleid en zij krijgen het vertrouwen van hun maatschappij om een volkomen veilige vlucht uit te voeren. Het is aan de piloot om te bepalen of hij of zij de taak aankan om het bevel te voeren over een vliegtuig dat enkele honderden mensen vervoert.

“Dit is dus het probleem. Als een piloot wat lichte pijn op de borst heeft, als hij of zij zich meldt en dit aan de luchtvaartgeneeskundige onderzoeker vertelt, zal hij of zij onder een microscoop worden gelegd en letterlijk zijn of haar carrière in gevaar brengen. Ik weet dat dit met sommige van deze piloten gebeurt. Helaas komen zij niet naar voren en zeggen niets, omdat zij weten dat het hun carrière absoluut kan ruïneren.”

Er is dus een stimulans om niet open en transparant te zijn of de symptomen te zien als tekenen van een mogelijk ernstige aandoening. “Ze denken misschien dat het gewoon een maagprobleem is, brandend maagzuur, of misschien iets wat ze gegeten hebben,” zei Dr. Stillwagon.

Piloten worden tweejaarlijks medisch onderzocht. Hoewel er een paar piloten zijn die bij deze onderzoeken onregelmatigheden op hun elektrocardiogram (“ECG’s” of “EKG’s”) vertonen, is het echte probleem myocarditis, die heel vaak niet op een ECG te zien zijn, tenzij het ECG gedurende langere tijd gedragen wordt.

“Dit is dus wat er moet gebeuren – en dit is voor de veiligheid van het vliegpersoneel – iedere piloot die deze injectie heeft gekregen, die zij een “vaccin” noemen, het maakt mij niet uit hoe oud hij is, iedere piloot moet een volledig hartonderzoek laten doen. Dat omvat niet alleen een EKG, maar ook een MRI van het hart. U moet ook het D-dimeergehalte controleren, dat zou aangeven dat er microstolling optreedt. Ook het troponinegehalte, dat erop zou wijzen dat zij hartschade hebben opgelopen. Er zijn ook enkele ontstekingsindicatoren die gebruikt kunnen worden, zoals de PULS-test”.

Al deze tests zijn erg duur. De maatschappijen die deze piloten onder dwang hebben geïnjecteerd, zullen dit dus moeten betalen, en elke piloot die tekenen van vaccinschade vertoont, zal aan de grond moeten worden gehouden. De piloten met vaccinverwondingen zullen moeten worden behandeld totdat zij kunnen bewijzen dat zij gezond en veilig genoeg zijn om weer te vliegen.

  Video's: Italianen vechten terug tegen gewelddadige politie tijdens protest tegen vaccinatieplicht

“We stevenen af op een ramp – dat zeg ik u nu al. De kans dat beide piloten tegelijk een hartaanval krijgen, of in de cockpit het bewustzijn verliezen, is uiterst klein. Maar ik denk dat we op weg zijn naar een situatie waarin beide piloten tegelijk onbekwaam zouden kunnen worden. Met andere woorden, zij zullen een of andere gebeurtenis meemaken die hen lichamelijk of geestelijk zal treffen en die het nodig zal maken het vliegtuig zo snel mogelijk aan de grond te zetten voor de veiligheid van de vlucht.”

Een piloot die niet in staat is te vliegen is een groot probleem. Eén piloot aan het hoofd van een vlucht is een enorme verantwoordelijkheid.

“Als je dicht genoeg bij je bestemming bent, zou je de vlucht voortzetten. Maar als u op een langere vlucht bent en u bevindt zich boven een grote stad die de omleiding van een bepaald vliegtuig dat u vliegt aankan, dan ja zult u de vlucht omleiden.”

Gemaskerde passagiers

Uit persoonlijke ervaring is Dr. Stillwagon lang genoeg gebleven om de gevolgen te zien van het opdringen van gezichtsmaskers aan passagiers. In die tijd had hij een passagier op een vlucht, die opstond om naar het toilet te gaan en in het gangpad flauwviel, waarbij hij met zijn hoofd tegen een armsteun klapte terwijl hij in elkaar zakte. Er was geen ernstig letsel, maar de passagier verloor het bewustzijn, zei Dr. Stillwagon.

“Ik ben er zeker van dat het andere piloten is overkomen. Ik ben er zeker van dat als u andere piloten of stewardessen zou ondervragen, zij u waarschijnlijk zouden kunnen vertellen dat dit bij toenemende incidenten na het maskeren is geschied.

Wij zijn verplicht een incidentenformulier in te vullen, de stewardessen vullen dat in – vooral als de passagier het bewustzijn verloren heeft – het moet in het dossier.”

Iemand kent deze informatie dus, het is alleen zo dat het publiek er niet van op de hoogte wordt gebracht. Totdat iemand deze informatie opeist of een verzoek indient in het kader van vrijheid van informatie, zullen wij er waarschijnlijk niet achter komen hoeveel passagiers een incident meemaken doordat zij gedwongen worden op hoogte maskers te dragen.

Tekort aan piloten

Er is op dit ogenblik een tekort aan piloten, zei Dr. Stillwagon, maar dat zullen wij pas over enkele maanden echt zien, omdat de roosters voor piloten flexibel zijn.

  80% van de mensen die in Canada aan COVID-19 sterven, zijn volledig geprikt

“Een piloot kan zo hard werken als hij of zij wil of zo weinig als hij of zij wil. Wanneer er dus een tekort aan piloten is, zal de maatschappij normaal gesproken stimulansen geven aan piloten om op hun vrije dagen te komen vliegen – dat zou een verhoging van hun loon zijn. De maatschappijen hebben dus een manier om deze tekorten op te vangen. Maar uiteindelijk komt er een punt waarop de piloten zo veel mogelijk zullen vliegen. Er zijn bepaalde hoeveelheden urenbeperkingen. Volgens de regels van de FAA mag u maar zoveel uur vliegen. En zodra die limieten bereikt zijn, zult u beginnen te zien dat er vluchten geannuleerd worden.”

Een ander signaal dat een aantal piloten nadelige gevolgen hebben ondervonden van de Covid-injecties en niet meer kunnen vliegen, waardoor een tekort aan piloten ontstaat, is als de pensioengerechtigde leeftijdsgrens voor piloten wordt opgetrokken.

“Als er een echt tekort aan piloten is, moeten ze misschien de verplichte eis om met 65 jaar met pensioen te gaan laten vallen. Zolang een piloot kan blijven slagen voor die “om de zes maanden fysieke onderzoeken” en die “om de negen maanden simulatorcontroles” om er zeker van te zijn dat je alle noodgevallen aankunt, zullen ze piloten laten vliegen tot ze niet meer willen vliegen.”

Wat zegt de FAA over het injecteren van piloten?

De Federal Aviation Administration (“FAA”) doet iets op preventieve basis of het is behoudend. Helaas is het meeste behoudend, zei Dr. Stillwagon. “Er zijn geen veiligheidsgegevens verzameld [over de nadelige effecten van Covid-injecties op piloten]. Wij zijn nu bezig de veiligheidsgegevens te verzamelen. We zitten nog in de veiligheidsproef.”

“Dit zijn allemaal experimentele producten. Geen van hen was tot 23 augustus 2021 volledig door de FDA goedgekeurd. De eerste die goedkeuring kreeg was de Pfizer injectie en die noemden ze Comirnaty. Maar het probleem is dat u die prik niet kunt krijgen, niet in de Verenigde Staten, het bestaat niet. En de reden dat het niet bestaat is dat bij elk door de FDA goedgekeurd product de aansprakelijkheid nu weer bij de fabrikanten van de vaccins gelegd zou worden, tenzij dat vaccin datgene is wat op het vaccinatieschema voor kinderen staat.”

Als een product door de FDA wordt goedgekeurd, is er ook een eis van doorzichtigheid over wat de injecties bevatten. Dat is niet het geval bij producten die onder noodgebruik zijn toegelaten. Er zijn dus piloten die met een onbekende stof zijn geïnjecteerd.

Piloten injecteren met Covid “vaccins” is niet in overeenstemming met de FAA vliegvoorschriften. “Met een vaccin: het vaccin, nummer 1, moet goedgekeurd zijn door de FDA,” zei Dr. Stillwagon.

“Geen van deze vaccins die een piloot gekregen heeft, is door de FDA goedgekeurd. En voor Comirnaty en Spikevax staat er wel dat de piloot 48 uur moet wachten om te zien of er bijwerkingen zouden optreden.

Er zijn nog een paar andere vaccins die piloten kunnen krijgen. Een daarvan is, geloof ik, het tyfusvaccin en het andere is het rabiësvaccin. En voor die moet u 72 uur wachten. Maar voor elk van de andere vaccins is er geen observatieperiode, een piloot kan meteen weer de cockpit in en beginnen te vliegen.

Wanneer een piloot een geneesmiddel in zijn lichaam krijgt toegediend – oraal of geïnjecteerd of op zijn huid gewreven of op welke andere manier dan ook dat men een geneesmiddel in zijn lichaam zou willen krijgen – is het wettelijk verplicht dat er een periode van 12 maanden is nadat dat geneesmiddel zelfs maar is goedgekeurd om te zien of er bijwerkingen van het luchtvaartgeneeskundige type kunnen optreden. Een jaar moeten ze wachten nadat, nadat, het middel is goedgekeurd. Dat is om te kunnen zien of er bij het grote publiek bijwerkingen van het luchtvaartgeneeskundige type zouden optreden die de vliegveiligheid van een piloot zouden kunnen beïnvloeden.

Dat is voor een geneesmiddel. Maar dit product is niet ingedeeld als een geneesmiddel – hoewel het dat naar mijn mening wel zou moeten zijn, omdat het geen vaccin is. Het werkt niet als een vaccin, er zit niets in dat ook maar zou proberen te doen wat een vaccin hoort te doen.”

Het is een duidelijke overtreding van het FAA-beleid om piloten te injecteren met experimentele Covid gentherapie serums. Toch heeft de FAA nog niets gezegd om piloten, passagiers en het grote publiek te beschermen. Dr. Stillwagon zei echter: “Er is een beweging met een paar organisaties die gevormd zijn om de FAA zover te krijgen dat ze een verklaring afleggen. Dit moet worden aangepakt, het moet worden aangepakt voordat wij in een situatie terechtkomen waarin mensen gewond gaan raken – en dat wil ik niet zien gebeuren, dat kunnen wij niet laten gebeuren.”

“De FAA moet onmiddellijk naar buiten komen en zeggen dat er geen injecties meer worden gegeven aan piloten of stewardessen, we zijn er klaar mee. Er gaan geen prikken meer in en wij moeten deze bemanningsleden gaan onderzoeken om te zien of er iets actiefs aan de hand is in hun hart- en vaatstelsel. Als dat zo is, moeten zij aan de grond worden gehouden en op een behandelingsregime worden gezet, zodat zij kunnen bewijzen dat zij geen van deze aandoeningen meer hebben. Want, letterlijk, het zijn tikkende tijdbommen. Ze brengen de veiligheid van het vliegen in gevaar en dat heeft uiteindelijk gevolgen voor u als passagier.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Proberen meer dan 100 dode Amerikaanse piloten ons een boodschap te sturen over de veiligheid van vaccins?

Vorig artikelAnti-Rusland sancties “moordend” voor EU economie – Orban
Volgend artikelOekraïne vestigt haar hoop op de door de VS geleverde HIMARS terwijl Rusland verder marcheert
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. “Er is op dit ogenblik een tekort aan piloten, zei Dr. Stillwagon, maar dat zullen wij pas over enkele maanden echt zien, omdat de roosters voor piloten flexibel zijn”

  Een tekort aan piloten, velen van hen gaan vliegen om chemtrails te verspreiden, vanmorgen was het zwerk vol met boter, kaas en eieren figuren, nu reeds uitgewaaierd tot “sluierbewolking” de favoriete uitleg van de weerman op het NON Journaal.

  • “En tegen de avond hoge sluimerbewolking”.
   Als kind en jongvolwassene zat ik wanneer het maar kon hele dagen te vissen in de polder en het viel me toen al op dat de zon vaak verdween achter een grauwe sluier. Dacht toen dat het luchtvervuiling was door de industrie en verkeer. Ben er nu vijftig.

  • Veel piloten weten niet dat ze die troep spuiten… Wat het trouwens niet kost. Daar gaan de pensioenen, hoor. Al meer dan 15 jaar wordt er overal hevig gespoten. Op 11/11/2011 landde ik op Schiphol onder een lucht van witte strepen. Niet normaal….

  • Hmmmm of je nu 33 jaar op aarde bent of veeeeel langer, altijd zijn er al vraagtekens geweest.
   Het interessante van deze tijd vind ik dat ik heel veel leer over wat er dus kennelijk al veel langer dan 100 jaar aan de gang is. Onder andere niburu.co geeft veel achtergronden. Ook wantoknow.nl lees ik graag. En niet te vergeten ezaz.nl die op een beschouwende manier gedegen info geeft over wat er zo al speelt.
   Zullen ongetwijfeld wel meer sites zijn, maar een dag heeft maar 24 uur en soms zijn er ook nog wat “plichten” uit te voeren.
   Fijne dag!

 2. Tja, en deze redenen zijn vermoedelijk ook mede verantwoordelijk voor de chaos op Schiphol en andere vliegvelden. Mede verantwoordelijk, want uiteraard is de andere oorzaak iedereen langzaam leiden naar het niet meer mogen reizen volgens, of alleen maar, via het uitrollen van het “verdiende punten” systeem.
  Toch de weermannen eens vragen of ze weten hoe de “sluierbewolking” ontstaat. En of ze wel eens van HAARP hebben gehoord en waarom ze daarover niet vertellen……. :-).
  Fijne zondag verder.

  • Nou Greengo (vreemdeling?) nog even op die site rondgeneusd, nou ja even, je kunt er behoorlijk verdwalen en verzanden in achtergronden, verbanden en toekomstplannen die je op andere sites niet zo helder en duidelijk verwoord ziet. Dus dank voor de link.
   Lijkt erop dat Koopmans toch daar werkzaam is geweest. En die 75 jaar niet vrijgeven van de info door Pfizer zal hier ook wel mee te maken hebben. Toch wel “prettig” dat er steeds meer duidelijkheid komt.

   En nog steeds speelt in mijn hoofd de tekst van Nostradamus die oorlog tussen China en Amerika noemde rond deze tijd.

   Verder heeft het me vanavond weer meer inzicht in de psychopathie gebracht. Ik kan met mijn melkboerenhondenverstand niet begrijpen wat een volkomen geschifte idioten er al heel veel jaren op deze aardkloot rondlopen.
   En die moeten de/onze (klein)kinderen “futuristisch” opvoeden? Tot wat? Of zit hier ook weer meer smerigheid achter die nog niet in woorden is uitgedrukt.
   Iedereen wil oud worden, maar niet oud zijn, maar misschien gaat dat gezegde ook op de schop, want wie wil oud worden in deze rottigheid. Oh, ik snap het al, daarvoor hadden ze ons willen besparen door het geven van die prikken…. Zijn er ook minder getuigen van wat ze willen doen.
   Enfin we gaan wel zien wat de toekomst ons gaat brengen. Ik blijf proberen een positieve instelling te houden, maar soms zit er even deukje in.

 3. Waarom blijven wolken in de lucht hangen en vallen ze niet naar de aarde? Ze zijn toch zwaarder dan de lucht? Ben benieuwd….

  • Waarom blijven montgolfières in de lucht hangen, ze zijn toch zwaarder dan lucht? Waarom blijven A380’s in de lucht hangen, of geostationaire satellieten? Even moeite doen en op het web zoeken en je kennis wat verrijken, Prikkebeen.

 4. Het is allemaal een History Repeat van meer dan 100 jaar geleden met dezelfde doelstellingen als er weer een opstaat die de grootst mogelijke macht op aarde wil pakken en lees je hier hoe het gaat wat in onze geschiedenis is weggelaten met als enig doel…voor een leek niet uit te leggen en het volk dom houden en/of angst aanjagen om het volk volgzaam te houden. Vooral niet slimmer worden dan zij want dan valt hun macht weg en speelt al 2 eeuwen tot in het heden. Echter is de aardse energie verandert en zijn de frequenties verhoogt door de zon en dunner geworden ozonlaag en hoor je hier hoe dat gaat: “only a mind that is at peace can solve problems” https://youtu.be/gOpggn4IKig and the explanation how that goes you hear here Consciousness  https://youtu.be/iZK5GbMYptc for better understanding explained.

  Vitamin D The God Vitamin | Awakening YOU https://youtu.be/19SabJeYh-8

  Als je weet dat wetenschap uit een boek is geleerd wat velen deden uit hetzelfde boek. MAW je kan honderd boeken lezen maar het nog steeds niet snappen al leer je ze allemaal uit je hoofd. Voelen doe je van je kruin tot je teen en dient de 2e chakra geopend te worden om hoger bewustzijn te bereiken en wordt ondermijnd door opgelegd gedrag en mening afdwingen door de betweters.

  In een vrij land en keuzes hieromtrent dienen dan ook zelf gemaakt te kunnen worden. Rest is opgelegd en mag nooit afgedwongen worden in een democratie voor wat enkelen menen dat het beste voor je is met ongefundeerde bewijsmateriaal dat het werkt. Temeer als je weet dat dit allemaal in een plan van de 4e industriële revolutie is opgenomen en een club buiten Nederland menen de totale wereld hiermede onder controle zien willen te krijgen zijn er dus andere machten bezig die ons leven en eigen zeggenschap willen ontnemen en zij menen hier het recht toe te hebben waarvan enkele van onze politici zich hebben aangesloten en een tweestrijd voeren en verklaart de politieke agenda wel en mogen de maskers hieromtrent dan ook wel af.

  Want als je deze leest en in 2011 door de kerk werd overgeheveld in een wereld die van ons allemaal is Taking Care Off en niet SCARE OFF is dieper afdalen in jezelf waar dit gedrag vandaan komt = ego die de meest fragmentarische onzin verzint wat lijdt tot dit Als “ambtenaren” zich beroepen op de positive rechtspraak, erkennen ze in feite hun onmacht door de onwettigheid van positief recht. Het zijn verzonnen regels gebaseerd op het angstgelovige deel van onze perceptie.

  We zijn al vrij en doen zij ons geloven dat het niet zo is en gebaseerd op Terra Nullius. Romeinse Rechtssysteem (049 BC) 2000 jaar oud https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=364

  De doodzonde van dienstdoende ambtenaren is het tegen alle wetten en regels in vastklampen aan de macht die zij onwettig uitoefenen over de mensheid. https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/06/20/de-144-waarheden-een-dagvaarding-voor-de-valse-elite/

  Met als gevolg Vaccinbeschadigden: De prijs van angst https://www.frontnieuws.com/vaccinbeschadigden-de-prijs-van-angst/#comment-92346

  Bouwen aan de Nieuwe Wereld is het herstellen van de Oude Werkelijkheid.
  Het einde is het begin.

  De mensen worden voor ongeveer alles bang gemaakt om ze in het gareel te houden. Als dat wapen wegvalt is het met de macht van de “elite” gebeurd, over en uit. Want als u gezond leeft, bent u moeilijk te controleren. Als uw geachten helder zijn, bent u niet te manipuleren. En als u soeverein bent, is beïnvloeding van buitenaf vrijwel onmogelijk.

  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/07/14/bouwen-aan-de-nieuwe-wereld-is-het-herstellen-van-de-oude-werkelijkheid-het-einde-is-het-begin/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in