Hij droomde ervan gevechtspiloot te worden, en zal in het beste geval hartpatiënt blijven als dit nepvaccin hem de komende dagen niet volledig uitschakelt. Hij droomde van een vakantie in Griekenland met zijn vriendin, maar hij zal nooit gaan, omdat hij stierf in de uren na de zogenaamd “bevrijdende” injectie…, schrijft Dr. Nicole Delépine.

Hoe zullen al deze gevaccineerde “jongeren”, die zich na maanden van vrijheidsberoving eindelijk vrij wanen, afwisselend gevangen en min of meer beperkt, reageren wanneer hun mooie vrijheid wordt bezoedeld door vasculaire ongelukken, hetzij van een vriendin of een maat, en door nieuwe ontberingen, wanneer de demonstraties er niet in slagen dit vaccinatiepaspoort van de schande weg te vegen?

Het voorbeeld van het Israëlische “model” zou hen moeten waarschuwen, maar zoals iedereen weet, is er geen nieuws meer, alleen leugens op tv en berichten op social netwerken die door trollen worden ontkend.

Een blik op de officiële databank zou op zijn minst twijfel moeten zaaien alvorens zich met dit genetisch gemodificeerde organisme te laten injecteren.

20.595 DODEN 1,9 miljoen gewonden (50% ernstig) gemeld in de EU-databank van bijwerkingen van COVID-19 injecties

Als het doel van dit artikel was een uitputtend overzicht te geven van de bijwerkingen van geninjecties, dan was dit doel al na korte tijd illusoir geworden, omdat de ernstige of ernstige voorvallen gewoon te talrijk zijn om een snel overzicht mogelijk te maken. Daarom worden hier slechts enkele belangrijke artikelen geciteerd.

HET AANTAL GEMELDE BIJWERKINGEN IN VERBAND MET COVID-VACCINS HEEFT IN ENKELE MAANDEN TIJD HET TOTALE AANTAL GEMELDE BIJWERKINGEN SINDS DE OPRICHTING VAN DE DATABANK VOOR GENEESMIDDELENBEWAKING IN 1968 VOOR DE 15 MEEST GEBRUIKTE VACCINS OVERSCHREDEN[1].

In de Enzololo-studie[2] van begin augustus wordt verslag uitgebracht over de belangrijkste elementen van de beschikbare geneesmiddelenbewakingsdatabanken en wordt een samenvatting gegeven.

“De geneesmiddelenbewakingsdatabank van de WHO, VigiBase, is niet voor het publiek toegankelijk. Maar een vereenvoudigde versie heet VigiAccess. Deze databank verzamelt en vat de bijwerkingen samen die door officiële geneesmiddelenbewakingssystemen in meer dan 110 landen over de hele wereld zijn gemeld voor alle bestaande geneesmiddelen”.

Op de homepage staat dat voor elk geregistreerd ongewenste bijwerking het geneesmiddel “verdacht” is, maar dit betekent niet automatisch dat het ook de oorzaak van de bijwerking is. In het algemeen wordt geschat dat slechts 1 tot 10% van de werkelijke ongewenste bijwerkingen wordt gemeld.

Covid-vaccins: sinds december 2020, in wezen 2021, toen 3,3 miljard doses werden toegediend aan 2 miljard mensen: voor alle leeftijdsgroepen waarvoor Covid-vaccins een vergunning hebben:

In slechts enkele maanden tijd heeft het aantal gemelde bijwerkingen in verband met Covid-vaccins het totale aantal gemelde bijwerkingen van de 15 meest gebruikte vaccins sinds de oprichting van de geneesmiddelenbewakingsdatabank van de WHO in 1968 al ruimschoots overschreden.

Volgens de WHO zijn de bijwerkingen van covid-vaccins ongewoon talrijk: de WHO heeft reeds 1,37 miljoen vermoedelijke bijwerkingen geregistreerd, terwijl de 15 meest voorkomende vaccinfamilies in 50 jaar minder dan 1,7 miljoen (eveneens vermoedelijke) bijwerkingen hebben veroorzaakt.

Hoe kunnen we ontkennen dat dit een verontrustend signaal is? En we moeten ons ervan bewust zijn dat al deze opgesomde vaccins ook elk jaar zijn toegediend aan miljoenen mensen wereldwijd en dat het totale aantal ingespoten covid-vaccins niet hoger is dan de toegediende conventionele vaccins en derhalve deze enorme toename van ernstige bijwerkingen niet verklaart.

Volgens VAERS:

De Amerikaanse VAERS-databank geeft details: 9048 sterfgevallen die vermoedelijk zijn veroorzaakt door de covid-vaccins, vergeleken met het slechtste jaar ooit toen 605 sterfgevallen werden gemeld als gevolg van een vaccin. En 7463 mensen gehandicapt door ongewenste bijwerkingen. Dit komt ook overeen met de bevindingen van EudraVigilance voor Europa, waar het aantal gerapporteerde sterfgevallen na de vaccinatie met Covid niet in verhouding staat tot eerdere bevindingen.

De laatste VAERS-gegevens omvatten 2 nieuwe meldingen van sterfgevallen bij adolescenten na het covid-vaccin. Uit VAERS-gegevens die begin augustus door de CDC zijn vrijgegeven, blijkt dat in totaal 545.338 bijwerkingen zijn gemeld uit alle leeftijdsgroepen in verband met Covid-vaccins, met 12. 366 sterfgevallen en 70.105 ernstige bijwerkingen die zich hebben voorgedaan tussen 14 december 2020 en 30 juli 2021.

Als de “buitenlandse meldingen” in VAERS buiten beschouwing worden gelaten, werden in de VS 443.201 ongewenste bijwerkingen gemeld, waaronder 5.739 sterfgevallen en 35.881 ernstige ongewenste voorvallen.

Op 30 juli waren in de VS 344,9 miljoen doses Covid-vaccin toegediend:

139 miljoen doses van Moderna’s vaccin.

193 miljoen doses van Pfizer.

13 miljoen doses van Johnson & Johnson’s (J&J) Covid vaccin.

Van de 5.739 sterfgevallen die op deze basis in de VS tot 30 juli werden gemeld, vond 13% plaats binnen 24 uur na vaccinatie, 19% binnen 48 uur na vaccinatie en 34% bij mensen die binnen 48 uur na vaccinatie symptomen ontwikkelden.

Deze cijfers liggen ver onder de schattingen van andere bronnen die het aantal sterfgevallen dat rechtstreeks verband houdt met covid-vaccins op 45.000[4] schatten. Maar laten we nogmaals bedenken dat deze injecties zich nog in fase 3 van therapeutische proeven bevinden met voorwaardelijke goedkeuring en dat vóór de “Covid-crisis” proeven met een nieuw geneesmiddel altijd werden stopgezet na hooguit enkele tientallen sterfgevallen (vogelgriep na 26 sterfgevallen, H1N1 na vijftig sterfgevallen, etc.). De duizenden onbetwistbare sterfgevallen in de wereld hadden deze experimenten onmiddellijk moeten stopzetten als het werkelijk om een medische kwestie ging.

Met betrekking tot kinderen van 12 tot 17 jaar.

De gegevens van eind juli uit de VS voor 12- tot 17-jarigen laten in totaal 15 741 ongewenste voorvallen zien, waarvan er 947 als ernstig werden geclassificeerd en 18 sterfgevallen werden gemeld. Twee van de negen sterfgevallen waren zelfmoorden.

  Ricardo Delgado - Grafeen verandert gevaccineerden in geleiders

“Tot de meest recent gemelde sterfgevallen behoort een 15-jarige jongen (VAERS ID. 1498080) die eerder was gevaccineerd met Covid en bij wie in mei 2021 cardiomyopathie werd vastgesteld en die overleed vier dagen na ontvangst van zijn tweede dosis van het vaccin van Pfizer op 18. juni toen hij op het voetbalveld in elkaar zakte en ventriculaire tachycardie kreeg, en een 13-jarig meisje (VAERS ID. 1.505.250) dat overleed aan een hartaandoening nadat ze haar eerste dosis Pfizer had gekregen.”

Andere sterfgevallen waren twee 13-jarige jongens (VAERS ID. 1.406.840 en 1.431.289) die twee dagen na ontvangst van het vaccin van Pfizer stierven; een 13-jarige jongen die stierf na ontvangst van Moderna (VAERS ID. 1.463.061), drie 15-jarigen (VAERS ID. 1.187.918, 1.382.906 en 1.242.573), vijf 16-jarigen (VAERS ID. 1.420.630, 1.466.009, 1.225.942, 1.475.434 en 1.386.841) en drie 17-jarigen (VAERS ID. 1.199.455, 1.388.042 en 1.420.762).

 • Er werden 2.323 gevallen van anafylaxie gemeld bij 12- tot 17-jarigen, waarvan 99% werd toegeschreven aan het vaccin van Pfizer.
 • 406 gevallen van myocarditis en pericarditis (hartspierontsteking), waarvan er 402 werden toegeschreven aan het vaccin van Pfizer.
 • 77 meldingen van bloedstollingsstoornissen, met alle gevallen toegeschreven aan Pfizer.

ONTHOUD, KINDEREN LOPEN GEEN RISICO DOOR COVID:
ER ZIJN GEEN STERFGEVALLEN VAN KINDEREN OF ADOLESCENTEN ZONDER COMORBIDITEITSOORZAKEN.

Wat is het voordeel vergeleken met het onbetwistbare risico van de injectie?

Volgens de CDC zijn de cijfers vergelijkbaar[5].

Uit een door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gepubliceerde studie bleek dat bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot 17 jaar 9 246 ongewenste bijwerkingen waren gemeld, waaronder 863 ernstige voorvallen, 14 sterfgevallen en 397 meldingen van myocarditis.

De CDC bevestigde dat bijna 400 kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar een hartontsteking hadden opgelopen nadat zij het vaccin van Pfizer/BioNTech hadden gekregen.

De CDC-studie bevat ook 14 meldingen van sterfgevallen na vaccinatie bij adolescenten. Van de dodelijke slachtoffers waren er vier tussen 12 en 15 jaar oud, en tien 16- tot 17-jarigen.

De door de CDC onderzochte sterfgevallen omvatten twee meldingen van longembolie, twee zelfmoorden, twee intracraniële bloedingen, één melding van hartfalen en één zeldzame bloedziekte[6].

Vorige maand berichtte The Defender over een 13-jarige jongen die stierf aan hartspierontsteking drie dagen nadat hij zijn tweede dosis van Pfizer’s vaccin had gekregen, volgens een voorlopig autopsierapport.

De gezondheidsautoriteiten van Michigan hebben de dood van de 13-jarige gemeld bij de CDC, die een onderzoek is gestart. Het is niet bekend of de dood van de jongen behoort tot de zes mensen die nog door de CDC worden onderzocht.

Wereldwijde resultaten voor 12- tot 17-jarigen

Volgens de CDC-studie[7] hadden op 16 juli ongeveer 8,9 miljoen Amerikaanse adolescenten tussen 12 en 17 jaar het vaccin van Pfizer-BioNTech gekregen. VAERS ontving 9.246 post-vaccinatie meldingen van Pfizer-BioNTech in deze leeftijdsgroep – 90,7% daarvan betrof niet-ernstige bijwerkingen en 9,3% ernstige bijwerkingen, waaronder myocarditis (4,3% of 397 meldingen).

De CDC onderzocht ook bijwerkingen in de leeftijdsgroep van 12- tot 17-jarigen die in dezelfde periode werden gemeld bij V-safe, een op smartphones gebaseerd veiligheidscontrolesysteem dat door de CDC en particuliere partners wordt beheerd.

Volgens de studie hebben 129.000 Amerikaanse adolescenten tussen 12 en 17 jaar deelgenomen aan V-safe na vaccinatie met Pfizer BioNTech. Zij meldden lokale (63,4%) en systemische (48,9%) reacties met een vergelijkbare frequentie als in de klinische proeven vóór de goedkeuring. Systemische reacties traden vaker op na de tweede dosis.

In de studie werd gemeld dat een klein aantal V-safe deelnemers na de vaccinatie in het ziekenhuis werd opgenomen. Omdat V-safe de reden van ziekenhuisopname niet registreert, kan echter niet worden vastgesteld of de ziekenhuisopname verband hield met de vaccinatie. Hoewel ze door de CDC zijn uitgevoerd, zijn de V-safe gegevens niet openbaar.

Meest voorkomende bijwerkingen in verband met myocarditis

Hoewel de CDC-studie geen duidelijk verband aantoonde tussen sterfgevallen in de leeftijdsgroep van 12- tot 17-jarigen en myocarditis, bleek uit de studie dat de meest gemelde ernstige ongewenste voorvallen in deze leeftijdsgroep pijn op de borst, verhoogde troponinespiegels,[8] myocarditis, verhoogde c-reactieve proteïne en negatieve SARS-CoV-2 testresultaten waren. Volgens de CDC kwamen de resultaten overeen met een diagnose van myocarditis, een ontsteking van de hartspier die kan leiden tot hartritmestoornissen en de dood.

Volgens onderzoekers van de National Organization for Rare Diseases kan myocarditis worden veroorzaakt door infecties, maar “meestal is myocarditis het resultaat van de immuunreactie van het lichaam op initiële schade aan het hart. Volgens de Mayo Clinic kan ernstige myocarditis de hartspier blijvend beschadigen, wat kan leiden tot permanent hartfalen.

FDA MELDT VERHOOGD RISICO OP MYOCARDITIS EN PERICARDITIS OP FACTSHEETS VAN PFIZER

Op 25 juni heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een waarschuwing toegevoegd aan informatiebladen voor patiënten en verstrekkers van de Covid-vaccins van Pfizer en Moderna, waarin wordt gewezen op een verhoogd risico van myocarditis en pericarditis na vaccinatie. In de waarschuwing staat dat meldingen van bijwerkingen wijzen op een verhoogd risico van myocarditis en pericarditis, vooral na de tweede dosis en als de symptomen binnen een paar dagen na de vaccinatie optreden.

De update van de FDA volgde op een herziening van de informatie en een discussie tijdens de ACIP-vergadering[9] op 23 juni, waar het comité 1.200 gevallen van hartontsteking bij 16- tot 24-jarigen vaststelde en verklaarde dat mRNA Covid-vaccins van een waarschuwingsetiket moeten worden voorzien.

  Duizenden tweets "Boosterprik is Kicking My Ass" - Ontwikkelen onmiddellijk na de prik ernstige koorts, zweren, lichaamspijn

De gezondheidsautoriteiten hebben verklaard dat de voordelen van de vaccinatie tegen covid altijd opwegen tegen de risico’s. Artsen en andere toehoorders op de bijeenkomst beschuldigden de CDC ervan het risico van Covid voor jongeren te overdrijven en het risico van vaccins te bagatelliseren.

Pfizer en zijn vaccinpartner BioNTech hebben in mei bij de FDA een aanvraag ingediend voor volledige goedkeuring van hun covid-vaccin door de FDA. Pfizer was de eerste fabrikant van covid-vaccins in de VS die een aanvraag indiende voor volledige goedkeuring.

ZORGWEKKENDE JONGE VACCINSLACHTOFFERS: ZELFMOORDEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN

Recente VAERS-gegevens over met covid gevaccineerde adolescenten laten ook seriële psychiatrische stoornissen zien: Zelfmoord, zelfmoordpogingen – zelfmoordgedachten, gevaarlijk veranderde geestesgesteldheid/psychose bij adolescenten zonder reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen.

Er zijn enkele beschrijvingen op Twitter: een 17-jarige uit Ohio stierf door zelfmoord 4 dagen na de injectie. Een andere 17 jarige uit Michigan stierf door zelfmoord met een pistool 8 dagen na vaccinatie. Een 17-jarige jongen in Iowa probeerde twee keer zelfmoord te plegen, vanaf 10 dagen na de fatale injectie.

“Hij zei dat het was alsof er een schakelaar omging in zijn hoofd. Zijn depressie en angsten werden erger. Hij heeft een week niet gegeten…”

Hij voelde zich nog steeds ziek. Hij is in therapie. Zijn moeder zei dat hij niet meer dezelfde is sinds de vaccinatie.

Een 15-jarig meisje in Georgia dat gezond was en geen geestesziekte had, ontwikkelde een geestesziekte 14 dagen na de tweede dosis. Ze werd “gedesoriënteerd, blootsvoets en midden in de nacht in de buurt gevonden”. Drugstesten en medische onderzoeken waren allemaal negatief.

Andere verklaringen zijn beschreven door @AMcA32449832[10] op Twitter.

VRUCHTBAARHEID EN PSEUDO-VACCINATIE

Sinds enkele maanden wijzen genetici op de aanzienlijke risico’s van deze injecties voor de vruchtbaarheid, aangezien het beruchte spike-eiwit dat wij van het “vaccin” maken, de eierstokken en de teelballen aantast.

Coronavirusvaccins tasten de placenta en de vruchtbaarheid aan, daarom raadt Dr. Yeadon vrouwen sterk aan om ze te weigeren.[11]

“Wolfgang Wodarg en Michael Yeadon leggen uit dat het nieuwe vaccin een stof bevat die lijkt op de stof die door het lichaam van een vrouw wordt aangemaakt wanneer zij een baby verwacht (syncitine 1), die in de moeder wordt gebruikt om de placenta te maken die de baby voedt.

Het is dus mogelijk dat de antilichamen van de gevaccineerde vrouw (antilichamen die geprogrammeerd zijn om het virus te vernietigen) het syncytin-1 van het virusstuk verwarren met het syncytin-1 dat door het lichaam van de vrouw wordt geproduceerd ter voorbereiding op de zwangerschap, waardoor de vorming van de placenta wordt verhinderd.

De mRNA-vaccins zouden derhalve als een permanent abortivum werken, aangezien de afwezigheid van de placenta het menselijk embryo zou uithongeren, maar de conceptie niet zou verhinderen.”

Daarom kan massavaccinatie neerkomen op “massale sterilisatie”…[12]

Een mogelijke complicatie die nog ondraaglijker wordt door het feit dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd zonder bijzondere voorgeschiedenis geen risico lopen door covid. Het is van belang dat zij in ieder geval naar behoren over dit risico worden geïnformeerd.

ANTICOVIDE VACCINS, SPIKE-EIWITTEN EN HUN CARDIOVASCULAR COMPLICATIES: beroerte, hartaanval, verlies van coherent geheugen bij bejaarden, gedragsstoornissen bij jongeren, enz.

“Het spike eiwit is een pathogeen eiwit. Het is een gifstof. Het kan schade in ons lichaam veroorzaken als het in de bloedbaan komt.

Het mRNA komt in de bloedbaan terecht en hoopt zich op in verschillende organen, met name de milt, het beenmerg, de lever, de bijnieren en, bij vrouwen, de eierstokken. Het spike-eiwit komt ook in het hart, de hersenen en de longen terecht, waar bloedingen en/of bloedstolsels kunnen optreden, en wordt uitgescheiden in de moedermelk”. – Dr Byram Bride

Zodra spike-eiwit in je bloedbaan terechtkomt, bindt het zich aan bloedplaatjesreceptoren en aan de cellen die je bloedvaten bekleden. Zoals Bridle uitlegt, kunnen er verschillende dingen gebeuren wanneer dit gebeurt:

1. De bloedplaatjes kunnen samenklonteren. Bloedplaatjes, of trombocyten, zijn gespecialiseerde cellen in het bloed die bloedingen stoppen. Wanneer de bloedvaten beschadigd zijn, klonteren ze samen en vormen een bloedklonter. Daarom hebben we stollingsstoornissen gezien die in verband worden gebracht met [SARS-CoV-2 van] Covid-19 en ook met vaccins.

2. het kan abnormale bloedingen veroorzaken (vooral menstruele onregelmatigheden bij gevaccineerde vrouwen of naaste familieleden van gevaccineerde vrouwen die het spike-eiwit hebben gekregen).

3. in het hart, kan het hartproblemen veroorzaken

4. in de hersenen, kan het neurologische schade veroorzaken.

Het is belangrijk op te merken dat mensen die tegen covid-19 zijn gevaccineerd geen bloed mogen doneren, aangezien zowel het vaccin als het spike-eiwit worden overgedragen. Bij zwakke patiënten die het bloed krijgen toegediend, kan de schade fataal zijn[13][14].

Wij kunnen hier niet alle ongelukken opsommen die verband houden met deze stollingsstoornissen en de daaruit voortvloeiende trombi, die volgens sommige bronnen te zien zijn op 60% van de MRI-scans van de hersenen van gevaccineerde mensen. Zij lopen dus risico en het is aan te bevelen dat gevaccineerden hun arts om de 15 dagen de dimers laten controleren en als de dimers hoog zijn een MRI van de hersenen en een scan van het hart laten maken. De preventie van deze beroerten moet met uw arts worden besproken, eventueel door het nemen van een kleine dosis aspirine per geval, afhankelijk van uw andere behandelingen enz, maar niet blindelings.

Tenslotte zou ik willen wijzen op de bezorgdheid van oncologen over de toename van nieuwe kankers en recidieven, zelfs bij patiënten die reeds lang in remissie zijn. Deze kwestie, alsmede de incidentie van neurodegeneratieve ziekten bij gevaccineerde patiënten, is belangrijk om in gedachten te houden. Het verhaal is nog lang niet geschreven.

  Waarschuwing: Door Gates gefinancierde fabriek kweekt 30 miljoen genetisch gemodificeerde muggen per week om in 11 landen uit te zetten 

VACCINATIE IS NIET ALLEEN NUTTELOOS, MAAR OOK DODELIJK

En toch beschermen deze pseudo-vaccins de gevaccineerden niet, noch iemand anders. Kijk naar de veldproeven in Israël en het VK.

In Israël heeft 85-90% van de huidige ziekenhuisopnames onder de gevaccineerden 2 doses gekregen. 95% van de patiënten die opgenomen worden voor een ernstige vorm van covid-19 zijn gevaccineerd.

In het VK staat in een verslag van Public Health England dat van de 257 mensen die tussen 1 februari en 21 juni aan covid zijn overleden, 163 al ten minste één dosis van het vaccin hadden gekregen, oftewel ongeveer 63,4%.

DE REMEDIE VOOR VACCIN HYSTERIE EN WAANIDEEËN? DE MENSEN

Er moet meer worden gedaan aan vreedzame volksprotesten tegen de verplichte vaccinatiekaart, die zoveel jongeren en beroepsbeoefenaars heeft verleid tot de gevaren van een vaccinatie die voor hen onnodig is.

Het verzet tegen de vaccinatiekaart zal doeltreffend zijn als het breed wordt gedeeld. De vele foto’s van lege cafés e.d. doen hopen dat de boycot van het vaccinpaspoort en de anti-vrijheidsmaatregelen hier in Frankrijk hetzelfde effect zullen hebben als in Rusland, waar de boycot binnen drie weken ontplofte en gepaard ging met massale klachten bij de autoriteiten [16].

[1] www.businessbourse.com/2021/08/03/dr-eric-menat-je-nai-jamais-vu-une-augmentation-aussi-importante-des-effets-secondaires-officiels-plus-de-100-fois-quavec-tous-les-autres-vaccins-reunis/
[2] blogs.mediapart.fr/enzo-lolo/blog/120721/Covid-19-les-vaccinsvu-travers-la-pharmacovigilance
Covid-19 – Vaccins bekeken door de ogen van de WHO 12 jul 2021 Door Enzo Lolo – Mediapart fr onderzoek naar de wereldwijde gegevens van de WHO over geneesmiddelenbewaking. Mediapart heeft het document gecensureerd, zoals auteur enzololo schrijft op 5 augustus: “Het is bijna een anekdote in het landschap, maar Mediapart heeft zojuist mijn bericht van een paar dagen geleden “Vaccins gezien door de farmacovigilantie van de WHO” verwijderd (dat ik bijvoeg). Het meest beschamend is dat zij zichzelf rechtvaardigen met deze druipende onzin vermengd met intellectuele oneerlijkheid:
factandfurious.com/fact-checking/non-les-effets-indesirables-des-vaccins-covid19-ne-sont-pas-dix-fois-superieurs-aux-autres-vaccins
[3] De gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van meldingen die zijn ingediend bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), het belangrijkste door de overheid gefinancierde meldsysteem voor ongewenste voorvallen bij vaccins in de VS.
Elke vrijdag publiceert VAERS alle meldingen van ongewenste voorvallen met vaccins die voor een bepaalde datum zijn ontvangen, meestal ongeveer een week voor de consultatiedatum. Bij VAERS ingediende meldingen vereisen nader onderzoek voordat een oorzakelijk verband kan worden bevestigd.
[4] leohohmann.com/2021/06/21/achter-de-vaccin-luier-docter-cites-whistleblowers-inside-cdc-who-claim-injecties-have-al-killed-50000-amerikanen/
[5] In het algemeen onderzocht de CDC-studie bijwerkingen bij 12- tot 17-jarigen die tussen 14 december 2020 en 16 juli 2021 werden gemeld bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). VAERS is het belangrijkste door de overheid gefinancierde meldingssysteem voor ongewenste voorvallen bij vaccins in de Verenigde Staten.
[6] CDC corresponderende auteur Anne M. Hause, Ph.D., verklaarde:
“Indrukken betreffende de doodsoorzaak brachten geen patroon aan het licht dat wees op een oorzakelijk verband met vaccinatie; de doodsoorzaak van sommige overledenen is echter in afwachting van aanvullende informatie. Alle sterfgevallen zijn door CDC-artsen onderzocht, en voor zes sterfgevallen is de analyse nog gaande. Van geen van de gerapporteerde sterfgevallen werd vastgesteld dat ze veroorzaakt werden door hartontsteking.”
[7] CDC-studie onder 12- tot 17-jarigen die Pfizer-vaccin kregen: 397 meldingen van hartontsteking, 14 sterfgevallen – Children’s Health Defense (childrenshealthdefense.org)
[8] Enzym gegeven om de diagnose van een vermoedelijke hartaanval te bevestigen.
[9] Raadgevend Comité voor Inentingspraktijken.
Het Advisory Committee on Immunisation Practices (ACIP) is een comité van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat advies verstrekt over een doeltreffende bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen bij de burgerbevolking van de VS.
[10] 1 augustus 2021 Tweet: 18-jarige jongen uit West Virginia – gezond, psychose ontwikkelde zich 4 dagen na vaccinatie en vereiste 27 dagen ziekenhuisopname.
[11] 7 augustus 2021 Coronavirus vaccins tasten placenta en vruchtbaarheid aan, Dr Yeadon dringt er bij vrouwen op aan ze af te wijzen | Digital Dawn
[12] 10 goede redenen om het Covid vaccin te verwerpen – samenvatting.
[Onderzoekers: “We hebben een grote fout gemaakt” met Covid 19 vaccin + De bewijslast ligt bij Big Pharma…” July 27, 2021 by mirastnews in Europe/By Dr Joseph Mercola.
[14] Emeritus-arts Sucharit BHAKDI geeft een duidelijke uitleg over de stollingsverschijnselen na vaccinatie.
odysee.com/@reseau-influence:a/Message-urgent-DR-Sucharit-Bhakdi-et-le-changement-de-narratif- (covid19) – (post%C3%A9-by-Dr-Perronne) – (1): 7?src=embed
[15] vigilance-pandemie.info/2021/08/09/israel-vaccines-hospitalises/ lees volledig als u wilt begrijpen wat er met ons gebeurt
[16] 2 miljoen klachten in 3 weken en een overwinning! – Boris Karpov (tvs24.ru)
“U moet weten dat de Russische regering de afgelopen 10 jaar zeer efficiënte online diensten heeft ontwikkeld. Wil je schrijven naar de FSB (geheime dienst)? Aan de aanklager? Naar de belastingontvanger? Naar een minister? Je kunt het online doen! Gegarandeerd antwoord binnen 10 dagen! De advocaten bereiden daarom “standaard”-klachtenbrieven voor tegen de burgemeester van Moskou, die aan alle administraties worden gericht. Want natuurlijk zijn de maatregelen volstrekt illegaal en in strijd met alle voorschriften en de grondwet!
Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Moskou zegt dat daar dagelijks gemiddeld 5.000 klachten binnenkomen. En mensen schrijven naar de FSB om de burgemeester van “verraad” te beschuldigen, naar het Ministerie van Arbeid om te klagen over de schending van de arbeidswet, enz. enz. Het is een echte vloedgolf.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Vaccinonderzoeker geeft “enorme fout” toe, zegt dat spike-eiwit gevaarlijk ‘vergif’ isVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDramatische video: Ouders dwingen panische dochter tot COVID-19 injectie
Volgend artikelDe meest vaccinatie-weigerende groep van allemaal? De hoogopgeleiden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

   • hoi Robert
    je praat hier tegen mensen die JUIST niet alles geloven wat ze lezen.
    bovendien gaat het hier om cijfers uit officiële bronnen, die er alles aan doen deze cijfers zo laag mogelijk te houden.
    je kunt beter even nadenken voor je hier wat zegt, en zorgen dat je feiten kloppen.

 1. Het is afwachten tot september wanneer de eerste”onverklaarbare zieken gaan vallen”.
  6 maanden na de vaccinatie is hiv zichtbaar…en iedereen denkt, ja maar daar zijn medicijnen voor en is goed te behandeln. Ten eerste word er maar lekker ziek van, gaat nooit meer weg.ten tweede komt de hiv met grapheen en spike in je lichaam. Succes voor de gevaccineerde om van die rotzooi in hun lijf te komen . Mijn hart hult bij al die oude mensen die voor mijne inzien vanaf oktober met de bosjes gaan omvervallen. Zeker als ze de griep gaan krijgen.
  Heel deze hoax was voor twee dingen. Mensen slaafs onderwerpen en kinderen steriliseren en een nieuw ras maken.
  Covid is niet in wuhan ontstaan maar gewoon door in najaar 2019 ouderen wereldwijd met de mrna covid vaccin te injecteren. Zij hebben de covid verspreid en zo is de hoax ontstaan. Geen beesje in wuhan gewoon domme ouderen mensen die het virus overdroegen.
  De vaccinatie was niet gemunt op ouderen maar op alles wat 30 en jonger is en wat zwanger is om hun dna te wijzigen om een nieuw ras te creëren ….de rest is collateral damage….
  KILL BILL ?hij is de wortel van al dit kwaad die uitgeroeid moet worden tot aan zijn wortel. Beter zijn familie uitgeroeid dan miljoenen onschuldige slachtoffers. Tja das dan ook collateral damage

  • Ik heb alleen met al die gedwongen kinderen te doen en mensen die gedwongen zijn omdat ze zelf geen beslissingen meer konden nemen.
   Maar in Nederland heb ik geen filmpjes gezien van gedwongen inentingen.
   Niet met iedereen die het met ze volle verstand genomen heeft en om er bij te horen.
   En ouderen zijn wel wel de grootste zeikers en het meest fanatiek wanneer het gaat om regeltjes in de winkels te handhaven en andere op te leggen.
   Het is dat ze vaak op een ver gevorderde leeftijd zijn, maar anders…………………..

   • Je hebt een kronkel in je kop als je reageert. Ga niet als buitenstaander je in een grote groep mengen. Je bent dan ten dode opgeschreven

 2. Tja nu begint het zoeken en vinden van de zondebokken.
  Ouderen die als risico groep beschouwd werden en vooral in tehuizen “vrijwillig” gespoten werden. Kom op, geen dwang?
  Hoe durf je het te zeggen.
  En wat er nu allemaal gebeurt, typisch politiek, als je het niet doet dan…..barst maar.

  • Je bedoeld groepsdwang.
   Dan is het nog steeds met je volle verstand.
   Wij laten ons ook niet vol spuiten met gif omdat we er de hele dag mee dood gegooid worden of omdat iedereen het zegt dat het moet.

  • Het gaat inderdaad steeds meer die kant op.
   In DownUnder heeft een rechter bepaald dat als een bedrijf vaccinatie verplicht stelt, deze verantwoordelijk is voor vaccinatieschade voor de rest van het leven van de gevaccineerde.
   Even tekenen bij de stippellijn doet ineens wonderen.
   Het vaccineren hoeft dan ineens niet meer.
   Aangezien het vaccine experimenteel is, is men ook niet verzekert voor schade.
   Dat is ook in Nederland zo.
   Als dan iemand verlangt dat er moet worden gevaccineerd is “tekenen op de stippellijn” redelijk lijkt me.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in