Als je bent zoals ik, heb je waarschijnlijk meer dan een paar keer te maken gehad met memoryholing en misschien zelfs deplatformeren als gevolg van Big Tech’s massale censuur uitrol.

Niet dat ze zouden antwoorden, maar ik ben geneigd om de censoren te vragen: wat is het gevaar, als de bronnen duidelijk niet geloofwaardig zijn? Waarom behandelt u ons als kinderen die niet in staat zijn om zelf de geldigheid van feiten te beoordelen? Als de onjuiste informatie zo duidelijk onjuist is, laat ons dat dan zelf zien en de vraag is beantwoord, schrijft Margaret Anna Alice.

Zonlicht is het beste ontsmettingsmiddel enzovoort – maar ja, dat is nu juist het probleem, nietwaar. De duisternis moet overheersen opdat hun narratief de verhelderende belichting van het zonlicht kan overleven – zelfs als de poortwachters de zon in Bill Gates-stijl moeten doen verduisteren.

Een paar maanden geleden begon ik te experimenteren met echte pogingen om op een privé-platform Nieuwe Normalers te deprogrammeren. Ik zou zeggen dat het ongeveer een 70:30 Covidiaan:vrijdenker verhouding is, niet meegerekend degenen die aan de zijlijn blijven staan, stilletjes instemmend knikken maar te voorzichtig zijn om zich uit te spreken.

Wat ik heb ontdekt, gebaseerd op de mislukkingen en successen van anderen en van mezelf, is dat het bijna onmogelijk is om invloed te krijgen op het “wetenschappelijke” front. Hun trouw aan de “deskundigen” en het mainstream narratief is doordrenkt met een religieuze vurigheid, en iedereen die zelfs maar de meest aarzelende bezorgdheid uit, is een ketterse, aluminiumhoedje hoax plandemische samenzweringsgek.

Plus, elke poging om overtuigend bewijs van niet-mainstream bronnen te delen resulteert in onmiddellijke verwijdering van het commentaar met versluierde dreigementen van een ban.

De loutere vermelding van Dr. Reiner Fuellmich, bijvoorbeeld, levert onmiddellijke verwijdering op. Of Dr. David Martin. Of Dr. Mike Yeadon. Of Dr. Robert Malone. Of een van de duizenden gerenommeerde, Nobelprijswinnende en anderszins buitengewoon geloofwaardige wetenschappers en medische deskundigen die alarm slaan.

Een dialoog aangaan over frauduleuze PCR-tests, de gevaren van de spike, de nutteloosheid en gezondheidsrisico’s van het dragen van maskers, de verwoesting veroorzaakt door lockdowns, of iets anders dat vereist dat je deelt wat zij als “desinformatie” beschouwen, is vanaf het begin een verloren strijd.

Vervolgens heb ik die aanpak overboord gegooid en me gericht op de dreiging van totalitarisme.

Ik introduceerde historische primaire bronnen zoals de interviews met tien nazi’s die kort na WO II werden afgenomen en die te vinden zijn in Milton Mayer’s meeslepende They Thought They Were Free: The Germans, 1933–45. Natuurlijk lokt elke vergelijking met het Derde Rijk onmiddellijk kreten uit van valse gelijkwaardigheid, dus die aanpak kan ook averechts werken, maar het uitgebreide bewijs van parallellen dat ik leverde, genereerde geen verdere tegenwerking op.

Ik heb de knuppelzwaaiers herhaaldelijk herinnerd aan de menselijkheid van hun dissidente buren, gewezen op de escalerende onderdrukkingen in de wereld, de psychologische mechanismen verduidelijkt waardoor zij worden gemanipuleerd, en hen aangeraden niet te geloven dat wij immuun zijn voor tirannie.

  Insider tip: Tegen OPC en vitamine C lijkt het Coronavirus gammel - de media zwijgen!

Ik beschuldigde rechtstreeks iedereen die zwijgt tijdens de belastering, vervolging, uitsluiting, opsluiting en erger van hun ongevaccineerde buren ervan niet anders te zijn dan de gewone Duitsers die zich niet uitspraken over de behandeling van de Joden.

Dit verontrustte velen van hen natuurlijk, maar zij konden ook niet de bijna zelfde woordelijke propaganda ontkennen over de ongevaccineerden als verspreiders van ziekten toen ik historische voorbeelden aanhaalde.

Met één virulente voorstander van vaccinatie (ik zal hem Ampleforth noemen) kreeg ik een mager beetje invloed. We hadden een aantal gedachtewisselingen over op hol geslagen autoritarisme, en hij was het ermee eens dat het een punt van zorg was, maar hij vreesde dat het virus een grotere bedreiging vormde en dus de moeite waard is om totalitarisme te riskeren.

Ik wees hem op zijn naïviteit en leverde meer bewijzen voor de correlatie tussen ons huidige klimaat en de opkomst van tirannie door de geschiedenis heen, wat hem, in ieder geval voor een halve seconde, tot bedaren leek te brengen.

Ik hield het gesprek altijd hartelijk en respectvol, zelfs terwijl ik hun argumenten onderuit haalde. Door de dialoog te verheffen tot een inhoudelijk debat en de aanvallen op de persoon, de dreigementen en de valse beschuldigingen te verwerpen, voorkwam ik dat het gesprek ontaardde in een scheldpartij.

Mijn uitstapje in deze debatten begon met een post waarin Ampleforth iedereen herinnerde aan het “desinformatie” beleid van de site gezien de ” hausse in kwesties op dit gebied.”

Waarop ik reageerde:

Dank u voor het uiteenzetten van het desinformatie beleid. Het is vermoeiend om ons kritisch denkvermogen te moeten toepassen op meerdere informatiebronnen in onze pogingen om propaganda van feiten te onderscheiden. Hoeveel gemakkelijker is het om ons denken uit te besteden aan politici, megabedrijven, en aanverwante media. Het is duidelijk dat zij het beste met ons voor hebben en ons nooit onjuist zouden voorlichten. Dat hebben ze in het verleden zeker nooit gedaan. Voor meer details over hoe een dergelijk beleid kan worden uitgevoerd, zie de referentiehandleiding van het Ministry of Truth, getiteld Nineteen Eighty-Four. Er is ook een video uitleg beschikbaar voor snelle referentie.

Gevolgd door:

Misschien moet Biden in de voetsporen treden van Emmanuel Macron en iedereen zonder “sanitaire pas” gaan bestraffen met een boete van 53.000 dollar en een jaar in de gevangenis, waar ze zeker ontluisd zullen worden. Ik hoor dat Room 101 beschikbaar is, net als verschillende faciliteiten in naburige Germaanse landen. CNN denkt van wel.

Ik bespaar u het verdere heen en weer gepraat dat ik met de auteur had – we slaagden er verrassend goed in om het beschaafd te houden, en bereikten zelfs consensus over onderwerpen als de PATRIOT Act, overheidstoezicht en het verzamelen van bedrijfsgegevens. Hij stelde voor dat ik hierover een apart topic zou starten, maar ik herinnerde hem eraan dat dit soort posts de neiging hebben om binnen een paar uur te verdwijnen.

  Wie vertrouwt u?

Om mijn punt te illustreren, werd een van mijn daaropvolgende commentaren in het holst van de nacht netjes weggewerkt door een censuurfee.

Ik reageerde op een eerdere vraag over patenten op het coronavirus en deelde een paar tot nadenken stemmende links die daarmee verband hielden:

Iemand vroeg naar patenten in een eerdere draad. Dit dossier van 205 pagina’s geeft een overzicht van de octrooien in verband met SARS/coronavirus met documentatie die teruggaat tot 1998. Het is opgesteld door Dr. David Martin, wiens bedrijf, M-CAM, al twee decennia lang schendingen van de Geneefse Conventie en de BTWC (verbod op de ontwikkeling, productie en aanleg van voorraden van bacteriologische en toxinewapens) in de gaten houdt. Hij geeft specifieke octrooinummers en -taal. Ik heb het document zelf slechts vluchtig doorgenomen, maar dacht dat het nuttig zou kunnen zijn voor iedereen die dit onderwerp voor zichzelf wil onderzoeken. Om de essentie te begrijpen, bekijk Dr. Martin’s recente interview met Dr. Reiner Fuellmich, waar hij ook de relevante patentnummers en -data schetst. Geen samenzweringstheorieën, geen gissingen, alleen wetenschappelijk verifieerbare gegevens.

Ik moedig iedereen met een open geest aan om deze informatie voor zichzelf te evalueren in plaats van te vertrouwen op het woord van corporate/social media, Big Tech, overheidsinstanties, en door farmaceutische bedrijven gefinancierde spreekbuizen, die er alles bij te winnen hebben (b.v. triljoenen dollars aan terugkerende inkomsten voor farmaceutische bedrijven, “rechtvaardiging” om individuele vrijheden te beperken en regeringen absolute macht te geven) om de wetenschappelijke feiten (“misinformatie”) te onderdrukken die hun zorgvuldig opgebouwde desinformatiecampagne tegenspreken.

Ik zeg niet dat een van deze beweringen waar of onwaar is, omdat ik ze zelf nog aan het evalueren ben, maar ik ben meer geneigd om de dappere immunologen, virologen, wetenschappers en insiders van farmaceutische bedrijven, zoals de voormalige vicepresident en hoofdwetenschapper van Pfizer, te vertrouwen, die hun carrières, reputaties, subsidies en levens riskeren om tot nadenken stemmend bewijs te presenteren dat de corruptie blootlegt van de nul-aansprakelijkheid farmaceutische bedrijven en gelieerde regeringen, agentschappen, en media.

Toevallig sloot Ampleforth de discussie binnen enkele ogenblikken nadat ik dat gepost had, met de bewering dat het bericht nu gebruikt werd om dezelfde “desinformatie” te verspreiden waar hij voor gewaarschuwd had.

Toen iemand inderdaad een aparte post begon over de definitie van desinformatie, probeerde ik de gedematerialiseerde opmerking te delen met dit voorwoord:

Wat is de definitie van desinformatie? Alles wat in strijd is met de definitie van waarheid van het Ministerie van Waarheid, natuurlijk.

Nu we het er toch over hebben, ik merkte dat een commentaar dat ik gegeven had op Ampleforth’s desinformatie post verdwenen is (Ampleforth, heb jij dat verwijderd, of heeft de redactie dat gedaan? Ik ben gewoon nieuwsgierig, want ik heb gemerkt dat schijnbaar onschuldige commentaren op andere posts verdwenen, en ik weet niet zeker op welk niveau de censuur plaatsvindt).

Ik zal het hier opnieuw plaatsen omdat ik geloof dat volwassenen het recht hebben om bronmateriaal voor zichzelf te onderzoeken en tot hun eigen conclusies te komen zonder tot een bepaald standpunt gedwongen te worden. Ik daag iedereen die denkt dat dit verkeerde informatie is uit om zijn vooringenomenheid opzij te zetten en de gegevens voor zichzelf te evalueren alvorens een voorbarig oordeel te vellen.

Vreemd, ook dat commentaar verdampte in een nacht.

  Uw regering probeert u te doden en de planeet te ontvolken: Officiële regeringsrapporten, vertrouwelijke Pfizer documenten en de kosten van levensonderhoud crisis bewijzen het

Mijn afsluitende commentaar wist te overleven en oogstte zelfs een verrassend hoog aantal positieve reacties. Ik deelde veel van de bronnen die ik noemde in mijn Primer for the Propagandized post, dus ik zal het hier niet herhalen, maar details zullen beschikbaar zijn in mijn Behind the Scenes serie voor betalende abonnees met uitgebreide uitwisselingen.

De volgende ochtend werd ik wakker met een privé-bericht van een vrouw die al begonnen was met het beluisteren van het The Politics of Obedience audioboek op basis van de aanbevelingen in mijn laatste commentaar.

Ze was zo enthousiast dat ze vroeg of ze het mocht delen met haar e-mail groepen en moedigde me aan om haar meer bronnen te sturen, wat ik graag deed.

Dit hartverwarmende bericht gaf me het gevoel dat mijn inspanningen niet helemaal voor niets waren geweest. Ik realiseer me dat ik vooral het koor bereik, vooral voor diegenen onder jullie die zichzelf op deze mailinglijst hebben geplaatst, maar zoals ik tegen deze vriendelijke vrouw zei: “Mijn hoop, hoe futiel ook, is de slapenden wakker te schudden voor rede en de wakkeren uit te rusten met de kennis en de middelen die nodig zijn om anti-autoritaire standpunten te begrijpen en te verdedigen.”

Zelfs als de slapenden liever in coma blijven, herinnerde dit berichtje me eraan dat het nog steeds waardevol is om dergelijke dialogen aan te gaan. Ik zal doorgaan met het verspreiden van de zaden van informatie die nodig zijn om de desinformatiecampagnes van het Ministerie van Waarheid te bestrijden – hoe lang ze de Winston Smiths van de wereld ook overleven.

“IS DE MAINSTREAM MEDIA EEN BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID EN HET GEZOND VERSTAND?”

De volgende video van de Academy of Ideas lijkt een passende aanvulling op dit artikel, omdat het zowel het versterkende karakter van massacommunicatie, mogelijk gemaakt door het Internet, onderzoekt als de daaropvolgende totalitaire pogingen om de informatiestroom te controleren.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Maar uiteindelijk, na veel lijden en dood, zal de waarheid over deze kwade agenda zegevieren en zal er veel geween en knarsetanden zijn”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMondkapjesdragers zijn gemener, egoïstischer, minder moreel, en gewelddadiger
Volgend artikelKinderen opofferen aan covid vaccins
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Als de gevaccineerden nog alleen kunnen overleven met aidsremmers zullen ze ons verwijten waarom ze hen niet tijdelijk hebben verwittigd. PZG.

  • Zo moeten we ook onze taal zuiveren van deze vreemde Talmudische smetten, gelieve niet te spreken van een vaccinatie want dit is een mrna-injectie, die heeft net zoveel met een vaccine te maken als een bal gehakt, half om half gesneden. Daarenboven is er 1) geen virus, is er 2) geen bewijs van het bestaan van het virus en dus moet daaruit leiden — de logica gebied het — 3) dat testen niet kunnen detecteren, 4) injecties niet kunnen genezen en 5) mensen het niet kunnen overdragen. Ik heb dit vele malen in de comments proberen uit te leggen, wilt u alstublieft stoppen om middels taal dit angstcircus overeind houden? Taal is oordelend recht en vormt de toekomstige werkelijkheid. Tot slot, er is in samenwerking met WEF, voldaan aan landverraad en hoogverraad— in de dwang en censuur voldoen aan de voorwaarden voor zowel oorlogsverklaring alsmede genocide. Wij doen er goed aan deze termen dan ook te bezigen, los van het feit of wij ze prettig vinden klinken. Uwer kameraad Julianus Civilis Gaius https://niburu.co/blijvend-actueel/15994-postulaten-van-koch-er-kan-niemand-doodgaan-aan-covid-19-breaking

   • Dank voor deze uiteenzetting. Het betreffende artikel op Niburu had ik al eens gelezen maar dat is al even geleden. Dit is een goede opfrisser op de juiste tijd. Maar het zal wel weer een ‘roep in de woestijn’ blijken omdat het de massa geheel blijft ontgaan.

 2. Ik ben bezig om via de politiek de ziekenhuizen te dwingen om de reele cijfers van de IC’s in te voeren in de computer dus niet alle klachten maar op corona hangen…!!Stap2 publieke voorlichting van de overheid mbt de inhoud van de vaccins is te gebrekkig.stap3 het moet strafbaar gesteld worden om in de media zomaar alles onder corona te hangen indien dit niet kloppend en onderzocht is> want anders = het strafbaar om volk op te hitsen en zou terreur eraan ten grondslag gesteld kunnen worden> heb al enige reporters mails gestuurd en vanaf die tijd verschijnt er niet veel meer in het AD.De lamlendigheid in verzorgingstehuizen moet openbaar worden zodat het volk kan snappen dat alle doden niet zomaar onder corona gehangen kunnen worden.
  Er zou een commissie moeten komen om al deze nieuwszaken te onderzoeken, met name ook de gerechtelijke macht mbt corona

 3. Ik heb het ook geprobeerd, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat muv een enkele uitzondering daargelaten, het niet mogelijk is om inhoudelijk te discussieren met de meeste covidianen omdat ze helemaal niet (meer) zijn geinteresserd in feiten en logica.
  Ik heb me er daarom helaas bij neergelegd dat de meesten niet te redden zijn en waarschijnlijk zullen sterven als gevolg van hun blinde geloof in deze onzin.
  En hoe hard het ook klinkt, misschien moet dat dan maar gebeuren. De NWO kliek wil een reset en bevolkingsvermindering omdat ze denkt dat ze dan ongegeneerd zal kunnen regeren over het restant.
  Ik meen en hoop dat juist dat restant niet door dergelijke misdadigers zal willen worden geregeerd en in staat zal zijn een eind te maken aan die kliek, want dat restant bestaat uit vrije, zelfdenkende en zelfstandige mensen, die daarna via ellende en hard werk weer een nieuwe beschaving op zal bouwen.

 4. De leugen regeert en daarom worden ontnuchterende feiten die de zeepbel aan alle kanten doorprikken hardnekkig geweerd door het establishment. Wat dat betreft ben ik toch wel benieuwd naar dat sociale platform wat Trump binnenkort gaat lanceren. Het zal in ieder geval een stuk beter dan Facebook/Meta van Mark Zuckerberg zijn.

 5. Wat betreft het ‘wakker maken’ van ‘joe normie’: Beter ze niet direct in het diepe te gooien en het ‘simpel’ houden.
  Bij mij werkt het verhaal rondom chemtrails bijv. behoorlijk goed. Zit ook bepaalde logica in (verschil chem- en contrails)
  Geeft Joe enkele suggesties met sites waarvan je weet (of nagenoeg zeker benty van..) dat het geen gecontroleerde oppositie is en het ‘zaadje’ doet de rest.

  Een mens is van nature best nieuwsgierig dus grote kans dat die site bezocht gaat worden. Als het een site is die met meerdere thema’s dan kun je erop rekenen dat er wat ‘geklikt’ zal gaan worden. Zeker wanneer eea goed onderbouwd is.
  Maar goed, je kunt niet iedereen wakker krijgen en zolang de meesten hun ‘comfortzone’ nog te aangenaam vinden zullen ze die niet snel verlaten.

  Je doet wat je (niet laten) kunt 😉
  Opgeven is geen optie.

 6. Eens met Karel. Een covidiot laten inzien dat ze belazerd zijn door ze in het diepe te gooien werkt totaal niet. Dit aangezien ze dan moeten erkennen dat politici er niet voor hen zijn. Dat de media niet te vertrouwen is, dat medici niet te vertrouwen zijn en het ergste, dat ze mogelijk snel komen te overlijden.

  Wat wel werkt is in stappenplan opstellen en die door de tijd heen aan te passen op basis van wat in de media bekend is gemaakt. Dan heb je namelijk een insteek die niet ter discussie staat. De oversterfte is zo een mooi aanknopingspunt. Gewoon dommetje spelen in het begin. Ik dacht bla de bla dat de injecties zouden werken. Nu zien we al maanden oversterfte. Staat gewoon op de site van het CBS en kan je zonder problemen aan refereren.

  Uiteraard krijg je dan tegenwerpingen ala uitgestelde zorg. Dan kan jij weer zeggen; dat kan. Maar het RIVM gaf aan dat er 20k mensen zijn overleden door covid in 2 jaar. In december alleen stierven iets van 4k mensen door die uitgestelde zorg. Al die maanden er voor hebben we het over iets van 7.5 a 10k extra overlijdens door die uitgestelde zorg. Plus al die economische en sociale schade. Lijkt me niet echt proportioneel he?

  Zo plant je een zaadje. Ik weet het, het is pure propaganda en manipulatie want ik weet dat het allemaal bullshit is. Maar ik heb geen effectiever middel gevonden om een ingang te vinden want anders klappen ze meteen dicht en maken je belachelijk.

  Door het op deze manier te doen tast je hun ”geloof in dit alles” niet aan maar sla je een barst in het verhaal want op basis van”officiele data” die niet ontkent kan worden. Laat het rustig inzinken en pak dan door. Afhankelijk van de persoon.

  Grap bijvoorbeeld over de muilkorf dat het muggen tegenhouden is met kippengaas. Ga ze absoluut niet vertellen dat virussen niet bestaan enzo. Als ze je verbaast aankijken zorg dat je een muilkorf bij je hebt en het buiten koud is. Zet me op en adem uit zodat de condens zichtbaar is. Kijk, een virus is zo klein als dat wat je er nu ziet uitkomen. Weer een doelpunt.

  Dan kan je doorpakken met vitamine D bijvoorbeeld. Of overgewicht. Of dat de gemiddelde leeftijd van overlijden hoger is dan de leeftijdsverwachting etc etc.

  Op een zeker moment gaan ze je vragen stellen. Dan weet je dat wat controversielere zaken kan vertellen.

  Deze methode werkt het best voor mij.

  Groeten,
  Hugo

 7. Wat me opviel in de video ‘Is the Mainstream Media a Threat to Freedom and Sanity?’ is dat diverse keren de aarde als een globe werd getoond en ook dat het woord ‘global’ werd gebruikt.
  Verder werd gesuggereerd dat het internet vooral via ‘satellieten’ mogelijk wordt gemaakt.
  Wie echter onderzoek doet die weet dat bijna 100% van het internetverkeer via (onderzeese) KABELS loopt. How a Few Undersea Cables Connect the Entire Internet https://www.youtube.com/watch?v=eTBLIYJSzdc
  The history of submarine communication cables https://www.youtube.com/results?search_query=The+history+of+submarine+communication+cables
  Wie onderzoek doet die weet dat de aarde geen draaiende bal in de ‘ruimte’ is en dat er dus geen ‘ruimtevaart’ bestaat en dat dit een leugen is.
  Wie onderzoek doet die weet dat de organisatie die achter de ‘great reset’ zit dezelfde organisatie is die achter ‘heliocentrisme’ zit en het ‘algemeen aanvaarde concept van het universum’.
  Deze organisatie is het als een zogenaamde christelijke kerk vermomde Luciferiaanse-Babylonische Romeinse rijk, ofwel het VATICAAN.
  Wie onderzoek doet die weet dat een Jezuïet van dat Vaticaan in begin vorige eeuw de ‘Big Bang’ theorie heeft ontwikkeld.
  Men weet dan tevens dat zeer veel ‘kraters’ op de maan namen hebben van Jezuïtische ‘wetenschappers’.
  Wie onderzoek doet die weet waarom de huidige Paus een Jezuïet is en dat de Jezuïeten achter de schermen alle macht in handen hebben.
  ALLE MACHT!
  Namens een persoon waaraan de meeste mensen niet willen denken: satan de duivel, die zij echter LUCIFER noemen, zijn OUDE naam.
  Alleen een BOVENNATUURLIJK persoon was in staat om dit hele duivelse plan uit te werken en te laten uitvoeren door de mensen op aarde die onder zijn directe invloed staan.
  Dat zijn stuk voor stuk satanisten.
  Satan (tegenstander) werkt altijd via TERREUR = ANGST aanjagen.
  De mensen die zijn plannen doorhebben zijn niet langer meer BANG te maken.
  Maar hij heeft toch nog een troefkaart: dreigen met uitroeiing van ALLE ‘ongevaccineerden’ omdat hij weet dat onder hen zijn grootste vijanden zijn.
  Dat zijn de mensen die van JEZUS Christus houden en die door Hem zijn gered en die de Bijbel lezen en gehoorzamen en met name het onderwijs van de apostel Paulus.
  Satan wil ALLE gelovigen in JEZUS Christus UITROEIEN en verder ALLE Joden die weigeren om zich te laten ‘vaccineren’.
  Zijn grootste vijand, JEZUS Christus, wil hij het motief ontnemen om terug te keren naar de aarde, volgens de Bijbelse profetieën om hem zijn wereldmacht af te pakken.
  Hij weet dat die tijd aanstaande is.
  Hij heeft dus HAAST.
  Het plan voor de invoering van het merkteken van het beest gaat in fasen.
  https://ezekiel38departure.blogspot.com/2021/12/the-god-of-this-world-3.html?showComment=1639738508648#c3269853316281332079

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in