De afgelopen 18 maanden zijn we getuige geweest van voortdurende geestdodende propaganda van angst en verdeeldheid, voortdurende wetenschappelijke censuur, en onredelijke politieke agenda’s die de mensen niet dienen. Waarom is er zo’n agressieve drang van werkgevers, overheid en gezondheidsambtenaren om mensen te dwingen deze experimentele injecties te nemen? Waarom worden vaccins nu verplicht gesteld voor jonge kinderen? En nog belangrijker, wat is er gebeurd met onze grondwet, geïnformeerde toestemming, en het Handvest van de Grondrechten, schrijft MB Bose.

Bijvoorbeeld:

Artikel 2A&B: het recht op vrijheid van geweten, godsdienst, gedachte en levensovertuiging zoals dat van toepassing is op de keuze van de medische procedure.

Artikel 7: het recht op leven, vrijheid en veiligheid van de persoon en het recht om niet te worden beroofd van dit recht tenzij in overeenstemming met de beginselen van fundamentele rechtvaardigheid. Beschermt uw rechten tegen gedwongen medische behandeling.

Mobiliteit van burgers:

Artikel 6 (1) Iedere burger van Canada heeft het recht Canada binnen te komen, er te verblijven en het te verlaten. Rechten om te verhuizen en in het levensonderhoud te voorzien. (2) Iedere burger van Canada en iedere persoon die de status van permanent ingezetene van Canada heeft, heeft het recht a) naar iedere provincie te verhuizen en zich daar te vestigen; en b) in iedere provincie in het levensonderhoud te voorzien.

In plaats van de mensen aan te moedigen regelmatig aan lichaamsbeweging te doen, gezond te eten, dagelijks supplementen in te nemen en hun immuunsysteem te versterken, is de enige oplossing die onze regering en gezondheidsambtenaren voorstellen om een einde te maken aan de pandemie, zich binnen drie maanden tweemaal te laten vaccineren, en daarna voortdurend booster injecties te geven.

“We hebben een overeenkomst bereikt met Pfizer voor 35 miljoen boosterdoses voor volgend jaar, en 30 miljoen in het jaar daarna, en het werk houdt daar ook niet op. We zijn voortdurend in gesprek met andere vaccinfabrikanten over hun plannen voor boosterdoses.” ~ Justin Trudeau, minister-president van Canada

Waarom werden bij uitbraken in het verleden, zoals H1N1, SARS, Ebola, Mexicaanse griep, tuberculose of de seizoensgriep, maskers en sociale afstand niet verplicht gesteld? Heeft de regering toen het land in lockdown geplaatst? Werden kerken bevolen de persoonlijke eredienst te staken, terwijl grootwinkelbedrijven en slijterijen open bleven?

Er zijn nog veel meer onbeantwoorde vragen, zoals:

Waarom worden er nog steeds vaccinpaspoorten ingevoerd, terwijl gezondheidsfunctionarissen duidelijk weten dat dit in strijd is met de wet op de gezondheidsinformatie, de wet op de vrijheid van informatie en de wet op de privacy? Waarom worden maskers na een jaar nog steeds verplicht gesteld, ondanks alle wetenschap en peer-reviewed studies waarin wordt uitgelegd dat maskers (ademhalingsbarrières) niet werken, zelfs niet na mensen die volledig zijn gevaccineerd?

  Ernst Wolff - Waarom we dit gaan winnen Nederlands Ondertiteld

“Deze ademhalingsbarrières zullen hypoxemie veroorzaken. Hypoxemie is onvoldoende zuurstof in je lichaam. Hypoxemie veroorzaakt trombose. Trombose zijn bloedstolsels in je aderen en slagaders. Wat veroorzaakt nog meer trombose? Covid-19 vaccins. Nu weet je waarom ze maskers en de prik pushen. Dit is waar het om gaat. Trombose is nooit goed als er bloedklonters zijn.” ~ Chris Schaefer, Respirator Specialist, Edmonton

Waarom zien sommigen het wel en anderen niet?

Het wordt duidelijk dat er twee groepen zijn. De eerste groep bestaat uit mensen die over het algemeen geloven wat hen verteld wordt. Zij leven in een wereld waar de regering de hoogste vorm van gezag is en vertrouwd moet worden. Zij geloven dat verkiezingen een eerlijke afspiegeling zijn van de wil van het volk. Zij geloven dat politici er over het algemeen zijn om ons te helpen en dat wij hen moeten volgen omdat wij leiders nodig hebben om de samenleving efficiënt te leiden. Zij plaatsen wetenschappers, academici en artsen op een voetstuk omdat artsen zogenaamd objectief zijn en zonder meer vertrouwd moeten worden. Deze eerste groep heeft hun hele leven te horen gekregen dat alles goed komt als ze de regels maar volgen.

De tweede groep daarentegen bestaat uit mensen die niet noodzakelijk geloven wat hen wordt verteld. Zij begrijpen dat mensen complex zijn en niet altijd de waarheid vertellen en dat sommige mensen bijbedoelingen hebben. Voor de tweede groep moet vertrouwen verdiend worden; zij kunnen sceptisch zijn; zij luisteren naar een verkooppraatje, maar gaan dan zelf op onderzoek uit om dingen te verifiëren. Uiteindelijk hechten zij waarde aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid om te spreken, de vrijheid om hun eigen leven te leiden zoals zij dat willen. Zij geloven dat mensen moeten leven en laten leven, dat we allemaal vrij moeten zijn om ons leven in vrede te leiden.

De perceptie van de werkelijkheid voor deze twee groepen is zo verschillend dat wanneer zij naar dezelfde kwestie kijken, hun interpretaties en conclusies ongelooflijk uiteenlopen. Als het over vaccins gaat, zouden de onwakkere groep en de wakkere groep niet verder uit elkaar kunnen liggen. Terwijl de onwakkere groep gelooft dat regeringen en bedrijven alleen maar proberen om de wereld veiliger te maken, analyseert de wakkere groep alles kritisch en besteedt een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan het vinden van antwoorden buiten de mainstream nieuwsmedia om.

Wakkere mensen weten dat het politieke establishment fundamenteel corrupt is. Het is onmogelijk om een hoog politiek ambt te bereiken zonder op de een of andere manier gecompromitteerd te worden, zoals gechanteerd, omgekocht, en bedreigd. Politici zullen geneigd zijn hun allianties te dienen, zelden het volk.

  De giftige mRNA-vaccins: Medische fouten of "langzame genocide"?

Wakkere mensen zijn zich ervan bewust dat vaccinpaspoorten niets te maken hebben met gezondheid, maar met het binden van mensen aan een digitale identiteit. Burgers kunnen worden beloond, gestraft, gemanipuleerd, opgespoord en gevolgd, wat allemaal leidt tot een totalitaire controlestaat.

“Onder het mom van Covid-19 hebben de bankiers besloten dat ze de macht niet langer willen delen met het electoraat of de volksvertegenwoordigers. De centrale banken hebben in wezen besloten om de macht over te nemen, en de ultieme voltooiing hiervan zal zijn wanneer zij digitale valuta’s introduceren die worden gecontroleerd en beheerd door de centrale bank. Waarom is dit cruciaal? Omdat er geen geldsysteem zal zijn. Er zal een financieel controlesysteem zijn. Om dit systeem te implementeren, hebben ze de vaccinpaspoorten nodig. Het doel van de vaccinpaspoorten heeft niets te maken met gezondheid, maar met de implementatie van een nieuw digitaal financieel transactiesysteem, wat in essentie volledige controle is.” ~ Catherine Austin Fitts, voormalig Federaal Huisvestingscommissaris

Wakkere mensen weten dat het verkopen van vaccins zeer winstgevend is. Het Centre for Disease Control is in particuliere handen, voornamelijk van grote farmaceutische bedrijven. Het maakt immense winsten van miljarden dollars. De wakkere mensen weten ook dat de Wereldgezondheidsorganisatie grotendeels wordt gefinancierd door Big Pharma om hen te helpen markten te creëren over de hele wereld. Alsof dat nog niet erg genoeg is, is Big Pharma de enige industrie ter wereld die machtig genoeg is om regeringen wetgeving te laten aannemen om vaccinproducenten vrij te stellen van elke aansprakelijkheid voor schade die zij kunnen veroorzaken.

“CDC is eigenlijk een vaccinbedrijf. CDC heeft een totaal budget van ongeveer 11 miljard dollar per jaar, dus de regelgevende instantie verdient geld door mensen dit vaccin op te dringen en te verplichten en er vervolgens geld op te innen en de gezondheidseffecten te negeren wanneer mensen gewond raken, en dit zijn nul-aansprakelijkheidsproducten. De WHO is gewoon een marionet voor de farmaceutische industrie.” ~ Robert F. Kennedy, Jr., Milieu-advocaat & Advocaat voor Children’s Health Defense

Wakkere mensen weten dat ze sceptisch moeten zijn over wat hen wordt opgedrongen. Deze grote farmaceutische bedrijven hebben een verschrikkelijke staat van dienst. Decennialang hebben ze over de hele wereld problemen veroorzaakt, zijn ze het onderwerp geweest van talloze strafrechtelijke onderzoeken, en hebben ze stilletjes een schikking getroffen voor miljarden dollars.

Wakkere mensen weten dat er doden zullen vallen en dat er langdurige gevolgen voor de gezondheid zullen zijn na het nemen van de mRNA-vaccins. De mainstream media probeert dit duidelijk in de doofpot te stoppen. Wanneer machtshongerige en hebzuchtige mensen gemotiveerd zijn om ons tot iets te dwingen, is het dan verstandig om vraagtekens te zetten?

  Matthew Perry zwoer pedofielenbende in Hollywood te ontmaskeren voordat hij dood werd aangetroffen

De wakkere en de onwakkere zien de wereld op totaal verschillende manieren. Een paar jaar geleden zou dit prima zijn geweest. Zij zouden immers hun leven mogen leiden zoals zij dat willen. Het probleem nu is echter dat zij zelfs weigeren te begrijpen dat zij in gevaar zijn; zij blijven onwetend en apathisch en laten de slechte mensen hun gang gaan. Wakkere mensen begrijpen dat als meer mensen wakker zouden worden en zouden erkennen wat er werkelijk aan de hand is, de machthebbers geen kans zouden hebben ons te manipuleren. Hoewel het moeilijk is om mensen wakker te maken, moeten we het blijven proberen.

Op dit moment controleren de psychopaten het narratief, maar dat wordt steeds minder. Dit kan verklaren waarom de regering zo wanhopig is om iedereen te laten vaccineren. Als mensen hun levensonderhoud verliezen, zullen ze wakker worden en zal het narratief verschuiven. De wakkeren zullen blij zijn dat ze aan hun principes hebben vastgehouden en niet zijn gezwicht voor propaganda, pressietactieken en dwang. We moeten opstaan en de waarheid blijven spreken.

Wanneer zal dit voorbij zijn?

We hebben zoveel mogelijk mensen nodig die actie ondernemen en weigeren te gehoorzamen. Als de regering zegt dat je op je werk een mondkapje moet dragen en je moet laten vaccineren om je baan te behouden, dan word je getest om te evalueren wat je soevereiniteit waard is. Wat betekent vrijheid voor jou? Als je eenmaal je vrijheid en soevereiniteit opgeeft, krijg je die misschien niet meer terug. Professionals in de gezondheidszorg, luchtvaartpersoneel, ordehandhavers en brandweerlieden komen bijvoorbeeld op voor hun rechten en medische vrijheid door hun baan op te geven.

De mensen moeten zien dat dit oplichterij is. Het is tirannie en corruptie op het allerdiepste niveau. Regeringen dringen deze agenda over de hele wereld door. Het is niet alleen Noord-Amerika, maar andere regeringen werken ook samen. Dit had niet kunnen gebeuren zonder georganiseerde planning en coördinatie achter de schermen.

Voor degenen die wakker zijn, hou vol en blijf sterk. Weet dat jullie aan de goede kant van de geschiedenis staan.

“Het is makkelijker mensen voor de gek te houden dan ze te overtuigen dat ze voor de gek zijn gehouden.” ~ Mark Twain


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het SchapensyndroomVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAlleen die met zuiver bloed zullen de vaccinholocaust die tegen de mensheid wordt losgelaten overleven … het spike-eiwit in vaccins veroorzaakt genetische DESINTEGRATIE
Volgend artikelBooster syndroom: Natuurarts slaat alarm over Covid-vaccins die de witte bloedlichaampjes bij elke injectie meer en meer doen dalen, en gevaccineerden in AIDS-achtige patiënten veranderen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Waarom dit, waarom dat? Blijf vooral vragen. Hoe dan ook, hier is het antwoord:
  Het is oorlog, dit is de derde wereldoorlog van de wereldelite tegen de gewone mensen.
  De wereldelite heeft de meeste politici gekocht en de media en de gifmengers van BigFarma.
  En van de politici die tegenspel geven moet je ook nog maar afwachten of ze niet voor de show ook nog betaald meespelen. Het lijkt daar erg op, van de minister en de premier luisteren niet naar ze en er gebeurt helemaal niets. Ik denk datwe moeten wachten tot het aantal doden alleen nog maar aan de vaccins te wijten is en dat die smerige werkelijkheid niet meer te ontkennen valt. Maar onthoud nu eindelijk dat dit de derde wereldoorlog is.

 2. Ach ja ademhalen .
  Even refereren aan eerder lijntje hier op FN .
  https://www.frontnieuws.com/het-economisch-wereldforum-promoot-het-smart-masker-van-de-toekomst-dat-je-waarschuwt-als-je-het-vergeet-te-dragen/
  Off Topic ”
  Duidelijk een Niet Dus voor mij .
  Weet niet hoelang ik nog heb leef van dag tot dag .
  Ik heb al een tijd last van mijn ademhalen .. beheersbaar benauwd bij tijden .
  Heb ook veel gedaan aan ademhalings techniek en vooral niet in paniek raken .
  Bovenal behoor ik tot de groep gelukkige mensen “Astma lijders gaan gierend naar bed en staan fluitend op 😛 ” Wat betreft deze oorlog .. ik blijf optimisties en al heel lang bewust dat alles vergangkelijk is . Blijf positief . ” PP.S een entiteit die wacht op onze geest vonk GOD genaamd.
  Geometrisch oneindige dimensie . Heb in het verleden intressante deeltjes gelezen (Carlos Castaneda) Komt er ook in voor , dat de indianen het zien als de grote adelaar waar alle geest vonken door zijn snavel worden opgenomen .. de wakkere gaan er langs bij de voet van de adelaar ..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in