Ja, het bestond, de vaccinleugen. Hoezeer de media momenteel ook proberen de huidige onthullingen te relativeren of af te doen als “manipulatie”. Hun tactiek: ze ontkennen de leugen met antwoorden op vragen die niet eens gesteld zijn. Dit is bedoeld voor deze mensen. Zodat ook zij begrijpen waar het echt om gaat. Een waterdichte analyse voor Dummies, schrijft Stefan Millius.

Leugens, bluf, onwaarheid, overdrijving. Hoe u de gebeurtenissen rond de Covid-19 vaccinatie ook wilt noemen, één ding is zeker: het is gebeurd. Maar wat precies – en wat niet? Wie moeten we geloven als sommigen spreken over de Covid-19 vaccinleugen en anderen beweren dat er helemaal niets is gebeurd? Dat is gemakkelijk af te breken.

De feiten

Wat zeker en onbetwist is, is dat de op mRNA gebaseerde vaccins tegen Covid-19 van Biontech/Pfizer en Moderna niet zijn getest om na te gaan of zij in staat zijn infectie met het virus en de overdracht ervan op derden te voorkomen. De fabrikanten hebben ook niet beweerd dat dit het geval is. Noch in de studies rond de vaccins, noch in de documenten op basis waarvan de staten vervolgens goedkeuring gaven. Het antwoord dat een medewerker van Pfizer gaf tijdens een ondervraging voor het EU-parlement was echter nieuws voor het grote publiek. Op de vraag of de vaccins werden getest op infectie en overdracht van het virus voordat ze op de markt werden gebracht, verklaarde de dame dat dit niet het geval was. Omdat de gemiddelde consument niet alle goedkeuringsdocumenten van de fabrikant of van de lokale gezondheidsautoriteit bestelt en leest, was deze informatie nieuw voor hem. Dit is het uitgangspunt voor de bewering dat er sprake is van een “vaccinleugen”.

De inleiding

Met veel tamtam werden de vaccins tegen Covid-19 wereldwijd aangekondigd en uiteindelijk geïntroduceerd. Er werd gezegd dat vaccinatie de enige manier was om de pandemie te stoppen, nadat maanden van een cascade van maatregelen – van hygiëne- en afstandsvoorschriften tot verplichte maskering en lockdowns – geen waarneembare resultaten hadden opgeleverd. De spil van de vaccinatiecampagne van 2021 was de belofte om de verspreiding van het virus te stoppen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Het Zwitserse Federaal Raadslid Alain Berset verklaarde zelf meermaals in interviews, op social media en voor de camera dat vaccinatie infectie met het virus en de overdracht ervan op derden zou voorkomen. Er werd gesproken over een “game changer” die de dodelijke dreiging zou elimineren.

  Paniek: Twee ingrediënten van vaccins die niet goedgekeurd zijn voor mensen

De begeleidende maatregelen

Deze belofte was de basis om gevaccineerde mensen voor te stellen als ongevaarlijk voor anderen en ongevaccineerde mensen als een publiek gevaar. Dit was de basis voor de invoering van het Covid-paspoort. De stelling: gevaccineerde mensen zijn veilig onder elkaar, maar zodra ongevaccineerde mensen zich bij hen voegen – in restaurants, op evenementen – kunnen ze elkaar infecteren en blijft het virus circuleren. De populaire uitdrukking “pandemie van de ongevaccineerden” stamt uit die tijd. Dit wijst er duidelijk op dat gevaccineerde mensen niets meer te maken zouden hebben met de gebeurtenissen rond het virus. Tegelijkertijd werd gecommuniceerd dat natuurlijk alleen de ongevaccineerden nog steeds de ziekenhuizen en dus het gezondheidsstelsel belasten. Deze suggestie leidde ertoe dat elke paniek-krantenkop en elke uitgestelde operatie in een ziekenhuis de schuld kon krijgen van de ongevaccineerden. Het resultaat was de bekende tweedeling tussen de twee groepen.

De goocheltruc

Het idee dat gevaccineerde mensen nooit meer met het virus te maken zouden krijgen, dat ze niet geïnfecteerd zouden kunnen raken en dus niet ziek konden worden, bleek al snel een misvatting. In de officiële communicatie werd de vaccinatie vervolgens geleidelijk verkocht met andere argumenten. Ineens werd alleen nog gezegd dat het ernstige ziekteverlopen of de dood voorkwam. Hierdoor konden de autoriteiten vasthouden aan hun voorstelling dat vaccinatie de gezondheidszorg zou beschermen tegen overbelasting. De bewering dat het vaccin infectie en verdere overdracht voorkomt, is niet geheel verdwenen. Het bleef tot eind 2021 en ver in 2022 gebruikt worden door politici, medische professionals en de media, maar stond niet meer op de voorgrond. Pas met de officiële en breed uitgemeten verklaring aan het Europees Parlement werd de kennis over het beperkte effect van vaccinatie algemeen bekend. Intussen zal niemand deze bewering meer doen.

De collaborateurs

De beschuldiging van leugens die in individuele media, in de eerste plaats in “Weltwoche”, werd geuit, was niet tegen de fabrikanten gericht. In hun documentatie over het vaccin hadden zij niet beweerd infectie en overdracht te kunnen voorkomen. Waarbij men moet tegenwerpen dat zij op zijn minst bereid waren om mee te gaan in de leugen – met onduidelijke beloften op hun websites en met verklaringen van hun vertegenwoordigers in interviews. En op geen enkel moment hebben zij zich verzet tegen de onware beloften van redding door hun klanten, de staten die de vaccinatie kochten. Zij stonden toe, en niet bepaald onwelwillend, dat de kopers van hun product het effect publiekelijk overdreven en dit tot basis van hun beleid maakten. Zo waren ze tenminste betrokken.

  Na inname van het COVID-vaccin: Dit gebeurt er 2 weken later

De leugen

Zelfs als men het gedrag van de fabrikanten slechts classificeert als moreel grensverleggend en niet geheel zuiver, is het woord “leugen” nog steeds niet overdreven. En dit onder verwijzing naar de mensen die vanaf het begin wisten dat infectie en overdracht van het virus zelfs met vaccinatie nog steeds mogelijk was, maar uitdrukkelijk het tegendeel beweerden. Dit betreft in de eerste plaats de Federale Raad, het Federaal Bureau voor de Volksgezondheid, de wetenschappelijke task force en andere federale deskundigen. Zij moesten weten wat vaccinatie wel en niet kon doen, gezien hun intensieve betrokkenheid bij de vaccins en het feit dat zij deze zo massaal propageerden. Het was dus een leugen om een effect te beloven dat niet bestond. Discriminatie van ongevaccineerden en daarmee de tweedeling van de samenleving was het directe gevolg van deze leugen. De media en hun factcheckers, die deden alsof ze altijd op de hoogte waren en de valse beweringen uit de mond van politici of deskundigen herhaalden of zelfs verankerden in hun eigen artikelen, waren een doorslaggevend element om de leugen te kunnen verspreiden.

De relativering

Toen er voor het eerst sprake was van de “vaccinleugen”, verzwegen de meeste media aanvankelijk de hele zaak. Zij waren het niet eens met de beschuldiging en ontkenden deze ook niet, het was gewoon niet gebeurd. Met de toenemende druk, ook vanuit de gelederen van de bevolking, kon deze tactiek niet langer worden volgehouden. Geleidelijk aan verschenen er artikelen over het onderwerp, zelfs in de titels die tweeënhalf jaar lang kritiekloos het Corona-beleid van de federale regering hadden gesteund. Hun teneur: er is geen leugen over vaccinatie. Deze verklaring was grofweg gebaseerd op twee stellingen.

Eerste stelling: het feit dat vaccinatie noch infectie noch overdracht van het virus voorkomt is niet nieuw, dit is altijd bekend geweest en is nooit verzwegen door de fabrikant, er is dus niet gelogen. – Zoals gezegd is de beschuldiging van liegen over de vaccinatie niet in de eerste plaats gericht tegen de fabrikanten, maar tegen de “wederverkopers” van de vaccinatie. En die hebben talloze malen verifieerbaar gelogen. Dit is bijzonder ernstig omdat de gewone burger niet kan weten wat er aan de hand is en dus moest vertrouwen op de informatie van de staat, die hem de vaccinatie opdrong. Net als in de tweeënhalf jaar daarvoor worden uitspraken en handelingen van de regering tot het uiterste verdedigd. Er is zelden een duidelijker geval van oneerlijkheid van de staat geweest dan dit, en bij elke andere gelegenheid zou elke verstandige journalist erop gesprongen zijn.

  De uitvaartbranche is booming. En niet vanwege Covid

Tweede stelling: de staat en zijn vertegenwoordigers zouden ook niet gelogen hebben, aangezien vaccinatie daadwerkelijk infectie en overdracht vermindert. – Gezegd moet worden dat er pas sprake was van een vermindering toen het niet anders kon; eerder werd aantoonbaar gezegd dat gevaccineerde mensen helemaal niet meer besmettelijk waren. Federaal raadslid Alain Berset, bijvoorbeeld, deed dat op Twitter of op “10 vor 10” van SRF zonder de minste twijfel te laten bestaan. Er werd nooit gezegd dat men na vaccinatie minder besmettelijk was of het virus minder sterk doorgaf – het werd in absolute termen geformuleerd. Ook de paar studies die zogenaamd een vermindering aantonen en nu worden aangehaald, kunnen in twijfel worden getrokken. Telkens weer werden studies naar voren gebracht die het officiële Corona-beleid dienden, terwijl andere gewoon werden verzwegen of verduisterd. Maar zelfs als ze gelijk hebben en er een vermindering van de virale belasting is: zo is het vaccin ons nooit verkocht – en daarin ligt de leugen.

De essentie

Het feit dat het vaccin niet kan doen wat ons is beloofd, is slechts één kant van de medaille. Het andere is dat de bijwerkingen altijd zijn gebagatelliseerd. Degenen die leden na vaccinatie of zelfs ernstige gezondheidsgevolgen ondervonden, waren altijd betreurenswaardige individuele gevallen. De getroffenen moeten vechten om serieus genomen te worden – zelfs tot het punt dat ze beweren dat het waarschijnlijk een geval van “long covid” was. Ter herinnering: “Vaccinatie is veilig” was een even vaak gehoorde uitspraak als “Vaccinatie voorkomt infectie en overdracht van het virus”. Maar als over de absoluut centrale vraag wat het beschermende effect is gelogen is, waarom zouden we er dan nu op vertrouwen dat de waarheid wordt verteld over de vraag naar de negatieve effecten van vaccinatie?

Sorry, dat was nogal veel tekst. Maar er is een reden dat de boekenreeks “Voor Dummies” altijd uit dikke boekwerken bestaat.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Net als het “vaccin” zijn Chemtrails langzame genocideVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelScott Ritter: Een “gevaarlijk, bloederig en smerig spel”
Volgend artikelBeangstigende beelden van een balsemer die ongewone “vezelige” stolsels rapporteert
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. On Topic, Corona gerelateerd.

  “David Icke 2 jaar verbannen uit EU-landen, gelabeld als ’terrorist’: ‘Zo bang is de sekte voor hem’”

  “Het kabinet heeft besloten dat David Icke Nederland niet in mag. De Brit zou spreken op een demonstratie van de organisatie Samen voor Nederland op de Dam in Amsterdam. De IND gaf het advies Icke de toegang te weigeren na overleg met politie en de NCTV.”

  https://www.ninefornews.nl/david-icke-2-jaar-verbannen-uit-eu-landen-gelabeld-als-terrorist-zo-bang-is-de-sekte-voor-hem/

  • Dit schept alleen maar een precedent voor andere ongewenste lieden: “als we jou niet moeten, dan mag je 2 jaar lang nergens meer komen”.

   Dat is dus een straf, terwijl Icke helemaal niets crimineels heeft gedaan. De sekte is alleen bang dat hij het anti-semitische geluid zou vergroten en versterken. De leden van de sekte zijn niet eens semieten. Joden zijn geen semieten namelijk. Ze hebben de identiteit van originele Israelische inwoners gebruikt, maar zijn genetisch niet semitisch. Er bestaan geen Hebreeuwse, Israelische nazaten van Abraham meer. Alleen nog sefardische, asjkenazische of misrahi joden. En die hebben genetisch geen pure oorsprong van Abraham meer.

   Het label “anti-semitisch” slaat dan ook helemaal nergens op, maar men wordt huiverig om zich uit te laten tegen deze huichelaars. Ikzelf ben niet anti-semitisch. Ik ben anti-huichelaars. Ik ben anti-criminelen. En ik ben anti-antichrist, anti-communist, anti-marxist, anti-zionist.

   • Het is zelfs zo dat het woord ´jood´ / ´joden´ rond het jaar 1600 de Bijbel in is gerommeld. Het woord ´jood´ heeft niets van doen met het Hebreeuwse volk / het volk Israel, nabestaanden van Jacob. Zo ook is de Naam van God ruim 6000 keer uit de Schrift verwijderd en vervangen door Heer / Lord. Hmz.

   • En jazeker wel zijn er nog nabestaanden van Jacob / het volk Israel, alleen zijn ze niet op die locaties waar men ze zou denken te kunnen traceren. Alhoewel dat ook niet helemaal waar is, gezien de attack van niet zo lang geleden op een bepaald zogenaamd niet bestaand of beter gesteld niet erkend land… Van die attack heeft FN destijds verslag gedaan. Ik zeg verder niets.

  • @Druif >> (“David Icke 2 jaar verbannen uit EU-landen, gelabeld als ’terrorist’: ‘Zo bang is de sekte voor hem’”
   “Het kabinet heeft besloten dat David Icke Nederland niet in mag. )

   Maar wel 12 IS vrouwen + 28 kids hier heen halen.. ??

 2. Het is wel ‘on topic’, de hete of koude brei waar iedereen inzit is complex en ingewikkeld, en is ondermeer een myriade van verstrengelde instituties, ideeen en macht. Waarbij de macht constant wordt versterkt en vergroot. Macht, in welk of wiens belang?

  “Ideologische ondermijning of psychologische oorlogsvoering veranderen de perceptie van de werkelijkheid zodanig dat ondanks de overvloed aan informatie niemand in staat is tot verstandige conclusies te komen in het belang van de verdediging van zichzelf, hun familie, hun gemeenschap en hun land.”
  – Yuri Bezgemov, voormalig KGBer, vorige eeuw

  “Complottheorieën, antisemitisme en Holocaustontkenning kunnen de democratische rechtsstaat schaden. Enerzijds omdat de legitimiteit van gezagdragers wordt ondermijnd, anderzijds omdat in nationale wetgeving en internationale verdragen een verbod is vastgelegd op het aanzetten tot haat.”
  – CIDI/(Min.)JenV, 3 november 2022

  Mensen ervaarden het de afgelopen jaren al meer, met de lijntjes die getrokken worden sta je al snel aan de verkeerde kant (volgens de macht).

  • Hoi Frank

   Je vraagt macht in wiens belang. Ik denk dat deze quote van Orwell uit het boek 1984 je eea helpt te begrijpen.

   “Now I will tell you the answer to my question. It is this. The Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power, pure power. What pure power means you will understand presently. We are different from the oligarchies of the past in that we know what we are doing. All the others, even those who resembled ourselves, were cowards and hypocrites. The German Nazis and the Russian Communists came very close to us in their methods, but they never had the courage to recognize their own motives. They pretended, perhaps they even believed, that they had seized power unwillingly and for a limited time, and that just around the corner there lay a paradise where human beings would be free and equal. We are not like that. We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means; it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power. Now you begin to understand me.”

   Groeten,
   Hugo

   • hoihoi
    nee hoor, was geen vraag
    en
    nee hoor, nazi-laster is aan de verkeerde kant

    Commentaren kunnen de democratische rechtsstaat schaden. Enerzijds omdat de legitimiteit van gezagdragers wordt ondermijnd, anderzijds omdat in nationale wetgeving en internationale verdragen een verbod is vastgelegd op het aanzetten tot haat.
    -angstvallige nieuwspraak

    • Hoi Frank,

     Dan heb ik je verkeerd begrepen maar dat is prima omdat we als bonus mooie quotes hebben kunnen delen waar (de jouwe iig voor mij) sommigen allicht wat van kunnen leren (smile).

     Oprechte vraag, heb jij ooit wat echte macht gehad of nog steeds hebt? Ik wel (uiteraard niet op heel hoog niveau) maar echt scary wat dat met je doet als eea echt verkeerd gaat.

     Om er gewoon nog een quote tegenaan te gooien. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely.

     Groeten,
     Hugo

    • Echte macht? ws. niet zoals jij bedoelt, vanuit een positie met enige invloed of autoriteit.

     ‘Wat schrijf je?’ vroeg de Rebbe. Verhalen’, zei ik. Hij wilde weten wat voor verhalen: waargebeurde verhalen. ‘Over mensen die je hebt gekend?’
     Ja, over mensen die ik gekend zou kunnen hebben. ‘Over dingen die gebeurd zijn?’ Ja, over dingen die gebeurd zijn of hadden kunnen gebeuren. Maar dat is niet gebeurd? Nee, niet allemaal. In feite werden sommige verzonnen van bijna het begin tot bijna het einde. De Rebbe leunde naar voren alsof hij me de maat wilde nemen en zei met meer verdriet dan woede: “Dat betekent dat u leugens schrijft! Ik antwoordde niet onmiddellijk. Het uitgescholden kind in mij had niets ter verdediging te zeggen. Toch moest ik mezelf rechtvaardigen. ‘De dingen zijn niet zo eenvoudig, Rebbe. Sommige gebeurtenissen vinden wel plaats, maar zijn niet waar; andere wel – hoewel ze nooit hebben plaatsgevonden.’
     – Elie Wiesel in Legends of Our Time, Schocken Books, New York, 1982, p. viii van de inleiding.

     “Ons vermogen om onze morele normen selectief in en uit te schakelen … helpt verklaren hoe mensen het ene moment barbaars wreed en het andere moment mededogend kunnen zijn. -Albert Bandura20”

     “Wat mij het meest opviel was hoe de meeste mensen in dit onderzoek hun gevoel van identiteit en welzijn ontleenden aan hun directe omgeving in plaats van aan zichzelf, en dat is waarom ze instortten – ze konden gewoon niet tegen de druk – ze hadden niets in zich om dit alles te weerstaan. -Jerry-5486”
     – Philip G. Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil

     have a good one

     “.. refuse to control real criminals (anarchy!?) .. control the innocent (tyranny!?).”
     Believe what you want, “..those that are capable of tyranny, are capable of purging the heresy to sustain it.”
     Some deconstruction is needed – Clown World

 3. Ik vind dat de schrijver nog een paar fundamentele leugens is vergeten. Het begint al bij de mortaliteit en welke groepen het meest vatbaar zijn. Vervolgens is er een PCR test, die alleen maar false positives geeft. Tegelijk is de griep al twee jaar lang verdwenen.
  Tel daar ook nog eens bij op dat het bestaan van virussen nog nooit is aangetoond en dat het directe verband tussen een virus en een ziekte nog nooit is aangetoond.

 4. Het komt er dus op neer; dat iedereen die dit experimentele genetische DNA veranderde injecties hebben gepromoot, er vrolijk erop los mocht fantaseren en hoe groter de leugens, hoe beter het was om de bevolking bewust te misleiden. Nu het tij aan het keren is, ontkennen ze het glashard hard dat zij alles aan elkaar hebben gelogen. Zodat zij er zonder kleerscheuren eraf kunnen komen.

  Het is het zelfde met moorden met voorbedachte raden. Als iemand iemand vermoordt dan is hij/zij een moordenaar.
  Als die persoon meerdere vermoord is hij/zij een serie moordenaar. Maar als die persoon miljoenen vermoord krijgt hij/zij een nobel prijs van de vrede. De leugen regeert, alles wordt 180 graden omgedraaid zodat keihard liegen, als zuivere eerlijkheid wordt voor gesteld aan de bevolkingen.

 5. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/10/31/faith-leaders-promotes-covid-vaccine.aspx

  ´Zelfs voormalige Amerikaanse presidenten predikten het evangelie van de COVID-prikken, zoals te zien is in de video hierboven. Daarin herhalen ze de Grote Leugen – dat de schoten infectie en verspreiding zullen voorkomen, waardoor een einde komt aan de pandemie. Maar het inschakelen van geloofsleiders is misschien wel een van de meest effectieve, maar flagrante manieren geweest om schoten in de armen te krijgen.´

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in