Dit is geen miljardenfraude. Het berooft u niet alleen van uw levensonderhoud. Het berooft u van uw gezondheid. Het ontneemt u uw vermogens, uw vermogen om te lopen, uw vermogen om te onthouden, uw vermogen om helder te denken, uw vermogen om winstgevend te werken, uw vermogen om kinderen te krijgen en uw kans om uw volledige potentieel te bereiken, schrijft Concerned Reader.

Maar erger nog, het berooft degenen van wie u houdt van hun gezondheid, hun vermogens en op het einde van hun leven. Dit is een fraude die Bernie Madoff doet lijken op een heilige, een groentje, een amateur. En het zal eindigen in een genocide van een dergelijke omvang die Pol Pot op Florence Nightingale zou doen lijken.

Inderdaad verkleden de Pol Pots van deze genocide zich elke avond op onze tv-schermen en in onze internet nieuwsuitzendingen als Florence Nightingales, terwijl legioenen medisch ongekwalificeerde mediaprostituees het lied zingen waarvoor ze betaald worden om het voor hun kijkers en luisteraars te zingen, met het aanstekelijke refrein dat luidt:

Vaccins zijn veilig en vaccins zijn effectief.
U kunt de pers en de mensen die u hebt gekozen vertrouwen.

Ze zijn natuurlijk vooral veilig en effectief voor diegenen die door Pfizer werden uitgesloten van hun fase III-vaccinproeven, juist omdat bekend was of vermoed werd dat het vaccin voor hen niet veilig of effectief zou zijn.

De uitgesloten groepen waren –
(https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2110345/suppl_file/nejmoa2110345_protocol.pdf)

1. Andere medische of psychiatrische aandoening, waaronder recente (binnen het afgelopen jaar) of actieve suïcidale ideevorming/gedragingen of laboratoriumafwijkingen die het risico van deelname aan de studie kunnen verhogen of, naar het oordeel van de onderzoeker, de deelnemer ongeschikt maken voor de studie.

2. Bekende infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV), het hepatitis C-virus (HCV) of het hepatitis B-virus (HBV).

3. Voorgeschiedenis van ernstige bijwerking in verband met een vaccin en/of ernstige allergische reactie (bv. anafylaxie) op een bestanddeel van de studie-interventie(s).

4. Ontvangst van medicijnen ter voorkoming van COVID-19.

5. Alleen fase 1 en 2: eerdere klinische of microbiologische diagnose van COVID-19.

6. Alleen voor Sentinel-deelnemers in fase 1:

– Hypertensie
– Diabetes mellitus
– Chronische longziekte
– astma
– Roken of pruimen op dit moment
– Geschiedenis van chronisch roken in het voorafgaande jaar
– BMI >30 kg/m2
– Verwachte behoefte aan immunosuppressieve behandeling in de komende 6 maanden

7. Sentinel-deelnemers alleen in fase 1: personen die momenteel werken in beroepen met een hoog risico van blootstelling aan SARS-CoV-2 (bv. gezondheidswerkers, personeel van hulpdiensten).

8. Immuuncompromitteerde personen met bekende of vermoede immunodeficiëntie, zoals vastgesteld door anamnese en/of laboratorium-/fysisch onderzoek.

9. Personen met een voorgeschiedenis van auto-immuunziekte of een actieve auto-immuunziekte die therapeutische interventie vereist, inclusief maar niet beperkt tot: systemische of cutane lupus erythematosus, auto-immuun artritis/reumatoïde artritis, syndroom van Guillain-Barré, multiple sclerose, syndroom van Sjögren, idiopathische trombocytopenie purpura, glomerulonefritis, auto-immuun thyreoïditis, reuscelarteritis (arteritis temporalis), psoriasis, en insuline-afhankelijke diabetes mellitus (type 1).

10. Bloedingsdiathese of aandoening die gepaard gaat met langdurige bloedingen en die, naar de mening van de onderzoeker, een contra-indicatie zou vormen voor intramusculaire injectie.

11. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Voorafgaande/begeleidende therapie:

12. Eerdere vaccinatie met een coronavirusvaccin.

13. Personen die behandeld worden met immunosuppressieve therapie, inclusief cytotoxische middelen of systemische corticosteroïden, bijvoorbeeld voor kanker of een auto-immuunziekte, of die gedurende het hele onderzoek behandeld zullen worden. Indien systemische corticosteroïden kortdurend (<14 dagen) zijn toegediend voor de behandeling van een acute ziekte, mogen deelnemers niet voor het onderzoek worden ingeschreven totdat de corticosteroïdtherapie gedurende ten minste 28 dagen vóór de toediening van de studie-interventie is gestaakt. Geïnhaleerde/vernevelde, intra-articulaire, intrabursale of topische (huid of ogen) corticosteroïden zijn toegestaan.

14. Ontvangst van bloed/plasmaproducten of immunoglobuline, vanaf 60 dagen voor de toediening van de studie-interventie of geplande ontvangst gedurende de studie.

Maar hé, laten we voorschrijven dat ALLE medewerkers in de publieke sector in de VS en ALLE medewerkers in verzorgingstehuizen in het VK en ALLE burgers van Oostenrijk en Australië en Canada moeten worden gevaccineerd.

Naar de hel met zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, HIV patiënten. Diabetici, mensen met immuundeficiëntie, zwaarlijvige mensen, rokers, hepatitispatiënten, artritici, multiple sclerotica, allergiepatiënten, astmapatiënten, enzovoort, op wie geen enkele proef is uitgevoerd.

Overigens mijn verontschuldigingen voor het niet toevoegen van het bovenstaande aan de lijst van, zie Frontnieuws) 18 Leugens over Covid-19 en de Covid-19 vaccins; en 18 waarheden die ze willen verdoezelen. Het had duidelijk een lijst van 19 Leugens over Covid-19 moeten zijn.

Want het is een samenzwering zo kwaadaardig en zo onmenselijk dat geen Bond-schurk het zou durven en geen scenarioschrijver het zou durven schrijven. De reikwijdte ervan is zo universeel, zo internationaal, zo wereldwijd, dat geen regering zich er (lang) tegen heeft durven verzetten. Er staan mannen en vrouwen achter die zo rijk en machtig zijn dat zij degenen die het doorzien letterlijk kunnen “uitsluiten” van de moderne samenleving.

Laten we daarom eens kijken naar de voorvader van de huidige poging tot wereldwijde dictatuur met alle mogelijke middelen, ene Adolf Hitler. Er is een prachtige uitspraak die verschillend wordt toegeschreven aan Hitler en aan Joseph Goebbels –

“Als je een grote leugen groot genoeg vertelt en blijft herhalen, zullen mensen hem uiteindelijk gaan geloven. De leugen kan alleen in stand worden gehouden zolang de staat het volk kan beschermen tegen de politieke, economische en/of militaire gevolgen van de leugen. Het wordt dus van vitaal belang voor de Staat om al zijn macht te gebruiken om afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de doodsvijand van de leugen, en dus bij uitbreiding, de waarheid is de grootste vijand van de Staat.”

We bevinden ons momenteel in die precieze situatie met: Vaccins zijn veilig en efficiënt. Regeringen en grote bedrijven over de hele wereld onderdrukken op ongekende wijze afwijkende meningen over deze leugen. Deze onderdrukking zou een onmiskenbare rode vlag moeten zijn voor de hele mensheid dat de verklaring een leugen is. Maar helaas is dat tot nu toe niet het geval geweest.

Ik zou nog een instrument willen toevoegen aan de kunst van het verkopen van de grote leugen, en dat is status. Mensen geloven geen feiten. Ze geloven niet in wetenschappelijke waarheid. Ze geloven niet in logica. Als mensen de logica of de wetenschap zouden geloven, zou niemand het vaccin hebben genomen.

Omdat griepvaccins bij mensen nooit erg goed hebben gewerkt (ze zijn minstens een jaar verouderd wanneer ze worden toegediend) en omdat genetische vaccins bij dierproeven altijd dodelijk zijn gebleken en omdat het spike-eiwit het verkeerde eiwit is om in een vaccinatie te gebruiken, en omdat elke genetisch gevaccineerde cel door het immuunsysteem moet worden gedood, zodat uw immuunsysteem u vertelt dat vaccins dodelijk zijn voor uw cellen.

En omdat de gouden regel van de immunologie is NOOIT te vaccineren tijdens een pandemie, omdat er dan varianten ontstaan. Dit gebeurt omdat er tijdens een pandemie een maximale hoeveelheid ziekteverwekker rond het vaccin op het punt staat te muteren…

Wat mensen geloven is status. Ze geloven in beroemdheid. Ze geloven in de rijken, ze geloven in de beroemden. Ze geloven in de machtigen. Ze geloven in succes. Ze zeggen dat niets zo succesvol is als succes. Dat komt omdat succes geloofwaardigheid creëert en dat leidt tot geloof en vertrouwen.

Dus hier zijn de 5 pijlers van bedrog

1. Lieg zo erg dat niemand gelooft dat zo’n leugen realistisch kan worden verdedigd.
2. Herhaal de leugen tot in het oneindige
3. Gebruik de staat om haar burgers te beschermen, niet tegen de leugen, maar tegen de gevolgen van de leugen.
4. Onderdruk de waarheid en degenen die haar bevorderen genadeloos
5. Ervoor zorgen dat ALLE bronnen met een hoge status de leugen promoten, omhelzen, leven, ademen en schijten.

En hier is hoe die 5 pijlers worden uitgevoerd op dit moment terwijl je dit stuk leest.

1. De leugen is dat de Covid vaccins veilig en effectief zijn, De waarheid is dat het geen vaccins zijn, ze zijn niet veilig en ze zijn niet effectief tegen Covid. Een vaccin kan geen negatieve werkzaamheid hebben. De laatste cijfers in de meeste landen laten nu zien dat de vaccins een negatieve werking hebben tegen Omicron. Dat betekent dat het geen vaccins zijn. Het is gentherapie verkocht als een vaccin.

Dus de vraag die overblijft is:

Wat doen ze met onze genen?

Het antwoord onthult het grootste bedrog aller tijden en is zo ongelooflijk dat als ik het je nu vertel, je waarschijnlijk zult stoppen met lezen. Ik zal het dus later in het artikel behandelen. Maar om u niet in het ongewisse te laten. Het heeft te maken met de fundamentele vraag: Wie is de eigenaar van uw lichaam?

  Dr. Coleman: Hoeveel mensen zal deze nieuwe covid prik doden of verminken?

2. Zoals we weten uit A State of Fear van Laura Dodsworth, heeft de regering een hele afdeling SPI-B gewijd aan Psyops die de boodschap versterkt dat Vaccins Veilig en Effectief zijn.

3. Het schild dat regeringen over de hele wereld gebruiken om de gevolgen van de leugen voor hun bevolking te verbergen, zijn corrupte valse en gemanipuleerde statistieken.

Hier zijn twee van mijn favoriete voorbeelden hiervan. Ze zijn allebei zo dom dat ze lachwekkend zijn. Behalve dan dat er helemaal niets grappigs is aan de pijn, ellende en dood die het geloof in deze statistieken de mensheid berokkent.

Hier zijn de ONS-gegevens over sterfgevallen en persoonsjaren naar vax-status voor 2021 jan. 1 tot 2021 okt. 31 –
Bron – https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyv

Berekeningen voor het bovenstaande

Alle sterfte per 100.000 persoonsjaren = 100.000 x Alle sterfgevallen/Persoonsjaren

Niet Covid sterfte per 100.000 persoonsjaren = 100.000 x Niet Covid19 sterfgevallen/Persoonsjaren

Covidsterfte per 100.000 persoonsjaren = 100.000 x Covid19 sterfgevallen/Persoonsjaren

Vaccin werkzaamheid tegen alle sterfte = (niet-gevaccineerde sterfte per 100.000 persoonsjaren – dubbele gevaccineerde sterfte per 100.000 persoonsjaren)/ grootste van de twee

Vaccin werkzaamheid tegen niet- Covid sterfte = (niet-gevaccineerde sterfte per 100.000 persoonsjaren – dubbel gevaccineerde sterfte per 100.000 persoonsjaren)/ grootste van de twee

Vaccin Doeltreffendheid tegen Covid sterfte = (niet gevaccineerd sterftecijfer per 100.000 persoonsjaren – dubbel gevaccineerd sterftecijfer per 100.000 persoonsjaren)/ grootste van de twee

De Expose heeft de rampzalige cijfers voor 10-14-jarigen en 15-19-jarigen al behandeld, zie Frontnieuws Uit officiële Britse gegevens blijkt dat gevaccineerde tieners 3 keer meer kans hebben om te sterven dan ongevaccineerde tieners; is dit de reden waarom het aantal sterfgevallen onder mannelijke tieners in 2021 met 53% is gestegen?, en deze zullen een grove onderschatting zijn van de ware omvang van de ramp.

Maar ik vind het ongelooflijk dat het Bureau voor Nefarious Statistics zo’n totale onzin kan publiceren voor mensen boven de 35. Het idee dat een vaccin tegen één bepaalde variant van Covid19 de niet Covid19-sterfte bij 80-84-jarigen met 57,2% kan doen dalen, is een zeer zieke grap, die niet kan zijn geschreven zonder de creatieve hulp van het Bureau voor de Statistiek.

Is het vaccin een geneesmiddel tegen kanker en hartziekten? Voorkomt het diabetes en Alzheimer? Zie, het ONS heeft alle ziekten genezen en de sterfte door alle oorzaken gehalveerd. Ja, we gaan allemaal twee keer zo lang leven dankzij de vaccins!

Wat hier gebeurd is, is dat de ONS 100% van zijn MORALITEIT verloren heeft. Het verdoezelt het aantal sterfgevallen door bijwerkingen van vaccins met lachwekkend valse cijfers.

Ter vergelijking, hier zijn de sterftecijfers over alle oorzaken van 1 januari tot 22 oktober voor Engeland.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/bir

De enige momenten gedurende de 10 maanden waarop het sterftecijfer door alle oorzaken onder het gemiddelde van 5 jaar daalde, waren de feestdagen waarop niemand op het werk was om de sterfgevallen te tellen. De prachtige verbeteringen in sterfte onder de gevaccineerden waren er gewoon niet.

De prijs voor de meest frauduleuze statistieken in de geschiedenis van Covid moet  naar de staat Virginia in de goede oude VS gaan. Hier is hun aanbod om de inwoners van Virginia ervan te overtuigen hun genoom te laten hacken door Pfizer en Moderna.

Kijk hier eens naar. Pfizer zelf zegt (Albert Bourla hun CEO, in een interview met Yahoo Finance) dat 2 doses van het vaccin “zeer beperkte bescherming bieden, als ze al bescherming bieden” tegen de Omicron variant.

Maar niet zo in Virginia. Daar doen de ‘volledig’ gevaccineerden het 34,2x beter dan de ongevaccineerden. Dat komt overeen met een vaccinatie-efficiëntie van 97,1%, nog beter dan Pfizer beweerde voor Wuhan Alpha. Kijk eens naar de prachtige donkerblauwe lijn voor de dubbel gevaccineerden. Ze wimpelen Covid19 af alsof het een vlieg is. Maar de ongevaccineerden, die worden met duizenden tegelijk geïnfecteerd.

Terwijl een studie van het Sheba’s medisch centrum in Israël heeft vastgesteld dat 2 volledige doses van het Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccin helemaal niet effectief zijn tegen de Omicron variant van het coronavirus, maar een derde “booster” injectie helpt, zei Dr. Gili Regev-Yochay, directeur van de Infectieziekten Epidemiologie Eenheid van het Sheba Medisch Centrum, op een zaterdagavond Zoom persconferentie (2021December11).

In samenwerking met het Centrale Virologie Lab van het Ministerie van Volksgezondheid in Sheba, vergeleek de studie het bloedwerk van 20 gezondheidswerkers in Sheba die vijf of zes maanden geleden twee doses kregen (maar geen derde dosis) met nog eens 20 die de booster een maand geleden kregen.

“We vergeleken het vermogen om de Omicron te neutraliseren van deze sets van bloed en we hebben goed nieuws en slecht nieuws,” zei Regev-Yochay.

“Het slechte nieuws is dat mensen die vijf of zes maanden geleden de tweede dosis hebben gekregen geen enkel neutralisatievermogen hebben tegen de Omicron, terwijl ze wel wat hebben tegen de Delta en veel meer zelfs tegen het wilde [oorspronkelijke] type,” zei ze. “Dat is zeer zorgwekkend.” – https://www.israel21c.org/2-pfizer-doses-cant-fight-omicron-but-booster-helps/

Lezers van de Expose zullen weten dat de Australische, echte Duitse, vroege Amerikaanse, Deense, Schotse en Engelse cijfers allemaal een slechter dan min-60% negatieve vaccinefficiëntie laten zien tegen Omicron en dat deze negatieve efficiëntie, te wijten is aan de afbraak van het immuunsysteem veroorzaakt door VAIDS.

Het lijkt erop dat waarheidszoekers gedoemd zijn de rest van ons leven door te brengen met het bewijzen dat regeringsstatistieken leugens zijn, ontworpen om een dodelijk medicijn te promoten, in de wanhopige hoop dat we misschien één van onze gehersenspoelde vrienden of familieleden kunnen redden van invaliditeit en dood. Dit geldt ook voor de hele CDC wonder database, die ons ook wil doen geloven dat er absoluut geen sterfgevallen zijn door bijwerkingen van vaccins.

4) Genadeloze onderdrukking van de waarheid en van de uitgevers van de waarheid.

Men kan geen geïnformeerde toestemming geven voor vaccinatie tenzij en totdat men beide kanten van de argumenten voor en tegen de interventie heeft gehoord. Iedereen weet dat in een rechtszaak beide zijden van het argument even volledig en uitputtend en even krachtig naar voren worden gebracht. Alles minder dan dat is onrechtvaardig, bevooroordeeld en corrupt. Vandaag de dag zien we dat nieuwsfabrikanten en social-mediabedrijven degenen die hun orthodoxie niet delen, de laan uitsturen.

Deze noemen echte argumenten tegen hun orthodoxie desinformatie, terwijl ze zelf desinformatie verspreiden om hun orthodoxie te ondersteunen.

Zij verbannen en deplatformeren iedereen die buiten hun orthodoxie treedt of deze als vals aanvalt – vooral als hun argumenten overduidelijk juist en geldig zijn.

Dit is het moderne equivalent van excommunicatie en de Spaanse inquisitie, waarvan de angst ervoor zorgt dat Dit is het moderne equivalent van excommunicatie en de Spaanse inquisitie, waarvan de angst ervoor zorgt dat braakverwekkende publieke reclamaties worden uitgezonden door beroemdheden die graag hun status bij de media willen behouden. Elke orthodoxie bestaat om de waarheid te onderdrukken en de belangen van de belanghebbenden bij die orthodoxie te bevorderen. De katholieke orthodoxie is zelfs wijder verbreid dan het katholicisme, de grondlegger van de orthodoxie in het rijk van het christendom. Sterker nog, de Katholieke Orthodoxie steunt de Vaccin Orthodoxie.

“De CIA bezit iedereen van enige betekenis in de grote media” (William Colby 1920 – 1996 – directeur van de CIA tijdens de buitengewoon succesvolle Watergate doofpotaffaire die een volledig en totaal falen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten inhield, van 1973-1976).

We weten dat de woorden van Colby waar waren (niettegenstaande de overvloed aan websites van inlichtingendiensten die oneerlijk het tegendeel verkondigen) omdat die doofpot werkte, behalve in het geval van Woodward en Bernstein, die beginnende journalisten waren bij de Washington Post, en in die tijd niet beschouwd werden als personen van enige betekenis in de grote media.

In 1973 waren de media in handen van de inlichtingendiensten. Deze “diensten” zijn vandaag, in 2022, machtiger dan ze ooit in 1973 waren, dankzij de elektronische bewakingstechnologie. Dus zoals we allemaal weten is “het nieuws” van de mainstream media niets van dat alles. Er werd geen artikel gedrukt in een krant in oorlogstijd in Duitsland, dat niet werd goedgekeurd door Goebbel’s Bureau. Hetzelfde zal vandaag de dag gelden voor veel mainstream media.

Dat betekent dat de BBC, de Times, de Daily Mail, de Guardian, de Independent, de Telegraph enz., hoe goed hun journalisten ook zijn in het vinden van de waarheid, hun bevindingen niet mogen publiceren als die de orthodoxie ondermijnen dat vaccins veilig en doeltreffend zijn.

Dus in plaats van het nieuws horen we dat mevrouw Smyth-Granger-Tomlinson uit Land’s End is overleden omdat ze zich niet heeft laten vaccineren en dat al haar kinderen nu wees zijn, terwijl de gevaccineerde mevrouw Smith van hiernaast is overleden aan een versnelde uitgezaaide borstkanker, terwijl haar gevaccineerde zoon tijdens het voetballen is bezweken aan myocarditis en haar dochter zes maanden geleden is gestopt met menstrueren, net nadat ze het vaccin had genomen. Maar we zullen nooit iets horen over de familie Smith, omdat zij aantonen dat de orthodoxie onjuist is.

  Vaccinbeschadigde piloot getuigt: "Het heeft alles van mij en mijn familie afgenomen - we zijn genegeerd en tot zwijgen gebracht"

Een democratie kan alleen functioneren als alle politieke zijden van een debat evenveel zendtijd krijgen, in de kranten, op de tv, op het net en op de radio.

Elke politicus die probeert zijn tegenstander het zwijgen op te leggen of het platform te ontnemen, is een verrader van de democratie en moet voor een verkiezingstermijn uit de politiek worden verbannen.

Elk socialmediabedrijf dat meningen verbiedt of het zwijgen oplegt die op zich niet strafbaar zijn, is evenzeer antidemocratisch en geen socialmediabedrijf maar een anti-socialmediabedrijf, en een propagandakoepel voor een orthodoxie.

Toch is dat wat ze allemaal doen en wat ze allemaal zijn. Ze zijn allemaal verraders van de democratie geworden. Zij zijn, propagandabureaus voor de komende globalistische coup d’etat, Zij zijn de vijand van hun hele klantenkring. Het zijn slangen die zich voordoen als kanaries. Het zijn hypocrieten, die de persvrijheid misbruiken om te lobbyen voor de knechting van iedereen die het niet eens is met de orthodoxie van de pers.

5) Echokamers met een hoge status

Prins Harry: “Totdat elke gemeenschap toegang heeft tot het vaccin en totdat elke gemeenschap toegang heeft tot betrouwbare informatie over het vaccin, lopen we allemaal gevaar.”

Het is duidelijk dat zijn verklaring door een advocaat is geformuleerd. Maar het is het omgekeerde van de waarheid. Alleen gemeenschappen die toegang hebben tot de vaccins lopen risico’s en degenen die zijn aangesloten op betrouwbare informatie over het vaccin zouden die toegang niet nodig hebben.

Guardian Newspaper: Bezorgdheid om veiligheid VK en Anti vaxxer groepen evolueren naar US-stijl milities 2022 januari 15 – Zullen we alle 80.000 medische stafleden die vaccins weigeren omdat ze een goede medische opleiding hebben, demoniseren als binnenlandse terroristen?

Een groter punt van zorg voor de Britse veiligheid is vaccinatieschade, die het vermogen heeft om te vernietigen wat er nog over is van de gezondheidszorg, vooral als ontkenners van vaccinatieschade hun misinformatie blijven verspreiden.

Hier is een citaat uit een klassiek opiniestuk in de Guardian Newspaper van 2021 augustus –

Wat moeten we doen met mensen die weigeren zich te laten vaccineren, of die blijven ontkennen dat Covid echt is? Het debat over deze kwestie woedt al maanden in de VS. “Respecteer hen!” scholden conservatieve commentatoren. “Beschaam ze!” drongen sommigen aan. Anderen raadden empathie voor hen aan als slachtoffers van desinformatie.

Maar nu de stijgende Deltavariant de “pandemie van de ongevaccineerden” inluidt, heeft de onzekerheid over het overtuigen van de tegenstanders van de pandemie plaatsgemaakt voor woede en wanhoop. Dit werd geïllustreerd door de recente reactie van het publiek op een virale nieuwsvideo waarin een man uit Louisiana te zien is die in een ziekenhuisbed herstelt van een ernstige Covid-19-infectie en verklaart dat hij nog liever in het ziekenhuis ligt dan een vaccin te aanvaarden. Het was de eerste keer dat velen van ons het menselijke gezicht zagen van een raadselachtig fenomeen waarover gezondheidswerkers ons sinds vorig jaar vertellen: patiënten die de realiteit van het virus ontkennen, zelfs als ze er ziek van zijn en eraan sterven.

Het hele citaat is een ad hominem aanval op weigeraars van vaccins, waarbij ze worden gelijkgesteld met flat earthers die ontkennen dat covid echt is. Ja, (hahaha) deze antivaxxers zijn zo dom dat ze (haha) het bestaan van covid ontkennen zelfs terwijl ze (hahaha) er aan liggen te sterven.

De Lousiaanse verlichte zei niet dat hij niet in Covid geloofde. Hij zei dat hij liever in het ziekenhuis ligt dan een vaccin te accepteren. Hij zei dat hij meer vertrouwen heeft in zijn immuunsysteem en het ziekenhuispersoneel dan in Pfizer en Moderna. Maar merk op dat er geen greintje wetenschappelijk bewijs te vinden is in het citaat of zelfs maar in het hele artikel – https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/09/convince-anti-vaxxers

Ik durf te wedden dat er genoeg Covid-ontkenners zijn die zich hebben laten vaccineren zodat ze hun baan konden behouden of op vakantie konden gaan of hun bejaarde ouders in verzorgingstehuizen konden bezoeken. Waar is het bewijs dat Covid-ontkenners allemaal antivaxxers zijn?

De Louisiaanse man zal zich nooit meer in zijn leven zorgen hoeven te maken over Covid omdat de natuurlijke immuniteit hem antilichamen geeft tegen de nucleocapsid covid eiwitten (een mooie naam voor de eiwitkoffer die het nucleïnezuur van het virus bevat, het RNA). Dit geeft hem een 8x bredere immuniteit dan een vaccinatie en zijn immuniteit zal niet afnemen met de tijd. Hij is er overheen. Terwijl veel van de gevaccineerden veroordeeld zijn om opnieuw geïnfecteerd te worden ad infinitum en erger.

Hoe zit het met de 40.000 niet gevaccineerde zorgmedewerkers en de 80.000 niet gevaccineerde NHS-medewerkers die elke dag met Covid werken. Ontkennen zij ook dat het echt is? Zijn zij ook idioten? Of vertelt hun medische opleiding hun iets dat Guardian lezers misschien zouden moeten weten voordat ze hun immuunsysteem vernietigen en hun genetische code veranderen voor het financiële voordeel van Big Pharma, wanneer ze zichzelf veranderen in angst verslaafde RNA junkies.

Wie had gedacht dat een links blaadje de kant van een paar corrupte farmaceutische bedrijven zou kiezen boven de mensenrechten van al hun lezers? Hoe de machtigen zijn gevallen, en dat allemaal voor een paar griepprikken.

Ik moet zeggen dat ik Expose uit de grond van mijn hart bedank dat het mij een platform geeft om te reageren op de Guardian. Het is een vrijheid waarvan ik nooit gedacht had dat ik die zou krijgen in deze wereld.

De Grote Leugen: Wie is de eigenaar van uw lichaam?

Het is een eenvoudige vraag. Het antwoord zou duidelijk moeten zijn. Maar het is eigenlijk een zeer moeilijk onderwerp om te begrijpen voor de moderne mens. Bijna elk groot bedrijf heeft tegenwoordig een Modern Slavery Statement. We accepteren allemaal dat slavernij slecht is. Maar wat is een slaaf als het niet iemand is die geen eigenaar is van zijn eigen lichaam?

Het lichaam van een slaaf is eigendom van zijn meester. Zijn meester kan dat lichaam naar believen gebruiken of misbruiken. Bovendien zijn de kinderen van een slaaf geen eigendom van de slaaf, omdat de slaaf niet de eigenaar is van zijn eigen lichaam dat de kinderen voortbrengt. De kinderen van een slaaf zijn eigendom van de meester van die slaaf.

Laat me uitleggen wat moderne slavernij is. Het is slavernij aan de staat. De staat bepaalt wat uw kinderen op school zullen leren en de ouders hoeven niet te weten wat hun kinderen wordt geleerd, want dat gaat hen niets aan. Waarom gaat het hun niets aan?

Omdat de staat denkt dat het eigenaar is van uw kinderen. De staat bepaalt welke medicijnen uw kinderen krijgen en in welk ziekenhuis ze die krijgen. De staat mag beslissen wanneer en of een beademing aan of uit wordt gezet voor uw kinderen. De staat mag beslissen wanneer en of uw oudere familieleden nul op het rekest krijgen en volgestopt worden met Midazolam met een DNR (niet reanimeren) order op hun bed geplakt. En nu wil de staat voor u beslissen dat u de Covid-vaccins moet nemen, door u de toegang te ontzeggen tot de argumenten tegen vaccinatie, die veel krachtiger zijn, wanneer ze in het daglicht worden gesteld, dan de argumenten voor vaccinatie.

Dit alles is geen toeval. Het is een gedragspatroon dat verklaart dat de regering gelooft dat zij eigenaar is van uw lichaam, dat van uw kind en dat van uw oma, wat betekent dat u en uw hele familie haar slaven zijn.

Ja, Pfizer en Moderna hebben een monopolie gecreëerd dat bezig is ten minste het eerste verdedigingsniveau van het immuunsysteem van alle met Covid gevaccineerde mensen te vernietigen, zodat zij oneindig ziek worden maar niet snel zullen sterven, waardoor zij de perfecte klanten worden voor hun aandeelhouders. Maar dat is slechts de eerste aanhanger. Het is niet het grote geheel.

Ja, het WEF wil via een aantal mega-tech bedrijven een nieuwe wereldregering oprichten, die de macht, autoriteit en soevereiniteit van elke democratisch gekozen regering overneemt. En zij zullen dit bereiken door middel van vaccinpaspoorten gekoppeld aan sociale kredietscores, het merkteken van het Beest en het Beeld van het Beest. Maar dat is pas de tweede trailer. Het is nog steeds niet het grote plaatje.

Hier is de puzzel voor het grote plaatje…
Het vaccin RNA verschilt van het Wuhan alpha HU1 virus RNA als volgt –
https://en.wikipedia.org/wiki/Moderna_COVID-19_vaccine
https://mottikumar3.medium.com/reverse-engineering-the-source-code-of-the-biontech-pfizer-sars-cov-2-vaccine-d3503a34f95f

1. Het heeft een bekende menselijke 5′ UTR (5 prime untranslated region) en een bekende menselijke 3′ UTR (3 prime untranslated region) die menselijk RNA zijn van het alfaglobinegen. Deze regio’s leiden en volgen afzonderlijke eiwitcoderende sequenties in de 4101 basen (nucleotiden) tellende mRNA-streng.

  Top gezondheidsfunctionaris dringt er bij het publiek op aan om 'dodelijke' mRNA-boosters te vermijden vanwege de uitbraak van VAIDS

2. Alle uridinebasen (U) zijn verwisseld voor pseudouridinebasen (Ψ). Dit is een hack die voorkomt dat het immuunsysteem het RNA als RNA herkent en het dus vernietigt. Het pseudouridine werkt als uridine en produceert dezelfde eiwitten, maar misleidt het immuunsysteem in feite door te geloven dat vaccin-RNA geen genetisch materiaal is en dus geen bedreiging vormt voor de hack. Dit betekent dat het RNA blijft bestaan en niet binnen 48 uur wordt afgebroken zoals normaal RNA.

3. Om een langere levensduur en meer replicaties te bereiken, wordt vaccin-RNA afgesloten met een opeenvolging van meerdere A-basen (Adenine). Deze hebben de neiging af te nemen naarmate de replicatie vordert. Het optimale aantal is ongeveer 120. Het eiwit van de vaccinspike heeft er 30, dan een link en dan 70. Dit link-formaat lijkt een manier om de replicatie zo lang mogelijk te laten duren.

4. We weten dat de spike-eiwitten zich binden aan het P53 gen, het essentiële tumor onderdrukkende gen. P53 controleert uw DNA voordat het wordt gerepliceerd en zorgt ervoor dat het wordt gefixeerd – Dr. Ryan Cole (5 uur in de Covid19 a Second Opinion Senate Hearing onder Senator Ron Johnson).

Men kan niet vaak genoeg naar de video van Senator Ron Johnson linken – Covid-19 A Second Opinion hosted by Senator Ron Johnson – A MUST SEE DISCUSSION.

Jiang ontdekte dat het vaccin RNA de celkern binnendringt (wat op zichzelf een ramp is die even gevaarlijk is als omgekeerde transcriptie, waarbij mRNa zichzelf in het DNA van de celkern schrijft, waardoor de genetische code in het mRNA permanent wordt in de cel) en daar het DNA-reparatie remt – – https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm

Als we de puzzel dus in elkaar zetten, hebben we vaccin-mRNA dat is ontworpen om ons immuunsysteem te hacken (met pseudouridine in plaats van uridine) en dat vervolgens ons DNA-herstelgen uitschakelt.

Wat zegt dat u?

Het is duidelijk dat het onze genen verandert en ons verhindert die verandering te herstellen. Bovendien is het ontworpen om voor onbepaalde tijd in de cel te blijven en zich zo vaak mogelijk te reproduceren. Het probeert dus een permanente verandering in onze genen aan te brengen. Dat verandert ons in Genetisch Gemodificeerde Mensen, GMO-mensen, zoals GMO-tarwe. Als mensen dat van tevoren wisten, zouden ze het vaccin niet hebben genomen. Er is een gebrek aan echte informatie over het vaccin. Het is één ding om GMO tarwe te eten. Het is iets anders om te worden geïnjecteerd met een middel dat je in een GGO-mens verandert.

Op het Astra Zenca vaccin staat dat het GMO’s bevat…

Eén dosis (0,5 ml) van het Oxford Astra Zeneca vaccin voor Vaccitech bevat:

“COVID-19 Vaccin (ChAdOx1-S* recombinant) 5 × 1010 virale deeltjes (50 miljard kopieën van spike-eiwit DNA)

Recombinant, replicatiedeficiënt chimpansee adenovirus vector die codeert voor de SARS CoV 2 Spike (S) glycoproteïne. Geproduceerd in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale nier (HEK)-293-cellen.

Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). – https://www.cambridge-news.co.uk/news/uk-world-news/covid-19-what-ingredients-oxfordastrazeneca-19538759

Niemand bezit een patent op natuurlijke tarwe. Maar Monsanto bezit octrooien op genetisch gemodificeerde tarwe (MON 71800). Niemand bezit een patent op een natuurlijke muis. Maar Regeneron bezit octrooien op genetisch gemodificeerde muizen (HK-1174783-A1).

“Sinds de zaak Diamond v. Chakrabarty uit 1980, waarin het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat een levend micro-organisme octrooieerbaar is, heeft het Amerikaanse Patent and Trademark Office bepaald dat planten en niet-menselijke dieren octrooieerbaar zijn” – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8505268/….

Vaccins veranderen je in een GMO Mens. Dat is iets wat in theorie octrooieerbaar is. Het NIH heeft een patent op Covid19, dat zij in 2018 kochten van de Universiteit van North Carolina

2002: 19 april: De Universiteit van North Carolina vraagt US patent 7279327 aan voor een infectieus replicatiedefect coronavirus (te gebruiken als virusvector voor een HIV-vaccin), met aanspraak op voorrang van US28531801P. Uitvinders waren: Kristopher M. Curtis, Boyd Yount, Ralph S. Baric

2018: US Patent 7279327 voor de chimere aanpassing van het natuurlijk voorkomende dierlijke SARS Coronavirus om besmettelijk te worden voor mensen gericht op longepitheelcellen wordt overgedragen van de Universiteit van North Carolina naar het Amerikaanse National Institute for Health (NIH) – die het in de eerste plaats heeft gefinancierd.

Het nemen van een genetisch vaccin kan dus betekenen dat je lichaam als slaaf wordt verkocht aan het NIH, dat niet alleen het patent op het spike-eiwit bezit, maar in feite op het hele Covid19-virus.

Dus toen Jezus zei: Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint (door een vaccinpaspoort) maar zijn ziel verliest (het wordt eigendom van NIH en degenen die dat instituut controleren). Hij gaf ons een waarschuwing

De fysische conclusie

Als je een debat ziet waarin de ene kant de andere kant het zwijgen oplegt en onderdrukt, hoe moeilijk is het dan om af te leiden welke kant de waarheid heeft? Deze vaccins zijn een zwendel, een financiële zwendel, een politieke zwendel en een genetische zwendel. De onthulling probeert uw firewall te zijn om te voorkomen dat u wordt gehackt door slechte actoren door de leugen te overwinnen met de waarheid.

Hier is hoe ernstig dit alles is. We voorspellen 62,3 miljoen extra cardiovasculaire sterfgevallen in 2022 als gevolg van de vaccins, zie Frontnieuws Covid-19 vaccins zullen naar verwachting in 2022 wereldwijd 62,3 miljoen cardiovasculaire sterfgevallen veroorzaken. Het sterftecijfer verdubbelt momenteel elke 3 maanden. Dus in 2023 zouden er 16x zoveel extra sterfgevallen zijn als in 2022, oftewel 996,8 miljoen. Dus het totale aantal sterfgevallen door hartaanvallen in de komende 2 jaar zal naar verwachting 1.059.100.000 zijn.

Dit is exclusief sterfgevallen door aids en de complicaties daarvan, door nuerodegeneratieve ziekten, door steeds sneller voortschrijdende kanker, door steeds sneller voortschrijdende diabetes type 2, enz. enz.

Deze prognoses zijn afhankelijk van de voortzetting van de productie van spikes in het huidige tempo. Op basis van deze cijfers kunnen we nu voorspellen dat uw levensverwachting niet meer dan 3 jaar is als u regelmatig wordt geboosterd met het huidige vaccin. Als u wordt geboosterd met het nieuwe Omicron-vaccin kan die periode langer of korter zijn, dat weten we niet. Als u stopt bij 2 vaccinaties, kunt u misschien herstellen voordat uw 3 jaar om zijn, afhankelijk van de cellen die met het vaccin zijn geraakt.

Deze prognose zal waar zijn als de productie van spikes in uw cellen in een constant tempo doorgaat en als u geen therapeutische middelen neemt. Als u de spike-eiwitten gaat behandelen, met het normale flccc protocol, dan kunt u de vaccins verslaan. Er moet een test worden ontwikkeld voor spike-eiwitten in het bloed. Maar dat zou mensen weer kunnen afschrikken om nog meer injecties te nemen. Dus zullen ze er een maken?

DE SCHRIJVER RAADT ALLE GEVACCINEERDEN AAN OM DE PRODUCTIE VAN SPIKE-EIWITTEN ZO SNEL MOGELIJK TE ONDERZOEKEN EN TE BEHANDELEN.

De Spirituele Conclusie

Om je tot slaaf te maken moeten ze zich je lichaam toe-eigenen. Om dat te doen moeten ze een deel van je genen bezitten. Om dat te doen moeten ze permanent je genen veranderen en voorkomen dat je immuunsysteem de verandering herstelt. Dat is wat de vaccins doen. Welke genetische verandering zou Satan in uw genen willen aanbrengen?

Hij zou u willen veranderen van het zaad van de Heilige Geest, de vrouw van Genesis 3:15, in het zaad van de slang, die aanvankelijk Kaïn was. Hij doet dat door de slangenbeet van Genesis 3:15, Dubbele vaccinatie, een hoektand voor een prik. De boosters versterken het en zorgen ervoor dat uw immuunsysteem het niet kan terugdraaien, door de oorlog tegen uw gevaccineerde cellen te winnen.

Ondertussen probeert God ons uit Adam in Abraham te brengen om het proces van de eindtijd en de adamische dood te beginnen. Maar Satan is niet bereid om God een vrije loop te laten. Dus probeert hij hem voor te zijn en ons uit Adam in Kaïn te brengen om zijn controle over ons te behouden en ons onze niet-verouderende edenische verlossing te ontzeggen waarvoor Jezus stierf.

Kaïn betekent speer of spies in het Hebreeuws. Strong’s heeft: !yIq; qayin, kah´-yin; van 6969 !Wq in de oorspronkelijke betekenis van vastheid; een lans (als snel slaan):-speer.

Dus gevaccineerden zijn spikian, spearian, lancian, Cainian, het zaad van de Slang. Dat is de echte grote leugen.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Worden we klaargestoomd voor massale ontvolking?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBezetting Ottawa dag 4: Alle ogen gericht op Alberta nu truckers standvastig zijn tegen bedreigingen en politie zich terugtrekt
Volgend artikelRechter in Hooggerechtshof beslist dat ouders niet hoeven te weten hoeveel kinderen zijn gestorven door het Covid-19 vaccin omdat ze te dom zijn om de gegevens te begrijpen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. In 2020 voorspeld (!) door o.a. Bill Gates.
  De volgende pLandemie: bijvoorbeeld Ebola.
  Een echte A-categorie ziekte, 80% dodelijk, in tegenstelling tot Covid-19.
  Vandaag in De Telegraaf: “Vrees in VS voor uitbraak ebola na ongeluk met vrachtwagen vol makaken”.
  Weet de overheid meer? (“2G mogelijk nodig bij toekomstige epidemieën”)

  • Hoe beschermen we ons daar tegen? Toegelaten wapens zijn die er? Beschermingskledij… teaser of pepperspray is niet toegestaan denk ik maarja als het zover komt dat ze met een nekschot uitvoeren dan zal ik daar anders over denken! Als ze dat doen, valt het toch ook wel eens op bij degenen waar het dan al telaat is… hoe gaan die dan denken… egoistisch of meegelpend, dat vraag ik mij al af!

  • Hoi Dobby,

   Heb ik ook gelezen. Zelfs op nu.nl (staatspropaganda) staat dat nog geen 60% de booster heeft genomen. De Jonge zei dat op basis van onze gegevens neemt 80% m en dat is onacceptabel weinig. Ik denk zelf dat dat getal (inc hoeveel de oorspronkelijke injecties hebben genomen) een leugen is.

   Maar toch, zelfs de officiele propaganda moet erkennen dat hun agenda faalt en das mooi.

   Groeten,
   Hugo

 2. Hoi Hugo,

  Klopt, ik las het vanmorgen op nu.nl.
  Ze rommelen sowieso met de cijfers, de ziekenhuiscijfers die op nu.nl worden gepubliceerd laten de afgelopen paar dagen na een langere periode van daling weer een stijgende lijn zien.
  Past natuurlijk weer precies in het straatje van Kuipers als ze het volgende week weer over 2G gaan hebben…
  Tenminste, dat vermoed ik.

  • Hoi Dobby,

   Ze rommelen zekers met de cijfers en eens. Het recente rommelen past idd precies in het straatje. Het valt overigenss niet uit te sluiten dat het ”zorg systeem” zelf ”preventief” meer mensen opneemt met covid. Het is zo een heerlijk verdienmodel.

   Groeten,
   Hugo

 3. In , de ONS-gegevens over sterfgevallen en persoonsjaren naar vax-status voor 2021, zijn die mensen die in de periode van de eerste injectie tot 21 dagen na de tweede injectie overleden zijn, meegeteld bij de ongevaccineerde. Dan is dit schema eerder een waarschuwing voor mensen die nog willen vaccineren.

  groet

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in