Ebola response training © Army Medicine (CC BY 2.0)

Af en toe worden we gewaarschuwd dat er mogelijk een nieuwe Ebola-uitbraak aankomt. Het is een van die attracties in de bioscoop waar de ene virusfilm na de andere wordt vertoond, schrijft Jon Rappoport.

In dit geval is de angsthaak het bloedende symptoom. Het laat mensen ineenkrimpen in het donker. O mijn God, kijk naar het BLOED. Het is…HET VIRUS.”

Yahoo News, 2/26/21 [1]: “…de Wereld Gezondheids Organisatie meldde een cluster van Ebola gevallen in Guinee… De regering Biden gaat verder met plannen om vliegtuigpassagiers uit twee Afrikaanse landen die in de VS aankomen te screenen op Ebola…”

Omdat ik het werk doe dat anderen niet willen doen… en omdat ik het Ebola verhaal in 2017 en 2014 versloeg, zijn hier essentiële citaten uit mijn stukken in die periode:

Er is één voorspelbare uitkomst: in klinieken en ziekenhuizen in Congo zullen bange mensen die aankomen met wat wordt bestempeld als “vroege tekenen” van Ebola, worden gediagnosticeerd als waarschijnlijke gevallen. Wat zijn die symptomen? Koorts, verkoudheid, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, gewrichtspijn. Klinkt dat bekend? Normaal gesproken zou dit gewoon griep genoemd worden.

De massale campagne om mensen te laten geloven dat het Ebolavirus elk moment kan toeslaan, na het geringste contact, is een groot succes.

Mensen doen er alles aan om de hysterie te vergroten.

En dat verhindert een harde blik op Liberia, Sierra Leone en de Republiek Guinee, drie Afrikaanse naties waar armoede en ziekte voor het overgrote deel van de bevolking dagelijkse kost zijn.

De commandostructuur in die gebieden heeft maar één dictaat: los het menselijke probleem niet op.

Ruim de vervuilde watervoorraden niet op, geef gestolen land niet terug aan de mensen zodat zij kunnen gedijen en voedsel kunnen verbouwen en eindelijk een gezonde voeding kunnen krijgen, los de overbevolking niet op, breng geen sanitaire basisvoorzieningen aan, versterk het immuunsysteem niet, laat de mensen geen macht hebben – want dan zouden zij de lokale en mondiale concerns die het land van al zijn hulpbronnen beroven, van zich afwerpen.

Om de problemen van het volk niet op te lossen, is een dekmantel nodig. Een dekmantel die de machtsstructuur vrijpleit.

Een dekmantel zoals een virus.

Het gaat allemaal om het virus. De demon. De vreemde aanvaller.

Vergeet al het andere. Het virus is de enige vijand.

Vergeet bijvoorbeeld het feit dat een recent onderzoek van 15 apotheken en 5 ziekenhuisapotheken in Sierra Leone het wijdverbreide en gewetenloze gebruik van beta-lactam antibiotica ontdekte.

Deze medicijnen zijn zeer giftig. Een van hun effecten? Overmatige bloedingen.

Wat toevallig het enge “Ebola-effect” is dat in de wereldpers wordt rondgebazuind.

(J Clin Microbiol, juli 2013, 51(7), 2435-2438), en Annals of Internal Medicine dec. 1986, “Potential for bleeding with the new beta-lactam antibiotics”)

Vergeet het feit dat pesticidenbedrijven berucht zijn om het verschepen van verboden giftige pesticiden naar Afrika. Een effect van de chemicaliën? Bloedingen.

Vergeet dat. Het gaat allemaal om het virus en niets anders dan het virus.

Vergeet het feit dat decennia lang ongecontroleerde diarree een van de belangrijkste doodsoorzaken in de Derde Wereld is geweest. Elektrolyten worden uit het lichaam afgevoerd, en de volwassene of de baby sterft. (Diarree wordt ook genoemd als een “Ebola” symptoom.)

Elke verstandige arts zou als eerste de elektrolyten vervangen door eenvoudige supplementen – maar nee, de standaard medische lijn gaat deze kant op:

De diarree wordt veroorzaakt door ziektekiemen in het darmkanaal, dus moeten we massaal antibiotica toedienen om de ziektekiemen te doden.

De medicijnen doden alle bacteriën in de darm, inclusief de noodzakelijke en nuttige, en de patiënt kan het weinige voedsel dat hij tot zijn beschikking heeft niet meer opnemen, en hij sterft.

Ondertussen, kan hij ook bloeden.

Maar nee, alle bloedingen komen van Ebola. Het is het virus. Denk niet aan iets anders.

Vergeet het feit dat adenovirusvaccins, die in Liberia, Guinee en Liberia (het epicentrum van Ebola) zijn gebruikt, volgens vaccines.gov de volgende bijwerkingen hebben: bloed in de urine of ontlasting, en diarree.

Verslaggever Charles Yates bracht een schandaal aan het licht in Liberia rond de Firestone Rubberplantage – chemische dumping, vergiftigd water.

En huidziekten.

“Uitslag” wordt genoemd als een van de Ebola symptomen.

Dan is er de Liberiaanse Coca Cola bottelarij: smerige zwarte vloeistof sijpelt in het milieu – dieren sterven.

Chronische ondervoeding en verhongering – omstandigheden die endemisch zijn in Liberia, Sierra Leone en Guinee – zijn de nummer één oorzaak van T-cel depletie (alias onderdrukking van het immuunsysteem) in de wereld.

Begrijp je het?

In e-mail correspondentie met mij, kondigde David Rasnick, PhD, deze schokkende bevinding aan:

“Ik heb de literatuur over isolatie en Ems [EM: elektronenmicroscoop foto’s] van zowel Ebola als Marburg virussen in detail bestudeerd. Ik heb geen enkel overtuigend bewijs gevonden dat het Ebolavirus (en wat dat betreft het Marburgvirus) bij de mens is geïsoleerd. Er is zeker geen bevestigend bewijs van isolatie bij mensen.”

Met andere woorden, er is geen bewijs dat het Ebolavirus daadwerkelijk bestaat.

Rasnick is gepromoveerd aan het Georgia Institute of Technology en heeft 25 jaar gewerkt met proteasen (een klasse van enzymen) en proteaseremmers. Hij is de auteur van het boek “The Chromosomal Imbalance Theory of Cancer”. Hij was lid van het presidentiële AIDS-adviespanel van Zuid-Afrika.

De echte redenen voor de “Ebola uitbraak” zijn onder andere: industriële vervuiling; organofosfaat pesticiden (veroorzaakt bloedingen); enorm overmatig gebruik van antibiotica (veroorzaakt bloedingen); ernstige en slopende voedingstekorten (die bloedingen kunnen veroorzaken); verhongering; drastisch verlies van elektrolyten; chronische diarree; bittere armoede; oorlog; gestolen landbouwgrond; vaccinatiecampagnes (bij mensen wier immuunsysteem is aangetast, kunnen vaccins gemakkelijk hun laatste restje gezondheid wegvagen).

  Hoe Zweden de Covid-ramp ontweek - Het dodental hier is lager dan in landen met draconische beperkingen

Hoe zit het met artsen en verpleegkundigen in West-Afrika die Ebolapatiënten behandelen? Deze gezondheidswerkers worden ziek van “de gevreesde ziekte”.

Is dat zo?

Ze werken bij zeer hoge temperaturen, in klinieken die waarschijnlijk besproeid zijn met uiterst giftige organofosfaat pesticiden. Ze worden opgesloten in pakken, waar de temperatuur nog hoger oploopt, waardoor ze tot vijf liter lichaamsvocht verliezen tijdens een dienst van een uur. Daarna moeten ze herstellen, IV rehydratie krijgen en worden ze overgoten met giftige desinfecterende chemicaliën. Ze gaan terug in de pakken voor nog een ronde dienst. Een arts meldde dat er in zijn pak (giftig) chloor zat. Deze factoren alleen al kunnen gevaarlijke ziekten en zelfs de dood veroorzaken, en natuurlijk ook de basissymptomen van “Ebola”.

De experts uitten al in 1977 hun ernstige twijfels over Ebola. Precies aan het begin van de hysterie.

De referentie uit 1977 hier is: “Ebola Virus Haemorrhagic Fever: Proceedings of an International Colloquium on Ebola Virus Infection and Other Haemorrhagic Fevers held in Antwerp, Belgium, 6-8 December, 1977.”

Dit verslag telt 280 bladzijden. Het is de moeite waard om het te lezen en te bestuderen, om te zien hoe de deskundigen hinkelen en hinniken, hun weddenschappen afdekken en toch schadelijke toegevingen doen:

Bijvoorbeeld: “Het is onmogelijk de virologische diagnose van een Ebolavirusinfectie los te zien [van] de diagnose van hemorragische koortsen in het algemeen. Het klinisch beeld van de ziekte is inderdaad te aspecifiek om een hypothese mogelijk te maken over welk virus verantwoordelijk kan zijn voor een bepaald geval.”

Boem.

Voor degenen die erop wijzen dat er een geschiedenis is van hemorragische (bloedende) koortsen in delen van Afrika, is er een geschiedenis van afschuwelijke ondervoeding, waarvan één aspect scheurbuik is, die bloedingen veroorzaakt uit alle slijmvliezen.

Kortom: er is geen virus nodig om het bloeden te verklaren.

Dan hebben we pesticiden.

De referentie hier is “Measuring pesticide ecological and health risks in West African agriculture…” 17 feb. 2014, gepubliceerd in Philosophical Transactions of The Royal Society, door PC Jepson et al.

“Het onderzoek werd uitgevoerd op 19 locaties in vijf landen en verkreeg informatie van 1704 personen die 22 verschillende gewassen verbouwden. Gedurende de 2 jaar van onderzoek rapporteerden de boeren het gebruik van 31 pesticiden…

“…bepaalde verbindingen vertegenwoordigden een hoog risico in meerdere milieu- en menselijke gezondheidscompartimenten, waaronder carbofuran, chloorpyrifos, dimethoaat, endosulfan en methamidofos.

“De gezondheidseffecten omvatten cholinesteraseremming, ontwikkelingstoxiciteit, aantasting van de schildklierfunctie en een verminderd aantal rode bloedcellen…”.

In de studie wordt ook opgemerkt dat “de invoer van pesticiden in West-Afrika in de jaren negentig met naar schatting 19% per jaar is toegenomen…veel sneller dan de groei van de landbouwproductie met 2,5%…”. Met andere woorden, pesticiden hebben West-Afrika overspoeld.

Hier is een andere belangrijke observatie uit de studie: “De distributie en verkoop van pesticiden in West-Afrika is niet effectief gereguleerd. Via verschillende distributiekanalen worden vaak verouderde of illegale voorraden (zeer giftig) herverpakt en de inhoud van de verpakkingen stemt slecht overeen met wat op het etiket staat…”.

Leveranciers van bestrijdingsmiddelen verbergen verboden bestrijdingsmiddelen – waarop zij verlies lijden, omdat zij ze niet kunnen verkopen – en stoppen ze in containers waarop de namen van legale bestrijdingsmiddelen staan

Laten we eens kijken naar de bestrijdingsmiddelen die specifiek in de studie worden genoemd.

Carborfuran – Volgens de “Hazardous Substance Fact Sheet” van het New Jersey Dept. of Health and Senior Services kan blootstelling aan Carbofuran “zwakte, zweten, misselijkheid en overgeven, buikpijn en wazig zien veroorzaken. Hogere niveaus kunnen spiertrekkingen veroorzaken, verlies van coördinatie, en kunnen ertoe leiden dat de ademhaling stopt [onmiddellijke dood].”

Chloropyrifos, dimethoaat, en methamidofos zijn organofosfaten. Het Pesticide Action Network beschrijft organofosfaten als “een van de meest acuut giftige van alle pesticiden…ze deactiveren een enzym, cholinesterase, dat essentieel is voor een gezonde zenuwfunctie.”

Endosulfan wordt wereldwijd geleidelijk uitgebannen, omdat het uiterst giftig is en het endocriene systeem verstoort.

Deze pesticiden kunnen een aantal symptomen veroorzaken die “Ebola” worden genoemd.

Bloedingen, misselijkheid, braken, diarree, huiduitslag, buikpijn, coma.

Maar dit alles wordt terzijde geschoven in de hysterie over het virus.

Hier is een citaat uit een studie, “Potentieel voor bloedingen met de nieuwe beta-lactam antibiotica,” Ann Intern Med december 1986; 105(6):924-31:

“Verscheidene nieuwe beta-lactam antibiotica verstoren de normale hemostase [lichaamsprocessen die bloedingen stoppen]… Deze antibiotica veroorzaken vaak dat de sjabloon bloedingstijd duidelijk wordt verlengd (meer dan 20 minuten)… gevaarlijke bloedingen als gevolg van verminderde trombocytenaggregatie vereisen behandeling met trombocytenconcentraten.”

Hier is een samenvatting van MedlinePlus:

“De Clostridium difficile bacterie leeft normaal gesproken in de darm. Er kan echter te veel van deze bacterie groeien wanneer u antibiotica neemt. De bacteriën geven een sterk toxine af dat ontstekingen en bloedingen veroorzaakt in het slijmvlies van de dikke darm…Elk antibioticum kan deze aandoening veroorzaken. De geneesmiddelen die meestal verantwoordelijk zijn voor het probleem zijn ampicilline, clindamycine, fluorochinolonen en cefalosporines…”

Laten we dus eens kijken naar de mate van antibioticagebruik in West-Afrika en de Derde Wereld.

Voice of America, 26 februari 2014, “…antibiotica zijn de automatische keuze geworden voor de behandeling van een kind met koorts.”

AAPS (Amerikaanse Vereniging van Farmaceutische Wetenschappers): “In de meeste gebieden van West-Afrika worden antibiotica bijvoorbeeld algemeen verkocht als vrij verkrijgbare medicijnen.”

TWN (Third World Network): “…uit een onderzoek uit 1999 bleek dat bijna één op de twee anti-diarree middelen in derde wereld landen een onnodig antibioticum bevatte…” [en chronische diarree in de Derde Wereld is een belangrijke doodsoorzaak, dus je kunt er zeker van zijn dat deze anti-diarree middelen in grote hoeveelheden worden geconsumeerd].

  Israëlische studie: Vaccins hebben de verspreiding van Covid niet kunnen voorkomen

“…75 producten (waaronder een aantal antibiotica) die in een of meer Europese landen uit de handel waren genomen of waren verboden, werden in 1991 in de Derde Wereld geïdentificeerd.”

Verboden antibiotica zouden natuurlijk uitzonderlijk giftig zijn.

In West Afrika is het antibiotica gebruik torenhoog…en antibiotica veroorzaken bloedingen.

Waar bloeden ze? In het spijsverteringskanaal.

In het licht daarvan, overweeg het volgende uittreksel van het Healthgrades.com artikel, “Wat is bloed overgeven?”

“Braken van bloed wijst op de aanwezigheid van een bloeding in het spijsverteringskanaal…

“Braken van bloed kan worden veroorzaakt door veel verschillende aandoeningen, en de ernst varieert per persoon. Het uitgebraakte materiaal kan helder rood zijn of donker gekleurd zoals koffiedik…”

Ja, het blijkt dat elke bron van interne bloeding in het spijsverteringskanaal, zoals overmatig gebruik van antibiotica, kan leiden tot het braken van bloed.

“Het unieke” van “Ebola-bloed braken” is een sprookje.

Wat anders zou het “Ebola” bloedingssymptoom in West-Afrika kunnen veroorzaken?

We hebben het feit dat organofosfaat-insecticiden op grote schaal worden gebruikt om binnenshuis te sproeien, in West-Afrikaanse huizen en, zeker, in klinieken, om muggen te doden. Eén studie meldt: “Nu DDT in grote delen van West-Afrika in hoge mate resistent is, zijn carbamaten en organofosfaten in toenemende mate belangrijke alternatieven voor pyrethroïden bij het binnenshuis sproeien van residuen (IRS).”

Onder de effecten van ernstige blootstelling aan organofosfaten: diarree, beven, wankelend lopen, bloedstoornissen, dood – al deze effecten zijn beschreven in verband met Ebola.

En dan is er nog dit: “Bij negen patiënten met een organofosfaatvergiftiging werden de bloedplaatjesfunctie en bloedstollingsparameters onderzocht…Bij vijf van de negen patiënten werd een duidelijke bloedingsneiging waargenomen. De bloedingsneiging bij organo-fosfaat intoxicatie wordt waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door de gebrekkige bloedplaatjesfunctie.” (Klin Wochenschur, 3 sept. 1984;62 (17):814-20, auteur: m. Zieman)

Bloedingen. Niet door een virus.

Hoe zit het met vaccins? In West-Afrika zijn een aantal vaccinatiecampagnes uitgevoerd. Ik heb geen diepgaand onafhankelijk onderzoek gevonden naar de ingrediënten van deze vaccins. Maar bijvoorbeeld, een eenvoudig griepvaccin, Fluvirin, draagt het risico van “bloeding.”

Verscheidene andere routine vaccins kunnen braken veroorzaken. De HiB, bijvoorbeeld.

We hebben dit huiveringwekkende bericht – Uit de (Liberiaanse) Daily Observer, 14 oktober, “Breaking: Formaldehyde in water veroorzaakt Ebola-achtige symptomen”:

“Een man in Schieffelin, een gemeenschap in Margibi County aan de Robertsfield Highway, is gearresteerd omdat hij geprobeerd heeft formaldehyde in een waterput te doen die door de gemeenschap wordt gebruikt.

“Volgens berichten naderde hij rond 10 uur ’s morgens de put met poeder in een fles. Toen hij door de gemeenschap werd gemolesteerd, bekende hij dat hij was betaald om formaldehyde in de put te doen, en dat hij niet de enige was. Naar verluidt vertelde hij de bewoners van de gemeenschap: “Wij zijn met velen. Er zijn agenten in Harbel, Dolostown, Cotton Tree en andere gemeenschappen in het land, zei hij.”

“De staatsradio ELBC meldt dat ten minste tien mensen in Dolostown zijn overleden na het drinken van water uit vergiftigde putten.

Het ATSDR (US Agency for Toxic Substances and Disease Registry) noemt in zijn richtlijnen voor medische behandeling van formaldehydevergiftiging de volgende symptomen: “misselijkheid, braken, pijn, bloeden, depressie van het CZS, coma…”

Er zijn andere bronnen van vergiftiging in West-Afrika. Hun bestanddelen en effecten moeten verder worden onderzocht.

Bijvoorbeeld: Firestone.

Al bijna een eeuw runt dit bedrijf een gigantische rubberplantage in Liberia. Volgens één schatting controleert Firestone 10% van de landbouwgrond in het land.

Afgezien van de erbarmelijke leef- en werkomstandigheden van de plaatselijke bevolking, die de bomen voor de rubber aftapt en hun jonge kinderen naar het werk brengt om aan de dagelijkse quota van Firestone te voldoen, is er het probleem van de massale vervuiling.

Van irinnews: “LIBERIA: Gemeenschap eist antwoorden over rubbervervuiling”:

“MONROVIA, 4 juni 2009 (IRIN) – Mensen die naast de rubberplantage van Firestone Natural Rubber Company wonen in Harbel, 45 km buiten de Liberiaanse hoofdstad Monrovia, zeggen dat de vervuiling door de concessie hun gezondheid vernietigt, hun bestaansmiddelen ruïneert en zelfs dodelijk is voor de bewoners.”

“De Liberiaanse rubberconcessie van Firestone is de op één na grootste rubberproducent in Afrika en biedt werk aan zo’n 14.000 Liberianen.”

“Inwoners van de stad Kpanyarh, vlak naast de rubberplantage van Firestone in Harbel, zeggen dat de kreek waaruit ze vissen en hun water drinken in het droge seizoen vervuild is met giftige stoffen.”

“John Powell, 67 jaar en inwoner van Kpanyarh, vertelde IRIN tijdens een bezoek aan de kreek die net buiten de stad stroomt. Hij zei dat het water in oktober 2008 giftig werd. We kunnen het niet meer drinken. Sommige van onze mensen zijn er al aan gestorven. We hebben Firestone op onze benarde situatie gewezen, maar ze hebben het genegeerd.””

“Half mei, tijdens een bezoek van IRIN aan het gebied, zorgden de zure dampen die uit de kreek kwamen ervoor dat de ogen van de mensen begonnen te tranen en dat ze moeilijk konden ademen.

Van BBC News: “Het drie maanden durende onderzoek wees uit dat een fabriek ten zuidoosten van de hoofdstad Monrovia verantwoordelijk was voor hoge [giftige] niveaus van orthofosfaat in kreken.”

Van labourrights.org: Door gebrek aan drinkbaar water op de plantage, “hebben tappers en andere ongeschoolde werknemers en hun gezinnen geen andere keuze dan te drinken uit ondiepe putten en kreken.”

En natuurlijk zijn die kreken zwaar vervuild.

  Reiner Füllmich: Aan het eind van het jaar komt er een internationaal tribunaal

Wie weet hoeveel en welke giftige chemicaliën er van de Firestone plantage in de omliggende kreken en rivieren terecht zijn gekomen?

Een verder onderzoek in West-Afrika zou nog meer oorzaken van bloedingen aan het licht kunnen brengen, die niets met een virus te maken hebben. De regio is rijk aan industriële activiteiten die grote vervuilende stoffen produceren: mijnbouw, offshore-olie-exploratie en -boringen, rubberboringen, enz.

Dan zijn er de angstaanjagende verhalen in de pers over de “door Ebola getroffen, ineengestorte” artsen en gezondheidswerkers die patiënten behandelen in de Ebolaklinieken in West-Afrika.

Deze gezondheidswerkers hebben hazmatpakken gedragen. Afgesloten van de buitenwereld werken ze in ploegendiensten in deze kokende pakken, waar ze 5 liter lichaamsvocht per uur verliezen, komen ze eruit om te rehydrateren, overgieten zich met giftige chemicaliën om te ontsmetten, en gaan dan weer terug naar binnen.

Een dokter vertelde de Daily Mail dat hij intense chloordampen kon ruiken terwijl hij in zijn pak aan het werk was. Dat betekent dat de giftige chemicaliën daadwerkelijk bij hem binnen waren.

Geen wonder dat sommige gezondheidswerkers instorten en sterven. Geen virus nodig.

Uit de Daily Mail, 5 augustus 2014, een artikel met als kop, “In kokend hete pakken…”

“Dokter Hannah Spencer onthulde hoe ze zichzelf een veilig gevoel geeft in een kokend heet luchtdicht Hazmat pak…”

“Kokend heet: Dokters en verpleegsters verliezen tot vijf liter zweet tijdens een dienst van een uur in de pakken en moeten twee uur rehydrateren na…”

“Om het risico op infectie te minimaliseren moeten ze dikke rubberen laarzen tot aan hun knieën dragen, een ondoordringbaar lichaamspak, handschoenen, een gezichtsmasker, een kap en een veiligheidsbril om ervoor te zorgen dat er geen lucht op hun huid kan komen.”

“Dr. Spencer, 27 jaar, en haar collega’s verliezen tot vijf liter zweet tijdens een dienst en moeten daarna twee uur bezig zijn met rehydrateren.”

“In hun kamp moeten ze meerdere keren ontsmet worden, onder andere door chloor op hun schoenen te spuiten.”

“Dr. Spencer: ‘We zouden een [patiënten]bezoek tussen de 45 minuten en een uur willen houden, maar nu rekken we het op tot bijna twee uur. We ervaren een zeer sterke fysiologische stress als we persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.”

“We zweten, we verliezen water, we krijgen het warmer en dat is funest voor ons lichaam. Ons eigen uithoudingsvermogen begint te slijten.”

In een ander artikel in de Daily Mail (“What’s shocking is how Ebola patients look before they die…”), beschrijft Dr. Oliver Johnson het werken in beschermende kleding: “De hitte van de pakken is al snel overweldigend, als je bril beslaat en je het zweet eronder voelt druppelen. En de geur van chloor is intens.”

Begrijp je het? Stel je voor dat je in een uur vijf liter water uit je lichaam verliest. Terwijl je opgesloten zit in een groot pak. Terwijl je een patiënt behandelt die bijvoorbeeld de kliniek wil ontvluchten omdat hij bang is voor jou en je westerse medicijnen.

Stel je voor dat je twee uur nodig hebt nadat je uit je pak bent geklommen om te hydrateren. Dan ga je terug voor meer. Natuurlijk ontsmet je jezelf ook met giftige chemicaliën, waaronder chloor.

Maar dit heeft absoluut niets te maken met waarom je ziek zou kunnen worden. Nee. Als je ziek wordt, of instort, of plotseling sterft, is het Ebola. Het virus.

Natuurlijk is het dat.

Dat hoef je je niet af te vragen. Stel geen vragen. Geloof de Wereld Gezondheids Organisatie en de Centers for Disease Control. Zij vertellen altijd de waarheid.

-Einde van uittreksels uit mijn Ebola artikelen uit 2014 en 2017-

Coda: Canadese onderzoekster, Christine Massey, heeft verbluffend werk verricht door Freedom of Information Act-verzoeken in te dienen voor bewijs dat verschillende virussen ooit zijn geïsoleerd en gezuiverd (aka ontdekt). Op 15 maart 2021 ontving zij een antwoord van de CDC betreffende het Ebola virus [2]. De CDC deelde haar mee dat zij geen gegevens konden vinden waaruit bleek dat het virus ooit was geïsoleerd en gezuiverd, uit een patiëntenmonster.

Massey en haar collega’s hebben nog zeven andere FOIA-verzoeken ingediend bij verschillende overheidsinstanties – op zoek naar bewijs dat het ebolavirus ooit geïsoleerd en gezuiverd is – en het antwoord is altijd hetzelfde geweest: dergelijke gegevens bestaan niet.

Afgezien van het blootleggen van de gruwelijke waarheid over “Ebola” en wat er werkelijk is gebeurd in West-Afrika, heb ik nog een andere reden om dit stuk te schrijven. Ik beveel deze onderzoeksmethode van harte aan onafhankelijke onderzoekers aan.

Je begint met de veronderstelde medische oorzaak van ziekte en dood. Je onderzoekt die oorzaak en kijkt of die werkelijk bestaat. Tegelijkertijd doe je een parallelle diepe duik, om uit te vinden of niet-virale oorzaken de symptomen van ziekte en dood verklaren.

Dit alles is gericht op het “blootleggen van de dekmantel” die wordt gepromoot om de misdaden van corporaties en regeringen te verbergen.

In 1987, toen ik bezig was met het schrijven van mijn eerste boek, AIDS INC., onderzocht ik een grote hoeveelheid gegevens en vond ik mijn weg in deze benadering. Het werkte toen, en in de daaropvolgende jaren, heeft het keer op keer gewerkt.

Zoals ik nooit moe word te zeggen: “Het virus” is de grootste dekmantel ooit uitgevonden.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De moderne kwakzalversVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVerontrustend nieuws uit Duitsland, Washington DC, en de staat Washington
Volgend artikelPfizer CEO dringt aan op meer boosters net nu studies aantonen dat vaccins mensen na 90 dagen juist MEER kans geven op Omicron
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. Ik hoop dat iedereen die deze aarde en de mensen die daarop leven aan het vergiftigen is zwaar worden gestraft. Heel zwaar. Met de mensen die overblijven bouwen we een nieuwe wereld. Built Back Better, maar dan zonder de machtige, zichzelf verrijkende en moordlustige elite en ieder die hen trouw is.

  • Hoi Nicole,

   Goed verwoord! Heb jij al nagedacht over hoe je graag zou samenleven in een BBB wereld? Ik ben groot voorstander van radicale decentralisatie. Met een heerlijke saus van merocratie en samenwerken op basis van vrijwilligheid. Weg met de ”misdrijven” zonder slachtoffers. Weg met de wurgende bureaucratie die bouwfraudes tot toeslagen affaire shit.

   Ja, dat betekend veel problemen voor de, zoals ik ze noem, ”free stuff army”. Ik denk dat zelfs zij er uiteindelijk beter van worden. Alleen de elite en hun puppets worden er slechter van en dat is top.

   Uiteraard is dit een heel korte samenvatting. Indien mensen hier daarover willen debatteren zal ik meer posten!

   Groeten,
   Hugo

  • komt voor elkaar Nicole: openbaring 11:18:
   “… en ook om degenen te vernietigen (verderven, ruïneren) die de aarde aan het vernietigen zijn.”

 2. Hoi Corné,

  Ik dacht ook heel lang dat ”Big Money/Profit/Greed” het probleem was. Ik heb moeten constateren dat dat niet het geval is. Er zijn op deze aardbol families die al eeuwen (zo niet langer maar eeuwen kan ik bewijzen) aan de touwtjes trekken. Denk aan bankiers en koningshuizen.

  Die lui hebben meer geld dan ze in 100 generaties op kunnen maken zonder enige inkomsten. Dat is het echte probleem. Kan je je voorstellen hoe het moet zijn om in zo een gezin te worden geboren? Het moet vreselijk zijn. Er is werelijk niets dat je kan bereiken. Alles wat je wil krijg je meteen.

  Het enige waar je nog voldoening uit kan halen is MACHT. Verder heb je niets om voor te gaan want dat heb je al. Lijkt mij een vreselijk bestaan. Degenen die voor Big Money/Profit/Greed gaan hebben dat nog om voor te gaan. Zij staan dus niet aan de top van de pyramide.

  Groeten,
  Hugo

  • Boven die families, die jij aangeeft, staan 7 priesters die , van vader op zoon, al millennia de wereld aansturen. Het enige wat je daar tegen kunt doen is over de hele wereld een positieve collectieve gedachte sturen. Tegen 8 miljard positieve geesten kunnen ze niet op. Daarom wordt er zo aangestuurd op chaos en verdeeldheid.

  • De interessantste mensen die ik ken zijn degene die opgroeien in een gezin van “kleine miljionairs”. (Zeg maar degene die nipt onderaan de 1% zitten).
   Waarom? Wel, enerzijds heeft iemand met uitzicht op een erfenis van 1 a 2 miljoen de mogelijkheid om later te rentenieren (of: dividendieren?) en hoeft ie zich niet zo druk te maken om alledaagse zaken zoals de 99%.
   Anderzijds: door niet ECHT rijk te zijn (100mln of toch minstens 10mln), kan er nog wel e.e.a. misgaan en is alertheid geboden. En i.t.t. evil miljardairs zijn zij niet in staat om a la Soros hele landen te controleren door politici om te kopen of via ngo’s de massa te bespelen en revoluties te ontketenen.

   Wie uitzicht heeft op 100mln, kan makkelijk 95% verliezen en nog steeds een luizeleventje leiden met de overige 5. Maar wie amper 2mln heeft, moet heel alert zijn. Door niet te hoeven werken, in loondienst zijn ze zelf meester over hun tijd en kunnen ze besluiten om intellectueel te “venturen” in om het even welk gebied dat hen interessant lijkt en bv. dikke boeken lezen of urenlange documentaires bekijken.
   Iemand die an sich even intelligent is maar wegens full time job de tijd niet heeft om zich in de zaken te verdiepen, zal nooit tot dezelfde inzichten komen.
   Intelligentie alleen volstaat niet.

   Dus enerzijds rijk genoeg zijn om niet in het keurslijf van de rat race te zitten, maar anderzijds nog steeds kwestbaar genoeg om wel nog alert te moeten zijn, immers er staat te veel op het spel i.t.t. wie probleemloos 95% zou kunnen verliezen zonder aan levenskwaliteit in te boeten.

   Er zijn altijd uitzonderingen, maar de meeste interessante mensen die ik ken zijn uit die categorie “low rank millionaires”. Extra interessant is als ze op een of andere manier outsider zijn bv. buitenlander (en dan bedoel ik niet mohamendaanse immigrant maar bv. Duitser in Belgie of zo) of met een handicap (zoals een dove vriend van mij) en dan de discrepantie ervaren tussen de rethoriek van de heilstaat en hoe je door het systeem werkelijk behandeld wordt alsook tussen de retoriek van woke mensen en hoe ze werkelijk met je omgaan.
   Buitenbeentjes hebben doorgaans een veel relaistischer kijk op de samenleving omdat ze dwars door alle propaganda heen prikken.

 3. Gedurende een paar jaar heb ik de rode zones (rebellen en andere plagen) in Oost-Congo doorkruist.
  De VN-diensten (MONUC) en hun NGO-handlangers maakten het me als “pottenkijker” stelselmatig lastig.
  Gelukkig kende ik het klappen van die zweep en wist ik hoe ze meestal te ontwijken.
  Hetgeen in dit artikel wordt beschreven kan ik volmondig onderschrijven.
  Bovendien heb ik nooit enig spoor van Ebola bemerkt in de aldus gebrandmerkte zones. De rode zones dienen enkel ter facilitatie van grondroof in functie van de mineralenroof.
  Amen.

 4. Ik las pas dat er elk jaar 8.000 ton ( dus 8000 x 1000 kilo) pesticiden naar Afrika gaan, die in Nederland verboden zijn.
  Ik zou dus maar opletten waar je voedsel vandaan komt.
  Misschien heeft de supermarkt met de schoonheidsprijs voor beste groente en fruit daar zijn produkten vandaan…Die bevatten de meeste chemische stoffen, zag ik laatst in een grafiek. Vooral aardbeien en dergelijke.

 5. Mijzelf ook vroeger bij angstverhalen over ebola en andere verschrikkelijke aandoeningen altijd al afgevraagd waarom men nooit serieus studie maakte van hoe en waarom de overlevenden eraan ontsnapten ?! De vraag stellen is hem beantwoorden ??
  Bij de grote pestepidemie van de 15e eeuw zou een derde van de Europese bevolking zijn weggevaagd.. Twéé derde overleefde dus gewoon…Zelf van dichtbij een familielid meegemaakt waarbij zwaar kanker werd geconstateerd..In die mate dat men geen enkele behandeling meer zinnig achtte en de persoon nog hooguit drie maanden gaf…Deze neef van mij gooide alles erbij neer en ging–altijd al sportief van karakter–om zichzelf tot rust te brengen na deze shock zwaar handmatig grondwerk doen bij een hem bekende aannemer.
  Bij de eerstvolgende contrôle enige maanden later bleek de kanker op zijn retour en na nog enige tijd verder was er geen kanker meer..Als je reguliere artsen vraagt wáárom dit soort gevallen niet grondig bestudeerd worden ktijg je als antwoord : “Tjaa…spontane genezingen komen nu eenmaal voor, dat is bekend, maar daar kunnen we verder niets mee !” Is niets aan verdiend betekent dat, denk ík dan ! De wereld was toen al net zo krankzinnig immoreel, spijts alle brave hypocriete gezwam !!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in