Worden we klaargestoomd voor massale ontvolking?

24

Hoe breng je een financieel systeem op de markt en implementeer je dat niemand zou willen als ze de volledige implicaties ervan zouden begrijpen – een verandering zo groot dat het niet alleen het einde zou betekenen van de valuta zoals we die kennen, maar ook een totale herziening van soevereiniteit en individuele rechten?

In het onderstaande interview, dat deel uitmaakt van de documentaire “Planet Lockdown “1, deelt Michael Yeadon, Ph.D., een biowetenschappelijk onderzoeker en voormalig vicepresident en hoofdwetenschapper van allergie en ademhalingsonderzoek bij Pfizer, zijn mening over de COVID-19 pandemie, versnelde COVID-19 “vaccins”, de kwestie van gemuteerde virusvarianten en de noodzaak van booster shots, en hoe deze gefabriceerde crisis wordt gebruikt om ons te beroven van onze burgerlijke vrijheden, bericht mercola.com.

Legt u de puzzelstukjes bij elkaar?

Yeadon heeft een graad in de biochemie en toxicologie en een op onderzoek gebaseerde Ph.D. in respiratoire farmacologie. Hij heeft 32 jaar van zijn carrière gewerkt voor grote farmaceutische bedrijven, en 10 jaar in de biotechnologiesector.

“Ik ben voorstander van alle vormen van nieuwe medische behandelingen, of het nu gaat om biologische geneesmiddelen of vaccins, kleine moleculen, crèmes, sprays, zalven, wat dan ook, maar ik ben fel gekant tegen onveilige geneesmiddelen of geneesmiddelen die in een verkeerde context worden gebruikt”, zegt Yeadon.

“Sommige van de dingen die ik ga zeggen zijn niet gunstig voor de huidige generatie van op genen gebaseerde vaccins en dat is omdat ze verkeerd worden gebruikt. Ik denk niet dat ze een voldoende veiligheidsprofiel hebben om gebruikt te worden als een soort breed-spectrum profylactisch middel voor de volksgezondheid …

Een paar dingen hebben me, denk ik, in staat gesteld om te zien wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Ten eerste, ik hield van biologie sinds ik klein was. Ik ben biologie blijven leren en in brede zin blijven toepassen, of het nu gaat om farmacologie, biochemie, moleculaire biologie of toxicologie. Ik heb een zeer brede basis in alles wat te maken heeft met biowetenschappen, in termen van gezondheid en ziekte.

Ten tweede zei een van mijn vroegere leidinggevenden dat ik over een opmerkelijke vaardigheid beschikte die uitstak boven de gewone dingen die je moet doen om vicepresident of CEO te zijn. Hij zei dat ik in staat was om eerder dan mijn collega’s patronen te ontdekken in schaarse gegevens. Dus als er niet genoeg gegevens zijn voor de meeste mensen om te beoordelen wat er aan de hand was, kon ik het vaak wel zien.

Ik kon een patroon zien ontstaan terwijl er niet genoeg informatie was … In dit geval kon ik vrij snel vaststellen dat wat ons over dit virus werd verteld en wat we moesten doen om veilig te blijven, gewoon niet waar was”.

Er is een enorme fraude gepleegd

Yeadon begint met het benadrukken van de “enorme veranderingen” die zijn doorgevoerd in de toewijzing van doodsoorzaken in het Verenigd Koninkrijk. Als je sterft binnen 28 dagen na een positieve test op SARS-CoV-2, word je geteld als een COVID-19-dode, ongeacht andere onderliggende aandoeningen. Hetzelfde is gedaan in de VS. Zoals Yeadon opmerkt:

“We hebben nog nooit zoiets absurds gehad als de regel die nu wordt gehanteerd. Het is niet alleen een kwestie van beroepsmatig van mening verschillen. Het is gewoon complete onzin”.

Het sluiten van bedrijven en het dwingen van gezonde mensen om zichzelf te isoleren slaat ook nergens op. Yeadon wijst erop dat alleen mensen die ziek zijn, die waarneembare symptomen van een infectie van de luchtwegen hebben, een gezondheidsrisico voor anderen vormen:

“Om een goede, efficiënte bron van infectie te zijn, moet je veel virus hebben. En als je veel virussen hebt die je aanvallen, vecht je terug. Dat proces veroorzaakt symptomen, onvermijdelijk, niet slechts af en toe. Het gebeurt altijd …

En dat zijn geen mensen die in de gemeenschap rondlopen, want als je vol zit met virus en symptomatisch bent, ben je ook ziek, en zieke mensen hebben de neiging om thuis of in bed te blijven”.

Asymptomatische verspreiding, waarvoor geen degelijke basis bestaat, werd gebruikt om lockdowns te rechtvaardigen, die evenmin op feiten of wetenschap gebaseerd waren. Lockdowns werden om geheel andere redenen ingevoerd, namelijk om je te laten wennen aan het opgeven van je vrijheden en je normale manier van leven, en om je psychologisch afhankelijk te maken van een externe bron die je vertelt wanneer het oké is om wat te doen.

Het is een gehoorzaamheidstraining en een middel om de wereldbevolking mee te krijgen in de opzettelijke decimering van de wereldeconomie en de oude manier van leven, en daarmee de Great Reset te rechtvaardigen, die gaat over het overdragen van wereldwijde rijkdom en eigendomsrechten aan de technocratische elite, en hun de macht te geven om de naties van de wereld te controleren.

“In principe is alles wat uw regering u heeft verteld over dit virus, alles wat u moet doen om veilig te blijven, een leugen. Elk onderdeel ervan … Geen van de hoofdthema’s waarover je hoort praten – van asymptomatische transmissie tot aanvullende vaccins [d.w.z. booster shots] – geen van die dingen wordt ondersteund door de wetenschap”, zegt Yeadon.

Elk stuk is slim gekozen naast iets dat waarschijnlijk waar is, maar zelf een leugen is en mensen heeft geleid naar waar we nu zijn. Ik gebruik normaal gesproken geen uitdrukkingen als deze, maar ik denk dat we aan de poorten van de hel staan ​​… Het gaat allemaal om controle …

De reden dat ik commentaar geef, is omdat ik geloof dat het niet alleen om mijn leven gaat. Belangrijker is dat het leven van mijn kinderen en kleinkinderen wordt gestolen … door een systematisch proces van angst en controle dat zal culmineren in, denk ik, een aantal zeer verschrikkelijke tijden, en ik ben wanhopig om u wakker te maken …

We zijn er waarschijnlijk wel aan gewend dat politici af en toe een leugentje om bestwil vertellen, en dat laten we ook wel toe, maar als ze tegen je liegen over iets technisch, iets dat je kunt controleren, en ze doen dat met vele, vele elementen van het hele gebeuren, dan moet je me alsjeblieft geloven, ze vertellen je niet de waarheid.

  Wat zou uw keuze zijn?

En als ze niet de waarheid vertellen, betekent dat er iets anders is. En ik ben hier om jullie te vertellen dat er iets heel, heel ergs aan de hand is. Als je niet oplet, verlies je al snel elke kans om er iets aan te doen”.

Wetenschap is op zijn kop gezet

Yeadon merkt terecht op dat alles wat we tot nu toe wisten over virologie en besmettelijke ziekten tijdens deze pandemie op zijn kop is gezet. Geen van de standaardreacties die bekend zijn om mensen tegen besmettelijke ziekten te beschermen, werd gevolgd. Normaal gesproken zet je de zieken in quarantaine om de infectie in te dammen.

Het afsluiten van hele samenlevingen is nog nooit gedaan en heeft geen basis in de wetenschap of de geschiedenis van epidemiebeheersing. Ook het massaal testen van mensen zonder symptomen is zonder precedent. Het wordt gewoon niet gedaan, en om een goede reden. Het is een verspilling van middelen omdat, zoals Yeadon eerder uitlegde, we weten hoe virussen zich verspreiden. Dit is niet onze eerste rodeo. We hebben eerder te maken gehad met besmettelijke epidemieën.

We weten hoe virussen werken in het lichaam. Als je een actieve infectie hebt, krijg je symptomen als je lichaam zich verdedigt. Zonder symptomen is de virusbelasting te laag om een bedreiging te vormen, voor jezelf of voor anderen. De mythe over asymptomatische verspreiding is een angsttactiek geweest.

T-cel immuniteit is veel belangrijker dan antilichamen

Yeadon gaat verder met te bespreken hoe we misleid zijn over immuniteit en hoe je lichaam virussen bestrijdt. U heeft waarschijnlijk gehoord dat hetgene dat uw immuniteit tegen SARS-CoV-2 geeft, SARS-CoV-2-specifieke antilichamen zijn.

De hele vaccinatiecampagne is gebaseerd op de veronderstelling dat door het injecteren van een synthetisch stukje viraal RNA in uw cellen uw lichaam het SARS-CoV-2 spike-eiwit zal gaan produceren, waarop uw lichaam specifieke antilichamen zal aanmaken die dat eiwit herkennen. Dit wordt ook wel humorale immuniteit genoemd.

Maar hoewel antilichamen belangrijk zijn, vooral bij bacteriële infecties, zijn antilichamen niet het enige deel van uw immuniteit. Belangrijker is dat immuniteit tegen virussen – in tegenstelling tot bacteriën – eigenlijk niet afhankelijk is van antilichamen. Yeadon legt uit:

“Virussen zijn heel klein, en hun taak is om zo snel mogelijk in je cellen te komen. Dus binden ze zich aan een receptor op het oppervlak en injecteren zichzelf in je cel. Dus, ze zijn binnen. Antilichamen zijn grote moleculen en ze bevinden zich meestal buiten je cellen.

Dus denk daar maar even over na. Antilichamen en virussen zitten in aparte compartimenten. Het virus zit in de cel, de antilichamen buiten de cel. Ik zeg niet dat antilichamen geen rol spelen, maar ze zijn niet erg belangrijk. Dit is bewezen. Er zijn mensen bij wie een natuurlijk experiment heeft plaatsgevonden.

Zij hebben een afwijking en maken eigenlijk geen antilichamen, maar zij zijn in staat om COVID-19, het virus SARS-CoV-2, vrij goed te bestrijden. De manier waarop ze dat doen is, ze hebben T-cel immuniteit, cellulaire immuniteit. T-cellen zijn cellen die getraind zijn om virus-geïnfecteerde cellen op te sporen en te doden. Dat is hoe je jezelf verdedigt tegen een virus.

Dus, al deze vermeldingen van antilichaam niveaus, het is gewoon onzin. Het is geen goede maatstaf of je immuun bent of niet. Het geeft wel aan dat je geïnfecteerd bent, maar hun persistentie is niet belangrijk voor de vraag of je immuniteit hebt …

We weten dit al tientallen jaren. We weten al tientallen jaren over T-cellen. Ze stonden duidelijk in mijn studieboeken. En we weten over hun belang in de verdediging tegen virussen van de luchtwegen sinds waarschijnlijk de jaren 1970, zeker de jaren 1980. Dus, geloof niets van wat mensen je suggereren dat hun rol onzeker is. We weten al heel lang dat ze absoluut een centrale rol spelen”.

Antilichamen zijn niet het antwoord op varianten

De centrale rol van T-cel immuniteit, of cellulaire immuniteit, wordt bijzonder relevant bij het bespreken van de dreiging van varianten, gemuteerde vormen van SARS-CoV-2. Zoals gezegd, is uw immuunsysteem een veelzijdig systeem dat uw lichaam in staat stelt zich tegen allerlei bedreigingen te verdedigen. Parasieten, schimmels, bacteriën en virussen zijn de belangrijkste bedreigingscategorieën.

Elk van hen dringt binnen en bedreigt je op totaal verschillende manieren, en je immuunsysteem heeft manieren om ze allemaal aan te pakken, met behulp van een verscheidenheid aan mechanismen.

“Je hebt vier of vijf verschillende onderdelen van het immuunsysteem: aangeboren immuniteit, mucosale immuniteit, antilichamen, T-cellen en complementaire systemen”, zegt Yeadon.

“Er zijn al deze verschillende prachtige systemen die zijn geïntegreerd, de een met de ander, omdat het je moet verdedigen tegen allerlei verschillende bedreigingen in de omgeving. Wat ik je wil zeggen is dat de nadruk op antilichamen met betrekking tot virale infecties van de luchtwegen verkeerd is, en dat kun je vrij gemakkelijk vaststellen door wat onderzoek te doen”.

In wezen zegt Yeadon dat het feit of je vatbaar bent voor varianten heel weinig te maken heeft met het feit of je al dan niet antilichamen hebt tegen SARS-CoV-2, omdat antilichamen niet je primaire verdediging tegen virussen zijn. Uw T-cellen zijn degenen die het zware werk doen.

Dit betekent dus dat boosterinjecties voor verschillende varianten u niet zullen helpen. Het zal het probleem niet oplossen, omdat deze inentingen uw T-cel immuniteit niet versterken.

Heroverweeg zorgvuldig de noodzaak van boostershots

Van alle leugens die ons het afgelopen jaar zijn verteld, zijn de leugens over virusvarianten en booster shots degene die Yeadon het meest verontrusten en bang maken. Hij gelooft zelfs dat het niet geloven in deze leugens de sleutel kan zijn tot uw eigen overleving, en hier is waarom:

“Het is heel normaal dat RNA-virussen zoals SARS-CoV-2, wanneer het repliceert, typografische fouten maken. Het heeft een zeer goed foutdetectie- en foutcorrectiesysteem, zodat het niet te veel typos maakt, maar het maakt er wel een paar, en dat worden ‘varianten’ genoemd.

  Justin's Ondergang: Binnen in de Trudeau bunker

Het is heel belangrijk te weten dat als je de variant vindt die het meest verschilt van de sequentie die in Wuhan is geïdentificeerd, die variant… slechts 0,3% verschilt van de oorspronkelijke sequentie.

Ik zal het anders zeggen. Als je de meest afwijkende variant vindt, is die voor 99,7% identiek aan de oorspronkelijke, en ik kan je verzekeren … dat die hoeveelheid verschil absoluut NIET in staat is om zich aan jou voor te doen als een ander virus”.

Hij legt uit hoe wetenschappers eerder in de pandemie bloed afnamen van patiënten die 17 of 18 jaar geleden met het SARS-virus waren besmet. SARS-CoV-1, verantwoordelijk voor die SARS-uitbraak, lijkt voor 80% op SARS-CoV-2.

Zij wilden weten of het immuunsysteem van deze patiënten in staat zou zijn SARS-CoV-2 te herkennen. Dat was het geval. Ze hadden nog steeds T-geheugencellen tegen SARS-CoV-1, en die cellen herkenden ook SARS-CoV-2, ondanks dat het maar voor 80% gelijk was. Als een verschil van 20% al niet genoeg was om het immuunsysteem van deze patiënten te omzeilen, waarom zou je je dan zorgen maken over een variant die hooguit 0,3% verschilt van het oorspronkelijke SARS-CoV-2?

“Als uw regeringswetenschappers u vertellen dat een variant die 0,3% verschilt van SARS-CoV-2 zich zou kunnen voordoen als een nieuw virus en een bedreiging voor uw gezondheid zou kunnen zijn, zou u moeten weten en ik zeg u dat ze liegen”, zegt Yeadon.

“Als ze liegen, en dat doen ze, waarom maakt de farmaceutische industrie dan aanvullende booster-vaccins? Je zou op dit punt doodsbang moeten zijn, net als ik, omdat er absoluut geen rechtvaardiging mogelijk is voor de productie ervan. En de geneesmiddelenregulatoren in de wereld hebben gezegd: ‘Omdat ze erg lijken op de oorspronkelijke vaccins… zullen we ze niet vragen om klinische veiligheidsstudies te doen'”.

Zien we een agenda voor massale ontvolking in actie?

Yeadon benadrukt dat de varianten eenvoudigweg niet verschillend genoeg zijn om een bedreiging te vormen, en dat is de reden waarom u nu en in de toekomst geen behoefte hebt aan één of meer booster shots. Toch worden ze al gemaakt, en de regelgevende instanties geven ze een vrijgeleide als het gaat om veiligheids- en werkzaamheidsstudies.

“Ik ben daar erg bang voor. Er is geen goedaardige interpretatie mogelijk. Ik denk dat ze gebruikt gaan worden om je gezondheid te schaden en je mogelijk te doden. Serieus. Ik zie geen andere zinnige interpretatie dan een serieuze poging tot massale ontvolking”, zegt Yeadon.

“Dit zal de middelen verschaffen om het te doen, en plausibele ontkenning. Ze verzinnen weer een verhaal over een biologische dreiging en u gaat in de rij staan voor uw extra vaccins, en een paar maanden of een jaar later sterft u aan een vreemd onverklaarbaar syndroom. En ze zullen niet in staat zijn om het in verband te brengen met de vaccins.

Dat is mijn overtuiging – dat ze tegen je liegen over varianten zodat ze schadelijke extra vaccins kunnen maken die je helemaal niet nodig hebt. Ik denk dat ze voor kwaadaardige doeleinden zullen worden gebruikt … We weten dat de mensen die [SARS-CoV-2] verwondt en doodt alleen mensen zijn die oud en of ziek zijn, meestal allebei, dus we hebben het over minder dan 0,1% [van de bevolking] …

Aangezien dit virus in het slechtste geval een iets groter risico vormt voor ouderen en zieken dan griep, en een kleiner risico [dan griep] voor bijna alle anderen … was het voor ons nooit nodig geweest om iets te doen. We hoefden niets te doen. We hadden geen lockdowns, mondkapjes, massale tests, vaccins nodig.

Er zijn meerdere therapeutische medicijnen die minstens zo effectief zijn als de vaccins zijn. Ze zijn al beschikbaar en goedkoop. Inhalatiecorticosteroïden die bij astma worden gebruikt, verminderen de symptomen met 90%.

Een niet meer gepatenteerd geneesmiddel genaamd ivermectine, een van de meest gebruikte geneesmiddelen ter wereld, is ook in staat de symptomen in elk stadium van de ziekte te verminderen, inclusief de dodelijkheid met ongeveer 90%. Je hebt dus geen vaccins nodig en je überhaupt hebt geen van de maatregelen nodig die zijn ingevoerd”.

Belangrijke veiligheidsrisico’s van mRNA-‘vaccins’

In december 2020 heeft Yeadon een petitie2 ingediend waarin het Europees Geneesmiddelenbureau wordt opgeroepen om de klinische proeven van fase 3 met het mRNA-vaccin van Pfizer stop te zetten totdat deze zijn geherstructureerd om de kritieke veiligheidsrisico’s aan te pakken. Uiteraard zijn deze proeven niet stopgezet. De vier belangrijkste veiligheidsrisico’s die Yeadon in zijn petitie3 noemde, waren:

1. De mogelijkheid van vorming van niet-neutraliserende antilichamen die een overdreven immuunreactie teweeg kunnen brengen (aangeduid als paradoxale immuunversterking of antilichaamafhankelijke immuunversterking) wanneer het individu na de vaccinatie wordt blootgesteld aan het echte “wilde” virus.

Antilichaamafhankelijke versterking is herhaaldelijk aangetoond bij proeven met Coronavirus-vaccins op dieren.4 Hoewel de dieren het vaccin aanvankelijk goed verdroegen en een robuuste immuunrespons vertoonden, werden zij later ernstig ziek of stierven toen zij met het wilde virus werden besmet. Kortom, het vaccin verhoogde hun gevoeligheid voor het virus en maakte de kans groter dat ze aan de infectie zouden sterven.

2. Het mRNA-vaccin van Pfizer bevat polyethyleenglycol (PEG), en uit studies is gebleken dat 70% van de mensen antilichamen ontwikkelt tegen deze stof. Dit wijst erop dat PEG fatale allergische reacties kan veroorzaken bij velen die het vaccin krijgen.

Binnen enkele dagen nadat het vaccin was vrijgegeven, kwamen er berichten binnen van mensen die levensbedreigende anafylactische reacties vertoonden,5 wat leidde tot waarschuwingen dat mensen met bekende allergieën het Pfizer-vaccin niet moesten nemen.6 Sindsdien zijn er ook anafylactische reacties gemeld bij ontvangers van het Moderna mRNA-vaccin.7

3. Het mRNA-vaccin zet het lichaam aan tot de aanmaak van antilichamen tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2, en spike-eiwitten bevatten op hun beurt syncytin-homologe eiwitten die essentieel zijn voor de vorming van de placenta. Als het immuunsysteem van een vrouw begint te reageren tegen syncytin-1, dan bestaat de mogelijkheid dat zij onvruchtbaar wordt.

  Russisch Coronavaccin werkt: Iedereen kreeg antilichamen

Dit is een kwestie waar geen van de vaccinstudies specifiek naar kijkt. Het massaal vaccineren van vrouwen in de vruchtbare leeftijd tegen COVID-19 zou de verwoestende consequentie kunnen hebben dat zij massaal onvruchtbaar worden als het vaccin een immuunreactie tegen syncytin-1 teweegbrengt.

4. De studies zijn veel te kort van duur om een realistische schatting van de bijwerkingen te kunnen maken. Afhankelijk van wat die bijwerkingen uiteindelijk zullen zijn, kunnen miljoenen mensen worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s in ruil voor een zeer gering voordeel.

Ondermijning van de vrijheid van gezondheid in naam van de “noodsituatie

Nog fundamenteler dan de bezorgdheid over de veiligheid is het feit dat een vaccinatiecampagne van deze omvang, waarbij een geheel nieuwe technologie wordt gebruikt, een zeer gevaarlijk precedent schept voor de volksgezondheid. Door onnodige paniek te zaaien zijn velen nu bereid af te zien van allerlei vrijheden in naam van de reactie op een wereldwijde noodsituatie op gezondheidsgebied.

Een van deze fundamentele vrijheden is het recht om een experimentele medische procedure te weigeren. Deze vrijheid werd erkend in de Code van Neurenberg van 19478 en vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarin staat dat “niemand zonder zijn vrije toestemming zal worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten”.9

Desondanks, en ondanks het feit dat klinische proeven met vaccins nog twee jaar verwijderd zijn van voltooiing, praten regeringen over de hele wereld over het verplicht stellen van deze vaccinaties, of over het chanteren van mensen om ze tegen hun wil te nemen door particuliere bedrijven aan te moedigen de toegang te beperken tot alleen gevaccineerden.

Zoals Yeadon en vele anderen hebben opgemerkt, heeft de invoering van vaccinpaspoorten niets te maken met de bescherming van de volksgezondheid, maar alles met de invoering van een bewakings-, opsporings- en controlemechanisme dat gemakkelijk kan worden uitgebreid tot alle andere gebieden van het leven, waardoor elke beweging die je maakt, wordt gecontroleerd.

“Vaccinpaspoorten zijn helemaal niet nodig. Wat ze wel bieden is volledige controle over je bewegingen aan degene die de database controleert waar je vaccinatiestatus aan gekoppeld is. Ik hoop dat jullie dit begrijpen, want dit is niet optioneel”, zegt Yeadon.

Dit is wat je leven gaat overnemen op een manier waar George Orwell in ‘1984’ niet eens van droomde. Stel je voor dat je gevaccineerd bent en dat je een vaccinpaspoort hebt gekregen op een app. Het wordt ’s werelds eerste database die je naam bevat, een unieke digitale ID in hetzelfde formaat als absoluut iedereen op de planeet in dezelfde database.

Het zal een bewerkbare gezondheidsgerelateerde vlag hebben die zal zeggen of je ingeënt bent. Als je dat niet bent, bepaalt het algoritme wat je mag doen… Dat gaat de rest van je leven bepalen tot je sterft”.

Vaccinpaspoort is een ticket naar Tirannie, of erger

Het bijhouden van de vaccinatiestatus zal leiden tot een bewakingsapparaat dat groter is dan alles wat we ooit eerder hebben meegemaakt.

Het precedent dat nu geschapen wordt is er een dat, in de toekomst, gezondheidsautoriteiten het “recht” zal geven om ons een willekeurig aantal experimentele medicijnen, vaccins en technologieën op te dringen in naam van de volksgezondheid. Als het recht om een experimentele medische procedure te weigeren nu niet wordt gehandhaafd, zal de gehele bevolking van de aarde zonder verhaal beschikbaar zijn voor experimenten.

Ik ben er absoluut doodsbang voor dat de combinatie van vaccinpaspoorten en aanvullende vaccins zal leiden tot massale ontvolking, opzettelijke executie, mogelijk van miljarden mensen. ~ Michael Yeadon, Ph.D.

Maar dat is nog niet alles. Dit eerste bewakingssysteem voor vaccins zal uiteindelijk worden gekoppeld aan andere digitale systemen, zoals alle andere medische dossiers, biometrische ID en een volledig digitaal banksysteem.

De invoering van een op Google gebaseerd sociaal kredietsysteem, vergelijkbaar met het systeem dat in 2018 in China is ingevoerd, is ook zeer waarschijnlijk. Bij een sociaal kredietsysteem worden punten toegekend of afgetrokken voor bepaalde soorten gedrag. Wanneer je score onder een bepaald punt zakt, wordt er straf uitgedeeld in de vorm van bijvoorbeeld reisbeperkingen of het niet kunnen krijgen van een lening.

“Sta niet toe dat hun systeem in werking treedt. Het zal gebruikt worden om je te dwingen. Ik denk dat als je toestaat dat het vaccinpaspoort in werking treedt, je op een dag een ping krijgt en het advies krijgt om naar het medisch centrum te gaan om je vaccin aan te vullen”, zegt Yeadon.

“Als u ervoor kiest uw vaccin niet te halen, vervalt de geldigheid van uw paspoort, wat betekent dat u geen winkel meer binnen kunt. Het kan zijn dat u uw bankpas niet kunt gebruiken. Het enige wat iemand hoeft te doen is een regel instellen die zegt: “Na een bepaalde datum moet een vaccinpaspoort [gevalideerd] zijn voordat een bankkaart kan worden gebruikt …

Ik ben absoluut doodsbang dat de combinatie van vaccinpaspoorten en herhalingsvaccins zal leiden tot massale ontvolking, moedwillige executie, mogelijk van miljarden mensen.

Je kunt het stoppen nu je eenmaal hebt gehoord wat ik zeg. Zelfs als je het idee van vaccinpaspoorten goed vindt, voer het dan in met behulp van schriftelijke registers of zoiets … maar laat het niet toe in een interoperabele wereldwijde database met een vast formaat, want dat zal het einde betekenen van de menselijke vrijheden. En ik zie geen manier om daar van te herstellen”.

Bronnen en referenties:

COVID-19 VACCIN DOSSIER

We zijn in oorlog

Vorig artikelGerenommeerd viroloog Sucharit Bhakdi waarschuwt tegen een inderhaast gecreëerd gen-wijzigend vaccin tegen het Coronavirus (Nederlands vertaald)
Volgend artikelEen reële kijk op de impact van die verschrikkelijke “plagen” en “pandemieën” van de laatste 12 jaar
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. Yeadon zal er nier ver naast zitten. Je zou denken dat het mensen interesseert. Maar kennelijk geven ze alleen maar om de onmiddellijke benefits, zoals kunnen vliegen etc. En het toekomstbeeld interesseert ze niet. Ook niet voor hun kleinkinderen. Zolang iedereen de spuit maar neemt, dan komt alles weer goed. Wat mij verbaast is dat ze zo ver zijn gekregen, maar de berichten over het aantal mensen dat op gruwelijk manier om het leven kwam was kennelijk genoeg? Alhoewel ik vermoed dat mensen het gewoon fijn vinden om met zijn allen de eoa spuit te krijgen, net als echte stomme kuddedieren, zodat ze wat gemeen hebben en zich er op kunnen beroepen in sociale settings. De Ziomaffia heeft wel gelijk: de goy zijn inderdaad domme kuddedieren die gebruikt of afgemaakt moeten worden, naar gelangen. Als ze dood neervallen na de spuit, of na de upgrade, dan weten ze niet eens wat ze geraakt heeft. Het waardeloze van het hele gedoe is dat niemand er recht op heeft om God te spelen, en die stomme kuddedieren sleuren met hun kuddegedrag ook de helder-denkenden mee. Hoe kunnen die paar mensen die wel helder kunnen denken, ontkomen aan deze waanzin.

  • Ben ik helemaal mee eens, en ik breek er voortdurend mijn hoofd over hoe we het kunnen redden door dat schapenvolk dat ons meesleuren door niet naar de andere kant van het verhaal te luisteren.
   Vooralsnog zonder succes.

  • Heel goed verwoord. Ik vecht dagelijks om mensen te “redden”en ze bewust te maken wat ze zeggen. Nl de volgende: Ik wil reizen ipv je gezondheid. Sommige mensen zijn niet te redden en het is ongelofelijk dat men zo geloofd in de politiek en niet meer normaal nadenken. Dichtbij is het ook mooi en dan maar niet reizen. Het leven is toch puur en waarom die dwang om allemaal weg te moeten. Let wel ik ben een reisfreak maar als het zo is dan maar niet. Ik laat me niet chanteren en daarbij ben ik kerngezond en doe daar alles voor. Ik vertrouw op mijn immuunsysteem. Speelt ook nog mee zeker bij ouderen : de groepsdruk.. Iedereen doet het en dus wij ook. Het is een zware tijd maar wij blijven sterk. Samen sterk-er tegen de macht.

   • Dank je wel Pippie voor het hart onder de riem. Goed om te weten dat een ander ook bereid is om grote aanpassingen te maken als er voor ons geen uitweg is.

  • Begin er eens mee door er mee op te houden te denken dat, wie dan ook, ook maar een heel klein beetje is geinteresseert in wat andere overkomt of de gevolgen daarvan.
   Mensen zijn maar met 1 ding bezig, met zichzelf.
   Niet met het lot van de wereld of van hun eigen kinderen of kleinkinderen. Die regelen het maar voor zichzelf.
   Zolang ze zelf er maar zo min mogelijk last van hebben en weer alles MOGEN.
   De rest is schijn, om beter over te komen bij andere en de familie.

   • Helaas is dat exact zo Bert. Dat is nu wel duidelijk. Probleem is je wilt niet meegesleurd worden, en er is geen uitweg voor je, dus je probeert toch wat. Want hoe kan ik me onttrekken aan de waanzin? Waar is mijn vredige planeet? Ja vrijwillige thuis gevangenis en tomaten kweken in mijn tuin. Maar dat ziet bijna niemand zitten. Ook jij niet. Dus….beseffen dat het is zo als je zegt is het probleem niet. Het is de uitweg vinden in deze waanzin. Hoe en waar? (Of dan toch maar wachten op Johova voor de Nieuwe Wereld?) ?

    • Ik heb geen enkele behoefte om om te gaan met mensen die totaal niet geïnteresseerd zijn in mij of andere.
     Ik blijf gewoon mijn ding doen en vermaak mij wel verder.
     Ja, het is een kut wereld geworden, maar het zat er ook aan te komen.
     Ik laat mij geluk niet meer afhangen van andere of wat andere vinden ergens van.
     En als jij denkt dat een god aanroepen je redding is, ga vooral je gaan.

    • Of dacht je dat mensen graag bij mekaar wonen in een drukke stad omdat ze het zo gezellig vinden om tussen de mensen te leven.
     Helaas is het niet meer mogelijk om minstens 1 Km van je buren verwijderd te zijn met 17 miljoen mensen om je heen.
     Juist tussen zo’n drukke bedoening om je heen merk je hoe eenzaam het bestaan eigenlijk is.
     Mensen willen juist zo min als maar mogelijk met andere te maken hebben.
     Na 20 jaar hier wonende heb ik nog steeds geen idee wie er nou eigenlijk in mijn straat wonen of hoe ze heten.
     Een paar zullen mekaar altijd blijven groeten, de rest zal nooit een ander aankijken omdat dat ze totaal niet boeit.

 2. Ja ik heb dit hele stuk over het vaccin gelezen! En u vraagt mij om een reactie, Ik ben een Jehovah’s getuige en hebben al een eeuw geroepen in een woestijn.
  En dit loopt absoluut zoals de film van de mensheid zou eindigen. Er staat in de Bijbel: Als ik de dagen (van verlossing) niet zou verkorten zal er geen vlees gered worden. En er komt een zeer grote verdrukking die sedert de mensheid niet is voortgekomen. En dit hebben wij niet te danken aan God, néén, deze verschrikkelijk aarde. is te wijten aan de mens zelf. Omdat Jehovah zelf zegt; ze hebben mijn wijsheid verworpen en wat voor wijsheid hebben ze? En wat hij ook zegt, als ik de dagen niet zal verkorten, dus hij komt absoluut op tijd, het zal voorschrijven maar niet te laat komen. En als de mensheid hem wil erkennen dan worden ze door hem gekend! Want de aarde wordt weer totaal hersteld en de dood zal er niet meer zijn noch rouw, de vroegere dingen zijn voorbij gegaan. Hij zegt in Openbaring 1:5 Schrijf want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. “De Bijbel is geïnspireerd door een God die niet liegen kan”. Je vroeg om antwoordt en dit is maar een heel klein beetje van mijn Bijbelkennis. Er komt absoluut een hele nieuwe wereld. God zegt zelfs dat ze in de eindtijd al hun geld op straat zullen gooien. Omdat er staat geschreven: De Natiën zullen weten dat ik Jehovah ben. ( zoek zijn naam maar op en je zult zien dat dit de ware God is. ?

  • Heeft jouw god de bijbel geschreven of heeft de mens dat gedaan? Mensen zijn niet te vertouwen en liegen toch? Waarom zouden de mensen die de bijbel geschreven en gedrukt hebben dan wel te vertrouwen zijn en de waarheid verkondigen? Succes met je “geloof” in de schrijvers van het verhaal over jouw god.

 3. 🙂 Nou, dat is mooi gezegd hoor, Vox Clamantis in Deserto. Je zegt eigenlijk ook hetzelfde als ik, en als Chip. Maar wel fijn dat je het nog even op deze poetische manier verwoordt. Ik ben er zeker van dat de Aarde zich niet laat bepiepelen door die roofdieren die de schapenkudde voortjakkeren naar de afgrond, maar ondertussen willen mensen zoals ik, en Chip, en jij kennelijk ook, nog wel even op een normale manier ons leven kunnen leiden. Dat die “nieuwe wereld” komt, daar heb ik ook geen twijfel over, maar het gaat er om dat we NU op een normale manier kunnen blijven bestaan, in de huidige wereld, en dat we op een natuurlijke manier zullen sterven. Hoe doen we dat? Als je daar een antwoord op hebt, dan zou dat nog mooier zijn. Maken we nog kans, en hoe snel is dat? Of zeg je dat het hopeloos is en dat we maar moeten afwachten totdat Jehovah het tijd vindt?

    • Ah dat was weer zoiets… dat was een van mijn eerste reacties alweer een maand geleden. Een beetje sarcastisch bedoeld omdat ik dacht dat Daniel ook sarcastisch was. (Dus niet, bleek achteraf.) Val er niet over. Als je contact op wil nemen met me, doe gerust, ik vertel je graag wat ik allemaal weet, zoals ik al geschreven had. Ik ben van plan met een uitgebreid antwoord te komen op de recente uitwisseling tussen jou en mij, maar op dit moment nog even niet. Komt wel, hoor.

 4. Dat de wereld gaat veranderen is een feit, gezien de bemoeienis van westerse ooit beschaafde ontwikkelde landen. Ze gaan er aan voorbij dat geld het tegenovergestelde bewerkstelligt dan de bedoeling was. Laat iedereen op eigen tempo hun eigen evaluatie doormaken bemoei niet niet met andere landen haal ze niet op. Laat ons vrij zijn niets dat ons opgedrongen dient te worden. Onze normen&waarden rechten&plichten opnieuw invoeren zonder indoctrinatie op scholen door links, leer ze weer zelf denken gevolgen van handelen overzien. De vaccinaties waar ze ons naartoe willen hebben zijn door veel wetenschappers ondermijnt en als gevaarlijk bestempeld, maar een links betwetend mbo despoten zooitje zal ons land wel even over de rand van beschaving&vrijheid duwen.

 5. Op zich kan ik me in een groot deel vinden van wat Yeadon zegt, MAAR… Ook hier weer de allesbepalende vraag: Virus? Bewijs! Ook deze beste man gaat er vanuit dat er virussen bestaan. Ik zeg, bewijs eens even voor 100%. Ik ben nog geen wetenschapper ter wereld tegengekomen met het bewis voor het bestaan van welk virus dan ook. Kan dat niet, virussen zijn niet te bewijzen? Gooi dan ALLES over virussen de prullenbak in en ga eens even nadenken over wat er nu echt aan de hand is als iemand ziek is door een zogenaamd “virus”. Stop de onzin.

  • En ze zijn nog steeds op zoek wie en waarvan dat virus nou toch vandaan zou moeten komen.
   Dat wordt dan moeilijk zoeken naar iets wat en niet bestaat en dan ook nog verspreid zou moeten zijn.
   Wat is er dan verspreid?
   Dat ga je dus nooit vinden ook dan als je niet eens weet naar waar je nou op zoek naar bent.

   • Een virus is GEEN ziekte verwekker! Het is een reinigingsproces van jou lichaam. Virussen maken wij zelf aan en zijn dan ook niet besmettelijk voor andere. Het komt niet eens buiten ons lichaam. Door de politiek en de reguliere media wordt alles 180 graden gedraaid en dat wordt als de enige waarheid gepresenteerd. Het lastige is wanneer mensen continu het verkeerde te horen krijgen, dat zij daar op een gegeven moment meer waarde aan gaan hechten. Dan aan de echte waarheid. Dan kun jij met allerlei argumenten komen c.q. voorbeelden, dan nog geloven ze jou niet het wordt door hen afgedaan als onzin. Omdat zij meer waarde blijven hechten aan datgene wat zij het eerste gehoord hebben en wat continu herhaald wordt door de politiek en de reguliere media. Dat is de kracht van propaganda. Laat nu juist de hogere opgeleide mensen meer gevoelig zijn voor de propaganda dan de zogenaamde laag geletterde. Dat komt hoofdzakelijk doordat hoog opgeleide mensen veel kennis uit een boekje hebben gehaald en/of met lezingen kennis opgedaan hebben. Daar in tegen hebben laag geletterde juist meer kennis uit ervaringen. De laag geletterde onderzoeken vaak zelf hoe het in elkaar steekt, terwijl de hogere opgeleide het vaak klakkeloos aannemen wat er gezegd wordt. In beide groepen zitten er altijd wel uitzonderingen, maar het grootste deel is gemakzuchtig en neemt de propaganda aan als waarheid en hobbelen zonder verder zelf na te denken achter de meute aan en zijn zelfs trots op dat zij een vaccin hebben gehaald.

 6. Dat arme konijn daar in die bak, zijn/ haar ogen zijn waarschijnlijk het doelwit voor allerlei experimenten, om oogzalfjes en zonnecremes te kunnen verkopen.
  Ook Michel Yeadon is een aanhanger van de virustheorie. Hoort thuis in de fabeltjeskrant.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in