Op 18 november 2020 werden Israël’s hoge gezondheidsfunctionarissen compleet verrast toen Pfizer aankondigde dat zijn vaccin “90% effectief” was (later herzien tot 95%) tegen Covid-19. Zij hadden miljoenen vaccindoses besteld bij Moderna en AstraZeneca maar geen enkele van het Pfizer-BioNTech vaccin.

Hoe kwam Israël dan in december 2020 aan naar schatting vier tot vijf miljoen doses van het Pfizer-vaccin – genoeg om ten minste twee miljoen mensen in te enten?

Premier Binyamin Netanyahu probeerde te laten uitschijnen dat hij eigenhandig de dag had gered; net als Donald Trump toen hij Operation Warp Speed lanceerde, om de productie en distributie van Covid-19 vaccins te versnellen, bericht ahrp.org.

Beide staatshoofden sloten geheime contracten met vaccinfabrikanten. Beiden verzuimden aan hun kiezers bekend te maken dat de Covid-19 (mRNA) vaccins experimenteel zijn.

De fase 3 klinische proeven met het Covid-19 vaccin zijn nog niet afgerond. Dit is de reden waarom zowel de Pfizer als de Moderna mRNA vaccins GEEN vergunning hebben gekregen van de FDA. Beide vaccins hebben een “Emergency Use Authorization” (EUA) gekregen: “een mechanisme om de beschikbaarheid en het gebruik van medische remedies te vergemakkelijken…Onder een EUA kan de FDA het gebruik van niet-goedgekeurde medische producten toestaan”.[i]

 • De veiligheid van deze experimentele vaccins is tijdens het razende tempo van productie en distributie niet vastgesteld. De enorme snelheid waarmee de vaccins werden ontwikkeld en getest, maakte het verkrijgen van voldoende informatie over nadelige bijwerkingen onmogelijk; in het bijzonder ernstige nadelige effecten op de lange termijn.
 • Bovendien is ook de mRNA-technologie die in deze vaccins wordt gebruikt, experimenteel.[ii] Er zijn geen andere vaccins goedgekeurd waarbij deze technologie wordt gebruikt. De risico’s op lange termijn zijn onbekend.
 • Per 27 januari 2021 vermeldt het volgsysteem van Johns Hopkins dat het sterftecijfer van infecties in de VS 1,7% bedraagt; in Israël is dat 0,7%.[iii]

Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) was per 18 dec. 2020 (net toen de massavaccinaties begonnen) het percentage bijwerkingen na een Covid-19 vaccinatie 2,79%.[iv] Dit wijst erop dat het risico op, tot nu toe, korte termijn op kwetsuren door het vaccin veel groter is dan het risico op overlijden door Covid-19.

 • Op 10 december erkende Dr. Kathrin Jansen, de hoofdvertegenwoordiger van Pfizer, tijdens een vergadering van de adviescommissie van de FDA om het vaccin van Pfizer te evalueren voor gebruik onder EUA, dat ondanks dat ze waren gevaccineerd met het vaccin van Pfizer, apen geïnfecteerd raakten toen ze werden blootgesteld aan het virus. [V] Pfizer heeft niet getest of gevaccineerde mensen ook besmet kunnen raken als ze aan het virus worden blootgesteld. Het is daarom heel goed mogelijk dat het Covid-19 vaccin geen bescherming biedt tegen infectie.
 • Op 26 januari 2021 plaatste de Wereldgezondheidsorganisatie het laatste nieuws over het Moderna Covid-19 vaccin: What You Need to Know, waarin de WHO het gebrek aan bewijs van werkzaamheid bevestigde: “We weten niet of het vaccin infectie zal voorkomen en bescherming zal bieden tegen verdere overdracht. De immuniteit houdt enkele maanden aan, maar de volledige duur is nog niet bekend. Deze belangrijke vragen worden bestudeerd”. [vi]
 • Het erkende gebrek aan bewijs voor de beschermende waarde van beide mRNA-vaccins weerlegt de alom gepubliceerde beweringen van “90%-95% effectiviteit”. Het ontbreken van bewijs voor de beschermende waarde van deze vaccins elimineert de rechtvaardiging voor blootstelling aan de risico’s; en ondermijnt de beweerde noodzaak van deze vaccins.

De grote paniek die werd veroorzaakt door de voortdurende, angst aanjagende beweringen over het virus, bracht volksgezondheidsfunctionarissen ertoe het voorzorgsbeginsel in de geneeskunde – “Op de eerste plaats, geen schade berokkenen” – terzijde te schuiven.

Ondanks de grote onzekerheid zijn de ambtenaren met volle kracht doorgegaan met de massale vaccinatie.

Het is verbazingwekkend dat de regering van Israël de gezondheid van het volk heeft toevertrouwd aan Pfizer; door een geheim contract aan te gaan waarbij de Israëlische bevolking werd ingeschreven om onderzoekssubjecten te worden, zonder hun medeweten of toestemming.

Onder het contract Real World Epidemiological EvidenceCollaboration Agreement[vii] ondertekende de regering een verbintenis om de volledige zeven miljoen volwassen inwoners te vaccineren en wekelijks gegevens te verstrekken over haar burgers gedurende een 24 maanden durende surveillance follow-up studie.

De regering negeerde mogelijk ernstige medische risico’s van het experimentele vaccin en risico’s voor de privacy.

Israël wordt beschouwd als een ideale plaats voor een grootschalig epidemiologisch onderzoek dat 9,3 miljoen mensen omvat, vanwege zijn universele door de staat gesponsorde gezondheidszorgsysteem waarin verzekeraars 40 jaar lang gedigitaliseerde medische dossiers bijhouden, met inbegrip van vaccinatiegegevens voor elke Israëlische burger.

Dankzij dit gecentraliseerde systeem kon Israël in minder dan een maand tijd meer dan 2 miljoen doses van het vaccin toedienen. In ruil kreeg Israël prioritaire levering van miljoenen doses van de vaccins.

  Dr. Jane Ruby: Twee nieuwe ontstellende ontdekkingen in bloedklonters van COVID-19 gevaccineerden

Netanyahu verklaarde dat de reden waarom Israël zo snel zoveel vaccindoses heeft ontvangen is dat:

“Israël heeft toegezegd Pfizer gegevens en details te sturen die speciaal voor hen zijn verzameld, waaronder de gevolgen van de inentingen, de bijwerkingen, de werkzaamheid, de hoeveelheid tijd die nodig is om antilichamen te ontwikkelen volgens de verschillende soorten bevolking, leeftijd, geslacht, reeds bestaande aandoeningen, enz. In de overeenkomst wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende parameters die naar Pfizer zullen worden gestuurd”. [viii]

Voormalig premier Ehud Barak wees erop dat Pfizer de Israëlische bevolking gebruikt als een perfecte proeftuin voor zijn Covidd-19 vaccin.

“Deze gegevens zijn een schatkamer voor Pfizer. Het is een enorme aanwinst voor Pfizer, omdat het hen laat zien dat wanneer iemand sterft nadat hij is ingeënt – en mensen van mijn leeftijd de neiging hebben om vaker te overlijden – hij niet stierf vanwege het vaccin, maar als gevolg van een achtergrondziekte”. [ix]

 • Israëlische burgers werden de onwetende menselijke proefkonijnen van een massaal, onethisch, niet-goedgekeurd, niet-vrijwillig menselijk experiment. Het publiek werd niet geïnformeerd dat (a) het vaccin experimenteel is; (b) de bevolking werd gebruikt als menselijke proefkonijnen voor een twee jaar durende epidemiologische studie; de gegevens zijn bedoeld om te worden gedeeld met het buitenland en tijdschriften; de geheimhouding van het contract heeft geleid tot sterke vermoedens dat (c) hun persoonlijke medische dossier – “een schat aan gegevens” – zal worden gedeeld met Pfizer.

“In feite heeft Bibi [Netanyahu] zijn volk, alle zeven miljoen burgers van 12 jaar en ouder, zonder onze geïnformeerde toestemming aangemeld om het eerste land in zijn geheel te worden dat menselijke proeven uitvoert met een technologie die al vele decennia in het laboratorium is geprobeerd en mislukt… Onze burgers moeten eerst en vooral de discussie definiëren om de keuzes nauwkeurig af te wegen… [We] hebben te weinig informatie gekregen en dat omvat volledige ondoorzichtigheid van gegevens over de zich ontvouwende uitkomsten van bijwerkingen die momenteel plaatsvinden”. [x] [Ilana Rachel Daniel, Arutz Sheva, Israel National News]

De primaire focus ligt op hoge vaccinatiecijfers en mega-miljoenen dollars in verkoop en winst

Pfizer probeert basisinformatie over veiligheid en werkzaamheid te verkrijgen die het ontbeert om zijn vaccin in aanmerking te laten komen voor een FDA-licentie. Geen enkel vaccin is ooit eerder toegediend aan miljoenen mensen zonder te hebben voldaan aan de veiligheids- en werkzaamheidsvereisten.

De volgende informatie moet normaliter worden verkregen tijdens gecontroleerde klinische proeven voordat het vaccin aan het publiek wordt verstrekt.

 • Ten eerste moet het bedrijf aantonen dat het vaccin effectief is in het voorkomen van infectie wanneer men aan het virus wordt blootgesteld.
 • Ten tweede moeten ernstige bijwerkingen worden geïdentificeerd en moeten de frequentie en duur ervan worden bepaald.
 • Ten derde moet het risico voor specifieke bevolkingsgroepen, waaronder kinderen, zwangere vrouwen en ouderen, worden vastgesteld en afgewogen tegen de voordelen.
 • Ten vierde moeten de oorzaken van sterfgevallen tijdens de proef worden gedocumenteerd.

Op 19 januari 2020 meldde de Israëlische krant Haaretz dat meer dan 12.400 gevaccineerde Israëli’s positief testten op Covid – dat is 6,56% van de 189.000 gevaccineerde mensen.

Dr. Nachman Ash, Israël’s nationale pandemie-coördinator, waarschuwde op Army Radio dat:

“Veel mensen zijn geïnfecteerd geraakt tussen de eerste en tweede injectie van het vaccin. Het beschermende effect lijkt lager dan we dachten en lager dan de gegevens gepresenteerd door Pfizer”.

Hij waarschuwde dat de beperkingen langer zullen aanhouden dan verwacht. Met Covid-19 mutaties, zal de derde lockdown misschien niet Israëls laatste zijn“.

Moeten zwangere vrouwen worden blootgesteld aan een controversieel, experimenteel vaccin?

De veiligheid van het vaccin is onder Operation Warp Speed niet voldoende vastgesteld. Het is nooit getest op zwangere vrouwen.

Op 8 januari adviseerde de W.H.O. om zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven niet te vaccineren, “wegens onvoldoende gegevens beveelt de W.H.O. de vaccinatie van zwangere vrouwen op dit ogenblik niet aan”.[xi]

Het C.D.C. gaf tegenstrijdig advies:[xii] De WHO kwam onder druk te staan twee dagen nadat de media het tegenstrijdige advies hadden gemeld.[xiii] Zich beroepend op nieuwe gegevens herriep de WHO haar waarschuwingsrichtsnoer met de vermelding: “gebaseerd op de huidige gegevens, hebben we geen enkele… reden om aan te nemen dat er specifieke risico’s zijn…”. De WHO blijft echter waarschuwen dat gegevens over Covid-19 vaccins en zwangerschappen ontbreken, waardoor veiligheidsbeoordelingen moeilijk zijn.[xiv]

Degenen die vaccins als een heilige graal beschouwen – gooien de voorzichtigheid in de wind. Zijn zij de rampzalige tragedies vergeten die volgden toen zwangere vrouwen Thalidomide[xv] en Diethylistilbestrol (DES) kregen voorgeschreven?

Vaccin fanatiekelingen negeren het voorzorgsbeginsel van de geneeskunde “doe geen kwaad” alvorens een invasieve medische interventie toe te passen. Ze wijten het gebrek aan gegevens aan de voorzorgsmaatregel om aanstaande moeders niet bloot te stellen aan klinische onderzoeken.

  "Het kaartenhuis stort in, ze hebben gefaald!"

Het experiment van Pfizer in Israël zal de leemte opvullen. Dr. Ash heeft het vaccin niet alleen aanbevolen voor zwangere vrouwen, hij heeft zwangere Israëlische vrouwen toegevoegd aan de lijst van prioritaire vaccinaties.[xvi]

“Biologisch Experiment”

Zwangere Israëlische vrouwen zijn er niet van op de hoogte gesteld dat het vaccin experimenteel is. Evenmin zijn zij zich ervan bewust dat zij – als proefkonijnen – zonder hun geïnformeerde toestemming in een grootschalig medisch experiment worden gestopt.

Pfizer, het bedrijf aan wie de premier en ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid toevertrouwden zijn experimentele vaccin te testen op de gehele bevolking van Israël, is een gewetenloos zakenbedrijf met een uitgebreid Rap Sheet, samengesteld door Corporate Research Project.[xvii]

Pfizer’s staat van dienst is gevuld met gevallen waarin het beschuldigd werd van het misleiden van regelgevers en het publiek over de veiligheid van zijn producten.

Een van de meest beruchte gevallen van criminele mensenrechtenschendingen betrof Pfizer’s niet-goedgekeurde klinische studie die werd uitgevoerd in Nigeria.

Pfizer schreef 200 kinderen in om zijn nieuwe, experimentele antibioticum Trovan te testen, waarbij het de ouders misleidde door valselijk te beweren dat het een goedgekeurde therapie was voor meningitis.

In feite trachtte Pfizer gegevens te verkrijgen zodat hun medicijn een goedkeuring van de FDA kon krijgen; een proces dat minstens een heel jaar (of langer) had moeten duren werd er in zes weken doorheen gejaagd – net zoals het testproces voor het Covid-19 vaccin er haastig doorheen werd gejaagd.

Het Trovan-proefproces resulteerde in de dood van elf kinderen en twaalf anderen raakten blijvend gehandicapt. Twee jaar later waarschuwde de FDA dat het geneesmiddel leverschade en de dood kon veroorzaken.

Het massale vaccinatie-experiment wordt uitgevoerd in strijd met de Israëlische wettelijke ethische voorschriften; namelijk toetsing en goedkeuring door de Institutional Review Board / Ethics (Helsinki) Committee.[xviii] De goedkeuring van het Helsinki Comité is vereist voor elk onderzoek waarbij menselijke proefpersonen betrokken zijn en is ook vereist voor elke deal van de Israëlische regering waarbij gegevens van burgers aan andere entiteiten worden verstrekt, vooral als deze buitenlands zijn. Een hoge ambtenaar van het Helsinki Comité bevestigde het “duidelijke, ondubbelzinnige en ondubbelzinnige bewijs dat het contract met Pfizer een klinische studie is”:

“Bij het lezen van het contract dat werd ondertekend door de Israëlische regering en Pfizer, is het duidelijk, ondubbelzinnig en ondubbelzinnig dat dit een klinische studie is voor alle doeleinden, en dus moest het worden goedgekeurd door het Helsinki Comité. En dat is wat er in het advies van het comité zal staan:

Er is niets mis met klinische proeven, integendeel, maar klinische proeven (proeven op mensen) moeten de goedkeuring krijgen van het comité, en natuurlijk van de mensen op wie de proef wordt uitgevoerd, waarbij ze het recht moeten hebben om te weigeren aan de proef deel te nemen. Dit zijn zeer fundamentele zaken””.[xix]

Senior Israel Democracy Institute advocaat Dr. Tehila Schwartz-Altshuler beschreef het experiment in Calcalist: “Dit is de meest uitgebreide studie van de mens in de 21ste eeuw”.

 • Het experiment is in strijd met de Neurenberg Code [xx], het belangrijkste document in de geschiedenis van ethische normen voor medisch onderzoek. Het belangrijkste ethische principe van de Code van Neurenberg is vandaag de dag net zo relevant als in 1947: “De vrijwillige, geïnformeerde toestemming van het menselijk subject is absoluut essentieel”.
 • Geïnformeerde toestemming is “absoluut essentieel” omdat het het mensenrecht van het individu bevestigt om te accepteren of af te wijzen. Geïnformeerde toestemming staat als een morele/juridische barrière om te verzekeren dat regeringen “nooit meer” de geneeskunde perverteren.
 • “Het recht om een medische ingreep te weigeren” wordt opnieuw bevestigd in de Universele Verklaring over Bio-ethiek en Mensenrechten (2005) die stelt:

Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, op basis van adequate informatie”. [xxi]

 • Geneeskunde is geen handelswaar; medische beslissingen zijn persoonlijk en vereisen een afweging van voordelen en risico’s. Geneeskunde gaat vaak over beslissingen op leven en dood. Zonder geïnformeerde toestemming van het individu, kan geneeskunde worden bewapend, en is dat ook gebeurd. In het kader van operatie Warp Speed waren de gevaarlijk verkorte klinische proeven veel te kort om de omvang of de ernst van de nadelige gevolgen van vaccins te documenteren.

Risico’s van de grootste zorg van de experimentele mRNA vaccins worden hier duidelijk in detail beschreven.[xxii] Beide vaccins zijn gemaakt van boodschapper-RNA en lipide nanodeeltjes die polyethyleenglycol (PEG) bevatten. Wetenschappers menen dat PEG een risico van anafylaxie inhoudt[xxiii]. De risico’s omvatten: ernstige allergische reacties, zoals anafylaxie; systemisch inflammatoir responssyndroom;[xxiv] auto-immuunziekte;[xxv] en antilichaam-afhankelijke versterking. Dit laatste is het onderwerp van een recent peer reviewed getoetst rapport in het International Journal of Clinical Practice, door wetenschappers van de New York University en Tulane, die waarschuwen dat:

HET RISICO VAN ADE IN COVID-19 VACCINS IS NIET-THEORETISCH EN OVERDUIDELIJK.

“Covid-19 vaccins die ontworpen zijn om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen de ontvangers van het vaccin overgevoeliger maken voor ernstiger ziekte dan wanneer zij niet gevaccineerd waren.

Het eerdere bewijs dat door vaccinatie veroorzaakte, antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) van ziekte waarschijnlijk tot op zekere hoogte zal optreden met Covid-19 vaccins is verticaal consistent van gecontroleerde SARS-studies bij primaten tot klinische waarnemingen bij SARS en Covid-19.

Er is dus een duidelijk, niet-theoretisch risico in de medische literatuur dat kandidaat-vaccins die zijn samengesteld uit de SARS-CoV-2 viral spike en anti-SARS-CoV-2 antilichamen opwekken, ongeacht of zij neutraliserend zijn of niet, de gevaccineerden een hoger risico geven op een ernstiger Covid-19 ziekte wanneer zij in contact komen met circulerende virussen”.

Het andere belangrijke punt van zorg is de schending van het recht op PRIVACY

  Schop me

De overdracht van omvangrijke, gevoelige medische gegevens aan een multinationale buitenlandse onderneming stelt elke Israëlische burger bloot aan buitengewone risico’s op schade. Het belangrijkste handelsartikel van vandaag zijn gegevens. De overdracht van de medische gegevens van zijn burgers stelt de Staat Israël bloot aan veiligheidsrisico’s.

Pfizer is een van de meest gewetenloze bedrijven, met corrupte en illegale handelspraktijken die door de rechter zijn veroordeeld, waaronder talrijke schendingen van de productveiligheid, omkoping in acht landen, en andere misdrijven die te talrijk zijn om hier te bespreken.

Public Citizen heeft een 27-jarig overzicht samengesteld van strafrechtelijke en civielrechtelijke schendingen door farmaceutische bedrijven die hebben geleid tot schikkingen met de Amerikaanse staats- en federale overheid.[xxvi] Pfizer heeft de twijfelachtige eer twee records te vestigen; de corrupte bedrijfspraktijken van Pfizer hebben geleid tot de hoogste strafrechtelijke boete in de geschiedenis van de VS van $2,3 miljard, en de grootste civielrechtelijke schikking voor fraude van $1 miljard.

Dit is het bedrijf aan wie premier Netanyahu en het Israëlische ministerie van Volksgezondheid de gegevens van de persoonlijke medische dossiers van hun burgers toevertrouwden. Die gegevens bevatten een schat aan informatie die Pfizer zelfs aan de hoogste bieder zou kunnen verkopen.

Advocate Tehila Schwartz-Altshuler van het Israel Democracy Institute uitte haar ernstige bezorgdheid over de geheime contractuele bepalingen, waarvan zij sterk vermoedt dat Pfizer de beschikking krijgt over geanonimiseerde persoonsgegevens van medische dossiers van burgers waaruit namen, adressen en ID-nummers zijn verwijderd. Zij merkte echter op dat:

“Een van de cruciale problemen met de overeenkomst is dat, hoewel het de noodzaak erkent om de anonimiteit en privacy van Israëli’s te behouden, het geen stappen schetst om dit principe te beschermen … en er zijn mazen in de wet, zoals secundair gebruik van gegevens.

Het probleem is dat de technologie tegenwoordig zo geavanceerd is dat uit onderzoek is gebleken dat zelfs gegevens die anoniem zijn gemaakt, kunnen worden “gede-anonimiseerd. Het is een enorm risico”. [xxvii]

Jonathan Klinger, een cyberrechtadvocaat en juridisch adviseur voor de Israeli Digital Rights Movement, een non-profit groep, is het daarmee eens:

“We weten niet echt wat er gedeeld wordt. Zelfs als geaggregeerde of anonieme gegevens worden doorgegeven, kunnen ze opnieuw worden geïdentificeerd. Dit is nog steeds een punt van zorg.

Bibi heeft het gevoel dat mijn gezondheidsgegevens van hem zijn. Als je mijn medische gegevens aan iemand anders geeft of weggeeft – en dat zijn de meest gevoelige gegevens die iemand over mij kan weten – heb je mijn toestemming nodig. Waarom heb je niet om mijn toestemming gevraagd? Deze persoonlijke gegevens behandelen alsof ze van de overheid zijn is niet ethisch, niet wettelijk en niet moreel juist”. [TSA]

De ethische commissie van Helsinki moet zich nog uitspreken over het experiment en het doorgeven van persoonlijke gezondheidsgegevens aan Pfizer zonder de specifieke toestemming van elke individuele persoon die de facto proefpersoon is.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Referenties:

[i] https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
[ii] https://www.newswars.com/mrna-vaccines-might-prove-catastrophic-in-a-rushed-coronavirus-response/
[iii] Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Cases and Mortality by Country
[iv] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf
[v] https://ahrp.org/pfizer-admitted-its-vaccine-does-not-prevent-covid-infection/
[vi] https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-moderna-covid-19-mrna-1273-vaccine-what-you-need-to-know
[vii] https://govextra.gov.il/media/30806/11221-moh-pfizer-collaboration-agreement-redacted.pdf
[viii] https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294594
[ix] https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294410
[x] https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294852
[xi] https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19–vaccine
[xii] https://www.nytimes.com/2021/01/28/health/pregnant-women-covid-vaccines.html
[xiii] https://www.wsj.com/articles/who-recommends-against-moderna-pfizer-vaccines-for-most-pregnant-women-11611775138https://www.nytimes.com/2021/01/29/health/covid-vaccine-pregnancy.html
[xiv] The original WHO Interim Guidance: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1; WHO news release: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19–vaccinehttps://www.i24news.tv/en/news/international/1612010348-who-makes-u-turn-on-recommendation-against-coronavirus-jabs-for-pregnant-women-at-risk
[xv] https://ahrp.org/?s=Thalidomidehttps://ahrp.org/from-the-holocaust-to-thalidomide-a-nazi-legacy/
[xvi] https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/who-recommends-against-pregnant-women-getting-moderna-vaccine/
[xvii] https://www.corp-research.org/pfizer
[xviii] https://www.tasmc.org.il/sites/en/Research/Clinical-Trials/Pages/Helsinki.aspx
[xix] https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/295134
[xx] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199711133372006
[xxi] https://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
[xxii] https://www.newswars.com/mrna-vaccines-might-prove-catastrophic-in-a-rushed-coronavirus-response/
[xxiii] https://pulitzercenter.org/reporting/suspicions-grow-nanoparticles-pfizers-covid-19-vaccine-trigger-rare-allergic-reactions
[xxiv] https://www.statnews.com/2020/05/26/moderna-vaccine-candidate-trial-participant-severe-reaction/
[xxv] https://medicalxpress.com/news/2018-12-rna-group-autoimmune-diseases.html
[xxvi] https://www.citizen.org/article/twenty-seven-years-of-pharmaceutical-industry-criminal-and-civil-penalties-1991-through-2017/
[xxvii] https://www.timesofisrael.com/experts-urge-dose-of-transparency-as-medical-data-traded-to-pfizer-for-vaccines/

12.400 Israëliërs positief getest op Coronavirus na experimentele Pfizer Covid-19 vaccininjecties

Vorig artikelZweden: acht gewonden na terreuraanslag – Hier schiet de politie de terrorist in Vetlanda neer
Volgend artikelOlympisch kampioen slaat Covid-19 vaccin af – “Liever de Olympische Spelen overslaan”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Of….. zou het alleen om het financiële gewin gaan? Wat zijn de korte en zeker ook de lange termijn gevolgen voor de gehele mensheid? De NWO wil de totale wereldbevolking terugbrengen naar 500 miljoen mensen. Dit is een leuk begin…….

 2. Mooi degelijk stuk.
  1 typfoutje tegengekomen 12.400 gevaccineerde Israëli’s positief testten op Covid – dat is 56,6% van de 189.000 gevaccineerde
  Dat moet zijn 6,56%

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in