Foto Credit: Strategic Culture Foundation / © Foto: Rumble.com

De psychopathische seriemoordenaars die hun enorme financiële, politieke en mediabronnen gebruiken, voeren onverbiddelijk een moorddadige wereldwijde ontvolkingsagenda uit.

Yuval Hariri, de woordvoerder van Klaus Schwab, deed onlangs een uitspraak die iedereen koude rillingen over de rug zou moeten bezorgen. “Als het ergste gebeurt en de zondvloed komt,” zei Harari, dan zullen hij en de gelijkgestemde cabal van schimmige wereldmeesters “een ark bouwen en de rest laten verdrinken,” schrijft Stephen Karganovic.

Elders gaat Harari in op de redenen voor de koudhartige onverschilligheid van zijn mede-elitairen voor het lot van de overgrote meerderheid van de aardbewoners:

“Als je teruggaat naar het midden van de 20e eeuw … en je denkt na over het bouwen van de toekomst, dan zijn je bouwmaterialen die miljoenen mensen die hard werken in de fabrieken, in de boerderijen, de soldaten. Je hebt hen nodig. Zonder hen heb je geen enkele toekomst.”

Wat hij bedoelt is dat jullie – verwijzend naar de dominante sociale en financiële elites van die tijd – nog steeds de arbeid van miljoenen mensen in de verschillende economische sectoren “nodig” hadden om winst te maken. Hoe zijn de dingen sindsdien veranderd volgens “futuroloog” Harari?

“Nu, snel vooruit naar het begin van de 21e eeuw, wanneer we de overgrote meerderheid van de bevolking gewoon niet meer nodig hebben, omdat de toekomst draait om de ontwikkeling van meer en meer geavanceerde technologie, zoals kunstmatige intelligentie [en] bio-engineering, de meeste mensen daar niets aan bijdragen, behalve misschien voor hun gegevens, en wat voor mensen dan ook nog iets nuttigs doen, deze technologieën zullen hen in toenemende mate overbodig maken en het mogelijk maken om die mensen te vervangen.”

Elitaire spreekbuis Harari verdient lof voor zijn bloedstollende eerlijkheid, zo niet voor de moraliteit van de “visies” van hem en zijn meesters. Hij geeft duidelijk het standpunt weer dat deze schrijver, de redacteuren van dit portaal, de lezers en de rest van de mensheid vervangbaar zijn en afgezien van het economische nut dat ze nog zouden kunnen hebben, verstoken zijn van elke inherente waardigheid of waarde.

Harari en zijn directe superieur in de elitaire nomenklatura, Klaus Schwab, zijn technisch gezien privépersonen. Hun organisatie-instrument, het World Economic Forum, is een particuliere NGO geregistreerd in Zwitserland. Formeel vertegenwoordigen ze geen enkele regering of officiële structuur die aanspraak kan maken op legitimiteit, en ze spreken er ook niet voor. Ze hebben geen vergunning om de toekomst van de mensheid te plannen of te regelen, behalve de zelfbevoegdheid die zijzelf en de oligarchische globalistische machtscentra waarmee ze samenwerken en zich vermengen, zichzelf hebben toegeëigend. Niemand heeft hen verkozen of gemachtigd om de toekomst van wie dan ook te plannen, behalve die van henzelf, en zelfs dat strikt in hun eigen hoedanigheid.

  Woke Virus: COVID is duurzaam, rechtvaardig, inclusief, raciaal onbevooroordeeld en klimaatbewust

Toch is de toekomst van de mensheid precies datgene wat ze pretenderen te doen, één keer per jaar in Davos in plenaire vergadering en de rest van de tijd in samenzweerderig overleg onder elkaar.

De aard van de “planning” waarmee ze zich bezighouden zou voor iedereen van groot belang en ernstig zorgwekkend moeten zijn. Niet alleen vanwege de ongebreidelde overmoed die het tentoonspreidt, maar vooral vanwege het moorddadige plan dat eraan ten grondslag ligt, op een enorme en tot nu toe onvoorstelbare schaal die Raphael Lemkin zich niet kon voorstellen toen hij de term “genocide” bedacht.

Wanneer en als de voorspelde “tsunami” om de mensheid te verdrinken plaatsvindt, en we kunnen erop vertrouwen dat Harari en zijn cohorten het vermogen hebben om het te laten gebeuren op een tijdstip en op de manier die zij kiezen, zoals de onlangs gefabriceerde gezondheidsgebeurtenis heeft aangetoond, zullen ze niet rouwen om de slachtoffers. Integendeel, ze zullen opgetogen zijn over het succes van hun handwerk. Terwijl het grootste deel van de mensheid “verdrinkt”, zullen zij zich verkneukelen.

Het is onbetwistbaar dat Harari niet alleen in zijn eigen naam of die van Schwab spreekt. Hij verwoordt publiekelijk de ideologische visie van een ontvolkte Aarde, gezuiverd van menselijke aanwezigheid en getint met occultistische misantropie. Die visie wordt breed gedeeld door de vooraanstaanden van zijn elitaire groep. Een vooraanstaand lid van die groep, Bill Gates, heeft met klem gewezen op de noodzaak om zich te ontdoen van de nutteloze massa, op welke manier dan ook, eerlijk of oneerlijk. Een van Gates’ verontrustend expliciete uitspraken over dit onderwerp werd door YouTube verwijderd, naar verluidt wegens “het schenden van de richtlijnen van de gemeenschap”. De echte reden om zijn opmerkingen van het internet te verwijderen was het gevaar dat ze alarm zouden kunnen slaan onder de beoogde “slachtoffers van de overstroming,” waardoor ze zouden reageren met oncontroleerbare woede zodra ze ontdekken wat de elitaire “visionairs” voor hen in petto hebben.

  Britse regering biedt gunningscontract aan voor AI-systeem dat de verwachte vloed van Covid-19 vaccinatie slachtoffers kan verwerken 

Deze psychopathische seriemoordenaars (we moeten er geen doekjes om winden) zetten met hun enorme financiële, politieke en mediamiddelen (hersenspoeling) onverbiddelijk een moorddadige wereldwijde ontvolkingsagenda in werking. Depopulatie, zoals Harari eerlijk heeft toegegeven, betekent het fysiek elimineren van zoveel mensen als ze overbodig of nutteloos achten voor hun doeleinden. Het concept van bevolkingsbeperking, om nog maar eens geen blad voor de mond te nemen, is hun code voor wereldwijde genocide.

De Club van Rome, een van de institutionele onderdelen van het depopulatienetwerk, had in een programmatisch document uit 1974 het belangrijkste principe van hun genocidale filosofie niet duidelijker kunnen verwoorden: “De aarde heeft kanker en de kanker is de mens”. Is het nodig om te verduidelijken dat kanker niet gekoesterd en gecultiveerd wordt? Kanker moet worden uitgeroeid.

F. William Engdahl heeft onlangs een buitengewoon licht laten schijnen op de diepe wortels van het snode plan, dat openlijk wordt besproken en uitgevoerd door zijn kwaadwillende promotors in het volle zicht van de beoogde slachtoffers. Engdahl heeft aangetoond dat perverselingen als Schwab en Harari slechts de publieke gezichten zijn van een kwaadaardig transgenerationeel plan.

Engdahl citeert uit een rapport van de Club van Rome, “The First Global Revolution.” Daarin wordt toegegeven dat de beweringen over de opwarming van de aarde door CO2, die dienen als handige reden om de mensheid met geweld een eindeloze reeks destructieve structurele veranderingen op te leggen, slechts een verzonnen list zijn.

Dat komt omdat “… de gemeenschappelijke vijand van de mensheid de mens is. Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke in aanmerking zouden komen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en alleen door een andere houding en gedrag kunnen ze overwonnen worden. De echte vijand is dan de mensheid zelf.”

“De agenda,” concludeert Engdahl somber, “is duister, dystopisch en bedoeld om miljarden van ons ‘gewone mensen’ te elimineren.”

  Kijk hoe Bill Gates zijn programma voor menselijke ontvolking toegeeft

Er moet een belangrijke verduidelijking worden gemaakt. De mensheid is niet de vijand, maar juist de kroon op Gods schepping. En het is de mensheid zelf die nu tegenover een onverbiddelijke vijand staat, in dit geval een collectieve incarnatie van de bepalende eigenschap die Edward Gibbon toeschreef aan de verdorven keizers Commodus en Caracalla: “gemeenschappelijke vijand van de mensheid.”

Deze keer wordt de mensheid echter niet langer geconfronteerd met de perverse excentriciteiten van een individuele afwijking. Vandaag de dag moet ze het opnemen tegen de collectieve personificatie van Commodus en Caracalla, in de vorm van een verdorven wereldwijde oligarchie, doordrenkt met gevaarlijke waanbeelden van almacht en straffeloosheid.

Waarom hebben we ervoor gekozen om bij dit duistere onderwerp stil te staan? In de eerste plaats omdat de beoogde slachtoffers van genocide wereldwijd het recht hebben om geïnformeerd te worden en natuurlijk hebben ze ook het recht op zelfverdediging, om hun eigen leven en dat van hun families te beschermen en om de integriteit van hun samenlevingen, culturen, historisch geheugen en manier van leven te waarborgen.

Maar er is nog een andere belangrijke reden, namelijk om het cynisme en de volslagen amoraliteit bloot te leggen van de genocidale fanatici die nog steeds het lot van een aanzienlijk deel van de mensheid bepalen en hun energie voortdurend aanwenden om de volledige controle over de rest te heroveren.

Handelend via hun proxies Duitsland en Rwanda, recentelijk vergezeld door Frankrijk en een paar andere marionettenregeringen, hadden ze het lef om in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie in te dienen om de verzonnen “genocide” in Srebrenica te veroordelen en te herdenken, waarmee ze een natie die de hele twintigste eeuw zelf het doelwit is geweest van effectieve uitroeiing, voor genocide afkeurden.

Dat is precies de misdaad die ze zelf schaamteloos beramen om te plegen, niet in een of andere afgelegen Balkangemeente, maar op de mensheid als geheel.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

WEF beveelt regeringen om klokkenluiders te arresteren die de ontvolkingsagenda onthullenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelIsraëlische moorden en publieke kritiek
Volgend artikelEen staatsgreep zonder een schot te lossen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

  • De seniele psychiatrie verslaafde Bil Gates heeft zich rijk gemaakt door de massa 1 ontwerp bracht milliard en op .Ditzelfde geld gebruikt hij nu tegen diegene die hem rijk maakte .Zijn angst die hjj gratis krijgt word ook zijn ondergang.No doubt abput this one.

 1. Ze haten elkaar zo erg dat het de bedoeling is dat ze ieder een continent krijgen met zo’n honderd miljoen robotten om zich tegen elkaar te verdedigen.

 2. En waarom moeten we deze gek op z’n woord geloven. Ze zitten met elkaar lekker te fantaseren over wereldmacht, maar dat wil nog niet zeggen dat ze het waar kunnen maken. Ze proberen met angst mensen murw te maken, maar steeds meer mensen trappen er niet meer in. Die grote woorden en bedreigingen zijn hun laatste stuiptrekkingen hun eind is nabij. En als de alternatieve media de mensen willen helpen zouden ze daar over moeten schrijven en niet constant de woorden van die criminelen herhalen en bevestigen.

 3. En het is WEER de FvD die als enigste partij het opneemt tegen de (perverse) plannen van de regering. Dit keer is het Guidion van Meijeren die de kastanjes uit het vuur haalt. Mijn minachting voor de (laffe) zwijgende wegkijkende massa wordt met de dag groter alhoewel ik nu toch al mag konstateren dat het rubberen rug plebs langzaam maar zeker ook wakker aan het worden zijn… Wellicht iets te maken met het aanhalen der broekriem? Mijn verwachting van de (I’m okay Joe, fuck the rest) struisvogels die het nu nog goed hebben is dat die niet gespaard zullen gaan blijven en zich binnen onafzienbare tijd gedwongen voelen om zich bij de wakkeren (nood breekt hun arrogante a-sociale wet) aan zullen gaan sluiten…. https://m.youtube.com/watch?v=9KEpQ_3ykiY&pp=ygUDZnZk

 4. Ik denk dat Zwitserland een Tsarendom moet worden, sorry Tsaren bom 🙂 .
  Weet je al die managers net als in het dagelijkse leven kunnen alleen maar bevelen uitdelen maar zelf niks.
  Dus zolang er nog een paar nuttige slapende idioten zijn die hun de kont afvegen zullen ze aan de macht blijven.
  Maar misschien komt er ook een moment dat de balans tipt in het voordeel van de zelf denkenden en het management geruimd gaat worden.
  Net als men de top bereikt van gevoelde superieuritijd krijg je een klap op je snuit, zie Oekkies en Iran conflict.
  Al die superieure wapens en techniek effe wc spoelen

 5. Ka voor mij is klaas schwaab dood,tenzij iemand beeldmateriaal heeft van na 13 april en hariri is een zielige homo, een man die niet intellectueel genoeg is om te snappen dat een penis in een vagina hoort en niet in de kak van iemand anders. Dus zo een vies kakmanneke heeft voor mij totaal geen waarde. Stuk onbenul een nutteloze vreter die het verschil tussen een voorkant en achterkant niet kent. Tja wat moet je met zo een laag niveau varken.

 6. Deze lui creëren hun eigen gevangenis, want kunnen nooit zonder bewaking over straat slenteren, altijd achterom kijkend! Haha
  Big brother is watching you, kun je ook omdraaien in:
  The angry crowd is watching YOU brother!.
  Of:
  You own everything, but aren’t welcome anywhere. Etc.
  Positief blijven mensen! Als Rutte pocht over een zwakke Putin én denkt te winnen van Rusland , dus de zoveelste nonsens uitbraakt.. is het tijd een sigaar op te steken en eens ontspannen de zinnen te verzetten. Kwestie van tijd.. Hoogmoed komt voor de val.

  • volgens mij wel deze twee behoren elders te zitten ! achter dikke muren en tralies + meerdere onmensen die denken dat de wereld ! hun ? bevoordeelt weg met zulke papzakken die ons het LEVEN VERGALLEN

 7. De mens is het wreedste dier op deze aarde. Zij, de mens, is in staat om zichzelf en anderen te vernietigen.
  Zij, de mens, zal het vernietigen met een glimlach op de lippen. Daar zijn (bijna) geen dieren toe in staat met 1 uitzondering, nl de Lemming.
  Dit dier stort zichzelf en geheel vrijwillig van de rots.
  Zijn de Lemmingen dan de “voorlopers” van de mensheid???
  Aan u om dit te overdenken!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in