De VS zien Europa als hun kolonie, als “schatplichtige vazallen”, zoals de Amerikaanse presidentiële adviseur Zbigniew Brzeziński het in zijn boek “De enige Wereldmacht” openlijk uitdrukte. Waarom vinden de mensen in Europa het zo moeilijk om te begrijpen dat dit het geval is en waarom verzetten ze zich er niet tegen? schrijft Thomas Röper.

Om dit te begrijpen moeten we een kijkje nemen in de geschiedenis. Wij leren op school en in de media dat Europa, of beter gezegd het Westen, de navel van de wereld is. De beschaving van de wereld is geboren in het Westen. Zeker, er was het Egyptische Imperium in de oudheid, maar dat is lang geleden. En er was ook het Chinese Imperium, maar dat was ver weg, en bovendien waren het de Europeanen die de wereld ontdekten.

Vandaag de dag, zo leren we, is het Westen nog steeds de leider. Zowel economisch als technologisch. Bovendien is er democratie, persvrijheid en in het algemeen is het Westen het bolwerk van vrijheid en rechtvaardigheid. En het Westen moet deze zegeningen brengen aan de arme en onderdrukte volkeren van de wereld. Desnoods met geweld, zoals Irak en Libië werden “bevrijd” van hun dictators en zoals werd geprobeerd in Syrië. De Chinezen en Russen zijn ook onderdrukte volkeren die pas gelukkig zullen zijn als ze hun “regimes” hebben afgeschud en kunnen genieten van de zegeningen van het neoliberale Westen.

En hier begint de historische parallel, die gemakkelijk te zien is als u de geschiedenis bestudeert. Elk Imperium moest zijn burgers uitleggen waarom het jonge mannen te wapen riep. Je kon niet zeggen dat het ging om rijkdom en macht voor de elites van die tijd (de koningen en keizers), je moest met iets nobels komen – een groots, moreel doel.

Het nobele en morele doel

In het oude Rome werden veel oorlogen gerechtvaardigd door de noodzaak om de barbaren, die zo achtergebleven waren, te helpen en hen beschaving te brengen. Dat het bij de veroveringen om geld en macht ging, werd niet gezegd op de marktplaatsen van Rome, toen het volk overtuigd moest worden van de oorlogen. Officieel ging het om de Romeinse civilisatie, die naar de arme barbaren moest worden gebracht.

Het Spaanse Imperium zei ook niet dat het de Nieuwe Wereld wilde leegpplunderen. Het ging er zogenaamd om het christendom naar de arme heidenen in de Nieuwe Wereld te brengen en hun zielen te redden.

En zelfs honderd jaar geleden “betreurde” het Britse Imperium het dat het zijn koloniën geen onafhankelijkheid kon geven, omdat het zogenaamd een verantwoordelijkheid had tegenover de “onderontwikkelde” volkeren die niet eens in staat waren zichzelf te besturen. Zonder Britse “hulp” zouden ze in chaos verzinken. Men was vrijwel verplicht hen te helpen en offerde zich op om hen civilisatie te brengen.

Dit zijn allemaal feiten die iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis kan lezen in de originele bronnen van die tijd. Aan het publiek werd altijd een nobele reden gepresenteerd als voorwendsel voor de uitbreiding van de macht.

Imperia

We weten nu dat dit altijd leugens waren. Het ging allemaal om geld en macht. Romeinse bevelhebbers plunderden de veroverde gebieden en kwamen na een overwinning rijk thuis. De Spanjaarden slachtten de indianen af om het goud te bemachtigen. En de Britten plunderden hun koloniën zodat de Britse bovenklasse in luxe kon leven.

Tegenwoordig is het Imperium de VS, maar omdat mensen het woord Imperium negatief opvatten, spreken ze liever van een wereldmacht. Maar dat is gewoon een ander woord voor “imperium”.

  Van SMO naar overwinning, van neppropaganda naar nederlaag - NAVO is in tweespalt

De “nobele” doelstellingen van het Imperium

En zelfs vandaag de dag rechtvaardigen mensen oorlogen met nobele doelen. Mensen voeren oorlogen en doden mensen om hen vrijheid, welvaart en democratie te brengen. Dit heeft de afgelopen 60 jaar echter vrij slecht gewerkt. Waar de VS de afgelopen decennia ook gevochten hebben voor vrijheid en mensenrechten, het heeft nooit gewerkt. Of we nu kijken naar Vietnam, of Irak, Afghanistan, Kosovo, Libië, Syrië enzovoort. Er is geen enkel voorbeeld waar de Amerikaanse oorlogen vrede, vrijheid, welvaart en mensenrechten hebben gebracht.

In plaats daarvan brachten de oorlogen de VS oliebronnen, markten en goede zaken voor de Amerikaanse wapenindustrie, betaald uit het belastinggeld van Amerikaanse burgers die dachten dat ze bijdroegen aan vrijheid en vrede in de wereld. Het werkte elke keer en de elites werden met elke oorlog rijker en machtiger.

De overheersingsinstrumenten van het Imperium

Reeds de oude rijken konden hun gebieden niet veroveren, maar maakten regionale heersers van hen afhankelijk en creëerden rivaliteit tussen deze regionale heersers. Op deze manier slaagden de Romeinen erin hun Imperium honderden jaren in stand te houden, en de Britten bijvoorbeeld overheersten op deze manier heel India met slechts een paar duizend soldaten. De Romeinen hadden het oude recept voor succes al uitgevonden en noemden het “divide et impera”, “verdeel en heers”.

De Verenigde Staten hebben dit principe verder geperfectioneerd. Zij hebben internationale organisaties opgericht die zij domineren. De vazallen krijgen zo het gevoel dat ze ook zelf iets kunnen beslissen. Maar de economische macht van het IMF of de Wereldbank, waarmee kleine landen onder druk worden gezet, wordt gecontroleerd door de VS. En zij kunnen deze instrumenten gebruiken om hun wil aan elk land op te leggen.

Eén voorbeeld: Griekenland moest onder druk van het IMF bezuinigen en snijden in de sociale voorzieningen. Overal moest worden bezuinigd, behalve in het leger. Griekenland mocht en moest wapens blijven kopen. En voor het grootste deel van Amerikaanse fabrikanten. Tegelijkertijd moest Griekenland zijn belangrijkste activa privatiseren, zoals luchthavens en havens, die tegen belachelijke prijzen werden overgenomen door westerse bedrijven, meestal in Amerikaanse handen.

De NAVO is ook zo’n overheersingsinstrument. Ook hier domineren de VS en kunnen ze zelfs hun vazallen te wapen roepen in oorlogen of hen zelfs laten betalen voor de oorlogen, waaraan de VS deels goed verdient.

“Schatplichtige vazallen”

Maar de Europeanen zien zichzelf als “bondgenoten” of “partners” van de VS, terwijl de geopolitici in Washington hen “schatplichtige vazallen” noemen.

Daar zijn ook actuele voorbeelden van. Duitsland betaalt bijvoorbeeld nog steeds de bezettingskosten van de VS. Tegenwoordig heet het “kosten van het stationeren van NAVO-troepen”, maar het is hetzelfde. De nieuwe naam werd in de jaren 1950 ingevoerd omdat de Duitsers in opstand kwamen tegen het woord “bezetting” en de kosten niet wilden dragen.

In Duitsland weet zogenaamd niemand hoeveel Duitsland eigenlijk betaalt voor de Amerikaanse troepen in eigen land, omdat de kosten zijn verdeeld over de federale regering, de deelstaten en de gemeenten en zogenaamd niemand ze ooit kan optellen. Maar dat verandert niets aan het feit dat Duitsland deze kosten al sinds het einde van de oorlog betaalt.

Op school leren we hoe de VS Duitsland genereus hebben geholpen met het Marshallplan. Wat we niet leren is dit: in het kader van het Marshallplan ontvingen de westelijke Duitse bezettingszones in 1948 en vervolgens de Bondsrepubliek Duitsland van 1949 tot 1952 in totaal 1,4 miljard dollar. In de huidige koopkracht zou dat ongeveer 14 miljard dollar zijn. Het enige probleem is dat Duitsland ook de VS moest vergoeden voor de kosten van de bezetting van Duitsland in die tijd. Cijfers hierover zijn niet gemakkelijk te vinden, maar alleen al in 1950 was dat 4,5 miljard DM, of ongeveer 1,1 miljard dollar tegen de toenmalige wisselkoers. In slechts één jaar tijd.

  Europa: Steeds meer de slaaf van Amerika

Dit betekent dat Duitsland de VS in de periode van het Marshallplan veel meer aan bezettingskosten heeft betaald dan het in dezelfde periode van de VS heeft ontvangen. De Duitsers betaalden het Marshallplan dus praktisch zelf.

Zo hebben de rijken in de geschiedenis het gedaan, ze hebben hun koloniën uitgebuit, hen ervoor laten betalen en hen uitgelegd dat het alleen voor hun eigen bestwil was.

En als u niet bereid bent, zal ik geweld gebruiken

In deze context moest men het doel van twee procent van de NAVO zien, dat de VS er in 2014 doordrukten. Het ging erom dat de Navo-vazallen van de VS twee procent van hun BBP in wapens investeerden. En deze wapens komen bijna volledig uit de VS.

Toen de EU een defensiefonds van 13 miljard oprichtte om de eigen wapenindustrie te ontwikkelen, waren de VS daar helemaal niet blij mee, omdat het fonds alleen ten goede zou komen aan Europese bedrijven. De Amerikaanse bedrijven moesten met lege handen vertrekken. En de “bondgenoten” uit Washington hebben de EU al openlijk gedreigd met sancties, zoals te lezen was in Der Spiegel:

“De gewenste onafhankelijkheid valt helemaal niet in de smaak bij de Amerikanen. Zo waarschuwen de twee staatssecretarissen dat de geplande Europese defensiesamenwerking (PESCO) en het gezamenlijke fonds “helaas” niet zouden voldoen aan de eisen van “gezamenlijke industriële samenwerking op defensiegebied binnen de EU en over de Atlantische Oceaan heen”.

Dat was mooi geformuleerd, maar in gewone taal betekent het: “Als wij niets verdienen, kunt u geen fonds oprichten!”

En dit werd toen duidelijk gezegd:

“Washington klaagt met name dat Amerikaanse bedrijven worden uitgesloten van de gefinancierde ontwikkelingsprojecten door “gifpillen” in de desbetreffende contracten. De projecten staan bijvoorbeeld open voor niet-EU-landen, maar tot deelname moet unaniem worden besloten. (…) In de brief eisen de VS rechtstreeks de schrapping van de desbetreffende regel (…) Zij zijn bezorgd over de “beperkende taal en voorschriften”, waarschuwt de brief. Washington roept dan op tot concrete veranderingen. “Voordat deze verdragen evolueren, raden wij u aan ze opnieuw te bekijken met het oog op onze langetermijndoelstellingen voor het trans-Atlantische veiligheidspartnerschap,” schrijven de twee staatssecretarissen.”

Het had niet duidelijker kunnen zijn dat de VS meer geld wil van de Europeanen. En ook de officiële brief uit Washington dreigt de ongehoorzame Europese vazallen met straf:

“De felheid van de brief heeft veel diplomaten in de EU verbaasd. Zij waren zich bewust van de bezwaren tegen de poging om onafhankelijker te worden op het gebied van bewapening. Maar nu dreigt Washington met strafmaatregelen als de EU niet toegeeft. “Omgekeerde beperkingen in Europa zouden niet welkom zijn en wij zouden ze niet graag in overweging nemen”, aldus de brief.”

In gewoon Nederlands: “Wij zouden het niet leuk vinden u te straffen.”

Is dit de taal die bondgenoten, partners en vrienden met elkaar spreken? Of is het de taal die een koloniale macht gebruikt tegenover een vazalstaat die misschien een beetje ongehoorzaam wordt?

Het geld stroomt maar in één richting

Er zijn meer voorbeelden, want het gaat lang niet alleen om geld voor bewapening. Nord Stream 2 was ook een doorn in het oog van de VS omdat zij hun dure fracking-gas in Europa wilden verkopen, wat hen nu gelukt is dankzij de Oekraïne-crisis en het opblazen van Nord Stream. De capriolen van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, die als een stadhouder vervelende brieven schreef aan Duitse bedrijven en hen daarin schaamteloos bedreigde, staan bij velen nog in het geheugen gegrift.

  Kijk: Angstaanjagend moment waarop Oekraïense politicus drie handgranaten tot ontploffing brengt tijdens raadsvergadering

Er zijn vele voorbeelden van geldstromen die slechts in één richting gaan. Volkswagen betaalde een miljardenboete aan de VS vanwege het “emissieschandaal”, het was niet de Ford-groep die een miljardenboete aan de EU betaalde. Of de vele Europese banken die in de VS miljardenboetes hebben betaald, terwijl geen enkele Amerikaanse bank een miljardenboete aan de EU heeft betaald. De lijst kan nog worden aangevuld.

Of neem het huidige voorbeeld van de WTO-uitspraak tegen de strafheffingen van de regering-Trump op staal en andere goederen. De World Trade Organization (WTO) heeft zich uitgesproken tegen de tarieven, maar de VS zeggen heel duidelijk dat zij de WTO-uitspraak zullen negeren. En hoe reageren de leiders in Brussel? Met schouderophalen, want ze kunnen er net zo min iets aan doen als een Indiase regionale heerser in de 19e eeuw iets kon doen aan besluiten uit Londen.

Het is dus eigenlijk volkomen duidelijk dat de EU en haar lidstaten kolonies of vazallen van de VS zijn. Het geld stroomt van Europa naar de VS, niet andersom. Amerikaanse troepen zitten in Europese landen, niet andersom. En de EU-lidstaten betalen zelfs voor het behoud van militaire bases van de VS in hun land. Ze betalen als het ware voor hun eigen bezetting, die hun echter wordt verkocht als “bescherming” tegen vermeende vijanden zoals Rusland of China.

Het Romeinse Imperium deed dit al: het stationeerde legioenen in naburige staten en kreeg daarvoor betaald. In ruil daarvoor konden de heersers daar bij de gratie van Rome gevrijwaard blijven van opstanden tegen hun bewind. Als de maffia dit doet, heet het “beschermingsgeldafpersing”, als een Imperium het doet, heet het “bescherming van bondgenoten”.

Het is nooit te laat…

Maar het is duidelijk dat de media, politici en vooral de bevolking van Europa het moeilijk vinden om in het reine te komen met het idee dat zij niet langer de navel van de wereld zijn, maar slechts “schatplichtige vazallen”. Dit zou kunnen veranderen, omdat Rusland samenwerking op ooghoogte heeft aangeboden en Rusland niet de macht heeft om Europa als vazal te behandelen, zelfs als het dat zou willen.

De Oekraïne-crisis heeft de kloof tussen Europa en Rusland enorm verdiept, wat de VS natuurlijk goed uitkomt omdat het zijn macht over Europa verder heeft geconsolideerd. Dit is zo ver gegaan dat in Europa bijvoorbeeld niemand vragen stelt over wat er eigenlijk is gebeurd met Nord Stream. De kwestie werd in de media onder het tapijt geveegd en snel vergeten.

Zolang de Europese politici – net als de vazalkoningen in het oude Rome – persoonlijk profiteren van deze “samenwerking” met de VS door hen tevreden te houden met goede consultingcontracten en honoraria in de vijf cijfers voor een kleine lezing, zal er niets veranderen.

Maar er blijft hoop, want het is nooit te laat om fouten te corrigeren en te proberen te redden wat er nog te redden valt. Zolang er nog iets te redden valt…


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Bye Bye 1991-2022: Het harde werk begint nu – Welkom bij het Nieuwe Grote Spel op crackVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWat is er voor nodig om het Westen het ware (nazi-)gezicht van Banderastan te laten zien?
Volgend artikelRussische Lancet-drones vernietigen meer Oekrainse houwitsers en raketlanceerders (Video’s)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

  1. Diegene die in Europa het voortouw pakt om zich te verenigen tegen de hegemonie van de VS wordt gestraft, oftewel verdwijnt van het toneel. Zal Europa ooit onder de knoet van de VS uit komen? Misschien als het land zelf onderuit gaat, door een oorlog oid? Misschien is dit wel het moment dat door de oorlog in Oekraine de VS zijn macht gaat verliezen. Is met name Duitsland, ten koste van zichzelf, daarom zo fanatiek met het escaleren van dit conflict? Het is bekend dat Duitsland na WOII onder totale controle staat van de VS, en is er destijds een speciaal educatie systeem opgezet om ervoor te zorgen dat ze het wel afleren om ooit nog opstandig te zijn. En daarmee de rest van Europa, of de EU, meesleuren in hun val? Je zou het bijna zeggen.

  2. je mag niet vergeten wie de leiders zijn van het westen en door wie ze worden geregeerd, nl, door Edomieten, maar daarvoor moet je de Bijbel kennen, ze zeggen altijd, je moet je vijand kennen en in het westen weten ze niet of zijn ze onverschillig wie hun vijanden zijn, de leiders in het westen worden geregeerd door Edomieten die ons haten en dat met een doel

  3. Haha, die domme Duitsers toch.
    Net Vlamingen die niet door hebben dat Belgie slechts een artificiele constructie is waarbij het geld maar in 1 richting vloeit: van noord naar zuid.

    • Volgens – le grand – Charles de Gaulle (1890 – 1970) hebben de Britten in 1830 België uit de hoge hoed getoverd om de Fransen te pesten. De Walen kunnen nog altijd niet accepteren, dat in 1962 het economisch zwaartepunt van België is verschoven naar Vlaanderen en van politici met een ruggengraat van slagroom zoals Bart De Wever hebben de Walen absoluut niets te vrezen. De Vlamingen betalen per persoon op jaarbasis een transferbedrag van 1.000 euro richting de Walen en dit gaat absoluut niet veranderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in