Vezelachtige stolsels gevonden in lijken door Richard Hirschman. (Met dank aan Richard Hirschman)

Verscheidene balsemers in het hele land hebben vele grote, en soms zeer lange, “vezelige” en rubberachtige stolsels waargenomen in de lijken die zij behandelen, en zij spreken zich uit over hun bevindingen, bericht Theepochtimes.com.

Tal van balsemers uit verschillende staten hebben aan The Epoch Times bevestigd dat zij deze vreemde stolsels vanaf 2020 of 2021 hebben gezien.

De Epoch Times heeft video’s en foto’s van de abnormale stolsels ontvangen, maar wil ze niet uploaden wegens het niveau van de gore substantie.

Mike Adams, die een ISO-17025 geaccrediteerd lab in Texas runt, heeft in augustus de stolsels geanalyseerd en geconstateerd dat ze ijzer, kalium, magnesium en zink misten.

Het lab van Adams gebruikt inductief gekoppelde plasma-massaspectrometrie (ICP-MS), triple quadrupole massaspectrometer, en vloeistofchromatografie-massaspectrometrie, en test gewoonlijk voedsel op metalen, pesticiden, en glyfosaat.

“Wij hebben een van de stolsels van balsemer Richard Hirschman via ICP-MS getest. Ook naast elkaar met levend menselijk bloed van een ongevaccineerde persoon getest,” vertelde Adams aan The Epoch Times.

Hij ontdekte dat de stolsels belangrijke elementen missen die in gezond menselijk bloed aanwezig zijn, zoals ijzer, kalium, en magnesium, wat erop wijst dat zij uit iets anders dan bloed gevormd zijn.

Adams bundelt zijn analytische krachten met meer artsen en is van plan uit eigen zak in apparatuur te investeren om de samenstelling en de waarschijnlijke oorzaak van de stolsels verder te bepalen.

De sliertachtige structuren verschillen in grootte, maar de langste kunnen zo lang zijn als een mensenbeen en de dikste kunnen zo dik zijn als een pink.

Drastische toename van klonters

Richard Hirschman, een gediplomeerd begrafenisondernemer en balsemer in Alabama, herinnerde eraan dat hij al sinds de tragedie van 9/11 in het vak zit.

“Vóór 2020, 2021, zouden wij waarschijnlijk ergens tussen de 5 en 10 procent van de lichamen die wij zouden balsemen, bloedklonters zien hebben,” vertelde Hirschman aan The Epoch Times.

“Wij zijn bekend met wat bloedklonters zijn, en wij hebben er in de loop van de tijd mee te maken gehad,” zei hij.

Hij zegt dat nu 50 procent tot 70 procent van de lichamen die hij ziet bloedklonters hebben.

Voor mij is het nu zeldzaam om een lichaam te balsemen zonder stolsels, een beetje zoals het vroeger was, voordat al die dingen er waren…,” zei Hirschman.

“Het balsemen van een lichaam zonder stolsels is tegenwoordig een uitzondering,” merkte hij op.

Analyse van stolsels
De grafiek hieronder toont de verschillen tussen het bloed van de ongevaccineerde en de met ICP-MS geteste klont, volgens de analyse van Adams.

“Merk op dat de belangrijkste elementaire markers van menselijk bloed, zoals ijzer, ontbreken in de klonter (die op 4,4 procent van het bloed zit). Hetzelfde verhaal met magnesium, kalium, en zink. Dit zijn duidelijke markers voor menselijk bloed. Levend menselijk bloed zal altijd een hoog ijzergehalte hebben, anders zou de persoon dood zijn. Deze stolsels hebben bijna geen ijzer, noch magnesium, enz.,” vertelde Adams aan The Epoch Times.

Wade Hamilton, een cardioloog die bekend is met stolsels, vertelde aan The Epoch Times:

“Het feit dat het magnesium, kalium en ijzer in de monsters zeer laag zijn, zou erop kunnen wijzen dat het niet de gebruikelijke post-mortem stolsels zijn, dat er in feite geen bloedstroom in deze vaten was. Deze structuren roepen enkele interessante vragen op, maar beantwoorden ze niet helemaal.”

“De combinatie van de lage elektrolyten en de nieuwe zeer sterke sliertachtige structuren doet vermoeden dat deze gebieden waar de sliertachtige structuren in de bloedvaten te zien zijn, geen bloedsomloop hebben gekregen. Het zijn geen “normale” post-mortem bevindingen volgens ervaren balsemers die gebrand zijn op het verkrijgen van een totale vasculaire toegang tot het lichaam vanaf één plaats, wat door de ongewone “stolsels” niet mogelijk was,” voegde hij eraan toe.

“Het zijn geen normale post-mortem stolsels, maar de lange kleine slierten kunnen etiologisch geweest zijn bij de sterfgevallen, en de bloedsomloop naar die streken verhinderd hebben. Anderen hebben aangetoond dat het spike-eiwit zich kan ontvouwen en een andere configuratie kan vormen, wat bijdraagt tot strakke sliertachtige gebonden structuren met zowel longitudinale verdraaiing als kruisbinding, die zichtbaar zijn met microscopie, en die elk een diameter van angstroms hebben – er zijn 25.400.000 angstroms nodig om een duim ( 25,4 mm) te maken – een typisch capillair is ongeveer 5 micron, dus zijn er veel slierten nodig om een vat af te sluiten.”

Het balsemen is ook veel moeilijker geworden, waardoor sommige balsemers het bloed via meerdere punten moeten afvoeren in plaats van via één enkele plek.

Nooit eerder gezien

“In 20 jaar balsemen had ik nog nooit van die witte vezelachtige structuren in het bloed gezien, en anderen in mijn vak ook niet. In het afgelopen jaar heb ik deze vreemde klonters bij veel verschillende personen gezien, en het schijnt niet uit te maken waaraan ze sterven, ze hebben vaak soortgelijke stoffen in hun bloed. Dit maakt mij zeer bezorgd, want als er iets mis is in het bloed, dan roept dat de vraag op: is er iets waardoor mensen voortijdig sterven?” aldus Hirschman.

Vaccingevolgen waarvoor God ons moge behoeden

“Naarmate de zomer [van 2021] vorderde, daalde het aantal COVID-doden, maar deze stolsels namen in aantal toe. Mijn vermoeden is dat het vaccin de oorzaak kan zijn van deze vreemde stolsels. Ik besef dat ik geen dokter ben en ook geen wetenschapper, maar ik weet wel hoe bloed eruit ziet en ik ben zeer vertrouwd met het balsemproces, dat ik al twee decennia lang doe. Ik weet niet 100 procent wat de oorzaak van deze stolsels is, maar ik weet wel uit mijn ervaring en door met verschillende andere balsemers en begrafenisondernemers te spreken niemand van ons deze vreemde stolling eerder had gezien.”

Hirschman heeft de stolsels naar een paar pathologen gestuurd en beweert dat sommigen van hen ze “over het hoofd gezien” hebben, waarschijnlijk uit angst voor represailles.

Hij heeft duizenden lichamen gebalsemd en is zeer vertrouwd met bloed, en hij vindt dat het bloed van de meeste lichamen die hij de laatste twee jaar heeft gezien “veranderd is.”

Hirschman is niet bang om zijn baan te verliezen, omdat hij van beroep balsemer is en niet in dienst van een begrafenisonderneming, maar hij is ook voorzichtig om niet te onthullen waar hij precies werkt.

“Ze zijn niet eens dood door COVID. Ze sterven aan plotselinge hartaanvallen, beroertes, kankers. Het schijnt niet uit te maken waaraan die mensen tegenwoordig sterven, zovelen van hen hebben dezelfde afwijkingen in hun bloed.”

“Het bloed is anders. Iets zorgt ervoor dat het bloed verandert. En de hele bedoeling van mijn poging om ermee naar buiten te komen was om te proberen te zeggen: kijk, er is iets mis. Laten we uitzoeken wat het is, zodat we misschien een manier kunnen vinden om dit spul te helpen afbreken en mensenlevens te redden,” zei Hirschman.

“Als het niet het vaccin is, prima! Wat is het dan wel? Laten we het uitzoeken, want iets is de oorzaak en dat kan niet gezond zijn.”

Vaccinatiestatus

Hirschman is niet altijd in staat om met de families te praten, maar heeft ijverig geprobeerd te bevestigen of de lichamen van de mensen met stolsels gevaccineerd waren.

Soms weet de begrafenisondernemer de vaccinatiestatus van de overledene en vertelt het hem; soms kan het ook zijn dat de persoon gevaccineerd is en het niet aan de familie verteld heeft.

“Ik had een 49-jarige, was helemaal gezond, maakte zich klaar voor het werk, stort dood in. Voor je het weet, ben ik hem aan het balsemen, en raad eens wat ik uit hem haal? Hetzelfde spul. Hetzelfde spul! Hij was helemaal in orde, helemaal gezond. Iedereen was geschokt. Ontdek het, oh, ja. Hij was niet alleen ingeënt, hij was geboosterd,” herinnerde Hirschman zich.

Hij verklaarde ook dat hij “hetzelfde spul” had gevonden bij een man die terwijl hij sliep een beroerte had gehad en later aan kanker was gestorven.

“Ik sprak met een balsemer in Louisiana en zij zei hetzelfde,” zei Hirschman. “Soms zijn ze niet enorm, er zijn andere soorten afwijkingen, sommige waren klein, soms zijn het kleine vlekjes, zoals stukjes zand of koffiedik.”

Hirschman annoteerde de details van de lichamen die hij in de afgelopen jaren gebalsemd heeft:

 • 2018 totaal lichamen: 410
  1e Kwartaal 90
  2e Kwartaal 77
  3e Kwartaal 110
  4e Kwartaal 133
 • 2019 totaal lichamen: 439
  1e Kwartaal 95
  2e Kwartaal 76
  3e Kwartaal 101
  4e Kwartaal 167
 • 2020 totaal lichamen: 572
  1e Kwartaal 130
  2e Kwartaal 60
  3e Kwartaal 166
  4e Kwartaal 216
 • 2021 totaal lichamen: 632
  1e Kwartaal 198
  2e Kwartaal 91
  3e Kwartaal 164
  4e Kwartaal 179 (9/19 nov. Geklonterd; 19/40 Dec. Geklonterd)
 • 2022 totaal lichamen tot nu toe: 364
  1e Kwartaal 146 (38 niet geklonterd, 67 zware stolsels, 20 bevestigd gevaccineerd)
  2e Kwartaal 90 (11 niet geklonterd, 38 zware stolsels, 21 bevestigd gevaccineerd)
  3e Kwartaal 128 (19 niet geklonterd, 51 zware stolsels, 15 gevaccineerd)

Andere balsemers

Wallace Hooker is een deskundig balsemer die op nationaal niveau en ook internationaal lezingen geeft. Hij is sterk aanwezig op de sociale media, vooral op sommige particuliere websites over balsemen.

Hooker ziet ongeveer 300 lichamen per jaar, en heeft talrijke stolsels gezien van dezelfde soort als Hirschman heeft.

Hij vertelde The Epoch Times dat “mensen deze [stolsels] zien, het zijn alleen niet Richard en ik en Anna [Foster],” een andere balsemer.

“Ik heb mensen die me bijna elke week foto’s sturen van wat ze zien,” zei Hooker.

Nadat hij verklaard had dat hij vermoedde dat de vaccins iets met de stolsels te maken konden hebben, werd hij door sommigen weggewuifd, die zeiden dat hij geen bevoegd arts was die zich over de oorzaak kon uitspreken.

Hooker vermoedt ook dat het zogenaamde Sudden Adult Death Syndrome enig verband zou kunnen hebben met deze stolsels.

Hooker woont in een conservatief, landelijk gebied, en uit zijn waarneming blijkt dat daar minder mensen gevaccineerd zijn dan in de grote steden.

“Minstens 25 procent van wat ik aan het balsemen was liet een aanzienlijke hoeveelheid stolsels zien,” zei Hooker.

Zul je je slaafsheid liefhebben?

Hij merkte ook op dat sommige balsemers met minder vaardigheid de stolsels misschien niet vinden na het afvoeren, en dat pathologen die autopsies op de lichamen doen misschien geen volledige controle van het vaatstelsel doen.

“Sommige balsemers zijn geen grondige balsemers. Velen werken voor firma’s die absoluut geen mobiele telefoon in de balsemkamer toestaan. Zij staan niet toe dat er foto’s gemaakt worden, en het is reden voor onmiddellijk ontslag. Ik heb met die mensen gesproken die voor die firma’s werken,” verklaarde hij verder.

Anna Foster, een gediplomeerd begrafenisondernemer uit Missouri, verklaarde dat zij vaker en grotere stolsels begon te zien nadat de COVID pandemie begonnen was.

“Ik zit vaak bij de families om de regelingen te treffen. De families hebben de neiging ons te vertellen over de aanloop tot het overlijden van de persoon, en de wetenschap dat ik de persoon de avond tevoren gebalsemd had, bracht mij ertoe deze gevallen in het oog te houden,” vertelde Foster aan The Epoch Times.

“In het begin was bij geen van hen ooit COVID vastgesteld, maar ze waren wel allemaal ingeënt. Later had een echtpaar COVID gehad, maar niet onlangs, en ook zij waren gevaccineerd,” vervolgde zij.

“De meeste personen die ik gebalsemd heb en die deze veranderingen laten zien, waren ouder dan 75 jaar en woonden in verpleeginrichtingen, behalve twee mannen van begin vijftig. Een van die mannen was een vriend van ons, en hij had de inenting gehad, en na zijn tweede dosis begon hij zich ziek te voelen. Zijn vrouw bracht hem naar hun huisarts, en die stuurde hem onmiddellijk naar de eerste hulp, omdat hij tekenen vertoonde van een bloedstolsel of een hartaanval. Hij kreeg een hartstilstand tijdens het transporteren, en hij stierf kort daarna. Hij werd meteen na zijn dood gebalsemd, en de stolling was verreweg onverklaarbaar, en toen begon ik mij ernstig zorgen te maken over deze vaccinatie en heb ik mijn gedachten om de vaccinatie zelf te krijgen geannuleerd,” zei Foster.

In één geval trok zij klonters van 60 centimeter lang en “verscheidene andere” van minstens 15 centimeter uit hetzelfde lichaam.

“Ik weet dat vóór de vaccinatie, mijn balseminggevallen niet de hoeveelheid stolsels hadden die ik nu zie, en heel zelden zou je er veel vinden met fibrine eraan; nu is het minstens het tienvoudige, zo niet meer,” zei ze.

Vreemde stolsels

Larry Mills, een gediplomeerd balsemer en begrafenisondernemer in de staat Alabama, zit al sinds 1968 in de begrafenisbranche en is al sinds het begin van zijn carrière betrokken bij de balsemprocedure.

“Wij als balsemers zien sinds de uitbraak van COVID een aantal vreemde stolsels. Deze klonters voelen heel rubberachtig aan en zijn heel lang als ze uit de aders komen die wij tijdens de balsemingsprocedure behandelen. Ze lijken echt op regenwormen. Ik heb dit in mijn carrière tot nu toe nog nooit gezien,” vertelde Mills aan The Epoch Times.

Andere begrafenisondernemers of balsemers wilden anonimiteit bewaren, omdat ze niet weten hoe de begrafenisondernemingen zouden reageren.

“Ik kan u met zekerheid zeggen dat de stolsels die Richard online heeft laten zien een verschijnsel zijn dat ik tot waarschijnlijk halverwege vorig jaar niet heb meegemaakt. Dat is zo’n beetje alles wat ik er over te zeggen heb. Ik weet niet wat de oorzaak van de stolsels is, maar ze schijnen zich rond het midden van 2021 te hebben voorgedaan,” zei een andere balsemer, die sinds ongeveer 2001 een vergunning heeft, tegen The Epoch Times.

“U kunt er gerust op zijn dat de stolsels die wij zien niet iets zijn wat wij vóór vorig jaar ooit gezien hebben,” voegde hij eraan toe.

Een gediplomeerd begrafenisondernemer en leerling-balsemer die al meer dan 3 jaar in de uitvaartbranche zit, heeft aan meer dan 200 balsemingen deelgenomen.

“In mei van 2021 werd het balsemen moeilijker. Het normale afvloeien van het bloed werd bijna tot stilstand gebracht door dik, geleiachtig bloed. In plaats van dat het bloed normaal over de tafel stroomde, was het zeer vicieus. Zo dik, dat het zonder hulp niet van de tafel af wilde spoelen,” vertelde zij aan The Epoch Times.

Naarmate de tijd verstreek sinds de vaccins werden uitgedeeld, heeft zij meer van het “dikke bloed” gezien, en ook van de “dikke, vezelachtige klonters.”

De klonters stollen niet alleen de aders, maar ook de slagaders.

Zij legde uit dat een normale balseming gewoonlijk ongeveer 2 uur duurt, maar nu kan het wel 4 uur duren.

“De verdeling van de slagaderlijke vloeistof wordt door deze stolsels geblokkeerd en dat bemoeilijkt mijn werk. De stolsels zijn zo groot en dik dat met het stromen van de arteriële vloeistof massage en manipulatie van de slagader of ader nodig is om ze te verwijderen,” vervolgde zij. “Ik ben in staat om sommige van de grote stolsels met een tang te verhelpen.”

“Vele families hebben de dood van hun geliefde gemeld als een plotselinge hartaanval, embolieën, en bloedstolsels. Veel families hebben verklaard, dat hun familieleden geen gezondheidsproblemen hadden, voordat ze het vaccin kregen. Ikzelf ben gevaccineerd, evenals mijn ouders. Mijn vader werd gevaccineerd met het Moderna-vaccin, twee weken later werd hij met spoed geopereerd wegens bloedstolsels in zijn knieholteslagader. Na zijn tweede vaccinatiedosis werd hij in het ziekenhuis opgenomen met nog meer stolsels, hij werd een tweede keer geopereerd, en de derde keer overleed hij bijna. Mijn vader moest een volledige bypass in zijn been krijgen,” zei ze.

Zijn de media en de medische wereld medeplichtig aan moord?

“Tijdens de ziekenhuisopname van mijn vader werd de vader van mijn beste vriendin in hetzelfde ziekenhuis met spoed geopereerd aan een zware hartaanval, die hij kreeg weken nadat hij zijn vaccin had gekregen.”

“Mijn vader, lijdt nu aan zenuwbeschadiging en verlies van gebruik in zijn been. Nadat mijn moeder haar Moderna-vaccin gekregen had, heeft zij complicaties gekregen van hartklepfalen, en een operatie voor bloedstolsels in haar slagaders. Bij mij is pericardiale effusie van de tricuspidalisklep vastgesteld, en ik heb ook myocarditis. Ik begon scherpe pijn op de borst te krijgen, kortademig te worden en het is geleidelijk erger geworden. Ik ging naar de spoedeisende hulp en kwam terecht bij een cardioloog, die de diagnose stelde. Mijn bloeddruk is ongekend hoog. Ik was een heel gezond mens, totdat ik het Moderna-vaccin kreeg,” verklaarde zij.

The Epoch Times heeft contact opgenomen met Moderna voor commentaar.

Drie andere balsemers bevestigden over de telefoon ook getuige te zijn geweest van abnormale stolsels.

Mogelijke verklaringen: Artsen

“De zeer grote bloedklonters die voor en na de dood verwijderd worden, zijn in tegenstelling tot wat wij ooit in de geneeskunde gezien hebben,” vertelde Dr. James Thorp, een maternale-foetale-geneeskunde deskundige die afwijkingen bij zwangere vrouwen en foetussen heeft waargenomen, aan The Epoch Times.

“Het COVID-19 vaccin leidt de energie weg van de fysiologische processen in het lichaam naar de productie van het giftige spike-eiwit. Daardoor wordt energie weggeleid van het normale proces van interne vertering dat ook autofagie wordt genoemd. Dit leidt tot eiwitmisvouwing en verspreiding van grote intravasculaire bloedklonters, en ook tot een reeks verwante ziekten, waaronder de prionziekte, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, amyloïdose, en dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer en andere. Hoewel het mogelijk is dat de ziekte van COVID-19 op zichzelf zou kunnen bijdragen tot deze ziekten, is dat onwaarschijnlijk en als dat zo zou zijn, zou het effect van het vaccin 100 tot een 1000-voud groter zijn dan dat van de ziekte van COVID-19.” aldus Thorp.

Figuur 1 De juiste 3D-conformatie van een eiwit is afhankelijk van de beschikbare energie in het cellulaire milieu. Eiwitmisvouwing komt vaker voor in perioden van verminderde mitochondriale functie en oxidatieve stress. (Met dank aan James Thorp)

Hamilton voegde daaraan toe dat:

“Een andere mogelijke verklaring van de lage elektrolyten is dat ze opgenomen en gebonden zijn aan het toxine als onderdeel van een mislukt proces om van het “toxine” af te komen, zoals wanneer vitamine B-12 verlaagd is bij patiënten die anti-psychotische medicijnen gebruiken, omdat het lichaam probeert zich te ontdoen van het medicijn, dat aan B-12 gebonden is als een stap in de eliminatie. Elk toxine moet gebonden zijn aan een elektrolyt om het lichaam te kunnen verlaten.”

Hamilton denkt dat de overweldigende opeenhoping van deze slierten, die “bijna de sterkte van staal” hebben, het uitvallen van meerdere organen en de dood veroorzaakt kan hebben.

“De term amyloïde is eerder gebruikt om een aantal pathologische toestanden in zieke organen te beschrijven, en is de doodsoorzaak bij de zeldzame genetische aandoening amyloïdose. Het is nooit normaal. Of een gedeeltelijke opeenhoping van duizenden van die sliertachtige structuren vermoeidheid kan veroorzaken op basis van verminderde bloeddoorstroming, hersenmist, of plotselinge dood van volwassenen, is speculatief, maar zeker mogelijk,” zei Hamilton.

“De pathologen zullen meer gedetailleerde onderzoeken moeten doen dan gewoonlijk routinematig gedaan worden om deze vraag te beantwoorden. Dit proces zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een acuut myocardinfarct met enzymstijging bij een jonge voetballer zonder grove anatomische bevindingen.”

Dr. Sherri Tenpenny, die al zo’n drie decennia bijwerkingen van vaccins analyseert, denkt ook dat de stolsels te maken hebben met amyloïde eiwitten.

“Het lijkt erop dat het antwoord rechtstreeks door die naald komt. De ziekte van het spike-eiwit, die leidt tot de afzetting van amyloïde in organen en het vollopen van slagaders en aders,” vertelde Tenpenny aan The Epoch Times.

“Het spike-eiwit gaat ook een wisselwerking aan met bloedplaatjes en fibrinogeen, waardoor de bloedstroom wordt verstoord, wat ook rechtstreeks tot hypercoagulatie leidt. Wanneer het spike-eiwit vermengd werd met andere bloed-eiwitten, was de gecombineerde amyloïde-achtige structuur resistent tegen de enzymen die normaal het stolsel zouden afbreken (de zogenaamde verminderde fibrinolyse),” voegde zij eraan toe.

“Dit leidt tot het voortbestaan van een volumineus aantal microklonters in kleine bloedvaten overal in het lichaam, haarvaten genaamd. Miljoenen van deze kleine klonters blokkeren effectief de doorgang van rode bloedcellen naar de weefsels, waardoor de zuurstofuitwisseling vermindert en het uitvallen van het stelsel van meerdere organen tot gevolg heeft.”


Copyright © 2022 veraling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Spike-eiwit en bloedstolsels: Het is erger dan gedachtVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHoe sommige westerse “fans” van Oekraïne het conflict tot een betaal-voor-bloed sport maken
Volgend artikelDe hypocriet: Oekraïense president verhuurt zijn Italiaanse villa van €4 miljoen aan Russen
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

5 REACTIES

  • Ik constateer juist dat een grote groep mensen hier in ons polderlandje die 2e boosterprik al niet heeft gehaald omdat zij het niet vertrouwen en denken dat zij het niet meer nodig hebben, in procenten geen idee maar weet dat om heel veel mensen gaat, hoe komt dit denkt U ?

 1. Wat mij zo irriteert is dat alles zoveel tijd duurt, er bij de eerste doden niets werd vastgesteld terwijl er al 2 jaar gespuitert word, dit had allemaal al binnen het eerste halve jaar naar boven moeten zijn gekomen.
  Ook Dr. Jane ruby, stew peters, all deze wakkere doktoren en mike adams verspillen veel tijd…..net zo als camp wef en overheden ww.
  En op de achtergrond blijven mensen kreperen….
  Dit naast het feit dat de meeste deze miserie zelf schuld zijn…(bijsluiter gelezen, huiswerk gedaan, gemakzucht….)
  Volgens het wef hebben we zoveel technologie, yeah right, jullie kunnen nog niet eens fatsoenlijke magnetrons maken(moderne zijn kut-dingen) of een goed werken de auto laat staan dat we dan deze shit in ons lichaam moeten doen, f@ck nee!!
  Never ever ooit!

 2. “De Epoch Times heeft video’s en foto’s van de abnormale stolsels ontvangen, maar wil ze niet uploaden wegens het niveau van de gore substantie.”

  vraag me af waarom niet…(omdat het ‘goor’ is? lijkt me stug.)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in