Logo van de Wereldgezondheidsorganisatie. Foto: WHO website.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt voor een “Pandemieverdrag”, of “Pandemieakkoord” zoals het nu wordt genoemd, aan te nemen. Maandag, 11 maanden nadat een Britse petitie waarin werd opgeroepen tot een debat over de kwestie de drempel van het aantal handtekeningen bereikte om een debat in het Parlement te eisen, zal dit eindelijk plaatsvinden, schrijft Dr. Tess Lawrie.

U weet wellicht dat de ongekozen directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, onlangs op sociale media heeft beweerd dat dit nieuwe verdrag de soevereiniteit van individuele landen niet zal aantasten. Wat u echter niet wordt verteld, is dat in samenhang met het Pandemieakkoord wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (2005) zijn voorgesteld en dat daarover wordt onderhandeld. Sommige van deze wijzigingen zouden ongekende bevoegdheden aan de WHO verlenen en ernstige vragen oproepen met betrekking tot de soevereiniteit van de staten.

Wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling kunnen worden aangenomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen in de Wereldgezondheidsvergadering, het bestuursorgaan van de WHO, zonder daaropvolgende nationale ratificatieprocedures. Dit betekent dat deze wijzigingen er nu doorheen kunnen zeilen zonder parlementaire controle en zonder dat u, het publiek, wordt geïnformeerd.

In sommige van de nieuwe amendementen wordt voorgesteld om het advies van de WHO juridisch bindend te maken voor alle staten en hun bevolking, in plaats van adviserend, zoals momenteel het geval is met de adviezen van de WHO.

Als de amendementen worden aangenomen, zou de ongekozen en onverantwoordelijke directeur-generaal van de WHO eenzijdig een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid kunnen afkondigen zonder advies te vragen aan lidstaten of WHO-comités. Er zouden geen comités betrokken zijn bij de besluitvorming en er zouden geen controles zijn op het besluit van de directeur-generaal. Eén niet-gekozen, onverantwoordelijk persoon zou dus de macht hebben om beslissingen te nemen die het leven van miljarden mensen kunnen beperken. Dit is een onvoorstelbare machtsconcentratie.

  Arts en traumachirurg die 'Anti-Vaxxers' bespotte in virale berichten overlijdt plotseling en onverwacht

Een van de meer verontrustende voorgestelde wijzigingen is de schrapping van een clausule die de WHO verplicht om bij de toepassing van de Internationale Gezondheidsregeling rekening te houden met iemands mensenrechten. De WHO krijgt de bevoegdheid om bindende voorschriften uit te vaardigen voor lockdowns, maskers, quarantaines, grenssluitingen, reisbeperkingen, verplichte vaccinaties, verplichte medische onderzoeken en andere maatregelen die zij nodig acht.

De voorgestelde wijzigingen beogen ook de invoering van een internationaal databanksysteem waarmee landen reisbeperkingen kunnen afdwingen door middel van instrumenten zoals vaccinatiecertificaten, profylaxecertificaten, test- en herstelcertificaten, alsmede formulieren voor het lokaliseren van passagiers en een gezondheidsverklaring voor reizigers, bij voorkeur gekoppeld aan een persoonlijke QR-code.

De voorstellen omvatten verder een aanzienlijke verhoging van de financiering van de WHO. Een deel van deze extra financiering is nodig voor het opzetten van een uitgebreid surveillanceproces in alle lidstaten, dat de WHO regelmatig zal controleren via een mechanisme voor landenbeoordeling. Zowel de amendementen van de IGR als het voorgestelde pandemieakkoord moedigen ook systematische wereldwijde samenwerking aan om afwijkingen van de officiële richtsnoeren van de regering of de WHO tegen te gaan.

De WHO streeft er verder naar toezicht te houden op de bewaking van nieuwe en afwijkende virussen, deze te identificeren, hun “bedreiging” vast te stellen en een reactie uit te voeren.

Hierdoor ontstaat een zichzelf in stand houdende pandemie-industrie met grote interne belangenconflicten, gefinancierd door de belastingbetalers van de wereld, maar gecontroleerd door een VN-agentschap dat geen nationaal wettelijk toezicht en weinig verantwoordingsplicht heeft. Om voortzetting van de financiering te rechtvaardigen, zal er een enorme stimulans zijn om vermeende bedreigingen af te kondigen en erop te reageren, waarbij het leven van de bevolking van de lidstaten wordt beperkt terwijl de WHO sponsors winst maken door middel van farmaceutische aanbevelingen en mandaten.

  Meeste Amerikanen geloven dat Covid-vaccins plotselinge sterfte veroorzaken

Alle of sommige amendementen kunnen volgende maand al worden aangenomen en uiterlijk in mei 2024. Zodra ze zijn aangenomen, worden ze bindend voor alle 194 WHO-lidstaten, waarbij de landen het recht behouden om ze binnen tien maanden te verwerpen.

Op dit moment bespreken vreemd genoeg noch het Verenigd Koninkrijk noch andere lidstaten deze amendementen, die de WHO ongekende bevoegdheden zouden geven. Degenen die denken dat de WHO niets met hen of hun landenbeleid te maken heeft, moeten nog maar eens goed nadenken.

De eerste stap in de strijd tegen deze onaanvaardbare overdracht van overheidsgezag aan een niet-gekozen supranationale organisatie (en aan de speciale belangen die haar hebben gecompromitteerd) is de bewustmaking van het publiek. De World Council for Health (WCH) en Children’s Health Defense, in nauwe samenwerking met andere betrokken organisaties en volksbewegingen, lanceren een campagne genaamd The Great Freeset met voorstellen voor acties die we kunnen ondernemen om deze wereldwijde bedreiging van onze gezondheid en soevereiniteit aan te pakken.

De WCH, een volksgezondheids- en soevereiniteitsinitiatief, heeft een petitie ingediend om in het Verenigd Koninkrijk een parlementaire stemming te houden over de vraag of er bezwaar moet worden gemaakt tegen de eerder en stilletjes aangenomen amendementen van 2022, en ook een oproep om te stemmen over het verwerpen van de meeste van de 307 extra amendementen waarover wordt onderhandeld. Wij hebben de grens van 10.000 handtekeningen bereikt, zodat de Britse regering moet reageren. Het zou echter nuttig zijn om 100.000 handtekeningen te verzamelen en de regering te verplichten een debat in het Parlement te overwegen. Details van deze petitie vindt u hier en elke burger van het Verenigd Koninkrijk kan tekenen.

  "Ze kunnen ons niet allemaal arresteren!" (Nederlands vertaald)

Wij kunnen niet werkloos toezien hoe de WHO schandalige monopoliebevoegdheden over de volksgezondheid krijgt. Biden heeft ons gewaarschuwd dat “er een tweede pandemie op komst is”. De voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling en het Pandemieakkoord worden ons verkocht als een verbetering van de toekomstige reactie op een pandemie, terwijl ze er in werkelijkheid toe zullen leiden dat dezelfde fouten als tijdens de Covid opnieuw worden gemaakt.

Laten we het adagium “Het welzijn van de mensheid is al lang het alibi van tirannen” nooit uit het oog verliezen.

Klik hier voor een link naar de bovengenoemde petitie.

Voor een link naar een brief die u naar uw parlementslid kunt sturen, klik hier.

De beleidsbrief van de WCH, Rejecting Monopoly Power over Global Health, vindt u hier en het persbericht ervoor, hier.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Peter McCullough – “Het mislukte massale COVID-19 vaccinatieprogramma zal de geschiedenis ingaan als een van de meest dodelijke in de geschiedenis”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAngst – Het virus dat de gevaccineerden treft
Volgend artikelNiccos: Waarom geen insectenvervangers?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

26 REACTIES

 1. Wetboeken verworden tot wc-rollen. Laat ze maar in de peop zakken met hun wetten en regels. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat ze weer ouderwets mensen gaan afvoeren naar vernietigingskampen. Iedereen blijft maar dromen en wensen dat het allemaal vanzelf stopt… en dat doet het ook wel… nadat er heel heel heel veel slachtoffers vallen en mensen op het punt staan om ALLES te verliezen. Dus deze shitshow raast nog wel ff door, alhoewel, we zijn vergeten dat alles bestaat obv schulden en geleend geld. Ruk de economie omver en mensen zijn in een maand ALLES kwijt wat ze vandaag nog vanzelfsprekend vinden. Het moet gewoon fout gaan… tegelijk weten de elites ook dat ze niet één allesbeslissend moment moeten maken, maar een miljoen kleine sneetjes waardoor we niet doorhebben dat we doodbloeden tot we ineens dood gaan.

  Dictators stoppen NOOIT uit zichzelf. Dictators hebben alleen macht als wij bang zijn en luisteren. Stop met luisteren en kom in actie. Ga je lokaal in je omgeving mengen op plekken waar je met de gemeenschap samenwerkt en waar je inspraak hebt (maakt niet uit wat) en spreek je uit als er iets niet klopt. Vaak is het al genoeg om te zeggen dat dingen niet kloppen. Ik zeg overal waar ik kom op bijna alles… HET KLOPT NIET, HET KLOPT ALLEMAAL GEWOON NIET. Mensen kijken me dan scheef of glazig aan, maar ik zie dat ze nadenken over wat er niet klopt. Dat is al genoeg. Ze worden niet in 1 keer wakker, maar iedereen weet in zn onderbewustzijn dat het allemaal niet klopt, dat moet groeien.

  • En ze gaan ook allemaal geweldadig dood. Das ook een mooi pluspunt. Uiteindelijk verzet het volk zich massaal tegen dictators. En daarna is het voor ons conspiracy mensen keihard lachen. Iedereen uitlachen good hoorbaar. Dat is ons genot straks als doe achterlijke dictators moeten rennen voor hun leven en al die achterlijke gevaxten de waarheid in de smoel krijgen gesmeerd. Dan mogen wij ons lekker verkneukelen aan hun lompigheid en lafheid. Dus geduldig wachten totdat er genoeg leeuwen wakker zijn om een ommekeer te veroorzaken.

   • Ik hoop ook op die ommekeer, maar zie hem nog lang niet in aantocht.
    Wordt inderdaad lachen geblazen, maar eerst nog véél tranen vrees ik.
    Cru gesteld: Hun aantal (gevaxten) zal wel natuurlijkerwijze dalen tegenover de niet-vergiftigden.
    Dus er komt ooit een omslag !

 2. Stuur een geverifieerd en gedocumenteerd bericht en mededeling aan de gemeente waar je in het geboorte register bent ingeschreven en schrijf je stroman constructie uit dmv deze niet rechtsgeldig te verklaren omdat deze ine en handeling van fraude is opgericht.

  Schrijf je niet “officieel” uit omdat je dan in hun regels de inschrijving wel rechtsgeldig achte tijden de vermeende inschrijving.

  Verklaar de inschrijving NULL / LEEG / Zonder Waarde / Zonder Betekenis omdat jezelf , je ouders of voogt of Inschrijver zoals een zuster bv niet juridisch juist en in begrijpbare taal is geïnformeerd , En omdat je zelf hiervoor niet hebt getekend met natte handtekening.

  Elke handeling van Fraude “Bederft” elke juridische omgeving en rechtsgang.

  Fraude naakt de handeling NULL / LEEG / Zonder Waarde / Zonder Betrkenis.

  Notabene .: lees je in en informeer jezelf goed naar de gevolgen , daar je je service contract beëindigd ontvang je NIETS meer aan uitkeringen via de wet verzekerden.

  Maar kun je bv wel werken en “alle” harde valuta verdient dmv het leveren van joule=energie / tijd , aan een dienst , product of ambacht verdiende gelden zelf houden.

  Zwart werken is wit werken.

  Ook stap je onder de Corporatie = dode comunicatie en dode wetten/regels weg en gelden grondwetten en mensen rechten dan voor jou.

  Ben bang dat dit de enige weg voor de vrijheid van mensen is.

  • @ Jan Rex,
   Je zegt dat jij gewoon kunt werken, maar dan niet in loondienst voor een baas. Want op basis van je dode fictieve bedrijf de Natuurlijke persoon wordt jouw salaris uit het niets gecreëerd door de centrale bank en dat als schuld geboekt op jouw fictieve naam. Waar de coöperatie weer een deel van krijgt van het gecreëerde geld uit het niets. Alleen als je niet ingeschreven staat bij de KvK en een eigen bedrijf hebt, kun je werken.
   Want ieder die staat in geschreven bij het KvK heeft zijn bedrijf vrijwillig aan de coöperatie gegeven. Waar de coöperatie geld aan kan onttrekken in de vorm van belastingen en de wet aan opleggen hoe jij moet werken in je eigen bedrijf.

   Zo zou je eerst voordat je met de coöperatie breekt een bewijs van leven moet aanvragen bij je gemeente. Zodat jij alle instanties zoals je bank, de gemeente zelf, het kadaster, rijkswegdienst, je verzekeringen, je energie leveranciers aanschrijven met een kopie dat jij leeft. Daarmee splits je de levende mens met de natuurlijke persoon. Zodat je dan bij de belastingen zelf al je betaalde afgeperste geld terug kunt vorderen.
   Zodat ook je huis, je bankrekening, je auto niet onder je kont weggetrokken kunnen worden, want die staan alle op naam van die natuurlijke fictieve persoon.

   Daar alle brieven van (overheid)instanties enkel handelsvoorstellen zijn, die jij kunt afwijzen. Door ze ongeopend retour te sturen.

   Reizen kun je dan alleen met eigen vervoersmiddelen naar het buitenland, maar op bestemming krijg je een ander probleem. Want hotels, campings e.d. vragen altijd naar jouw dode ID. Wil je eigendom in het buitenland kopen of iets huren vragen ze altijd naar je dode ID. Dat hebben de coöperaties al decennia geleden al dicht getimmerd, dat je die dode ID overal moet tonen. Die dode ID vertegenwoordigd roerende handelswaar, die eigendom is van een bepaalde coöperatie. Net als je rijbewijs is dat een privileges, die de coöperatie ten aller tijde in kan trekken zonder reden van opgave.

   Je uit laten schrijven bij je gemeente lijkt de oplossing, maar als jij niets daarvoor alles geregeld te hebben verlies je alles wat je ooit had. Enkel lichamelijk kun je vrij ware, maar je moet ook onderdak en moeten eten om door te kunnen leven.

   • Beste Qvic. Salaris wordt niet door de centrale bank betaald. Elk bedrijf heeft een krediet bij een of andere bank(bv. SNS, ABN/AMRO, ING of RABO) omdat de inkomsten van bedrijven niet synchroon lopen met de uitgaven. Salaris moet vooraf uitbetaald worden. Dit is geen info via via want heb zelf gewerkt bij hoofdkantoor van de toenmalige NMB te A’dam.

   • De soevereine man, vrouw is zeer eenzaam en kwetsbaar. Tot nu toe zijn er de praatgroepen waar technieken en procedures voorgesteld worden om souverein te worden.

 3. Alle staten zijn failliete financiële lege coöperaties, die enkel kunnen functioneren als zij een noodtoestand creëren. Vandaar regeringen al bij aantreden direct ergens een oorlog tegen verklaren en zo een permanente noodtoestand uitroepen om te kunnen regeren. Zodat ze kunnen heersen als een dictator doordat zij dan alle grondwetten en rechten terzijde kunnen schuiven. De WEF, VN en de WHO doen dat ook op hun manier. Door telkens een noodsituatie uitroepen zodat zij totale macht kunnen verkrijgen. Alleen het volk is vergeten dat zij boven deze private dienstgevers staan. Alleen dat krijg je niet tot hun verstand duidelijk. Zo ook niet dat alle staten en de EU, WEF, VN, WHO private organisaties zijn, die met list en bedrog zich voordoen als zijnde (inter)nationale autoriteiten.

 4. Haha, een brief schrijven naar “je parlementslid”, ja dat zal helpen! De staat wordt onder hun neus en met volle medewerking van de meesten van dat enge, laffe tuig in de parlementen gewoon in ijltempo afgebroken. We zijn in ijltempo op weg naar volledige anarchie, naar burgeroorlog.

 5. Terwijl wij verplicht ene spuitje moeten komen er ruim 2x zoveel migranten ongecontroleerd Europa binnen, met zich meedragend alle mogelijke ziektes. Schurft is weet terug in Europa, net als TBC en een heel resem aan andere ellende. Te zwijgen over het misdaadcijfer dat op alle manieren word weggemoffeld. dit jaar zal Europa naar schatting ruim 4 miljoen “vluchtelingen” inhalen, kenniswerkers en apothekers en andere geleerden….tegelijkertijd word er geklaagd over ons verbruik en de uitstoot….maar iedere apotheker koopt zo snel het kan een auto….onder andere….

  He tis alsof je klaagt dat je natte voeten hebt in je kano terwijl je bij iedere meter dat je vaart een kopje water je kano ingooit….de leugens van de politiek en de Eu zijn niet meer te verkopen als waarheden….

 6. WHO is een gekochte organisatie. Zit in de zak van Gates en USA en Rutte met zijn maffiaregering tekenen weer bij het kruisje. Gelukkig wordt het globalistische WEF-tuig verlagen. Ben geen fan van Poetin, maar hij redt ons uit de klauwen van gevaarlijke autoritaire klootzakken.

 7. Beste Mensen

  Als niks bestaat
  Wie geeft er dan in vredesnaam iets aan iemand ?
  Alles is toch maar een Illusie Verbeelding
  Denk Na Als het U belieft

  Dank U

 8. Kortom, na het artikel gelezen te hebben.
  De gevreesde Italiaanse maffia is een tea-party vergeleken met de who die ze van de grond aan het trekken zijn. Uiteraard wederom geheel gefinancierd door de slapende kudde schapen.

 9. Het is niet Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO maar bill gates die de WHO heeft omgekocht om uw en mijn soevereiniteit naar de knoppen te helpen. Het wordt tijd die criminele psychopaat op te pakken en achter de tralies te zetten, géén water en brood maar water en insecten..

  • Nee A3aan, GEEN water, daar moeten we zuinig op zijn zegt het WEF, wat dacht je van mRNA melk bij die insecten, en dan nog wat gemanipuleerde sla e.d. Plus een speciale vlucht met chemtrails, precies daar waar hij is, gaan ze het allemaal lozen…. 🙂

 10. WHO, wereldbank, IMF, VN zijn belangrijke pijlers van het diep corrupte systeem. Invoering van zware straffen / doodstraf bij bewezen corruptie en volledige transparantie van de geldstromen binnen die organisaties kan de corruptie beteugelen. Daarnaast ook de afschaffing van alle centrale banken en daarvoor in de plaats volledige gedecentraliseerde monetaire systemen.

  • Tirannen worden? Die zijn het reeds, allemaal, sedert het uitroepen van C19, toch!
   Wat toen gebeurde was duidelijk een tiranieke aanslag op onze samenleving, waar alle boven genoemden aan meededen.
   Zelfs werkgevers, want wanneer je dwars lag wat de spuit betrof kon je wandelen gestuurd worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in