De Europese economie staat aan de rand van de afgrond. Het IMF heeft trieste voorspellingen voor 2023 en voor de nabije toekomst. Het stelt ten onrechte dat de oorlog in Oekraïne verantwoordelijk is voor de Europese economische neergang, door energietekorten, voedseltekorten, stijgende prijzen, stijgende rentetarieven – en meer.

Het IMF maakt geen onderscheid tussen wat kunstmatig wordt veroorzaakt en wat natuurlijke economische schommelingen zouden zijn, schrijven Peter Koenig en Press TV.

Laten we eens kijken naar de situatie in enkele Europese landen

De Britse economie: gestabiliseerd in februari 2023, geen groei van het BBP.

 • Het VK heeft 2,3 miljard pond toegezegd voor militaire steun aan Oekraïne.
 • Een op de vier kinderen in het VK leeft in armoede (27%).
 • Het VK heeft de hoogste inflatie in West-Europa.
 • Grote Britse supermarkten zijn begonnen met het rantsoeneren van de verkoop van bepaalde basisvruchten en -groenten, waaronder tomaten (maart 2023).

Duitsland: Hoe de Duitse economische machine instortte

 • Oekraïne oorlog (zelf gecreëerde) energiecrisis.
 • Blokkades in de toeleveringsketen.
 • Verouderende beroepsbevolking.
 • Einde van de decennialange heerschappij van Duitslands exportgerichte verwerkende industrie.
 • Hulp aan Oekraïne: 14,2 miljard dollar.

Frankrijk: De bbp-groei is in het vierde kwartaal voor de tweede achtereenvolgende keer afgenomen. De zwakkere expansie werd volgens hen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne (energie) en een krimp van de particuliere consumptie.

 • De investeringen in vaste activa en de exportgroei daalden.
 • De groei van de overheidsuitgaven is meer dan verdubbeld.
 • Oorlogssteun Oekraïne: 1,3 miljard dollar.

Verenigde Staten: Ondertussen profiteert de VS van deze oorlog als het gaat om de Europese Unie en Europa als geheel. Europese topambtenaren zijn woedend op de regering van Joe Biden en beschuldigen de Amerikanen ervan een fortuin te verdienen aan de oorlog, terwijl de EU-landen lijden, omdat Europa volgens hen gedwongen wordt de Amerikaanse mandaten op te volgen om Rusland te “sanctioneren” en Oekraïne te voorzien van geld en wapens, betaald door de Europese belastingbetalers.

Waarom volgt Europa de bevelen van Washington als een kudde schapen?

PressTV: Heeft de ontwrichting veroorzaakt door Poetins oorlog met Oekraïne verschillende Europese economieën in een recessie doen belanden, met een explosief stijgende inflatie en een verwoestende druk op de energievoorziening?

Peter Koenig (PK): Absoluut niet. President Poetin heeft niets, maar dan ook niets te maken met de Europese ondergang.

Wat er in Europa gebeurt, is in één woord zelfmoord, Europa pleegt willens en wetens economische zelfmoord.

Als ik “Europa” zeg, bedoel ik niet de bevolking van Europa. Zij zijn verontrust. Dit is een van de redenen waarom ze de straat op gaan of staken, van Frankrijk tot Duitsland, van Italië tot het Verenigd Koninkrijk tot Griekenland – en meer.

Europa stuurt tientallen miljarden dollars naar Oekraïne in de vorm van wapens of zogenaamde “begrotingssteun”. Tussen haakjes, we weten inmiddels waar een deel van deze begrotingssteun terechtkomt – in de zakken van de heer Zelensky en zijn trawanten, zoals de afgelopen dagen door veel mainstream media is onthuld. Zelensky en zijn maatjes hebben minstens 400 miljoen dollar verduisterd. Waarschijnlijk veel meer.

Dit is belastinggeld van de EU en de VS dat thuis zou kunnen worden besteed, om banen te creëren en sociale programma’s te ondersteunen nu de economie van de EU – en in mindere mate ook die van de VS – in een afgrond stort.

En dit voor een oorlog die door het westen is uitgelokt – dit moet duidelijk gezegd en begrepen worden. President Poetin heeft jarenlang een rode lijn getrokken en de NAVO gewaarschuwd om niet naar de drempels van Rusland te trekken, en Oekraïne was de rode lijn.

Stel je voor dat Rusland militaire bases zou bouwen in Mexico of Midden-Amerika. Over de gevolgen hoeven we het niet te hebben.

Deze oorlog begon natuurlijk al veel eerder dan 24 februari 2022. Hij begon met de eveneens door het Westen geïnitieerde, door de VS georganiseerde Maidan Coup van 22 februari 2014 in Kiev (mevrouw Victoria Nuland: “F*ck Europe”, weet u nog?).

  Het decoderen van de verwrongen Nieuwe Wereld Orde gedachtegang

Het werd gevolgd door twee “vredesakkoorden” van Minsk, bemiddeld door Frankrijk en Duitsland met Oekraïne, maar was, tot verrassing van iedereen behalve Zelensky, volgens de eigen en openlijke bekentenis van mevrouw Merkel – toenmalig Duits kanselier – een paar maanden geleden, nooit bedoeld om te worden nageleefd. In plaats daarvan was het bedoeld om Oekraïne voor te bereiden op en te bewapenen voor een veel ernstiger oorlog, een uitputtingsslag met Rusland, de oorlog waarin wij, de wereld en vooral Europa, nu leven.

Stel je dat soort openlijk verraad voor! Geen wetten, geen respect. Het is gewoon ongelooflijk wat het westen is geworden. Een nest van misdaden tegen de mensheid, nauwelijks gekend in de recente geschiedenis. Het schreeuwt om een oordeel, à la Neurenberg 2.0.

Nu voeren de VS en de NAVO letterlijk een proxy-oorlog via Oekraïne tegen Rusland, met de bedoeling zoveel mogelijk Russen te doden en Rusland te verzwakken.

Al minstens 100 jaar – minstens sinds WO I – is Rusland / de Sovjet-Unie in het vizier van het westen, met name de VS, om veroverd en overheerst te worden, niet vanwege een ideologie die het westen niet aanstaat (in feite kan het deze neocons niets schelen), maar om dit enorme landgebied, ongeveer 17,1 miljoen vierkante kilometer, of 11% van de landmassa van de wereld, over te nemen vanwege zijn enorme rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen.

Tot nu toe hebben ze jammerlijk gefaald in twee WO’s en ze zullen deze keer opnieuw falen, door een ander land te vernietigen, de Oekraïne.

PressTV: Wat zijn de algemene vooruitzichten voor de toekomst van de economie in de EU, met name het VK, Frankrijk en Duitsland, met de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne op de achtergrond?

PK: Zolang de Europese Commissie – zoals zij nu is gestructureerd – aan de macht blijft en zolang de belangrijkste Europese leiders “implantaten” zijn van het World Economic Forum – WEF – en zijn aanhangers van de financiële cultus achter de schermen, zijn de vooruitzichten voor Europa somber.

Om een paar van de implantaten te noemen, zodat mensen over de hele wereld een idee krijgen:

 • Ursula Von der Leyen, ongekozen president – accent op ongekozen.
 • Olaf Scholz, bondskanselier van Duitsland, en daarvoor Angela Merkel.
 • Emmanuel Macron, president van Frankrijk
 • Mark Rutte, Nederland …
 • En nog veel meer

Ze vertonen allemaal wat dictatoriale, sommige zelfs tirannieke tendensen.

Ze zijn allemaal afgestudeerd aan de Academy for Young Global Leaders (YGL) van het WEF.

Nog niet zo lang geleden pochte Klaus Schwab dat hij en het WEF er trots op zijn dat zij met de Young Global Leaders van het WEF regeringen over de hele wereld hebben kunnen infiltreren.

Dat zegt alles.

Momenteel verblijf ik in een land dat een WEF-implantaat als president heeft, Peru – Dina Boluarte is een WEF YGL. Misschien hebt u gevolgd wat er in Peru gebeurt sinds 7 december jongstleden, toen het parlement onder leiding van de toenmalige VP Boluarte de gekozen president Pedro Castillo afzette en hem zonder proces in de gevangenis stopte. Ja, zonder proces.

Mevrouw Boluarte heeft sindsdien ondanks protesten in het hele land en oproepen tot onmiddellijke nieuwe verkiezingen (tevergeefs) het presidentschap overgenomen. Zij heeft de steun van Schwab en Washington – en al het geld en zo nodig militaire steun die daarmee gepaard gaan.

Onder de Global Leaders van het WEF is justitie uitgeroeid. Niet alleen in Peru. Kijk naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland en niet in de laatste plaats de Europese Unie.

En niet te vergeten, Christine LaGarde. Zij leidt de Europese Centrale Bank letterlijk als een Europese economische gevangenis.

  Great Reset-terugslag: Boeren besproeien politie met vloeibare mest buiten EU-hoofdkwartier (Video's)

Ze is onlangs opgenomen terwijl ze zei dat niet alleen CBDC – Central Bank Digital Currency – de toekomst is, maar ze voegde er nu al aan toe dat betalen voor alles met 1000 euro in contanten verboden is, het zal worden bestraft met een boete – en zelfs gevangenis. Ja, u hoort het goed, zelfs gevangenis.

Dit is economische tirannie. Onder zo’n tirannie kan geen enkele economie gedijen.

En bovendien zou de invoering van CBDC, als het gebeurt, wat ik nog steeds betwijfel, een enorme rem zetten op de economie van die landen die contant geld, of het traditionele elektronische transfersysteem, afschaffen omdat CBDC alleen maar gaat over controle, absolute controle. En geen enkele belegger wil gecontroleerd worden tot de laatste cent die hij uitgeeft.

Misschien beseffen de CBDC-clowns dat niet. Of anders is dat precies wat ze willen. De laatste druppel om de westerse economie te ruïneren. Het past perfect in Schwab’s / WEF’s Great Reset, alias VN Agenda 2030, “creatieve vernietiging”, om opnieuw op te bouwen voor een kleine elite, bediend door een beperkt aantal transhumane lijfeigenen met chip-implantaten zodat ze zich kunnen laten gedragen als robots – zoals Klaus Schwab in 2016 al had voorspeld in een interview met de Zwitserse Franse TV. Helaas is dat interviewfragment van twee minuten sindsdien “gefactchecked” weg.

PressTV: U had het ook over de energiecrisis, voedseltekorten en enorme inflatie.

PK: Er is geen echte energiecrisis.

Het niet kopen van reeds gecontracteerd gas uit Rusland – omdat Rusland “gesanctioneerd” moet worden, zegt Washington – is niets anders dan een zelfgemaakte energiecrisis, of zoals ik al eerder zei: economische zelfmoord.

De energiecrisis is volledig nep, is verzonnen om de Europese economie te ruïneren – wat, zoals eerder gezegd, deel uitmaakt van de Grote Reset. Opzettelijk gedaan door de EU / EC WEF-implantaten.

De Grote Reset gaat over het vernietigen van de huidige economie en alles op nul zetten; dan opnieuw beginnen, met een massaal gereduceerde bevolking onder een wereldwijde elite.

Ik denk dat de meeste mensen dit niet leuk zouden vinden, als ze het wisten.

Dit interview is bedoeld om deze informatie onder zoveel mogelijk mensen te verspreiden, zodat zij kunnen handelen op de manier die zij nodig achten om te overleven.

We zouden geen energiecrisis hebben in Europa als Europa niet als makke schapen het Amerikaanse model zou volgen, Rusland niet zou hebben “gesanctioneerd” voor de oorlog in Oekraïne – een oorlog die volledig werd geïnitieerd door Washington en de NAVO en dom werd gevolgd door de EU.

Kunt u zich voorstellen dat het doelbewust suïcidale Europa Rusland “sanctioneert” door de goedkope energie van Rusland niet te kopen, de energie die de motor is geweest voor een groot deel van het economische succes van Europa? Dit “de-industrialiseert” Europa, vooral Duitsland, dat nu energie van de VS en elders moet kopen tegen een dubbele prijs.

Een enorme kolonie Duitse zakenmensen en bedrijven is überhaupt niet blij met dit scenario. Er is misschien hoop.

Interessant is dat de heer Poetin in het verleden vaak heeft herhaald dat hij van zijn kant de energieleveringscontracten met Europa zou respecteren, wanneer Europa er klaar voor is. Dit aanbod werd uiteraard genegeerd door Brussel en de EU-leiders (in opdracht van de NAVO en Washington), en nooit belicht door de mainstream media.

En nog iets wat u moet weten: Washington / NAVO vernietigde de Nord Stream pijpleidingen in volledige overeenstemming en samenspraak met de Duitse bondskanselier en met Ursula Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Er is niet de minste twijfel dat ten minste deze twee corrupte criminelen bij de deal betrokken waren, misschien wel meer.

PressTV: Met de stakingen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en de kosten van levensonderhoud in Duitsland, wat is de oplossing voor deze regeringen op de korte termijn?

  De wereld staat op de rand van een catastrofale bevolkingsafname

PK: Het korte antwoord – deze regeringen, VK, Frankrijk, Duitsland enz. moeten onmiddellijk aftreden en nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Tekorten aan voedsel, goederen en diensten, evenals de zogenaamde kosten van levensonderhoud, ook wel inflatie genoemd, hebben rechtstreeks te maken met het gefabriceerde “tekort” aan energie. Het is economie 101. Wanneer u het aanbod vermindert maar de vraag behoudt, gaan de prijzen omhoog.

Er zijn berichten dat in het Verenigd Koninkrijk de schappen van supermarkten die normaal gevuld zijn met groenten en fruit leeg zijn. Stelt u zich eens voor wat u zou kunnen doen met de miljarden die naar het ultracorrupte Oekraïne worden gestuurd om mensen te helpen vermoorden, en gebruik deze middelen in plaats daarvan om voedsel te kopen voor de Britse bevolking.

Nieuwe verkiezingen door het volk, voor het volk – niet door het WEF.

Reken maar dat de stakingen vrijwel onmiddellijk zouden stoppen.

En de gefabriceerde chaos zou ook onmiddellijk ophouden.

Democratisch gekozen nieuwe regeringen moeten naar het volk luisteren.

Daarom worden ze “democratieën” genoemd.

Maar zoals iedereen kan zien, is er in het zogenaamde westen geen enkel land meer dat de term “democratie” verdient.

Niet één. Er is geen greintje democratie in het westen – als dat er al ooit geweest is.

Misschien moeten nieuw gekozen regeringen achterover leunen en nadenken, voordat ze hun eigen macht overwegen, en in plaats daarvan nadenken over hoe de macht van het volk kan worden geïmplementeerd, zodat mensen, en niet een kleine elite, floreren.

Dit zou een drastische verandering ten goede betekenen.

Het zou deze ongekozen machtige structuren zoals het WEF, en alle financiële reuzen daarachter, ontmantelen, en de wil van het volk naar voren brengen – dat alles wat bedoeld wordt als we het over democratie hebben.

En natuurlijk is de ontmanteling van de door de VS/CIA/Rockefeller opgerichte EU de sleutel tot het succes van dit alles. Een corrupte, dictatoriale structuur.

Ja, u hoort het goed, de Europese Unie was nooit een Europees idee.

PressTV: En tot slot, wat moet er volgens u gebeuren?

PK: De eenvoudigste, en vooral op de middellange tot lange termijn, de meest effectieve oplossing zou zijn wat al eerder werd genoemd:

 • Weg met de Europese Commissie.
 • De hele Europese Unie opheffen – en teruggaan, of liever gezegd vooruitgaan, naar de individuele, autonome en soevereine natiestaten die we tot 2000 hadden, met hun eigen individuele munten.
 • Landen zouden onderling hun eigen interne afspraken kunnen maken, inclusief valutaswapovereenkomsten.
 • En de-dollarisering van de economie van elk land.

De eigen ge-dollariseerde munt van elk land zou een stukje vrijheid zijn om een bondgenootschap aan te gaan met wie ze maar willen – Rusland, China, zelfs de VS, als ze dat nog nuttig vinden.

Eén ding is zeker, de economie zou onmiddellijk haar trend keren – met uitstekende vooruitzichten voor het herstel van de Europese economie en met een snelle economische groei.

En accepteer nooit en te nimmer Digitale Centrale Bank Valuta (CBDC). Het is het absolute controlemechanisme. Het zal programmeerbaar zijn, kan worden in- of uitgeschakeld, of zelfs vervallen, afhankelijk van uw gedrag. De heersende elite kan u laten verhongeren, door u uw – ik herhaal – UW geld af te snijden.

Een economie kan alleen gedijen als ze vrij is. Ja, er is regulering nodig, maar zeker geen controle door een tirannieke elite.

Dat zou investeringen en andere initiatieven volledig ontmoedigen.

En nog iets – de toekomst ligt in het Oosten. Iran heeft dit al ingezien en doet het goed.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het plan – WHO’s tien jaar infectieziekten (2020 tot 2030), leidend tot wereldtirannieVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSteiner & De Bloeddemonen
Volgend artikelPremier Orbán zegt dat de VS Hongarije niet in een oorlog kan duwen – De rest van Europa doet er verstandig aan zijn beleid te volgen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Waarom/ onze politiek elite is een soort weekdieren met nul karakter, een enorm ego waar een olifant van op de loop gaat en met ruggengraat als een nat vloeitje.

  kortom, we zijn door onze leiders ene deurmat voor een slecht eethuis, met ingedroogde kotsplekken

 2. De EU economie mag niet gedijen en wordt opzettelijk kapot gemaakt want… goed voor het milieu.

  Als de Westerse bevolking economisch verarmt tot derde wereld niveau en gedwongen wordt om te ‘consuminderen’ is dat een zegen voor het milieu en de grote linkse ‘dream come true’ van wereldwijde gelijkheid.
  De medische hulp van de deugmensen aan de derde wereld landen heeft in die landen gezorgd voor een catastrofale bevolkingsexplosie en om de nefaste gevolgen daarvan te compenseren moet de Westerse bevolking drastisch gaan inleveren.
  Hoe meer mensen er bij komen op deze planeet, met hoe meer mensen de eindige grondstoffen en fossiele energievoorraden zullen moeten gedeeld worden en hoe kleiner dus het deel zal worden waarop eenieder recht heeft. Dat is ook reden waarom het Chinese social credit systeem ook bij ons zal ingevoerd worden.

 3. Het is de schuld van het laffe zwakke volk. Zij zijn degenen die de psychopaten in de criminele regering geen strobreed in de weg hebben gelegd en zich als makke schapen alles hebben laten afnemen waar onze ouders voor gevochten hebben. Wel interessant om deze tijd te mogen beleven want de grenzeloze domheid en het misselijkmakende laffe gedrag is echt tot extreme waarden gestegen en is uniek in de lange geschiedenis van de mensheid. Geen enkel levend wezen vernietigd zichzelf maar de mens gaat vol gas zijn eigen ondergang tegemoet.

 4. Klinkt allemaal leuk en aardig maar is wensdenken.
  Zolang de schapen meelopen met de gefabriceerde leugens over klimaat, dodelijke virussen en de oh zo slechte Russen die gemakshalve toch al overal de schuld van krijgen zal dit alles een utopie blijven.
  Kijk maar eens hoe moeilijk het is om zo een schaap te proberen te overtuigen hoe schadelijk de ‘vaccins’ wel niet zijn. Ook al vallen er doden in hun directe omgeving, het ‘vaccin’ is het niet want de machthebbers verzekeren er ons van dat die veilig zijn en op een klein handjevol mensen die wel op onderzoek gingen geloofd het gros die valse media, gestuurd door die machtselite.
  En de jeugd is op dit moment al zo geïndoctrineerd dat ze er van overtuigd zijn dat binnen 10 jaar de aarde ophoud te bestaan dus moet de hele industrie kapot want dat zijn de veroorzakers. Dat ze daarmee hun eigen leven vernietigen daar denken ze niet over na want op school wordt dit en dat verteld en met hulp van bepaalde NGO’s wordt hun dat buiten school om ook nog eens duidelijk gemaakt, dus wat moeten ze geloven? Een paar “wappies” zoals wij die overal complotten zien?
  Nee, om de maatschappij weer te zuiveren is een lange weg te gaan en dat zal echt niet helpen met verkiezingen waar door gemanipuleer dezelfde machthebbers weer aan het roer komen in misschien een ietwat andere samenstelling.
  Naar mijn idee is een echte revolutie de oplossing en de huidige machthebbers het onmogelijk maken om ook nog maar iets van macht te kunnen uitvoeren.

 5. De WEF en zijn NWO veroorzaken bewust armoede en ellende.
  Want het zijn zij die hopen dat de terneergeslagen volkeren hun aanbod van oplossingen zullen aanvaarden ja zelfs verlangen!
  En dan hebben wij die distopische wereld tjokvol controlemiddelen met geestdodend nieuws en entertainment in smart 15 minuten wijkjes/ getto’s.
  Maar ja dat wisten wij lezers hier allemaal allang.
  Maar. Ze gaat niet er komen die wereld!
  Als alles plat ligt dan zal niemand Schwb smeken om een oplossing!
  Maar zullen er meer dan genoeg wakkeren zijn
  Die het zware tij keren en een Lichtende wereld zullen verkiezen.

 6. En waarom willen ze die Great Reset/Grote Roof? Omdat de bezitters doodsbang voor u en onze aantallen zijn! En dat zou ik ook zijn als ik verantwoordelijk was voor wat ze aanstichten. Dus maak ze nog banger en ze hoepelen vanzelf op. Ik heb begrepen dat er nog steeds een Bataafsche Republiek wettelijk op de plank ligt! Laten we die weer instellen!.

 7. Soms kan een andere manier van actievoeren wel eens helpen:

  Update: Schandalig! Kat in het nauw maakt wederom rare sprongen, volgende rolzitting tegen Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers nu op 10-05-2023…

  Beste mensen,

  Vanwege het feit dat aangaande de civiele rechtszaak tegen Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers niet elk van hen als ‘bewindspersoon’, maar als burger ‘in persoon’ op het huisadres is gedagvaard, weet de rechtbank en de Landsadvocaat van Pelsrijken er nog steeds blijkbaar geen raad mee. Vandaar dat de periode voorafgaand aan het proces nu veel langer duurt dan gebruikelijk…

  Bij een normale dagvaarding in het Burgerlijkrecht, duurt het gemiddeld 3 maanden tot er eindelijk een hoorzitting plaatsvindt, de dagvaarding tegen de burgers (!) Rutte ‘c.s.’ (cum-suis) duurt nu al bijna 10 maanden en er is nog steeds geen hoorzitting ingepland..? Bizar dat een dergelijk ’tijdrekken’ mogelijk is in een zogenaamde “Democratische Rechtstaat”.

  Er wordt dus stelstelmatig tijd gerekt door redenen op te voeren die bewerkstelligen dat uitstel van de rolzittingen plaatsvinden. De Landsadvocaat eiste ten eerste al op valse gronden (“obscuur libel”) een nietig-verklaring van de dagvaarding, na ons verweer afgewezen uiteraard. Vervolgens twee pogingen om de Bond naar de verkeerde rechtszaal van Rechtbank Team Handel te sturen, alwaar men niet bevoegd is het geschil in behandeling te nemen (Zie incidentele conclusie tot verwijzing PelsRijcken).

  De Bond heeft als eisende partij het recht om te bepalen bij welke rechtbank de procedure plaats dient te vinden en het is niet aan gedaagden om dat te bepalen (Zie Antwoord incidentele conclusie tot verwijzing de Bond).

  Het feit dat deze rechtszaak al bijna 10 maanden gestagneerd wordt, door de Rechtbank, de Landsadvocaat en de ambtenaren van het Ministeries, zegt ons eigenlijk genoeg… De tegenpartijen lijken er doodsbenauwd voor te zijn dat de Bond zonder advocaat in de rechtbank verschijnt en de degens kruist met de Rechter en hun Landadvocaat. Eén ding, zij kunnen niet omgaan met het feit dat wij de precieze bepalingen in de wet kennen en hiernaar handelen. Meestal zetten zij de mensen die hier geen weet van hebben met hun bovengenoemde ‘juridische streken’ schaakmat, wij niet dus! 💪

  Waarom geen advocaat nodig? Een advocaat moet zich houden aan het protocol van de rechtbank en de Orde van Advocaten, waar zijn handen aan gebonden zijn op straffe van royement De Bond, Jordy Zwarts, bijgestaan door mede-eiser Leo Bijl, met de wetboeken in hun handen kunnen niet geroyeerd worden, zolang zij zich aan die wet houden. De protocollen gelden niet voor hen…! Wat een zeer groot voordeel is wanneer je een discussie op gelijkwaardig niveau aan wilt gaan, om de ander te kunnen overtuigen van je gelijk! Wij blijven overigens met de kennis van de wet, altijd correct tegenover anderen maar laten ons absoluut niet de pas afsnijden, laat staan de mond snoeren door enige voortvarendheid binnen de rechtspraak die niet spoort met het recht!

  Uit het antwoord op WOO verzoek van de Bond bleek ook dat de Landsadvocaat gemachtigd te zijn door het Ministerie van Algemene Zaken om de ‘bewindspersonen’ te mogen vertegenwoordigen. Maar dàt moet als de ‘drommel’ gecorrigeerd worden; in bij verstek veroordeeld, wegens het niet komen opdagen met de juiste gemachtigde, de gedaagden zijn juist bewust op burger-identiteit, in persoon gedagvaard op het huisadres en niet als ‘ambtelijke bewindspersoon’ op het Ministerie die vervolgens de Landsadvocaat van PelsRijcken inschakelt zoals de Staat altijd doet… De Landsadvocaat pleegt samen met niet nader genoemde personen binnen het ministerie van Algemene Zaken valsheid in geschrifte (zie brief WOO verzoek en zie brief WOO antwoord).

  Precies wat de Bond al eerder stelde in haar vorige nieuwsbrieven; zo maakt de ‘kat’ in het nauw wel hele rare sprongen..!

  De Bond heeft het dus voor elkaar gekregen dat de rolzitting nu op 10 mei a.s. weer op de rol staat, bij de juiste rechtbank Kanton en niet bij rechtbank Team Handel (zie brief rolzitting 10 mei as.). Wij trappen niet in doorzichtige juridische spelletjes van overheidsdienaren en de Landsadvocaat.

  De publiekrechtelijke organisatie ‘Staat’ moeten wij niet hebben. Niks ambtelijke immuniteit. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers zèlf. Zoals het hoort, zullen zij zich persoonlijk moeten verantwoorden voor hun wandaden..!

  De dagvaarding van de Bond kan gerust als een unicum worden beschouwd, want voor het eerst zijn in een Civiele gerechtelijke procedure Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers Civiel als burgers gedagvaard.

  We hopen op uw steun en geduld en houden u zeker op de hoogte voor het verdere verloop van het proces, de Bond zal nooit opgeven want het gaat om ons recht!

  Onze voorwaarden en eisen zijn o.a.

  ‘Bilderberg, World Economic Forum (‘The Great Reset’) en WHO buiten de orde plaatsen
  Culturele tradities beschermen (o.a. de Nederlandse boerenstand)
  Discriminatie op de woningmarkt beëindigen
  Democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’)
  Bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU)
  Spoedwet afschaffen
  Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten
  Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen
  Verbieden van deelname aan de oorlog en steunen van de Oekraïne (=Geen NAVO-lid)

  Wat vrijwel elke politicus mag vrezen: Volmacht van de Stem is conform Art. 3.61 BW

  Als de rechter erkent in deze procedure dat het afgeven van de Stempas het afgeven is van de volmacht conform Art. 3.61 BW dan zal dit een enorme ‘game-changer’ zijn voor iedereen. De Nederlandse bevolking kan dan voortaan zèlf voorwaardelijk het regeerakkoord bepalen om het beleid wat mensen en burgerrechten respecteert te realiseren. De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn dan niet langer koersbepalend maar wij hebben onze vinger in de bestuurspap! Echte democratie dus, waarin eindelijk de bevolking regeert, waar niemand overheerst en de volksvertegenwoordigers voortaan professionals zijn die geheel ten dienste staan vanuit ons gezag, de huidige loopjongens/loopmeisjes van de globalistische plannenmakers mogen hun biezen pakken!

  Samen staan we sterk om de World Economic Forum dictatuur van Rutte 4 te beëindigen!

  Ben je het eens met onze voorwaarden en wil je ook dat onze democratie en rechtstaat hersteld wordt? Doe je nog niet mee als belanghebbende en wil je deze collectieve actie steunen, teken dan in meld je dan aan voor dit ‘collectieve masterplan’ om met ons deze landverraders te stoppen!

  Zie collectieve actie Stemmen onder voorwaarden:
  U kunt nog steeds als belanghebbende deelnemen, dit kan tot aan de datum van de hoorzitting. Het is nog afwachten wanneer deze datum plaatsvind. Wanneer we de datum weten dan delen we deze uiteraard.

  ­

  INFO & DEELNEMEN
  ­

  Met hartelijke groet,

  Team Nationale Bond tegen Overheidszaken

  Heb je interesse in onze lopende acties, trainingen, juridische boek en lidmaatschap van de Bond, of wil je de Bond ondersteunen met een donatie? Klik op de buttons hieronder en bekijk de mogelijkheden.
  ­

  WORD DONATEUR
  ­
  ­

  ONZE ACTIEPAGINA
  ­
  ­

  N.B.O. LIDMAATSCHAP
  ­
  Stuur dit bericht door naar familie, vrienden en bekenden!
  ­

  ­

  Nationale Bond Overheidszaken

  Gevers Deynootstraat 13, 2586 HR, Den Haag

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in