Covid-19 vaccinatie gaat tot massale ontvolking leiden. Dat is een vrij gewaagde bewering. “Uw regering probeert u te vermoorden” is nog gewaagder. Maar helaas worden deze boude beweringen nu gestaafd met een berg bewijsmateriaal, en het meeste van dat bewijsmateriaal is te vinden in de vertrouwelijke Pfizer documenten die de U.S. Food & Drug Administration op gerechtelijk bevel heeft moeten publiceren, schrijft Expose-news.com.

Laten we dus beginnen met de bewijzen die in de vertrouwelijke Pfizer documenten staan.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft geprobeerd de vrijgave van de veiligheidsgegevens van het vaccin COVID-19 van Pfizer 75 jaar lang uit te stellen, ondanks het feit dat de injectie na slechts 108 dagen veiligheidsonderzoek op 11 december 2020 was goedgekeurd.

Maar begin januari 2022 gelastte federale rechter Mark Pittman hen om 55.000 bladzijden per maand vrij te geven. Eind januari gaven zij 12.000 bladzijden vrij.

Sindsdien heeft het PHMPT alle documenten op zijn website geplaatst. De laatste vrijgave gebeurde op 1 juni 2022.

Een van de documenten in de datadump is “reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“. Bladzijde 12 van het vertrouwelijke document bevat gegevens over het gebruik van de Pfizer Covid-19 injectie bij zwangerschap en borstvoeding.

Vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat 90% van de met Covid gevaccineerde zwangere vrouwen hun baby verloren

Pfizer verklaart in het document dat er op 28 februari 2021 270 gevallen van blootstelling aan de mRNA-injectie tijdens de zwangerschap bekend waren.

Zesenveertig procent van de moeders (124) die aan de injectie Pfizer Covid-19 blootgesteld waren, kregen een bijwerking.

Van die 124 moeders die een bijwerking kregen, werden er 49 als niet-ernstige bijwerkingen beschouwd, terwijl er 75 als ernstige bijwerkingen werden beschouwd. Dit betekent dat 58% van de moeders die bijwerkingen meldden, een ernstige bijwerking kregen, variërend van samentrekking van de baarmoeder tot dood van de foetus.

Bron – Bladzijde 12

In totaal werden 4 ernstige gevallen van foetus/baby gemeld als gevolg van blootstelling aan de injectie van Pfizer.

Maar hier wordt het nogal verontrustend. Pfizer verklaart dat zij van de 270 zwangerschappen absoluut geen idee hebben wat er met 238 daarvan gebeurd is.

Maar hier zijn de bekende uitkomsten van de resterende zwangerschappen –

Op het moment van het verslag waren er in totaal 34 uitkomsten, maar 5 daarvan waren nog in behandeling. Pfizer merkt op dat slechts 1 van de 29 bekende uitkomsten normaal was, terwijl 28 van de 29 uitkomsten resulteerden in het verlies/overlijden van de baby. Dit komt neer op 97% van alle bekende uitkomsten van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap met verlies van het kind tot gevolg.

Wanneer we de 5 gevallen meerekenen waarin de uitslag nog niet bekend was, komt dat neer op 82% van alle uitkomsten van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap met het verlies van het kind als gevolg. Dit komt neer op een gemiddelde van ongeveer 90% tussen het cijfer van 82% en 97%.

Hier hebben wij dus ons eerste bewijs dat er iets mis is met het toedienen van de Pfizer Covid-19 injectie tijdens de zwangerschap.

Hier is de leidraad, genomen uit het document “REG 174 INFORMATION FOR UK HEALTHCARE PROFESSIONALS” van de Britse regering –

Zo luidde de leidraad in ieder geval in december 2020. Helaas hebben de Britse regering en andere regeringen over de hele wereld slechts een maand of wat later die leidraad herzien en die luidt nu als volgt –

Bron – Bladzijde 7

Dit is nog steeds de officiële leidraad vanaf juni 2022, en leidt tot verschillende vragen die dringend beantwoord moeten worden, als we bedenken dat zwangere vrouwen sinds begin 2021 te horen hebben gekregen dat Covid-19 vaccinatie volkomen veilig is.

U hoeft alleen maar te kijken naar de dingen die vrouwen tijdens hun zwangerschap moesten vermijden voordat ze te horen kregen dat het volkomen veilig is om een experimentele injectie te nemen, om te beseffen dat er hier iets niet klopt –

 • Gerookte vis,
 • Zachte kaas,
 • Natte verf,
 • Koffie,
 • Kruidenthee,
 • Vitaminesupplementen,
 • Bewerkt junk-voedsel.

Dit zijn er maar een paar, en de lijst is eindeloos.

Laten we dus beginnen met het gedeelte “Zwangerschap” van de officiële richtsnoeren. In december 2020 stond in de richtsnoeren “Covid-19 vaccinatie wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap”. Nog maar een maand of wat later stond in deze leidraad “Dierstudies wijzen niet op schadelijke effecten met betrekking tot zwangerschap etc.”

Laten we dus eens kijken naar de dierstudies in kwestie.

  Woede: Australiërs verliezen begrip voor lockdowns zonder coronapatiënten

Maar voor we dat doen is het de moeite waard erop te wijzen dat in de officiële richtsnoeren vanaf juni 2022 staat dat “toediening van het COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 tijdens de zwangerschap alleen mag worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s voor de moeder en de foetus”. Waarom is dan in hemelsnaam iedere zwangere vrouw in het hele land actief gedwongen om deze injectie te krijgen?

Pfizer en de regelgevende instanties voor de geneeskunde hebben de gevaren van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap verborgen gehouden wegens een dierstudie die een verhoogd risico op geboortedefecten en onvruchtbaarheid aan het licht bracht

De beperkte dierstudie waarover in de officiële richtsnoeren gesproken wordt, bracht in feite het risico van aanzienlijke schade aan de zich ontwikkelende foetus aan het licht, maar de medicijnregulatoren in de VS, het VK en Australië kozen er actief voor om deze informatie uit de openbare documenten te verwijderen.

De eigenlijke studie kan hier in haar geheel bekeken worden en is getiteld Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with BNT162b2, a mRNA-based COVID-19 vaccine.

De studie werd uitgevoerd op 42 vrouwelijke Wistar Han ratten. Eenentwintig kregen de Pfizer Covid-19 injectie, en 21 niet.

Hier zijn de resultaten van de studie –

Bron

De resultaten van het aantal foetussen met boventallige ribben in de controlegroep waren 3/3 (2,1). Maar de resultaten van het aantal foetussen met boventallige ribben in de gevaccineerde groep waren 6/12 (8,3). Gemiddeld lag het percentage dus 295% hoger in de gevaccineerde groep.

Boventallige ribben, ook wel accessoire ribben genoemd, zijn een ongewone variant van extra ribben die meestal uit de hals- of lendenwervels voortkomen.

Wat in deze studie dus gevonden is, is bewijs voor abnormale foetale vorming en geboorteafwijkingen, veroorzaakt door de Pfizer Covid-19 injectie.

Maar de abnormale bevindingen van de studie houden daar niet op. Het percentage “pre-implantatieverlies” in de gevaccineerde groep ratten was het dubbele van dat in de controlegroep.

Bron

Pre-implantatieverlies verwijst naar bevruchte eicellen die zich niet innestelen. Deze studie suggereert dus dat de injectie Pfizer Covid-19 de kans verkleint dat een vrouw zwanger kan worden. Verhoogt dus het risico op onvruchtbaarheid.

Nu dit het geval is, hoe hebben de regelgevende instanties voor geneesmiddelen in de hele wereld het dan in hemelsnaam klaargespeeld om in hun officiële richtsnoeren te verklaren dat “dierstudies geen directe of indirecte schadelijke effecten aangeven met betrekking tot zwangerschap”? En hoe hebben zij het klaargespeeld om te verklaren “Het is onbekend of het vaccin van Pfizer invloed heeft op de vruchtbaarheid”?

De waarheid van de zaak is dat zij er actief voor gekozen hebben om het in de doofpot te stoppen.

Wij weten dit dankzij een “Freedom of Information (FOI) request” gedaan aan de Therapeutic Goods Administration (TGA) van het Australische ministerie van Volksgezondheid.

Een document met de titel “Delegate’s Overview and Request for ACV’s Advice” dat op 11 januari 2021 gemaakt is, is onder het FOI-verzoek gepubliceerd. Op bladzijde 30 en verder van het document staat een “overzicht van de productinformatie”, en wordt gewezen op veranderingen die in het “Niet-klinische evaluatieverslag” moeten worden aangebracht vóór de officiële publicatie.

De wijzigingen werden door Pfizer gevraagd vóór de volgende bijwerking van de productinformatie.

Enkele van die gevraagde wijzigingen waren de volgende –

De Module 4-beoordelaar verzocht Pfizer hun bewering dat “Dierstudies geen directe of indirecte schadelijke effecten aangeven met betrekking tot reproductietoxiciteit” te schrappen.

Waarom?

De Module 4-beoordelaar vertelde Pfizer dat “Zwangerschapscategorie B2” geschikt werd geacht en verzocht dat zij de volgende regel toevoegden –

“Een gecombineerd onderzoek naar vruchtbaarheid en ontwikkelingstoxiciteit bij ratten toonde een verhoogd voorkomen van boventallige ribben bij foetussen van met COMIRNATY- behandelde vrouwelijke ratten”.

  Failliete banken, voedselcrisis, gedwongen vaccinatie en onze grimmige toekomst. "Deze keer heeft het virus het geld zelf geïnfecteerd"

Maar hier is een herinnering aan hoe het officiële document luidt dat aan het grote publiek is uitgereikt –

Bron – Bladzijde 7

De zwangerschapscategorie werd veranderd in “B1”, er werd geen regel opgenomen over het toegenomen voorkomen van boventallige ribben bij foetussen, en in plaats daarvan namen ze de regel op die men wilde schrappen met de bewering “Dierstudies wijzen niet op directe of indirecte schadelijke effecten ten aanzien van de zwangerschap…”.

Hier is de officiële beschrijving van de zwangerschapscategorieën –

Bron

Dat is nogal een groot verschil tussen de twee categorieën. Maar het feit dat de beoordelaar van Module 4 zelfs maar dacht dat Zwangerschapscategorie B2 geschikt was, is hoogst bedenkelijk als u de resultaten in aanmerking neemt, zoals wij hierboven onthuld hebben, van het “ontoereikende” en uiterst kleine dieronderzoek dat uitgevoerd werd om de veiligheid van het toedienen van de Pfizer Covid-19 injectie tijdens de zwangerschap te evalueren.

Wij hebben dus niet alleen bewijs dat het Pfizer-vaccin ertoe kan leiden dat tussen 82% en 97% van de ontvangers hun baby verliest, maar wij hebben nu ook bewijs dat het Pfizer-vaccin leidt tot een verhoogd risico op onvruchtbaarheid of geboorteafwijkingen.

Deze beide voorbeelden alleen al ondersteunen de suggestie dat Covid-19 vaccinatie tot ontvolking gaat leiden. Maar helaas houdt het bewijs daar niet op.

Vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het Covid-19 vaccin zich ophoopt in de eierstokken

Een andere studie, die te vinden is in de lange lijst van vertrouwelijke Pfizer documenten die de FDA via een gerechtelijk bevel gedwongen heeft te publiceren, werd uitgevoerd op Wistar Han ratten, waarvan 21 vrouwelijke en 21 mannelijke.

Elke rat kreeg een enkele intramusculaire dosis van de Pfizer Covid-19 injectie en daarna werden het gehalte en de concentratie van de totale radioactiviteit in bloed, plasma en weefsels bepaald op vooraf bepaalde punten na de toediening.

Met andere woorden, de wetenschappers die de studie uitvoerden, maten hoeveel van de Covid-19 injectie zich verspreid heeft naar andere delen van het lichaam, zoals de huid, de lever, de milt, het hart, enz.

Maar een van de meest verontrustende bevindingen van de studie is het feit dat de injectie van Pfizer zich na verloop van tijd in de eierstokken ophoopt.

Een “eierstok” is een van een paar vrouwelijke klieren waarin de eicellen worden gevormd en de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron worden aangemaakt.

In de eerste 15 minuten na de injectie van de Pfizer-prik ontdekten de onderzoekers dat de totale lipidenconcentratie in de eierstokken 0,104ml bedroeg. Dit nam vervolgens toe tot 1,34ml na 1 uur, 2,34ml na 4 uur, en dan 12,3ml na 48 uur.

De wetenschappers hebben echter geen verder onderzoek gedaan naar de ophoping na een periode van 48 uur, dus wij weten gewoon niet of die verontrustende ophoping doorging.

Maar de officiële gegevens van het Verenigd Koninkrijk, gepubliceerd door Public Health Scotland, die u hier kunt vinden, bieden enkele verontrustende aanwijzingen over de gevolgen van die ophoping voor de eierstokken.

Uit de cijfers over het aantal personen dat aan eierstokkanker lijdt, blijkt dat de bekende trend in 2021 aanzienlijk hoger was dan in 2020 en het gemiddelde van 2017-2019.

Eierstokkanker – Bron

Bovenstaande grafiek geeft de cijfers weer tot en met juni 2021, maar de grafieken die nu op het dashboard van Public Health Scotland te vinden zijn, laten cijfers zien tot en met december 2021, en laten helaas zien dat de kloof nog groter is geworden, waarbij het aantal vrouwen dat aan eierstokkanker lijdt aanzienlijk is toegenomen.

Klik om te vergroten

Tot zover ons derde bewijsstuk. Nu weten wij dus –

 • Uit vertrouwelijke documenten van Pfizer blijkt een miskraampercentage tussen 82 en 97%,
 • De enige dierstudie die is uitgevoerd om de veiligheid van toediening van het Pfizer vaccin tijdens de zwangerschap aan te tonen, gaf een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen aan,
 • en uit andere vertrouwelijke documenten van Pfizer blijkt dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken.

Helaas hebben wij ook bewijzen dat Covid-19 vaccinatie het risico verhoogt dat pasgeboren baby’s helaas het leven verliezen, en die komen ook uit het Public Health Scotland “Covid-19 Wider Impacts” dashboard.

  COVID-19 Vaccin Bijwerkingen

Sterftecijfer pasgeboren baby’s bereikt kritieke niveaus voor 2e keer in 7 maanden in maart 2022

Uit officiële cijfers blijkt dat het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen in maart 2022 is gestegen tot 4,6 per 1000 levendgeborenen, een stijging met 119% ten opzichte van het verwachte aantal sterfgevallen. Dit betekent dat het neonatale sterftecijfer voor de tweede keer in minstens vier jaar een bovenste waarschuwingsdrempel, de zogenaamde “controlegrens”, heeft doorbroken.

De laatste keer dat de grens werd overschreden was in september 2021, toen het aantal neonatale sterfgevallen per 1000 levendgeborenen opliep tot 5,1. Hoewel het cijfer van maand tot maand schommelt, ligt het zowel in september 2021 als in maart 2022 op hetzelfde niveau als aan het eind van de jaren tachtig.

Klik om te vergroten Bron

Public Health Scotland (PHS) heeft niet formeel aangekondigd dat zij een onderzoek heeft ingesteld, maar dat is wel wat zij geacht wordt te doen wanneer de bovenste waarschuwingsdrempel wordt bereikt, en dat hebben zij al in 2021 gedaan.

De PHS zei toen dat het feit dat de bovenste controlegrens overschreden is “aangeeft dat er een grotere waarschijnlijkheid is dat er factoren buiten de toevallige variatie zijn die kunnen hebben bijgedragen tot het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan”.

Ons laatste stukje bewijsmateriaal ter ondersteuning van de bewering dat Covid-19 vaccinatie tot ontvolking zal leiden komt in de vorm van meer gegevens uit de echte wereld, maar dit keer uit de VS.

Covid-19 vaccinatie verhoogt de kans op een miskraam met minstens 1.517%

Volgens de Centers for Disease Control’s (CDC)) Vaccine Adverse Event Database (VAERS), waren er vanaf april 2022 in totaal 4.113 foetale sterfgevallen gemeld als bijwerkingen van de Covid-19 injecties, waarvan 3.209 gerapporteerd werden over de Pfizer injectie.

Credit: Health Impact News

De CDC heeft toegegeven dat slechts 1 tot 10% van de bijwerkingen werkelijk aan VAERS gemeld worden, zodat het werkelijke cijfer vele malen erger zou kunnen zijn. Maar om deze cijfers in perspectief te plaatsen: er waren slechts 2.239 gemelde foetale sterfgevallen bij VAERS in de 30 jaar voorafgaand aan de vergunning voor noodgebruik van de Covid-19 injecties in december van 2020. (Bron)

En uit een andere studie, die hier kan worden bekeken, bleek dat het risico om een miskraam te krijgen na een Covid-19 vaccinatie 1.517% groter is dan het risico om een miskraam te krijgen na een griepvaccinatie.

Het werkelijke risico zou echter veel groter kunnen zijn, omdat zwangere vrouwen een doelgroep zijn voor griepvaccinatie, terwijl zij tot nu toe slechts een kleine demografische groep vormen wat betreft de Covid-19 vaccinatie.

Met het risico dat dit een essay wordt is ons bewijsmateriaal voor vandaag hiermee afgedaan, maar er is nog veel meer van te vinden en wij zullen er zeker over berichten.

Maar met –

 • Vertrouwelijke Pfizer documenten waaruit een miskraampercentage tussen 82% en 97% blijkt.
 • De enige dierstudie die is uitgevoerd om de veiligheid van toediening van het Pfizer-vaccin tijdens de zwangerschap aan te tonen, wijst op een verhoogd risico van onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen.
 • Verdere vertrouwelijke documenten van Pfizer waaruit blijkt dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken, gegevens uit Schotland waaruit blijkt dat het aantal gevallen van eierstokkanker nog nooit zo hoog is geweest.
 • Verdere gegevens uit Schotland waaruit blijkt dat het sterftecijfer van pasgeboren baby’s voor de tweede keer in zeven maanden een kritiek niveau heeft bereikt.
 • en CDC VAERS gegevens waaruit blijkt dat vaccinatie tegen Covid-19 het risico op een miskraam met minstens 1.517% verhoogt.

Lijkt erop dat we al meer dan genoeg bewijs hebben om de bewering te doen dat Covid-19 vaccinatie tot ontvolking gaat leiden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door ontmaskering hebben de demonen die de wereldwijde ontvolkingscampagne leiden hun plannen voor 2022 – 2024 bekend gemaaktVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDoe de test voor uzelf – zij hebben u gemerkt als beesten
Volgend artikelDe komische staatsgreep van Volodymyr Zelensky zal de ontrafeling van Oekraïne en de wereld betekenen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Big Pharma wapenhandelaren en wapenproducenten. Het is allemaal een zwaar verrot gebeuren.
  Creëer oorlog, crisis en chaos, en dwing en contoleer de massa.

 2. De waarheid maakt een inhaalslag. Beter laat dan nooit. Al gaf het rapport van Pfizer mbt hun onderzoek fase 1 tm 3 al te denken, eea wordt nu bevestigd. Naast hetgeen al in dit artikel is beschreven valt nog een orgaan op in de lijst met ophopingen van het toxische goedje.

  Het “vaccin” hoopt zich naast in de eierstokken namelijk ook extreem op in de ‘spleen’, oftewel de milt. Op bijvoorbeeld de website van het Radboud UMC is het volgende te lezen als risico bij het niet hebben van een goed werkende milt: “Als u geen (goed werkende) milt heeft, dan heeft u een verhoogd risico op levensbedreigende infecties.”
  https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/milt-verwijderen/leven-zonder-milt/wat-is-de-functie-van-de-milt

  Op een andere website staat o.a.: “In principe kun je zonder milt in leven blijven, ofschoon je lichaam wel een deel van het vermogen kwijtraakt om beschermende antilichamen te produceren en ongewenste micro-organismen uit het bloed te filteren. Het lichaam is daardoor minder goed in staat om infecties te bestrijden, vooral pneumokokkeninfecties. Uit de praktijk blijkt dat andere organen en dan vooral de lever, het verlies compenseren door hun vermogen om infecties te bestrijden op te voeren en oude rode bloedcellen te verwijderen.”
  https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/144859-milt-functie-wat-doet-de-milt-klachten-aan-milt-ligging.html

  De zogenaamd immuniserende werking van dit “vaccin” valt dus op zijn zachtst gezegd zeer te betwijfelen. Al is op basis van deze gegevens onbekend hoe lang de ophoping van de substantie in de milt aanwezig blijft en mogelijk nog verder verhoogt, het heeft duidelijk het omgekeerde effect van hetgeen waar de injectie voor zou zijn bedoeld. Het breekt zeer belangrijke lichaamsfuncties mbt het natuurlijke afweersysteem af.

  Waar dit toe gaat leiden (lijden)…? We gaan het zien. Ik hou mijn hart vast.

 3. Beste mensen

  Als de tijd rijp is
  Om een bepaalde Groep mensen uit te roeien
  Dan het zei zo

  De inca’s zijn toch ook uit geroeid ?
  De Indianen zijn toch ook uitgeroeid ?

  En veel meer daarvoor
  &
  Nog een paar erna ?

  Nu is de tijd gekomen voor de mensen
  Die zich Blanken Noemen om uitgeroeid te worden

  Mensen die Wit zijn blijven wel bestaan
  Maakt U Uzelf daar maar niet Druk om

  Dat is met 100% garantie te melden

  Dat zijn dus de ongevaccineerden
  Die Mensen met een schone Hart

  Maar geen Zandkorreltje komt wie dan ook toe ?!!

  Ookal gaat die zich Jood Noemen
  Met een zogenaamde beloofde land opeisende

  Dat is namelijk het begin Wederom van het Onheil

  Zo draait het kringetje Rond & Rond
  Daar komt Nooit een Einde Aan

  Svastik Chakra heet dat

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in