Brussel vertrouwt er niet op dat de burgers van de EU-lidstaten zelf kunnen beoordelen wat waar en onwaar is in de mediastroom. Dit hebben zij gemeen met totalitaire communistische regimes als Noord-Korea en China. Maar het supranationale besluit om Russische media te blokkeren wordt bekritiseerd omdat het de nationale grondwetten schendt, ook in Zweden, bericht Samnytt.se.

De EU oogstte kritiek toen de Raad van Ministers de verspreiding van de inhoud van de Russische mediakanalen RT en Sputnik verbood. Het werd voorafgegaan door supranationale maatregelen om alle EU-burgers de toegang tot deze media te ontzeggen. Alleen het beeld van de oorlog dat de door het Westen gesteunde Oekraïense media uitdragen, zou worden toegestaan, ondanks het feit dat deze media niet geacht kunnen worden objectief te rapporteren en zelfs met nazi-connecties in verband zijn gebracht.

De nationale regeringen en lokale internetexploitanten in de lidstaten werden door Brussel overgehaald om de Engelstalige Russische media te blokkeren die een tegengeluid over de oorlog in Oekraïne zouden kunnen geven. Dit op grond van de bewering dat deze media bevooroordeeld de andere kant belichten.

De Raad van Ministers in Brussel, die het besluit heeft genomen, kunnen zelf wel lezen wat RT en Sputnik schrijven, maar gelooft niet dat de gewone EU-burger dezelfde mentale capaciteit heeft om onderscheid te maken tussen feit en propaganda als het van Rusland komt, als de andere kant wordt belicht.

Voor technisch geschoolden zijn er manieren om de censuur te omzeilen, net zoals dissidenten in Noord-Korea en China dat doen. Maar net als in die landen kunnen de autoriteiten in Europa nu hard optreden tegen degenen die dat doen. De door de Raad van Ministers afgekondigde supranationale censuur en het verbod op de verspreiding van Russische mediaberichten wordt nu ook gesteund door het Europese Hof van Justitie.

Schending van de grondwet van de lidstaten

Maar critici zeggen dat de nomenklatura in Brussel zich begeeft op terreinen waar zij geen supranationale bevoegdheid heeft. Volgens hen bestaat er geen EU-richtlijn die de EU het recht geeft de grondwetten van de lidstaten inzake vrijheid van meningsuiting, opinie en persvrijheid terzijde te schuiven. Deze burgerlijke vrijheden en rechten zijn hoekstenen van een democratische samenleving.

Iemand die zich uitspreekt na de goedkeuring van de totalitaire EU-besluiten door het EU-hof is de Zweedse freelance journalist Staffan Dahllöf, die ook in Denemarken werkt. In een opiniestuk in SvD parafraseert hij George Orwells beroemde dystopie 1984 met wat het regime in Brussel zegt over zijn besluit.

  Blinken belooft Zelensky dat nieuwe Amerikaanse wapens game changer zullen zijn

“Controle is vrijheid. Het verbieden van verdachte sprekers is democratie. Vrijheid van meningsuiting omvat geen vijandige propaganda.” Dat is volgens Dahllöf de samenvatting van het besluit van het Hof van Justitie van de EU over waarom gewone mensen in de EU niet mogen weten wat Russische media melden en waarom degenen die dit overtreden gestraft moeten worden.

Zweedse rechter onder de besluitvormers

In het EU-hof dat de uitspraak heeft gedaan, zit een rechter uit Zweden, dat bekend staat als het land met ’s werelds oudste handvest voor persvrijheid, waarin expliciet staat dat het voor de staat verboden is het vrije verkeer van de media te belemmeren. De Zweedse rechter stond echter ook volledig achter het besluit.

Dat deden alle 15 rechters die aan het besluit deelnamen, en vele anderen kwamen ook uit EU-landen met een soortgelijke grondwet inzake persvrijheid als Zweden. Er wordt besloten de ogen te sluiten voor wat de grondwetten van de afzonderlijke landen zeggen en in plaats daarvan alleen te kijken naar wat er in het EU-recht staat, dat – juist omdat de persvrijheid in de lidstaten is geregeld – niet gelijkend duidelijk is.

Persvrijheid definiëren als Fidel Castro

De EU-rechtbank zegt dat de vrijheid onder het EU-recht niet wordt beperkt omdat RT en Sputnik niet verboden wordt media-inhoud te produceren. Ze mogen het alleen niet publiceren. Toen de communisten van Fidel Castro in 1959 met geweld de macht grepen in Cuba, werd een soortgelijk besluit genomen: de niet door de staat gecontroleerde oppositiemedia mochten hun activiteiten voortzetten – ze mochten alleen geen krantenpapier kopen.

Dahllöf is verbaasd dat een besluit met zulke vergaande totalitaire beperkingen van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers in Zweden met zoveel stilzwijgen is gepasseerd. Een hypothese is dat veel mensen niet durven te protesteren uit angst te worden bestempeld als vrienden van Rusland, een beschuldiging die in de Zweedse verkiezingscampagne veelvuldig is gebruikt om hun politieke tegenstanders verdacht te maken.

Bevooroordeelde journalistiek ook grondwettelijk beschermd

In zijn opiniestuk stelt Dahllöf dat “de inval van Rusland in Oekraïne een schending is van het internationaal recht, een oorlog die het VN-Handvest schendt en een grove schending van de soevereiniteit van Oekraïne”. Hij erkent ook dat “RT en Sputnik door de staat gecontroleerde mediaplatforms zijn met een agenda en met boodschappen die zijn geformuleerd door de machthebbers in Moskou”.

Maar in de grondwet van Zweden en van veel andere landen staat niets over persvrijheid dat bevooroordeelde agendajournalistiek verbiedt. De overgrote meerderheid van de media in het Westen houdt zich ook bezig met dergelijke activiteiten, en in Zweden gaan zelfs toonaangevende media zoals Dagens Nyheter er prat op dat ze dat doen.

  Oekraïners hakken hoofden en handen af van buitenlandse huurlingen om hun nummer en nationaliteit te verbergen (18+)

Zweden heeft ook door de staat gecontroleerde en door de belasting gefinancierde media, SVT, SR en UR. De meerderheid is van mening dat de berichtgeving in deze media duidelijk politiek bevooroordeeld is.

Glibberige helling

De vrijheden van meningsuiting, opinie en pers zijn er niet om te beschermen wat er in de media gezegd, verschenen en gerapporteerd wordt waar iedereen het over eens is. Ze bestaan om te beschermen tegen de “tirannie van de democratie” en om ervoor te zorgen dat alle stemmen worden gehoord, ook de controversiële.

Naast de specifieke discussie over het recht om te weten hoe beide partijen de oorlog in Oekraïne weergeven, zegt Dahllöf dat er een groter en principiëler probleem is – dat de staat “zichzelf het recht geeft om te bepalen wat aanvaardbare journalistiek is.” Als je dat in het ene geval kunt doen, kun je het ook in andere gevallen doen, en dan glijdt je gemakkelijk af naar een hellend vlak.

Slordige besluitvorming

Het Hof van Justitie van de Europese Unie drukt zich in het besluit zo uit dat deze beperkingen van de democratische rechten en vrijheden niet als zodanig lijken te zijn, maar integendeel de democratie en de vrijheid beschermen. Daarin staat dat “alle vormen van meningsuiting” die volgens de autoriteiten bijdragen tot de bevordering van haat, onverdraagzaamheid en het gebruik van geweld, moeten worden bestraft en beëindigd.

Aangezien RT en Sputnik het Russische militaire geweld in Oekraïne rechtvaardigen, is het noodzakelijk om deze media te blokkeren, zo luidt het. De regel over welk militair geweld van welke landen aanleiding moet geven tot censuurmaatregelen, is gebaseerd op welk geweld de machthebbers in Brussel acceptabel of niet acceptabel vinden.

Het arrest van de EU-rechtbank stelt echter dat het recht van de media en journalisten om te rapporteren beschermd blijft indien de rapportage (door Brussel) kan worden geacht in het algemeen belang te zijn, en verondersteld kan worden (door Brussel) te goeder trouw of op basis van (wat Brussel beschouwt als) juiste feiten en in overeenstemming met (wat Brussel beschouwt als) goede journalistieke ethiek en in beginselen van verantwoorde journalistiek te zijn gedaan.

Pogingen om de censuur te omzeilen zijn strafbaar

Tegelijkertijd stelt het besluit dat het als onderdeel van de EU-wetgeving wordt beschouwd om media en journalisten die niet aan deze voorwaarden voldoen te censureren, ongeacht of dit in strijd is met de nationale grondwetten van de lidstaten. Wat Brussel beschouwt als “propaganda en desinformatiecampagnes” van politieke of militaire tegenstanders kan worden gecensureerd om “de doelstellingen te bereiken” die Brussel op een bepaald moment bepaalt.

  Het machtige Estland... wil werkelijk de Oostzee "sluiten" voor de Russische Oostzee Vloot

Dezelfde redenering wordt gebruikt om in de volgende fase de verdere verspreiding van informatie uit verboden media voor EU-burgers te verbieden. Het besluit is zo geformuleerd dat het als een strafbaar feit wordt omschreven om te proberen de Brusselse blokkering te omzeilen op de manier waarop sommigen dat nu doen, bijvoorbeeld via VPN-verbinding.

Zich baserend op dezelfde totalitaire regimes waartegen het zich ideologisch zegt te verzetten, rechtvaardigen Brussel en het Europese Hof van Justitie de censuur met het argument dat wat de Russische media melden “een bedreiging vormt voor de openbare orde in de EU”.

Een afwijking van geaccepteerde democratische beginselen

Dahllöf wijst erop dat de vrijheid van meningsuiting niet absoluut is en dat bepaalde beperkingen van het soort waaraan we gewend zijn geraakt, gerechtvaardigd kunnen zijn, bijvoorbeeld in het geval van bedreiging, laster en het aanzetten tot geweld. Maar wat er nu gebeurt, is veel ingrijpender van aard en het optreden van de staat wordt vooraf collectief uitgevoerd in plaats van achteraf individueel voor de rechter te worden onderzocht.

Dahllöf is van mening dat dit duidelijk in strijd is met zowel de Zweedse grondwet als geaccepteerde democratische waarden. Het roept vragen op over supranationaal bestuur in Brussel van het soort dat eerder is genoemd over andere regimes met twijfelachtige legitimiteit van het volk, waar de besluitvorming in een steeds totalitairder richting drijft.

Dahllöf besluit:

“Deze ontmanteling van klassieke liberale vrijheden gebeurt zonder publiek debat. Juristen, politicologen, de media, mediaorganisaties en natuurlijk de politiek geïnteresseerden in het algemeen zijn niet op de hoogte gebracht van wat nu het geldende EU-recht blijkt te zijn: dat het grondwettelijke verbod op censuur op 1 maart door 27 ministers van Buitenlandse Zaken is ingetrokken en op 27 juli door 15 rechters in Luxemburg is bekrachtigd.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De geloofwaardigheid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ligt in ruïnes nadat de banden van de rechters met Soros aan het licht zijn gekomenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAmerikaans Roulette – Europa’s doodswens
Volgend artikelVerklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over referenda
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

54 REACTIES

 1. De uitspraak dat dit censureren toegestaan is is in strijd met onze Nederlandse grondwet.

  Onze grondwet stelt vrijheid te garanderen, door de macht / controle naar Brussel te laten gaan die vervolgens onze rechten wegveegt is het beleid van Rutte en Kaag er een van land en volkasverraad, en zouden deze lieden per direct in de cel horen. De organisatie die onze grondwet beschermd en de uitvoerende tak ervan zijn in hun werk dus de falende partij.

  Kortom, als volk zijn we verraden en de grondwet is niet langer in gebruik.

  ….rest niets anders dan het ondergaan of in opstand komen, maar wat is wijsheid…

  NEDERLAND R.I.P 2022

  • dit is de beste reactie, hier hoef je alleen maar voor te surfen ☺☺☺
   Nog een leuke: weet iedereen al dat er een nieuwe “zorgstaatwet” in de maak is? Over twee maanden moet je vooral niet werkloos worden, want dan kan je je WW wel vergeten, 24 maanden wachttijd!!! Reden? Omdat er voor het einde van het jaar nóg 200.00 asielzoekers verwacht worden, die natuurlijk allemaal direct een huis moeten krijgen en ook moeten eten en worden verwarmd.

   • Jij uit je huis en hun erin. Dat word het nieuwe beleid. Wees wijs en verhuis, evt pal over de grens. Heb je veel geld dan is het denk ik heel wijs, heel snel uit de EU vertrekken.

   • En waar zullen de “bezetters” (asielzoeker) uit bestaan, uit fysiek sterke lijven.
    Een ouderen met fysieke problemen, iemand met een handicap, die zul je niet tegenkomen.
    De huidige extreme fascisten, de nazi’s die bij een tegengeluid weglopen, die houden de stromen opgang.
    Geen geld voor de zorg!
    Een zorgverlener moet het werk doen aan een hooglaag bed, heeft de zorgbehoevende niet zo’n bed, dan mag de zorg geweigerd worden.
    Hoeveel zorgbehoevende zullen de elektriciteit niet meer kunnen betalen.
    Kunnen hun rolstoel /scootmobiel niet meer opladen!

    De “echte” neonazi’s, de Deserteurs die maar weglopen als ze zich niet gerespecteerd voelen als neonazi’s.
    Dat niets voorstellende wijf Vera Bergkamp heeft de tijd van haar leven en ze hoeft maar een knopje in te drukken om iemand het spreken te beletten.
    Het zal zo’n leeg omhulsel zijn, wat zelf geen menig “durft” te hebben!
    De “provo nicht” die nog niet lang geleden een filmpje publiceerde hoe zwaar hij het had doordat iedereen men verschrikkelijk irritant vond.
    Deze über-rat, deze nazi gigolo grijpt nu zijn kans als minister van het toneelgezelschap Rutte IV

    Europa krijgt totalitaire mediacensuur, dat heeft het al jaren.
    Zo’n 4-Reigh fascist uit nieuw zeeland wilt het internet inperken.
    Hoe willen de nazi’s dan de ongehoorzame straffen.
    O ja, stom van me, ze gaan eerst iedereen chippen.
    Geen injectie naald krijgen ze er bij mij in.
    Al is het maar dat ik er rekening mij houd dat ze het injecteren, het verplicht injecteren zullen gebruiken als het T4-program.
    Is dat ver gezocht?
    Nee, na wat er gaande is met de elektriciteit, na het laffe weglopen in de kamer, is het niet meer te ontkennen dat de extreme fascisten, de “werkelijk neonazi’s” weer aan de macht zijn.
    Het is als een groeiende geweld wat weggesneden moet worden.
    Niet meer met die nazi’s spreken, niet naar luisteren, maar ruimen!
    Misschien moeten we dat tijdelijk overnemen van de islammietjes.
    Jetten in een oranje overal zonder piek.
    Elastiek om zijn oren zodat zijn vriendje nog plezier aan hem kan hebben!

  • De NL grondwet is niet meer waard dan het papier waar het op geschreven is.

   Zie ook “vrijheid van contract” en zorg.
   Op 23 dec 2014 werd voor 4000 euro beslag gelegd op mijn AOW–geen beslagvrije voet, want ik verbleef over de grens.De periode waarover dat ging wasik niet in NL en had ik geen inkomen.

   De ontwikkelingen die nu gebeurd zijn en gaande zijn, heb ik 52 jaar terug als snotneus van 15 beschreven en er een prijs mee verdiend.
   Er werd mij toen gevraagd of ik lid was van een politieke partij.
   Mijn antwoord: “nee ik ben normaal”.

  • Jurisch heeft de overheid een contract met haar burgers.
   Het belangrijkste deel van de overeenkomst met het volk hebben ze verscheurd.

   Juridisch hebben zijn geen legitimiteit meer.

   Maar zolang het volk het pikt…..

 2. Te laat jongens, Brussel is weer te laat!!
  Rusland pakt uit.
  Trump’ s broadcasting staat al
  aan.
  Tjonge jonje jonge!
  De bezemwagen gaat door Russisch Oekraine
  Deur na deur.

 3. “Voor technisch geschoolden zijn er manieren om de censuur te omzeilen, net zoals dissidenten in Noord-Korea en China dat doen. Maar net als in die landen kunnen de autoriteiten in Europa nu hard optreden tegen degenen die dat doen.”

  Gewoon met TOR-browser; prima te doen. De artikelen zijn overigens niet zo spannend.

  • En ’technische kennis’ zou ik het niet noemen; het lijkt meer op het begrip ‘sociale kaart’ uit het maatschappelijk werk. De sociale kaart van internet goed kennen en weten voor wat je waar terecht kunt.

 4. Hier is een oplossing voor: wordt burger-af. Zeg je lidmaatschap van jouw overheid op, wordt autonoom of soeverein, wat je zelf vindt dat je nodig hebt. Besef dat het woord burger een verbastering is van het woord borger. En wat borg je dan? De staatsschuld! Diezelfde staatsschuld die de laatste jaren aan één stuk door wordt opgedreven met maatregelen die jou schaden, diezelfde staatsschuld die je in je maag is gesplitst toen je nog maar nèt kon ademhalen, diezelfde staatsschuld die je meeneemt in je graf, als je er niet zelf iets aan doet! Een graf dat heel snel gaat komen als het ligt aan degenen die van jouw borgstelling – van de belastingen die je betaalt … – je hele leven naar de kloten helpen!

  • @ Millie september 29, 2022 at 15:40,
   Je hebt gelijk. Het verschil is van de Facto of de Jure. De westerse wereld is ingericht in de Facto. Zodra jouw ouders aangifte van je geboorte bij de gemeente deden, heeft de ambtenaar een natuurlijke persoon aangemaakt met jouw naam en geboorte datum. Waar geboorte trusts op afgesloten werden. Jij zelf als levend mens bent nooit ergens geregistreerd. Na je 7e jaar zelfs dood en verloren op zee verklaard. Alle wetgeving in het westen hanteert het zee recht en die geldt enkel voor de natuurlijke persoon.

   Deze fictieve persoon die enkel op papier bestaat waarvan de acte is van gemaakt. Maar daar wordt geen levend mens mee bedoelt, het is enkel de grote illusie voor het volk. Want zolang jij die illusie hebt, dat jij die natuurlijke persoon bent, ben jij belasting plichtig, moet jij de wet naleven e.d.
   Zo kun je ook enkel werken, als jij je voor doet als een natuurlijk persoon. Wat eigenlijk frauderen is, omdat jij je voordoet als iets anders.
   Je paspoort/ID waar we mee ons identificeren betekent letterlijk masker. Dus als jij je masker opzet ben je een burger, maar zet jij hem af ben jij een soeverein mens.

   Daar in Nederland de coöperatie State of the Nederlands opgeheven is (einde lease contract over het voormalig Nederlands grondgebied) waar Alex Koning van was. Is iedereen in het land soeverein geworden per 20-07-2021. Maar de coöperatie Staat der Nederlanden kon alleen door regeren als ieder 3x consent gaf aan de coöperatie. Dit is gebeurt doormiddel van het zogenaamde vaccin. Ieder die alle 3 vaccins vrijwillig genomen heeft is opnieuw geboren in het nieuwe slavensysteem.

   Waar ontsnappen niet meer mogelijk is. Want iedere gevaccineerde is geen zuiver mens meer. Met het zogenaamd stemmen voor de gemeente, provinciën of 2e kamer, geeft jij je eigen autorisatie over je zelf weg aan deze coöperatie. Die ermee mag doen wat ze willen.

 5. dit is de beste reactie, hier hoef je alleen maar voor te surfen ☺☺☺
  Nog een leuke: weet iedereen al dat er een nieuwe “zorgstaatwet” in de maak is? Over twee maanden moet je vooral niet werkloos worden, want dan kan je je WW wel vergeten, 24 maanden wachttijd!!! Reden? Omdat er voor het einde van het jaar nóg 200.00 asielzoekers verwacht worden, die natuurlijk allemaal direct een huis moeten krijgen en ook moeten eten en worden verwarmd. O ja, enne… de maar 50% van de “huizenvoorraad” die beschikbaar moet worden gesteld aan asielzoekers, en wij Nederlanders mogen dan uiteraard nog steeds de andere helft krijgen want dat is voor ons genoeg, dat is geen verbetering: het was 10% voor asielzoekers en 90% voor Nederlanders. Waarbij ook toen al heel veel gemeenten aangaven dat ze die 10% niet konden opbrengen, maar ach, wat maakt het uit, we gaan al met tig procent meer dood dan voorheen, dus alle problemen zijn straks opgelost. Nederlanders kapot gespoten, buitenlanders bek dicht want die weten niet beter, Tristate gevestigd…

  • dat is niet zo, er zijn wel meerdere grondrechten voor elkaar uitgewisseld. Bijvoorbeeld gezondheid vs recht op zelfbeschikking.
   Wat ze dus hebben gedaan is een bepaald grondrecht belangrijker laten zijn dan een ander. Maar wel binnen de grondrechten.

 6. De gewone mensen mogen de ernst van de situatie niet inzien, dat is volgens mij de reden voor de censuur. Zelf bezoek ik af en toe Sputnik en RT om te vergelijken, als de media een fragmentje over Lavrov, Putin, de VN ambassadeur enz. geven ga ik eens kijken wat er volgens de Russen door die Russen gezegd is.
  Dan weet je dat er geen onderhandeling, debat, diplomatie of wat dan ook van die bij vredesduiven geliefde oplossingen mogelijk zijn. Er kan er maar één winnen en de strijd gaat door tot er één verliest, desnoods vernietigd wordt. En dat mogen Jantje en Mietje of Henk en Ingrid niet beseffen.
  De echte veiligheidsbedreiging voor Europa komt van de massaal instromende deserteurs die asielrecht zouden hebben, samen met die deserteurs komen de infiltranten en saboteurs op dit eigenste moment Europa binnen, en je kan die infiltranten en saboteurs nooit onderscheiden van de deserteurs. Daarom worden onder de conventie van Geneve deserteurs uit een vijandelijk land beschouwd als krijgsgevangenen, niet als vluchtelingen of asielzoekers.
  Door Russische deserteurs asielrecht te geven schiet Europa zich door het hoofd, na de voet en de long weet je nog. Nu geeft Europa zichzelf het nekschot door Russische infiltranten en saboteurs toe te laten.
  Vraag je maar af waarom Rusland de grenzen niet sloot op het moment van de mobilisatie.

  • PJ, wat veronrust jouw meer, een paar bange Russen in een 40 jaar oude Lada, of een paar Ukrainers in een €70.000.- auto en die voor de uitreis visa meer betaald hebben dan hun auto waard is.
   Ik denk dat je de restwaarde van Europe te hoog inschat, ze hebben vroeger niet voor niets de muur gebouwd, het geld loopt al weg, de kennis gaat erachter aan, als je wat voor de US voelt.
   Als mensen na WW1 en WW2 nog steeds niet snappen waarom we telkens de ellende hier hebben en niet zien dat er nooit wat aan het doel verandert is ….. dan heb je geen vijanden meer nodig, met zulke vrienden.

   • Gisteren mijn ogen uitgekeken.
    In één van de Franse provincies:
    Rijen dure en extreem dure auto’s en campers honderden kilometers lang!
    Met maar een enkele Franse middelmaat auto nog op de weg.

    Het geeft een niet koosjer gevoel…..
    En mijn gevoel liegt nooit

 7. We willen dat er alleen nog NOS nieuws gezien mag worden,de rest is fake.Er komt nog veel meer aan schaapjes.
  Sites als deze zullen ook verboden worden.
  We rollen de agenda gewoon voor jullie ogen uit en je slaapt maar door.Prachtig.
  En als ik bij en volgend debat van Fvd weer aantijgingen hoor,hoef ik maar op de microfoon te tikken,Bergkamt draait dan de microfoon uit.En anders loop ik gewoon weg.

 8. Gisteren de RT (voorheen Russia Today) news app gedownload en geïnstalleerd. Kan gewoon de nieuwsberichten lezen. Helaas geen live uitzending via de app, maar wel via de browser.
  En inderdaad, voor sommige websites om dingen te bekijken of te downloaden heb je een Tor-browser nodig. Ook deze is simpel te installeren.

 9. https://www.hetobservatorium.be/2022/09/29/wie-op-de-barricades-staat-is-beter-zichtbaar-om-neergeschoten-te-worden-uitspraak-tijdens-dissidentenbarbecue-met-yannick-verdyck-22-augustus-2022/

  commentaar word extreem rechts genoemd, gewoon logisch en het er niet mee eens zijn is voor de pers hetzelfde ….. en de politie in België heeft dus een vrijbrief met mogelijk opdracht tot doden gekregen….wanneer hier?

  o, hier is dat ook al, al jaren eigenlijk. De marechaussee doet meestal het vuile werk, oranje gezindheid is voor lidmaatschap een vereiste ( gij zult geen andere goden dienen) en men levert ook aan Eurogendfor, u weet wel, die mannen in pakken die bejaarden in Spanje en Griekenland neerknuppelen als die hun spaargeld niet mogen opnemen omdat de banken omvallen of als ze de straat opgaan omdat ze niet meer te eten hebben….

  ….deze wereld is steeds meer om te kotsen, een slavenstaat waarbij de vrijwillige slaven de andere slaven neermaaien. Wat een ziek land, wat een ziek Europa.

  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Spijkers

   er is ook nog een journalist die ongevallig schreef en door ene raampje uit de trein ter hoogte van Zaltbommel is gegooid….helaas moeten we voor details dan bij kleintje muurkrant in de archieven, iets wat lastig is…

   …niet normaal benoemen wat niet normaal is…..vraag me af of Willem dit ook bedoelde…en voor deze takkezooi die er door politici en andere graaiers van gemaakt is liggen de erevelden vol met jonge levens die kapot zijn gemaakt, om te zwijgen wat er achter die levens kapot is gegaan, in stilte…

   • bij spijkers link mist het deel waar hij dor de marechaussee bij een pompstation werd beschoten in zijn auto…

    …een schande voor dat korps, in het kwadraat.

   • Over de moord op Spijkers staat niets.
    Ik denk, dat het wijzer was geweest voor het leger de kwaliteitsfouten van die mijnen te erkennen.

    Er was nog een klokkeluider; die moest Brussel op corruptie controleren; hij deed dat ook, en dat was zijn fout….geen idee hoe het met hem afliep; alleen dattie even erna zijn huis, huwelijk al zijn bezit kwijt was en hij woonde in een verotte caravan naast een varkensstal.

 10. Beetje bij beetje, zonder dat het kl**tjesvolk het door heeft, glijden we verder af naar een dictatuur.
  Wat diegenen die ons (beweren te) vertegenwoordigen, zich permitteren, grenst aan het ongelofelijke.
  Ze verbieden zelfs hun eigen opdrachtgevers (burgers/kiezers) om zich vrij te informeren.

  • …en dat onder leiding van een volk, dat dat eerder wilde.
   Zie “Mein Kampf”; maak allerlei kleine wetjes die vrijheden beperken. Tegen de tijd dat het volk alle vrijheid verloren heeft is het te laat voor ze.
   Dat was geldig voor Hitler, maar ook voor zijn hedendaagse opvolgers.

   Zoals gezegd: linkse landverraders eruit, parlement tijdelijk buiten werking stellen (dus huidige status handhaven) zaken kabinet(rechts) en dan uit EU, euro, UN, Nato, WHO, gulden terug, grenzen dicht.

   Kan in 2 week rond zijn.

 11. Lees in Openbaring 13 over het teken van het beest, die in de zeer nabije toekomst verplicht zal worden . Zonder dit teken (met het getal 666) is het onmogelijk te kopen of te verkopen etc. Wat zijn we nu al bizar dichtbij…..

  Lees zeker ook de rest over de eindtijd en hoe je daar aan ontsnappen kunt.
  Verwonder je hoe de profetieën (uitspraken over de toekomst, waaraan ieder mens kan controleren of het waar is). En nee, de NWO leerde via misleiding, dat de Bijbel in het geval van de profetieën veel, veel later na het gebeuren zou zijn geschreven. De Qumran. Dode Zee rollen zijn van ver voor Christus, en bleken NIETS af te wijken van hetgeen geschreven staat in de Bijbel zoals wij die nu hebben. Bedrog en misleiding vrrkochten drze ‘moderne zgn wegenschappers’. Uiteraard hebben zij hun lasterlijke uitspraken NOOIT gerectificeerd, net zoals regeringen en overheden dit vandaag niet doen.

  Ring a bell? Doe je huiswerk, last je niet misleiden.

 12. Maar het gaat hier om: Wij zijn niet uw kinderen. Wij zijn de zonen en de dochters van het verlangen van het leven naar zichzelf. Ze komen niet van u, maar ze zijn ook niet van u. En al zijn ze bij u, toch behoren ze u niet toe. U mag ze uw liefde geven, maar niet uw gedachten. Want ze hebben hun eigen gedachten. U mag hun lichaam onderdak bieden, maar niet hun ziel. Want hun ziel verblijft in het huis van morgen, dat u niet kunt bezoeken; zelfs niet in uw dromen. 
U mag er naar strèven aan hen gelijk te worden, maar niet proberen om hen aan u gelijk te maken.

  Want het leven stroomt altijd voorwaarts, en blijft niet talmen bij gisteren. 

  Kahlil Gibran, De Profeet 

 13. Via een vpn op Amerikaanse servers kun je Sputnik en RT bereiken.
  Anders via Tor browser. Liefs in combinatie met een VPN. Gebruik een bridge. Ga daarvoor in de Tor browser naar instelleingen, Connection, en scroll dan naar beneden naar Bridges, en selecteteer daar obsf4 om censuur te omzeilen.

 14. Eu blauwdruk van de nazi’s met klootzakken Rutte en co voorop het grootste tuig landverraders ooit met hun propaganda en totale incompetentie stel losers geschiedenis leraar en aardrijkskunde leraar afgekeurde mengele arts lesbo en pedofielen club opsluiten wegens genocide of gelijk een gifspuit geven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in