Het Westen heeft, in navolging van de Verenigde Staten, op de inval van Rusland in Oekraïne gereageerd met een “verlammend” stelsel van sancties. Het is een “totale economische en financiële oorlog” die erop gericht is “de Russische economie ineen te doen storten”, zo heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire openhartig toegegeven. En toch lijken veel van de huidige sancties op doorsnee beperkingen die in het verleden tegen verschillende landen zijn gebruikt. Een aantal ervan – waaronder exportverboden en de bevriezing van bepaalde tegoeden – zijn aan Rusland opgelegd sinds de annexatie van de Krim in 2014. Zelfs de veelbesproken uitsluiting van een aantal Russische banken van het belangrijkste internationale bankberichtensysteem, SWIFT, is niet nieuw, aangezien die al tegen Iran is gebruikt, met gemengde resultaten, schrijft Thomas Fazi.

Het meest controversiële aspect van de nieuwe sanctieregeling is ongetwijfeld de bevriezing van de offshore goud- en deviezenreserves van Rusland – ongeveer de helft van zijn totale reserves – maar zelfs dit is niet zonder precedent: vorig jaar hebben de VS de buitenlandse reserves van de centrale bank van Afghanistan bevroren om te voorkomen dat de Taliban toegang zouden krijgen tot hun fondsen; de VS hebben eerder ook de deviezenreserves van Iran, Syrië en Venezuela bevroren.

Afzonderlijk genomen zijn deze maatregelen dus niet zo uitzonderlijk als zij worden voorgesteld. Er zijn echter nog nooit zoveel sancties tegelijk toegepast: er zijn reeds 6.000 verschillende westerse sancties tegen Rusland ingesteld, dat is meer dan er tegen Iran, Syrië en Noord-Korea samen bestaan. Nog belangrijker is dat geen van de vorige doelwitten van de sancties ook maar in de verste verte zo machtig was als Rusland – lid van de G20, en ’s werelds grootste kernmacht.

Evenzo is geen van de 63 centrale banken die lid zijn van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Bazel – bekend als de centrale bank der centrale banken – ooit het doelwit geweest van financiële sancties. De BIS zelf heeft zich zelfs bij de sancties aangesloten om Rusland de toegang tot zijn offshore-reserves te ontzeggen. Dit is werkelijk ongekend: sinds haar oprichting in 1931 had de BIS nooit een dergelijke maatregel genomen, zelfs niet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat mogen wij dan van de sancties verwachten?

Westerse deskundigen en commentatoren hebben weinig twijfel: de sancties zullen de Russische economie hinderen, ontevredenheid zaaien onder het Russische volk en de elites, en mogelijk zelfs de ondergang van het Poetin-regime veroorzaken.

Op zijn minst, zo wordt ons verteld, zullen ze Ruslands oorlogsinspanningen hinderen. Maar de geschiedenis wijst anders uit: zie Irak, of meer recent Iran. Veel waarschijnlijker is dat dit de laatste westerse strategische misrekening blijkt te zijn in een lange lijst van strategische blunders, waarvan de roemloze terugtrekking van de Verenigde Staten uit Afghanistan slechts het meest recente voorbeeld is.

Rusland heeft zich immers al geruime tijd op dit moment voorbereid. Na de eerste golf van Westerse sancties, in 2014, en gedeeltelijk als vergelding daartegen, is Poetin begonnen met wat analisten een “Fort Rusland”-strategie hebben genoemd, door de internationale reserves van het land op te bouwen en die te diversifiëren ten opzichte van Amerikaanse dollars en Britse ponden, door zijn buitenlandse blootstelling te verminderen, door zijn economische samenwerking met China op te voeren, en door invoersubstitutiestrategieën te volgen in verschillende sectoren, waaronder voedsel, medicijnen en technologie, in een poging om Rusland zoveel mogelijk te isoleren van externe schokken.

  Magere Hein is gearriveerd: Een dodelijke winter komt - Tips en trucs om in leven en warm te blijven zonder failliet te gaan terwijl de energieprijzen door het dak gaan

Weliswaar heeft Poetin de fout gemaakt om ongeveer de helft van die reserves bij buitenlandse centrale banken geparkeerd te laten staan, met als gevolg dat die nu in beslag worden genomen. Maar niettemin heeft Rusland nog steeds toegang tot meer dan $300 miljard aan goud- en deviezenreserves – meer dan de meeste landen in de wereld en meer dan genoeg om een eventuele daling van de export op korte termijn op te vangen, of de roebel (voor een tijdje) te ondersteunen.

Bovendien heeft de Russische centrale bank op de sancties gereageerd door de kapitaalstromen uit Rusland stop te zetten en de deviezeninkomsten van grote exporteurs te nationaliseren, door van Russische bedrijven te eisen dat zij 80% van hun dollar- en euro-inkomsten in roebels omzetten. Ook verhoogde het de rente tot 20% in een poging buitenlands kapitaal aan te trekken.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de waarde van de roebel te verhogen en een stroom van deviezen naar het land op gang te brengen. Zij lijken te werken: hoewel de roebel ongeveer 40% van zijn waarde is gedaald sinds het begin van het conflict, lijkt de vrije val van de Russische munt voorlopig tot stilstand te zijn gekomen en is er de afgelopen twee weken zelfs een opleving geregistreerd. Voorlopig is de financiële rekening van Rusland – het verschil tussen het geld dat in en uit het land stroomt – verre van rampzalig.

Laten we niet vergeten dat de belangrijkste bron van Ruslands deviezenreserves – de olie- en gasexport – van de sancties is uitgesloten, om voor de hand liggende redenen: voor de meeste Europese landen neemt Rusland een enorm deel van hun olie- en gasinvoer (en andere basisgoederen) voor zijn rekening, en er is gewoon geen manier om die energiebronnen van de ene dag op de andere te vervangen.

Kortom, Rusland loopt niet het risico, op korte termijn, dat zijn reserves opraken en het zijn invoer niet kan betalen. Maar zelfs in de veronderstelling dat het Westen van de ene dag op de andere zou besluiten al zijn invoer uit Rusland stop te zetten, is er geen reden om aan te nemen dat dit de Russische militaire machine tot stilstand zou brengen. Het idee dat “wij de oorlog van Rusland financieren door gas en olie te kopen”, zoals de Finse premier onlangs verklaarde, is fundamenteel misplaatst.

Zoals de econoom Dirk Ehnts heeft opgemerkt, is de Russische militaire machine voor het grootste deel niet afhankelijk van invoer (als er al iets is, is Rusland een wapenexporteur). Het wordt in het binnenland aangekocht en, net als de salarissen van zijn soldaten, betaald in roebels, die de Russische centrale bank in een onbeperkte hoeveelheid kan creëren, net zoals de Bank of England dat doet als het om ponden gaat.

Even ongegrond zijn de geruchten over een dreigende Russische wanbetaling. De laatste jaren heeft de Russische regering maatregelen genomen om haar buitenlandse schulden te verminderen: haar schuld in vreemde valuta bedraagt vandaag ongeveer $40 miljard – een miniem bedrag vergeleken met de omvang van Ruslands jaarlijkse export van meer dan $200 miljard aan olie en gas. Elk besluit om in gebreke te blijven zou volledig politiek zijn. Wij mogen niet vergeten dat de schuldeisers die verwachten in dollars terugbetaald te worden, dezelfde schuldeisers zijn die zojuist een groot deel van de dollars van Rusland geconfisqueerd hebben – als deze laatsten hun betalingen niet zouden uitvoeren, zou dat een nog groter probleem zijn voor hun westerse schuldeisers. Zoals met de Russische olie-export, betekent het kwetsen van Rusland onvermijdelijk ook het kwetsen van onszelf.

  Rusland haalt 3.000 extra tanks uit opslag - maar NIET ALLES gaat naar Oekraïne

Bovendien, dankzij de succesvolle inspanningen van de Russische regering om de binnenlandse landbouwproductie op te voeren, is de binnenlandse voedselproductie nu goed voor meer dan 80% van de detailhandelsverkoop, tegen 60% in 2014. Dit betekent dat Rusland grotendeels zelfvoorzienend is op voedselgebied. Dus zelfs als zijn exportinkomsten zouden kelderen (wat onwaarschijnlijk is), zou het land geen honger lijden – in tegenstelling tot de rest van de wereld – en zou het hoogstwaarschijnlijk zijn oorlogsinspanningen kunnen blijven financieren.

Zou een selectief verbod op de uitvoer van specifieke Westerse high-tech onderdelen, waarvan sommige zeker in de Russische defensie-industrie gebruikt zullen worden, doeltreffender kunnen blijken? Mogelijk. Maar Rusland is al jaren bezig de afhankelijkheid van zijn militair-industrieel apparaat van buitenlandse componenten en technologieën te verminderen. Belangrijker is dat beide hypotheses – dat de Russische economie en het Russische leger op de knieën gebracht kunnen worden door export- en/of importverboden – berusten op de onjuiste veronderstelling dat de hele wereld het met de sancties eens is. Maar dat is verre van het geval.

Terwijl de meeste landen van de wereld – 143 van de 193 – in de Algemene Vergadering van de VN voor een resolutie stemden waarin Rusland werd veroordeeld, waren er onder de 35 landen die zich van stemming onthielden China, India, Pakistan en Zuid-Afrika, alsmede verschillende Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse staten. Deze en nog veel meer landen – waaronder verscheidene die voor de resolutie stemden, zoals Brazilië – hebben de sancties tegen Rusland scherp bekritiseerd en men kan verwachten dat zij handel met Poetin zullen blijven drijven. Het is eerlijk gezegd heel moeilijk om Rusland geïsoleerd te noemen, wanneer enkele van de grootste economieën van de wereld geweigerd hebben het sanctieregime van het Westen te steunen.

Vooral China is zeer uitgesproken geweest in zijn steun aan Rusland.

Peking is reeds de voornaamste handelspartner van het Kremlin, en het kan in zijn eentje enorme hoeveelheden Russische energie en grondstoffen absorberen, en Rusland voorzien van in principe alle industriële en consumptiegoederen die dit land momenteel uit het Westen importeert. China exploiteert ook een alternatief voor het door het Westen beheerde SWIFT-systeem, CIPS genaamd, om grensoverschrijdende transacties in yuan te beheren, waardoor Rusland de financiële blokkade van het Westen gedeeltelijk zou kunnen omzeilen.

Hoewel de yuan nog maar een klein percentage van de internationale transacties uitmaakt, zal de rol ervan de komende jaren snel groeien (denk maar aan het nieuws dat Saoedi-Arabië zijn olieverkoop aan China misschien in de munt van dat land gaat prijzen). Dit alles verklaart mede waarom zelfs westerse financiële analisten, zoals Goldman Sachs en JP Morgan, voor de Russische economie een jaar-op-jaar krimp van ongeveer 7% voorspellen – slecht, maar nauwelijks catastrofaal (Covid veroorzaakte voor de meeste landen een veel grotere daling van het BBP).

  Oekraïne oorlog: Barsten in onverwachte plaatsen

Veel zal echter afhangen van de beleidsreactie van de Russische regering. Het is duidelijk dat de terugtrekking van veel buitenlandse bedrijven en de daling van de buitenlandse investeringen de werkloosheid zullen doen toenemen. Maar de Russische regering kan de klap opvangen door haar toevlucht te nemen tot een “Keynesiaans” expansief fiscaal beleid, gericht op het stimuleren van de binnenlandse investeringen en het ondersteunen van de inkomens. Als er ooit een tijd was voor Rusland om zijn historisch ultrastrakke begrotingsbeleid op te geven, zoals verschillende Russische economen al enige tijd bepleiten, dan is het nu.

Twee weken geleden heb ik gesuggereerd dat de VS, althans op korte termijn, baat zullen hebben bij het conflict in Oekraïne. Op lange termijn wordt het echter langzamerhand duidelijk dat de door de VS geleide wereldwijde westerse orde eronder zal lijden.

Het opleggen van sancties door het Westen – waarbij niet alleen regeringen, maar ook particuliere bedrijven en zelfs zogenaamd apolitieke organisaties zoals centrale banken betrokken zijn – heeft een duidelijke boodschap aan de landen van de wereld gezonden: het Westen zal voor niets stoppen om landen te straffen die uit de pas lopen. Als dit Rusland, een grootmacht, kan overkomen, kan het iedereen overkomen. “Wij zullen nooit meer de geringste illusie koesteren dat het Westen een betrouwbare partner zou kunnen zijn,” heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gezegd. “Wij zullen alles in het werk stellen om nooit, op geen enkele manier, afhankelijk te zijn van het Westen op die gebieden van ons leven die voor ons volk van doorslaggevende betekenis zijn.”

Deze woorden zullen ongetwijfeld in de hele wereld weerklinken, met dramatische gevolgen voor het Westen. Zoals Wolfgang Münchau heeft gewaarschuwd: “Dat een centrale bank de rekeningen van een andere centrale bank bevriest, is echt heel wat… Als rechtstreeks gevolg van deze beslissingen hebben wij de dollar en de euro, en alles wat in die valuta’s luidt, de facto tot risicovolle activa gemaakt”. Op zijn minst zal het de landen er onvermijdelijk toe aanzetten hun reserves te diversifiëren en meer yuan aan te houden, om de greep van het Westen op hun economieën te versoepelen en hun economische veerkracht en zelfvoorziening te versterken. Zelfs als het de landen niet rechtstreeks in de armen van Peking drijft, zoals nu al met Rusland gebeurt, zal het waarschijnlijk leiden tot het ontstaan van twee steeds meer geïsoleerde blokken: een door de VS gedomineerd Westers blok en een door China gedomineerd Oost-Euraziatisch blok.

In deze nieuwe pseudo-Koude Oorlog zouden de “ongebonden” landen wel eens kunnen merken dat zij in een betere positie verkeren om hun soevereiniteit te doen gelden dan onder het Amerikaanse wereldrijk het geval was. Vergeet “de ineenstorting van de Russische economie” – dit zou wel eens het resultaat kunnen zijn van de nieuwe economische oorlog van het Westen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Het is officieel! De Russische Centrale Bank heeft zojuist de Euro en de Amerikaanse dollar verpletterdVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelNederlands parlementslid: “Dit zijn vreemde tijden die helaas nog zullen verergeren”
Volgend artikelHet ware belang van de valse vlag van Boetsja: een verandering van het narratief
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Wat een leuke landkaart boven dit artikel. Ik denk ook dat Europa alleen nog te redden is als homo’s, homoachtige en voorvechters van de homorechten alle macht ontnomen wordt.

 2. Wat ik ook een raar verhaal vind is dat de Duitsers, Gasprom Duitsland hebben geconfisqueerd en nu juichen dat het gas gered is . Terwijl er mijnsinziens weinig gas uit Duitsland komt. Ik had ergens gelezen (misschien hier op Frontnieuws) dat er geen contracten zijn tussen Rusland en Gasprom Duitsland. Als ik Poetin was, zou ik die kraan gewoon dichtdraaien. Volgens mij zijn er genoeg anderen gegadigden. En wat er in het vat zit , verzuurt niet. Green deal wordt toch een mislukking , denk dat Poetin dat ook wel beseft. Gewoon geen gas , olie , kolen of uranium meer aan onvriendelijke landen tot dat ze eerst even teruggeven wat ze gestolen hebben. Natuurlijk met een excuses , dat we Poetin voor crimineel uitgemaakt hebben en dat zonder enige vorm van een gerechtelijke procedure. Misschien wel door ursella persoonlijk onder het bureau op het Kremlin . Even Poetin blij maken. Ik geloof niet dat er anders veel van onze economie overblijft .

  • Als ik naar de koers kijk van de roebel hoeveel dat de waarde van de roebel de laatste paar dagen is gestegen dan koopt Amerika, Europa en England gas, olie en grondstoffen in roebels … anders kan ik deze plotselinge enorme stijging van de roebel niet verklaren.

   • Ja en nee. Rusland heeft ge-eist dat olie en gas in roebels moeten worden betaald. Maar wat er feitelijk gebeurt is dat het westen (nog steeds) in Euros en Dollars betaalt, maar dan niet meer aan een westerse bank. Het moet nu via de centrale bank in Rusland die dan een rekening opent en dat geld omzet in roebels zodat daarmee de olie en gas betaald kunnen worden.
    Het betekent echter ook dat dat geld dus niet door westerse landen in beslag kan worden genomen, het staat immers niet meer op een westerse bankrekening. het westen propagandeert nu dat Rusland toch bakzijl haalt, maar het is een enorme verandering. Tegoeden worden voortaan in Rusland geparkeerd ipv in het westen.
    De hel gaat pas echt losbarsten als het westen blijft aanklooien. Putin zou kunnen stellen dat er in goud betaalt zal moeten worden. Of kan op ieder moment bv alle tegoeden voor olie en gas aankopen die nu op een Russische bank staan bevriezen totdat de Russische tegoeden in het westen weer worden vrijgegeven.

    • Als gevolg van ‘legale valsmunterij’ (bijdrukken van waardeloos geld uit het niets zonder gecreëerde economische waarde), zullen de Euro en de Dollar met de dag minder waard worden.
     Poetin beseft dit ook en dat is wellicht de voornaamste reden waarom hij eist dat betalingen voor Russische grondstoffen voortaan in Roebel en/of goud zouden gebeuren.

    • Ik denk niet dat het klopt wat je schrijft. Hoe verklaar je anders dat de roebel in 1 week met 10 roebel ten opzichte van de euro en dollar is gestegen.

     We weten dat Irak de olie in euro’s wilde gaan verkopen dat heeft Saddam Hoessein met de dood moeten bekopen.
     We weten dat Libië de goud gedekte dinar wilde introduceren en het met de dood heeft moeten bekopen.
     Maar Rusland is een kernmacht dus moet nu Amerika, EU en NATO een WW3 ontketenen om die petrodollar te beschermen.

     Een grote denkfout van het westen:

     Rusland heeft een grote goudvoorraad opgeslagen
     Rusland heeft de laagste staatsschuld van de wereld.
     Rusland is het enige land wat een door goud gedekte munt heeft waar de dollar en de euro gedekt zijn door gigantische schulden.
     Rusland is een van de grootste graanschuren van de wereld.
     Rusland heeft een enorme voorraad olie, gas en belangrijke grondstoffen die het westen nodig heeft.
     Rusland heeft de meest moderne wapens.
     Rusland kan wapens produceren tegen slechts 10% van de kosten van Amerika en EU.
     Rusland beschikt als enige land over supersonische lange afstandsraketten die niet te onderscheppen zijn.

     Als ik zou mogen wedden dan heeft Rusland de grootste kans om dit te winnen.
     Daarnaast heeft Rusland 2 andere kernmachten aan zijn kant staan , China en India.

     • Goed gezien. Maar ik dat USA zo dom en arrogant is om anders te “denken”; zij hebben een compleet arsenaal achtergelaten in Afghanistan en hopen….

      Maar dat bijna heel Europa die stomme propaganda gelooft, en achter die gestoorde gel Zelensky staat begrijp ik niet.

      Van India verwacht ik niet veel hulp aan RU, hooguit om Afghanistan en Pakistan te vernietigen.

      Last man standing wins.
      Maar ik hoop dat Putin een paar “dolkjes”op de transporten gooit, of ze laat saboteren door een groep Sprezna’s.

 3. Amerika en EU gaan regelrecht failliet.
  De roebel is naar nieuwe hoogte gestegen dankzij strateeg Poetin.
  Dollar/ Roebel nu staat de roebel veel hoger dan voor de sancties namelijk op 79,376
  Euro/Roebel hetzelfde 86,356

  Dit is precies de reden dat Amerika, EU en NATO een WW3 zullen gaan starten.
  Alleen wij het volk kunnen dit tegenhouden als wij massaal naar Den Haag trekken om massaal te demonstreren tegen inmenging in deze verloren oorlog.
  Een WW3 zal uitmonden in een totale vernietiging door kernwapens .

 4. Terwijl onze politieke ‘con artists’ de bevolking afleiden met covid-19 en Oekraïne, bestelen ze ons arm met een ‘legale valsmunterij’ (creëren van geld uit het niets) die enorme inflatie (eufemisme voor geldontwaarding) tot gevolg heeft, waardoor ons geld uiteindelijk niets meer waard zal zijn.
  Zelfs winstgevende beleggingen brengen al niet meer voldoende op om de enorme geldontwaarding nog te kunnen compenseren. Wie zei ook al weer “You’ll own nothing and will be happy”…?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in