De drone-aanvallen van vorige week op Russische militaire bases vormen een ernstige escalatie in de proxy-oorlog van Washington tegen Rusland. Een van de aanvallen betrof een vliegveld dat zich op minder dan 320 km van Moskou bevindt. Het incident heeft uiteraard de Russische president Vladimir Poetin geschokt, die een spoedvergadering van zijn Veiligheidsraad bijeenriep om de mogelijkheden voor vergeldingsaanvallen te onderzoeken. Het lijdt geen twijfel dat de Russische top de aanbeveling deed om als vergelding raketaanvallen uit te voeren buiten de grenzen van Oekraïne. Gelukkig zegevierde de koelere hoofden en bleef het leger bij zijn huidige strategie om kritieke infrastructuur in steden in het hele land uit te schakelen. De aanvallen op het kwetsbare Oekraïense elektriciteitsnet zijn de essentiële voorbereiding op de lancering van een alom verwacht winteroffensief. Hier volgt meer uit een artikel op de World Socialist Web Site:

De drone-aanval van gisteren op een vliegveld in Koersk markeert een belangrijke escalatie in de oorlog van de NAVO tegen Rusland… De locatie van de aanvallen en de uitvoering ervan wijzen opnieuw op de directe betrokkenheid van de Verenigde Staten… Het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen… De explosies in de marinehaven van Sevastopol op 29 oktober (en) De explosies van 15 november in een Pools boerendorp waarbij twee burgers omkwamen… Elk van deze acties riekt naar heimelijke betrokkenheid van de VS en de NAVO, de een nog roekelozer en potentieel gevaarlijker dan de ander… Er tekent zich een patroon af waarbij de VS en de NAVO Rusland blijven pushen om te testen hoe ver zij kunnen gaan zonder een reactie van het Poetin-regime uit te lokken… De meedogenloze en roekeloze escalatie van de oorlog door de Verenigde Staten brengt het risico met zich mee dat de Russische regering reageert met een grote eigen escalatie, met mogelijk catastrofale gevolgen.” (“Drone attacks on Russian airbases: A major escalation in the war authored in Washington“, Chris Marsden, World Socialist Web Site)

Enkele uren na de derde aanval legde minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken een verklaring af waarin hij elke verantwoordelijkheid voor het incident ontkende. Hij zei:

“Wij hebben de Oekraïners niet aangemoedigd of in staat gesteld om binnen Rusland toe te slaan.” Het is niet verrassend dat Blinken’s ontkenning ver achterbleef bij een formele afwijzing van de aanval zelf, zoals men had kunnen verwachten. Meer in het bijzonder lijkt het erop dat de VS direct betrokken waren, aangezien “zowel NAVO- als Russische waarnemers beweren dat Amerikaanse satellieten betrokken waren bij aanvallen op Russische bases”. Dit is wat ze vonden:

Meerdere militaire bronnen in zowel NAVO-landen als Rusland … melden dat de gereviseerde Russische Tu-141 drones die Oekraïne lanceerde op Russische luchtmachtbases Amerikaanse satelliet-GPS-gegevens downlinkten om hun doelen te raken.

De Russische verkenningsdrones uit de jaren zeventig zijn omgebouwd tot kruisraketten, voorzien van nieuwe geleidingssystemen en gestuurd door Amerikaanse satellieten, aldus de bronnen. Oekraïne is niet in staat om zelf raketten te sturen, voegden zij eraan toe.

Het Russische ministerie van Defensie heeft in een verklaring van 6 december een van de wapens geïdentificeerd als de Tu-141. Volgens Russische militaire bronnen hebben de Russen de Tu-141 geïdentificeerd aan de hand van fragmenten die werden teruggevonden nadat de raketten de Russische luchtmachtbases Dyagilevo en Engels hadden getroffen.

Als, in tegenstelling tot wat Blinken ontkent, de Verenigde Staten de raketaanval hebben geleid, dan moet Washington zich goed realiseren dat dit de NAVO-strijdkrachten op het randje brengt van directe betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne en de regering Biden moet bereid zijn dat risico te lopen. (“Military sources: Ukraine missiles used US guidance“, Asia Times)

Dus, wat betekent deze nieuwe uitlokking en hoe zal dit het verloop van de oorlog beïnvloeden? schrijft Mike Whitney.

Wij denken dat Washington heeft gekozen voor een nieuwe tactische aanpak die men “berekende roekeloosheid” zou kunnen noemen, dat wil zeggen dat de VS zorgvuldig geplande aanvallen uitvoeren die door hun proxy, Oekraïne, op impulsieve daden van agressie moeten lijken. Het doel van deze aanvallen is Moskou uit te lokken tot een overreactie, dat wil zeggen vergeldingsaanvallen op doelen buiten Oekraïne. Dat zou op zijn beurt kunnen worden gebruikt als rechtvaardiging voor de deelname van de NAVO aan het conflict, wat ogenschijnlijk het doel van Washington is.

  Onverbeterlijke bullebak: NAVO gebruikt WOII Overwinningsdag om oorlogszucht op te voeren

Het lijkt er echter op dat Poetin en zijn adviseurs de verleiding hebben weerstaan om de oorlog uit te breiden tot buiten de huidige gevechtszone. Dit komt uit een artikel op Southfront:

In antwoord op de pogingen van Kiev om het werk van de Russische luchtmacht te verstoren, lanceerden Russische troepen nog een massale aanval op militaire en energiefaciliteiten in heel Oekraïne. Het Russische ministerie van Defensie beweerde dat alle 17 doelen in Oekraïne waren getroffen. In meer dan 10 regio’s van het land werden explosies gemeld.

De aanvallen op infrastructuurfaciliteiten leidden tot een nieuwe ineenstorting van het hele energiesysteem van Oekraïne. Door de onbalans in het systeem rolt er nog steeds een golf van noodstroomonderbrekingen over het land…

Het gebrek aan elektriciteit, water en communicatie in het hele land gaat gepaard met luide verklaringen uit Kiev dat de Oekraïense luchtverdediging naar verluidt met succes bijna allemaal Russische raketten heeft onderschept.” (“Kiev plays dangerous games with Russian long-range aviation“, Southfront)

Met andere woorden, Poetin heeft zich niet laten verleiden tot de escalatie die Washington nastreeft, maar dat betekent niet dat hij geen extra reservisten zal oproepen om territoriale verdedigingseenheden te vormen in meerdere gebieden langs Rusland’s westflank. Wij denken van wel. Moskou kan de dreiging van toekomstige aanvallen of invallen op eigen grondgebied niet langer negeren. Het moet zijn mankracht opvoeren en zich op het ergste voorbereiden. Rusland gaat geleidelijk over tot een volledige oorlogsmobilisatie.

Wat vooral interessant is aan deze nieuwe escalatie, is dat ze in tegenspraak is met de oorspronkelijke toezegging van de regering om te voorkomen dat het conflict zich buiten de grenzen van Oekraïne uitbreidt. Dit is van de WSWS:

De Verenigde Staten, die een oorlog hebben uitgelokt die tienduizenden Oekraïners het leven heeft gekost, hebben niet alleen de “rode lijnen” van Rusland overschreden, maar ook hun eigen… In mei publiceerde Biden een opiniestuk in de New York Times getiteld “What America Will and Will Not Do in Ukraine”, waarin hij stelde dat “we Oekraïne niet aanmoedigen of in staat stellen om buiten zijn grenzen toe te slaan”. Maar Washington heeft precies dat gedaan, door doelwitinformatie, wapens en logistieke steun te geven die Oekraïne in staat hebben gesteld om diep op Russisch grondgebied aan te vallen.” (WSWS)

De beloften van Washington betekenen niets. De acties van de VS worden uitsluitend geleid door eigenbelang en door een onverzadigbare zucht naar macht. Dat betekent dat we in de toekomst soortgelijke provocaties kunnen verwachten, nu Washington de lat steeds hoger legt in zijn poging Rusland in een grotere oorlog te betrekken die de regio waarschijnlijk zal overspoelen. Hier is meer van de WSWS:

Het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen… De explosies in de marinehaven van Sevastopol op 29 oktober (en) De explosies van 15 november in een Pools boerendorp waarbij twee burgers werden gedood…. Elk van deze acties riekt naar heimelijke betrokkenheid van de VS en de NAVO, de een nog roekelozer en potentieel gevaarlijker dan de ander… De laatste aanvallen diep op Russisch grondgebied zouden georkestreerd kunnen zijn door delen van de Amerikaanse militaire, inlichtingen- en politieke elite… hoe rampzalig de uitkomst van dit soort uitlokking ook kan zijn. (World Socialist Web Site)

De analisten van de WSWS hebben nooit de fictie aanvaard dat de VS Oekraïne slechts bijstaat in zijn strijd tegen de Russische boogieman. Vanaf het begin hebben zij begrepen dat het conflict grotendeels een verzinsel van de VS was, bedoeld om Rusland met behulp van proxies te verzwakken en zo hun bredere geopolitieke doelen te bereiken. Deze laatste aanvallen bevestigen dat de Verenigde Staten deze crisis met militair geweld willen oplossen. Dat betekent dat een onderhandelde oplossing niet alleen uit den boze is, maar ook wordt gezien als onverenigbaar met de strategische doelstellingen van Washington. Zoals analist John Mearsheimer in een recent interview opmerkt, zijn er geen “realistische opties” meer om de oorlog te beëindigen. De meningsverschillen zijn onoverbrugbaar, er is geen bereidheid tot compromissen en de VS zien militaire confrontatie als de oplossing. Conclusie: Escalatie is onvermijdelijk.

  Oekraïne - Media beginnen de realiteit te erkennen

Hier is een deel van een recent interview met Mearsheimer dat ik heb getranscribeerd om de hopeloosheid van de huidige situatie in Oekraïne te onderstrepen. Mijn excuses voor eventuele fouten in de transcriptie van zijn opmerkingen.

Freddie Sayers – Wat zijn nu de realistische opties? (Met andere woorden, hoe kan de oorlog in Oekraïne worden beëindigd?)

John Mearsheimer – (19:40 min) Er zijn geen realistische opties. We zijn de pineut… Het conflict zal blijven knagen en beide partijen zullen escaleren. Ze zijn aan het escaleren en het is moeilijk te zeggen waar dat toe leidt. Er ligt geen deal op tafel die uitgewerkt kan worden. Er wordt overal gesproken over de noodzaak van diplomatie …. maar de vraag die je je in dit specifieke geval moet stellen is: als je aan diplomatie doet, kun je dan een deal sluiten? En naar mijn mening valt er geen deal uit te werken, en zullen beide partijen dit uitvechten…

Er zijn hier twee grote kwesties: “De ene” is een “neutraal Oekraïne” en de andere is de “territoriale”. De Russen hebben nu 4 oblasten geannexeerd. Dat is een groot stuk Oekraïens grondgebied en de Russen vinden nu dat dat grondgebied hen toebehoort. Denkt u dat de Russen bereid zullen zijn dat grondgebied samen met de Krim op te geven? Ik zie dat niet gebeuren. Ik denk niet dat de Russen van plan zijn dat gebied op te geven…

De Oekraïners van hun kant staan erop om dat gebied terug te krijgen, en de Amerikanen zullen niet bereid zijn om dat gebied aan de Russen af te staan, omdat dat een nederlaag voor het Westen zou betekenen. De Verenigde Staten en hun bondgenoten doen mee om te winnen. Wij zijn zeer toegewijd. Het is op dit moment onaanvaardbaar dat wij ons terugtrekken en de Russen grote concessies doen…

Dat is de territoriale kwestie. Dan is er nog de vraag of Oekraïne al dan niet neutraal zal zijn. De Russen staan erop dat Oekraïne neutraal is. De Oekraïners zeggen: we zijn bereid neutraal te zijn, maar we hebben van iemand een veiligheidsgarantie nodig. Nou, de enige die de veiligheid van Oekraïne kan garanderen is de NAVO en in het bijzonder de Verenigde Staten … maar dat zou Oekraïne in feite lid maken van de NAVO en dat is onaanvaardbaar voor de Russen. Een echt neutraal Oekraïne dat niet gelieerd is aan het westen zal er dus nooit komen. Dat gaat niet gebeuren en de Russen zullen dat niet accepteren.

Dus wat de Russen in plaats daarvan gaan doen, is een disfunctionele thuisstaat creëren, en dat is wat ze nu doen. Daarom hebben ze al dat grondgebied ingenomen en daarom vernietigen ze Oekraïne…

De twee uitkomsten waar we ons grote zorgen over moeten maken zijn, 1) dat de Russen kernwapens gebruiken en 2) dat de Verenigde Staten zich in de strijd mengen … Want dan heb je een grootmachtoorlog waarbij de Verenigde Staten en Rusland daadwerkelijk tegen elkaar vechten. En zoals Avril Haines, de directeur van de nationale inlichtingendienst de senaat dit voorjaar vertelde, is de kans dat de Russen kernwapens gebruiken het grootst als de NAVO zich in de strijd mengt. Dit is dus zeer gevaarlijk…

  Het bewijsstuk A van een ernstige illusie

Er is een niet-triviale kans dat er kernwapens worden gebruikt in Oekraïne. Als de Russen kernwapens zouden gebruiken, zou dat hoogstwaarschijnlijk in Oekraïne zijn. En Oekraïne heeft zelf geen kernwapens, dus Oekraïne zou geen vergeldingsmaatregelen kunnen nemen tegen de Russen…

Bovendien, als Rusland kernwapens gebruikt in Oekraïne, zullen de VS geen kernwapens gebruiken tegen Rusland, omdat dat zou leiden tot een algemene thermonucleaire oorlog… Het grote gevaar is dat als de Russen kernwapens gebruiken in Oekraïne, het westen zou terugslaan met een massale conventionele aanval op de Russische strijdkrachten. Generaal David Petraeus heeft gezegd dat als Rusland kernwapens gebruikt in Oekraïne, de VS de Russische conventionele strijdkrachten binnen Oekraïne en de Russische zeemacht in de Zwarte Zee zou moeten bombarderen. Als we dat zouden doen, zou er sprake zijn van een grootmachtoorlog. De NAVO zou in oorlog zijn met Rusland en zoals Avril Haines zei, zou dat waarschijnlijk leiden tot een kernoorlog omdat de Russen niet opgewassen zouden zijn tegen de Amerikanen en hun bondgenoten.

Als Rusland toch kernwapens gebruikt in Oekraïne dan zou de verstandige reactie, en ik denk de waarschijnlijke reactie, zijn dat we veel moeite zouden doen om het conflict stil te leggen. Ik denk dat het gebruik van kernwapens het conflict zou stilleggen (omdat) het op dat moment zo duidelijk zou worden dat we het gevaar lopen een kernoorlog tussen de grootmachten te ontketenen, dat we ons tot het uiterste zouden inspannen om het conflict stil te leggen. Dat zou de geest scherp stellen op manieren die in de huidige context moeilijk voorstelbaar zijn.

Helaas maken we het (het gebruik van kernwapens) steeds waarschijnlijker. Het is belangrijk te beseffen dat hoe beter de NAVO en de Oekraïners erin slagen de Russen in Oekraïne te verslaan en de Russische economie kapot te maken, hoe waarschijnlijker het is dat zij kernwapens zullen gebruiken. En, nogmaals, je moet niet onderschatten wat grootmachten doen als ze wanhopig zijn. … (“John Mearsheimer: We’re playing Russian Roulette“, Unherd; 39:25 minuten)

Mearsheimer legt niet alleen de onoverbrugbare verschillen tussen de twee tegenstanders (Rusland en de VS) uit, maar presenteert ook een zeer geloofwaardig scenario waarin het conflict tot een kernoorlog zou kunnen leiden. Het feit dat de Biden-regering diplomatie zonder meer heeft afgewezen, maakt dat scenario des te waarschijnlijker en misschien wel onvermijdelijker. Hier is meer van Mearsheimer:

U weet dat de Amerikanen de Monroe-doctrine hebben… die zegt dat het westelijk halfrond onze ‘achtertuin’ is en dat geen enkele verre grootmacht militaire troepen op het westelijk halfrond mag plaatsen. Geen enkele grootmacht mag een militaire alliantie aangaan met een ander land op het westelijk halfrond, omdat het – vanuit Amerikaans perspectief – onaanvaardbaar is een verre grootmacht (uit Europa of Azië) voor onze deur te hebben. Welnu, dezelfde logica geldt voor de Russen. Vanuit Russisch perspectief is het idee om de NAVO voor de deur te hebben …voor hen onaanvaardbaar. De Russen konden de uitbreiding van de NAVO niet tegenhouden in 1999 en ook niet in 2004, omdat ze te zwak waren… Dit is wat Amerika met Rusland deed toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Wij duwden de uitbreiding van de NAVO door hun strot, maar de Russen zagen dit als een existentiële bedreiging. Oekraïne in de NAVO was de helderste van alle rode lijnen voor Rusland. En als je kijkt naar de Monroe Doctrine moet je niet verbaasd zijn over hoe de Russen reageren op wat er in Oekraïne gebeurt. (“John Mearsheimer: We’re playing Russian Roulette“, Unherd).

Hij heeft gelijk, nietwaar?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Rusland wint ook de grote oorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNAVO-hoofd vreest oorlog met Rusland terwijl VS drone-aanvallen op Russisch grondgebied goedkeurt
Volgend artikelOekraïens zelfvernietiging
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

 1. Hoe je went of keert, er is een groot belang! En dat is dat de aandeelhouders van het usa militaire complex maar tevreden zijn. Daarom in heel de wereld het gedonder van usa om maar overal een oorlog te beginnen. U mag zelf de namen van de aandeelhouders invullen.
  Ooit was Detroit een stad met 300.000 inwoners en DE stad voor de automobielindustrie.
  Nu is het een verpauperde stad met 30.000 inwoners. Dag industrie in usa. Alleen de militaire rotzooi wordt nog geproduceerd. En dan moet je toch af en toe iets beginnen…
  Het gewone volk wil leven in vrede, handelen met elkaar, welvaart opbouwen I.p.v. steeds dat gedonder met pang, pang…
  Overigens past dit gedonder wel in de wereldwijde genocide die nu plaatsvinden.

   • Jaartje of 40 terug leende de USA staat veel geld op de vrije markt; daardoor ging in NL de hypotheek rente omhoog; tot 12,6%.
    Aangezien mijn hypotheek plus aflossing maar 60% van de executie waarde was, kreeg ik 30 dagen om te verkopen.
    Dat was de Rabo..

    Voor mensen die een hypotheek hadden van 400% van de executiewaarde, hadden ze prettige oplossingen….

  • @Jan, het is met Detroit nog niet zo dramatisch gesteld als jij schetst. De bevolkingsafname is wel dramatisch door o.a. de enorme krimp van de auto-industrie.
   De automobielindustrie heeft ook het grootste deeel van de stadsplanning voor z’n rekening genomen en naast de keuze voor de auto en tegen ov is het centraal station op een excentrische locatie gebouwd. Het staat nog fier overeind (en daar is alles mee gezegd) en een projectontwikkelaar ziet blijkbaar brood in dit gebouw en naaste omgeving.

  • Het domme van Amerika om tegen Rusland te vechten is dat A. Rusland de allergrootste energie reserve heeft. B. De laagste staatsschuld. C . Militair gezien veel verder zijn dan Amerika D. Het belangrijkste, Rusland produceert tegen 10% van de kosten van Amerika. E. Rusland nog nooit een directe oorlog heeft verloren.

   Ik hoop dat het westen zich totaal uit put en dat Rusland de oorlog gaat winnen tegen deze nazi varkens.

   • volkomen met je eens ,de Amerikanen lokken altijd de oorlog uit in een ander land en zelf buiten schot blijven maar de russen hebben betere wapens en zullen de USA treffen in hun hart en de USA zal dat niet meer te boven komen en vermorzeld worden

 2. Dus de USA heeft de Monroe act. De Joden hebben antisemitisme. De Khazaren hebben het westen overgenomen en gebruiken overal dezelfde onschendbaarheidsregels. De Khazaren (het westen) mogen alles doen wat ze maar willen en overal oorlogen maken, maar de rest moet zich weerloos overgeven. Verdiep U in de Khazaren. Lees/kijk maar eens wat over Khazaren en U zult snel ontdekken dat het westen 1op1 de tactieken van de Khazaren gebruiken. Deze demonen werken rechtstreeks voor satan, letterlijk. Ze zijn al duizenden jaren bezig om de absolute macht te grijpen. Wij noemen zw ‘de elites’. Ze hebben alles geïnfiltreerd en gecorrumpeerd. Ze willen alles tot aan de grond afbranden en voor eeuwig regeren over de resten. Symboliek wordt hun val.

 3. “Moskou kan de dreiging van toekomstige aanvallen of invallen op eigen grondgebied niet langer negeren. Het moet zijn mankracht opvoeren en zich op het ergste voorbereiden. Rusland gaat geleidelijk over tot een volledige oorlogsmobilisatie.”

  Men behoeft geen strategisch genie te zijn om te begrijpen dat Rusland zó geprovoceerd wordt onder leiding van de acteur die Biden speeld welke de NAVO en EU in opdracht als schandknapen behandeld. Toen ik het filmpje zag van Peter Jan Balkenende op audiëntie bij het monster Bush JR werd ik niet goed en had gewoon plaatsvervangende schaamte dat ik een Nederlander was op dat moment.

  Prettige kotspatij
  https://youtu.be/rnSXLX9V5Dg

 4. Tja, op een gegeven moment is de kous af, de illusie die sommigen hebben dat als we sorry zeggen en het gas weer gaat stromen, die kans hebben we rond de zomer verspeeld.
  Hoe zei de Gaulle dat, Amerika is ver weg en de UK is een eiland.
  Maar die twee zitten wel altijd rotzooi te trappen waar wij de ellende van hebben. (direct na diegenen die de meeste ellende hebben en dandeze kant opkomen) de eiland aapjes zitten dan te piepen dat de fransen ze maar tegen moeten houden, waarom eigenlijk?
  Het idee dat 2023 beter gaat worden kunnen we gerust vergeten.

 5. Amerika zit steentjes tegen Russia te gooien, gewoon aanvallen Amerika met een grote tsunami, afgelopen!
  Het is tijd dat de Amerikanen een kernboom terug krijgen.

  • Rusland zou in Oekraine zelf de Amerikanen gewoon met Zirkhons kunnen uitwissen om te late zien dat het menens is en tegelijkertijd toch geen nuke gebruiken. Als men gaat nuken is onze planeet ten einde….

 6. Er wordt telkens over kernwapens gesproken, maar die materie kan geen bom produceren. Je kunt enkel verarmd Uranium gebruiken voor munitie die door gepantserd staal en/of gewapend beton heen kunnen schieten. De zogenaamde kernwapens zijn dan ook waterstofbommen en die geven geen radioactiviteit af, waar de mensheid constant bang voor gemaakt wordt. Zij veroorzaken een enorme vuurbal van ongeveer 6000 graden Celsius, waardoor alles letterlijk verdampt tot stof. Alles in zijn omgeving wordt naar de vuurbal toe gezogen op een onvoorstelbare kracht van het vacuüm. Het veroorzaakt alsware een gigantische implosie. Zelfs steensoorten zullen wegsmelten, alsof het boter is wat wegsmelt.

  • Waar haalt u deze onzin vandaan ? En hydrogen bom zijn 3 bommen in 1. De tweede explosie die de fussion explosie inicieert is een fission explosie en produceert zeer veel radioaktieve straling. ELKE NUKLEAIRE FISSION reaktie veroorzaakt straling. De fussion zelf produceert geen straling. Het totaal van de HBom produceert een zeer hoge dosis aan radioaktieve straling. Bovendien zijn er zulke termonukes die in cobalt 60 zijn gestopt en niet tientallen maar honderden jaren stralen veroorzaakt door de hoge halftime van cobalt60

  • De vuurbal uit een kernexplosie is niet 6000 graden celsius, dit smelt nog geen beton maar is heter dan de zon en die is 55.000.000 gradrn celsius. Waardoor alles in de vuurbal verdampt. De grootste schade word echter niet door een vuurbal veroorzaakt. Bij de tsatbomba van 50 megaton was de straal ongeveer 65 km dus diameter 130 km. Bij de tsarbomba die rusland heeft van 100 megaton zou dus dit een cirkel van meer dan 250 km zijn. Of bij de 200 megaton russische nukes 500 km.
   Dit is ground zero. Echter de shockwave en de nucleaire fallout veroorzaken de meeste slachtoffers en daarna degenen die aan lagere dosis straling hebben blootgestaan.
   Men kan gerust stellen dat een 1 100 megaton op Belgie het land veranderd in en rokende krater en de schokgolven tot ver in nederland, duitsland frankrijk luxemburg een hoog aantal slachtoffers maakt.
   Spijtig beseffen de europarlementariers dit niet echt in Brussel….

 7. Dat is zijn hele probleem dat hij bij de zaak blijft. Bet westen is volledig gehersenspoeld en intereseren zich niet in waarheid. De euromaidan coup intereseert niemand in het westen en dat er russen zijn gedood en de oorlog is begonnen in 2014. Het gaat er namelijk om Rusland te vernietigen en te partioneren en hierna is China aan de beurt. Putin weet van het engelse plan the unthinkable dat zich nu an het uitrollen is en de voorbereidingen van plan totality en operation dropshot waar Biden nu de nucleaire doctrine om geen preemptive strike uit te voeren heeft veranderd in een nuke aanval op conventionele wapens.
  Is Putin echt zo naief en goedgelovig of doet hij mee aan de WEF plannen ?
  Wetende dat NAVO speciaal Amerikanen en Polen aktief betrokken zijn en hij reageert niet ? Wacht hij tot Moskow een rokend gat zal worden ?
  Hij kan beter opschieten en er met de hele grove borstel in Oekraine doorgaan om een einde te maken aan de waanzin en de tergende bedreiging van steeds naderbij komende nucleaire oorlog.
  Putin moet intussen toch weten dat praten niets meer zal oplossen en klagen bij UN ook niet.
  Ongeloofijk dat dit gebeurt en eigenlijk het westen mensen als biden, johnson truss, scholz, baerbock aan het roer heeft. En de bevolking die wil door ellende gaan voor korrupte politiekers, die zich hun zakken rijkelijk vullen terwijl mensen op punt staan dood te vriezen, uit te hongeren, werkeloos worden omdat industrie is kapot gemaakt en gestolen. Men blijft schepsels(ik kan hun geen mensen noemen) van WEF tolereren, regeringen beinvloeden en boeren vernietigen, ons zeggen dat we nepvlees en insekten moeten eten terwijl zij zelf zich volvreten met speciaal exotisch rundsvlees van 800 of meer euro per kilo.

  Waar zijn we in Godsnaam mee bezig ?

  De hoop dat Putin een muur zou zijn waarop ze zichzelf zullen kapotbreken vervaagt met de dag en een pessimistisch eind beeld voor de mensheid komt langzaam te voorschijn. Een nukleair postapocalyptisch beeld….

 8. Bedroevend dat keer op keer miljoenen mensen het slachtoffer worden van een paar idioten die de totale macht hebben verworven op deze door god verlaten planeet.
  Als we vrijheid willen hebben dan zullen we er keihard voor moeten knokken.
  Als Putin met zich laat sollen in de ogen van politieke tegenstanders/Generaals dan wordt hij gewipt en vervangen wellicht door een hardliner die korte metten gaat maken met om te beginnen spionage satellieten
  en drijvende amerikaanse vliegvelden.
  Maar Putin zal aan de macht willen blijven en waarschijnlijk keihard militair gaan reageren is mijn verwachting.

 9. Een vraag die in dit artikel niet gesteld wordt vind ik veel belangrijker. Heeft Amerika een andere keuze? De Anglo-Amerikanen worden door de oud gekolonialiseerde volkeren en naties in de wereld uitgespuwd, en dat zijn er nog wat. Hun huichelachtige verklaringen en verknechtende verdragen is men spugzat. Ze kunnen geen gelijkwaardige eerlijke economische concurrentie aan, de schuldenberg is een bankroet. Na de moorddadige roofovervallen door oorlogen, staatsgrepen en kleurenrevoluties voor energie, grondstoffen of afzetmarkten blijft alleen nog het rammelen met de sanctieketting over.
  Dus Rusland, de moderne Chinese Muur, moet met alle middelen vernietigd worden. Alle…

 10. Putin is nog lang niet wanhopig.
  Als hij “ Amerikaans “ zou reageren dat zouden de aanvallen in het binnen land door hem als een hevige escalatie worden gezien, en zou hij terug slaan.
  Dit doet hij niet en zal hij ook niet doen.
  Hij voert een uitputtingsslag.
  100.000 Ukrainse doden volgens Ursela, deze mannen hebben ook een thuis front. De burgerlijke onrust zal op enig moment ontstaan.
  En een op hitsende Zalensky, die Amerika ( en Europa) alsmaar aanspoort tot meer wapens, waaar nu ook een einde aan lijkt te komen….
  Nee Rusland grijpt nog lang niet naar kernwapens…. Eerder Amerika want die wil koste wat kost winnen…. Rusland zegt zalang mijn land niet echt stategisch bedreigd wordt zal ik niet als eerste beginnen.❗️
  Amerika staat daar heel anders in, dat is een imperialistisch land…… “wij zij de goeden” ……. Nou ja….? die zou het wel leuk vinden om ver van hun basis land een kernbom te proberen, dan ben je ook gelijk van het economisch steeds sterker wordende Europa af.
  Maar Putin gaat winnen vanwege de tijd…….. hij is zeer strategisch bezig…..
  Maar het is Amerika die hier de fanaticus uit zal gaan hangen…..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in