Sun Tzu zegt: “Om uw vijand te kennen, moet u uw vijand worden,” maar hoe wordt u uw vijand? Je moet je in de plaats van je vijand stellen, zodat je zijn daden kunt voorspellen, schrijft Algora.com.

Vanmorgen heb ik een uur lange discussie (video) bekeken van “deskundigen” van het Center for Strategic & International Studies over het beoordelen van de oorlog van Rusland in Oekraïne. Ik moet zeggen dat deze lieden niets weten van wat relevant is. Zij schijnen nog nooit gehoord te hebben van Sun Tsu’s dictum “Ken uw vijand”:

Niet één keer hebben de mensen van CSIS nagedacht over de visie van Rusland of zijn werkelijke bedoelingen. Zij hebben het over deze of gene Amerikaanse optie, maar denken er zelfs niet één keer over na hoe de andere kant daarop zou reageren.

Een van de CSIS “deskundigen” zegt dat Rusland van plan was Kiev in te nemen, maar dat dat mislukt was. Kiev innemen met wat? Er waren zo’n 20-30.000 Russische soldaten in de buurt van Kiev, dat zo’n 3 miljoen inwoners telt. Historisch gezien heeft men één soldaat per 40 burgers nodig om een stad of land te bezetten nadat de gevechten grotendeels voorbij zijn. Rusland zou meer dan twee en een half keer het aantal troepen nodig gehad hebben dat het rond Kiev had om de stad in te nemen en te behouden.

Verscheidene van de CSIS “deskundigen” hebben vroeger hoge regeringsposten bekleed in de veiligheidsstaat. Met lieden als zij is het geen wonder te zien hoe slecht het plan van de V.S. om Rusland in een lange oorlog in Oekraïne mee te sleuren uitpakt.

Zoals Daniel Larson terecht schrijft: We hadden moeten weten dat sancties tegen Rusland niet zouden werken zoals de bedoeling was (Nederlands transcript Frontnieuws).

De andere kant van het spel is zich veel meer bewust van de werkelijke situatie en houdt wel degelijk rekening met de reacties van de V.S. en voorspelt die ook correct.

Donderdag gaf de minister van Buitenlandse Zaken van de Russische federatie Sergej Lavrov drie interviews aan verschillende nieuwszenders.

Het eerste met TASS was vrij kort.
Transcript: Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with TASS news agency, St Petersburg, June 16, 2022

Het tweede met BBC toont een bijtende Lavrov die de interviewer er verschillende keren aan herinnert dat er in Oekraïne al veel wrede dingen gebeurd waren voordat de “Speciale Militaire Operatie” op 24 februari begon, dat de onderhandelingen mislukt waren en dat de Oekraïense plichten krachtens de akkoorden van Minsk niet uitgevoerd werden. De interviewer probeert steeds weer die historische context te veronachtzamen en de schuld van de oorlog bij Rusland te leggen. Lavrov noemt dat een vorm van “cancel-cultuur”.
BBC: Video met Engelse ondertitels
Transcript: Gesprek van minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov met de zender BBC TV, Sint-Petersburg, 16 juni 2022

Vraag: Maar de situatie is vier maanden geleden veranderd … Sergej Lavrov: De situatie is niet veranderd. Wij gaan terug naar datgene waarvoor de Minsk akkoorden gecoördineerd waren: de Russen in Donbass beschermen, die verraden zijn door de Fransen en de Duitsers. Ook de Britten hebben een hoofdrol gespeeld. Al onze westerse collega’s bleven maar zeggen dat zij niet in staat waren om Kiev de akkoorden van Minsk te doen naleven.

  Video: Hevige gevechten in de zuidelijke sector van Avdiivka - Russische tanks maken de weg vrij voor de infanterie!

Vraag: In de ogen van het Westen is Rusland verantwoordelijk voor deze mensen [Buitenlandse gevangengenomen huurlingen, redactie]. Denkt u dat het doodvonnis ….

Sergej Lavrov: Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de “ogen van het Westen”. Ik ben alleen geïnteresseerd in het internationaal recht, volgens hetwelk huurlingen geen strijders zijn. Dus niets in uw ogen doet er toe.

Het laatste interview met Lavrov is met een Russisch tv-station. Het is het langste, maar ook het beste. Het legt het standpunt van Rusland vrij goed uit en is gemakkelijk te begrijpen.
Transcript: Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with the BBC TV channel, St Petersburg, June 16, 2022

Een dag na de interviews van Lavrov hield president Vladimir Poetin een toespraak op het 25e economische forum van St.Petersburg. Het transcript staat hier:
Volledige tekst van de toespraak van Vladimir Poetin op het SPIEF 17 juni 2022 (Nederlands transcript Frontnieuws).

De toespraak is lang, maar het tweede deel gaat over binnenlandse economische maatregelen in Rusland en is niet van veel belang. Ik raad aan eerste deel volledig te lezen, maar hier zijn een paar stukjes:

Een rechtstreeks gevolg van de acties en gebeurtenissen van de Europese politici dit jaar zal een verdere groei van de ongelijkheid in deze landen zijn, waardoor hun samenlevingen nog meer verdeeld zullen raken, en het punt waar het om gaat is niet alleen het welzijn, maar ook de waardeoriëntatie van de verschillende groepen in deze samenlevingen. Inderdaad worden deze verschillen onderdrukt en onder het tapijt geveegd. Eerlijk gezegd lijken de democratische procedures en verkiezingen in Europa en de krachten die aan de macht komen op een façade, want bijna identieke politieke partijen komen en gaan, terwijl diep van binnen de zaken hetzelfde blijven. De werkelijke belangen van de mensen en de nationale bedrijven worden steeds verder naar de periferie gedrongen.
Zo’n loskoppeling van de realiteit en de eisen van de samenleving zal onvermijdelijk leiden tot een opleving van het populisme en extremistische en radicale bewegingen, grote sociaal-economische veranderingen, verloedering en een verandering van elites op korte termijn. Zoals u ziet, verliezen de traditionele partijen voortdurend. Er komen nieuwe entiteiten naar boven, maar die hebben weinig overlevingskansen als ze niet veel verschillen van de bestaande.

Overigens hebben de Amerikanen sancties op onze kunstmest aangenomen, en de Europeanen volgden dit voorbeeld. Later hebben de Amerikanen ze opgeheven omdat zij zagen waartoe dit kon leiden. Maar de Europeanen hebben zich niet teruggetrokken. Hun bureaucratie is zo traag als een molensteen in de 18e eeuw. Met andere woorden, iedereen weet dat zij een stommiteit begaan hebben, maar om bureaucratische redenen vinden zij het moeilijk om op hun schreden terug te keren.

De hele structuur van de westerse sancties berustte op de valse premisse dat Rusland economisch niet soeverein is en kritisch kwetsbaar is. Zij lieten zich zo meeslepen in het verspreiden van de mythe van de achterlijkheid van Rusland en zijn zwakke posities in de wereldeconomie en -handel, dat zij er blijkbaar zelf in begonnen te geloven.
Terwijl zij hun economische blitzkrieg planden, merkten zij niet op, negeerden zij eenvoudigweg de werkelijke feiten van hoezeer ons land in de afgelopen jaren veranderd was.

  Operatie ZOV: Moeras en mist

Precies.

National Defense Magazine had een interview met de logistieke commandant van de Oekraïense landstrijdkrachten, dat enkele onthullende details bevat.

BREAKING: Ukraine to U.S. Defense Industry: We Need Long-Range, Precision Weapons (UPDATED)

Ten eerste moet u begrijpen dat de frontlijn 2.500 kilometer lang is. De frontlijn waar actief gevochten wordt is meer dan 1.000 kilometer lang. Dat is zoiets als van Kiev naar Berlijn.

Denk hier eens over na: één brigade bezet ongeveer 40 kilometer van de afrasteringslijn. Dat betekent dat wij, om het actieve gevechtsconflict te overbruggen, 40 brigades nodig hebben. Elke brigade is 100 infanteriegevechtsvoertuigen, 30 tanks, 54 artilleriesystemen – alleen al voor één brigade, en wij hebben er 40. Ik ga het nu niet hebben over de anti-tank geleide raketten of anti-tank geleide wapens. Ik heb het alleen over de zware wapens. Met ingang van vandaag hebben wij ongeveer 30 tot 40, soms tot 50 procent aan verliezen van materieel als gevolg van actieve gevechten. Wij hebben dus ongeveer 50 procent verloren. … Ongeveer 1.300 infanteriegevechtsvoertuigen zijn verloren gegaan, 400 tanks, 700 artilleriesystemen.

Ik geloof dat die verliescijfers te laag zijn. De dagelijkse Russische clobber list telt meer dan het dubbele van die aantallen als vernietigd. Hoewel die lijst er zeer waarschijnlijk naast zit (zoals onvermijdelijk is bij dergelijke lijsten) betwijfel ik of hij er zo veel naast zit.

Kolonel Markus Reisner van de militaire academie van Oostenrijk geeft een presentatie (video) over het “zware metaal” dat Oekraïne verloren heeft en waarvoor nu enige vervanging komt uit het “westen”.

Volgens hem begon Oekraïne de oorlog met 2416 tanks en andere pantservoertuigen, 1509 veldartillerie en mortieren, 535 MRLS [Multiple rocket launcher], enzovoort. Oekraïne had nog wat extra depots met meer roestige wapens in verschillende staten van (on)reparatie). Het heeft bovendien 250 tanks en andere pantservoertuigen ontvangen, en zo’n 200 stuks veldartillerie en 50 MLRS.

Het had in totaal 21 actieve brigades met nog eens 14 in reserve plus diverse ondersteunende eenheden. Dat is minder dan de 40 die de Oekraïense commandant zegt nodig te hebben om de frontlijn te dekken en geen reserves. Het nieuw geleverde spul zou voor één of twee brigades meer kunnen zorgen. Maar met een verliespercentage van 50% is minstens de helft daarvan waarschijnlijk al weg.

Oekraïne bouwt geen reserves op die een tegenaanval zouden kunnen lanceren, maar lijkt alles wat uit het “westen” komt rechtstreeks naar de frontlinie te sturen. Het is in totaal veel te weinig om de dagelijkse verliezen te vervangen en zeker niet genoeg om troepen voor tegenaanvallen te creëren.

De Oekraïense logistieke commandant vermeldt ook dat de door de V.S. geleverde houwitsers erg kwetsbaar zijn:

Helaas hebben wij vandaag niet de gelegenheid om buitenlands geleverd materieel naar een restauratie-inrichting te laten terugzenden, gewoon wegens tijdgebrek. Daarom hebben wij het hier over reserve-onderdelen, zodat wij die uitrusting direct in het veld kunnen onderhouden en repareren.De M777 artilleriesystemen bijvoorbeeld zijn echt gevoelig om door vijandelijke artillerie beschadigd te worden. Voor elke batterij M777 zijn er zes stukken.
Na elk artilleriecontact moeten wij twee artilleriestukken nemen en terug naar achteren brengen om ze te onderhouden, omdat sommige subsystemen beschadigd zijn door granaatscherven. Dit gebeurt elke dag.

Ik durf te wedden dat de uitrusting uit de Sovjettijd veel minder snel stuk gaat onder vuur.

  Waarom Europa zich opmaakt voor een hongeroproer - Schwab's schaduw achter de Europese Commissie?

Tenslotte wil ik u wijzen op een mooi essay van Aurelian over de toekomst van het “westen”, nu de nieuwe realiteit zijn intrede doet.

De Scharnieren van de Geschiedenis Kraken.
De toekomst zal zich niet noodzakelijk in het voordeel van het Westen ontwikkelen

De westerse naties blijven echter doen alsof zij economisch en militair superieur zijn, en proberen naties waarvan zij economisch afhankelijk zijn te dwingen, terwijl zij ook een proxy-oorlog voeren tegen een natie die in Europa meer gevechtscapaciteit heeft dan zij.

In die zin is Oekraïne een test tot vernietiging van zowel de NAVO als de EU, en het bredere, door het Westen gedomineerde multilaterale systeem waar zij beide deel van uitmaken. Met name de NAVO is zojuist geconfronteerd met precies het soort situatie dat haar oprichters verwachtten – de uitoefening van Russische militaire macht – en zij heeft in feite niets gedaan. Geen handjevol sancties of wapenleveranties kan daar iets aan veranderen, en dat verandert op zijn beurt alles. De NAVO en de EU kunnen de oorlog verlengen, meer leed veroorzaken, en vele economieën vernietigen, ook die van henzelf. Maar zij kunnen het resultaat niet fundamenteel beïnvloeden, en uit de aard van hun reacties, onder de oppervlakkige aanmatiging, blijkt dat zij dat weten.

Er is nu een ander nieuw normaal: een Europa waarin Rusland de grootste militaire macht is, en waarin het Westen als geheel voor zijn economische welvaart afhankelijk is van Rusland, China en India. Dit is natuurlijk niet nieuw, maar het is jammer dat niemand het eerder heeft opgemerkt.

En de reden daarvoor is dat het “westen” in zijn arrogantie veel te lang geluisterd heeft naar nep-“deskundigen” zoals die van de CSIS.

Noot: Meer over “Ken uw vijand”. Naast andere pragmatische opmerkingen over terrein, moreel en manschappen, zegt Sun in het allereerste hoofdstuk, “Plannen maken”, Pt.6

Alle oorlogvoering is gebaseerd op misleiding. Daarom moeten wij, wanneer wij kunnen aanvallen, niet in staat lijken te kunnen aanvallen; wanneer wij onze strijdkrachten gebruiken, moeten wij inactief lijken; wanneer wij dichtbij zijn, moeten wij de vijand laten geloven dat wij ver weg zijn; wanneer wij ver weg zijn, moeten wij hem laten geloven dat wij dichtbij zijn. Houd aas uit om de vijand te lokken. Veins wanorde, en verpletter hem. Als hij op alle punten veilig is, wees dan op hem voorbereid. Als hij overmachtig is, ontwijk hem dan. Als uw tegenstander cholerisch van aard is, probeer hem dan te irriteren. Doe alsof u zwak bent, opdat hij arrogant wordt. Als hij zich op zijn gemak voelt, geef hem dan geen rust. Als zijn krachten verenigd zijn, scheidt ze dan. Val hem aan waar hij onvoorbereid is, verschijn waar men u niet verwacht. Deze militaire middelen, die tot de overwinning leiden, mogen niet van te voren bekend worden gemaakt.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Iedereen heeft het over Poetin. Wat hij werkelijk zegt, mag niemand weten. Hier is zijn toespraak in het NederlandsVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe Bondsrepubliek van Nieuw Normaal Duitsland
Volgend artikelZe worden wakker – Duitse televisie: “Rusland heeft deze oorlog gewonnen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Die CSIS deskundigen zijn denk ik helemaal niet deskundig. Het zijn ” bureau deskundigen” zitten niet in de frontlinie en lezen wat propaganda berichten en denken het dan te weten, Net zoiets als het Clingendael instituut met zo’n rob van wijk . Ook een nietszeggende kakelende nitwit van achter zijn buraeu. Ik vraag me altijd af : wie betaalt deze lui??

 2. Een ding dat in de Oekraïne verslaggeving over het hoofd wordt gezien is:
  De Syria oorlog heeft veel Europese fundamentalistische moslims aangetrokken die zich aansloten bij IS. Het zelfde gebeurt nu in de Oekraïne. De Oekraïne is een magneet voor extreem rechts / neo nazi’s. Deze groepen leren daar oorlogstechnieken, omgang wapens & explosieven. Ze kunnen met weinig moeite zware wapens smokkelen naar hun thuisland.
  Zit onze overheid of de EU te wachten op een extreem rechtse variant van jihad strijders?
  Dit Oekraïne avontuur krijgt heel veel staartjes.

  • Nee.Links profileert zich door oerstom gedrag, verstoken van enig juiste rationele onderbouwing. Het zijn ook de linksen die massa shootings doen. In de linkse groeperingen zitten ontzettend veel devianten en geestelijk onvolwaardigen.

 3. Stel dat de overheid de belastingen op benzine met 10 millioen verminderd.
  Dan zegt links met hun lege koppen: dat kost 10 millioen.

  Rechts zegt: die 10 millioen verhogen winst bij klein en midden bedrijf, verlagen kosten van lage inkomens, die kopen dus meer, dus meer BTW en meer winstbelasting van winkels.
  Die 10 millioenleveren de schatkist dus 15 millioen op.

 4. USA maakt zich druk om de tweeUSA huurlingen; die zouden als krijgsgevangenen behandeld moeten worden.

  ne hoor.Er is geen oorlog. En deze hebben meegewerkt aan moord in de Donbass regio.

  maarre…recht: Asange maakte oorlogsmisdaden door amerikenen bekend, en wie wordt er vervolgd? Asange.
  De moordenaars? nee hoor; dat mag….

  Net zo als dat ze zich druk maken om dat 6 jan opstandje. 2 doden. Maar om BLM met 1260 doden in 3 maand, duizenden brandstichtingen, plunderingen,geweldplegingen: och niemand vervolgd.

  Denk dat ze de pest in hebben dat ze zichzelf van het wereldtoneel getrapt hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in