In een gesprek met LifeSiteNews op 27 november prees Dr. Robert Malone, de oorspronkelijke uitvinder van de mRNA vaccin technologie 40 jaar geleden, de recente oproep van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò om een anti-globalistische alliantie op te bouwen. Over deze oproep zei Dr. Malone: “Ik denk dat hij de spijker op zijn kop sloeg. Ik denk dat hij het juist heeft genoemd. En ik denk dat het getuigde van grote moed en een vooruitziende blik.” schrijft Lifesitenews.com.

Aartsbisschop Viganò had op 18 november voorgesteld “de mensheid te bevrijden van een totalitair regime dat de verschrikkingen van de ergste dictaturen aller tijden in zich verenigt,” en hij daagde “machthebbers, politieke en religieuze leiders, intellectuelen en alle mensen van goede wil uit zich te verenigen in een alliantie die een anti-globalistisch manifest lanceert, waarin de fouten en afwijkingen van de dystopie van de Nieuwe Wereldorde punt voor punt worden weerlegd en concrete alternatieven worden voorgesteld voor een politiek programma dat geïnspireerd is door het algemeen welzijn, de morele beginselen van het christendom, traditionele waarden, de bescherming van het leven en het natuurlijke gezin, de bescherming van het bedrijfsleven en de arbeid, de bevordering van onderwijs en onderzoek, en respect voor de schepping.”

LifeSiteNews zat samen met Dr. Malone voor een interview in zijn huis en paardenboerderij in Virginia. Het interview werd afgenomen als een gezamenlijke onderneming voor LifeSiteNews en de Oostenrijkse katholieke krant Der Dreizehnte. In het interview toonde Dr. Malone zich een sterk tegenstander van de momenteel besproken en geplande vaccinmandaten, het lockdown beleid en de maskermandaten, die volgens zijn studie en onderzoek allemaal ondoeltreffend zijn en mogelijk schadelijk voor de menselijke gezondheid.

In het licht van het lockdown beleid dat de menselijke vrijheid van beweging, reizen en sociale bijeenkomsten als geheel sterk belemmert, vroeg LifeSiteNews aan Dr. Malone of hij een verklaring kon geven voor de recente uitspraken die hij deed in Steve Bannon’s War Room show over het gevaar van “globaal totalitarisme”, zoals dat op dit moment zich afspeelt in landen als Oostenrijk en Australië.

De vaccinexpert vergeleek de lockdowns met de metafoor van de “neus van de kameel”: “Als de neus van de kameel eenmaal in de tent zit, zit al snel de hele kameel in de tent,” zei Dr. Malone.

“In de westerse democratieën – en ik denk dat Groot-Brittannië daar bijzonder gevoelig voor is – hebben we de neiging om te denken dat we het voor het algemeen welzijn doen, dat we aan sociale engineering doen, dat we deze interventies kunnen plegen.”

Terwijl deze democratieën beweren dat deze maatregelen “beperkt zijn, slechts voor één ding, zien we dit ‘incrementalisme‘ plaatsvinden,” vervolgde Dr. Malone. Als voorbeeld van dit fenomeen verwees hij naar het Britse Trusted News Initiative. Oorspronkelijk bedoeld om “inmenging in ons politieke systeem vanuit buitenlandse politieke belangen tegen te gaan, is het nu een wapen geworden tegen afwijkende meningen over vaccins. Echt, het is waar het op neerkomt: het is onenigheid over de interpretatie van feiten en informatie.”

Dr. Malone ging verder op zijn gedachten:

  Waarom plaatsen ambulances nu waarschuwingssignalen voor sepsis in plaats van Covid-19?

“En nu … gaan we hetzelfde doen met klimaatverandering. En wie weet wat de volgende social engineering doelstelling gaat worden? Het lijkt gewoon een chronische erosie van burgerrechten en vrijheden in de logica die landen en regeringen [gebruiken om te argumenteren] dat het oké is om aan sociale engineering te doen via deze verschillende interventies. En ik denk dat dat echt zorgwekkend is.”

Het is in deze context dat LifeSite aan Dr. Malone vroeg om commentaar te geven op het feit dat hij onlangs de videoverklaring van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò retweette, waarin hij opriep tot een “anti-globalistische alliantie”.

“Ik ben ervan overtuigd geraakt, net als hij [aartsbisschop Viganò], dat er hier iets aan de hand is dat verder gaat dan alleen vaccins en volksgezondheid,” antwoordde Dr. Malone.

“Het is onmogelijk om iets zinnigs te maken uit hetgeen zich op dit moment in de wereld afspeelt alleen als een verklaring voor de volksgezondheid en het vaccinbeleid of antivirale beleid, en ik ben ervan overtuigd geraakt dat we ons in een situatie bevinden waarin onze rechten allemaal worden uitgehold en dat er een grotere kracht is dan dit.”

“Ik heb collega’s die uitvoerig over het kwaad spreken,” ging de medisch deskundige en onderzoeker verder. “Er is een groeiend besef bij veel mensen dat er hier iets fundamenteel kwaad aan de hand is (…) Ik ben ervan overtuigd geraakt dat we te maken hebben met een situatie die in essentie de groei en uitbreiding is van een wereldwijde tirannie die geharmoniseerd is, die beheerd wordt, die afgestemd is op nationale staten, en die afgestemd lijkt te zijn op de economische belangen van een kleine groep investeringsfondsen die het grootste deel van het wereldwijde westerse kapitaal vertegenwoordigt.”

Het is ook hier dat Dr. Malone parallellen ziet tussen zijn eigen gedachten en die van Aartsbisschop Viganò: “Waar ik me vooral zorgen over maak – ik en vele anderen, en blijkbaar ook de aartsbisschop – is dat deze pool van kapitaal nu zo groot is dat het meer macht heeft dan individuele natiestaten.”

De Italiaanse prelaat beschreef de huidige situatie als volgt, en die komt aardig overeen met wat Dr. Malone zegt:

“Sinds twee jaar zijn we getuige van een wereldwijde staatsgreep, waarbij een financiële en ideologische elite erin geslaagd is de controle te grijpen over een deel van de nationale regeringen, openbare en particuliere instellingen, de media, de rechterlijke macht, politici, en religieuze leiders. Allen, zonder onderscheid, zijn slaven geworden van deze nieuwe meesters die hun handlangers verzekeren van macht, geld en sociale bevestiging. Fundamentele rechten, die tot gisteren als onschendbaar werden voorgesteld, zijn met voeten getreden in de naam van een noodsituatie: vandaag een gezondheidsnoodsituatie, morgen een ecologische noodsituatie, en daarna een internetnoodsituatie”.

In het gesprek met LifeSiteNews, betreurde Dr. Malone ook de “opkomst van het transnationalisme in de Nieuwe Wereldorde twee decennia geleden. We lijken het nu te zien uitspelen.” Hij is ervan overtuigd dat “een van de fundamentele problemen die heeft geleid tot deze verwijdering binnen onze samenleving, deze fragmentatie van onze samenleving, het gevoel dat dingen geen zin hebben, dat we niet langer verbonden zijn, is dat we ervoor hebben gekozen de taal van de economie te gebruiken om de menselijke conditie te beschrijven.”

Taalgebruik is belangrijk, voegde Dr. Malone eraan toe, want “door ons taalgebruik hebben we de menselijke conditie teruggebracht tot economische eenheden, en dat maakt ons allemaal in feite economische pionnen in een proces van groeiende rijkdom.”

“We hebben de taal van goed en slecht en kwaad en goede werken in dit soort denken vervangen door de taal van de winst,” voegde de arts eraan toe. “Er is nu een groot blok kapitaal, dat is losgekoppeld van natiestaten. Dit kapitaal “beweegt zich waarheen het maar wil, en het beweegt in reactie op één primaire drijfveer, namelijk rendement op investeringen. Het heeft geen moreel kompas. Het heeft geen morele component. Het reageert alleen op de mogelijkheid om extra rendement op investeringen te krijgen.”

Het probleem met dit soort kapitaal is, volgens Dr. Malone, dat het nu “zo groot is dat het beleid kan dicteren, economisch beleid en nationaal beleid in verschillende natiestaten. En dat kapitaal heeft alle belangrijke media, alle Big Tech, en alle grote vaccin- en farmaceutische bedrijven overgenomen. En daarom handelt het wereldwijd op een geïntegreerde manier. Deze “samensmelting van bedrijfs- en staatsbelangen” is “wereldwijd”, en daarom noemt hij het “globaal totalitarisme”.

Wat deze ontwikkeling zo kwaadaardig maakt is dat, in Malone’s ogen, dit kapitaal “geen intrinsieke moraliteit heeft.”

Hij vertelde LifeSiteNews: “Dit is waarom ik oorspronkelijk ging proberen, met uw hulp, om het Vaticaan te bereiken.” Dr. Malone legde uit dat hij geen contacten heeft met de moslimgemeenschap, “maar ik heb tenminste enige grond in het christendom. Dat is mijn kerncultuur en naar mijn mening, in de westerse wereld, als er een morele autoriteit in de wereld overgebleven is, is het de Katholieke Kerk als de dominante morele autoriteit”.

Dr. Malone had gehoopt, toen hij probeerde het Vaticaan te bereiken, dat de Kerk zich zou uitspreken tegen dit wereldwijde totalitarisme. “Ik hoopte dat de katholieke kerk een principieel standpunt zou innemen en zou zeggen dat dit verkeerd is, dat dit fundamenteel in strijd is met de mensheid,” zei hij.

  Plotseling en onverwacht: sterfgevallen worden een Twittertrend

“Dit is waarom ik de aartsbisschop [Viganò] steunde, omdat de aartsbisschop dit opnam, ook lijkt te geloven in deze kernbegrippen, en buitengewoon krachtige taal gebruikte. Ik was erg getroffen door de moed van de aartsbisschop [om] zo vrijuit over deze dingen te spreken. En ik vond het ook een beetje bevestigend dat hier iemand was die onafhankelijk uit een andere discipline kwam, in een ander referentiekader, een andere traditie, en toch tot dezelfde conclusies was gekomen waar ik toe kwam.”

Sprekend over de inzichten van Mattias Desmet, een professor in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent in België, noemde Dr. Malone het “massavormingspsychose argument” van de professor. Desmet betoogt “dat zij [de mensen] werkelijk gehypnotiseerd zijn en dat een groot deel van de bevolking gehypnotiseerd is geraakt.” Dr. Malone vergeleek vervolgens onze huidige situatie met wat “het Duitse volk overkwam in de jaren 1930 en 1920, en het heeft vergelijkbare psychologische wortels.”

Deze theorie, legde Dr. Malone uit, lijkt “een heleboel gedragingen te verklaren die anders onverklaarbaar zijn, zoals dit extreme niveau van agressie en venijn dat wordt uitgeoefend tegen iedereen die zich uitlaat over iets zoals u doet bij LifeSiteNews. Alles wat in strijd is met het dominante narratief. Ze vallen dit aan in de meest persoonlijke termen. Het zijn hun venijnige agressieve aanvallen die niet gebaseerd zijn op enige data of informatie.”

Verder de gedachten samenvattend van professor Desmet, zei Dr. Malone dat deze denker verwacht dat “deze periode van globaal totalitarisme over ons zal komen.” In deze context is het belangrijk om het “idee van het opbouwen van lokale gemeenschap” te bevorderen.

  Great Reset Klaus Schwab's WEF geeft een gids uit over hoe het publiek te dwingen en te manipuleren om het COVID-19 vaccin te nemen

Dr. Malone benadrukt dus, als remedie voor wat er ook op ons afkomt, het belang om “verbindingen binnen je lokale gemeenschap op te bouwen.” Het opbouwen van zulke gemeenschappen, zo legt hij uit, betekent “het opbouwen van contactlijsten, vooral voor ouderen, binnen je gemeenschap. Of uw gemeenschap nu een kerk is of een gemeentehuis, wat uw politieke en sociale structuur ook is, probeer een gemeenschap op te bouwen, probeer contactlijsten op te bouwen, oproeplijsten, blijf met elkaar in contact en probeer in het bijzonder in contact te blijven met de risicogroepen, de ouderen, enz. Hij raadde ook aan om documenten uit te printen met protocollen voor vroegtijdige behandeling, zoals die welke zijn voorgesteld door de FLCCC (Front Line Covid Critical Care Alliance).”

“Dat is de manier waarop we ons losmaken van de massapsychose, en dit is het punt van Mattias: We kunnen mensen laten inzien dat het wereldwijde totalitarisme een grotere bedreiging is dan het virus. (…) Het is de remedie. Het is de echte genezing. Het is de genezing van de ziekte die Mattias Desmet voor ons heeft gediagnosticeerd, namelijk deze massavormingspsychose, de waanzin van menigtes,” concludeerde Malone.

In deze context van de noodzaak gemeenschappen op te bouwen, wijst LifeSiteNews erop dat we, in letterlijke zin en filosofisch, een anti-globalistische alliantie zouden moeten vormen, zoals aartsbisschop Vigano voorstelde.

mRNA inventor stands with Abp. Viganò’s call for alliance against ‘fundamentally evil’ COVID tyranny


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Prof. Dr. Mattias Desmet: “Blijf je uitspreken. Als er andere stemmen zijn in de publieke ruimte, dan zal de massahypnose verstoord worden.”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWilde Covid vaccinpas – probeerde zich te laten inenten met nep-arm
Volgend artikelMensen die al lang verdrinken in een zee van propaganda, ontwaken nu langzaam
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. De heer Malone heeft dit niet juist.

  ”“Er is nu een groot blok kapitaal, dat is losgekoppeld van natiestaten. Dit kapitaal “beweegt zich waarheen het maar wil, en het beweegt in reactie op één primaire drijfveer, namelijk rendement op investeringen. Het heeft geen moreel kompas. Het heeft geen morele component. Het reageert alleen op de mogelijkheid om extra rendement op investeringen te krijgen.”

  Dit is NIET recent. Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar de financiele aspecten van de Slag van Waterloo en de Rothshields. Heel korte samenvatting. De Rothshields hadden een beter communicatie netwerk dan de rest van het land en wisten dat de Engelsen hadden gewonnen van Napoleon. Toch begonnen ze langzaam hun Engelse posities te verkopen. De meute dacht, oh jeetje, Napoleon heeft gewonnen en dumpte alle aandelen en obligaties massaal. De Rothshields kochten alles wat ze konden. Toen een paar dagen later bleek dat de Engelsen hadden gewonnen gingen de koersen enorm omhoog. Hoger dan ze waren voor de crash want de Engelsen hadden gewonnen. Kassa! Uiteraard hadden de Rothshields beide partijen in de oorlog gefinanciert.

  Dit kapitaal handeld al eeuwen zo.

  Groeten,
  Hugo

 2. Hier nog een leuke. Dit tooltje van het WEF zelf laat zien wie in hun young global leaders initiatief hebben gezeten. https://www.younggloballeaders.org/community . Opvallende posities in de EU hebben ze. Bijvoorbeeld Marcron komt er vandaan maar ook de premier van Belgie. Aangezien Orban ontbreekt laten ze niet het achterste van hun tong zien maar als je de lijst doorneemt van Euroa zie je toch de enorme invloed die ze hebben.

  Groeten,
  Hugo

 3. Ok, een laatste, ten tijde van de Griekse schulden crisis ben ik eea gaan uitpluizen. Ik zal me beperken tot de rollen van Mario Draghi en een hoog geplaatste Griek, Papademos meen ik en hoe zij hun rollen hebben vervuld.

  Mario was ooit hoofd EMA (Europa Middel Oosten en Afrika) bij Goldman Sachs. Het hoofd van de Griekse centrale bank, Papademos had de opdracht gekregen om Griekenland toch de Euro in te krijgen ondanks dat ze niet aan de voorwaarden leken te kunnen voldoen. Wonder boven wonder lukte het toch.

  Daar zaten heel wat jaren tussen voordat het mis ging. Draghi werd president van de Italiaanse centrale bank en onze Griekse vriend een hoge functie bij de ECB. Voordat de Griekse schulden crisis uitbrak werd onze Italiaanse vriend president van de ECB en de Griek de op 1 na hoogste funcie.

  Toen de Griekse regering viel nam Papademos zowaar het presidentschap in Griekenland over. Toen de Italianen hun eigen schulden crisis dreigde te komen werd Mario premier van Italie.

  Echt, we zijn zo democratisch (sarc) en denk je echt dat het toeval is dat die twee landen begonnen met basically een injectie eisen?

  Zo werkt een coup van binnenuit.

  Groeten,
  Hugo

   • Hoi BAA,

    Naast dat het lijkt te klikken doet het ook kloppen (smile, no offence uiteraard maar een geintje). Hoe ze dat voorelkaar hebben gekregen was trouwens off the balance sheet derivatives.

    Even simpel uitgelegd. Verzin ik niet, dit is ”gewoon” hoe het werkt in de financiele wereld. Stel, jij hebt een hypotheek, credit card schuld, rood staan etc. Je bent eigenlijk bijna failliet. Stel daar bovenop wil je gewoon als kredietwaardig worden beschouwd (1/3 van de mensen in schuldsanering zouden het gewoon weer doen en dat is sociaal wenselijke antwoorden daargelaten).

    In het financiele syteem werkt het zo. Uiteraard wederom zonder de technische details zodat het leesbaar en begrijpelijk is.

    Stel, je ouders zijn zo goed als failliet en willen wat ze hebben verbeteren. Want hebben te grote schulden. Jj of ik, zonder schulden of met weinig schulden, zegt, ok, zet een flink deel van die schulden op mijn naam voor x jaar. Uiteraard wil ik daar wel een vergoeding voor.

    Doordat de rente heel veel lager wordt want lage(re) schulden voor een staat is minder rente want minder risico. Dat zou het moeten betalen en dan komen we er beide beter uit.

    Helaas, werkelijkheid was weerbarstiger en toen de periode was afgelopen en de schulden weer op naam van de Griekse staat kwamen want periode over waren de schulden niet beheersbaarder geworden. Daarom kwam de Griekse crisis uit het niets. Die schulden weer op naam van de Grieken gezet. THat is all.

    Groeten,
    Hugo

   • Hoi Peter,

    Leuk en fijn om te lezen dat je wat had aan mijn schrijfsels. Ik voel me vereerd dat je die in een column zou willen lezen. Ik ga niet nog een keer mij nek uit steken voor een eigen plek en weet zo ongeveer wat Rommel heeft doorstaan in het (recente) verleden. Dat kan en ga ik niet nog een keer doen. Stuk hier inzenden sure ondanks dat het een heel andere invalshoek is.

    Even een totaal andere invalshoek. Zoals uit hierboven overduidelijk is gebleken is dat Minister Presidenten en leiders van bedrijven (die toen nog niet bestonden) getraint worden. Balkenende was er ook zo eentje maar dan door de School of Americas (als ik het goed heb onthouden) al was dat een school was welke stukken meer tyranniek was. Of zijn we daar nu (nog) niet? Weet ik niet.

    Nou, stel je eens voor dat jouw familie al eeuwen of iig generaties macht heeft. Ik bedoel macht, niet macht zoals die van de stichter van beddengigant.nl en nu die zaak welke 50 miljoen waard is en heeft nagelaten aan zijn zoon.

    Nee macht over een heel land of nog beter, energie. Dan heb je macht over continenten. Net zoals met voedsel. Of het betaalmiddel. Betaalmiddel (geld) en energie zijn al zeker 50 jaar innig verbonden. Je kan de case maken meer dan 100.

    Hoe denk je dan dat je wereldbeeld is? Facht je ook dat ze hun geld spaarde in fiat al die tijd? Er is een reden dat de nieuwe rijken korte termijn rijken zijn. Die worden opgeleid door Davos en er door uitgespuugt. Dit zodra ze niet langer te gebruiken zijn.

    Ik heb dat mogen meemaken op een minor schaal.

    Moet bekennen dat macht heel verslavend is. Zeker als je meer en meer macht krijgt. Uiteindelijk kon ik het niet meer aan. Al die messen bestemd voor je rug daar. Bewust twee stappen terug gedaan en ben nu expert. Niet in geld zoals je verwacht (smile). Lees deze post goed en je weet welke wel.

    Hier een goed interview over klimaat spul https://www.youtube.com/watch?v=MkUWYC_X6co&feature=youtu.be

    Groeten,
    Hugo

 4. P.s. medemensen, eventjes de harde waarheid hier. Het gaat over “Satan.” Ja, Satan. Satan zit IN de mens. In het Aardse. En het is ook duidelijk waar die precies zit in het Aardse…. ja, lees maar even rustig verder, en maak je niet kwaad. Al het kwaad dat getoond is en nog getoond gaat worden zit voornamelijk in MANNEN. Mannen zijn al sinds mensenheugenis de uitvoerders geweest. Daarbij weliswaar bijgestaan door vrouwen, maar niet op een actieve manier door de meeste vrouwen. Vrouwen baren de kindjes, en nemen genoegen met een ondergeschikte en/of ondersteunende rol aan de mannen. Nou, nou, voordat je met je hooivork gaat spietsen of scheldpartijen gaat uitspugen, denk zelf effe na, en kijk om je heen. Kijk ook terug in de geschiedenis. Kijk ook wie er op dit moment de toon voeren, en wie er op dit moment overal ambitieuze heksen aan het influisteren zijn om de valse indruk te wekken dat ook vrouwen het voor het zeggen hebben in de wereldpolitiek. Je kent er genoeg. Ja, ja, dat zijn de MANNEN die dit doen!

  Verder dus: Wie staan er bekend als de grote componisten, de grote schrijvers, de grote uitvinders, de grote kunstenaars, de grote architecten, etc? Waarom denk je dat Jesus een man was? Hij kwam om mannen uit te leggen dat ze de boel aan het vernielen zijn. Waarom denk je dat Jesus 12 kerels om zich heen had? Omdat mannen sneller iets aannemen van een man, dan van een vrouw. Kijk verder om je heen wie de meeste moorden uitvoeren, wie de oorlogen aanvuren, wie de ruimtevaart zijn begonnen, etc. Ik hoef niets meer op te sommen, want dat kun je zelf ook.

  Het probleem op Aarde ligt bij mannen. Dat is: de “mannelijke helft van het voortplantingsmechanisme”. De “vrouwelijke helft van het voortplantingsmechanisme” heeft weinig of geen actieve rol in het vernielen van de Aardse wereld. Het voortplantingsmechanisme zelf wordt OOK door mannen aangestuurd. Let dus op waarom er zo’n druk is op de transgender waanzin, op de homoseksualiteit, op het mannen-conclaaf in het Vaticaan, en op alle andere bolwerken die door mannen bezet zijn. Mannen zijn aan de macht en willen aan de macht blijven. Ze hebben in principe geen vrouwen nodig als ze in staat kunnen zijn het voorplantingsmechanisme zodanig te veranderen dat ze op die manier bruikbare objecten kunnen kweken, die op mensen lijken. Wat hun eigen seksualiteit betreft (hiermee bedoel ik het “neuken en klaarkomen”) daar worden ook hulpmiddelen voor gemaakt die al op de tekentafel liggen.

  Het is uiteraard fijn om je uit te kunnen drukken in poëtische termen zoals Satan en God, maar de keiharde waarheid ligt vlak voor je neus, woont in je huis, staat achter je bij de Albert Heijn, zit naast je op het werk, zit op school bij je, ligt naast je in bed, leutert met je in de kroeg, heeft altijd gelijk, deelt beuken uit, etc. Daar hoef je echt geen religieuze doekjes om te wikkelen. Het voortplantingsmechanisme is namelijk duaal: een mannelijke helft, en een vrouwelijke helft. Nu is het zo dat de mannelijke helft heel veel schade aanricht omdat hij qua gedrag uit de hand is kunnen lopen door de eeuwen heen, vanwege zijn grotere lichamelijke kracht. En als mannen NU niet aan de ketting worden gelegd, zal het niet ophouden met de rotzooi op Aarde. En al die lulkoek en larie van de LGBTQ en weetikwat heeft nergens een zak mee te maken, allemaal afleiding van het grotere doel.

  Wat er dus zou moeten gebeuren is dat de aanmaak van testosteron niet meer plaats vindt nadat estrogeen is aangemaakt. Testosteron is namelijk het vervolg op estrogeen. (Oplossing: gentherapie). Anderzijds kan er voor gekozen worden om mannen op een andere manier in toom te houden. Vrouwen zouden daar eens over na moeten denken, alhoewel ik vrees dat de meeste vrouwen best wel tevreden zijn met hoe de mannen zich gedragen? Laat weten! Dat betekent dan dat er geen einde komt aan het reeds eeuwenlang-durende gedonder op Aarde, en dat het beestje zichzelf uiteindelijk toch zal uitroeien op een gruwelijke manier. En dat zien we nu dus gebeuren.

  Echter, met de experimenten die nu ingespoten worden, gaat het mogelijk worden om de dualiteit van de voortplanting te veranderen in het voordeel van de mannelijke voortplantingshelft. Dan zal de Aarde dus bevolkt zijn met het “Satanische” deel van de mensheid – de mannen – en langzaam maar zeker naar zijn uiteindelijke verval lopen.

  Wat interesseert het je? Eigenlijk niks he…Laat maar barsten. Precies, zo denk ik er ook over. En dan kan de Aarde weer iets nieuws brouwen, en misschien wel iets mooiers zelfs.
  Geniet er van,
  – de BAA

 5. De Rooms Katholieke Kerk kan geen oplossing brengen aangezien het grootste struikelblok is. Bij nadere studie ontpopt ze zich als de voortzetting van de voor Christelijke Babylonische offercult. De offers dat zijn wij en onze kinderen. PZG.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in