Volgens dit artikel op Wikipedia over ‘cognitieve dissonantie’, in het veld van de psychologie, is ‘cognitieve dissonantie’ de perceptie van tegenstrijdige informatie… twee (of meer) acties of ideeën die niet met elkaar in overeenstemming zijn… wat ongemak veroorzaakt bij het individu… die dan een manier probeert te vinden om de tegenstrijdige informatie op te lossen, wat een strijd is tussen hun oorspronkelijke overtuigingen en de nieuw geleerde informatie die in tegenspraak is met die overtuigingen, schrijft Stefan Stanford.

Dit veroorzaakt vaak grote strijd en psychologisch ongemak binnen het individu dat ‘cognitieve dissonantie’ ervaart. Een perfect voorbeeld van wat er op dit moment in Amerika gebeurt is te zien in twee verschillende verhalen die zwaar gepusht worden door de mainstream media, te beginnen met dit verhaal in de Baltimore Sun met de titel “Maryland, nation keep watch for omicron, but the message is the same: Get vaccinated and boosted” (Maryland, de natie let op omicron, maar de boodschap is hetzelfde: laat je vaccineren en boosteren).

Op dezelfde dag verschijnt ook dit verhaal in de Financial Times met de titel “Moderna chief predicts existing vaccines will struggle with Omicron – Stéphane Bancel foresees ‘material drop’ in current jabs’ effectiveness, sending stocks and oil prices lower” (Moderna chef voorspelt dat bestaande vaccins moeite zullen hebben met Omicron – Stéphane Bancel voorziet een “aanzienlijke daling” van de doeltreffendheid van de huidige injecties, waardoor de aandelen en olieprijzen zullen dalen), en dit verhaal in de Washington Post met de titel “Existing vaccines might not be effective against omicron variant right away (Bestaande vaccins zijn misschien niet meteen effectief tegen omicron-variant), Moderna CEO zegt “Wat moeten Amerikanen wel niet denken als ze in het ene verhaal onder druk worden gezet om ‘zich te laten vaccineren’ en ‘een booster’ te laten geven, terwijl ze in een ander viraal verhaal te horen krijgen dat deze vaccins waarschijnlijk niet werken tegen Omicron?”

Wat ons hier op onze bergtop nog een reden geeft om al deze ‘vaccins’ en ‘boosters’ te vermijden alsof ze ‘de pest’ ZIJN, zoals ANP-commentator ‘Chrism12743had vermeld in een zeer mooie reactie die deel uitmaakte van een reeks reacties op dit ANP-verhaal van 29 november: “Mensen verdrinken in een zee van verkeerde informatie. Blijf publiceren, Amerikanen komen uit hun sluimering!!!”

Dus cognitieve dissonantie slaat nu hard toe bij Amerikanen die niet hebben opgelet, omdat ze gebombardeerd worden met twee verschillende stromen van informatie die zeer tegenstrijdig zijn, en bij veel van diezelfde mensen wordt hun geloofssysteem al op de proef gesteld door wat ze zien als het falen van de vaccins en het volslagen falen van Joe Biden, op wie velen van hen gestemd hebben, wat op hetzelfde moment gebeurt.

‘Dilbert’ cartoon schepper Scott Adams bombardeert degenen die geen aandacht hebben besteed aan de ‘vax’ en het ‘virus’ zwaar met ‘cognitieve dissonantie’ in de 1e video onderaan dit verhaal.

Volgens dit verhaal op Psycom.net, zullen de effecten die ‘cognitieve dissonantie’ op een persoon kan hebben variëren, maar als het gebeurt in het moment, kan het ‘ongemak, stress en angst’ veroorzaken bij het individu dat het voelt, met de werkelijke ‘mate’ van die stress en ongemak afhankelijk van hoeveel ongelijkheid er is tussen de tegenstrijdige overtuigingen, hoeveel de overtuigingen betekenen voor die persoon, evenals met hoe goed de persoon omgaat met zelf-contradictie.

Met enkele van de tekenen dat iemand cognitieve dissonantie zou kunnen ervaren, waaronder ‘algemeen ongemak dat geen duidelijke of heldere bron heeft’, verwarring, je in conflict voelen over een betwist onderwerp, mensen die je een hypocriet noemen of zelfs bewust zijn van tegenstrijdige meningen en/of verlangens maar niet weten hoe met die tegenstrijdige emoties/gevoelens om te gaan, ervaren de meesten van ons op een of ander moment ‘cognitieve dissonantie’, hoewel niet allemaal in dezelfde mate.

  De ongevaccineerden hebben bloed aan hun handen

Met een andere oorzaak van ‘cognitieve dissonantie’ in Amerika, zijnde ‘President Bidden’ die in juli beweerde dat ‘je geen COVID krijgt als je deze vaccinaties hebt’, kort voordat het dieptepunt naderde en veel van de volledig gevaccineerden COVID kregen, waarbij sommigen stierven en velen het doorgaven aan anderen, vragen andere Amerikanen zich af wat ze nu moeten denken als Bidden hen vertelt dat de winkels volledig bevoorraad zullen zijn en de schappen vol zullen liggen als we Kerstmis naderen, om vervolgens naar hun lokale supermarkten te gaan en daar een overvloed aan lege schappen te zien.

Een van de beste manieren om met ‘cognitieve dissonantie’ om te gaan, is dus een volkomen open geest te hebben, klaar te zijn om je overtuigingen te laten betwisten en mentaal, fysiek en emotioneel ‘flexibel’ te blijven om met elke uitdaging die op je pad komt om te gaan, wat geenszins betekent dat je je eigen overtuigingen moet veranderen telkens als ze worden betwist, maar dat je nieuwe informatie moet opnemen en je eraan moet aanpassen.

Zoals de mensen die ooit dachten dat “het vaccin” het antwoord is” nu ze gebombardeerd worden met talrijke bronnen van informatie die elkaar totaal tegenspreken.

Nieuws = propaganda

Nu de mainstream media in 2021 al vele jaren de voornaamste bron van “desinformatie” in Amerika zijn, hebben sommigen onze huidige MSM vergeleken met de propagandamachines van totalitaire regimes in het verleden. “Cognitieve dissonantie” grenst ook aan “Orwelliaanse Doublethink”, een proces van indoctrinatie waarbij van het subject wordt verwacht dat het tegelijkertijd twee onderling tegenstrijdige overtuigingen als juist aanvaardt, vaak in strijd met de eigen herinneringen of het gevoel van realiteit. Doublethink is verwant aan, maar verschilt van hypocrisie.

George Orwell bedacht de term doublethink (als onderdeel van de fictionele taal van Newspeak) in zijn dystopische roman Nineteen Eighty-Four uit 1949. In de roman is de oorsprong ervan binnen de burgerbevolking onduidelijk; hoewel het deels een product zou kunnen zijn van Big Brother’s formele hersenspoelprogramma’s, laat de roman expliciet zien hoe mensen doublethink en Nieuwspeak leren door groepsdruk en een verlangen om “erbij te horen,” of status te verwerven binnen de Partij – om gezien te worden als een loyaal Partijlid.

  Parodontale aandoeningen, mondzweren, herpes, gordelroos, huideczeem - "De symptomen zijn na de derde vaccinatie het sterkst"

In de toekomstroman is iemand die zelfs maar een tegenspraak binnen de context van de partijlijn herkent – laat staan vermeldt – een soort godslastering, en kan die persoon worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen en de onmiddellijke sociale afkeuring van mede-Partijleden.

Zoals vele aspecten van de dystopische samenlevingen die in Orwells geschriften worden weerspiegeld, beschouwde Orwell doublethink als een kenmerk van totalitarisme in Sovjet-stijl.

Klinkt dat bekend in 2021? Dus dat is hoe de globalisten die nu ‘de prikken’ pushen als ‘het antwoord’, willen dat Amerikanen en de wereld denken; hun beweringen accepteren dat iedereen ‘gevaccineerd’ moet worden zodat we ‘uit deze pandemie komen’ terwijl het nieuws overal rondgestrooid wordt dat volgens een van de hoofden van de grote farmaceutische maffia, de ‘prik’ ons niet uit deze puinhoop zal halen… maar we worden nog steeds verondersteld te geloven dat de prik ons uit deze puinhoop zal halen. Ja. Oké. Nogmaals, van dit Wikipedia-artikel.

Volgens Nineteen Eighty-Four van George Orwell, is doublethink:

Weten en niet weten, bewust zijn van volledige waarheid terwijl je zorgvuldig opgebouwde leugens vertelt, tegelijkertijd twee meningen hebben die elkaar tegenspreken, wetende dat ze tegenstrijdig zijn en geloven in beiden, logica tegen logica gebruiken, moraliteit verwerpen terwijl je er aanspraak op maakt, geloven dat democratie onmogelijk was en dat de Partij de hoeder van de democratie was, vergeten wat vergeten moest worden, het dan weer in het geheugen brengen op het moment dat het nodig was, en het dan prompt weer vergeten, en vooral, hetzelfde proces toepassen op het proces zelf – dat was de ultieme subtiliteit: onbewustzijn opwekken, en dan weer onbewust worden van de daad van hypnose die je zojuist had verricht. Zelfs het begrijpen van het woord – doublethink – impliceerde het gebruik van doublethink.

Orwell legt uit dat de Partij haar bijna absolute macht niet kon beschermen zonder haar volk te vernederen met constante propaganda. Maar kennis van dit brutale bedrog, zelfs binnen de Binnen Partij zelf, zou kunnen leiden tot de implosie van de Staat. Hoewel Nineteen Eighty-Four het bekendst is vanwege het alomtegenwoordige toezicht van de Partij op het dagelijks leven, betekent deze controle dat de bevolking van Oceanië – de gehele bevolking, inclusief de heersende elite, maar in de praktijk grotendeels exclusief de proletariërs – gecontroleerd en gemanipuleerd kan worden door slechts het alledaagse denken en taalgebruik te veranderen. Newspeak is de methode om het denken via de taal te controleren; doublethink is de methode om het denken rechtstreeks te controleren.

Newspeak bevat doublethink, omdat het veel woorden bevat die veronderstelde associaties oproepen tussen tegenstrijdige betekenissen, vooral waar voor fundamenteel belangrijke woorden als goed en kwaad, juist en onjuist, waarheid en onwaarheid, en rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid.

De eis van doublethink was vooral moeilijk voor werknemers van de afdeling Records van het Ministerie van Waarheid. De afdeling was verantwoordelijk voor het vervalsen van historische verslagen, zelfs recente, door middel van herschrijving en schrapping, dit alles zodat de Partij de illusie kon handhaven dat alles wat zij ooit had gezegd en gedaan perfect en consistent was. Maar ondanks hun directe rol in dit systematische bedrog, werd van diezelfde arbeiders nog steeds verwacht dat zij de meest recent gecreëerde versie van de geschiedenis geloofden, of een zware straf zouden krijgen als zij daar niet in slaagden.

Zoals in Goldstein’s boek wordt onthuld, is de naam van het Ministerie zelf een voorbeeld van doublethink: het Ministerie van Waarheid houdt zich in werkelijkheid bezig met leugens. De andere ministeries van Airstrip One hebben dezelfde naam: het Ministerie van Vrede houdt zich bezig met oorlog, het Ministerie van Liefde met marteling en het Ministerie van Overvloed met hongersnood. De drie slogans van de Partij – Oorlog is Vrede, Vrijheid is Slavernij, en Onwetendheid is Kracht – zijn ook voorbeelden.

Er is dus geen betere tijd dan nu om ‘de waarheid’ te blijven zoeken en naar buiten te brengen, nu ‘de massa’ langzaam ontwaakt met ‘cognitieve dissonantie’ over COVID en ‘de vaccins’ die velen in 2021 in een neerwaartse spiraal hebben doen belanden, zullen wijzelf ‘de rode pil blijven slikken’ om te zien hoe diep dit konijnenhol gaat.

  Effect van grafeenoxide op hartspiercellen bij stimulatie door externe elektromagnetische golven

Elk van de onderstaande video’s werpt een blik op Amerika’s nog steeds ontvouwende nachtmerrie met de eerste video met aflevering 1575 van ‘Real Coffee with Scott Adams’ in een video getiteld “Today I Will Trigger Some of You Into Cognitive Dissonance. Sorry.”

Als we het hebben over de waanzin die zich afspeelt rond ‘Omicron’ en over het feit dat veel van wat ons verteld wordt in tegenspraak is met wat we al geleerd hebben, komen we weer terug bij ‘1984’ en George Orwell die uitlegt dat de Partij haar bijna absolute macht niet kon beschermen zonder haar volk te vernederen met voortdurende propaganda. Maar kennis van dit brutale bedrog, zelfs binnen de Binnen Partij zelf, zou kunnen leiden tot de implosie van de Staat. Zouden we binnenkort getuige kunnen zijn van zo’n scenario in Amerika?

En zoals de Health Ranger Reports waarschuwt in de 2e/laatste video hieronder getiteld “Covid ‘Nu’ (Omicron) variant een COVER STORY voor versnellende golf van vaccin sterfgevallen,” de omicron “variant” mediahysterie is pure fictie:

Het is niets anders dan een 1984-stijl Orwelliaanse psychologische terroristische operatie die is ontworpen om de wereldbevolking tot slaaf te maken en gehoorzaam te houden terwijl terroristische regeringen hun wereldwijde ontvolkings-/genocideprogramma’s uitvoeren. ‘1984’ in 2022? Alle ogen moeten open zijn en alle hens aan dek en mensen moeten zich voorbereiden op alles en nog wat voor de komende maanden en in de lente en zomer van 2022.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Lessen uit George Orwell’s ‘1984’Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelmRNA uitvinder: “Er is een groeiend besef bij veel mensen dat er hier iets fundamenteel kwaad aan de hand is”
Volgend artikelHet ergste dat er kon gebeuren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

  • Beide Ab,

   Orwell is qua persoon triest en interessant tegelijk.Hij was een optimistisch mens en dacht bij te kunnen dragen aan het verbeteren van het lot der mensheid door te gaan werken voor het Britse rijk. Klom snel in de burocratie en kwam er achter wat een leugenachtig stelletje het was en het alleen maar deed voor de macht (en in mindere mate geld).

   Hij nam zichzelf dat enorm kwalijk en schreef heel goede boeken over hoe eea zich zou ontwikkelen. Naast 1984 zou ik je heel graag Animal Farm aanraden te lezen. Some animals are more equal then others!.(sommige dieren zijn meer gelijk dan anderen).

   Helaas hebben de heersers zijn waarschuwingen ook gelezen en het als handleiding gezien.

   Groeten,
   Hugo

 1. Wakker de cognitieve dissonantie aan in je omgeving! Ga lekker trollen. Zo maak je allicht mensen inzien wat voor waanzin er nu is.

  Gewoon wat conversatievoer. Let wel, in onderstaande gebruik ik injectie gelovers taal. Dit om een brug te slaan tussen hen en mij.
  – Corona is erg he, ja heel erg. Maar ik snap het niet. We moeten afstand houden. Waarom sluiten ze alles dan om 17:00 uur en uitzonderingen om 20:00 uur. Krijg je toch meer mensen per vierkante meter? Wat is dit voor onzin?
  – De corna prik werkt toch zo goed? Waarom moet ik dan een booster nemen en waarom moeten mensen die niet gevaccineerd zijn een shot nemen?
  – Als mondkapjes werken (of vul je maatregel maar in) waarom moeten we dan afstand houden, sterker nog, als vaccinaties werken, waarom moeten we dan nog maatregelen hebben in het algemeen?

  Leef je uit. Zoveel lol kan je hebben met de gelovigen in dit alles met de duidelijke tegenstrijdigheden te confronteren. Zie ze in extreme disconnect raken. Zoals, wie ben ik om de experts te betwijfelen. Ga er dan met gestrekt been er in. Oh, je bedoeld Marjan Koopmans of Ab Osterhaus? dat zijn dieren artsen. Geen experts. Of bedoel je de IC baas Gommers die nu toegeeft dat de zorg is kaalgeslagen?

  Ik ben niet van de agressie maar de ”corona gelovigen” mag je best even het vuur aan de schenen leggen. Ze kunnen niets inbrengen tegen dit soort argumenten en je kan er vele zelf bedenken. Ga lekker stoken. Doe alsof je zelf gevaccineerd bent. Helpt (helaas) maar in deze info oorlog kunnen wij ook info verdraaien en spinnen.

  Post niet alleen op een site zoals deze want daar vind je alleen medestanders. Ga de strijd voor de geesten aan!

  Groeten,
  Hugo

  • Hahahaahaha! Wat een te gek idee! Ik lach me nu al een bult. Tussen de schapen lopen en ze in de zeik nemen… heerlijk. Ze hebben het niet eens in de gaten.

   • De wereld is gek, ik niet is een nooie slogan BAA.

    Bijzondere kop in het nieuws ”Global Outrage After Myanmar Junta Court Sentences Deposed Leader To 4 Years In Prison”https://www.zerohedge.com/geopolitical/global-outrage-after-myanmar-junta-court-sentences-deposed-leader-4-years-prison

    Oh gutsie, wat erg he dat dat daar gebeurt. Gelukkig niet nier. Wat ja, we hebben al die mensentechten dingen die zo waardevol zijn (sarc voor de duideljkheid).

    Daar sluiten ze je op als je de staat wil overnemen (ja, ik snal dat er meerdere machten zijn die een land willen uitmelken, ahem, regeren natuurlijk.

    Een injectie weigeren een jaar in de bak geven die je zelf mag betalen is natuurlijk vrijeheid. Wat eern farce. Ahem, voor je eigen gezondheid natuurlijk, en die van de samenleving! Hoe kan ik zo dom zijn.

    Groeten,
    Hugo

  • De tweespalt verharden en vergroten is niet de oplossing. Geeft alleen maar meer excuus om de niet-gevaxten harder aan te pakken, meer maatregelen, etc. Ik heb een artikel in de maak. Is het mogelijk dat hier te plaatsen?

 2. Schoonmoeder was ’n beetje ziekjes, zeg ik tegen m’n vrouw: komt door die prikjes, immuunsysteem kapot: direct felle reactie. Zeg ik cognitieve dissonantie! Zegt ze: jij met je cognitieve dissonantie! Dus je krijgt zelfs al een cognitieve dissonantie reactie op het noemen van de term cognitieve dissonantie. Bijzonder.

  • Hoi Jantjeuitnederland,

   Precies dat, zo zaaien we met zijn allen de zaadjes van twijfel en die gaan groeien naar scepsis en uiteindelijk verwerping van deze onzin.

   Groeten,
   Hugo

 3. Citaat: “Mensen die al lang verdrinken in een zee van propaganda, ontwaken nu langzaam …”.
  Ik weet het niet, hoor. Die propaganda is erg machtig en raast maar door van de vroege ochtend tot de late avond, elke dag opnieuw, dag in dag uit. Al die praatprogramma’s op TV waar mensen vriendelijk glimlachend elkaar gelijk geven en veren in de reet steken (totdat ze het over iemand hebben die er niet bij hoort!)

  Laatst nog met iemand gepraat die er best wel wat in zag, in wat ik zei, maar tot slot tóch weer vond dat het in wezen allemaal kwam omdat “wij allemaal zo individualistisch zijn …”. Tja, antwoordde ik, het individu moet weg, hè, ten gunste van een steeds sterkere staat: dat is de kern van het marxisme en het fascisme. Hier was hij niet blij mee. Hij vond ook dat de problemen op de huizenmarkt kwamen doordat wij steeds meer alleen in een huis wilden wonen. Massa-immigrate? Ach, volgens hem was dat probleem zo groot niet.

  Je hebt “gematigd links” en “extreem rechts”. Ooit zei een mevrouw tegen me dat ze gematigd links was en ook vond dat immigranten die zich misdragen het land uit moeten. “De moordenaar van van Gogh?” probeerde ik. “O nee, maar van Gogh heeft het er zelf naar gemaakt”, vond ze heel stellig. Propaganda, het gaat nooit meer weg.

  De intensieve menshouderij komt eraan. De meeste mensen vinden het wel prima. Lekker makkelijk …

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in