De modellen die de media, politici en klimaatalarmisten gebruiken om hun paniekscenario’s en klimaatangst op te baseren, zijn onjuist en onwetenschappelijk. En dit kan ernstige gevolgen hebben voor zowel ontwikkelingslanden als eerstewereldlanden, waarschuwen deskundigen nu.

De zogeheten klimaatactivisten beweren dat “klimaatverandering” de planeet en de samenleving zal vernietigen.

Maar nu worden in plaats daarvan de klimaatalarmisten aangewezen als een reëel gevaar voor de samenleving en zelfs voor de hele wereld. Dat kan men concluderen uit een debatartikel van SVT, dat in maart is gepubliceerd.

Daarin snijden automatiseringsdeskundige Erik Lundqvist en energiedeskundige Elsa Widding een aantal fouten met betrekking tot het klimaatprobleem aan.

Zij betwisten onder andere de bewering dat 97 procent van de onderzoekers in de wereld het eens is over de klimaatproblematiek.

Klimaatmodellen overschatten de opwarming van de aarde in vergelijking met daadwerkelijke waarnemingen. En de klimaatalarmen zijn gebaseerd op modellen, schrijven de artikelauteurs. Foto: John Christy, University of Alabama

Volgens hen heerst de “redelijke consensus” dat de gemiddelde temperatuur van de aarde sinds de industriële revolutie in de 19e eeuw enigszins is gestegen en dat een deel hiervan verband houdt met het toegenomen kooldioxidegehalte en het gebruik van fossiele brandstoffen.

De temperatuur is ten opzichte van 1880 tussen de 0,8-1,2 graden gestegen.

Maar, schrijven ze:

De meeste klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de opwarming van ongeveer één graad binnen de natuurlijke variatie ligt die we de laatste 2000 jaar op aarde hebben gehad, en dat er geen erkende wetenschappelijke verklaringsmodellen zijn voor hoe sterk het verband is tussen het kooldioxidegehalte en de temperatuurstijging.

Bovendien wijzen ze erop dat de temperatuur op aarde de afgelopen 15 jaar niet is gestegen. En dit is wat onderzoekers met elkaar eens zijn, meent men.

Mensensmokkelaars adverteren online - 5.500 euro voor een ticket naar Europa

Het probleem is dat de klimaatmodellen van het VN’s Climate Panel (IPCC), waarnaar in de media vaak wordt verwezen, onjuist zijn. De modellen overschatten de opwarming van de aarde ten opzichte van de werkelijke waarnemingen. De IPCC-modellen zijn niet “wetenschappelijk geverifieerd, en dus niet correct”, schrijven Lundqvist en Widding. Maar desondanks “karakteriseren” deze modellen het klimaatalarm.

En dit is gevaarlijk, volgens de experts, omdat het kan leiden tot verwoestende en verkeerde politieke beslissingen. Bovendien leidt het tot klimaatangst onder de mensen, zeggen ze.

Als we de verkeerde maatregelen nemen, zoals een onnodig snelle uitfasering van fossiele brandstoffen (die vandaag de dag 80 procent van de energie in de wereld uitmaken) in combinatie met een ontoereikende uitbreiding van kernenergie, terwijl zonne- en windenergie in de nabije toekomst slechts een maximum van 15 procent van onze energiebehoefte zal kunnen dekken, kan dit verwoestende gevolgen hebben voor het welzijn in de eerstewereldlanden, verklaren ze.

Hetzelfde geldt voor het arme deel van de wereld. Daar kan geen welvaart worden opgebouwd als het onwetenschappelijke klimaatalarm blijft voortduren en leidt tot onverantwoorde politieke beslissingen.

Volgens de twee auteurs van het artikel geven de wetenschappelijke resultaten aan dat er geen sprake is van een “alarmerende opwarming” op aarde, dus moet het debat volgens hen genuanceerd worden. Zij wijzen erop dat het nu belangrijk is om de wetenschappelijke methode te verdedigen, dat wil zeggen dat theorieën aan echte metingen moeten kunnen worden onderworpen.

1 REACTIE

  1. een tijd geleden een interessante docu op YouTube van wetenschappers die officieel de mond gesnoerd is. Klimaatsverandering wordt niet door CO2 of andere broeikas gassen veroorzaakt maar door wolkvorming.

    Vandaar dat constante Chemtrailen, instant wolkvorming??

    Alles wordt bij elkaar gelogen. Leken kunnen niet van alle onderwerpen van alles weten om het te kunnen verifieren.

    Zat net Shadowplay te kijken op NPO. Vol met geschiedvervalsing. Zo ernstig dat ik er op een gegeven moment maar mee gestopt ben. Netflix is vooral vol met duistere, satanische films. Het is duidelijk wie de filmwereld in hun bezit hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here