Inmiddels 13.867 DODEN en 1.354.336 GEWONDEN gemeld: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 ‘vaccins’

2

De Europese databank van meldingen van vermoedelijke reacties op medicatie, EudraVigilance, houdt meldingen bij van kwetsuren en sterfgevallen na de experimentele Covid-19 ‘vaccins’.

Hier is wat EudraVigilance zegt over hun database:

“Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke neveneffecten van geneesmiddelen). Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie”. (Bron)

Hun verslag tot 5 juni 2021 vermeldt 13.867 doden en 1.354.336 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Van het totale aantal geregistreerde letsels zijn er 604.744 ernstig letsel, wat neerkomt op meer dan 50%.

  De steekpenningen zijn terug om het vaccin te pushen - Waarschuw uw vrienden

“De ernst geeft informatie over het vermoedelijke ongewenste effect; het kan als “ernstig” worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, opname in een ziekenhuis vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van een bestaande opname in een ziekenhuis, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is”.

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de vier Covid-19 injecties die Frontnieuws hier publiceert. Deze abonnee heeft dit vrijwillig gedaan, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is in het EudraVigilance-systeem dat ze hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen, schrijft Brian Shilhavy op healthimpactnews.com.

Sinds Fontnieuws dit is gaan publiceren, hebben ook anderen uit Europa de cijfers berekend en de totalen bevestigd.

Hier zijn de samenvattende gegevens tot 5 juni 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 6.732 doden en 506.162 gewonden tot 05/06/2021

 • 14.819 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 74 sterfgevallen
 • 11.018 Hartaandoeningen incl. 843 sterfgevallen
 • 90 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 6.146 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 216 Endocriene aandoeningen
 • 7.119 Oogaandoeningen incl. 17 sterfgevallen
 • 45.616 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 332 sterfgevallen
 • 140.516 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 2.079 sterfgevallen
 • 387 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 28 sterfgevallen
 • 5.436 Immuunsysteemaandoeningen incl. 32 sterfgevallen
 • 15.632 Infecties en infecties incl. 711 sterfgevallen
 • 5,552 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 94 sterfgevallen
 • 11.782 Onderzoeken incl. 260 sterfgevallen
 • 3.730 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 129 sterfgevallen
 • 71.816 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 84 sterfgevallen
 • 295 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 21 sterfgevallen
 • 90.427 Zenuwstelselaandoeningen incl. 692 sterfgevallen
 • 330 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 100 Productproblemen
 • 8.902 Psychiatrische aandoeningen incl. 99 sterfgevallen
 • 1.547 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 103 sterfgevallen
 • 2.052 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten incl. 3 sterfgevallen
 • 21.055 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 777 sterfgevallen
 • 23.678 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 60 sterfgevallen
 • 750 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 222 Chirurgische en medische ingrepen incl. 15 sterfgevallen
 • 12.929 Vaataandoeningen incl. 251 sterfgevallen
  Britse man tijdelijk verbannen van Facebook na delen gruwelijke foto van na-AstraZeneca, honkbalgrote bloedprop in zijn arm

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 3.821 doden en 101.767 gewonden tot 05/06/2021

 • 1.826 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 27 sterfgevallen
 • 2.822 Hartaandoeningen incl. 409 sterfgevallen
 • 31 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 1.171 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 64 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 1.575 Oogaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 8.770 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 124 sterfgevallen
 • 28.047 Algemene aandoeningen en aandoeningen op de toedieningsplaats incl. 1.646 sterfgevallen
 • 180 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 936 Immuunsysteemaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 3.333 Infecties en aantastingen incl. 219 sterfgevallen
 • 2.013 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 71 sterfgevallen
 • 2.292 Onderzoeken incl. 85 sterfgevallen
 • 1.137 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 77 sterfgevallen
 • 12.483 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 69 sterfgevallen
 • 113 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 14 sterfgevallen
 • 17.861 Zenuwstelselaandoeningen incl. 382 sterfgevallen
 • 171 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 18 Productproblemen
 • 2.071 Psychiatrische aandoeningen incl. 61 sterfgevallen
 • 670 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 46 sterfgevallen
 • 352 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 1 sterfgeval
 • 4.831 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 365 sterfgevallen
 • 5.412 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 25 sterfgevallen
 • 427 Sociale omstandigheden incl. 12 sterfgevallen
 • 311 Chirurgische en medische ingrepen incl. 33 sterfgevallen
 • 2.850 Vasculaire aandoeningen incl. 131 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) vaccin van Oxford/ AstraZeneca: 2.848 doden en 724.457 gewonden tot 05/06/2021

 • 8.125 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 117 sterfgevallen
 • 10.935 Hartaandoeningen incl. 351 sterfgevallen
 • 97 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 7.746 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 263 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 11.998 Oogaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 75.897 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 129 sterfgevallen
 • 195.671 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 769 sterfgevallen
 • 450 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 24 sterfgevallen
 • 2.765 Immuunsysteemaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 15.657 Infecties en infecties incl. 188 sterfgevallen
 • 6.783 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 57 sterfgevallen
 • 15.030 Onderzoeken incl. 62 sterfgevallen
 • 9.083 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 42 sterfgevallen
 • 113.983 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 30 sterfgevallen
 • 275 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 8 sterfgevallen
 • 155.571 Zenuwstelselaandoeningen incl. 438 sterfgevallen
 • 190 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 88 Productproblemen
 • 13.563 Psychiatrische aandoeningen incl. 25 sterfgevallen
 • 2.518 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 23 sterfgevallen
 • 4.578 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borsten
 • 23.942 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 322 sterfgevallen
 • 33.090 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 678 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 571 Chirurgische en medische ingrepen incl. 16 sterfgevallen
 • 14.910 Bloedvataandoeningen incl. 197 sterfgevallen
  Artsen vaccinatie in Saarland: 54 procent kwam niet opdagen - minister van Volksgezondheid boos

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson466 doden en 25.950 gewonden tot 05/06/2021

 • 240 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 13 sterfgevallen
 • 392 Hartaandoeningen incl. 48 sterfgevallen
 • 12 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 125 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 6 Endocriene stoornissen incl. 1 sterfgeval
 • 305 Oogaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 2.389 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 6.643 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 120 sterfgevallen
 • 44 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 66 Immuunsysteemaandoeningen
 • 322 Infecties en infecties incl. 11 sterfgevallen
 • 267 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 7 sterfgevallen
 • 1.683 Onderzoeken incl. 32 sterfgevallen
 • 140 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 10 sterfgevallen
 • 4.429 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 14 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen)
 • 5.457 Zenuwstelselaandoeningen incl. 57 sterfgevallen
 • 9 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 8 Productproblemen
 • 275 Psychiatrische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 102 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 85 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
 • 907 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 37 sterfgevallen
 • 556 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 62 Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
 • 293 Chirurgische en medische ingrepen incl. 23 sterfgevallen
 • 1.119 Vaataandoeningen incl. 54 sterfgevallen

*Deze totalen zijn schattingen op basis van meldingen die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook zijn gemeld aan de databanken voor bijwerkingen van de individuele landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Britse Yellow Card-systeem. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Een corrupte regering is u aan het belazerenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelZelfverspreidende vaccins zijn in ontwikkeling
Volgend artikelCOVID-19 ongecensureerd: deskundigen over de komende dreiging (Nederlands ondertiteld)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. hier 13,848

  https://rforresistance.wordpress.com/2021/06/07/of-guinea-pigs-lab-rats-and-mice

  • comments onderaan over EMA-database probleem

  • mooie intro over “Planet Guinea Pigs, Ratlabia or Miceland” = place where psychopathic parasites are using populations as rat labs, ferrets, guinea pigs or mice to advance their sick agenda. And worst of all, they do so with the help and collaboration of their victims.

  • mooie proza genaamd “Diaper Report 6/1”

  https://www.ericpetersautos.com/2021/06/01/diaper-report-6-1-21/

 2. Het zijn er inmiddels al meer dan 44 duizend, volgens de officiële cijfers….. EN MAAR DOOR BLIJVEN INSPUITEN MET DAT VERGIF, GESTOORD EN KRANKZINNIG GEWOON!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in