Of je nu voor of tegen vaccins bent, het is moeilijk om de seismische veranderingen te negeren die van invloed zijn geweest op de manier waarop vaccins zijn ontwikkeld, in licentie gegeven en gereguleerd tijdens de COVID-19-pandemie. Sommige wetenschappers zetten de volgende stap, in de hoop een nieuw type vaccin ontwikkelen dat zichzelf in het milieu verspreidt.

Sinds de pandemie begin 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie werd uitgeroepen, hebben federale en staatswetgevers zich laten overhalen om een pandemie-respons op te bouwen rond één enkel experimenteel biologisch product, dat miljarden dollars winst heeft opgeleverd voor aansprakelijkheidsvrije farmaceutische bedrijven, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Maar zodra de farmaceutische bedrijven aankondigden dat ze het vaccin aan het ontwikkelen waren, begonnen artsen, wetenschappers, onderzoekers en andere deskundigen te waarschuwen voor de historische problemen bij het maken van een coronavaccin en de neiging dat het vaccin antilichaamafhankelijke versterking teweegbrengt, waardoor gevaccineerde personen vatbaarder worden voor infectie met het virus of een variant daarvan.

Vervolgens bleek uit een studie dat de Zuid-Afrikaanse variant van SARS-CoV-2, die in april 2021 1% van alle gevallen van COVID-19 in Israël uitmaakte, meer ziekte veroorzaakte bij mensen die met het mRNA-vaccin van Pfizer waren ingeënt dan bij niet-ingeënte mensen. Om ervoor te zorgen dat meer mensen worden gevaccineerd, ongeacht de kosten, worden over de hele wereld vaccinpaspoorten ingevoerd, ook in de VS.

Zoals gerapporteerd door voormalig VS afgevaardigde en arts Ron Paul in zijn Liberty Report dat op 29 maart 2021 live werd uitgezonden, is de regering Biden “serieus aan het kijken naar het opzetten van een soort federaal vaccin paspoortsysteem, waarbij Amerikanen die niet aan de regering kunnen (of willen) bewijzen dat zij zijn geprikt met het experimentele vaccin wettelijk zullen worden behandeld als tweederangs burgers”.

Paul waarschuwt dat dit systeem “snel zal verworden tot een kopie van China’s ‘sociaal krediet’ systeem, waar ongewenst gedrag streng wordt bestraft”.

De nieuwste Frankenstein implementaties in de ontwikkeling van vaccins zijn die welke zichzelf verspreiden via mensen en wilde dieren. Met behulp van deze technologie, die volgens wetenschappers al bestaat, wil de regering nog een laag van uw burgerrechten wegnemen.

Deze preventie kan veel erger zijn dan de ziekte of de remedie

De krantenkoppen luiden: “Vaccins van de toekomst kunnen even besmettelijk zijn als virussen” en “COVID-19 kuur: Wetenschappers zijn van plan een ‘zichzelf verspreidend’ vaccin tegen het Coronavirus te ontwikkelen”. Scott Nuismer en James Bull, auteurs van een artikel in Nature waarin zij oproepen tot “Self-Disseminating Vaccines to Suppress Zoonoses”, vertelden een verslaggever van New Scientist: “Voorkomen is beter dan genezen, dus moeten we genetische technieken gaan gebruiken om te voorkomen dat gevaarlijke dierziekten naar mensen overslaan”.

Sommige wetenschappers pleiten publiekelijk voor zelfverspreidende vaccins om vaccinaties te verspreiden tegen infectieziekten die bij wilde dieren beginnen en de sprong naar de mens kunnen maken. Dit vaccinatieprogramma zou schijnbaar een aanvullende aanpak zijn om de prevalentie van de besmettelijke agens binnen de gemeenschappen van wilde dieren te verminderen of te elimineren.

Om dit te bepleiten halen zij het voorbeeld aan van programma’s voor het vaccineren tegen hondsdolheid die de overdracht van hondsdolheid in de VS en Europa aanzienlijk hebben teruggedrongen en vergelijken deze met de manier waarop hondsdolheid nog steeds mensen treft die in Afrika en Azië wonen, waar de kosten voor het vaccineren van wilde carnivoren verhinderen dat de landen een voldoende niveau van immuniteit bereiken.

Blijkbaar bestaat de oplossing in het maken van een zichzelf verspreidend vaccin dat berust op een radicale verandering in ontwikkeling en productie. Het idee is een klein stukje genetisch materiaal in te voegen in een ander virus dat zich reeds binnen de diergemeenschap verspreidt, waardoor de dieren die het nieuwe virus verwerven, worden geïmmuniseerd.

  Het aantal Engelse vrouwen dat hun ongeboren kind verliest na het Covid-vaccin stijgt met 2000% in slechts veertien weken

De technologie om dit te bereiken is gebruikt in veldproeven met wilde konijnen om hen te beschermen tegen een virale hemorragische koorts. Wetenschappers onderzoeken thans prototypes voor het Ebola- en het Lassa-virus.

In de public relations wordt gepleit voor preventie, afgewogen tegen de voortdurende kosten van het vinden van een geneesmiddel voor COVID-19. Er bestaan echter reeds kosteneffectieve behandelingsprotocollen voor COVID-19. Het probleem is dat ze zo kosteneffectief zijn dat farmaceutische bedrijven er niet genoeg inkomsten mee kunnen genereren.

Opiniestukken beginnen met het aanprijzen van de effectiviteit van de huidige vaccinatieprogramma’s tegen pokken, rodehond, tetanus en mazelen. Wat zij verzuimen te vermelden is dat deze vaccinatieprogramma’s sterk verschillen van de voorgestelde genetische experimenten. Het idee is om:

“… de verspreiding van HIV en andere besmettelijke ziekten tegen te gaan en mensen te immuniseren die anders niet beschermd zouden zijn. Plus, de strategie zou goedkoper zijn dan iedereen handmatig in te enten”.

Een zichzelf verspreidend vaccinvirus is een tikkende tijdbom

U moet weten dat er een nadeel is aan dit soort vaccins. Het levende vaccin kan muteren en terugkeren naar de virulente vorm, waardoor het risico toeneemt op het oplopen van de ziekte waarvoor het vaccin is ontwikkeld. Dit is gebeurd met het orale poliovaccin.

Hoewel het niet opzettelijk was ontworpen om van het vaccin afkomstige poliovirussen over te dragen, bestaat er een versie van het oraal poliovaccin die zich kortstondig verspreidt onder andere mensen. De poliovirusstam die in het wild was uitgeroeid, kan zijn gemuteerd en zijn virulente vorm weer hebben aangenomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie schakelde vervolgens over op het orale poliovaccin, maar bagatelliseerde ook de problemen in verband met circulerende, van het vaccin afkomstige poliovirussen door te zeggen dat de stam snel kon worden gestopt door “elk kind verscheidene malen met het orale vaccin te immuniseren om de overdracht van polio te stoppen, ongeacht de oorsprong van het virus”.

Omdat het orale poliovaccin in sommige landen nog steeds wordt gebruikt, is het aantal door vaccins overgedragen polio-infecties nu veel groter dan het natuurlijke aantal gevallen. In 2020 waren er eind oktober 200 gevallen van wilde polio en 600 door vaccins overgedragen gevallen, volgens een NPR-rapport.

Bij zelfverspreidende vaccins is de kans dat een opzettelijk gemanipuleerd overdraagbaar vaccin terugslaat in de meer virulente vorm groter dan bij gewone vaccins, omdat de kans bestaat dat het vaccin zich meerdere malen vermenigvuldigt voordat het sterft. Wetenschappers denken dat het veranderen van het overdraagbare vaccin om het zwakker te maken de ziekte misschien niet zal uitroeien, maar wel het risico zou kunnen verminderen dat het virus terugkomt en dat er minder mensen direct hoeven te worden gevaccineerd.

Nuismer denkt dat het gebruik van goedaardige virussen als drager van het genetisch materiaal doeltreffend kan blijken. Zo veroorzaakt het cytomegalovirus (CMV), dat veel voorkomt bij mensen en zoogdieren, vaak geen symptomen. Als genetisch materiaal in CMV zou worden geïnjecteerd, zou het vaccin zijn werkzaamheid alleen verliezen als het CMV terugkeert.

Omdat CMV zich echter gemakkelijk verspreidt en tot 80% van de volwassenen in de VS op de leeftijd van 40 is geïnfecteerd, werkt het gebruik ervan als vector mogelijk niet. Onderzoekers onderzoeken ook een overdraagbaar vaccin tegen hiv, dat bedoeld is voor mensen die besmet zijn. Het “vaccin” zou zich gedragen als een parasiet en concurreren met de hulpbronnen in een geïnfecteerde cel.

De hoop is dat deze therapeutische interfererende deeltjes (TIP’s) het niveau van de circulerende virussen zouden verlagen, de verspreiding van HIV zouden voorkomen en de progressie naar volledige AIDS zouden vertragen. Maar zelfs de onderzoekers die een dergelijk vaccin trachten te ontwikkelen, erkennen dat er mogelijk monsterlijke afwijkingen zijn.

  De echte pandemie - COVID-19 of Grafeenoxide? Giftig nanomateriaal gevonden in COVID-vaccins en mondkapjes

Omdat het TIP zich kan vermenigvuldigen, kan het bijvoorbeeld ook evolueren. Dit is een andere manier om te zeggen dat het een mutante variant kan ontwikkelen die oncontroleerbaar zou kunnen worden. Als de TIP terugvalt naar hiv, zouden de onderzoekers denken dat het virus gewoon de persoon heeft geïnfecteerd die reeds drager van het virus was.

Maar omdat de TIP overdraagbaar is, kan het zich verspreiden naar mensen zonder HIV. In de beginfase kan de TIP zich niet in het lichaam vermenigvuldigen zonder HIV. Maar is dat risico, na verschillende generaties van replicatie en mogelijke terugkeer, het nemen waard?

Wetenschappers negeren schaamteloos geïnformeerde toestemming

Afgezien van de gezondheidsrisico’s, is het belangrijk op te merken dat wetenschappers en deskundigen die het gebruik van overdraagbare vaccins voorstellen, uw recht op geïnformeerde toestemming schaamteloos negeren. Dit is een federale wet die zegt dat u recht heeft op informatie over de behandeling die u ondergaat, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over uw medische zorg.

Artsen zijn gebonden aan ethische en wettelijke verplichtingen om de risico’s en voordelen van medische behandelingen bekend te maken voordat u ze ondergaat. Om aan de wettelijke norm te voldoen zou iedere persoon in de VS, en in feite de hele wereld, geïnformeerde toestemming moeten geven voordat een overdraagbaar vaccin in het milieu wordt vrijgelaten.

Dit soort flagrante minachting voor uw burgerrechten stak reeds de kop op bij het testen van het COVID-19 vaccin bij mensen. Gezien de ongekende snelheid waarmee de vaccins werden ontwikkeld en vrijgegeven, is het niet mogelijk om de deelnemers aan de studies, of degenen die het vaccin innemen, een volledige lijst van de potentiële risico’s te verstrekken.

Een van de belangrijke punten van zorg die wetenschappers en artsen kennen, is de antilichaam-afhankelijke versterking (ADE). Iedereen die deze experimentele genetische procedure ondergaat, zou willen worden geïnformeerd over het potentieel om de ziekte die zij proberen te vermijden, te verergeren.

Ondanks de krachtige aanbeveling van wetenschappers in oktober 2020 dat dit risico “duidelijk en onafhankelijk bekend moet worden gemaakt, maakte het geen deel uit van de informatie over de geïnformeerde toestemming. De onderzoekers van het International Journal of Clinical Practice schreven:

“Dit risico [ADE] is dermate verdoezeld in de protocollen van klinische proeven en toestemmingsformulieren voor lopende COVID-19-vaccinproeven dat het onwaarschijnlijk is dat patiënten dit risico voldoende begrijpen, waardoor het onmogelijk is dat proefpersonen in deze proeven werkelijk geïnformeerde toestemming geven”.

We bevinden ons op een glibberig pad. Tenzij wetenschappers, farmaceutische bedrijven en overheidsinstanties verantwoordelijk worden gehouden en nauwlettend in de gaten worden gehouden, zullen we steeds meer van onze burgerrechten blijven verliezen totdat ze volledig zijn uitgehold.

Hoe zal Big Pharma reageren op het verliezen van 50 miljoen dollar per jaar?

Nusimer schat dat de kostenbesparing door een overdraagbaar vaccin ruwweg 50 miljoen dollar per jaar kan zijn. Hij zei: “Het is astronomisch hoeveel geld je zou besparen, zelfs met een zwak overdraagbaar vaccin”.

Maar dat getal is waarschijnlijk ver verwijderd van het financiële verlies dat farmaceutische bedrijven zouden lijden. Als het griepvaccin bijvoorbeeld overdraagbaar zou zijn, zou dat een flinke deuk betekenen in de 3 miljard dollar per jaar die zij opstrijken met een vaccin met een totale effectiviteit van 30%.

In februari 2021 schatte Pfizer dat zijn COVID-19-vaccin 15 miljard dollar waard was en het “op één na meest inkomstengenererende geneesmiddel ooit en overal” zou zijn. Het COVID-vaccin van AstraZeneca leverde in het eerste kwartaal van 2021 275 miljoen dollar op, ondanks het feit dat het een van de meer controversiële van de vier vaccins is die onder een noodtoestemming voor gebruik zijn vrijgegeven.

Zoals is gerapporteerd aan het Vaccine Adverse Event Reporting System, zijn er duizenden mensen die letsel en sterfgevallen door vaccins hebben gemeld, en waarschijnlijk honderdduizenden die dat niet hebben gedaan.  In feite werd het vaccin van Johnson & Johnson eerder gepauzeerd om artsen te leren hoe ze letsel door vaccins moesten melden. Dr. Anne Schuchat, plaatsvervangend hoofddirecteur van de Centers for Disease Control and Prevention, zei hierover het volgende:

  Studies leggen verband tussen ongeneeslijke prionziekte en COVID-19-vaccin

“… een belangrijk onderdeel van waarom we deze pauze inlassen is zodat we de clinici kunnen onderwijzen over hoe ze deze aandoening moeten diagnosticeren en behandelen omdat de gebruikelijke behandeling de situatie in feite kan verergeren … maar ook om het te melden, omdat we niet weten of we sommige gevallen hebben gemist, of het risico echt 1 op een miljoen is of misschien meer dan dat”.

De pauze is inmiddels opgeheven en de vaccinatie met het COVID-vaccin van Johnson & Johnson is in de VS hervat. Het is belangrijk om te onthouden dat zodra een overdraagbaar vaccinvirus is vrijgegeven, dit niet meer kan worden teruggeroepen. Elke variant of mutatie die verwoestende schade, invaliditeit en overlijden veroorzaakt, kan niet worden teruggedraaid. De financiële kosten en de kosten in mensenlevens kunnen apocalyptische niveaus bereiken.

COVID-19 gebruikt metabolisch vergif om zich aan menselijke cellen te binden

Eind 2020 onthulde een andere groep wetenschappers van de Universiteit van Bristol dat zij de baanbrekende informatie hadden ontdekt dat het virus een holte op het oppervlak had waarin zij antivirale geneesmiddelen hoopten te kunnen injecteren.  Het virus gebruikt linolzuur (LA) om zich aan menselijke cellen te hechten en begint zich dan te vermenigvuldigen.

Volgens het oorspronkelijke laboratoriumonderzoek stabiliseert het linolzuur de vergrendelde SARS-CoV-2 spike aan de cel en dat vermindert de interactie tussen angiotensine-converterend-enzym 2 (ACE2). Een van de hoofdonderzoekers zei:

“We waren echt verbaasd over onze ontdekking en de implicaties ervan. Dus hier hebben we LA, een molecule die in het centrum staat van die functies die bij COVID-19 patiënten uit de hand lopen, met verschrikkelijke gevolgen. En het virus dat al deze chaos veroorzaakt, grijpt volgens onze gegevens precies deze molecule en houdt zich eraan vast – in feite ontwapent het een groot deel van de afweer van het lichaam.

Onze ontdekking levert de eerste directe link tussen LA, de pathologische manifestaties van COVID-19 en het virus zelf. De vraag is nu hoe deze nieuwe kennis tegen het virus zelf te gebruiken en de pandemie te verslaan”.

Ik geloof dat LA waarschijnlijk de medeoorzaak is van bijna elke chronische ziekte van de afgelopen eeuw. In mijn interview met Tucker Goodrich in december 2020, bespraken we de gezondheidsvoordelen van het vermijden van omega-6 vetten als een belangrijk onderdeel van een goede gezondheid. Specifiek, omega-6 vetten die gevonden worden in plantaardige oliën en conventioneel gefokte kip, die gevoed worden met LA rijke granen.

Linolzuur maakt tot 80% uit van alle omega-6 vetten, die volgens onderzoek dat Goodrich aanhaalt bijna 20% uitmaken van alle energie in een westers dieet. Zoals Goodrich opmerkt, worden niveaus van linolzuur in de voeding in verband gebracht met een verhoogde kans op kanker, obesitas, hartziekten en zelfs zonnebrand.

Er zijn aanwijzingen dat LA een rol speelt bij de ernstige ziekte van COVID-19 omdat het helpt het virus te hechten aan menselijke cellen, waardoor het de kans krijgt om te repliceren en te groeien. U kunt het interview zien en meer lezen over de aanzienlijke schade die geassocieerd wordt met het consumeren van LA in mijn artikel, “How Linoleic Acid Wrecks Your Health”.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

WHO: Poliovaccin veroorzaakt virusepidemieënVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelRabbijn biedt religieuze vaccinatie-uitzonderingen aan voor alle geloofsovertuigingen om experimentele COVID-19 vaccinaties te vermijden
Volgend artikelInmiddels 13.867 DODEN en 1.354.336 GEWONDEN gemeld: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 ‘vaccins’
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Wederom een uitgebreid stuk, maar laten we ook hier beginnen bij de basis; Virus? Bewijs? En ook polio en aids zijn geen virussen, dat even terzijde. Er is wereldwijd trouwens nog nooit ook maar 1 virus geïsoleerd, dus elk zogenaamd virus is een verzinsel, een antwoord op een niet te beantwoorden ziektevraag. Worden mensen ziek en de oorzaak kan niet worden gevonden, dan wordt dit bijna automatisch aan een virus toegeschreven, lekker makkelijk en nooit te controleren.

  Verder staat er o.a.: “een klein stukje genetisch materiaal in te voegen in een ander virus dat zich reeds binnen de diergemeenschap verspreidt…”. Eeh hoe dan? Er is geen virus geïsoleerd, maar ze gaan wel een stukje genetisch materiaal in het virus toevoegen?

  En: “Volgens het oorspronkelijke laboratoriumonderzoek stabiliseert het linolzuur de vergrendelde SARS-CoV-2 spike aan de cel…”. Knap dat ze wel zogenaamde spikes kunnen vinden, maar geen compleet “virus”.
  Er staat niet voor niets “Volgens het oorspronkelijke laboratoriumonderzoek”. Er staat duidelijk niet: BEWEZEN in het oorspronkelijke laboratoriumonderzoek…. Er is namelijk bij virussen nooit ook maar iets bewezen. Het zijn allemaal AANNAMES.

  Leugens, leugens en nog meer leugens. Eigenlijk bestaat dit hele stuk uit 99,9% leugens en onbewezen aannames.

  In dat Wuhan lab zijn ze niet bezig met virussen, dat is slechts een dekmantel. Er wordt geprutst aan van alles en nog wat om ziektes te creëren dmv veranderen van en experimenteren met bestaande (zieke) weefsels en chemische goedjes. Maar virusssen? Nee, echt niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in