Miljoenen mensen injecteren met ontelbare kopieën van een gen dat het lichaam opdraagt een giftig eiwit te produceren, lijkt misschien niet erg zinvol. Maar men hoopte dat deze aanpak, de basis van het Covid-vaccin, zou helpen de schade veroorzaakt door het eiwit – de “spike” die SARS-CoV-2 gebruikt om onze lichaamscellen binnen te dringen – te minimaliseren wanneer we het daadwerkelijke virus ontmoeten, schrijft
Neville Hodgkinson.

Vorige maand berichtten wij over de bevinding van een Amerikaanse hartspecialist dat de meeste van zijn patiënten biochemische veranderingen vertoonden die duidden op een verhoogd cardiovasculair risico in de weken na hun Covid-mRNA-prik. De markers voor ontsteking, celdood en een immuunrespons op beschadiging van de kransslagaders namen allemaal toe in vergelijking met de resultaten van een paar maanden daarvoor. De algemene resultaten wijzen op een “dramatische” stijging, van 11% tot 25%, van de waarschijnlijkheid van een hartaanval of soortgelijke gebeurtenis ergens in de komende vijf jaar, indien deze veranderingen aanhouden, zie Frontnieuws De waarheid doet pijn: Pfizer, Moderna COVID vaccins veroorzaken hartproblemen.

Het rapport werd als samenvatting gepresenteerd op een bijeenkomst van de American Heart Association (AHA), en vervolgens gepubliceerd in Circulation, het tijdschrift van de AHA. Nadat het openbaar was gemaakt, werd een “uiting van bezorgdheid” aan het abstract toegevoegd, waarin werd gezegd dat er “potentiële fouten” zijn en dat het mogelijk niet betrouwbaar is.

Er is echter alle reden om het serieus te nemen – afgezien van Britse onderzoekers die naar verluidt soortgelijke resultaten hebben gevonden, die zij niet bereid zijn te publiceren uit angst onderzoeksgeld te verliezen.

Afgelopen vrijdag werd het meest gedetailleerde bewijs tot nu toe van de schade die het vaccin kan aanrichten, gepresenteerd op een online symposium over de Covid-wetenschap, georganiseerd door Doctors for Covid Ethics. Dit is een internationale groepering die zich reeds lang verzet tegen de massale verspreiding van de Covid-prik, met name omdat het immuunsysteem ons eigen weefsel zou kunnen aanvallen wanneer het de aanwezigheid van het spike-eiwit detecteert.

In de nasleep van de vaccinatie zijn duizenden sterfgevallen gerapporteerd, maar de regelgevende instanties beweren dat de meeste daarvan op toeval berusten en hebben een gedetailleerd onderzoek naar de vraag of het vaccin al dan niet verantwoordelijk was, achterwege gelaten.

Precies dat soort onderzoek werd uitgevoerd door de Duitse patholoog professor Dr. Arne Burkhardt, die 40 jaar ervaring op dit gebied heeft. Hij onderzocht de weefsels en organen van 15 patiënten bij wie een lijkschouwing was verricht, een uitzonderlijke gelegenheid die zich voordeed omdat de lichamen zich bevonden in instituten voor juridische geneeskunde en in instituten voor pathologie.

  mRNA-vaccins: eerste aanwijzingen voor langetermijneffecten

Het ging om zeven mannen en acht vrouwen in de leeftijd van 28 tot 95 jaar. Zij stierven tussen zeven dagen en zes maanden na de injectie.

In essentie vond Burkhardt bij de meeste overledenen inwendige schade, veroorzaakt door een zelfvernietigingsproces waarbij immuuncellen – lymfocyten – verschillende delen van het lichaam waren binnengedrongen.

In vijf van de 15 gevallen werd geconcludeerd dat het verband met de vaccinatie zeer waarschijnlijk was; in zeven gevallen was het waarschijnlijk; en in twee gevallen was het niet duidelijk, maar mogelijk. In één geval vonden we geen van deze veranderingen van enige betekenis,’ zei Burkhardt.

Hij liet dia’s zien waarop te zien was hoe de lymfocyten infiltreerden in met name de hartspier en daar ontstekingen veroorzaakten. De ontstekingshaarden waren klein en gemakkelijk over het hoofd te zien, “maar de vernietiging van slechts een paar spiercellen kan een verwoestend effect hebben”, zei hij. Als de ontstekingsinfiltratie zich bevindt op de plaats waar de impuls voor de samentrekking van het hart wordt gegeven, kan dit leiden tot hartfalen.

Een andere bevinding, ook gemakkelijk te missen, was longschade veroorzaakt door de lymfocyteninvasie, gezien in bijna de helft van de gevallen. Lever, nieren, baarmoeder, hersenen, schildklier en huid vertoonden ook tekenen van auto-immuunschade.

Als samenvatting van Burkhardts presentatie zei de Canadese microbioloog professor Dr. Michael Palmer: “Iedereen met een medische opleiding zal zien hoe verwoestend het effect van deze vaccins kan zijn, althans bij degenen die na de vaccinatie overlijden … we weten nu ook waarom de autoriteiten zeer terughoudend waren om autopsie op dergelijke slachtoffers te laten verrichten”.

Elders heeft Palmer betoogd dat, ook al zijn er weinig sterfgevallen na vaccinatie in vergelijking met het aantal mensen dat de prik heeft gekregen, “de totale levenslange dosis van deze boodschapper-RNA-vaccins die je kunt verdragen voordat je sterft, beperkt is. We weten de precieze hoeveelheid niet omdat er gewoon niet genoeg experimentele gegevens zijn. Dat is een van de grote schandalen van deze vaccins, dat er geen goede toxiciteitsstudies zijn uitgevoerd”.

Uit dierstudies is duidelijk gebleken dat de prik niet alleen op de plaats van de injectie blijft., zie Frontnieuws Vaccinonderzoeker geeft “enorme fout” toe, zegt dat spike-eiwit gevaarlijk ‘vergif’ is. Het circuleert wijdverbreid, zodat het spike-eiwit zich kan verbinden met receptoren in vele delen van het lichaam, en vooral met cellen die onze bloedvaten bekleden, wat zowel stolling als overmatige bloedingen kan veroorzaken. Veel plotselinge clusters van sterfgevallen (zie hier en hier) zijn gemeld in de onmiddellijke nasleep van de vaccindriften, ook waargenomen bij atleten.

  De meest verrassende groep die te maken krijgt met Plotseling Dood

De bevindingen van Burkhardt, die wijzen op infiltratie van immuuncellen in weefsels waar het door het vaccin veroorzaakte spike-eiwit zich heeft gemanifesteerd, komen in het kielzog van vele waarschuwingen voor een dergelijk mechanisme en worden ondersteund door diverse studies die wijzen op risico’s op lange termijn. Deze omvatten:

– De Amerikaanse arts Dr. Patrick Whelan waarschuwde de Amerikaanse Food and Drug Administration een jaar geleden, vóór de uitrol van de vaccins, dat injecties op basis van het spike-eiwit zelf symptomen van ernstige Covid kunnen veroorzaken, waaronder bloedstolsels, hersenontsteking en schade aan het hart, de lever en de nieren. Whelan, een pediatrische specialist die kinderen met het multisystem inflammatory syndrome behandelt, drong aan op bijzondere voorzichtigheid bij het geven van het vaccin aan kinderen en jonge volwassenen, aangezien zij de infectie normaal gesproken in een vroeg stadium afweren. Voordat een vaccin wordt goedgekeurd voor algemeen gebruik bij mensen, zei hij, moet er een beoordeling komen van de effecten op het hart.

– Het vaccin omvat een wijziging in de RNA-code met het oog op de synthese van overvloedige kopieën van het spike-eiwit – in de triljoenen moleculen, volgens deze visuele weergave van Dr Charles Hoffe, een Canadese arts. Hij zegt dat de meerderheid van de mensen die de Covid-prik krijgen “bloedklonters krijgen waarvan ze niet eens weten dat ze die hebben”. De wijziging, samen met een apparaat dat het RNA-mechanisme beschermt tegen onmiddellijke vernietiging door het lichaam, kan ervoor zorgen dat de injecties bij sommige ontvangers een groter risico inhouden dan een natuurlijke infectie, aangezien dit gewoonlijk met succes wordt aangepakt door een gezond immuunsysteem. Niemand weet precies hoeveel van het eiwit door de prik wordt geproduceerd, noch hoe lang het in het lichaam blijft.

– Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-technologie, zegt dat “meerdere peer-reviewde studies” aantonen dat het spike-eiwit van het virus de lichaamscellen vergiftigt (zie bijvoorbeeld hier), maar de ontwikkelaars van het vaccin hebben de veiligheid van hun versie van het eiwit niet aangetoond. Een behoorlijke evaluatie van de risico’s is nog steeds niet uitgevoerd, zegt hij.

  PHARMAGEDDON - Hoe het COVID "vaccin" biowapen moordt

– Een andere Duitse patholoog heeft op grond van de autopsies van 40 mensen die als gevolg van de vaccinatie zijn overleden, vastgesteld dat 30-40 procent verband houdt met het vaccin. Professor Peter Schirmacher is van mening dat veel van dergelijke sterfgevallen worden gemist, omdat artsen ze toeschrijven aan natuurlijke oorzaken.

– De Amerikaanse cardioloog en redacteur van het tijdschrift Dr. Peter McCullough heeft gewaarschuwd dat het vaccin het hartweefsel kan beschadigen op manieren die aanvankelijk onopgemerkt blijven, maar die littekenweefsel creëren dat later in het leven permanente hartstoornissen kan veroorzaken. “Dit zal de geschiedenis ingaan als het gevaarlijkste biologische geneesmiddel in de geschiedenis van de mensheid”, zegt hij. McCullough heeft ook gewezen op een stijging van het aantal sterfgevallen onder kinderen in het VK sinds de NHS is begonnen met het vaccineren van tieners van 12 jaar en ouder tegen Covid.

– Een analyse van de gegevens van de Britse “Yellow Card” over bijwerkingen door het Evidence-Based Medicine Consultancy van Dr. Tess Lawrie heeft duizenden meldingen gevonden van bloedstolling na de Covid-prikken. Bijna elke ader en slagader was aangetast, en elk orgaan, waaronder delen van de hersenen, longen, hart, milt, nieren, eierstokken en lever, “met levensbedreigende en levensveranderende gevolgen”. Lawrie heeft er reeds in juni jongstleden bij de Britse regelgevende instanties op aangedrongen het vaccin onveilig te verklaren voor gebruik bij mensen vanwege de sterfgevallen en bijwerkingen die zijn gemeld.

– Een “huiveringwekkende” erkenning van de specifieke risico’s van mycocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (zwelling in weefsel rond het hart) na vaccinatie met Covid werd deze maand uitgegeven door het Britse Health Security Agency. Het agentschap houdt nog steeds vol dat dergelijke gevallen zeldzaam zijn en dat de meeste patiënten volledig herstellen, maar uit gegevens zoals die van Burkhardt blijkt dat veel sterfgevallen wellicht niet worden herkend als verband houdend met vaccinatie.

Het is een verschrikkelijke puinhoop en er is dringend behoefte aan een herziening van de hele Covid-vaccinatiestrategie. Britse pathologen, kom alstublieft te hulp!


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bill Gates over zijn aanstaande Covid-19 vaccinatie: “Je hebt geen keuze” – en kan nauwelijks zijn lachen inhoudenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDr. Vernon Coleman: Wat doet de Covid-19 prik met de hersenen?
Volgend artikelVerhalen van vaccinbeschadigden – Hoe lang kun je leven met 3 uur slaap per nacht?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

  • Djennis
   Of het volgende
   Er is vooralsnog geen enkele reden om in paniek te raken.

   Kunnen we alles met twee benen en net als wij praten enzo wel mensen noemen. Wat is een ultieme beschrijving van een mens? Ik kom op de volgende kern uit ” Ik ben een van de vele manieren waarop de kosmos zich manifesteert.” Ik vind dat babies die nergens iets te kiezen hebben en slachtoffer worden geen goddelijk wonder meer. Als er ook maar één God zou bestaan dan slaapt hij of zij of is zelf niet zuiver op de graad. Respect voor het leven voor de gewone mens en recht op regulatie claimen bij een kleine club is al eeuwenlang aan de gang. Hoop dat deze cirkel nu doorbroken gaat worden. Als we andere pech met hun spuit wensen of als paria gezien te worden door mensen met een prik dan doen we er zelf aan mee.

 1. Eigenlijk geeft het eens te meer aan dat het helemaal niets met gezondheid te maken heeft.
  De medische wereld heeft zijn eigen faillissement veroorzaakt door geld te laten prevaleren boven hun functie betreffende het welzijn van mensen.
  De politiek en overheid zijn alleen maar domme trekpoppen die alleen naar de pijpen dansen van de financiële macht.
  Vervolg???????

  • Hoi Verontruste,

   Het ironische is dat de financiele macht ook failliet is. Als morgen het geld drukken stopt is voor het einde van maand de grotere depressie dan de grote depressie een feit. Ok, miscchien dat het een kwartaal duurt. Maar dat is op zijn best.

   Bijna niemand heeft meegekregen dat het financiele systeem de laatste 2 jaar 3 keer bijna was ingestort en dat ”corona maatregelen” de zogenaamde repo markt en reverse repo markt (heel belangrijke fundamenten van het mondiale financiele systeem) heeft gered. De beurs metdown niet daar was een andere tool voor ingezet. Ik kan er naar gissen maar gok the presidential grou on financial markets aka plunge protection team in de volksmond van de financiele markt spelers.

   Het is al heel lang bekend dat het fianciele systeem een exponentieel systeem is op een eindige planeet. Dat moet een keer mis gaan. Dat is het al een heel aantal keer bijna mis gegegaan. So far so good. Als het mis gaat hebben we echt een probleem. Covid zal daarbij verbleken. Geld is schuld in dit syteem. Daar zullen we afscheid van moeten nemen. Dat wordt heeeeel pijnlijk.

   Groeten,
   Hugo

   • Putin heeft gisteren afspraken gemaakt met India. Betalingen tussen deze twee landen gaan vanaf nu buiten de dollar om, en dat gaat een serieuze hyperinflatie opleveren. En zou zomaar het einde van de dollar kunnen betekenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in