Dit rapport levert het bewijs dat wereldwijd miljoenen burgers overleden zijn en dat honderden miljoenen het slachtoffer werden van ernstige bijwerkingen na inenting met de experimentele mRNAgentherapie. We brengen ook het reële gevaar van een nooit eerder geziene genocide aan het licht.

In Frontnieuws redactiemail:

Beste vrienden,
Ik zag zonet dat jullie het Engelstalige Vaccine Death report hebben gedeeld op jullie website. Hartelijk daarvoor.
Intussen is het in het Nederlands vertaald. Ik hoop dat het een grote impact zal hebben in Nederland en Belgie.
Zouden jullie dit NL rapport ook willen bekendmaken? Het bevat nog meer info dan de Engelse versie, onder andere een sterk stuk over Fact Checkers.
Jullie doen fenomenaal werk, Ik ben ontzettend blij dat FrontNIeuws er is in NL. De impact van wat jullie doen is onmetelijk.

Hartelijke groet,
David Sorensen

FEITEN

We baseren ons op wetenschappelijke feiten en laten ons niet in met ongegronde beweringen. De gegevens zijn duidelijk en controleerbaar. De geleverde informatie is gestoeld op meer dan honderd referentiewerken die aan het eind van dit rapport vermeld worden als basis voor verder onderzoek.

MEDEPLICHTIGHEID

De gegevens in dit rapport wijzen erop dat we mogelijk getuige zijn van de grootste georganiseerde massamoord uit de geschiedenis. De ernst van deze situatie noopt ons ertoe de vraag te stellen: zullen we opstaan ter verdediging van miljarden onschuldige mensen? Of zullen we persoonlijk profijt boven gerechtigheid plaatsen en ons schuldig maken aan medeplichtigheid? Netwerken van advocaten over heel de wereld bereiden momenteel groepsvorderingen voor om eenieder die deze criminele agenda dient, te vervolgen. Aan al diegenen die hier tot nu toe aan hebben meegewerkt, richten wij ons: nu is het tijd om te keren en de kant van de waarheid te kiezen. Maak AUB de juiste keuze.

WERELDWIJD

Ook al focust dit rapport zich op de situatie in de Verenigde Staten, het is van toepassing voor de rest van de wereld. Immers, dezelfde experimentele inentingen met gelijkaardige aantallen sterfgevallen – en vergelijkbare corrupte systemen om deze cijfers te verbergen – worden wereldwijd toegediend. Daarom moedigen we iedereen in de wereld aan dit rapport te delen. Laat dit rapport een alarmbel zijn voor de gehele mensheid.

MINSTENS 5 KEER MEER OVERLIJDENS


CDC-KLOKKENLUIDER ONDERTEKENT BEËDIGDE VERKLARING

Uit de gegevens van VAERS van het Amerikaanse CDC blijkt dat op 17 september 2021 al 726,963 mensen het slachtoffer werden van bijwerkingen, waaronder beroertes, hartfalen, bloedklonters, hersenaandoeningen, stuiptrekkingen, epilepsie, ontstekingsverschijnselen in de hersenen & de wervelkolom, levensbedreigende allergische reacties, auto-immuunziekten, artritis, miskramen, onvruchtbaarheid, snel optreden van spierzwakte, doofheid, blindheid, narcolepsie en kataplexie. Naast dit astronomische aantal slachtoffers met ernstige bijwerkingen, rapporteert de CDC ook dat 15,386 mensen overleden als gevolg van de experimentele inentingen. Echter, een expert op het vlak van gezondheidsfraude bij de CDC, Jane Doe genaamd, deed hier onderzoek naar en kwam tot de schokkende ontdekking dat het aantal overlijdens minstens vijf keer hoger lag dan wat de CDC toegaf. In feite gaf deze klokkenluider in haar eerste meldingen aan Dr. Peter McCullough, professor in de geneeskunde, aan dat het aantal overlijdens tienmaal hoger lag. De CDC-expert gezondheidsfraudeonderzoek tekende een verklaring waarin zij haar bevindingen bevestigde. Ze koos haar bewoordingen erg zorgvuldig ‘…ondergerapporteerd met een voorzichtige factor van minstens vijf, maar oorspronkelijk maakte zij bekend dat de factor ook wel tien zou kunnen zijn. Hier een uittreksel uit haar verklaring: 1

‘Tijdens de laatste 25 haar heb ik meer dan 100 verschillende opsporingsalgoritmen voor
gezondheidsfraude ontwikkeld. … Toen het COVID-19-vaccin duidelijk geassocieerd kon
worden met overlijdens en schade bij patiënten, voelde ik dat dit onderzocht moest worden. Het is mijn professionele inschatting dat VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), hoewel uiterst nuttig, een onderrapportering weergeeft met een voorzichtige factor van minstens 5. … en ik heb vastgesteld dat de overlijdens die plaatsvinden binnen 3 dagen na vaccinatie hoger liggen dan de cijfers gerapporteerd in VAERS met een factor van minstens 5.’

Volgens de expert gezondheidsfraudeonderzoek van de CDC bedraagt het aantal overlijdens door vaccinatie in de VS niet 15.386 maar ergens tussen 80.000 en 160.000.

Uit de cijfers van de CDC blijkt ook duidelijk een onderrapportering van andere bijwerkingen, zoals ernstige allergische reacties (anafylaxie). Het Informed Consent Action Network (ICAN) meldde dat een studie aantoonde hoe het reële aantal gevallen van anafylaxie 50 tot 120 keer hoger ligt dan beweerd door de CDC.2,3 Meer nog, een privéonderzoeker nam de VAERS-database onder de loep en zocht naar specifieke case-ID’s. Hij ontdekte ontelbare voorbeelden van oorspronkelijke
overlijdensregistraties die gewist werden en, in sommige gevallen, vermeld werden als gevallen met mildere bijwerkingen. Hij stelt:

‘Wat de analyse ons op dit moment vertelt, is dat er zo’n 150.000 overlijdens ontbreken die daar waren maar nu niet langer meer te vinden zijn. De vraag luidt dan, zijn het allemaal overlijdens?’ 4

Hoe crimineel de CDC wel is, werd ook enkele jaren geleden onthuld, toen onderzoekers de link tussen vaccins en autisme onderzochten. Zij kwamen tot de vaststelling dat er inderdaad een rechtstreekse link is. Maar wat deed de CDC? Alle onderzoekers verzamelden zich, en in het midden van de kamer werd een grote prullenbak geplaatst. Alle documenten die het verband tussen autisme en vaccinaties aantoonden werden erin gegooid. Zo werden alle bewijsmiddelen vernietigd. Vervolgens werd een zogenaamd ‘wetenschappelijk’ artikel gepubliceerd in Pediatric, stellende dat vaccinaties geen autisme veroorzaken. Echter, een toonaangevende wetenschapper binnen de CDC, William Thompson, legde dit misdrijf bloot. Hij gaf in het openbaar toe:

‘Ik was betrokken bij de misleiding van miljoenen mensen over de mogelijke negatieve neveneffecten van vaccins. We hebben gelogen over de wetenschappelijke bevindingen.’ 5

Het slechtste voorbeeld van criminele methodologie dat gebruikt wordt om vaccinsterfte te verbergen, is het feit dat de CDC een persoon tot en met twee weken na de tweede dosis niet als gevaccineerd beschouwt. Dit betekent dat elkeen die tijdens de vele weken vóór of de twee weken na de tweede injectie overlijdt, geregistreerd wordt als een niet-gevaccineerde dode. Op die manier kunnen zij het overgrote deel van de vaccinatieoverlijdens negeren. Dit is dé methode die wereldwijd toegepast wordt om de ontelbare gevallen van vaccinsterfte te maskeren. 6,7

300.000 BIJWERKINGEN


MODERNA VERBERGT HONDERDDUIZENDEN RAPPORTEN

Een klokkenluider van Moderna maakte een screenshot van een interne bedrijfsnota met de
vermelding “Vertrouwelijk – Enkel voor interne verdeling”, waaruit bleek dat er 300.000 bijwerkingen gerapporteerd waren in slechts drie maanden tijd:

‘Dit liet het team toe om nagenoeg 300.000 meldingen van bijwerkingen en 30.000 vragen naar medische informatie in een tijdspanne van drie maanden te verwerken om de globale lancering van hun COVID-19-vaccin te ondersteunen.’ 8

50.000 MEDICARE DOOD NA VACCIN


VACCINSTERFTE IN DE VS GERAAMD OP 250.000

Een klokkenluider binnen de Centers for Medicare & Medicaid Service (CMS) onthulde aan advocaat Thomas Renz hoe 48.465 mensen stierven kort nadat zij de injectie toegediend kregen. Hij benadrukte dat deze overlijdensaantallen betrekking hebben op 18% van de Amerikaanse bevolking. 9

Als we dit cijfer toepassen voor de ganse Amerikaanse bevolking, komen we aan een sterftecijfer van ± 250.000. Er spelen natuurlijk ook nog andere factoren zoals de leeftijd van de Medicare-patiënten en de jongeren. We kunnen dit cijfer dus niet simpelweg extrapoleren naar de ganse Amerikaanse bevolking. We zien echter wel duidelijk dat er iets uiterst ernstig aan de gang is.

MINDER DAN 1% WORDT GERAPPORTEERD


HET REËLE AANTAL IS 100 X HOGER

Al deze gegevens wijzen er al duidelijk op dat de cijfers met betrekking tot de bijwerkingen en overlijdens een veelvoud zijn van wat aan de bevolking verteld wordt. De situatie is echter nog veel erger dan wat we ons kunnen voorstellen. Het fameuze Lazarus-rapport van Harvard Pilgrim Health Care Inc. van 2009 onthulde dat algemeen slechts 1% van alle vaccinbijwerkingen daadwerkelijk gerapporteerd wordt: 10

‘Bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins komen vaak voor maar zijn ondergerapporteerd. Hoewel 25% van de ambulante patiënten een bijwerking ervaart, wordt minder dan 0,3% van alle bijwerkingen en 1-13% van ernstige neveneffecten gemeld aan de Food and Drug Administration (FDA). Zo ook wordt minder dan 1% van vaccinatiebijwerkingen gemeld.’

REDENEN VOOR ONDERRAPPORTERING


DE BEVOLKING WORDT FOUT GEÏNFORMEERD

De reden waarom minder dan 1% van de bijwerkingen wordt gemeld, is in de eerste plaats omdat de meerderheid van de bevolking niet weet dat er een rapporteringssysteem voor vaccinletsels bestaat. Ten tweede, heeft de farmaceutische industrie tijdens de laatste decennia een onophoudelijke mediaoorlog gevoerd tegen alle medische experts die probeerden de bevolking te informeren over de gevaren van vaccins. Een daarbij gebruikte strategie is het gebruik van scheldnamen en het negatieve label ‘anti-vaxxer’ om wetenschappers, dokters en verpleegsters die de verwoestende werking van vaccins kenbaar willen maken te schande te brengen en te beschuldigen. Mede door deze criminele campagne van agressieve onderdrukking van gegevens met betrekking tot bijwerkingen, blijft de meerderheid van de bevolking in het ongewisse over de schade die vaccins kunnen aanrichten.

De wijdverspreide propaganda die door de vaccinbedrijven gevoerd wordt, gebruikmakend van overheidsinstellingen als voornaamste carrousel, hebben gedurende decennia aan de mensheid verteld dat bijwerkingen slechts heel zelden voorkomen. Wanneer gevaccineerden bijgevolg last hebben van ernstige bijwerkingen, komt het niet bij hen op dat dit wel eens te wijten zou kunnen zijn aan vorige vaccinaties, en maken zij er ook geen melding van.

Tijdens de wereldcrisis waar we ons nu in bevinden, werden de aanvallen op medische experts die waarschuwen voor vaccins nog naar een hoger niveau getild. Medische experts krijgen helemaal geen platform meer op sociale media, hun websites krijgen een lagere rating van Google, ganse YouTubekanalen worden gewist, velen verliezen hun job, en in sommige landen worden ze zelfs gearresteerd om toch maar elke vorm van waarheid over de experimentele covidinjecties de kop in te drukken.

Meerdere landen labelen wetenschappers die de waarheid durven spreken over de vaccins
zelfs als ‘binnenlandse terroristen’. Het is duidelijk dat door het criminele vaccinkartel alle
middelen moeten worden ingezet om te verbergen wat er aan de gang is met deze vaccins.

Bijgevolg zijn talrijke medische professionals nu bang om bijwerkingen te melden, wat op zich leidt tot de onderrapportering. Bovendien is de wetenschappelijke informatie die waarschuwt voor deze gevaarlijke biologische agentia en het aantal medische deskundigen die de mensheid waarschuwen zo overweldigend en zo goed als alomtegenwoordig – de agressieve pogingen om hen het zwijgen op te leggen ten spijt – dat het voor een medisch specialist vrijwel onmogelijk is om niet te weten welk risico hij loopt door het niet-geteste DNA-wijzigende vaccin toe te dienen, zonder zelfs zijn patiënten te informeren over wat er juist geïnjecteerd wordt in hun lichaam. Als hun patiënten dan sterven of levenslang gehandicapt blijven, zijn ze natuurlijk bang om verantwoordelijk gehouden te worden, en
dat is dan weer een reden om de bijwerkingen niet te melden.

Ten laatste: veel medische professionals ontvangen financiële aanmoedigingspremies om de vaccins te promoten. In het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, ontvangen verpleegsters 10₤ per naald die zij in een kind droppen. Ook dat is voor hen weer een reden om de bijwerkingen niet te rapporteren.

250.000 COMMENTAREN OVER VACCINS


FACEBOOK ONTHULT TSUNAMI VAN NEVENWERKINGEN

Een lokale ABC News-zender postte op Facebook een verzoek om verhalen over ongevaccineerde geliefden die gestorven waren te delen. De bedoeling was er een nieuwsitem van te maken. Maar dat draaide totaal onverwacht helemaal anders uit. Op vijf dagen tijd hadden 250.000 mensen wel opmerkingen gepost, maar niet over hun ongevaccineerde geliefden. In alle opmerkingen ging het over gevaccineerde geliefden die kort na de prik overleden of voor het leven gehandicapt werden. De 250.000 opmerkingen onthullen een schokkende overlijdensgolf onder de bevolking, en het hartverscheurende lijden dat de injecties veroorzaken. De post was intussen al 200.000 keer gedeeld,
en de teller gaat nog steeds door… 11

TRANSCRIPTIE VAN FACEBOOK POST EN REACTIES:

‘Heeft u een geliefde ongevaccineerde verloren, nadat de vaccins beschikbaar werden voor iedereen? Als u bereid bent het verhaal van uw familie te delen, neem dan contact op met ons. We overwegen hier een nieuwsuitzending aan te wijden.’

Adam Lee Marcus
Ik ken mensen die een heel pijnlijke dood gestorven zijn na het vaccin. Willen jullie de verhalen?

Cindi. D. Markham
Mijn nonkel en neef stierven aan het vaccin! De schoonzoon van mijn tante stierf eraan en 3 vrienden ook.

Andrea Ashton
Mijn nonkel kreeg een beroerte door bloedklonters en complicaties dagen na het tweede vaccin. Zouden jullie een verhalen kunnen maken over al deze reacties?

Katie Jeroudi
Een vriendin van een van mijn ouders kreeg een hartstilstand nagenoeg onmiddellijk na de tweede dosis. Ze kon niet meer gered worden. Ik ken ook iemand die een van haar ledematen verloor door bloedklonters/bloedcirculatieproblemen na volledige vaccinatie. Hm. Aan de commentaren te zien, zou u het onderwerp van uw nieuwsitem misschien kunnen veranderen.

Pamela Witte
Yes, aub aub aub, schrijf een verhaal over al diegenen die overleden zijn aan het vaccin, meer dan iedereen ooit zal weten want niemand zal de waarheid kennen.

Carmen Marie
Nee, wij waren allemaal OK, maar ik verloor bijna iemand van mijn gevaccineerde familieleden!

Lani Rose
De klasvriendin van mijn zoon verloor haar moeder door hartcomplicaties na vaccinatie.

Liz Lemery Joy
Zullen jullie ook verhalen schrijven over mensen die covid overleefden en antilichamen hebben? Zullen jullie ook verhalen schrijven over de duizenden die slopende bijwerkingen ondervinden? Benieuwd of jullie als journalisten en media evenwichtig kunnen zijn of NIET – Ik gok op NEE.

Julie-Wilson Fogle
Verloor mijn mama 10 dagen na de tweede Pfizer-shot. De dag erna al kon ze niet meer slikken of normaal spreken… werd gehospitaliseerd en werd eigenlijk nooit meer “wakker”. Werd na 5 dagen ziekenhuis naar huis gestuurd voor verdere verzorging en stierf 2 dagen later.

Noelle O’Foster
Mijn vader kreeg een hartstilstand na tweede Moderna-dosis.

Angel West
Ik verloor een familielid aan het vaccin. Kreeg eerst het vaccin, dan covid, en overleed in het ziekenhuis! Ze wist dat ze reageerde op de shot en voelde zich erna niet lekker. Haar
echtgenoot bracht haar naar het ziekenhuis en mocht haar daarna nooit meer zien, noch hij
noch haar dochters. Zij was een gezonde 54-jarige vrouw. Dit gebeurde in Abbotsford Hospital, BC.

De Ann Burk
Ik vind het verschrikkelijk voor ons allemaal. Na het tweede Pfizer-vaccin voelt mijn man zich miserabel. Hij was een korte tijd dood maar kon gereanimeerd worden. Naast meerdere opnames op de spoedafdeling met kleine beroertes, wees de laatste CT-scan op een legioen dat in zijn brein groeide en hij kreeg het advies om geen wagen te besturen. Het is letterlijk alsof er steeds nieuwe symptomen verschijnen, en al onze financiën gaan naar artsenbezoeken, specialisten en testen. Niemand maar dan ook niemand DURFT de gegevens te registreren als vaccinreactie. Dus ja. Er is een enorm vertrouwensprobleem met dit virus en het is een vaccin.

Gina Coscarart
Liz Lemery Joy
Ik kreeg een beroerte na het tweede vaccin en de dokters kunnen het niet melden. Moet je nagaan.

Lees in de laatste opmerking hoe de vrouw stelt dat iedereen in het ziekenhuis bang is om dit als een vaccinreactie te melden, en een andere persoon die zegt dat ‘de dokters het niet
kunnen melden’.

Dat is het bewijs van wat ik eerder uitlegde: de meeste medische professionals zijn ofwel te bang om bijwerkingen te melden, ofwel zijn ze doodeenvoudig corrupt. Dit zorgt er natuurlijk voor dat de echte toedracht van vaccinletsels voor de wereld verborgen gehouden wordt. De meer dan 250.000 opmerkingen tonen aan dat van zodra mensen een manier vinden om hun lijden veroorzaakt door het vaccin kunnen melden, er een tsunami op gang komt …

VACCINDODEN: SAMENVATTING


HET IS VEEL ERGER DAN WE DENKEN

 • VAERS publiceerde 726.963 bijwerkingen, waarvan 15.386 doden per 17 september 2021
 • De CDC-fraude-expert zegt dat het aantal overlijdens vijf tot tien keer hoger is
 • Een klokkenluider van de Centers for Medicare & Medicaid Service (CMS) legde bloot hoe bijna 50.000 mensen stierven aan de injecties. Zij vertegenwoordigen slechts 20% van de bevolking
 • 150.000 meldingen werden verworpen of verwijderd door het VAERS-systeem
 • Het reële aantal gevallen van anafylaxie is 50 tot 120 keer hoger dan vooropgesteld door de CDC
 • Iemand die sterft binnen twee weken na de tweede injectie, wordt niet beschouwd als
  vaccindode, wat betekent dat de meerderheid van de vroege overlijdens wordt genegeerd
  Moderna ontving meer dan 300.000 meldingen van bijwerkingen in slechts drie maanden tijd
 • Het Lazarus-rapport toont aan dat slechts 1% van de bijwerkingen gemeld wordt door de burger
 • De meerderheid van de bevolking is zich niet bewust van het bestaan van systemen waar de bijwerkingen van het vaccin gemeld kunnen worden
 • Agressieve censuur en propaganda deden de burgers geloven dat bijwerkingen van vaccins zeldzaam zijn waardoor zij niet geloven dat hun gezondheidsproblemen voortvloeien uit injecties die zij in het verleden kregen
 • Het vernederen en verwijten van medische professionals die zich tegen de vaccins uitspreken, zorgt ervoor dat velen in de medische gemeenschap nalaten om bijwerkingen te rapporteren
 • De vrees om aansprakelijk gesteld te worden na toediening van een injectie die patiënten doodt of invalide maakt, zorgt er ook nog eens voor dat medische professionals het niet rapporteren
 • De aanvaarding van financiële premies om covidvaccins te promoten en toe te dienen, zorgt ervoor dat medisch personeel geen bijwerkingen rapporteert
 • De vaccinfabrikanten die enkel op winst uit zijn, hebben alle reden om niet te rapporteren hoe hun niet-geteste experimentele producten levens verwoesten
 • Meer dan 200.000 Facebookers vermelden overlijdens en ernstige letsels na vaccinatie

EXPERTS WAARSCHUWEN MENSHEID


VOORAANSTAANDE WETENSCHAPPERS GEVEN ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN

Deze alarmerende cijfers leiden ertoe dat experts van wereldniveau, zoals de Nobelprijswinnaar voor Geneeskunde, Dr. Luc Montagnier, vandaag waarschuwen voor het grootste risico ooit in degeschiedenis van de mensheid op wereldwijde genocide.
12 Zelfs de uitvinder van de mRNAtechnologie, Dr. Robert Malone, waarschuwt voor deze vaccins die zijn technologie gebruiken. 13,14 De situatie is dermate ernstig dat de gewezen vicepresident van Pfizer en hoofdwetenschapper Dr. Mike Yeadon naar voren trad om de mensheid te waarschuwen voor deze uiterst gevaarlijke injecties. Een van zijn meest gekende video’s draagt de titel ‘A Final Warning’ (Een laatste waarschuwing). 15 Ook een ander wereldvermaard wetenschapper, Geert Vanden Bossche, gewezen hoofd van het Bureau voor Vaccinontwikkeling in Duitsland, en Hoofdwetenschapper bij Univac, riskeert naam en carrière door zich dapper uit te spreken tegen de toediening van de covidinjecties. De vaccinontwikkelaar waarschuwt dat de injecties schadelijk kunnen zijn voor de immuniteit van de gevaccineerden die kwetsbaar worden voor elke nieuwe variant. 16,17 Overlevenden van de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog schreven een brief naar het Europees Geneesmiddelenagentschap met de vraag om de vaccinaties te stoppen omdat zij die beschouwen als de nieuwe holocaust. 18

VACCINATIEOVERLIJDENS WERELDWIJD


HETZELFDE DOET ZICH WERELDWIJD VOOR

De situatie die we beschreven in de Verenigde Staten illustreert de verwoesting die de injecties aanrichten en hoe corrupte gezondheidsinstanties en vaccinfabrikanten de overgrote meerderheid van de bijwerkingen verbergen. Hierna zullen we het kort hebben over enkele andere landen om aan te tonen dat de Verenigde Staten niet alleen staan.

EUROPESE UNIE

In de Europese Unie (bestaande uit 27 van de 50 Europese landen) geven rapporten van
EudraVigilance officieel aan dat op 18 augustus 2021 ongeveer 22.000 mensen overleden waren en dat 2 miljoen mensen te kampen hadden met zware neveneffecten, waarvan 50% ernstig. 19, 20 Wat zijn ernstige letsels?

‘Wordt geclassificeerd als ‘ernstig’ als het beantwoordt aan een medisch verschijnsel dat tot de dood leidt, levensbedreigend is, ziekenhuisopname vereist, leidt tot een andere medische aandoening, een verlenging van een ziekenhuisverblijf vereist, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of onbekwaamheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking betreft.’

In Nederland, een van de kleinste landen in de Europese Unie, ontwikkelde een extraparlementair onderzoekscomité een platform waar burgers bijwerkingen van vaccins kunnen melden. Het is geen overheidsinitiatief en het kreeg al helemaal geen aandacht in de media. De meerderheid van de Nederlandse bevolking blijft bijgevolg in het ongewisse over het bestaan van dit platform. En toch, ondanks de beperkte invloed, ontving het privé-initiatief al melding van 1.600 overlijdens en 1.200 gevallen van gezondheidsschade, waarbij burgers vaak permanent invalide werden. 21

VERENIGD KONINKRIJK

Kort vóór de lancering van de nationale vaccinatiecampagne, publiceerde het MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) het volgende verzoek:

‘Het MHRA is dringend op zoek naar een Artificiële Intelligentie(AI)-softwaretool om het
verwachte hoge volume van bijwerkingen van het COVID-19-vaccin (Adverse Drug Reaction (ADRs)) te verwerken en erop toe te zien dat geen enkel detail van de ADR-reacties verloren gaat.’ 22

De Britse overheid publiceerde een rapport over de eerste reeks van bijwerkingen, waaronder blindheid, beroertes, miskramen, hartfalen, verlammingsverschijnselen, auto-immuunziekten, en meer. Kort na de eerste vaccinatiegolf werden meer dan 100.000 bijwerkingen gemeld, waarvan 1.260 gevallen van gezichtsverlies (met inbegrip van volledige blindheid). Het eerste deel van het rapport prijst de vaccins aan als dé manier om burgers te beschermen tegen COVID-19, en gaat daarna verder met het aantonen van de ongelooflijke schade die de vaccins aanrichten. De hypocrisie is verbijsterend. 23, 24

Nog in het Verenigd Koninkrijk nam het aantal miskramen bij gevaccineerde moeders toe met 366% in slechts zes weken. 25 Bovendien onthulde het British Office for National Statistics per ongeluk dat tijdens het eerste halfjaar van 2021 30.305 mensen gestorven waren binnen 21 dagen na vaccinatie. 26 En een Britse wetenschapper met 35 jaar ervaring maakte een grondige analyse van het British Yellow Card-rapporteersysteem en kwam tot de bevinding dat het onbetrouwbaar was.27

‘We kunnen besluiten dat het Yellow Card-rapporteersysteem beperkte informatie verschaft die nuttigkan zijn voor het alarmeren van de Britse bevolking voor mogelijke bijwerkingen van de COVID-19-vaccins. Echter, het initiële concept van het systeem dat zuiver descriptief is eerder dan een experimentele onderneming, betekent dat het de echte problemen die van essentieel belang zijn voor de Britse bevolking niet kan aanpakken. Deze problemen betreffen het mogelijk causaal verband tussen vaccinatie met PF- en AZ-vaccins en ernstige bijwerkingen zoals overlijden en zo ja, wat is de omvang van deze bijwerkingen.’

ISRAËL

Het Israeli Peoples Committee, een team van dokters, advocaten, criminologen, epidemiologen en academische onderzoekers, is vastberaden om onderzoek te verrichten en de waarheid bloot te leggen ten voordele van de bevolking. Ook al is het een relatief onbekend team, ze ontvingen toch 3.754 meldingen, waarvan meer dan 480 overlijdens per 5 augustus 2021. 28 Het IPC stelt dat deze cijfers slechts 2-3% van de reëel voorkomende gevallen bij de bevolking weerspiegelen, wat betekent dat het aantal dodelijke slachtoffers zich in Israël situeert rond 48.000 en bijwerkingen rond 375.400.
Nog in Israël blijkt uit statistieken van Worldometers.info een enorme stijging van het aantal overlijdens toen de vaccinaties begonnen. Vóór de vaccinaties van start gingen, waren er amper nog coviddoden in Israël. Eens men met de vaccinaties begon, steeg het aantal overlijdens van 1-3 tot 75- 100 gevallen per dag!

Een andere Israëlische website die vaccinletsels meldt is Seethetruth.club/covid-19-vaccinevictims. Op de website vindt men ontelbare getuigenissen van mensen die ernstige schade leden door het vaccin. In de Verenigde Staten toont een gelijkaardige website genaamd 1000covidstories.com een steeds groeiend aantal video’s van mensen die overleden of met ernstige letsels door de covidinjecties te kampen kregen. En dan is er ook nog de website TheCovidWorld.com met persoonlijke verhalen over mensen die stierven na vaccinatie. We moeten begrijpen dat het nooit eerder in de geschiedenis voorkwam dat duizenden mensen hun lijdensweg na een vaccin deelden. De reden waarom mensen dit nu wel doen is omdat hun klachten helemaal niet overeenstemmen met wat de criminele ‘gezondheidsinstanties’ vertellen: hoofdpijn, duizeligheid, en griepachtige symptomen.’ De klachten zijn uiterst ernstig en vaak dragen mensen levenslang de nefaste gevolgen.
Eigenlijk zijn de letsels dermate ernstig dat mensen over de gehele wereld naar voren treden om de mensheid te waarschuwen.

BRAZILIË

In Brazilië bedraagt het officiële dodencijfer 32.000 over een periode van 5 maanden. Het rapport werd gepubliceerd op uol.com.br, een website die volgens SimilarWeb ongeveer hetzelfde aantal pageviews telt als CNN.com. Niettegenstaande het hoge aantal overlijdens na vaccinatie, stelt het rapport dat ‘Vaccinatie de beste manier blijft om de ziekte onder controle te brengen.’ 29

WETENSCHAP BEWIJST VACCINSCHADE


BEROERTES, HARTAANVALLEN , KANKER , …

Een studie uitgevoerd door de Universiteit van San Francisco, of nog, het Salk Institute, toont aan dat de vaccins het menselijk lichaam omtoveren in een spikeproteïnefabriek waarbij triljoenen spikeeiwitten geproduceerd worden die bloedklonters vormen met als resultaat beroertes en hartaanvallen. 30 Een andere studie bevestigt hoe de vaccins dodelijke bloedklonters kunnen veroorzaken die op hun beurt leiden tot hartaanvallen en beroertes. 31,32 De New England Journal of Medicine toont aan hoe de vaccins hartontstekingen veroorzaken.33 Ook publiceerde hetzelfde blad een studie over een dramatische stijging van het aantal miskramen. 34 Meerdere studies leveren het
bewijs van antilichaamafhankelijke versterking. 35,36,37 Ook onvruchtbaarheid en een daling van het aantal spermatozoïden werden bevestigd. 38,39 En ten slotte, toonde nog een andere studie aan dat de injecties kanker veroorzaken. 40 En dit zijn slechts enkele voorbeelden …

VRIJGESTELD VAN AANSPRAKELIJKHEID


GEEN ENKELE VACCINFABRIKANT IS VERANTWOORDELIJK

In de vorige decennia werden in vele landen in de wereld officiële overheidscontracten ondertekend die elke vaccinfabrikant 100% bescherming bieden tegen elke vorm van aansprakelijkheid. Het maakt niet uit hoeveel schade hun producten aanrichten, niemand kan zich tegen hen keren. Daarbovenop zal geen enkele gezondheidsverzekering ooit de kosten die voortvloeien uit vaccinschade dekken. Gevaccineerden die in de problemen komen, zullen nooit kunnen rekenen op enige terugbetaling. En toch … diezelfde overheden verplichten deze dodelijke vaccins en eisen dat u gevaccineerd bent om te kunnen shoppen, reizen, samenkomen en zelfs om te genieten van bancaire dienstverlening.

WERKEN DE INJECTIES WEL?


GEZONDHEIDSAMBTENAREN ZEGGEN DAT ZE NIET EFFICIËNT ZIJN

De wereldbefaamde vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche MVD, PhD waarschuwt dat deze vaccins het immuunsysteem vernietigen, en dat de gevaccineerden dus kwetsbaar zijn voor elke nieuwe variant van de ziekte. 41 Hij zegt verder:

‘Massavaccinatiecampagnes tijdens een pandemie van hoogbesmettelijke varianten kunnen de virale transmissie niet onder controle houden. In plaats van bij te dragen tot de opbouw van groepsimmuniteit, vertragen zij deze natuurlijke opbouw juist op dramatische wijze. Dit is de reden waarom de lopende universele vaccinatiecampagnes zonder enige twijfel vernietigend zijn voor de gezondheid van alle bevolkingen in de wereld.’ 42

De Nobelprijswinnaar voor Geneeskunde Dr. Luc Montagnier alarmeert dat deze vaccins gevaarlijke nieuwe varianten voortbrengen. 43 En in Israël tonen statistieken duidelijk een dramatische stijging van het aantal coviddoden sinds de vaccinatie van start ging (zie eerder in dit rapport). De Israëlische eerste minister Naftali Bennet zegt zelfs dat de mensen die het grootste gevaar lopen diegenen zijn die twee doses van het vaccin kregen … 44

Op de Seychellen werden amper coviddoden geteld. Echter, eens ze de bevolking begonnen te vaccineren, steeg het aantal overlijdens met een factor 100.

In Australië mocht een jong koppel gedurende acht dagen zijn pasgeboren baby niet bezoeken ook al waren ze beiden volledig gevaccineerd. De hoofdgezondheidsambtenaar van Australië, Dr. Jeannette Young, verklaarde deze onmenselijke situatie als volgt: 45

  Steeds meer berichten van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen bij kinderen na COVID-19 vaccinatie

‘Het is omdat je niet gevaccineerd bent en besmet kan raken. Dat is de reden waarom we de ouders niet konden toelaten bij hun baby.’

Anthony Fauci verklaarde ook kristalhelder: ‘De CDC overweegt om het masker te verplichten voor de gevaccineerden’, 46 ‘gevaccineerden testen vaker positief voor covid, en daarom zullen ze maskers moeten blijven dragen’, 47 ‘de gevaccineerden moeten nog steeds maaltijden in restaurants vermijden’, 48 en de gevaccineerden zijn zowel drager van de Delta-variant als de ongevaccineerden’. 49 Dus volgens Fauci doen de vaccins niets. Maar hij dringt er wel op aan deze nutteloze injecties verplicht te maken voor reizen.
50 Prime Minister Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk verklaarde identiek hetzelfde in het openbaar: 51

‘Kan ik nu mijn vrienden en familie binnenshuis ontmoeten als ze gevaccineerd zijn? Ik ben
bang dat het antwoord negatief is, want we hebben dat stadium nog niet bereikt, we bevinden ons nog steeds in de situatie waar we vrienden en familie buitenshuis kunnen ontmoeten, mits inachtneming van de regel van zes, of twee huishoudens. En zelfs als uw vrienden en familieleden gevaccineerd zijn, dan nog bieden vaccins geen 100% bescherming en daarom moeten we voorzichtig zijn.’

Een onderzoeksartikel in ‘Trends in Internal Medicine’ van de hand van Dr. J. Bar Classen MD, draagt de titel: 52

‘Uit cruciaal klinisch onderzoek dat aan een grondige wetenschappelijk analyse onderworpen werd blijkt dat de Amerikaanse COVID-19-vaccins meer kwaad dan goed doen, “Veroorzaken allen ernstige ziekteverschijnselen”’

Zelfs de CDC moest toegeven dat de injecties geen bescherming bieden tegen de Delta- en
toekomstige varianten, en dat alle covidmaatregelen bijgevolg moesten blijven gelden.
53 En toch blijven ze erop aandringen dat iedereen gevaccineerd wordt. De hoofdgezondheidsambtenaar van New South Wales (Australië) zei dat we in de toekomst moesten leren leven met een constante cyclus van covidboostershots. 54 Moderna’s hoofd van de medische afdeling, Dr. Tal Zaks, zei dat de vaccins ons normale leven niet zouden terugbrengen. 55 Dit werd ook bevestigd door Tedros Adhanom, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, die als volgt sprak: 56

‘Een vaccin op zich zal de pandemie niet stoppen. We moeten verder waakzaam blijven,
mensen moeten nog steeds getest en geïsoleerd worden en zorg krijgen. Contactopsporing
blijft nodig en quarantaine blijft van kracht. Gemeenschappen zullen moeten blijven
inspanningen doen.’

Een studie in The Lancet toonde aan dat de Delta-variant vrij overgedragen wordt onder
gevaccineerden. 57 Dit werd bevestigd door een studie die aantoonde hoe in juli 2021, na meerdere evenementen met veel publiek in een stad in de provincie Barnstable, Massachusetts, 469 COVID-19-gevallen geïdentificeerd werden onder inwoners van Massachusetts die naar die stad afgereisd waren in de periode van 3–17 juli; 346 (74%) onder hen waren volledig gevaccineerd. 58

WEZEN MET TENTAKELS


LEVEND ORGANISME IN DE VACCINS

Dr. Carrie Madej onderzocht vaccinstalen van Moderna en Johnson & Johnson onder een microscoop met een vergrotingsfactor 400. Wat zij daarbij ontdekte, was schokkend …

In BEIDE vaccins vond zij een levend organisme met tentakels. Dat organisme beweegt in het rond, tilt zichzelf omhoog, en lijkt zelfs zelfbewust. 68A

Alleen al bij het zicht en de gedachte dat deze vreemde octopusachtige creaturen bij miljoenen kinderen wereldwijd geïnjecteerd worden, maakte Dr. Madej intens verdrietig. Maar dat is nog niet alles, zij vond ook meerdere stukken grafeen en zelfassemblerende nanodeeltjes. Deze nanodeeltjes trokken elkaar aan en vormden meer complexe structuren.

ZELF-ASSEMBLERENDE NANOBOTS


WAT WORDT ER IN HET GEHEIM IN JE LICHAAM GEBOUWD

Hetzelfde werd onthuld door Dr. Zandre Botha uit Zuid-Afrika. Zij bestudeerde vaccinflesjes met verschillende methoden, en wat zij vond is gewoon te bizar voor woorden. Net als Dr. Carrie Madej zag zij complexe zelfassemblerende nanobots. Kijk naar de volgende microfoto’s… 69C

Wat voor duivelse agenda wordt er in het geheim uitgevoerd, door dit soort zelf-assemblerende nanobots in de lichamen van miljoenen mensen te injecteren? En waarom maken zoveel nieuwsagentschappen en zogenaamde factcheckers overuren om deze onweerlegbare bevindingen te ontkennen? Wat is werkelijk het doel van deze injecties, die de hele mensheid zo met geweld worden opgedrongen? En waarom werken alle regeringen wereldwijd mee aan dit plan? Er zit duidelijk een snode agenda achter het heimelijk injecteren van dit soort nanotechnologie in de mensheid.

GEVAARLIJKE GIFSTOFFEN


GRAFEEN WIJZIGT HET ELEKTROMAGNETISCHE VELD

De wereldbefaamde biofysicus Andreas Kalcker kwam tot de ontdekking dat de vaccins grote hoeveelheden grafeenoxide bevatten (tot 95%). Hij waarschuwde dat grafeenoxide geïnjecteerd in het menselijk lichaam het elektromagnetisch veld wijzigt, wat de normale werking van de organen verstoort. 65

‘Wat ons zorgen baart, zijn de neveneffecten ervan. Dit staat niet beschreven in de geneeskunde, maar wel in mijn domein, de biofysica. Wat gebeurt er? Het lichaam doet een beroep op zijn elektromoleculaire eigenschappen om te functioneren. Het hart klopt omdat er een magnetisch veld is dat vervolgens de elektriciteit genereert om, onder meer, te pompen. Grafeen wijzigt ons elektromagnetisch veld helemaal, en dat is nog nooit eerder gebeurd. Wat wij zien is iets ‘in vivo’ met dramatische effecten. Wij hebben veel video’s bekeken van mensen die doodgaan na vaccinatie.Mensen krijgen spasmen. Deze spasmen hebben, bijvoorbeeld, heel specifieke frequenties die hetzelfde zijn in alle types van spasmen.

Deze spasmen geven aan dat de menselijke elektromagnetische velden verstoord zijn.

De aanwezigheid van grafeenoxide en andere toxische stoffen zoals aluminium, LNP capsiden, PEG en parasieten in de vaccins werd ook bevestigd door Dr. Robert Young.66,67 En ook de Scientist’s Clubbracht een rapport uit met microfotografisch bewijs van nanodeeltjes in de vaccins.

‘Belangrijke ontdekkingen over wat in de CoV-2-19-vaccins zit volgens het oorspronkelijk onderzoek van Dr. Robert Young en zijn wetenschappelijk team, door middel van elektronen, pHase, donker veld, licht veld en andere microscopische types, bevestigden wat ook de La Quinta Columna-onderzoekers vaststelden – toxische nanometallische inhoud met magneticotoxische, cytotoxische en genotoxische effecten, alsook geïdentificeerde levensbedreigende parasieten. En ook Hongjie Dai en zijn collega’s van de Stanford University ontdekten in 2008 grafeenoxide.’ 68

DRAMATISCHE WIJZIGINGEN IN HET BLOED


ONDERZOEK WIJST OP WIJZIGINGEN IN HET BLOED

Dr. Robert Young ontdekte ook hoe het bloed van gevaccineerde personen ingrijpend wijzigt na vaccinatie met het mRNA-vaccin. Onderstaand beeld toont normale gezonde rode bloedcellen die dezelfde kleur, dezelfde vorm en dezelfde grootte hebben. 69A

De tweede microfoto genomen onder fasecontrastmicroscopie toont levend bloed 24 uur na toediening van het mRNA-vaccin dat nu gekristalliseerde rode bloedcellen bevat. Ze worden Heinzlichamen genoemd, i.e. biologische transformaties van rode en witte bloedcellen, grote symplasten van grafeenoxidekristallen in het midden en orotinezuurkristallen helemaal rechtsboven.

Duitse onderzoekers ontdekten dat de inhoud van de vaccindoses kristallen gingen vormen nadat ze onder een lamp geplaatst werden die opgewarmd werd tot 30º Celcius (85º F). De foto hieronder geeft dit duidelijk weer. 69B

PERMANENT GEWIJZIGD DNA


HET MENSELIJKE GENOOM WORDT GEWIJZIGD

Dr. Carrie Madej bestudeert al twintig jaar lang vaccins en transhumanisme. In haar documentaire ‘The Battle For Humanity’ (De strijd voor de mensheid), gemaakt door Stop World Control, waarschuwde zij dat deze injecties het menselijke DNA permanent konden wijzigingen, met mogelijk desastreuze gevolgen. Factcheckers van over heel de wereld – al te vaak betaald door de vaccinindustrie – bestempelden haar stelling onmiddellijk als fake news. Facebook maakte er onmiddellijk een beleid van om alle stemmen die waarschuwden voor deze menselijk genoom wijzigende gentherapie, te censureren. Tot … een medewerker van Facebook een interne zoomvergadering met Facebook CEO Mark Zuckerberg, waarin hij zijn personeel vertelde dat de injecties inderdaad het menselijke DNA wijzigen, opnam en uitbracht! Hij zei letterlijk:

‘We kennen de langetermijnbijwerkingen helemaal niet van het rechtstreeks inbrengen van
gewijzigd menselijk DNA en RNA in het DNA en RNA van een individu, dus in feite de
mogelijkheid om die antilichamen aan te maken en of dat nadien andere mutaties of andere risico’s veroorzaakt.’ 63

EEN GEPATENTEERDE TRANSHUMAN


NIET LANGER MEER MENS MET MENSENRECHTEN

Dr. Chinda Brandolino is een Latijns-Amerikaans arts die zich uitliet over het feit dat eens het menselijk genoom gewijzigd is, die persoon niet langer beschouwd kan worden als een echt menselijk wezen. Dat individu is dan een transhumaan wezen dat bijgevolg zijn mensenrechten verliest. Bovendien legt zij uit dat het gewijzigde DNA en RNA gepatenteerd kan worden waardoor de gemodificeerde persoon ook nog eens eigendom wordt van de patenthouder. De implicaties van dit alles is meer dan alarmerend. 64

TRANSHUMANE BABY


ZWARTE OGEN & VERSNELDE VEROUDERING

Wetenschappers in Zuid-Amerika onderzoeken een vreemd fenomeen: sommige pasgeboren baby’s van gevaccineerde ouders in Mexico hebben zwarte ogen, terwijl pasgeborenen normaal lichtgekleurde ogen hebben. Er blijkt ook dat deze baby’s te snel verouderen vermits ze op de leeftijd van slechts drie maanden al kunnen staan en zelfs stappen. 63A Zijn deze baby’s, geboren uit ouders wier DNA gewijzigd werd door gentherapie, voorbeelden van transhumanisme? De onderzoekers zijn voorzichtig bij het maken van vroegtijdige aannames maar zullen dit verder onderzoeken. 63B

VERSCHILLENDE DOSERINGEN


WAAROM GAAN SOMMIGE MENSEN DOOD EN ANDEREN NIET?

Waarom gaan sommigen mensen na vaccinatie dood of blijven sommigen gehandicapt voor het leven terwijl anderen het gewoon goed doen? Dr. Jane Ruby legt uit dat niet alle vaccins dezelfde doses bevatten. 68B ClinicalTrials.gov toont aan dat er verschillende fases zijn in het vaccinexperiment, met verschillende doseringen van het mRNA dat toegediend wordt aan verschillende mensen. Een nietgekend percentage van de injecties zijn zelfs placebo’s!

Dit betekent dat sommige mensen een onschuldige substantie geïnjecteerd krijgen, terwijl
anderen een vaccin krijgen met 5, 10, 20, of 30 microgram mRNA. Dr. Ruby waarschuwt dat sommige ampullen van de boostershot wel 100 tot zelfs 250 microgram mRNA bevatten. Dit verklaart waarom sommige gevaccineerden geen last blijken te ondervinden
terwijl anderen doodvallen na vaccinatie. Het is zoals Russische roulette: niemand weet wat in zijn of haar lichaam geïnjecteerd wordt. Er is geen geïnformeerde toestemming. Wanneer mensen echter de booster nemen, zullen ze meerdere doseringen krijgen. Waar eerdere injecties dan onschuldig bleken te zijn, kan de volgende dodelijk worden.

FRAUDE MET COVIDOVERLIJDENS


WERELDWIJD FRAUDE MET OPGEBLAZEN CIJFERS

Het excuus voor het vermoorden van miljoenen mensen met deze vaccins is dat men wil vermijden dat mensen sterven aan het coronavirus. In werkelijkheid, echter, is het zogezegde aantal coviddoden de grootste leugen ooit in de geschiedenis. Wereldwijd werd duidelijk dat meer dan 95% van alle covidoverlijdens een andere oorsprong hadden. De Italiaanse politicus Vittorio Sgarbi riep het uit in de Italiaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers: 69

‘Laat ons van deze kamer niet de leugenkamer maken. Lieg niet! Vertel de waarheid. Zeg niet dat er 25.000 doden zijn. Dat is niet waar. Gebruik geen doden voor retoriek en terrorisme. Cijfers van het Hoger Gezondheidsinstituut zeggen dat 96,3% stierf aan andere ziekten.’

Een magazine in België, De Tijd, schreef hoe de overheid beweerde dat drieduizend bejaarden gestorven waren aan COVID-19. Vanwege dat cijfer werd het ganse land in lockdown geplaatst. Echter, onderzoek toonde aan dat slechts 3% van de overleden bejaarden getest werden. Niet 3.000 maar slechts 90 van hen zou covid gehad kunnen hebben. 70

Terwijl het vermeende aantal coviddoden door het dak ging, toonden statistieken in meerdere landen dat er ineens geen griepdoden meer te bespeuren waren. In de VS alleen werden er jaarlijks bijna 40 miljoen gevallen van griep geteld, maar sinds covid toesloeg zakte dat aantal tot onder 2.000. Waar gingen al die tientallen miljoenen grieppatiënten heen? Ze worden nu allemaal geregistreerd als covidpatiënten.

Een Duits forensisch wetsdokter, Prof. Dr. Klaus Püschel, onderzocht bij het begin van de pandemie in Hamburg meer dan 140 coronaslachtoffers. Op de Duitse televisie zei hij dat de hysterie rond het coronavirus enorm overdreven werd. Alle dodelijke slachtoffers hadden onderliggende aandoeningen en zouden in ieder geval snel gestorven zijn, met of zonder virus. Püschel voegde eraan toe dat er helemaal geen ‘killervirus’ is. Gezonde mensen hoeven zich geen zorgen te maken, zegt hij. De wetsdokter voorspelde ook dat corona zelfs geen piek zou veroorzaken in de jaarlijkse mortaliteit, en die voorspelling bleek later te kloppen. 71

Medische professionals over gans de wereld getuigden dat zij onder druk werden gezet door hun oversten om alle patiënten te registreren als covidpatiënten en elk overlijden, ongeacht de oorzaak, te registreren als covidoverlijden. Het Internet werd overstelpt met duizenden getuigenissen van mensen die boos waren omdat ze na raadpleging in het dokterskabinet of het ziekenhuis omwille van problemen die niets met covid te maken hadden, toch – tot hun grote verbazing – geregistreerd werden als covidpatiënten. 72

Dr. Elke de Klerk, oprichter van Artsen voor Waarheid in Nederland, getuigde dat zij clandestiene boodschappen ontving in de dossiers van terminaal zieke patiënten, met de vraag om deze patiënten te registeren als coviddoden. 73 Project Veritas contacteerde verschillende begrafenisondernemers in New York, die allen getuigden hoe elke overledene geregistreerd was als covidslachtoffer, terwijl iedereen goed wist dat dat niet zo was. 74 Scott Jensen, senator in Minnesota en praktiserend arts, onthulde op Fox News dat ziekenhuizen in de VS enorme financiële vergoedingen ontvangen als ze de patiënten registreren als covidpatiënten. Voor elke persoon die als coviddode wordt geregistreerd, ontvangen zij 39.000 USD. Deze praktijk werd bevestigd door medische professionals van over heel de wereld. 75 Charlie Chester, technisch directeur bij CNN, werd stiekem gefilmd door een undercoverjournalist van Project Veritas terwijl hij toegaf dat CNN de dodencijfers opblies ‘want angst verkoopt’’. 76

Er werd een zoommeeting van Afrikaanse verantwoordelijken gelekt waarin zij bespraken hoe ze de covidcijfers konden opvoeren om de lockdowns in stand te houden. 77

National File bracht een opname uit van een Zoom conference call tussen artsen en een marketingdirecteur van Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, een groep van 20 ziekenhuizen, klinieken en kantoren die patiënten behandelen in North Carolina en South Carolina. Mary Rudyk, arts, vertelt daarin aan Marketingdirecteur Carolyn Fisher en een andere ziekenhuismedewerker dat zij wil dat ziekenhuizen ‘meer angstaanjagend worden’ voor de bevolking door het aantal covidpatiënten op te blazen, en door de valse boodschap te verspreiden dat ‘als ze zich niet laten vaccineren, ze zullen sterven.’ 78

New York was het epicentrum van de COVID-19-pandemie. In hartje New York bevindt zich het bekende Elmhurst-ziekenhuis waar zogezegd meer mensen stierven door het virus dan eender waar ter wereld. Het was het epicentrum binnen het epicentrum van de pandemie. Een ervaren verpleegster uit Florida, Erin Olszewski, besloot om naar ginder te vertrekken om te helpen bij de crisis. Wat ze in het wereldbefaamde ziekenhuis aantrof, was gewoon horror; ze besloot om met een verborgen camera te filmen hoe het eraan toeging.

Patiënten die herhaaldelijk negatief testten voor COVID-19 werden nog steeds geregistreerd als ‘bevestigde COVID-19’-gevallen. Ze werden met een beademingstoestel in een covidzaal behandeld… waar ze overleden.

In een onthullende documentaire van Journeyman Pictures, vertelt deze verpleegster over de misdaden die ze maar blijft zien in Elmhurst. Zij laat op haar Smartphone zien hoe een patiënt tweemaal negatief testte voor COVID-19 … en toch als ‘bevestigd COVID-19-patiënt’ geregistreerd werd. Zij legt uit dat dit de hele tijd zo gaat in Elmhurst: bedrog en moord met als resultaat hoge COVID-19-sterftecijfers die dan door de media uitgebazuind worden. 79

BEGRAFENISONDERNEMER SPREEKT VRIJUIT


EEN ONDERNEMER GETUIGE VAN MISDADEN DOOR DE OVERHEID

Een veelzeggende ooggetuigenis komt van de Britse begrafenisondernemer John O’Looney. 80 Tien jaar lang maakte hij deel uit van een van de grootste begrafenisondernemingen in het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte samen met de BBC om de pandemie te documenteren en ook met een staatsfunctionaris voor de pandemie. Hij staat in verbinding met 45 andere begrafenisondernemers en heeft dus een klare kijk op wat er gaande is. Wat hij uit de doeken doet, is schokkend. Om te beginnen getuigt hij dat noch hijzelf noch enig andere begrafenisondernemer tijdens de zogenaamde pandemie een stijging van de overlijdens heeft gezien. In maart 2020, echter, werd John plots elke nacht, drie weken lang, opgeroepen door verzorgingsinstellingen in het bijzonder. Alle overledenen daar werden als covid gelabeld. Hij heeft er nooit een dokter gezien en ook nooit een covidtest. Tezelfdertijd steeg de aankoop van Midazolam met 1.000%. Een verpleegster vertelde hem hoe zij opgelegd werden om dodelijke hoeveelheden toe te dienen aan de bejaarden om ze massaal te doden. Die hoge overlijdenscijfers werden dan gebruikt om het narratief van een ‘covidpandemie’ te versterken.

Hij werd ook benaderd door een pandemieambtenaar van de overheid die hem vertelde dat elk overlijden als covidoverlijden moest gelabeld worden. Mensen die omkwamen in een autoongeval, een hartaanval kregen, kankerpatiënten, het maakte niet uit hoe zij stierven, allemaal moesten ze gelabeld worden als covidslachtoffers.

John zegt dat eens de overheid van start ging met de massavaccinaties van de Britse bevolking, het dodenaantal omhoogschoot. ‘Als begrafenisondernemer sinds vijftien jaar heb ik dit nooit eerder meegemaakt. En het begon allemaal van zodra de naalden in hun armen gestoken werden. Ik heb zulke overlijdenscijfers nooit meer gezien. Het was ronduit verschrikkelijk. Deze waren pandemiecijfers, maar enkel nadat de vaccinatie begon, nooit eerder ervaard.’ John legt uit dat de meeste vaccindoden gelabeld werden als coviddoden.

Tenslotte onthult John dat diverse artsen en wetenschappers uit de NHS (Brits overheidsorgaan voor gezondheid, vergelijkbaar met RIVM) hem persoonlijk benaderd hebben. Ze vertelden hem dat binnen de NHS algemeen bekend is dat de zogenaamde Delta variant in feite niets anders is dan vaccinatieschade. Hij waarschuwt ervoor dat het massaal injecteren van kinderen, een golf sterfgevallen en zware gezondheidsschade bij de jeugd zal veroorzaken. Dat zal echter bestempeld worden als een zoveelste variant, waarvoor opnieuw de vaccins als antwoord opgedrongen zullen worden.

‘Elke begrafenisondernemer die iets of wat eerlijk is, zal u vertellen dat al diegenen die rond ons overlijden het vaccin kregen. Er is geen covidpandemie en ik ben daar het levende bewijs van. Alles is zo opgezet opdat u het vaccin zou nemen. In mijn netwerk van begrafenisondernemers is niet één enkel kind gestorven aan covid. Er is dus geen enkele reden of wat dan ook om de kinderen met die gentherapie te injecteren. We hebben het hier over een ontvolkingsagenda. Het zijn de vaccins die de mensen doden, en ik zie dat als begrafenisondernemer met eigen ogen.’

John verklaart dat alle begrafenisondernemers met wie hij contact heeft, hem persoonlijk gezegd hebben dat ze hetzelfde zien als hij. Ze zijn echter doodsbang om er iets over te zeggen. John is zich zelf ten volle bewust van het gevaar dat hijzelf loopt.

‘Als de overheid niet aarzelt om duizenden onschuldige mensen in koelen bloede te vermoorden, dan zullen ze ook niet aarzelen om mij het zwijgen op te leggen. Ik besef dat mijn dagen geteld zijn. Maar als ik mezelf niet opoffer, wie zal het dan wel doen? Uw familie is net zo belangrijk als die van mij. Iemand moet de moed hebben om te durven spreken.’

SAMENVATTING COVID FRAUDE


ONGEKEND WERELDWIJD BEDROG

 • Gezondheidswerkers worden betaald en onder druk gezet om alle patiënten
  als covidpatiënten te registreren
 • De honderden miljoenen gevallen van de griep die jaarlijks voorkomen zijn nu allemaal covid
 • Een Duits forensisch wetsdokter onderzocht 140 coronadoden en stelde vast dat zij allemaal door andere oorzaken stierven en dat er helemaal geen killervirus is
 • Dokters ontvangen verborgen boodschappen met de vraag om stervende patiënten te
  registreren als coviddoden
 • Een netwerk van 20 ziekenhuizen werd betrapt op het opblazen van covidcijfers om angst te creëren
 • Talloze mensen wereldwijd zijn woedend omdat ze onjuist als covidpatiënt werden geregistreerd
 • Begrafenisondernemers geven toe dat ze heel de tijd vervalste covidregistraties zien
 • De technisch directeur van CNN, Chester, biecht op dat de covidcijfers opgeblazen worden
  omdat ‘angst verkoopt’
 • Een Afrikaanse overheidsambtenaar bespreekt in een zoommeeting hoe covidcijfers
  opgeschroefd kunnen worden om lockdowns te handhaven
 • Italiaans politicus Vittorio is woedend omdat de Kamer liegt: slechts een klein percentage stierf aan covid!
 • Een begrafenisondernemer is getuige van de moord op duizenden bejaarden, enkel om zogezegde coviddoden te kunnen tellen
 • Hij en talrijke andere begrafenisondernemers werden door de Britse overheid opgedragen
  om elke dode als coviddode te bestempelen
 • Eens de vaccinaties begonnen, zagen deze begrafenisondernemers een nooit geziene explosie van overlijdens

Veel meer voorbeelden van hoe de pandemie georkestreerd werd, vindt men in het Volledige Rapport op StopWorldControl.com/nl/rapport

ENKEL DE GEVACCINEERDEN STIERVEN


TIJDENS DE SPAANSE GRIEP STIERVEN ENKEL DE GAVACCINEERDEN

In 1918 stierf naar verluidt een desastreus aantal van 50-100 miljoen mensen als gevolg van de ‘Spaanse griep’. Een ooggetuige van wat er toen plaatsvond was medisch wetenschapper Eleanor McBean, PhD, N.D. In een boek beschreef ze haar persoonlijke ervaringen over wat er echt gaande was. 81,82 Zij legde uit dat er niet echt een griep was, maar dat massaal vaccinaties aan de bevolking opgedrongen werden die griepachtige symptomen veroorzaakten, een gastheer voor meerdere ziektes en sterfgevallen op grote schaal.

Zij kende niet één ongevaccineerd persoon die gestorven was aan de zogenaamde ‘Spaanse griep’ terwijl alle gevaccineerden hun leven verloren.

‘Ik was in 1918 ter plaatse als waarnemer van de griepepidemie. Alle dokters en burgers die tijdens de Spaanse griep in leven waren, spraken van de meest afschuwelijke ziekte die de wereld ooit hadmeegemaakt. Sterke mannen die de ene dag wel en gezond waren zouden de volgende dag sterven. De ziekte had de karakteristieken van de zwarte dood, tyfus, difterie, longontsteking, waterpokken, verlamming, en al de ziektes waarvoor de bevolking ingeënt was vlak na Wereldoorlog I. Zo goed als de ganse bevolking was ingeënt (‘bezaaid met’) tegen een dozijn of zelfs nog meer ziektes – of toxische serums. Toen al deze door dokters gecreëerde ziektes in één keer uitbraken, werd het tragisch. De
pandemie duurde twee jaar lang. Ze werd in leven gehouden door dokters die nog meer giftige geneesmiddelen toedienden om de symptomen te onderdrukken.

Voor zover ik kon uitmaken, trof de griep enkel de gevaccineerden. Wie de vaccins geweigerd had, kon ontsnappen aan de griep.

Mijn familieleden hadden alle vaccins geweigerd dus wij bleven al die tijd gezond. We hadden geleerd uit de gezondheidslessen van Graham, Trail, Tilden e.a. dat mensen hun lichaam niet konden bezoedelen met vergif zonder ziekten te veroorzaken. Wanneer de griep op haar hoogtepunt was, waren alle winkels, scholen, ondernemingen gesloten – zelfs het ziekenhuis was gesloten want ook de dokters en verpleegsters waren gevaccineerd en ernstig ziek. De straten bleven leeg. Het was net een spookstad. Wij [die helemaal niet gevaccineerd waren] waren klaarblijkelijk de enige familie die de griep niet kregen; omdat er geen dokters waren, trokken mijn ouders van huis tot huis en deden wat ze konden om de zieken te verzorgen. Als er dan toch ziektekiemen, bacteriën, virussen of bacillen
waren die ziekten veroorzaakten, dan hadden die nu vrij spel om mijn ouders aan te vallen terwijl ze dagelijks vele uren in ziekenkamers doorbrachten. Maar zij werden niet ziek en ze brachten ook geen ziektekiemen mee naar huis om ons als kinderen aan te vallen of wat dan ook. Niemand van ons gezin kreeg de griep – zelfs geen verkoudheidje – terwijl het winter was en er een dikke laag sneeuw lag.

Er werd gezegd dat de grieppandemie in 1918 wereldwijd 20.000.000 mensen velde. Maar het waren de dokters die hen vermoordden met hun behandelingen en geneesmiddelen. Dit is een zware beschuldiging maar niettemin de waarheid, oordelend naar het succes van de dokters die geen geneesmiddelen gebruikten in vergelijking met de medische dokters.

Waar de medische dokters en medische ziekenhuizen 33% van hun grieppatiënten verloren, konden niet-medische ziekenhuizen zoals BATTLE CREEK, KELLOGG en MACFADDEN’S HEALTH-RESTORIUM 100% van hun patiënten genezen met waterkuren, baden, darmspoelingen, enz., vasten en bepaalde andere eenvoudige geneesmethoden gevolgd door zorgvuldig uitgewerkte diëten op basis van natuurlijke voedingsstoffen. Een dokter verloor niet één patiënt in acht jaar tijd. De uiterst succesvolle gezondheidsbehandeling van een van die dokters die zonder medicijnen werkten en geen patiënten verloren, staat beschreven in het andere deel van dit boek met als titel ‘VACCINATION CONDEMNED’. Als de medische dokters even ver hadden gestaan als de natuurdokters, dan hadden er nooit 20 miljoen doden gevallen door de medische behandeling tegen de griep.

Er waren zeven keer meer zieken onder de gevaccineerde soldaten dan onder de niet-gevaccineerde bevolking, en de ziektes die ze kregen waren net die waartegen ze ingeënt waren. Een soldaat die in 1912 van overzee teruggekeerd was, vertelde me dat de legerhospitalen vol lagen met gevallen van kinderverlamming en dat hij zich afvroeg waarom volwassen mannen een kinderziekte kregen. Nu weten we dat kinderverlamming een normaal verschijnsel is na vergiftiging door vaccinatie. Diegenen die thuisgebleven waren kregen geen kinderverlamming tot ze na de wereldwijde vaccinatiecampagne van 1918 ingeënt werden.’

‘Zeven mannen vielen na vaccinatie gewoon dood in een dokterskabinet. Aan hun familie werd gemeld dat zij omkwamen tijdens militaire interventies.’

– Eleanor McBean, PhD, N.D.

Haar ooggetuigenis als medisch expert werd later bevestigd door autopsies die uitgevoerd werden. Die autopsies toonden aan dat er inderdaad geen griep geweest was, maar dat al het lijden veroorzaakt werd door willekeurige doseringen van experimentele ‘vaccins tegen bacteriële meningitis’, die tot op vandaag griepachtige symptomen nabootsen. De massale, meervoudige aanvallen met bijkomende vaccins op de immuunsystemen van soldaten en burgers mondden uit in een ‘slagveld’. Wie niet gevaccineerd was, werd niet ziek.

OPLOSSING: VROEGTIJDIGE BEHANDELING


TOONAANGEVENDE WETENSCHAPPERS WETEN HET ANTWOORD

Als de toxische covidvaccins geen oplossing bieden voor COVID-19, hoe kunnen we de mensheid dan redden? Het antwoord is eenvoudig: reeds vanaf het begin van deze wereldwijde gezondheidscrisis riepen vele prominente wetenschappers en medische artsen uit hoe zij duizenden covidpatiënten succesvol genazen met bestaande geneesmiddelen waarvan de veiligheid en de efficiëntie gekend was. Zo bijvoorbeeld de wereldbefaamde Franse professor Didier Raoult, hoofd van een van de grootste onderzoeksteams op het vlak van infectieziekten en microbiologie. Hij is de vaakst geciteerde microbioloog in Europa volgens het ISI en leidde sinds 1998 meer dan 457 buitenlandse wetenschappers in zijn laboratorium op; in meer dan 1.950 artikels in het ISI of Pubmed wordt naar hem verwezen. Hij wordt wereldwijd beschouwd als de meest vooraanstaande expert op het vlak van infectieziekten. Professor Raoult behandelde zijn covidpatiënten met een medicijn dat al meer dan 60 jaar lang bestaat en opgetekend staat als veilig en efficiënt bij het verslaan van coronavirussen: hydroxychloroquine.

Professor Raoult behandelde meer dan 4.000 patiënten met hydroxychloroquine +
azithromycine en nagenoeg allemaal genazen ze, met uitzondering van een handvol
hoogbejaarden die leden aan allerlei onderliggende ziekten. 83

Zijn ongelooflijk succes inspireerde menig ander medisch arts in de wereld om hetzelfde
geneesmiddel te gebruiken. De Nederlandse Dr. Rob Elens diende al zijn covidpatiënten
hydroxychloroquine toe in combinatie met zink. Al zijn patiënten genazen binnen gemiddeld vier dagen. Niemand moest naar het ziekenhuis. Samen met meer dan 2.700 andere medische professionals richtte Dr. Elens een brief aan de Nederlandse overheid met de vraag om HCQ op te nemen in het standaardprotocol. Dr. Elens en andere Nederlandse medische artsen ontwikkelden een ‘COVID-19 Self Care’-website, met informatie over hoe COVID-19 vermeden en genezen kon worden door HCQ en zink te gebruiken. 84

  Arts legt in 2 minuten uit waarom zoveel gevaccineerde jonge mensen tijdens sporten sterven

In New York behandelde huisarts Vladimir Zelenko bij het begin van de pandemie meer dan 500 covidpatiënten met hydroxychloroquine + zink + azithromycine. Hij genas ze allemaal, met amper nevenwerkingen en helemaal geen ziekenhuisopnames. 85 Per augustus 2021 hadden Dr. Zelenko en zijn team meer dan 6.000 patiënten met succes behandeld. Hij ontwikkelde een protocol voor de behandeling van COVID-19 dat wereldwijd bekend werd en miljoenen levens redde. Het Zelenkoprotocol wordt, bijvoorbeeld, gebruikt op het online teledoktersplatform https://www.speakwithanmd.com/ en het grote netwerk bestaande uit meer dan 800.000 leden van ‘America’s Frontline Doctors’. 86

Honderden studies bevestigen de efficiëntie van HCQ voor de behandeling van COVID-19 en het voorkomen van ziekenhuisopnames en overlijden. 87, 88, 89

Wetenschappers van wereldformaat Dr. Pierre Kory en Dr. Peter McCullough zijn de meest gepubliceerde medische experts in hun vakgebied. Beide dokters en hun teams hebben met succes tienduizenden covidpatiënten behandeld met o.a. Ivermectine. Dr. Kory en zijn team van medische experts bestudeerden alle medische literatuur van de laatste negen maanden en kwamen tot de vaststelling dat Ivermectine een wondermiddel blijkt te zijn voor de doeltreffende preventie en behandeling van COVID-19.

63 peer-reviewed studies bevestigen de doeltreffendheid van Ivermectine voor de behandeling van COVID-19. 79

Biofysicus Andreas Kalcker gebruikte chloordioxide om het dagelijkse overlijdenscijfer in Bolivia terug te dringen van 100 naar 0. Hij werd gevraagd om militairen, politiemensen en politici te behandelen in meerdere Latijns-Amerikaanse landen. Zijn wereldwijd netwerk COMUSAV.com bestaat uit duizenden artsen, academici, wetenschappers, en advocaten die deze doeltreffende behandeling promoten. 93, 94, 95

Informatie over vroegtijdige covidbehandeling vindt men op de volgende websites:
www.Zelfzorgcovid19.nl
www.CovidPatientGuide.com
www.C19Protocols.com
www.TheCovidRemedy.com
www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence
www.StopWorldControl.com/cures

ONDERDRUKKING VAN BEHANDELINGEN


WERELDWIJD WORDEN ARTSEN VERVOLGD

Met meerdere mogelijkheden voor een succesvolle behandeling van COVID-19, kan men zich de vraag stellen waarom het vaccin zo nodig opgedrongen moet worden? En waarom is de meerderheid van de bevolking zich zelfs niet bewust van het bestaan van de beschikbare behandelingen? Het antwoord is schokkend en toont eens te meer aan wat er in de wereld gaande is …

Wereldwijd viel artsen die met succes covidpatiënten behandelden het ondenkbare te beurt: zij werden geïntimideerd en moesten verplicht door de overheid hun praktijk sluiten.

‘America’s Frontline Doctors’ informeerde de wereld over de veilige en efficiënte covidbehandelingen tijdens hun eerste ‘White Coat Summit’ in 2020. De uitzending werd in een paar uur tijd door meer dan twintig miljoen mensen bekeken. Maar dan werden ze over de ganse lijn gecensureerd: Facebook, Youtube, Twitter, en zelfs hun website werd neergehaald door Squarespace. Dr. David Brownstein uit Michigan, een vooraanstaand holistische dokter, had met succes meer dan 120 covidpatiënten behandeld, maar zijn medische blog werd volledig verwijderd. Dr. Rob Elens die in Nederland al zijn
covidpatiënten met succes behandelde werd door de overheid bedreigd en zou zijn licentie verliezen als hij zijn patiënten verder zou behandelen. Dr. Joseph Mercola, wereldwijd een vooraanstaande stem in de wereld van de gezonde levensstijl, publiceerde informatie over hoe covid te behandelen.Hij werd gedwongen de inhoud ervan te verwijderen nadat Google hem al geband had. Professor Raoult, een van de meest gerespecteerde wetenschappers in de wereld, werd op Internet afgemaakt. Dr. Zelenko die met succes meer dan 6.000 patiënten behandelde, waaronder twee presidenten en de Israëlische minister van Gezondheid, werd eveneens op het Internet afgemaakt.

Biofysicus Andreas Kalcker werd van alle platformen van de grootste sociale media verwijderd. Zijn boek werd bij Amazon weggehaald en zijn wetenschappelijke account op ResearchGate werd zelfs gewist.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van artsen en wetenschappers die met succes covidpatiënten behandelden en massaal tegenstand ondervonden. Nog nooit in de geschiedenis werd internationaal samengespannen om een doeltreffend en veilig geneesmiddel verborgen te houden voor een gansewereldbevolking. Mensen worden niet verondersteld te genezen van covid want de bevolking moet in angst leven en het dodelijke vaccin aanvaarden.
Het bewijs dat artsen gecensureerd worden vindt men op: StopWorldControl.com/nl/rapport

ULTIEME MINDCONTROLE


CHILEENSE PRESIDENT ONTHULT DUIVELS PLAN

We weten het wel, het doel van criminelen is om hun macht en rijkdom steeds te vergroten. Ze zijn nooit tevreden en hunkeren altijd maar naar meer. Uiteindelijk willen ze ‘god’ spelen over de hele wereld, met de ganse bevolking als slaaf. Om hun macht nog verder uit te breiden, hebben ze nog één ding nodig: de blinde gehoorzaamheid van de massa. Enkel een totaal onwetende en uiterst gehoorzame bevolking zal hun plannen volgen. Dat is de reden waarom ze alle mainstream nieuwskanalen in de wereld gekocht hebben, net als de onderwijssector, de gezondheidssector, overheidsinstellingen, enz. Zo kunnen ze op alle gebieden hun brainwashpropaganda verspreiden tot in alle hoeken van de wereld. Maar ook daar stopt het niet, want ze weten dat niet iedereen alles
gelooft wat ze op televisie vertellen. Daarvoor hebben ze hun plan om 100% controle te verwerven over het bewustzijn van de gehele mensheid nog verder ontwikkeld. Recent werd hun agenda luidop en duidelijk uiteenzet door de Chileense president Sebastián Piñera. In het openbaar sprak hij de ganse natie onomwonden toe:

‘Hoor eens wat de wereldleiders in deze gemeenschap lanceren. Het betreft de mogelijkheid dat machines uw gedachten kunnen lezen en zelfs gedachten inbrengen, gevoelens inbrengen. 5G is een enorme sprong vooruit.

Het is een kosmische sprong, een Copernicaanse sprong, want in werkelijkheid is de 5G-technologie nog een veel grotere verschuiving in onze levens dan alle vorige technologieën die we tot nog toe gekend hebben. Het biedt de mogelijkheid aan machines om uw gedachten te lezen en zelfs gedachten en gevoelens in te brengen. Dit is niet zomaar een verandering in onze manier van leven, het is de transformatie van ons leven. 5G in het huidige zenuwstelsel van onze maatschappij, zonder meer. Het dient voor de modernisering van onze staat, een verandering die elk huis in ons land treft.’ 96

Door eerst onze mond te snoeren door middel van agressieve censuur, onze stem af te pakken door middel van verkiezingsfraude, ons geld af te pakken door steeds hogere belastingen, zullen ze nu onze gedachten en gevoelens kidnappen door middel van 5G. Dat wordt het hoogtepunt van hun tirannie want dan kunnen zij de door hen gewenste gedachten en gevoelens opleggen aan de ganse wereld zodat niemand nog maar kan afwijken van hun narratief. Is dat de reden waarom Klaus Schwab met zo veel vertrouwen in zijn promotiefilmpjes de nabije toekomst beschrijft? :

‘Je zal niets meer bezitten, geen privacy meer hebben maar je zal gelukkig zijn.’ 97

Zou het kunnen dat hij verwijst naar een kunstmatig opgewekte staat van vals geluk? Wat heeft dit te maken met dit vaccinatierapport? Het zou wel eens meer kunnen zijn dan waar we ons nu bewust van zijn. Om 5G in staat te stellen de gedachten en gevoelens van de bevolking te beïnvloeden, is er nog een ander element nodig: nanodeeltjes in de hersenen van de bevolking die de 5G-signalen kunnen ontvangen en doorsturen.

Nu blijkt dat de substantie die het meest efficiënt is voor de communicatie met 5G identiek
dezelfde substantie is die we massaal terugvinden in de covidinjecties: grafeenoxide. 98, 99

Er bestaat niet één substantie op aarde die beter communiceert met 5G dan grafeenoxide 100, en geen enkele andere bestaande substantie kent een betere penetratie in de menselijke hersenen en kan menselijke gedachten en gevoelens beter manipuleren dan grafeenoxide. Een bedrijf dat van grafeen gebruikt maakt om het menselijk brein te manipuleren voor medische doeleinden is IN BRAIN Neuro Electronics. Op hun website staat te lezen:

‘We gebruiken grafeen, het dunste materiaal door de mens gekend, om de nieuwe generatie van neurale interfaces te creëren die de hersenen van patiënten kunnen herstellen.’

Het bedrijf beschrijft zijn technologie als zijnde in staat om het brein van een individu te kunnen ‘lezen’, specifieke neurologische patronen te ontdekken en bijgevolg de neurologische werking van het individu te controleren met de bedoeling de breinfunctie te wijzigen. 101 Het blijkt dat de intentie van INBRAIN zich beperkt tot het helpen van mensen met neurologische afwijkingen, maar de reden waarom ik hen vermeld is om te illustreren hoe grafeen inderdaad de ideale substantie is om het menselijk brein te beïnvloeden. En nogmaals, het werkt beter met 5G dan welke andere materie ook.

De aanwezigheid van grafeenoxide in de covidvaccins is daarom zeer verontrustend, zeker wanneer we de agenda van de wereldleiders kennen, zoals beschreven door de Chileense president:

‘5G biedt de mogelijkheid dat machines onze gedachten kunnen lezen en zelfs gedachten en gevoelens kunnen inbrengen.’

Een ander element waar we het moeten over hebben is de openbare agenda van de globalisten om de mensheid te beëindigen en een wereld van cyborgs te scheppen. Dit staat duidelijk uitgelegd in het boek van Klaus Schwab ‘The Fourth Industrial Revolution’ (De vierde Industriële Revolutie). Hij is er sterk van overtuigd dat de mens één moet worden met machines die volledig verbonden zijn met de cloud, en die door kunstmatige intelligentie geobserveerd en gecontroleerd kunnen worden. Dat is waarom hij zegt dat niemand nog privacy zal kennen maar toch ‘gelukkig’ zal zijn. De manier waarop

Schwab de bedrieglijke vaardigheden onder de knie heeft door slim gekozen bewoordingen te gebruiken om zijn echte intenties te verbergen, blijkt op het einde van zijn boek:
‘Uiteindelijk draait het allemaal om mensen en waarden. We moeten een toekomst uitwerken die voor ieder van ons werkt door het individu op de eerste plaats te zetten en hem te versterken. In zijn meest pessimistische, ontmenselijkte vorm, heeft de Vierde Industriële Revolutie inderdaad het potentieel om de mensheid te ‘robotiseren’ en ons dus te scheiden van ons hart en onze ziel. Maar als aanvulling op de beste eigenschappen van de menselijke natuur – creativiteit, empathie, leiderschap – kan het de mensheid ook tillen naar een nieuw collectief en moreel bewustzijn met een gevoel van gemeenschappelijke bestemming als basis. Het is ieders verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de laatste optie wint.’ 102

Wat hij hier zegt is dat de mens niet in een robot mag veranderen. Inderdaad! Daarna, evenwel, besluit hij welke optie moet overwinnen: ‘de mensheid tillen naar een nieuw collectief en moreel bewustzijn’. Wat betekent dat? Het betekent exact wat hij zegt: elk individu moet hetzelfde denken en voelen, we zullen allemaal hetzelfde ‘collectieve bewustzijn’ delen.

Dit betekent dus algehele manipulatie van het brein van de gehele mensheid. Iedereen zal
onderworpen worden aan het narratief dat de wereldleiders voorschrijven, of: de mensheid zal een nieuw ‘collectief bewustzijn’ hebben.

Google, Facebook, of Twitter zullen niet langer stemmen het zwijgen hoeven op te leggen want de Vierde Industriële Revolutie zal ervoor zorgen dat de mensheid ‘naar eenzelfde manier van denken getild wordt’. Dat is het ultieme doel van deze criminelen. De hypocrisie van Schwab is schaamteloos als hij net zegt dat dit juist niet zou moeten gebeuren. Dit is mensen veranderen in robotten die niet langer voor zichzelf kunnen denken maar verplicht zullen worden om ‘allemaal hetzelfde te denken’. Hun agenda is kristalhelder: de mens moet verbonden worden met kunstmatige intelligentie, die iedereen zal dicteren wat ze moeten denken of voelen. De sleutel hiertoe is de bevolking in te enten met
nanotechnologie, waardoor elk individu in feite een wandelende antenne wordt die allerlei types van signalen kan ontvangen en doorsturen. Zou dat de reden kunnen zijn waarom ze eindeloze vaccins aan de mensheid willen opdringen? Kunnen ze op die manier de aanwezigheid van grafeenoxide en andere nanotechnologie in het lichaam van een individu continu verhogen waardoor ze beetje bij beetje naar het transhumanistische tijdperk gevoerd worden? Als dat niet exact was wat het World Economic Forum de laatste decennia promoot en wat in hun recente artikels, boeken en video’s uitgelegd wordt, dan zou ik het gevoel hebben dat dit het scenario van een slechte film is. Maar het is geen film. Dit is de toekomstige realiteit van de mensheid die deze psychopaten bekokstoven.

NIEUWE WERELDORDE


AUSTRALIË VERBERGT NIET LANGER WAT ER AAN DE HAND IS

Het tirannieke systeem van wereldwijde onderdrukking, ofwel de Nieuwe Wereldorde, werd
decennialang als complottheorie bestempeld. Maar nu blijkt dat meer is dan een theorie. In Australië verhullen gezondheidsfunctionarissen hun agenda zelfs niet meer. Ze noemen hun covidtirannie nu ‘De Nieuwe Wereldorde’. Dit zijn de woorden van het Hoofd Gezondheidszorg van New South Wales, Kerry Gai Chant, tijdens een openbare uitzending:

‘We zullen zien hoe contactopsporing eruitziet in de Nieuwe Wereldorde. Ja, het zullen pubs en lubs en nog andere dingen zijn als we een positieve case hebben.’ 103

Brad Hazard, de Australische minister van Gezondheid, zei als volgt:

‘Dit is nu eenmaal zoals het is. Wij moeten aanvaarden dat dit de Nieuwe Wereldorde is’.
104

Een Australische journalist kondigde nieuwe beperkingen aan met deze woorden:
‘Ook wordt de Nieuwe Wereldorde van kracht vandaag om middernacht, nieuwe beperkingen voor meerdere handelszaken.’ 105

Nog een andere Australische zender verwoordde het als volgt:

‘De Nieuwe Wereldorde, ons leger zal worden ingezet, ze zullen samenwerken met de
politiediensten om samen de harde nieuwe quarantainewetten in het land af te dwingen.’ 106

De dag dat de nieuwe beperkingen van kracht werden, zei de verslaggever nog: 107

‘Vandaag is de eerste dag van de Nieuwe Wereldorde. Ontmoetingen in openlucht worden
beperkt tot twee personen. Sporten is toegestaan maar niet verder dan een straal van 10 km van uw woning.’

Wat wordt als excuus gebruikt voor deze onmenselijke tirannie? 14 vermoedelijke covidoverlijdens tijdens de eerste zes maanden van 2021! En dat terwijl in Australië in 2017 meer dan 4.000 mensen stierven aan de griep en longontsteking. 108

GEEN THEORIE MAAR GESCHIEDENIS


IS DE MENSELIJKE GESCHIEDENIS EEN COMPLOTTHEORIE

Als we de geschiedenis kennen, begrijpen we dat er altijd machtsgeile gekken geweest zijn wier enige wens erin bestond over de ganse wereld te regeren. Denk daarbij o.a. aan de Chinese, de Perzische, de Griekse, de Romeinse, de Spaanse wereldrijken. De honger naar werelddominantie is zo oud als de wereld zelf. Dat is ook waarom het me altijd verbaast dat mensen lachend reageren als ik het over deze historische realiteit heb. Zelfs de naam van mijn website StopWorldControl.com is voor sommigen lachwekkend. ‘Hahaha, wereldcontrole, dat is een dwaze samenzweringstheorie!’ Dit is alarmerend, want het toont aan hoe ver sommige geesten al verwijderd zijn van de meest basale principes van het menselijk bestaan. Het is amper 80 jaar geleden dat de wereld bedreigd werd door
een andere idioot die de wereld wou domineren, met twee opeenvolgende wereldoorlogen als resultaat. Is dat dan ook een samenzweringstheorie?

Het plan om de ganse wereld te controleren heeft altijd bestaan en werd doorheen het
menselijk bestaan in talloze vormen uitgedrukt.

Een tweede basisrealiteit in de wereld is dat er altijd mensen geweest zijn die zich toewijden aan het kwade. De geschiedenis toont heel duidelijk aan hoeveel groepen van mensen zich in het verleden inlieten met donkere praktijken zoals kinderofferrituelen, het levend verbranden van mensen, het opensnijden van de borstkas om het kloppende hart eruit te halen, enz. Dit was gemeengoed in culturen over de hele wereld aangezien de meeste landen ondergedompeld waren in de aanbidding van demonische entiteiten die zij beschouwden als hun ‘goden’. Indië, Afrika, Azië, Europa, de Verenigde Staten… in alle delen van de wereld waren deze praktijken gekend.

Doorheen de ganse menselijke geschiedenis, tot op vandaag, vonden binnen bepaalde culturen de meest wrede en huiveringwekkende praktijken plaats. Vandaag lijkt de bevolking dermate gehersenspoeld dat wanneer we waarschuwen voor dezelfde
duistere praktijken die nu nog plaatsvinden, zij zulks onmiddellijk gaan ontkennen. Maar als we onze levens willen beschermen, moeten we begrijpen dat dezelfde duistere entiteiten die onze wereld in het verleden teisterden ook vandaag nog ronddwalen. Het zijn deze kwaadaardige individuen die de kern uitmaken van het criminele netwerk dat achter de Nieuwe Wereldorde schuilt.

WIE ZIJN DEZE CRIMINELEN?


MAAK KENNIS MET DE DUISTER FAMILIES DIE DE WERELD BESTUREN

Wie zijn deze criminelen nu eigenlijk? Kennen we hun namen en weten we waar ze rondhangen? Hoe gaan zij tewerk en hoe kunnen we hen stoppen? Een belangrijk deel van het antwoord is terug te vinden in de prachtige documentaire MONOPOLY die men kan bekijken op StopWorldControl.com.

MONOPOLY onthult heel gedetailleerd, met alle bewijzen op het scherm, hoe nagenoeg alles in onze wereld eigendom is van dezelfde mensen. De documentaire toont wie zij zijn en wat hun plannen zijn voor de mensheid. Een must-see voor iedereen!

Aangezien deze superrijke individuen alles bezitten, is het voor hen maar klein bier om de wereld te controleren. Ze bezitten Apple, Facebook, Twitter, Google, Facebook en de rest van Big Tech, alle belangrijke nieuwszenders, de gehele reisindustrie, de volledige voedselindustrie, de banken, de kledingindustrie, enz. Door op strategische wijze alles op te kopen, bezitten zij nu wereldwijd een ongeëvenaard monopolie. Julius Caesar kon er enkel van dromen … Ze bezitten ook de gehele gezondheidsindustrie, wat hen toelaat aan ziekenhuizen wereldwijd op te leggen wat ze moeten doen en wat ze niet moeten doen. Ze hebben wereldwijd hun politieke poppetjes in alle overheidsinstellingen neergezet door middel van verkiezingsfraude, omkoping en chantage. Eens we dit begrijpen, zien we hoe zij deze tirannie over de ganse wereld kunnen uitrollen.

Het zou mij te ver leiden om alle betrokken individuele entiteiten te noemen, maar ik zal er een paar onthullen die de kern van het netwerk uitmaken. In Italië zijn er bijvoorbeeld 13 Italiaanse families of bloedlijnen, de ‘Zwarte Adel’ genoemd. Ik noem ze de maffia op steroïden. Deze families, samen met gelijkaardige dynastieën uit andere regio’s in de wereld, beschouwen zichzelf superieur aan de rest van de mensheid. Ze kijken neer op de gewone burger en zien ons als “kevers”, “vee” en “honden”. Dit is letterlijk hoe ze over u en mij schrijven in hun literatuur.

Zij geloven dat hun bestemming erin bestaat over de mensheid te regeren, en dat wij hun
slaven moeten zijn.

Deze families organiseren zich in een piramidale hiërarchische structuur, waar elkeen binnen die structuur luistert naar de dezelfde poppenmeesters aan de top. De sleutel tot hun macht is geheimhouding, zo kan niemand hen raken. Dat is waarom de echte leiders altijd in de schaduw blijven. De wereldbevolking ziet enkel de marionetten die op het zichtbare wereldtoneel verschijnen, dezelfde gehersenspoelde politici, Hollywoodvedetten, industriële leiders, mediapersoonlijkheden, enz.

Sommige marionetten zoals Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, de Clintons, de Bush family e.a. zijn beter gekend. Ook al zijn zij allemaal steenrijk en machtig, ze zijn onderworpen aan de entiteiten hogerop in de hiërarchie, die er steeds voor zorgen dat ze zelf niet in beeld komen. Geheimhouding is hun sterkte.

Een van hun strategieën is om openbare ‘wereldorganisaties’ op te zetten die als zichtbare platformen gebruikt worden om hun agenda uit te rollen. Een van hen is heel erg belangrijk geworden tijdens deze georganiseerde pandemie, namelijk de Wereldgezondheidsorganisatie, die voor het grootste gedeelte gefinancierd wordt door Bill Gates, een heel belangrijke marionet in dit criminele netwerk.

De WGO dicteert aan de ganse mensheid – denk hierover na! – wat we kunnen of niet kunnen als het op onze gezondheid aankomt. Niemand heeft de WGO verkozen en niemand wil ze in de buurt om dokters, verpleegster en gezondheidswerkers te intimideren en blind te doen gehoorzamen.

De WGO dwingt de ganse wereld om zich zonder enige vraag te stellen te onderwerpen aan hun tirannieke ‘richtlijnen’ die eerder gebaseerd zijn op antiwetenschap dan op de echte
wetenschap.

Zo vertelde de WGO aan heel de wereld dat de PCR-testen ingezet moesten worden voor het opsporen van covidgevallen, terwijl deze test het verschil niet kan maken tussen de verschillende ziektekiemen en tot wel 93% foutpositieve resultaten genereert. Deze foute test wordt ingezet als hét hulpmiddel om heel de wereld ervan te overtuigen dat er een pandemie is. Niet één medisch hulpmiddel in de ganse geschiedenis is ooit zo onbetrouwbaar geweest. En toch wordt dit antiwetenschappelijk protocol opgelegd aan de ganse wereld om de illusie te verspreiden dat er een globale pandemie heerst, die hoofdzakelijk gebaseerd is op foutpositieve tests. De honderden miljoenen zogenaamde
‘covidgevallen’ zijn niets anders dan foutpositieven die vastgesteld werden door totaal onjuiste tests. Het huidige Sars-Cov-2-virus werd nooit geïsoleerd en gezuiverd. Het is bijgevolg onmogelijk om daarop te testen. Het bedrog in deze neemt astronomische proporties aan.

Dit is een voorbeeld van hoe een ‘wereldorganisatie’ ingezet wordt om de agenda uit te rollen die de mensheid zal onderwerpen aan tirannie, en dit alles onder het mom van ‘uw gezondheid beschermen’.

Een gelijkaardige organisatie is de VN (Verenigde Naties) die zichzelf portretteert als de zogezegde ‘vredeshandhaver’ van deze wereld. De agenda van de Verenigde Naties, evenwel, bestaat erin de ganse mensheid te onderwerpen aan één wereldregering. De VN werkt nauw samen met de EU en de NAVO, die al gelijkaardige draaimolens zijn van dezelfde criminele families om de onafhankelijkheid van de natiestaten uit te wissen en één wereldregering op te zetten.

Een andere publieke speler is het World Economic Forum dat opgericht werd door Klaus Schwab. Het World Economic Forum stelt zichzelf voor als denktank voor de rijken en de machtigen van de wereld; zij ‘zoeken naar oplossingen voor de wereldproblemen’. Hun magische term is ‘duurzame ontwikkeling’ waarmee zij beweren een betere toekomst voor de wereld te kunnen verzekeren. Samen met de VN ontwikkelden zij de zogenaamde Agenda21, die volgens hen de ultieme oplossing biedt voor een duurzamere wereld.

In werkelijkheid betekent dit niets minder dan het afnemen van alle rechten, vrijheden en
eigendommen van de ganse wereldbevolking en alles in de handen van de superrijken leggen.

En dan hebben we nog het bankenimperium dat al het geld in de wereld controleert. Hun job bestaat erin een cashloze maatschappij te realiseren waar enkel diegenen die digitaal verbonden zijn met het systeem van controle en slavernij toegang zullen hebben tot financiële middelen. De Nigeriaanse regering is door hen rijkelijk betaald om bankdiensten strikt voor te behouden aan de gevaccineerden, een voorbeeld dat weldra zal opgevolgd worden door andere landen. Een toonaangevende entiteit binnen het bankenimperium is de notoire Rothschild-familie. Zij bezitten de centrale banken in 165
landen en controleren dus de geldstroom in het grootste deel van de wereld. Sinds oudsher heeft deze familie zich gewijd aan de verering van de duisterste van alle krachten. Een andere welgekende familie zijn de Rockefellers. Zij publiceerden in 2010 het ‘Scenario van de toekomst’, waarin de huidige pandemie zorgvuldig in detail beschreven werd met het gewenste doel om een nieuwe wereld van dominantie en controle neer te poten.

Entiteiten zoals het Rockefeller Institute doen zichzelf voor als de beschermers van de
mensheid, maar achter dit humanitair masker schuilt een gruwelijk gezicht dat hunkert naar macht.

Ik had het hiervoor al over de Zwarte Adel in Italië. Hun doeltreffendste strategie bestaat erin zich te verschuilen achter het mooie gelaat van het Christendom. Zij hebben het Vaticaan in Rome opgericht als het ‘centrum van het Romaanse katholicisme’. Achter de monumentale architectuur van de majestueuze kathedralen, gaat een dermate duistere en perverse wereld schuil die voor een normaal mens niet te vatten is. De recente blootstelling van georganiseerd, systematisch kindermisbruik in dit religieuze bastion is nog maar het tipje van een ijsberg die zo diep is dat het de meesten van ons zou traumatiseren indien ze wisten wat er daar allemaal gebeurde. Vergis u niet: er zijn ook goede religieuzen in het Vaticaan die zelf geen benul hebben van wat zich achter de schermen afspeelt.

Alles is één groot poppentheater waarin de meerderheid van de mensen – zelfs de meesten van diegenen die medeplichtig zijn – niet het flauwste benul hebben van wat er zich echt afspeelt en hoe iedereen bespeeld wordt.

Het Vaticaan bevindt zich in Vaticaanstad, een soevereine staat die onafhankelijk is van Italië en waar de Italiaanse wetten niet gelden. Aangezien zij niet onderworpen zijn aan de wetten van een land, zelfs niet aan de wetten van Italië dat zich rondom Vaticaanstad uitstrekt, kunnen zij ongehinderd zo veel misdaden plegen als ze willen. Soortgelijke soevereine staten binnen nationale staten zijn ‘The City of London’ (een onafhankelijke staat in Londen dat niet onderworpen is aan de Britse wetten maar wel de Britse regering controleert), ‘Washington D.C.’ (of het ‘District of Columbia’, dat eveneens een soevereinde staat is in de Verenigde Staten die over de Amerikaanse bevolking regeert). De
criminele families hebben deze onaantastbare ‘staten binnen nationale staten’ opgezet om van daaruit te regeren.

Vaticaanstad is de belangrijkste soevereine staat en het is daar dat de hoogstgeplaatste
poppenmeesters hun zetel hebben.

We kennen allemaal de Witte Paus, een rol die vandaag gespeeld wordt door Paus Francis. Zijn functie bestaat erin wereldwijd de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap te controleren en te sturen naar de Nieuwe Wereldorde. In meerdere openbare toespraken roept hij de gelovigen op om het vaccin te nemen 112, , en verklaart hij de Nieuwe Wereldorde als enige oplossing voor ’s werelds problemen. Hier enkele van zijn verklaringen: 113

‘We kunnen onrecht bestrijden door een nieuwe wereldorde te bouwen… De weg naar de verlossing van de mensheid loopt langs de creatie van een nieuw ontwikkelingsmodel … draag zorg voor de Aarde en maak radicale persoonlijke en politieke keuzes, … zonder een globale visie zal er geen toekomst zijn … we moeten een einde maken aan het kortzichtige nationalisme …’

Naast de Witte Paus is er ook nog de minder gekende Zwarte Paus, die veel meer macht heeft maar achter de schermen werkt. De Zwart Paus, echter, moet ook nog verantwoording afleggen aan iemand die op een nog hogere troon zit: de Grijze Paus. Deze opperste poppenmeester opereert al helemaal in de schaduw, van waaruit hij macht uitoefent over de ganse wereld. Als u wilt begrijpen hoe dit historisch allemaal ontstaan is, moet u wat onderzoek doen naar de duistere spirituele oorsprong van de Jezuïeten. Hier laat ik het bij, althans voor nu, want dit onderwerp zou ons al snel veel te ver leiden.
We moeten begrijpen dat dit crimineel netwerk van nature uiterst spiritueel tewerk gaat, en al diegenen die aan de top zitten, zijn betrokken bij donkere oude spirituele praktijken. Om het bot te zeggen, het zijn satanisten, ook Luciferianen genoemd. Hun strategie bestaat er evenwel in om zich altijd te verschuilen achter prachtige maskers die het tegenovergestelde voorstellen van wat ze zijn.

We zien dat bij Klaus Schwab, die met zijn welbespraakte retoriek de geesten van zijn wereldwijde audiëntie betovert en hen overtuigt dat het nobelste van alles erin bestaat te zorgen dat elke mens op aarde identiek hetzelfde denkt en voelt. ‘De mensheid naar een collectief bewustzijn tillen.’

  De informatieoorlog

De manier waarop hij zijn knettergekke plan voorstelt, is echter zo doortrapt dat de meeste mensen hem na het horen van zijn speech een staande ovatie zouden geven. We zien hetzelfde bij de Witte Paus, die het zo mooi heeft over de zorg voor de armen, over een einde te maken aan onrecht, over de Aarde redden, en over nog vele andere nobele zaken, terwijl hij in feite heel eenvoudig zegt: ‘De hele wereld moet slaaf worden van één wereldregering, waar niemand nog een stem, rechten, vrijheden, bezittingen, een identiteit of privacy heeft.’ Dezelfde hypnose wordt toegepast om de vaccins te verplichten: ‘De wereld wordt geteisterd door een dodelijke ziekte, maar wij hebben een wonderbaarlijke oplossing: levensreddende vaccins. Hoera!’ Dat deze wonderbaarlijke vaccins
levende creaturen met tentakels, zelfassemblerende nanodeeltjes en uiterst giftige substanties bevatten en dat miljoenen sterven aan het vaccin, vergeten we eventjes te vermelden.

Alles draait rond het hypnotiseren van de mensheid door gebruik te maken van verfijnde
vormen van hypocrisie en bedrog.

Nog een andere aanpak van deze criminelen is dat zij zogenaamde geheime genootschappen inrichten om hun verborgen invloed in elk land uit te oefenen. Los van deze volledig verborgen genootschappen, zijn er ook meer openbare culten, zoals de vrijmetselaars. Die cult is een van de beter gekende spirituele organisaties die ingezet worden om invloed uit te oefenen op lokale overheden in nagenoeg elke stad of land. Zij trekken mensen met gezag aan en stellen zich voor als een organisatie die ten dienste staat van de mensheid. Het is pas wanneer leden hogerop de ladder binnen de organisatie van de vrijmetselarij klimmen dat ze tot de vaststelling komen dat het satanisme
betreft.

Vrijmetselarij legt zich toe op het aantrekken van invloedrijke mensen binnen elke
gemeenschap om ze te gebruiken bij de uitwerking van hun plannen.

Google-klokkenluider Zach Vorhies109 vertelde me in een persoonlijk gesprek dat Google in 2016 plannen beraamde om de mensheid te programmeren op een wel heel onthullende locatie: de San Francisco Freemasonry Headquarters (de hoofdkwartieren van de vrijmetselarij in San Francisco). Daar maakte Google aan zijn personeel de bedrijfsstrategie bekend: de geesten van de mensheid kneden. Dit illustreert op welke manier vrijmetselarij een centrale rol speelt bij de uitrol van deze wereldwijde agenda.

De veeltallige geheime genootschappen werken nauw samen met de geheime diensten, zoals de CIA en de FBI in de VS, organisaties die aan de oppervlakte de misdaad bestrijden maar in werkelijkheid zelf de grootste criminele organisaties zijn. De vermaarde Duitse journalist Udo Ulfkotte, die vermoord werd na bekentenissen te hebben afgelegd, gaf een aantal jaren geleden toe dat journalisten wereldwijd door geheime diensten, geheime vennootschappen, overheidsinstellingen, miljardairs, enz. betaald worden om altijd te liegen en nooit de waarheid te vertellen aan het publiek. Zijn belangrijke getuigenis is te zien in de documentaire BUSTED op StopWorldControl.com. Het is mede door de bekentenissen van deze dappere journalist – die redacteur was van een van Europa’s grootste kranten – dat er nu een belangrijke ontwaking aan de gang is in Duitsland. Zijn boek opende de ogen van de Duitse bevolking die nu een belangrijke kracht is in het gevecht tegen de Nieuwe Wereldorde.

Ook al huisvesten Vaticaanstad, Washington D.C., en de City of London de hoofdkwartieren van de criminele families, het grootste deel van hun logistieke operaties werden overgebracht naar Aziatische landen want zij hebben het plan opgevat om China te gebruiken om de rest van de wereld ten val te brengen. Het onderdrukkende communistische regime van totale slavernij en controle dat zij in China bewerkstelligden moet nu uitgerold worden over de rest van de wereld.

Onze vijand is echter niet de Chinese Communistische Partij, ook zij zijn slechts marionetten. Diegenen die de lakens uitdelen, bevinden zich nog steeds in Vaticaanstad.

Het goede nieuws is dat er heel wat interne spanningen zijn binnen dit criminele netwerk, zodat het verdeeld raakt in verschillende kampen die nu onderling competitie voeren om de wereld te domineren. Laat ons hopen dat deze spanningen nog toenemen zodat ze in hun eigen put vallen en hun plannen faliekant mislukken.

We zijn hierover nog lang niet uitgepraat en er werden over dit crimineel netwerk heel veel boeken geschreven door onderzoekers die heel hun leven gewijd hebben aan de blootstelling ervan. Als u hierover meer wilt weten, vindt u een schat van informatie in een compilatie van de hand van enkele van de beste onderzoekers op de Duitse website Ellaster.nl. Anderstaligen kunnen gebruikmaken van Google translate om de artikels te lezen: https://www.ellaster.nl/category/val-van-cabal/cabal

En u kunt ook kijken naar de docuseries ‘Fall of the Cabal’ (Val van de Cabal) op
StopWorldControl.com, een journalistiek meesterwerk dat een gedetailleerde blik werpt deze wereldwijde ‘cabal’.

HET GROTE ONTWAKEN


MILJOENEN MENSEN ZIEN WAT ER AAN DE HAND IS

Is er nog hoop voor de mensheid? Ja. Ook al zijn wij getuige van de grootste criminele operatie sinds het ontstaan van de wereld, er komt nu een heel andere beweging op gang. Honderden miljoenen mensen ontwaken uit een diepe slaap van onwetendheid en bedrog en verkondigen de waarheid over gans de wereld. In alle landen verenigen artsen, advocaten, wetenschappers en tal van andere professionals zich om te vechten voor onze vrijheid. Tienduizenden opgeleide, invloedrijke en passionele professionals zijn vastbesloten om dit duivelse plan een halt toe te roepen. Nieuwe mediaplatformen rijzen uit de grond en hun invloed groeit met de dag. Zij zijn niet in handen van het criminele kartel maar werken vanuit een hart dat de mensheid wil behoeden voor de aanvallen van de destructieve mainstream leugenmedia die gestuurd wordt door de cabal.

Daar komt nog bij dat een steeds groeiend aantal gezondheidswerkers het vaccin weigeren. In Canada protesteerden 35.000 medische professionals tegen de verplichte vaccinaties.
59 In New York weigeren 83.000 gezondheidswerkers de toxische injecties. 60 In de Verenigde Staten weigert 58% van alle artsen de gevaarlijke shots. 61 En ook onder politiediensten en brandweerlui groeit het protest tegen de vaccinmandaten. In Californië staat 50% van alle ordehandhavers op tegen deze criminele vaccinverplichting. 62

En dit zijn slechts enkele voorbeelden van tegenstand van de bevolking in vele landen van de wereld.

De weerstand groeit wereldwijd razendsnel want de waarheid over deze injecties verspreidt zich ver en wijd, en zulks ondanks alle pogingen van het criminele vaccinkartel – waaronder Big Tech, Big Pharma, overheidsinstellingen, nieuwsmedia, enz. – om deze informatie de kop in te drukken.

Op StopWorldControl.com zal heel binnenkort een wereldkaart te zien zijn met honderden organisaties wereldwijd verspreid die zich verzetten tegen deze criminele operatie. Ze vertegenwoordigen honderden miljoenen mensen die weigeren slaaf te worden van deze criminelen. Onder hen bevinden zich heel veel artsen, wetenschappers, academici, advocaten, ondernemers, politici en zo veel meer. De ongeëvenaarde en onstuitbare ontwaking die nu aan de gang is zal alleen maar verder groeien in de toekomst.

Het is nu duidelijk dat elke poging van de criminelen om hun snode plannen door te zetten nog meer mensen wakker maakt. Ook het ganse klimaatveranderingsgedoe, bij wijze van voorbeeld, is een hoax, gewoon weer een andere truc om de bevolking te controleren en nog meer belastingen op te leggen.

Elk geïnformeerd individu weet dat het klimaat voor 100% gecontroleerd wordt door middel
van geo-engineering en weermanipulatie. 110

Er bestaat niet zoiets als globale klimaatopwarming. Wat we zien is een wereldwijd systeem van zeer geavanceerde weermanipulatie die stormen, hittegolven, bosbranden, aardbevingen, extreme hagelen sneeuwbuien, overstromingen en andere natuurrampen genereert. Cloud seeding (wolkenvorming), bijvoorbeeld, is een algemeen gekende toepassing waarbij enorme regenstormen gecreëerd worden door het verspreiden van chemicaliën in de lucht. 111 In een volgend rapport zullen we hiervan alle bewijzen leveren. We beschikken over officiële documenten en beeldmateriaal van de
Amerikaanse overheid en het leger waarin duidelijk gesteld wordt dat het weer niet alleen 100% gemanipuleerd wordt maar ook nog eens als wapen ingezet wordt. Overheden, het leger en particuliere bedrijven hebben gedurende decennia hun weermanipulatiesystemen verfijnd. De criminelen roepen onophoudend ‘Klimaatopwarming!’ maar hun plan mislukt want de waarheid rond weermanipulatie of geo-engineering komt aan het licht. Honderden miljoenen mensen die ontdekten hoe de pandemie georkestreerd werd, beginnen nu ook te begrijpen dat diezelfde misdadigers nog meer aanvallen op de mensheid uitvoeren. Zo is er ook de dreiging van een buitenaardse invasie, een kaart die nog in hun criminele mouw zit en die we binnenkort op ons bord krijgen. ‘Buitenaardse wezens komen de aarde aanvallen! We hebben dus dringend één wereldregering nodig om ons te beschermen!’ Het wordt nog amusant als we zien hoeveel mensen hier opnieuw zullen intrappen.

De strategie is altijd dezelfde: creëer een probleem (pandemie, klimaatverandering, racisme, sociale onrusten, buitenaardse dreiging, asteroïde-inslag, enz.) en bied vervolgens de oplossing aan. En ook de oplossing komt altijd op hetzelfde neer: de rechten, vrijheden en financiële middelen van de mensen stelen, allemaal onder het mom van “ons beschermen”.

Echter, de sluier werd opgelicht en niemand gelooft hun leugens nog. De ontwaking van honderden miljoenen intelligente mensen is onstuitbaar en wordt de grootste verandering ooit in de menselijke geschiedenis. De krankzinnige vaccinverplichtingen maken de wereldbevolking wakker zoals nooit tevoren. Vrijheid komt eraan want de waarheid breekt almaar meer door. Dappere helden onder de bevolking zullen zich vermenigvuldigen en in groten getale opstaan om de plannen van deze gekken te stoppen en de wereld in een betere richting te sturen. Deze helden zijn medische professionals, advocaten, wetenschappers, politici en honderden miljoenen waakzame burgers.

We spelen allemaal onze rol in deze Grote Ontwaking. Niemand mag aan de zijlijn blijven staan en toekijken zonder iets te ondernemen. Dat is medeplichtigheid. Getuige zijn van een misdaad en toelaten dat die plaatsvindt is hetzelfde als ermee instemmen en eraan meewerken.

Velen bleven zwijgen uit schrik hun job, inkomen, positie, respect of vrienden te verliezen. We moeten evenwel begrijpen dat als we ons nu niet uitspreken, we nog veel meer zullen verliezen dan ons werk, ons inkomen en onze vrienden. We zullen onze mensheid op zich verliezen, en geprogrammeerde slaven worden zonder het vermogen om onafhankelijk te denken of te voelen. Wat kunnen we dan doen? Het belangrijkste is dat we onze medemensen informeren, ook al zullen we eerst op weerstand stuiten omdat ze heel hun leven lang gebrainwasht zijn door de propaganda. Hun initiële verwerping
van de waarheid mag ons niet ontmoedigen, we moeten alle mogelijke middelen inzetten om de wereld wakker te maken. Het is net door de onwetendheid van de bevolking dat dit crimineel netwerk de ganse aardbol kan besturen. Nu vindt er echter een nooit geziene ontwaking plaats en het is ons aller plicht om alles te doen wat we kunnen om de vlammen van dit ontwakingsvuur aan te wakkeren.

Ieder van ons kan dit rapport uitprinten in meerdere exemplaren en verspreiden onder lokale politiediensten, schooldirecties, onderwijzend personeel, medisch personeel, vrienden en buren.

We kunnen de PDF-versie ervan doorsturen naar een online printing service en duizenden kopieën laten maken die we in onze gemeenschap uitdelen. Ieder van ons kan dit rapport als een bijlage versturen naar al zijn contacten en gezagsdragers. Er is geen excuus om niets te doen. We moeten de wereld informeren. Samen moeten we opstaan en doen wat we kunnen. We moeten de waarheid verspreiden, wijd en zijd. Dat vraagt enige inspanning. Blijf vooral niet bij de pakken zitten en klagen, sta op en onderneem actie. Dit rapport werd met veel inspanningen voorbereid om als hulpmiddel te gebruiken bij de ontwaking van de wereldbevolking. Maak er AUB gebruik van.

Meer informatie vindt u op StopWorldControl.com. Schrijf u in voor de e-mails, blijf
geïnformeerd, sterk u zodat u uw leven, vrijheid en toekomst kunt beschermen.

ONTGIFTEN NA VACCINATIE


IS ER HOOP VOOR DE GEVACCINEERDEN?

Stop World Control onderzoekt momenteel oplossingen om te ontgiften na de covidvaccinatie. We hebben meerdere beloftevolle opties ontdekt en hopen heel snel de Vaccine Detox Guide te kunnen publiceren. Jammer genoeg zal niet elke schade aangericht door de mRNA-vaccins ongedaan kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het gewijzigde DNA. Die wijziging is onomkeerbaar. Er zijn echter wel manieren om zich te ontdoen van de nanotechnologie in het lichaam, om de levende organismen die geïnjecteerd werden te doden, om de spike-eiwitten te elimineren, enz. Aangezien men gewoon doorgaat met vaccineren en er meerdere ziektekiemen losgelaten zullen worden, blijven wij zoeken
naar steeds nieuwe oplossingen die zich zullen aandienen. Teken in voor de e-mails van Stop World Control en blijf op de hoogte van ons onderzoek. Mocht u weet hebben van werkende detoxoplossingen, stuur ons dan een mailtje via [email protected].

· E I N D S A M E N V A T T I N G ·

Uit de cijfers blijkt dat miljoenen mensen reeds stierven door de covidvaccins, en dat honderden miljoenen ernstige bijwerkingen te verduren krijgen. Dit is nog maar de vernietiging op korte termijn. De echte ravage volgt na enkele jaren.

De vaccins bevatten grafeenoxide, dé geleider bij uitstek voor 5G en meteen ook de beste substantie voor hersenmanipulatie. De Chileense president zei dat 5G gedachten en gevoelens bij elk individu zal inbrengen. Klaus Schwab voegt eraan toe dat de mensheid zal opgetild worden naar een niveau van één en hetzelfde bewustzijn. Dit onthult een agenda van totale mindcontrole. De Australische regering noemt de covidtirannie de Nieuwe Wereldorde.

Alles is gebaseerd op wereldwijde fraude met opgeblazen covidcijfers, waarbij elke overledene als coviddode wordt gekenmerkt, een PCR-test die foutpositieve resultaten geeft, media die angst zaaien en overheidspropaganda. Het crimineel netwerk dat hierachter zit, bezit de gehele gezondheidsindustrie, stuurt de Wereldgezondheidsorganisatie, is eigenaar van alle mainstream mediakanalen, en controleert de meeste overheden. Ze onderdrukken elke covidbehandeling zodat de wereld denkt dat het vaccin de enige oplossing is.

Hun macht schuilt in het feit dat ze in de schaduw opereren, zodat de bevolking zelfs geen weet heeft van hun bestaan. De oplossing zet hen met de billen bloot. Eens genoeg mensen in de wereld – voornamelijk politie, gezondheidswerkers, onderwijspersoneel, rechters en lokale overheden – begrijpen wat er aan de hand is, zullen hun duivelse plannen mislukken. De ontwaking van de massa zal meteen ook leiden tot massaverzuim wat de maatregelen betreft.

Ook al is het merendeel van het justitieel apparaat corrupt, advocaten moeten zich als dappere strijders opstellen en al het bewijs voor deze misdaad aanvoeren en de medeplichtigen vervolgen. Er zijn nog eerlijke rechters die het tij kunnen keren.

FEITEN NAGAAN OF ONTKENNEN?


WIE BETAALT DE ZOGENAAMDE ‘BESTRIJDERS VAN NEPNIEUWS’

De afgelopen jaren is er een nieuw fenomeen opgedoken, namelijk de zogeheten factcheckers. Het is fundamenteel om te begrijpen dat deze factcheckers verre van ‘onafhankellijk’ zijn, zoals beweerd wordt. Integendeel, ze worden aangestuurd door de vermelde criminele entiteiten, die kost wat kost het monopolie over de wereldwijde informatieverstrekking willen behouden. Ze maken zich immers zorgen over de snel groeiende groep binnen de mensheid die zelf leert nadenken. De manipulerende
nieuwsmedia dreigt haar macht over het denken van de mensheid te verliezen. Daarom worden er in elk land factcheckers opgericht.

Hun taak is om ervoor te zorgen dat de aanhoudende stroom aan misinformatie door het
criminele vaccin kartel en de corrupte overheid gehandhaafd wordt, en dat elk wetenschappelijk, medisch, journalistiek tegengeluid de mond gesnoerd wordt.

De artikelen die ze posten om zogenaamde misinformatie te ontkrachten, doen meestal niets anders dan feiten simpelweg ontkennen. Zo werd er een ‘ontkrachting’ geschreven over ons rapport ‘Bewijzen dat de pandemie gepland werd met een specifiek doel’. Net als dit vaccin rapport is dat een opsomming van feiten die erop wijzen dat de pandemie op voorhand gepland werd. Zo werden er in 2017 en 2018 honderden miljoenen testkits voor COVID-19 gedistribueerd door alle landen ter wereld.

Het label ’testkit voor COVID-19′ kan uiteraard pas later toegekend zijn aan deze virus testkits, maar feit is dat er zomaar opeens door elk land ter wereld honderden miljoenen testkits werden verhandeld, die specifiek voor COVID-19 gebruikt worden – twee jaar voor de pandemie! Dat soort opmerkelijke feiten kunnen niet zomaar genegeerd worden. Toch is dat wat factcheckers doen: ontkennen dat het enige betekenis heeft.

‘Het betekent helemaal niets dat er twee jaar voor de pandemie honderden miljoenen virus
testkits met het label ‘COVID-19 Testkit’ werden verhandeld. Daar zit echt niets achter. Denk er alsjeblieft niet verder over na.’

In 2017 garandeerde Anthony Fauci dat er binnen de komende jaren een grote epidemie zou uitbreken. Drie maanden voor de coronavirus uitbraak verklaarde de Global Preparedness Monitoring Board dat er binnenkort een grote coronavirus uitbraak zou plaatsvinden. In 2018 verspreidde The Institute for Disease Modeling een video waarin ze toonden hoe een griepvirus zich vanuit Wuhan, China verspreidt over de hele wereld.

Drie maanden voor de ‘coronavirus pandemie’ organiseerde Bill Gates een evenement om voorbereid te zijn op een ‘coronavirus pandemie’. Vlak daarna postte hij op Twitter hoe blij hij was dat er het komende jaar enorme winsten met vaccins gemaakt zouden worden. Zo worden er tientallen feiten opgesomd in het rapport, maar volgens factcheckers is dat allemaal nepnieuws, en betekent het werkelijk absoluut niets.

Hun boodschap is steevast: geloof niets wat afwijkt van het officiële verhaal dat je hoort op
televisie en van de overheid.

(Alle bewijzen en bronnen voor genoemde feiten, en veel meer wat erop wijst dat de pandemie gepland werd, is te vinden op https://www.stopworldcontrol.com/nl/gepland/)

Op dit Vaccinatie Rapport worden ook factcheckers losgelaten die alles uit de kast halen om te beweren dat het allemaal larie en apekool is. Mensen die niet geleerd hebben om scherpzinnig na te denken, kunnen door deze klakkeloze ontkenningen in de war raken. Hieronder vindt u echter een uitgebreid overzicht van alle originele bronnen voor alle vermelde feiten, die elk intelligent mens de gelegenheid geven zelf op onderzoek uit te gaan.

REFERENTIES


STARTPUNT VOOR ONDERZOEK

We moedigen elke lezer aan niets in dit rapport klakkeloos voor waar aan te nemen, maar om zelf na te denken en deze referenties te gebruiken als basis voor eigen onderzoek. Voor elk genoemd feit kunnen er nog vele andere bronnen genoemd worden. We zouden een heel boek kunnen vullen met alleen al de duizenden bronnen voor de vermelde informatie. Op de website van dokter Robert Young kan bijvoorbeeld een schat aan bewijsmateriaal gevonden worden voor de aanwezigheid van hoogst schadelijke stoffen en nanorobots in de vaccins, evenals talrijke foto’s van de verontrustende metamorfose die het bloed van gevaccineerden heeft ondergaan (www.drrobertyoung.com). De vermelde referenties gelden dan ook slechts als voorbeeld en startpunt voor verder onderzoek. Elke ernstige onderzoeker kan nog veel meer aanvullend bewijsmateriaal vinden.

Toekomstige edities van dit rapport zullen belangrijke nieuwe onthullingen bevatten. Indien u zelf belangrijke informatie hebt die zinvol kan zijn voor dit rapport, neem dan contact met ons op: [email protected]

Aangezien internetcensuur toeneemt, omdat de criminelen kost wat kost de waarheid willen
verbergen, is het mogelijk dat sommige van de links hieronder gewist worden. Meestal kunnen ze echter wel gerecupereerd worden via het Internetarchief Archive.org. Kopieer de URL en plak hem in het zoekkader van Archive.org. U ziet dan een kalender met hier en daar een datum in een andere kleur. Klik op zo’n gekleurde datum, want dat is een dag waarop de betreffende pagina werd opgeslagen in het wereldwijde internetarchief. Ik bewaar persoonlijk een PDF-versie van elke belangrijke webpagina en ik download elke kritische video. Op die manier bouw ik mijn eigen database
met bewijsmiddelen.

1: https://renzlaw.godaddysites.com/45k-whistleblower-suit
2: https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2021/03/Letter-to-Dr.-Walensky-re-anaphylaxis.pdf
3: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417
4: https://centipedenation.com/first-column/150k-records-deleted-from-vaers-covid-database/
5: https://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2015/08/06/a-congressman-a-cdc-whisteblower-and-anautism-tempest-in-a-trashcan/?sh=47819f145396
6: https://rumble.com/vm1yrt-wow-vaccine-caused-deaths-reported-as-un-vaxxed-covid-deaths.html
7: https://dissident.one/2021/08/29/18311/
8: https://alexberenson.substack.com/p/some-actual-news
9: https://www.lifesitenews.com/news/nearly-50k-medicare-patients-died-soon-after-getting-covid-shotwhistleblower/
10: https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
11: https://www.facebook.com/80221381134/posts/10158207967261135/?d=n
12: https://www.dailymotion.com/video/x81f1y1
13: https://video.foxnews.com/v/6260748415001#sp=show-clips
14: https://childrenshealthdefense.org/defender/censored-dark-horse-podcast-bret-weinstein-robert-maloneinventor-mrna-vaccine-technology
15: https://rumble.com/vk894g-dr-michael-yeadon-a-final-warning-to-humanity.html
16: https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe
17: https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc
18: https://doctors4covidethics.org/holocaust-survivors-write-to-the-european-medicines-agency/
19: https://healthimpactnews.com/2021/21766-dead-over-2-million-injured-50-serious-reported-in-europeanunions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/
20: https://www.adrreports.eu/en/index.html
21: https://meldpuntvaccinatie.nl/
22:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
23: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirusvaccine-summary-of-yellow-card-reporting
24: https://dailyexpose.co.uk/2021/02/08/official-data-on-adverse-reactions-to-vaccines
25: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirusvaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print
26: https://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england/
27: https://dailysceptic.org/is-the-mhras-yellow-card-reporting-system-safeguarding-the-uk-public
28: https://www.the-people-committee.com/
29: https://humansarefree.com/2021/08/32k-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines.html
30: https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
31: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
32: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4
33: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975
34: https://deeprootsathome.com/a-foreshadowing-buried-82-miscarriage-data-in-new-nejm-study/
35: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
36: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32908214/
37: https://citizenfreepress.com/breaking/whoa-fauci-finally-mentions-vaccine-risk-for-ade/
38: https://canadianmale.wordpress.com/2021/04/19/thousands-of-reports-of-menstrual-irregularitiesreproductive-dysfunction-following-covid-vaccines/
39: https://www.lifesitenews.com/wp-content/uploads/2021/06/Pfizer-bio-distribution-confidential-documenttranslated-to-english.pdf
40: https://www.nature.com/articles/s41586-018-0465-8
41: https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe
42: https://nulluslocussinegenio.com/2021/09/13/why-mass-vaccinations-prolong-and-make-epidemicsdeadlier-real-vaccine-expert-calls-out-flawed-government-pandemic-strategy/
43: https://rumble.com/vldilx-nobel-prize-winner-professor-luc-montagnier-says-vaccine-is-creating-varian.html
44: https://rumble.com/vlme81-the-most-vulnerable-population-are-the-ones-who-received-two-vaccinedoses.html
45: https://www.bitchute.com/video/3dX3gawfhaEJ/
46: https://rumble.com/vkb885-fauci-says-cdc-considering-mask-mandates-for-vaccinated-americans.html
47: https://rumble.com/vkciqv-fauci-vaccinated-wear-a-mask-will-he-ever-be-canceled.html
48: https://rumble.com/vflkib-more-fauci-b.s.-vaccinated-americans-still-cant-eat-indoors.html
49: https://rumble.com/vlt9b1-dr.-anthony-fauci-fully-vaccinated-people-carry-as-much-virus-asunvaccinat.html
50: https://rumble.com/vmgq6o-fauci-demands-vaccine-mandate-for-air-travel-and-public-schools.html
51: https://www.bitchute.com/video/OQBS0IAIrXEa/
52: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccines-harm.pdf
53: https://www.nbcnews.com/science/science-news/cdc-warns-internal-document-war-has-changedcoronavirus-n1275478
54: https://rumble.com/vmh1er-we-need-to-prepare-to-live-with-covid-boosters-australia.html
55: https://nypost.com/2020/11/24/moderna-boss-says-covid-shot-not-proven-to-stop-virus-spread/
56: https://rumble.com/vjs9ef-australias-new-world-order-began-july-10-2021.html
57: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
58: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_
59: https://rumble.com/vn5us5-30000-canadian-doctors-protest-vaccine-mandates.html
60: https://newsnationusa.com/news/usanews/83000-hospital-workers-could-be-fired-as-new-york-covidvaccine-mandate-goes-into-effect/
61: https://www.visiontimes.com/2021/06/25/the-majority-of-american-physicians-remain-unvaccinated.html
62: https://www.latimes.com/california/story/2021-06-19/vaccination-rates-lag-among-california-public-safetyworkers-drawing-concern
63: https://rumble.com/vmh8gx-covid-injections-indeed-change-the-human-dna.html
63A: https://www.roxytube.com/watch/hybrid-transhuman-black-eyed-baby_Lznw1XMWmlJWQyZ.html
63B: https://www.orwell.city/2021/09/black-eyed-babies.html
64: https://rumble.com/vmk9yn-alarm-humans-with-modified-dna-have-no-rights-and-are-patented.html
65: https://www.bitchute.com/video/hy0MxQK4uQlR/
66: drrobertyoung.com/post/science-team-reveals-graphene-aluminum-lnp-capsids-peg-parasites-in-4-covvaccines
67: drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
68: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/nanotech-vaccines.pdf
68A: https://rumble.com/vn482j-dr.-carrie-madej-first-u.s.-lab-examines-vaccine-vials-horrific-findings-re.html
68B: https://www.bitchute.com/video/TtgkYxzmsHSJ/
69: https://www.bitchute.com/video/UBFi2Xt4d2oR/
69A: https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov19-vaccines
69B: https://www.youtube.com/watch?v=s8e06KfDWMM
69C: https://rumble.com/vnegtw–shocking-living-organism-inside-pfizer-vaccine-watch-and-share.html
70: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapporteringcoronadoden/10220849.html
71: https://www.bitchute.com/video/iP2eQxEwQl5h
72: https://www.stopworldcontrol.com/full
73: https://www.stopworldcontrol.com/nl/elke-de-klerk/
74: https://www.youtube.com/watch?v=g5f_6ltv7oI&t=8s
75: https://www.globalresearch.ca/hospitals-getting-paid-more-label-cause-death-coronavirus/5709720/amp
76: https://www.stopworldcontrol.com/media/
77: https://www.stopworldcontrol.com/media/
78: https://nationalfile.com/doctor-wants-to-be-scary-to-the-public-and-inflate-covid-numbers-if-you-dont-getvaccinated-you-know-youre-going-to-die/
79: https://www.youtube.com/watch?v=UIDsKdeFOmQ
80: https://www.stopworldcontrol.com/director
81: https://educate-yourself.org/cn/flu1918andnow07feb04.shtml
82: https://salmartingano.com/2020/05/the-1918-spanish-flu-only-the-vaccinated-died/
83: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920302179?via%3Dihub
84: https://artsencollectief.nl / https://zelfzorgcovid19.nl/
85: https://techstartups.com/2020/04/05/new-updates-dr-vladimir-zelenko-cocktail-hydroxychloroquine-zincsulfate-azithromycin-showing-phenomenon-results-900-coronavirus-patients-treated-must-watch-video
86: https://thezelenkoprotocol.com/
87: https://americasfrontlinedoctors.org/treatments/hydroxychloroquine/science-of-hcq
88: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258 /
89: https://c19hcq.com/
90: https://ivmmeta.com
91: https://covid.us.org/2021/01/28/ivermectin-safe-effective-covid-19/
92: https://brandnewtube.com/watch/dr-mccullough-shares-is-hcq-truly-safe-for-covid19_FoRTpkTvv6EKrlz.html
93: https://www.stopworldcontrol.com/cds
94: https://comusav.com
95: https://andreaskalcker.com
96: https://www.eldiestro.es/2021/06/del-no-tendras-nada-y-seras-feliz-pasamos-al-las-maquinas-leerannuestros-pensamientos-e-insertaran-incluso-sentimientos-ya-que-eso-es-algo-a-lo-que-aspiramos-todos/
97: https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-whatthat-is-or-how-differently-well-live-in-2030/amp/?sh=3a2b52dd1735&__twitter_impression=true
98: https://grolltex.com/the-future-of-graphene-and-5g/
99: https://graphene-flagship.eu/innovation/spearheads/c2-sh01-5g/
100: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602559.2018.1542714
101: https://www.naturalnews.com/2021-07-19-graphene-based-neuromodulation-technology-is-real-inbrainneuroelectronics.html
102: https://www.academia.edu/35846430/The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_Schwab
103: https://rumble.com/vmb1vd-new-world-order-announced-by-aussie-health-overlords-then-fact-checkersspr.html
104: https://rumble.com/vmaand-australian-health-official-talks-about-new-world-order.html
105: https://rumble.com/vlbb0g-australian-news-says-new-world-order-will-come-into-force-at-midnight.html
106: https://rumble.com/vlbay8-australian-news-broadcast-declares-new-world-order-in-effect.html
107: https://rumble.com/vjstsv-australia-new-world-order.html
108:https://www.abs.gov.au/ausstats/[email protected]/Lookup/by%20Subject/3303.0~2017~Main%20Features~Deaths
%20due%20to%20influenza~5
109: https://www.zachvorhies.com/
110: https://www.geoengineeringwatch.org/
111: https://patents.google.com/patent/US5357865A/en
112: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-08/pope-francis-appeal-covid-19-vaccines-act-oflove.html
113: https://www.breitbart.com/national-security/2021/03/15/pope-francis-calls-for-new-world-order-after-thepandemic/
114: https://www.stopworldcontrol.com/proof
Bewijs dat vaccins grafeenoxide bevatten:
https://stateofthenation.co/?p=70400
https://rumble.com/vjk0u1-breaking-astrazeneca-vaccine-vials-examined-by-researchers-confirm-toxic-po.html
https://rumble.com/vjgmj9-breaking-discovery-the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed.html
https://rumble.com/vkgdq7-deadly-shots-former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine.html
https://www.orwell.city/2021/07/andreas-kalcker.html
https://rumble.com/vk7lap-andreas-kalckers-team-confirms-evidence-of-graphene-oxide-in-vaccines.html
https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html

OVER DE AUTEURS


DAVID SÖRENSEN EN DOKTER VLADIMIRZELENK O

Het Vaccinatierapport is het resultaat van de samenwerking tussen de wereldberoemde arts
Dr. Vladimir Zelenko en onderzoeksjournalist David Sörensen. Aan het begin van de pandemie maakte Dr. Zelenko internationanaal furore met zijn verklaringen dat hij ruim vijfhonderd coronapatiënten in enkele dagen tijd had genezen met hydroxychloroquine (welbekend malariamedicijn) in combinatie met zink en azithromycine (antibioticum). Geen enkele van zijn patiënten werd beademd of gehospitaliseerd, en allen overleefden zij COVID-19 zonder enig probleem. Intussen behandelde het team van Dr. Zelenko niet minder dan zesduizend coronapatiënten. Hij stelde het wereldberoemde Zelenko-protocol op dat intussen door honderden artsen in tientallen landen gebruikt wordt om
miljoenen levens te redden. Dr. Zelenko werd benaderd door President Trump van de Verenigde Staten, President Bolsonaro van Brazilië, en de minister van Gezondheid van Israël die allen COVID19 kregen maar op korte tijd herstelden dankzij zijn protocol.

Mede dankzij de inzet van Dr. Zelenko werd hydroxychloroquine internationaal op de kaart
gezet als een goedkoop, veilig en efficiënt middel om COVID-19 te behandelen. Intussen werden tientallen wetenschappelijke studies uitgevoerd die de doeltreffendheid van dit medicijn bevestigen.

Dr. Zelenko merkte echter hoe hij om onverklaarbare redenen belasterd werd door de nieuwsmedia. Tot zijn verbijstering zag hij bovendien dat regeringen in vele landen, waaronder Nederland, dit doeltreffende medicijn voor COVID-19 nadrukkelijk verboden, met ontelbare sterfgevallen als gevolg. Hij voelde dat hier een misdadige agenda achter schuilde: mensen moesten massaal sterven aan covid, niemand mocht genezen, want het plan bestond erin om de hele mensheid te injecteren met een nooit aflatende reeks vaccins.

Dr. Vladimir Zelenko werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn inzet voor de vrijheid en het welzijn van de mensheid. Van President Trump ontving hij reeds de Medal Of Freedom (Medaille van Vrijheid).

David Sörensen is rasecht onderzoeker en auteur van meerdere boeken en diepgaande rapporten. Zijn werken worden niet alleen gekenmerkt door diepgang en degelijkheid, maar tegelijkertijd ook door de heldere toegankelijkheid van zijn onderzoek. Zodra David Sörensen ook maar het gevoel heeft dat er van enige misleiding sprake is, bekruipt hem de onweerstaanbare drang om de leugen tot op het bot uit te spitten en naar de echte waarheid te zoeken. Aan het begin van de pandemie viel het David op hoe artsen en wetenschappers over de hele wereld op agressieve wijze de mond gesnoerd werden. Vanuit zijn kennis van de geschiedenis begreep David al heel gauw dat er iets ernstigs en misdadigs aan de hand was.

Immers, de geschiedenis heeft ons overduidelijk geleerd dat censuur van de intellectuele
klasse altijd kenmerkend is voor criminele dictaturen.

Bovendien heeft David Sörensen veel ervaring met media. Hij behaalde een Master in Media en Communicatie aan de Universiteit voor Wetenschap en Kunst in Gent (België). In 2016 ontving hij het zeer zeldzame permanente visum voor emigratie naar de VS wegens ‘Uitzonderlijke Bekwaamheid.’ Dat specifieke permanente visum wordt enkel verleend aan diegenen die aantoonbare wereldleiders zijn in hun vakgebied en bovendien een belangrijke vernieuwende rol spelen.

In zijn universitaire mediaopleiding leerde David Sörensen hoe het volk, door gebruik te maken van bepaalde technieken, makkelijk gemanipuleerd kan worden via de media. David werkte tientallen jaren nauw samen met diverse uitgeverijen, kranten, televisieomroepen en tijdschriften. Hij observeerde van nabij hoe de informatieverstrekking veelal ingezet wordt om mensen te manipuleren in plaats van objectief te informeren.

Hij werd er zich terdege van bewust dat de nieuwsmedia zelden te vertrouwen zijn en in feite een bepaald doel nastreven waarbij zij hun positie als informatieverstrekker misbruiken.

Hij besloot een diepgaand onderzoek te starten naar de ware aard van de pandemie en verzamelde al gauw heel wat informatie die aantoonde dat het een ongeëvenaarde, grootscheepse criminele operatie betrof. Hij kwam in contact met toonaangevende figuren op het vlak van wetenschap, medische geneeskunde en advocatuur die hij een platform wilde geven om zich openlijk uit te spreken nadat ze stuk voor stuk door de mainstream media gecensureerd waren. Een van die figuren is de gerenommeerde procesadvocaat Dr. Reiner Fuellmich, die over een periode van één jaar wel honderd wetenschappers heeft geïnterviewd. Samen met advocaten van over gans de wereld werden alle mogelijke bewijzen verzameld waaruit duidelijk blijkt dat de pandemie een misdaad tegen de mensheid uitmaakt, georganiseerd door een groep extreemrijke machthebbers die achter de schermen van het wereldtoneel aan de touwtjes trekken.

David Sörensen kwam in contact met Dr. Vladimir Zelenko door een onthullende getuigenis van deze laatste voor de Joodse Raad van Rabbi’s in Jeruzalem over de grote aantallen sterfgevallen als gevolg van de covidinjecties.

Die bijzondere getuigenis kan hier bekeken worden: www.stopworldcontrol.com/zelenko
Israël is wereldwijd dé blauwdruk voor het opleggen van non-stop vaccinaties aan de bevolking als voorwaarde voor deelname aan de maatschappij. In zijn getuigenis maakte Dr. Zelenko zorgwekkende beweringen over de ware toedracht van deze injecties, waarbij hij benadrukte dat hij al zijn uitspraken kon staven met documenten. David Sörensen trad met hem in contact en vroeg naar zijn bewijsmateriaal. Dr. Zelenko aarzelde niet en bezorgde de gevraagde documenten. Samen besloten ze bijgevolg alles te bundelen in één rapport. Vanuit zijn eigen onderzoek beschikte David nog over een honderdtal aanvullende feiten, waardoor een indrukwekkend totaaloverzicht tot stand kwam dat de mensheid accuraat en volledig informeert over het ernstige gevaar waaraan zij blootgesteld wordt.
Het Vaccinatierapport werd al heel snel wereldwijd opgepakt en gedeeld door o.a. de World Doctors Alliance, America’s Frontline Doctors, en vele andere grote organisaties.

Indien u een arts, wetenschapper of andere deskundige bent die wil meewerken aan
toekomstige edities van dit rapport, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via:
[email protected]

Download Het Vaccinatie Doden Rapport PDF ›


Copyright © 2021 door StopWorldControl.com. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Uitgebreid bewijsrapport: miljoenen sterven door de injecties

Vorig artikelMeer bewijs dat ‘ze’ je dood willen
Volgend artikel27.247 DODEN 2.563.768 GEWONDEN na COVID-19 injecties in Europese databank – Taiwan registreert meer sterfgevallen door vaccin dan door virus
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Super rapportje met heel veel links naar info. Vat het eea zeer goed samen op een heldere manier. Echter, iedereen op FN zegt al lange tijd min of meer hetzelfde, dus de vraag is, hoe krijgen we dit rapport in de hoofden van de fukzinazi-gelovigen om ze te weerhouden van het nemen van de gifspuit? Namelijk, al twee jaar lang maak ik mee dat het niet uitmaakt wat je ze zegt of laat zien: hoeveel mensen zwaar letsel oplopen door het “vaccin”, hoeveel mensen er gestorven zijn aan de covid versus de spuit, welke wetenschappers naar voren komen om te waarschuwen voor de spuit, etc etc etc. Het maakt ze echt geen donder uit! Al stort hun eigen kind ter aarde! Het maakt ze niet uit! Je dringt niet door bij ze, op welke manier dan ook, je dringt gewoon niet door bij ze en ze hebben altijd een excuus om het eea te verwerpen. Ze willen helemaal niks horen dat hun rotsvaste geloof in de spuit verstoort. En zolang de massa nog blijft geloven, gaat het spuitprogramma gewoon keihard door. En straks komt de space alien, en dan rolt de hele massa daar weer mee. Hoe ontkomen we aan de waanzin. We moeten zeker niet ophouden met dit soort goede info verspreiden, (let op want dat zeg ik hier niet, hè) maar mijn vraag is gewoon, ik zit gewoon te peinzen, hoe krijg ik het aan het verstand gepeuterd van de grote massa….? En nogmaals, hoe ontkomen we als niet-kuddedier aan deze doorlopende waanzin. Waar kunnen we heen… Of denkt u dat de massa nu ook langzaam aan het “zien” is…? Beginnen er steeds meer mensen in de gaten te krijgen dat er iets vreselijk fout is? Als dat zo is, dan kunnen we zeker nog kritieke massa behalen om de waanzin te stoppen en de samenleving weer op een normale manier te laten functioneren, zonder al die leugens over het klimaat, de co2 uitstoot, de space alien, de pandemie, etc. En breek me de bek niet open over de maanlanding. Bedankt voor het lezen, groeten, BAA.

 2. Goede samenvatting van, mooi overzicht.

  Wat de poster hierboven (Born Again Alien) ook al benoemd, je dringt bijna niet door bij de meeste mensen die zich al hebben laten waxineren… ze zijn ziende bling en horende doof, vol overtuigt van, wat ze in de MSM vertellen en beelden wat ze laten zien is waar… ze laten zich ‘betoveren’ door wat gesproken wordt in duizenden herhalingen van (hypnose werking) en gaan het zo zien, wat je ook laat zien aan bewijzen en of foto’s, het maakt ze niet uit, ze zien alleen dat wat ze ingeprent worden, gewoon scary, of ze zeggen, NEEEEE dat wil ik niet zien of NEEE dat ga ik niet kijken, ze zeggen dan bv, ik weet wat ik (op) Links heb gezien, dus ik hoef niet naar Rechts te kijken, diep diep triest, helemaal als je de enige bent uit je gezin die het wel ziet, magoed om de goede vrede te bewaren hou je dan maar op en ‘laat’ ze maar, het zijn schatten en de meesten hoog opgeleid, maar waar dat logische verstand van hun zit? geen idee 😉

 3. Maar hoe komt het dat ik om mij heen, dwz. in mijn stad in Nederland, in mijn buurt, onder medegelovigen in mijn parochiekerk, onder mijn collega’s, in mijn uitgebreide familiekring…., niemand kan vinden die na de prik met een van de ‘coronavaccins’ is gestorven, dan wel ernstige, laat staan blijvende bijwerkingen heeft opgelopen?

  • Vreemd!!! Ik ken toch echt veel mensen die klagen over de bijwerkingen: hartkloppingen, heftige menstruaties, 5 dagen overgeven, burn-out, flauw vallen, toch positief getest worden ondanks vax, hoofdpijnen. Veel mensen noemen t niet want “het hoort erbij”.
   Verder: Indrukwekkend report!

 4. Mijn ongevaccineerde mobiele moeder van 88 jaar, kreeg Covid met hoge koorts. Ik gaf haar ivermectine met zink. Vanwege een lage saturatie ging ze naar het ziekenhuis. Ze was erg ziek, temp 40 graden. In het ziekenhuis bleek dat ze ook een blaasontsteking had en een dubbele longontsteking. Ze werd in het ziekenhuis behandeld voor de blaasontsteking met furabid en ze kreeg zuurstof met dexamethason, deze medicijnen sloegen snel aan. Ik bleef haar ivermectine geven en allerlei voedingssupplementen. Voor de longen gaven wij haar nog extra tijmcapsules en cor-v korrels. Daarna liep haar koorts weer op, ze kreeg ze in het ziekenhuis een bacteriele longontsteking erbij. Ze had het in het ziekenhuis koud en iedere dag en avond bracht ik haar warme kruiken en maakte ik lekkere en gezonde kruidenthee, wat ze alleen maar dronk. Gelukkig knapte ze op en precies een week later hebben wij haar meegenomen. Ze pakte snel haar oude leven op. Ze loopt nu, indien mogelijk, dagelijks een paar kilometer achter haar rollator, buiten in de frisse lucht, kookt haar eigen potje, zet haar eigen thee. Gode zij dank, die haar nog voor ons en de kinderen en kleinkinderen heeft gespaard!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in