Eén ding leer je als je jaren in de ruimte van de samenzweringsrealisten doorbrengt: wanneer de globalisten je vertellen dat er iets staat te gebeuren, kun je maar beter geloven dat ze achter de schermen hard aan het werk zijn om die “voorspelling” werkelijkheid te laten worden.

Wanneer bijvoorbeeld de van 9/11 verdachte Philip Zelikow de bladzijden van Buitenlandse Zaken openslaat om te “waarschuwen” voor de “nakende dreiging” van een “catastrofaal terrorisme” dat, “net als Pearl Harbor , ons verleden en onze toekomst zal verdelen in een voor en na,” dan kunt u er maar beter van uitgaan dat zijn neocon vrienden op het punt staan om een 9/11 aan het publiek te bezorgen, schrijft James Corbett.

Wanneer Bill Gates ons “waarschuwt” dat “we nog niet klaar zijn” voor wat hij “de volgende epidemie” noemt, kunt u er maar beter van uitgaan dat hij zijn monopolisering van de wereldgezondheid gebruikt om de COVID-zwendel op te voeren.

Wanneer Vladimir Poetin en Xi Jinping een gezamenlijke verklaring uitgeven waarin zij beloven “de uitvoering van de VN 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te versnellen” door samen te werken op “sleutelgebieden” als “vaccins en epidemiebeheersing, ontwikkelingsfinanciering, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, met inbegrip van groene ontwikkeling, industrialisatie, digitale economie, en infrastructuurconnectiviteit,” dan kunt u er maar beter van uitgaan dat zij samen met hun handlangers van het WEF actief werken aan de bevordering van een door AI aangedreven, mondiale agenda voor de Vierde Industriële Revolutie.

En wanneer de globalisten een gedetailleerde tijdslijn vrijgeven waarin zij u precies vertellen wat de volgende stappen zijn in de uitbouw van de wereldwijde bioveiligheidsstaat, kunt u er maar beter van uitgaan dat zij op dit moment hard aan het werk zijn om dat knechtingsnetwerk op te zetten.

Gelukkig voor ons hoeven wij geen gedachtelezers of waarzeggers te zijn om te weten wat de globalisten voor onze dystopische toekomst aan het voorbereiden zijn. Wij hoeven alleen maar hun documenten te lezen. En tjonge, zij hebben de afgelopen maand een paar echte klappers vrijgegeven: drie documenten die een precieze tijdlijn aangeven en een overzicht van wat zij hopen te bereiken en hoe zij dat hopen te doen.

Laten wij vandaag deze documenten onderzoeken, zodat wij beter kunnen begrijpen waar wij tegenover staan en een doeltreffender plan kunnen opstellen om deze agenda van controle te doen ontsporen.

DOCUMENT #1: De handige infographische tijdbalk van de Europese Raad

Eerder deze maand heeft de Europese Raad een document vrijgegeven waarin het eigen tijdschema van de EUreaucraten voor de invoering van de mondiale gezondheidstirannie wordt uiteengezet. Onder de titel “Infographic – Towards an international treaty on pandemics” (Infografiek – Op weg naar een internationaal verdrag over pandemieën) worden al die ingewikkelde taalkundige dingetjes – hoe noem je die ook alweer? woorden – overboord gegooid en wordt de complexiteit van een juridisch bindend wereldwijd pandemieverdrag teruggebracht tot de kleinste gemene deler: de “infografiek”.

Met deze Buzzfeed-waardige gimmick in de hand, laat de Europese Raad geen tijd voorbij gaan om ter zake te komen, en deelt hij ons mee dat “de Raad op 3 maart 2022 een besluit heeft aangenomen om machtiging te verlenen voor het openen van onderhandelingen over een internationale overeenkomst inzake preventie van, paraatheid voor en bestrijding van pandemieën”, alvorens zichzelf schouderklopjes te geven voor zijn rol in het voorstellen van het idee van een wereldwijd pandemieverdrag:

Tot zover niets verrassends. Dit is precies het soort slappe “wereldwijde aanpak” blah blah blah “gemeenschappelijk doel” yadda yadda “bescherming van de gezondheid” prietpraat waarvan je zou verwachten dat de wereldwijde technocratische klasse het in een document als dit zou toedienen.

Daarna geven zij een ongelooflijk verkorte geschiedenis van hoe men tot het voorstel voor een wereldomvattende gezondheidstirannie gekomen is:

U zult opmerken dat deze merkwaardig beknopte “geschiedenis” u nutteloos meedeelt dat 2021 “slechts de tweede keer in de geschiedenis van de WHO was dat haar bestuursorgaan… voor de tweede keer in hetzelfde jaar bijeenkwam”, zonder de moeite te nemen u naar de lijst van bijeenkomsten van de Wereldgezondheidsvergadering te verwijzen. Als ze de moeite hadden genomen om dat te doen, zoals ik hier doe, dan had u zelf kunnen zien dat de eerste keer dat dit twee-vergaderingen-in-één-jaar gebeurde, al in 2006 was, toen de WHO in mei bijeenkwam om te praten over “Strengthening pandemic-influenza preparedness and response” (Versterking van de paraatheid en reactie op een influenzapandemie) in de context van de pas herziene Internationale Gezondheidsregeling, en daarna nog eens in november van dat jaar om Margaret Chan tot uitvoerend directeur van de organisatie te benoemen.

  Schokstatistiek: 10% oversterfte in Duits COVID-19 vaccinatiejaar

Het is echter niet moeilijk te begrijpen waarom zij dat deel van de geschiedenis weglaten. Het zou niet alleen te veel informatie zijn om in hun kinderachtige infografiek op te nemen, het had u ook kunnen aanzetten om meer te weten te komen over het ontstaan van de “noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang”, die Chan toen inriep tijdens de verzonnen varkensgriep-“pandemie” van 2009 (en opnieuw tijdens de ebola-“pandemie” van 2014) om de consolidering van de WHO-bevoegdheden in het aanbrekende tijdperk van bioveiligheid te rechtvaardigen. En dat soort geschiedenis is natuurlijk niet het doel van de Europese Raad hier.

Terug naar het document:

Vervolgens zien wij wat er werkelijk op het spel staat in dit schijnbaar onschuldige voorstel voor een wereldwijd pandemieverdrag. Wij leren dat wat werkelijk wordt voorgesteld niet dat politieke gebazel is over “samenkomen voor een gemeenschappelijk doel”, maar de totstandbrenging van een wettelijk bindende overeenkomst om de wereldwijde reactie op wereldwijde volksgezondheids-“crises” (echte of denkbeeldige) te regelen. Maar maak u geen zorgen, deze overeenkomst – naast het bevorderen van het delen van genetische gegevens en monsters tussen de WHO-lidstaten – vindt zijn oorsprong in de grondwet! … De grondwet van de WHO, wel te verstaan, en niet uw domme, verouderde nationale grondwet. Deze overeenkomst zal die opheffen.

Eindelijk komen wij bij het sappige gedeelte:

En zo ontdekken wij het echte draaiboek voor de oprichting van de bioveiligheidsstaat zoals de Europese Raad die ziet. Eerst komt er een vergadering van een “intergouvernementeel onderhandelingsorgaan” om de voortgang te bespreken van een ontwerp voor de globalistische “gezondheids”-overname. “Welk orgaan? Welke regeringen vertegenwoordigen het? Bijeengeroepen onder welk gezag? En door wie precies vertegenwoordigd?” zou u kunnen vragen, als u van het soort was om vraagtekens te zetten bij de informatie die u met geweld door de zelfbenoemde autoriteiten door de strot geduwd wordt. Maar ontspan u, makker! Dit is een infographic, niet zo’n ingewikkeld, overdreven uitleggerig dingetje! Zet uw verstand maar uit, ontspan u en drijf stroomafwaarts mee met de Europese Raad en en wie dan ook die dit schip bestuurt!

Vervolgens vernemen wij dat dit “onderhandelingsorgaan” – Is dit een officieel orgaan? Wie beslist er wie er in dit orgaan komt? Maakt het deel uit van de WHO zelf?” Maar daar gaat u weer met die vervelende vragen – volgend jaar een “voortgangsverslag” zal uitbrengen op de jaarvergadering van de WHO. (Ga nu niet vragen waar dat voortgangsrapport uit zal bestaan, hoe het afgeleverd zal worden, wie het zal beoordelen of wat die naamloze ambtenaren ermee zullen doen! Dat is veel meer informatie dan deze arme infographic-ontwerpers u zouden kunnen geven!)

En dan, in mei 2024, zal het “voorgestelde instrument” ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Wereldgezondheidsvergadering van de WHO, en zal de overname van de bioveiligheid compleet zijn. Zie het als Patriot Act 2.0, maar dan wereldwijd. En gericht op de medische staat van beleg.

Tot slot stellen onze vrienden bij de Europese Raad ons gerust over waarom er toch een juridisch bindende wereldwijde overeenkomst nodig is:

Ziet u, het gaat er alleen maar om u veilig te houden in de liefhebbende armen van de de facto wereldwijde gezondheidstirannie, zodat zij het fascisme op lange termijn op alle niveaus kunnen doorvoeren! Niets te zien hier, nietwaar?

Dus daar hebt u het, mensen: we hebben nog twee jaar voordat ze de staldeur van de vrijheid van gezondheid op het niveau van de wereldregering sluiten. Althans, volgens de Europese Raad.

Maar waarom naar de EU luisteren, vraagt u zich misschien af? Goede vraag. Het eenvoudige antwoord is dat zij een staat van dienst hebben in het juist “voorspellen” van de volgende stappen in de van het medische raster van de staat van beleg. Weet u nog dat de Europese Commissie in 2019 de slappe naam “Routekaart voor de uitvoering van acties door de Europese Commissie op basis van de mededeling van de Commissie en de aanbeveling van de Raad betreffende de versterking van de samenwerking inzake vaccins tegen ziekten die met vaccinatie kunnen worden voorkomen” uitbracht? Nee? Wel, laat me uw geheugen opfrissen:

  Het Wereld Economisch Forum bekent zijn criminele plan om de wereldbevolking te ruïneren door de Great Reset

Ahhh, juist. Toevallig voorspelden de EU-raucraten dat er in 2022 een vaccinatiekaart/paspoort voor EU-burgers zou komen, enkele maanden voordat de oplichtingspidemie van start ging. Toeval, daar ben ik zeker van.

DOCUMENT #2: Een stappenplan voor leven met COVID

Maar, om zeker te zijn, het is niet alleen de Europese Raad die spreekt over het komende biobeveiligingsnetwerk, en wij hoeven ons niet te verlaten op een of andere contextloze, bronloze, idiote infographic om te weten te komen wat de globalisten nu van plan zijn.

Wij kunnen bijvoorbeeld kijken in “Getting to and Sustaining the Next Normal: A Roadmap for Living with COVID.” (Het volgende normaal bereiken en in stand houden: een stappenplan om te leven met COVID)

Dit is een document van … wie precies? Wel, volgens de “Over” pagina op de website is dit 136 bladzijden tellende rapport over onze komende medische staat van beleg-nachtmerrie samengesteld door een of andere niet nader genoemde groep willekeurige personen. Blijkbaar werden zij allemaal op een dag wakker, vol bezorgdheid over de mensen in het COVID-tijdperk, en besloten zij uit de goedheid van hun hart (en met de hulp van een beetje Rockefeller geld) een handig stappenplan te schrijven om ons naar wat zij noemen het “nieuwe normaal ” te brengen. En welke willekeurige barmhartige Samaritaan heeft de rol van “herder” (hun woord) van de 53 auteurs van dit rapport op zich genomen? Niemand minder dan Ezekiel J. Emanuel, Vice Provost for Global Initiatives aan de Universiteit van Pennsylvania en voormalig lid van de adviesraad van de Biden Transition COVID-19.

Ja, die Ezekiel Emanuel.

Het document is precies zo verontrustend als u zou verwachten, het geeft stap voor stap precies aan hoe de bioveiligheidsstaat in werking kan worden gesteld door de invoering van gecentraliseerde normen voor tests, bewaking, uitwisseling van gegevens, toezicht en rapportage. Het roept ook op tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën en processen om de onvermijdelijke volgende pandemie te bestrijden.

Maar alsof dat allemaal nog niet Huxleyaans genoeg was, pleit het rapport ook voor de oprichting van “een alomvattende, wetenschappelijk geteste communicatie- en gedragsinterventie-infrastructuur om het aantal vaccinaties, tests en behandelingen op te voeren” en … wacht eens even … de oprichting van een nieuwe post in de Nationale Veiligheidsraad: Deputy Assistant to the President for Biosecurity! (En u dacht dat ik een grapje maakte over biosecurity als het volgende paradigma, nietwaar?)

DOCUMENT #3: Nationaal paraatheidsplan voor Covid-19

Even verontrustend is het eigen “National Covid-⁠19 Preparedness Plan,” (Nationaal paraatheidsplan voor Covid-19) van het Biden Witte Huis, dat eerder deze maand onthuld werd.

Het document, dat een plan pretendeert te zijn om “Amerika terug te krijgen naar onze normale routines terwijl we mensen beschermen tegen COVID-19, ons voorbereiden op nieuwe varianten, en economische en educatieve stilstand voorkomen,” is opgedeeld in vier doelstellingen:

  • Beschermen tegen, en behandelen van, COVID-19
  • Voorbereiden op nieuwe varianten
  • Economische en onderwijssluitingen voorkomen
  • Het voortouw blijven nemen om de wereld te vaccineren en levens te redden

Verontrustend is dat veel van de griezelige aspecten van de bioveiligheidsstaat die in dit specifieke plan besloten liggen, reeds worden uitgevoerd. Zo wordt op blz. 34 van het document de VS-chirurg-generaal opgedragen “een verzoek om informatie (RFI) te doen uitgaan van onderzoekers, gezondheidswerkers, tech-platforms, en gemeenschapsorganisaties over het effect van verkeerde informatie over gezondheid tijdens de pandemie.”

Zoals The New York Times meldt, is dit verzoek nu uitgegaan:

De chirurg-generaal van president Biden heeft donderdag de grote tech-platforms formeel verzocht om informatie in te dienen over de omvang van de Covid-19-misinformatie op sociale netwerken, zoekmachines, crowdsourced-platforms, e-commerce-platforms en instant berichtensystemen.

Een verzoek om informatie van het kantoor van de chirurg-generaal eiste dat de tech-platforms gegevens en analyses zouden sturen over de prevalentie van Covid-19-misinformatie op hun sites, te beginnen met veelvoorkomende voorbeelden van verkeerde informatie over vaccins die door de Centers for Disease Control and Prevention gedocumenteerd zijn.

In de mededeling wordt de bedrijven gevraagd “precies aan te geven hoeveel gebruikers gevallen van verkeerde informatie over Covid-19 hebben gezien of eraan kunnen zijn blootgesteld,” alsmede geaggregeerde gegevens over demografische groepen die onevenredig aan de verkeerde informatie kunnen zijn blootgesteld of erdoor kunnen zijn getroffen.

  Vaccinzeloten krijgen ondanks vaccinaties en boosters nog steeds Covid, prijzen vaccins voor milde symptomen

Meryl Nass vat het ijzingwekkende karakter van dit verzoek mooi samen in een recent Substack bericht over dit onderwerp:

De FBI vraagt om gedetailleerde informatie over de demografische gegevens “die aan verkeerde informatie zijn blootgesteld”. U weet dat het verkrijgen van de namen van wie wat leest hun volgende stap is.

Lees verder de laatste alinea in het onderstaande NY Times artikel aandachtig. De FBI wil dat de burgers informatie over misinformatie gaan “delen”. Is dat niet lief? Dit is hoe ze de Stasi verkleden in het eufemisme van de 21e eeuw om aan te moedigen je vrienden en buren te verraden.

Kan er, gezien wat wij zojuist in Canada hebben zien gebeuren rond de doxing en financiële ontmenselijking van de Freedom Convoy aanhangers, nog enige twijfel over bestaan dat de systemen nu zo worden opgezet dat gedachtecriminelen gestraft zullen worden voor het delen van “misinformatie” over de volgende scamdemie?

CONCLUSIE

Het COVID-narratief is de laatste maanden in duigen gevallen en de neppers van de MSM hebben de aandacht van hun zombie-achtige kijkers weer gericht op het spektakel in Oekraïne, maar de bioveiligheidsagenda is niet verdwenen. Zoals Kit Knightly in zijn laatste artikel op Off-Guardian waarschuwt, herinnert het “stealth omicron” paniekverhaal dat nu in de media wordt rondgebazuind ons eraan dat het COVID-narratief niet verdwenen is; het slaapt voorlopig alleen maar.

Maar wat er ook gebeurt in de voortdurende COVID-saga, de opbouw van de bioveiligheidsstaat gaat gewoon door. In feite wordt hij zelfs geholpen door het feit dat zo weinigen nu aandacht aan deze agenda besteden. Afgeleid door de pyrotechniek van het oorlogvoeren, merken de mensen nauwelijks dat de Europese Commissie vrolijk aankondigt dat zij op het punt staat te winnen in de oorlog tegen de voorheen vrije volkeren van de wereld. Tegen 2024 zullen zij, als alles goed gaat, hun wereldwijde pandemieverdrag in werking hebben en de absolute macht hebben om hun wil overal ter wereld en op elk moment uit te voeren onder de dekmantel van een verklaarde gezondheidsnoodsituatie.

Als u twee jaar geleden iets van dit alles (letterlijk iets van dit alles) aan het publiek had voorgelegd, zou het snel en ronduit verworpen zijn. Vandaag wordt het gewoon aanvaard dat dit gebeurt. Het is immers de volgende logische stap in het verhaal van “pandemie en herstel” waarmee de massa’s de afgelopen twee jaar zijn gehersenspoeld.

De sociale ingenieurs weten wat zij doen. Zij putten de bevolking uit, door eerst hysterie te zaaien over een vermeende crisis en dan de gifpil toe te dienen zodra de aandacht van het publiek ergens anders op gericht is.

Dit wijst er eens te meer op dat onze waarneming en aandacht zelf belangrijk zijn. Zij kunnen hun agenda niet uitvoeren zonder onze instemming, en daarom besteden zij ongelooflijk veel energie aan het propaganderen van het publiek, het verhinderen dat informatie over hun werkelijke agenda onder het publiek circuleert, en het werken aan de afleiding van het publiek. En, nogmaals, dit wijst erop dat het werk dat wij doen om deze informatie te achterhalen en met anderen te delen een belangrijk deel is van het tegenhouden van de would-be heersers bij het oprichten van hun bioveiligheidsstaat.

Maar dit impliceert ook dat, als wij het grote publiek niet voldoende bewust kunnen maken van deze agenda, wij deze strijd zeker zullen verliezen.

De keus is aan ons. Wij kunnen ofwel weer gaan slapen en de glimmende snuisterijen van het laatste brekend nieuws op de MSM nieuwsfeeds volgen, of wij kunnen ons blijven concentreren op de oprichting van de bioveiligheidsstaat, coalities vormen met degenen die zich ertegen verzetten, en verder gaan met de oprichting van een parallelle economie om onze afhankelijkheid van de dwang- en controlemiddelen van de staat op te heffen.

Ik weet welke van deze twee opties ik zal kiezen. Ik hoop dat u hierin aan mij kant zult zijn.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Globalisten woedend: Poetin verstoort hun plannen voor een “Nieuwe Wereldorde”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVK Gegevens: Drievoudig gevaccineerden hebben tot 4,7 maal meer kans om corona te krijgen dan ongevaccineerden
Volgend artikelSchokkende video’s tonen Oekraïners die Russische krijgsgevangenen neerschieten en martelen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in