© T-Rex / Freepik

Een gepensioneerd neurochirurg genaamd Russell L. Blaylock heeft de moeder van alle “ik zei het u toch” papers geschreven over de Covid-19 pandemie, die hij de meest gemanipuleerde infectieziekte-gebeurtenis in de geschiedenis noemt, schrijft Kyle Becker.

In het tweemaandelijks peer-reviewed tijdschrift Surgical Neurology International zet Blaylock de campagne van vernietigende Covid-leugens uiteen die de reactie van de federale, staats- en plaatselijke overheid kenmerkte, die in collusie met Big Pharma werd gevoerd.

“De COVID-19 pandemie is een van de meest gemanipuleerde gebeurtenissen op het gebied van besmettelijke ziekten in de geschiedenis, die gekenmerkt wordt officiële leugens in een niet aflatende stroom onder leiding van regeringsbureaucratieën, medische verenigingen, medische raden, de media en internationale instanties,” schrijft Blaylock, die bronnen aanhaalt. “Wij hebben een lange lijst gezien van ongekende aantastingen van de uitoefening van de geneeskunde, waaronder aanvallen op medische deskundigen, de vernietiging van medische carrières van artsen die weigeren mee te werken aan het doden van hun patiënten, en een massale regulering van de gezondheidszorg onder leiding van niet-gekwalificeerde personen met enorme rijkdom, macht en invloed.”

“Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis bepalen een president, gouverneurs, burgemeesters, ziekenhuisbestuurders en federale bureaucraten medische behandelingen die niet gebaseerd zijn op nauwkeurige wetenschappelijk onderbouwde of zelfs op ervaring gebaseerde informatie, maar veeleer op het afdwingen van de aanvaarding van speciale vormen van zorg en “preventie”-waaronder remdesivir, het gebruik van beademingsapparatuur en uiteindelijk een reeks in wezen ongeteste boodschapper-RNA vaccins,” ging Blaylock verder. “Voor het eerst in de geschiedenis van de medische behandeling worden de protocollen niet geformuleerd op basis van de ervaring van de artsen die het grootste aantal patiënten met succes behandelen, maar op basis van personen en bureaucratieën die nog nooit één patiënt behandeld hebben – waaronder Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, CDC, WHO, staatsgezondheidsfunctionarissen en ziekenhuisbestuurders.”

“De media (televisie, kranten, tijdschriften, enz.), de medische genootschappen, de staatsgezondheidsdiensten en de sociale media hebben zichzelf tot de enige bron van informatie over deze zogenaamde “pandemie” gemaakt,” voegde hij eraan toe. “Websites werden verwijderd, hooggekwalificeerde en ervaren klinische artsen en wetenschappelijke deskundigen op het gebied van infectieziekten werden gedemoniseerd, carrières werden vernietigd, en alle afwijkende informatie werd bestempeld als “verkeerde informatie” en “gevaarlijke leugens”, zelfs als die afkomstig was van topdeskundigen op het gebied van virologie, infectieziekten, pulmonale kritieke zorg en epidemiologie.”

“Deze verduisteringen van de waarheid doen zich zelfs voor wanneer deze informatie wordt ondersteund door uitgebreide wetenschappelijke citaten van enkele van de meest gekwalificeerde medische specialisten ter wereld,” vervolgde hij. “Ongelooflijk genoeg worden zelfs personen, zoals Dr. Michael Yeadon, een gepensioneerd ex-hoofdwetenschapper, en vice-president voor de wetenschappelijke afdeling van het farmaceutische bedrijf Pfizer in het Verenigd Koninkrijk, die het bedrijf ervan beschuldigde een uiterst gevaarlijk vaccin te maken, genegeerd en gedemoniseerd. Verder heeft hij, samen met andere hooggekwalificeerde wetenschappers, verklaard dat niemand dit vaccin moet nemen.”

  Doekje voor het bloeden - Begrafeniskosten gedekt voor Canadezen die sterven aan het COVID-19 'vaccin'

Blaylock gaat dan verder met het beschrijven van deze aanval op afwijkende stemmen in de medische wereld.

“Een andere ongekende tactiek is het verwijderen van andersdenkende artsen uit hun functies als tijdschriftredacteuren, recensenten en het terugtrekken van hun wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften, zelfs nadat deze artikelen gedrukt zijn,” vervolgt hij. “Tot deze pandemische gebeurtenis heb ik nog nooit gezien dat zoveel artikelen uit tijdschriften werden teruggetrokken – de overgrote meerderheid daarvan betrof alternatieven voor het officiële dogma, vooral als de artikelen de veiligheid van vaccins in twijfel trekken. Normaal gesproken wordt een ingezonden artikel of studie beoordeeld door deskundigen op het vakgebied, de zogenaamde peer review. Deze beoordelingen kunnen zeer intens zijn en veel aandacht besteden aan details, waarbij erop aangedrongen wordt dat alle fouten in het artikel gecorrigeerd worden vóór publicatie. Dus, tenzij er fraude of een ander groot verborgen probleem ontdekt wordt nadat het artikel gedrukt is, blijft het in de wetenschappelijke literatuur staan.”

“Wij zien nu dat een groeiend aantal uitstekende wetenschappelijke artikelen, geschreven door topdeskundigen op dit gebied, weken, maanden en zelfs jaren na publicatie uit grote medische en wetenschappelijke tijdschriften worden teruggetrokken,” merkte hij op. “Een zorgvuldig onderzoek wijst uit dat in veel te veel gevallen de auteurs het aangedurfd hebben om geaccepteerde dogma’s door de controleurs van wetenschappelijke publicaties in twijfel te trekken – vooral met betrekking tot de veiligheid, alternatieve behandelingen of de werkzaamheid van vaccins. Deze tijdschriften zijn voor hun inkomsten afhankelijk van uitgebreide advertenties van farmaceutische bedrijven. Er zijn verscheidene gevallen geweest waarin machtige farmaceutische bedrijven hun invloed uitoefenden op de eigenaars van deze tijdschriften om artikelen te verwijderen die op enigerlei wijze de producten van deze bedrijven in twijfel trokken.”

“Erger nog is het feitelijk fabriceren van medische artikelen ter promotie van geneesmiddelen en farmaceutische producten, waarbij nepstudies worden gebruikt, zogenaamde ghostwritten artikelen,” voegde de gepensioneerde neurochirurg eraan toe. “Richard Horton wordt door de Guardian geciteerd als zeggend dat “medische tijdschriften zijn gedegenereerd tot witwasoperaties van informatie voor de farmaceutische industrie. Bewezen frauduleuze “ghostwritten” artikelen, gesponsord door farmaceutische reuzen, zijn regelmatig verschenen in topklinische tijdschriften, zoals JAMA, en New England Journal of Medicine-nooit verwijderd ondanks bewezen wetenschappelijk misbruik en manipulatie van gegevens.”

  De ongevaccineerden in Israël mogen nu geen eten meer kopen bij McDonald's

“Ghostwritten articles houdt in dat men gebruik maakt van planningsbedrijven wier taak het is artikelen met gemanipuleerde gegevens te ontwerpen om een farmaceutisch product te ondersteunen, en die artikelen dan te laten accepteren door klinische tijdschriften met een grote impact, dat wil zeggen, de tijdschriften die het meest waarschijnlijk de klinische besluitvorming van artsen zullen beïnvloeden,” ging hij verder. “Verder voorzien zij artsen in de klinische praktijk van gratis herdrukken van deze gemanipuleerde artikelen. The Guardian vond 250 bedrijven die zich met deze ghostwriting business bezighielden. De laatste stap bij het opstellen van deze artikelen voor publicatie in de meest prestigieuze tijdschriften is het werven van erkende medische deskundigen uit prestigieuze instellingen, om hun naam aan deze artikelen toe te voegen. Deze gerekruteerde medische auteurs worden ofwel betaald wanneer zij ermee instemmen hun naam aan deze vooraf geschreven artikelen toe te voegen, ofwel doen zij dit voor het prestige dat het oplevert hun naam op een artikel in een prestigieus medisch tijdschrift te hebben staan.”

Vervolgens richtte de arts zijn pijlen op de televisie en de gedrukte media, omdat zij mythes en valse beweringen over farmaceutische producten zouden verspreiden.

“De televisiemedia ontvangen het grootste deel van hun reclamebudget van de internationale farmaceutische bedrijven – dit schept een onweerstaanbare invloed om alle verzonnen studies te melden die hun vaccins en andere zogenaamde behandelingen ondersteunen,” zei de dokter. “Alleen al in 2020 gaven de farmaceutische industrieën 6,56 miljard dollar uit aan dergelijke reclame. Farmaceutische televisiereclame was goed voor 4,58 miljard, een ongelooflijke 75% van hun budget. Daarmee koopt u heel wat invloed en controle over de media.”

“Wereldberoemde deskundigen binnen alle gebieden van infectieziekten worden geweerd uit de media en uit de sociale media, mochten zij op enigerlei wijze afwijken van de verzonnen leugens en verdraaiingen door de makers van deze vaccins,” voegde hij eraan toe. “Bovendien geven deze farmaceutische bedrijven tientallen miljoenen uit aan reclame in de sociale media, met Pfizer op kop met 55 miljoen dollar in 2020.”

“Terwijl deze aanvallen op de vrije meningsuiting al angstaanjagend genoeg zijn, is nog erger de vrijwel universele controle die ziekenhuisbestuurders hebben uitgeoefend over de details van de medische zorg in ziekenhuizen,” voegde hij eraan toe. “Deze huurlingen instrueren artsen nu welke behandelingsprotocollen zij zullen aanhouden en welke behandelingen zij niet zullen gebruiken, ongeacht hoe schadelijk de “goedgekeurde” behandelingen zijn of hoe heilzaam de “niet-goedgekeurde” behandelingen zijn.”

“Nooit in de geschiedenis van de Amerikaanse geneeskunde hebben ziekenhuisbestuurders aan hun artsen gedicteerd hoe zij de geneeskunde zullen uitoefenen en welke medicijnen zij mogen gebruiken,” vervolgde hij. “De CDC heeft niet de bevoegdheid om ziekenhuizen of artsen te dicteren betreffende medische behandelingen. Toch hebben de meeste artsen zonder de minste weerstand toegestemd.”

  Wat te doen met de uitnodiging voor corona vaccinatie

Nog vernietigender is dat de arts een aantal dingen opsomde die als “mythen” en “verkeerde informatie” werden bestempeld, maar waarvan later bewezen werd dat ze waar waren.

 • De asymptomatische gevaccineerden verspreiden het virus evenzeer als de ongevaccineerde symptomatische geïnfecteerden.
 • De vaccins kunnen niet afdoende beschermen tegen nieuwe varianten, zoals Delta en Omicron.
 • De natuurlijke immuniteit is veel beter dan de immuniteit door vaccins en is hoogstwaarschijnlijk levenslang.
 • De immuniteit tegen vaccins neemt niet alleen na enkele maanden af, maar alle immuuncellen zijn langdurig aangetast, waardoor de gevaccineerden een groot risico lopen op alle infecties en kanker.
 • COVID-vaccins kunnen een aanzienlijke incidentie van bloedstolsels en andere ernstige bijwerkingen veroorzaken.
 • De voorstanders van het vaccin zullen talrijke boosters vereisen naarmate elke variant op het toneel verschijnt.
 • Fauci zal erop aandringen dat het Covid-vaccin gebruikt wordt voor zuigelingen en zelfs peuters.
 • Vaccinpaspoorten zullen vereist zijn om een bedrijf binnen te gaan, in een vliegtuig te vliegen, en het openbaar vervoer te gebruiken.
 • Er zullen interneringskampen komen voor de ongevaccineerden (zoals in Australië, Oostenrijk en Canada).
 • De ongevaccineerden zal arbeid worden geweigerd.
 • Er zijn geheime afspraken tussen de regering, elitaire instellingen, en vaccinmakers
 • Veel ziekenhuizen waren leeg of hadden een lage bezetting tijdens de pandemie.
 • Het spike-eiwit uit het vaccin komt in de kern van de cel terecht, waardoor de DNA-reparatiefunctie van de cel wordt veranderd.
 • Honderdduizenden werden door de vaccins gedood en nog veel meer werden blijvend verwond.
 • Een vroegtijdige behandeling had het leven kunnen redden van de meeste van de 700.000 sterfgevallen.
 • Door het vaccin veroorzaakte hartspierontsteking (aanvankelijk ontkend) is een aanzienlijk probleem.
 • Speciale dodelijke partijen (batches) van deze vaccins zijn vermengd met de massa van andere Covid-19 vaccins.

De uitvoerige paper van de gepensioneerde neurochirurg is te lezen in de National Library of Medicine. Het volstaat te zeggen, dat het één van de beste overzichten is van Amerika’s rampzalige Covid-19 reactie die er zijn.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Voormalig vicepresident van Pfizer: “Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHoe kan men beginnen met te proberen zich los te rukken uit een zelfgecreëerde hoop stront?
Volgend artikel4 Horrorverhalen die bedoeld zijn om u (letterlijk) van uw eten af te houden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. En die oetlul weet nietcerns dat het hier niet om een vaccin gaat.

  Goedkoop proefschrift waar niet en dan ook niets nieuws in staat.

  • Abje,

   Die ‘oetlul’ heeft klaarblijkelijk meer verstand in zijn grote teennagel dan jij in je hele lijer. Doe ajb eens aan opbouwende kritiek ipv afbrekende.

   Deze arts steekt met dit artikel zijn nek verder uit dan jij vermoedelijk ooit in je leven gedaan hebt of nog zal doen. Het voord ‘vaccin’ dat hij gebruikt is om hetzelfde woord te herhalen dat in gebruik is bij de overheden, als hij een ander woord zou gebruiken kan er bij onoplettende lezertjes verwarring ontstaan en zou men kunnen pretenderen dat het artikel over andere zaken gaat.

   Jij zou na jaren/maanden alternatieve media toch beter moeten weten. Nota bene , ik ben soms nog meer verontrust over de toekomst door de debiele reacties van mensen zoals jij dan van de luitjes die echt niet beter weten.

   P.S. Die pleister op je avatar zit precies op de goede plaats.

   • Je kent mij niet en een ongeschoolde uitleggen wat het belang is van JUISTE WOORDKEUZE…kansloze stumper.

    En deze, nogmaals oetlul, blaat niks nieuws.

    Je past prima in het opruimingsprogramma, dus…in de rij jij!

    • We hebben Troll🤣🤣🤣🤣🤣 abtroll🤣🤣🤣🤣🤣
     Ping ping 10 punten voor mij, ik heb hem gevangen.🤪🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶

 2. Tja het spike eiwit bestaat niet……zal ie wel noemen omdat we anders niet begrijpen wat hij ons wil zeggen. (Ik begrijp dat)
  Wat het dan wel is wat zich daar nestelt zou alleen nog maar met grafeen te maken hebben en dat grafeen is al veel langer bekend als gif en wordt al langer dan 2 jaar in laten we zeggen preparaten zoals vaccins toegepast zeggen de experts.

  Wat betreft het spike eiwit: ja het is niet aangetoond evenals dat een virus niet is aangetoond. Het heeft met het type marker te maken die de pathologie gebruikt om eiwitten aan te tonen in preparaten en als die marker aanslaat geeft men aan dat het een eiwit is maar dat schijnt fout te zijn. Grafeen is oplosbaar in vet en zou je ‘makkelijk’ met een gaschromatograaf kunnen aantonen. Ik heb zelf proefjes met de gaschromatograaf uitgevoerd op een lab maar uiteraard niet bewust met het doel om grafeen aan te tonen. Ik heb geen echte praktische ervaring met een gaschromatograaf.

 3. Het “spike eiwit” is de S-antigen die door het mRNA aangemaakt wordt. Dat heb je geen virus voor nodig. Dit virus is een computer model, dus bullshit. In de medische lit kun je lezen dat dit s-antigen echt is. Heet ook s-arrestin. Je kan hierover lezen op zonderreden.substack.com waar een uitgebreide uitleg geschreven is over de ingredienten van comirnaty, wat het aanmaakt, en wat het doelwit is van die troep. Geen “wetenschapper” die er over blaat terwijl de info toch met gemak te vinden is zoals je uit het artikel kan zien. Als je dan kijkt naar de bijwerkingen van dit gif dan bevestigt dat het feit dat het doelwit idd de pijnappelklier is. Onder meer de bijwerkingen die met de vruchtbaarheid te maken hebben. Ik gruw er van dat de zelf-aangestelde redder-wetenschappers dat nog steeds niet publiekelijk hebben gemaakt. Maar mss weten ze het wel en willen ze het niet zeggen….

  Het is 1 grote gore teringzooi vol met leugens aan alle kanten en zal ook wel zo blijven. Ik kan alleen maar lamenteren en hopen dat iemand eindelijk eens zijn ogen open doet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in