Het is 8 december 2021. Deze week ga ik het bewijs leveren dat, zoals we al achttien maanden weten, regeringen over de hele wereld genocide plegen. Dit is niet langer een theorie of mening. Het is een feit. Genocide wordt gedefinieerd als het opzettelijk doden van een grote groep mensen, schrijft Dr. Vernon Coleman.

De mensen achter de gebeurtenissen zijn onvoorstelbaar kwaadaardig. Ze willen de wereldbevolking terugbrengen naar 500 miljoen – een aantal dat voor het laatst werd gezien in 1650. En de waanzin lijkt zich te verspreiden. Meer en meer beroemdheden spreken zich uit ten gunste van de prik. Als je een celebrity je blindedarm niet zou laten verwijderen, moet je ook niet luisteren naar hun mening over een serumdat ze vrijwel zeker niet begrijpen. Het officiële standpunt over de omicron-variant is ‘eerst paniek, dan pas denken’.

De president van de EU, een vrouw genaamd Von der Leyen, die campagne voert over de opwarming van de aarde maar naar verluidt een vliegtuig nam om 30 mijl te reizen, wil dat de prikken in heel Europa verplicht worden gesteld. Een WHO-functionaris zei hetzelfde. In Duitsland beschuldigde de echtgenoot van Angela Merkel de wijze en ongevaccineerde mensen van luiheid. Ongetwijfeld betalen de ongevaccineerden in Duitsland, net als de ongevaccineerden overal elders, voor deze enorme en gevaarlijke geldverspilling. In mijn boek over vaccinatie heb ik beschreven dat verplichte vaccinatie in de 19e eeuw is geprobeerd en al snel is opgegeven. Overigens is dat boek, gepubliceerd in 2011, overal verboden en onderdrukt. Linkse, woke activisten die zich verzetten tegen vrijheid in al haar vormen, roepen nog steeds voortdurend dat het boek verboden moet worden omdat vrije meningsuiting en de waarheid hen angst aanjagen.

Adviseurs van de Britse regering zeggen dat covid nog minstens vijf jaar een bedreiging zal vormen – dat betekent dus nog tientallen dure prikken voor de gemakkelijk te misleiden onwetenden. Scholen verplaatsen feestconcerten en kerststallen naar het internet – ondanks de geruststellende woorden van Doris – en het is moeilijk om dat niet te zien als weer een poging om cultuur en traditie uit scholen te bannen. Er zijn 5.000 klachten binnengekomen over een Tesco-reclamecampagne waarin de kerstman zijn covidspasje liet zien om te bewijzen dat hij een prik had gekregen, maar geheel voorspelbaar vond de vreselijke Advertising Standards Authority, een particuliere zelfbenoemde waakhond, dat dat in orde was. In sommige nieuwsberichten wordt beweerd dat kankeroperaties vertraging oplopen omdat de bedden vol liggen met patiënten die niet zijn geprikt. De manier waarop de media proberen degenen onder ons die de waarheid kennen te demoniseren, is stuitend. De waarheid is natuurlijk dat kankeroperaties worden vertraagd omdat ziekenhuisafdelingen worden beperkt door absurde regels inzake sociale afstand – en als gevolg van de nog absurdere lockdowns. Zelfs de regering geeft toe dat de behandeling van kanker zwaar te lijden heeft gehad onder haar eigen beleid. En uit de statistieken blijkt duidelijk dat het de gevaccineerden zijn die de ziekenhuisbedden vullen.

Het Verenigd Koninkrijk zal Amerika volgen en de prik voor vijf- tot elfjarigen binnenkort goedkeuren. En dan is het de beurt aan de kinderen onder de 5 jaar – zij zijn de volgende op de lijst.

Het Britse National Audit Office zegt dat er binnen drie jaar 12 miljoen zieken op de wachtlijst zullen staan – velen van hen zullen sterven aan gemakkelijk te behandelen aandoeningen. Dat zal helpen de omvang van de bevolking te verminderen.

Een Fellow van het Royal College of Surgeons, die meldt dat de voorzitter van de South African Medical Association verbaasd is over de overijverige reactie van Groot-Brittannië op omicron, heeft erop gewezen dat niemand in de Britse regering enig wetenschappelijk inzicht heeft en dat zij in plaats van de wetenschap te volgen, niet-klinische wetenschappers hebben gevolgd, van wie velen hun eigen politieke agenda’s hebben. Hij vraagt: “Heeft ook maar één lid van de Sage een patiënt geadviseerd over de risico’s en voordelen van een interventionele behandeling?” We weten waarschijnlijk allemaal het antwoord op die vraag. Het advies van de regering over deze zaken is afkomstig van wiskundigen en hersenspoelingsdeskundigen – en voormalige werknemers van geneesmiddelenfabrikanten.

In Australië werd een arts door de politie ondervraagd nadat hij zijn plaatselijke parlementslid e-mails had gestuurd waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de covid-19 prik. The Expose meldde dat 89% van de covid-19 sterfgevallen zich voordeden onder de volledig geprikte personen en dat gegevens suggereren dat de geprikte personen veel meer kans hebben om te sterven als ze besmet zijn met covid-19. Een eminent wetenschapper zei dat het onwaarschijnlijk is dat maskers de verspreiding van de omicron variant voorkomen en Tory parlementslid Sir Desmond Swayne beschreef het dragen van maskers als mumbo jumbo. Ze hebben natuurlijk gelijk. Een masker over je linkerknie dragen zou veel veiliger zijn en even nuttig als het op je gezicht dragen. Toch meldde het dagblad Metro dat 152 passagiers elk een boete van 200 pond hadden gekregen omdat ze zonder masker in het openbaar vervoer waren gestapt, 125 waren eraf gegooid en 5100 waren gesommeerd een masker op te zetten – en dat allemaal op één dag. En dat allemaal in Londen. Het officiële beleid is er duidelijk op gericht de verstandigen en goed geïnformeerden te straffen. Een bezoek aan de faillissementsrechtbank kan niet te vroeg komen voor Transport for London. Het enige moment om een masker te dragen is als je verkleed gaat als massamoordenaar – onder die omstandigheden zou een Whitty of Fauci masker acceptabel zijn.

  Waarom offeren mensen vrijwillig hun vrijheid op? Hoe op te staan tegen een krankzinnige wereld

Ik vraag me af waarom al die mensen zich hebben laten beboeten. Volgens de Britse regering hoef je geen masker te dragen als het je ernstig benauwt. Sterker nog, je hoeft er geen te dragen als het je schade of letsel toebrengt. En het dragen ervan zal u schade berokkenen. Download mijn gratis boek “Proof that Masks Do More Harm than Good” en ga naar punt 109 waar de regels over het dragen van maskers in het Verenigd Koninkrijk staan beschreven.

In de Daily Telegraph, een propagandablaadje dat vroeger een krant was waar ik met trots voor schreef, beweerde Tom Stevenson, een investeringsdirecteur voor Fidelity International, verrassend maar helaas niet origineel, dat de vaccins “de overdracht, infectie, ziekenhuisopname en dood hebben verminderd”. Ik zou graag zijn bewijs daarvoor zien.

Ik vraag me af of iemand in de mainstream media de paper heeft gelezen dat op 19 november 2021 in The Lancet is gepubliceerd en waarin staat: “In het Verenigd Koninkrijk werd genoteerd dat het aantal secundaire aanvallen onder huishoudelijke contacten die waren blootgesteld aan volledig gevaccineerde indexgevallen vergelijkbaar was met huishoudelijke contacten die waren blootgesteld aan ongevaccineerde indexgevallen.”

Volgens de paper “verschilde de piekvirusbelasting niet naar vaccinatiestatus of varianttype”.

En “veel besluitvormers gaan ervan uit dat gevaccineerden kunnen worden uitgesloten als bron van transmissie. Het lijkt een grove nalatigheid de gevaccineerde populatie te negeren als een mogelijke en relevante bron van transmissie bij het nemen van beslissingen over bestrijdingsmaatregelen voor de volksgezondheid”.

Die paper, die mij werd toegezonden door de onvermoeibare Darren Smith, redacteur van thelightpaper en een man die een standbeeld verdient als iemand dat verdient, stond in een vaktijdschrift dat The Lancet heet. En natuurlijk dwingt het de intelligente waarnemer om zich af te vragen waarom iemand in godsnaam iemand prikt met dit experimentele en aantoonbaar giftige spul.

Meer dan de helft van de omicron infecties in Engeland waren dubbel geprikt. Alle 17 omicronpatiënten bij een specifiek incident in Oslo waren geprikt.

Fiona Hine, een vastberaden, moedige en toegewijde campagnevoerder, vertegenwoordigt zichzelf vanaf 6 december voor de rechtbank, beschuldigd van het overtreden van de coronavirus-voorschriften meer dan een jaar geleden. Zij gebruikt juridische grondwettelijke argumenten en beroept zich op de artikelen 10 en 11 van de Human Rights Act. Zij vraagt zich ook af of de Coronavirus Regulations wel grondwettelijk zijn. Vitaal spul. Ik hoop dat iedereen haar feliciteert met haar moed en haar veel succes wenst. De rechtbank moet haar zaak verwerpen, haar kosten betalen en haar een enorme schadevergoeding toekennen.

Oh, en ik zie dat de aandeelhouders van Microsoft meer transparantie van Microsoft willen met het oog op beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van Bill Gates. Er zijn berichten over herhaaldelijke ongewenste avances naar werkneemsters. We kunnen nu waarschijnlijk verwachten dat zowel de BBC als The Guardian hun financiële banden met Gates zullen verbreken. Het zou volstrekt ongepast zijn voor zulke woke organisaties om samen te werken met een man die onder zo’n donkere wolk ligt. Het zou buitengewoon zijn als twee van deze organisaties Gates onder deze omstandigheden zouden blijven steunen. Het zou inderdaad suggereren dat ze seksuele intimidatie goedkeuren. Als ze aan het eind van de maand nog geen afscheid van hem en zijn geld hebben genomen, weten we de waarheid.

Het grote verhaal van de week is echter het verhaal waar de media van wegliepen. Sommige kranten hebben het gepubliceerd – The Times heeft het op pagina 2 gezet – maar ik heb er geen enkele melding van gezien op de verschrikkelijke website van de BBC. Het was het meest schokkende harde nieuws van vorige week. Het was zelfs het belangrijkste gezondheidsnieuws sinds Fleming penicillineschimmel ontdekte op een onbeheerd petrischaaltje.

Eerst wat achtergrondinformatie. In het VK beweert de regering nu dat tot nu toe ongeveer 145.000 mensen zijn gestorven aan covid, de griep die een nieuwe naam heeft gekregen. Dat is een voortschrijdend cijfer, over een periode van twee jaar, en zelfs de regering heeft toegegeven dat het cijfer sterk overdreven is – veel van die 145.000 zijn gestorven met een positieve PCR-test maar aan iets anders – kanker, hartkwalen, verkeersongevallen, moord of dood geïrriteerd worden door de BBC. De meeste van die 145.000 waren mensen boven de 80 die al ernstig ziek waren en stervende – velen werden vermoord met een midazolam en morfine cocktail. Het is algemeen bekend dat het regeringscijfer drie keer zo hoog is als het werkelijke aantal.

Nogmaals, ik kan met absolute zekerheid zeggen dat de statistieken van de regering zelf zonder enige twijfel aantonen dat covid-19 nooit dodelijker is geweest dan de griep. Sterker nog, ik denk dat er jaren zijn geweest waarin de gewone, of tuin-griep meer mensen doodde dan covid.

  Dokter schopt vader eruit: Geen behandeling voor kind (5) zonder Corona-test!

Vergeet niet dat, zoals ik u in maart 2020 heb verteld, uit WHO-cijfers blijkt dat in één griepseizoen van zes maanden wereldwijd tot 650.000 mensen kunnen sterven.

Maar, zoals voorspeld in mei 2020, zullen de lockdowns en de daaropvolgende sluiting van ziekenhuisafdelingen en de effectieve sluiting van huisartsenposten leiden tot ten minste vijf keer zoveel sterfgevallen als covid. En dat is iets wat nog jaren gaat gebeuren.

Dit is duidelijk een ruimingsproces. Als wat in Europa en Amerika is gebeurd, in een Afrikaanse dictatuur was gebeurd, zou The Guardian de Britse regering oproepen in te grijpen. Linkse liberalen zouden militaire actie eisen.

Wat jammer dat in het Verenigd Koninkrijk Ferguson, Whitty of Vallance niet in het openbaar willen debatteren over de covid-cijfers. In plaats daarvan onderdrukt de regering de waarheid en demoniseert de media iedereen die zich durft uit te spreken.

Vorige week maakten de mainstream media heel duidelijk waar hun loyaliteiten liggen door het belangrijkste medische verhaal dat ik in meer dan 50 jaar schrijven over gezondheidskwesties heb gezien, vrijwel te negeren of te verwerpen.

De National Audit Office in het Verenigd Koninkrijk zegt dat er alleen al in Engeland tot september 2021 tot 740.000 dringende huisartsverwijzingen voor vermoedelijke kanker ontbraken. Tienduizenden mensen zijn niet begonnen aan de kankerbehandeling die ze nodig hadden. Ik weet uit eigen ervaring hoe ongelooflijk stressvol dit moet zijn. Toen bij mijn vrouw borstkanker werd vastgesteld, leken we eeuwig te moeten wachten – op tests, op de resultaten en op de behandeling met radiotherapie. Maar uiteindelijk werden de tests en de behandeling toch uitgevoerd. Hoe vreselijk is het om eindeloos te moeten wachten, terwijl je weet dat er kanker in je groeit.

De UK Lung Cancer Coalition voorspelt duizenden extra sterfgevallen alleen al door longkanker. Het aantal mensen dat thuis sterft is nu groter dan het in decennia is geweest. Ik vraag me af hoeveel van hen stierven zonder een dokter of een professionele verpleegster te zien.

De sterfgevallen door kanker alleen al zullen het totale aantal sterfgevallen door covid-19 ver overtreffen.

Blijkbaar vastbesloten om de zaken nog erger te maken, heeft NHS England huisartsen verteld dat gezondheidsdoelen kunnen worden opgeschort en dat routine gezondheidscontroles voor nieuwe patiënten en 75-plussers kunnen worden uitgesteld. Huisartsen kunnen stoppen met het monitoren van patiënten.

Artsenleiders juichten de verlichting van de werklast van de huisartsen toe – hoewel zij beweren dat ondanks deze annuleringen van wat ik en velen beschouwen als de ruggengraat van het huisartsenwerk, de huisartsenzorg nog steeds onder aanzienlijke druk staat.

Het opgeven van wat werd gezien als een belangrijk deel van de huisartsenpraktijk is gedaan zodat artsen zich kunnen concentreren op het prikken van patiënten met het giftige covid-19 sap. Artsen zullen stoppen met het monitoren van hoge bloeddruk, astma, diabetes, hartziekten en kanker hoewel ze nog steeds betaald zullen worden voor dat werk en nu meer geld zullen krijgen voor het geven van de covid-prikken – een absurde £15 per prik. Het is moeilijk om dat niet te zien als een omkoping om artsen aan de kant te houden. Huisartsen krijgen nu twee keer zoveel geld voor de helft van het werk. Sommigen zullen zonder twijfel £250,000 per jaar verdienen voor een 35-urige werkweek.

Dr. Farah Jameel, de voorzitter van het huisartsencomité van de BMA in Engeland, omschreef de geschrapte diensten als “onnodige afspraken”, maar het lijkt mij dat deze veranderingen er alleen maar toe zullen leiden dat veel meer belangrijke tekenen en symptomen worden gemist, dat de druk op de toch al overbelaste spoedeisende hulpafdelingen en ziekenhuisafdelingen in het algemeen toeneemt en dat er in de komende jaren veel meer sterfgevallen zullen vallen.

Veel van die sterfgevallen zullen zich voordoen onder ouderen en mensen die al ziek zijn. Vaste kijkers en lezers weten dat ik al lang van mening ben dat dit deel uitmaakt van de genocidale ruiming. En we mogen niet vergeten dat het medisch establishment van mening is, waarover ik onlangs berichtte, dat er bezuinigd moet worden op tests en dergelijke om de planeet te helpen beschermen tegen de opwarming van de aarde.

We kunnen allemaal enkele van de tests kopen die we nodig hebben – urinetests en sommige bloedtests zijn beschikbaar, evenals bloeddrukmeters. Maar de behandelingen die we nodig hebben, kunnen we niet krijgen. De beperkingen op het kopen van geneesmiddelen op recept moeten worden opgeheven. Aangezien nu van ons wordt verwacht dat wij onszelf behandelen, moet het ons worden toegestaan antibiotica, pijnstillers enzovoort te kopen.

Dit alles maakt natuurlijk deel uit van het plan om ons aan te moedigen de NHS te haten en dus de ondergang ervan toe te juichen. Het is al volledig ongeschikt voor het doel en doet nu ongetwijfeld meer kwaad dan goed. Wat artsen zich niet realiseren is dat als de trend naar telegeneeskunde doorzet, hun carrières stilletjes zullen afsterven. Elke student die momenteel geneeskunde studeert, verdoet zijn tijd – hij zal worden vervangen door computers die nu al diagnoses stellen en robots die operaties uitvoeren.

  Het wordt allemaal logisch als je je realiseert dat ze ons willen vermoorden

De manier waarop de media dit grote verhaal in een hoekje hebben geduwd, naast frituurbranden en voetbaluitslagen voor vrouwen, vertelt ons hoe corrupt ze zijn geworden. Dit was groot, groot nieuws.

Het lijkt mij dat Dr. Fauci en Whitty meer onschuldigen hebben vermoord dan alle seriemoordenaars ter wereld bij elkaar. En het was allemaal voorspelbaar. Ik weet dit omdat ik het voorspeld heb op het moment dat de lockdowns werden besproken.

Het probleem ligt bij het aantal mensen dat zich niet wil uitspreken of de moed niet vindt om iets te doen. Het grootste deel van de schuld ligt bij de politici, journalisten en artsen die de mensen die hen betalen, hebben verraden.

Maar we moeten ook de schuld geven aan de mensen die maskers dragen “omdat dat makkelijker is dan in de problemen te komen” en we moeten de schuld geven aan degenen die de prikken accepteren “omdat dat makkelijker is dan ze niet te krijgen”. We kennen allemaal zulke mensen. Ze geven er gewoon niet genoeg om.

Of misschien beseffen ze niet waar dit heen gaat.

Tenslotte nog even over handontsmettingsmiddelen.

Telkens als ik een winkel binnenloop, word ik uitgenodigd of onder druk gezet om hun handontsmettingsmiddel te proberen. Het is alsof ik langs de parfumbalie in een warenhuis loop. Wil je deze aftershave proberen? Een spuitje hier en een spuitje daar.

Ga zes winkels langs en je hebt zes keer een vleugje ontsmettingsmiddel gehad. Nou, sommige mensen misschien wel. Ik zeg nee dank je en loop langs ze heen.

De weinige klanten die er waren, konden niets kopen, omdat ze allemaal voortdurend probeerden de smurrie van hun handen te vegen. Als je zes keer ontsmettingsmiddel hebt gebruikt, moet het uren duren om de lagen kleverigheid te verwijderen.

Wat geen van deze shoppers wist, is dat er bewijs is dat niet alleen maskers dodelijk kunnen zijn. Ontsmettingsmiddelen kunnen ook dodelijk zijn.

In juli 2020 waarschuwde ik dat de FDA in Amerika heeft gewaarschuwd voor een sterke toename van het aantal handontsmettingsproducten die volgens het etiket ethanol bevatten, maar in werkelijkheid methanol – dat giftig kan zijn als het door de huid wordt opgenomen en levensbedreigend kan zijn als het wordt ingeslikt. Sommige handontsmettingsmiddelen kunnen dus misselijkheid, braken, hoofdpijn, wazig zien, blijvende blindheid, toevallen, coma, blijvende schade aan het zenuwstelsel of de ultieme bijwerking – de dood veroorzaken. Dat is het soort bijwerking dat je maar één keer krijgt. Bij herhaaldelijk gebruik als handwrijfmiddel kan huidabsorptie leiden tot chronische toxiciteit en beschadiging van het gezichtsvermogen.

Een paper dat ik heb gezien in “Infectious Diseases Consultant” bevestigt het gevaar. En er is een artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health met de titel: “Methanol as an unlisted ingredient in supposedly alcohol based hand rubs can pose serious health risk”.

Het is vrijwel onmogelijk te weten welke ontsmettingsmiddelen dodelijk zijn, omdat sommige ervan verkeerd geëtiketteerd zijn. En bovendien, als een winkel erop staat dat u hun handontsmettingsmiddel gebruikt, gaat u dan echt proberen het etiket te lezen? Zelfs als het een etiket heeft. Ze hebben het spul waarschijnlijk gekregen van een kerel die gewoonlijk hun afvoer doet en een voorraadje heeft gekocht van een maat op de markt die iemand in China kent. Je zou wat ontsmettingsgels kunnen gebruiken om verf te verwijderen.

Tenslotte was er een betrouwbaar rapport waaruit bleek dat meer dan 2000 kinderen in een klein deel van Amerika ernstig ziek waren geworden als gevolg van handontsmettingsmiddel.

Hoe?

Nou, het waren kleine kinderen en hun scholen hadden flessen ontsmettingsmiddel op elk bureau gezet.

En de kinderen hadden ervan gedronken.

Tot slot, eindelijk, was er deze week een krantenkop die zei: “Oudere bestuurders moeten punten vermijden als ze door rood rijden”.

Briljant, dacht ik.

Wat goed nieuws.

Maar het was geen goed nieuws.

Een of andere semi-overheidsinstelling, officieel comité of groepje drukbezette lichamen heeft gezegd dat 70-plussers een rijvaardigheidstest moeten doen in plaats van wettelijke boetes te krijgen.

Dat had ik moeten zien aankomen. Ze hebben er lang genoeg mee gedreigd. Het is onderdeel van de demonisering van de ouderen. Stop ze met rijden. Sluit ze uit van de maatschappij. Dit is allemaal onderdeel van het digitale paspoort plan. Ze gaan de ouderen uitkiezen en dan werken ze zich een weg door de rest van de samenleving.

De grap is, natuurlijk, dat ouderen de veiligste chauffeurs zijn. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door jongeren onder de 25.

Waarom anders denk je dat auto verzekeringsmaatschappijen jongeren veel meer rekenen dan de ouderen voor autoverzekering?

Dank u voor het kijken naar een oude man in een stoel.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Vernon Coleman: De waanzinnigen hebben het gesticht overgenomen en ze kunnen met deze injecties miljarden doden



Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelStudie vindt 5G-technologie een “significante factor” in hogere COVID-gevallen en sterftecijfers
Volgend artikelEnorme toename van herpes: nieuwe ernstige coronavaccin bijwerkingen bewezen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Ik denk niet dat deze mensen enorm kwaadaardig zijn. Ik denk dat deze mensen enorm verveeld zijn. Dit is uiteraard even advocaat van de duivel spelen.

  Stel je eens voor. Je wordt geboren als iemand in de elite (de echte, die al eeuwen aan de touwtjes trekken). Vanaf je geboorte heb je meer dan alles dat je wil, altijd. Maakt niet uit hoe gek. Snel saai nietwaar? Niets dat je nog kan bereiken niets om naar te streven. Vanaf geboorte. Kan je je voorstellen hoe vreselijk dat is?

  Ik ben in min studenten tijd van de universiteit geplukt. Man, wat was dat extreem qua materiele welvaart. Maar geestelijk / spiritueel nul welvaart. Toen klapte alles in elkaar en zat ik in een call center. Dat was wild om mee te maken. Echt dat niet lineare leven meemaken was (achteraf uiteraard) geweldig. Plus onderzoek heeft me geleerd dat het echte leven is…. leven, een achtbaan. Nog wel wat andere dingen in mijn eerdere en latere leven maar hou het hier even bij (smile)

  De meeste mensen willen op 1 of andere manier een lineiar leven leiden (ik zie het als lijden). Je gaat naar school, begint je baan, huurt wat, gaat trouwen, krijgt kinderen, gaat met pensioen en sterft. Fuck that shit zeg ik. Een ieder die deze quote van de film trainspotting niet kent. Bij deze. Ik doe t wat anders maar eens. Als je geen Engels kent, haal m door een vertaler heen

  “Choose a life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers… Choose DSY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit crushing game shows, stucking junk food into your mouth. Choose rotting away in the end of it all, pishing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats you spawned to replace yourself, choose your future. Choose life… But why would I want to do a thing like that?”

  Groeten,
  Hugo

  • Intrigerend. Ik kan slechts hopen dat je meer over je non-lineaire leven wil onthullen.
   Mijn leven was ook behoorlijk non-lineair, met hoogtes en laagtes en weer opkrabbelen.
   Maar wees gerust, als je een zuivere ziel hebt, kom je vroeg of laat in het vizier van […](*) en die zal je helpen.
   Is met mij ook gebeurd. Overigens is ook dat een non-lineair proces met soms ronduit hallucinante ervaringen.
   Wat dacht je bv. van een auto-ongeluk waarbij je bijrijder tot op 5cm aan een onthoofding onder een vrachtwagenoplegger ontsnapt?
   Maar waarbij de goede afloop een samenspel van een opeenstapeling is van allerlei factoren die elk afzonderlijk erg raar/uitzonderlijk waren maar die zeker in combinatie quasi onmogelijk lijken?
   Eind goed, al goed: alleen maar de auto total loss.
   Maar ondertussen weet ik dat in extreem gevaar ik zo beschermd word dat niemand van ons wat had.
   Echt tot in detail: o.a. de baby vroeg 1 sec. van te voren aan mama om een koekje maar die had dat niet goed begrepen en daardoor draaide ze zich naar het kind toe. Op het moment van impact beschermde haar hoofd dat van het kind tegen rondvliegende glasscherven. Maar … omdat de moeder zelf haar portie langs de zijkant kreeg en haar lange haar als gordijntje fungeerde, had ze zelf ook niks. Anders zou zowel zijzelf als de baby hun aangezicht voor het leven geschalloderd zijn geweest.
   Er zijn nog meer details maar dat zou te ver voeren. Punt is: dit was het “optimale autongeval” om aan te tonen: “alles is perfect georchestreerd en niemand van jullie 4 heeft ook maar 1 schrammetje maar op 5cm na (en aan amper 75km u is 1/100e van een seconde al gauw 20cm) was je weduwnaar geweest. Kijk wat een almacht. De verzekering vergoed de total loss wel…”

   Dus Hugo, houd moed, hou vol. Als je uit het juiste hout gesneden bent, overleef je alles (wat niet betekent dat je leven een makkelijke weg is zonder hobbels).

   Groeten van een mede non-lineaire 😉

   (*) ik ga bewust de naam niet plaatsen. Je komt er hopelijk wel vanzelf achter. Ach wat, je kan gemakshalve gewoon over “God” spreken… (de nuance is al bij al bijzaak en ontdek je later vanzelf wel).

   • Hoi Scrutinizer,

    Dank je voor je post en je hoeft je geen zorgen over mij te maken maar bedankt voor je wensen. De eerste keer was toen ik als baby met een nog niet volledige scheldel hoofd eerst op het beton knalde in de nieuwbouw woning van de commode. De andere was toen ik onder middenspanning stond en het rubbertje van de kabel weer tussen de tandwielen kwam. De derde vertel ik niet.

    Je verhaal rondom dat ongeluk ken ik ook persoonlijk. Kort samengevat, bedrijsongeval waar ik met mijn linker enkel onder het linker achterwiel van een tractor lag met 1.5 m2 aan natte aarde als lading op mijn enkel (betonnen plaat weg) stil stond en er in zijn achteruit vanaf reed. Ik had een ”out of body experience”. Ik keek op mijzelf neer en zag mezelf schreeuwen van pijn maar voelde niets en voelde me heel vreedzaam. Totdat ik werd afgevoerd, toen, slurp terug in mijn lijf en toen was de pijn helser dan hels.

    Volgens de arts, een mirakel dat mijn enkel niet verbrijzeld was. Twee jaar ravalideren, sure. Maar had veel erger kunnen zijn.

    Noem ik dat God, Allah or whatever interventie, nee. Noem ik dat spiritueel, ja. Dat overtuigde me dat er meer tussen hemel en aarde is dan wordt gedeelt. (ik ben ongelovig opgevoed).

    Ik ben mijn opa (die in een werkkamp heeft gezeten met de Russiche krijgsgevangenen en 1 tandje beter werd behandeld) altijd dankbaar. Hij heeft mij geleerd (en niet mijn ouders) om altijd te doen wat je juist vind en niet wat ”men” vind wat je moet doen en dus doet.

    Uiteraard, ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb daar van geleerd (net zoals van de juiste keuzes) maar je hebt me nooit horen klagen. Even met de kin over het asfalt gaan leer je van (figuratief uiteraard). Pijnlijk maar het waard.

    Gek genoeg vind ik dit eigenlijk wel een top tijd. Eindelijk niet dat gezapige, volgevroten spul die nog vol gevretener willen worden. Om het maar zo te zeggen. Only dead fish go with the flow. Heel veel fish to be dead gaan nu with the flow. So be it. Hun keuze.

    Om af te sluiten. Ik zie de big bang theorie als een theorie van wat magiers die denken dat je met wat materialen leven kan creeren. Zoals alchemisten beweerden dat ze goud konden maken. MAAR ik zie ook de God gelovigen op dezelfde manier, iets (waar dat vandaan komt niet verklaart) even ging kleien en al dit creerde in 6 dagen en toen een dagje vrij nam.

    De weirde shit waar CERN nu mee bezig is gaat meer verlkaren, als we dat alles overleven.

    Hopelijk helpt dit.

    Groeten,
    Hugo

    • Hallo Hugo,

     Ook ik werd ongelovig opgevoed.
     Maar niet rabiaat atheistisch, eerder agnostisch maar met de veronderstelling dat er vermoedelijk geen god is.
     Later kwam ikzelf tot andere inzichten.
     En die werden gaandeweg concreter t.g.v. meerdere voorvallen.
     Ons autoongeval dit jaar was er slechts 1 van, maar behoort wel tot de top3 van meest spectaculaire.
     Een ander betreft mijn ene dochter en weer een andere mijn andere dochtertje.
     Wegens HUN privacy kan ik hier openbaar niets over kwijt, maar van 1 van hen zal de wereld nog horen…

     Maar neen, ik geloof niet in een traditionele religie zoals Katholicisme. En neen ik ben evenmin Mohamedaan, haha.
     Nou goed, het lijkt erop dat “[…]” jou ook beschermt. Dat doet me veel plezier.
     Maar waar ik eigenlijk in mijn vorige post op doelde toen ik aangaf meer van je non-lineaire leven te mogen lezen, is het succes (of “success”) gevolgd door tegenspoed, zoals toen je weinig gedetailleerd aangaf “Ik ben in min studenten tijd van de universiteit geplukt. Man, wat was dat extreem qua materiele welvaart. Maar geestelijk / spiritueel nul welvaart. Toen klapte alles in elkaar en zat ik in een call center.”

     Nou goed, misschien kan je er niets verder over kwijt. Dat moet ik dan maar respecteren. Maar indien toch, dan ben ik ERG benieuwd…

     Zomerse groeten uit het zuidelijk halfrond.

     PS ja ik vind dit ook wel een interessante tijd maar eerlijk gezegd had het toch wat minder hectisch gemogen. Enerzijds zouden mijn dochtertjes SUPER beschermd zijn (en van elkeen heb ik daar al misntens 1 onwaarschijnlijk voorbeeld van gekregen), anderzijds … maak ik me toch soms wel zorgen om hun toekomst. Hey, ik ben ook maar een mens, he. Een bezorgde papa…

     • Hoi Scrutinizer,

      Aj, laat me beginnen met deze quote.

      ”When the going gets weird, the weird turn pro.” Denk daar even over na.

      Daar zat ik dus in een fucking call center. Gelukkig had ik alles verbrast en geen schulden gemaakt. Dus kon ik mijn gepimpte goedkope huisje blijven wonen.

      Leuke meid leren kennen en weer opgekrabbeld. Toen ik weer een echt serieuze functie had ging het niet meer.

      Doordat het bedrijf waar ik toen voor werkte boekhoud fraudeur nr 1 was toen deed dat werl wat met me in het vertrouwen in het systeem. Net zoals ik al eerder vertrouwen had verloren omdat zelfs op de universiteit mij niet kon en eigenlijk weet ik nu wilde uitleggen.

      Daar staan we nu, geen vertouwen in het systeem en ook niet zoveel in mijn gemiddelde (er zijn talloze uitzonderingen uiteraard!) medemens.

      Tot slot, eens, had minder hectisch gemogen. Maar ja, je weet out of chaos comes order… Als je die chaos beheerst kan je de niiewe order allicht controleren. Zo niet……

 2. Het verhaal doet denken aan wat dr. John Coleman (what’s in a name…) beschreef in zijn boek ‘CONSPIRATORS’ HIERARCHY: THE STORY OF THE COMMITTEE OF 300′ beschreef. Coleman, naar zijn eigen zeggen, een voormalig MI6 agent, beschreef hier dergelijke dingen. Ik weet niet of Vernon en John familie zijn, maar er zijn meer hondjes die Fikkie heten, al heb ik die naam nog nooit hoeren roepen. (https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf)
  Eustace Mullins – die ik hoger acht dan John Coleman – ontmaskerde hem als een dubbelagent die eveneens werkte voor de Mossad (wat toevallig): https://www.truthcontrol.com/articles/eustace-mullins-exposed-dr-john-coleman-1992. Every.Single.Time zeg maar. The usual suspects.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in