Ik waarschuw al vele, vele maanden voor de covid-19 injecties. Mijn eerste video’s over de reële gevaren werden vorig jaar gepubliceerd. In deze video ga ik bewijzen, zonder enige twijfel, dat het hele experimentele prikken programma onmiddellijk moet worden stopgezet. De waanzinnigen hebben het gesticht overgenomen en ze kunnen met deze injecties miljarden doden, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Maar in plaats van te stoppen met de verspreiding van een vaccin dat niet naar behoren is getest, niet werkt en niet nodig is, prikken de autoriteiten in sommige landen al kinderen in en dringen zij er in andere landen op aan dat kinderen ook worden geprikt. Dit is totale waanzin. Volwassenen prikken met dit giftige brouwsel is waanzin, maar de meeste volwassenen hebben tenminste een keuze. Kinderen worden geïnjecteerd met gevaarlijk gif, rechtstreeks uit de heksenketel in Macbeth, en zij hebben geen flauw idee wat er met hen gebeurt. Er is absoluut geen sprake van geïnformeerde toestemming en zij krijgen een experimenteel vaccin dat niet doet wat mensen denken dat het doet, om hen te beschermen tegen een ziekte waarvan ik in een eerdere video heb aangetoond dat het niets meer is dan een nieuwe naam voor griep.

Er worden kwaadaardige leugens verspreid over het geven van de experimentele vaccinatie aan kinderen. Er worden pogingen ondernomen om kinderen onder druk te zetten om de covid-19 prik te aanvaarden, erom te vragen of zelfs te eisen.

Degenen die kinderen onder druk zetten, moeten weten dat het tegen de internationale wetgeving is om iemand te dwingen een medische behandeling te aanvaarden. Het is niet alleen onethisch en onverantwoordelijk – het is ook illegaal.

Jongvolwassenen nemen nu al prikken die ze niet nodig hebben omdat hun vrienden ze ook nemen. Groepsdruk.

Michael Caine zegt dat de prik geen pijn doet – naar mijn mening zeker de meest neerbuigende opmerking ooit gebruikt in een gezondheidscampagne. Jongeren worden geprikt omdat het gratis is en omdat ze te horen krijgen dat ze dan weer naar disco’s, cafés en grote evenementen kunnen gaan. Het moedigste om te doen is zeker om ‘Nee’ te zeggen!

Het bewijs – en ik zal al het bewijs dat nodig is in deze video produceren – het bewijs toont aan dat elke ouder die toestaat dat hun kind wordt gevaccineerd tegen covid-19 moet worden gearresteerd voor kindermishandeling. Elke dokter of verpleegster die een kind inent met een van de experimentele covid-vaccins zou moeten worden gearresteerd voor geweldpleging en kindermishandeling en voor een zeer lange tijd in de gevangenis moeten worden gezet.

Elke leraar die kinderen deze injecties wil geven, en elke dokter of verpleegster die bereid is ze te geven, moeten deze eenvoudige vragen worden gesteld:

Vraag of ze weten dat dit is wat de NHS in het Verenigd Koninkrijk zegt over het covid-19 vaccin: We weten nog niet of het zal voorkomen dat je het virus oploopt en doorgeeft. Dat staat in het officiële boekje dat ze uitgeven. Dus iedereen die zegt dat het zogenaamde vaccin zal voorkomen dat je covid krijgt of dat je het zult doorgeven, is onwetend of dom, of beide.

Vraag of ze weten dat het CDC in de VS al vroeg heeft gemeld dat de covid-19-vaccins (en ik gebruik het woord vaccins zodat degenen die niet goed wakker zijn weten waar ik het over heb – hoewel u moet weten dat de definitie van vaccin moest worden gewijzigd om plaats te bieden aan deze nieuwe giftige stoffen) een enorme verscheidenheid aan gevaarlijke bijwerkingen veroorzaakten. Ik heb deze al in 2020 opgesomd. De incidentie van sterfte en ernstige bijwerkingen werd namelijk gerapporteerd als meer dan 2,5%. Logischerwijs betekent dit dat als je 100 mensen vaccineert, twee en een half van hen zullen sterven of ernstige bijwerkingen zullen krijgen. Enorme aantallen lopen een reëel risico om ernstig letsel op te lopen of te overlijden. Dat plaatst deze injecties in dezelfde categorie als napalm. Als Dr Crippen nog had geleefd, zou hij deze injecties hebben aangeboden.

Vraag of ze weten dat hoewel de injectie meestal in een schouderspier wordt gegeven, deze in de bloedbaan kan en uiteindelijk zal komen. Als je een blauwe plek hebt na een prik, dan is dat een bewijs van bloeding. Het wrijven van de plaats na dit vaccin zou, naar mijn mening, de snelheid kunnen versnellen waarmee het toxine in het bloed komt en enorme problemen veroorzaken. Velen die de injecties geven, weten weinig of niets over de stof die ze inspuiten. Sommige vaccineerders steken ongetwijfeld de punt van de naald in een klein bloedvat en spuiten zo het materiaal rechtstreeks in de bloedsomloop. Is het mogelijk dat de mensen die de meest directe, dramatische gevolgen ondervinden, degenen zijn bij wie dit is gebeurd? Hoeveel vaccinateurs controleren of de naaldpunt niet in een bloedvat zit? Hoeveel vaccinateurs realiseren zich dat deze prikken als geen andere zijn die ze ooit hebben gegeven? Ik zeg dat als een arts die al meer dan een halve eeuw schrijft over vaccins en vaccinatie.

Vraag hen of zij weten dat professor Byram Bridle, professor in de virale immunologie en zeker geen anti-vaxxer, heeft gezegd dat het spike-eiwit van deze vaccins een toxine is dat zich door het hele lichaam kan verspreiden en de milt, de lever, het beenmerg en de eierstokken kan binnendringen. Het is een feit dat het spike-eiwit de bloedplaatjes kan aantasten, wat kan leiden tot stolsels, bloedingen, hartproblemen en neurologische problemen.

Vraag of zij weten dat moedermelk wordt aangetast door deze giftige prik – en dat de antilichamen in moedermelk bloedingen kunnen veroorzaken bij zuigelingen.

  George Clooney zegt dat het tijd is om elke ongevaccineerde persoon een injectie te geven

Vraag of zij weten dat de BBC opzettelijk weigert haar kijkers en luisteraars iets te vertellen dat het nut van vaccinatie in twijfel trekt.

Vraag of zij weten dat deze vaccins tot eind mei 2021 verantwoordelijk waren voor 4.406 sterfgevallen in de VS en 1.213 in het VK. Dat zijn officiële cijfers van de overheid, en die zijn laag omdat minder dan 1 op de 100 ongewenste voorvallen in de VS wordt gemeld. Veel sterfgevallen zijn genegeerd of afgedaan als toeval. In de VS waren er 1.214 gevallen van anafylaxie. Het is gruwelijk dat 14.986 mensen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en dat er 34.474 dringende gezondheidsproblemen waren. In het VK waren er 1.213 sterfgevallen als gevolg van de vaccins en 859.481 bijwerkingen in totaal. Alleen al door het AstraZeneca-vaccin waren 192 mensen blind geworden. Dit zijn allemaal officiële cijfers van de regering, dus de nep-factcheckers, die met duizenden tegelijk worden gekocht en betaald, kunnen de hele dag zeuren en zeiken, maar de cijfers zullen niet verdwijnen. De idiote journalisten die beweren dat de doden en gewonden op toeval berusten, zouden dat onzinnige oordeel kunnen toepassen op de vermeende doden door covid-19. De waarheid is dat het totaal aantal doden en gewonden door deze verdomde spuiten veel hoger zal blijken te zijn dan de cijfers die ik heb gegeven. De cijfers voor Europa en plaatsen zoals Israël zijn net zo beangstigend. Het aantal wekelijkse sterfgevallen over de hele wereld is gestegen naarmate meer en meer mensen worden geïnjecteerd met deze giftige troep. Overal merken vrouwen veranderingen in hun maandelijkse cyclus. En dat is cruciaal.

Vraag of ze weten dat meer dan de helft van de huisartsen zegt het vaccin niet te willen. In het VK heeft de regering toegegeven dat ondanks het onder druk zetten van het NHS-personeel – ziekenhuisartsen, verpleegsters, portiers en bureaucraten – ten minste 20% heeft geweigerd zich te laten inenten. Ik durf te wedden dat die 20% verstandige mensen vooral bestaat uit klinisch personeel en niet zozeer uit ambtenaren. De huisartsen die zeiden dat ze niet zouden worden geprikt, waren waarschijnlijk de eerlijksten. Hoeveel van hen deden alsof ze wel geprikt waren maar waren het niet? De Britse regering heeft het er nu over om de prikken verplicht te stellen voor NHS personeel, maar de prikken zijn experimenteel en het lijkt onwaarschijnlijk dat ze dat er door krijgen. Meer pesten en liegen.

Vraag of zij weten dat volkomen gezonde kinderen waarschijnlijk niet meer risico lopen om aan covid-19 te sterven dan om door de bliksem te worden gedood. Geen enkel voorheen gezond kind onder de 15 jaar is in het VK aan covid-19 gestorven. De meeste kinderen hebben nauwelijks symptomen als ze het toch oplopen. Waarom zou je vaccineren – of wat dan ook – tegen iets dat zo irrelevant is? Het is alsof je een potentieel dodelijke giftige injectie geeft om te voorkomen dat kinderen inkt op hun kleren krijgen.

Vraag of ze weten dat de beweringen over lange covid zwaar overdreven zijn. Er is weinig of geen bewijs dat het een reëel risico vormt – of zelfs maar een risico dat groter is dan het gebruikelijke postvirale vermoeidheidssyndroom dat gewoonlijk na griep optreedt. Vreemd genoeg zijn de symptomen van de zogenaamde lange covid precies dezelfde als de problemen die door de prikken worden veroorzaakt.

Vraag of ze weten dat het Verenigd Koninkrijk in april 2021 kudde-immuniteit heeft verworven.

Vraag of ze weten dat zelfs als ze het krijgen kinderen covid-19 niet zo gemakkelijk overdragen als volwassenen.

Vraag of zij weten dat leerkrachten minder risico lopen op covid-19 dan andere volwassenen in de werkende leeftijd.

Vraag of zij weten dat uit de laatste cijfers van de MHRA in het VK blijkt dat de bijwerkingen onder meer ernstige neurologische problemen, hartaanvallen, beroertes, blindheid en vele andere ernstige aandoeningen omvatten. Ik vind het een belediging voor de slachtoffers die schade hebben opgelopen om hun bijwerkingen als mild te bestempelen. Dit alles is bijzonder relevant wanneer men bedenkt dat covid-19 een sterftecijfer heeft dat ongeveer even hoog is als dat van de gewone griep.

Vraag of zij weten dat de WHO al in een vroeg stadium heeft gezegd dat de vaccins niet voorkomen dat mensen covid-19 krijgen of doorgeven.

Vraag of zij weten dat, althans naar mijn mening, niemand die een vaccin heeft gekregen bloed voor transfusie zou mogen geven. Naar mijn professionele mening, is de voorraad bloedtransfusie al besmet.

Vraag of zij weten dat niemand weet of de covid-19-prik een gevaarlijke wisselwerking zal hebben met de vele andere vaccinaties die aan kinderen worden gegeven.

Vraag of zij weten dat er geen tests zijn uitgevoerd om na te gaan of de covid-19-vaccinatie een gevaarlijke wisselwerking kan hebben met andere voorgeschreven geneesmiddelen zoals Ritalin of anti-astma-medicijnen. Of, inderdaad, de andere honderden voorgeschreven en vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

Vraag of zij weten dat ten minste 66 volledig geteste en goedgekeurde vaccins in de VS om veiligheidsredenen zijn teruggetrokken en stopgezet. En dat waren gewone vaccins – geen experimentele inentingen.

Vraag of zij weten dat regeringen over de hele wereld miljarden dollars aan schadevergoedingen hebben uitgekeerd aan slachtoffers die ernstig gewond zijn geraakt door vaccins – of aan de familieleden van patiënten die daardoor zijn overleden. Dat doe je niet als vaccins veilig zijn.

Vraag of ze weten dat een vaccin dat werd aanbevolen tijdens de zogenaamde varkensgrieppandemie, – ons gegeven door Ferguson die ons de nep-zwijnengrieppandemie gaf – resulteerde in meer dan 1000 gevallen van narcolepsie voordat het werd teruggetrokken.

  Dr. Coleman: Is de WHO de terroristische vleugel van de VN?

Vraag of ze weten dat een ander geneesmiddel dat aan kinderen werd gegeven voordat de volledige testresultaten beschikbaar waren, in verband werd gebracht met de dood van 19 kinderen als gevolg van mogelijke antilichaamafhankelijke versterking. Het vaccin werd teruggetrokken. Zou dit kunnen gebeuren met de covid-19 injecties? Jouw gok is net zo goed als die van iemand anders. Je goudvis zijn gok is net zo goed als die van Hancock in het Verenigd Koninkrijk.

Vraag of ze weten dat veel mensen covid-19 krijgen nadat ze zijn geprikt.

Vraag of ze weten dat in oktober 2020, Kate Bingham, het hoofd van de Vaccine Task Force van de Britse regering heeft gezegd: ‘Mensen onder de 18 mogen niet gevaccineerd worden’. En dat was voordat al het bewijsmateriaal beschikbaar kwam dat de potentiële gevaren van de vaccins aantoonde.

Vraag hen of zij weten dat het Pfizer-vaccin in verband is gebracht met veranderde menstruatiecycli en abnormale bloedingen bij vrouwen en met myocarditis bij mannen – beide in Israël, waar de vaccins zijn toegediend aan jongeren. Ik zie trouwens dat volgens de BBC een nieuw Pfizer-onderzoekscentrum voor vaccins is geopend in Bristol. De schandelijke Hancock heeft het geopend en de BBC noemt het een centrum van uitmuntendheid voor het bestuderen van ziekten die met vaccins kunnen worden voorkomen. Ze hadden het een vernietigingskamp moeten noemen. Pfizer is een van de meest kwaadaardige bedrijven in het hele universum en heeft een van de grootste boetes uit de geschiedenis betaald. Ze kregen een boete van 2,3 miljard dollar voor het corrupt promoten van een medicijn en het betalen van smeergeld aan artsen. Wat een ranzige, hondsdolle mensen zijn dat. Pfizer kreeg ook een boete van 84,2 miljoen pond omdat het de NHS 2.600% te veel in rekening bracht. Makkelijk te doen als je een liegende, bedriegende, stelende oplichter bent.

Geen geïnformeerde toestemming, geen lange termijn testen. Alleen enorme winsten en enorme salarissen voor de bazen.

Waarom zou iemand iets gemaakt door Pfizer in zijn lichaam laten injecteren?

Vraag of ze weten dat de voormalige minister van Volksgezondheid, Jeremy Hunt, heeft gezegd dat de regering zou moeten onderzoeken of ze kinderen kunnen laten vaccineren tegen covid, omdat kinderen de ziekte kunnen overdragen op oudere mensen? Deze prikken houden mensen niet tegen om covid te verspreiden.

Vraag of ze weten dat de BBC beweert dat als kinderen een vaccinatie krijgen, volwassenen met wie ze in contact komen, beschermd zullen zijn? Maar, nogmaals, dat is volslagen onzin want zelfs de NHS geeft toe dat de prikken niet voorkomen dat iemand covid-19 krijgt of het doorgeeft. De BBC is de meest onfatsoenlijke media-organisatie in de geschiedenis – wanhopig om hun kijk- en luistergeld te behouden zullen ze alles doen en zeggen om de regering tevreden te houden. Net als andere journalisten die zich schuldig maken aan het verspreiden van een onversneden dieet van leugens, bedrog en flagrante misinformatie, hebben de mensen die voor de BBC werken bloed aan hun handen. Zijn journalisten dom of onwetend of liegen ze gewoon? Hoe dan ook, het is onvergeeflijk.

Vraag of ze weten dat de technologie die in sommige van deze vaccins wordt gebruikt, de mRNA-technologie, nooit naar behoren is goedgekeurd voor mensen. En zoals ik al zo vaak heb gezegd is het nog steeds experimenteel. Dat betekent dat iedereen die de prik krijgt, deelneemt aan een gevaarlijk experiment.

Vraag of zij weten dat kinderen nog steeds een immunologisch en neurologisch systeem in ontwikkeling hebben en nog kwetsbaarder zijn dan volwassenen. Kan de vruchtbaarheid worden aangetast? Kunnen zich auto-immuunziekten ontwikkelen? In een wetenschappelijk artikel is gesuggereerd dat de vaccins neurodegeneratieve ziekten kunnen veroorzaken.

Vraag of zij weten dat de regering afvalwater analyseert om het coronavirus te vinden als een manier om de infectie op te sporen. Ze zeggen dat genetische fragmenten van het virus kunnen worden opgespoord in rioolwater. Het is dus een veilige gok dat als het verdomde experimentele vaccin in het rioolwater zit, het ook in het drinkwater zal zitten.

Vraag of zij weten dat de waarschuwing over shedding die kwam van Dr Bossche nu zeer waarschijnlijk juist is – zij die snauwden hadden het mis.

Vraag hen of zij weten dat de farmaceutische bedrijven die deze vaccins maken, waaronder Pfizer, AstraZeneca enzovoort, voor miljarden dollars zijn beboet wegens frauduleuze activiteiten? Waarom zou iemand iets vertrouwen van wat deze bedrijven zeggen? Bedrijven die bommen en landmijnen maken hebben waarschijnlijk minder mensen gedood dan deze monsters. Elke werknemer van een farmaceutisch bedrijf zou een waarschuwingsteken op zijn of haar voorhoofd getatoeëerd moeten hebben. En toch leggen schijnbaar verstandige mensen hun leven en dat van hun kinderen in handen van deze onmenselijke monsters. Het is alsof je de McCanns inhuurt om op je peuter te passen. Waarom denken mensen niet voor zichzelf? Minstens de helft van de bevolking zou hun enkels aan elkaar vastketenen als iemand in pak hen dat zou opdragen.

Vraag of ze weten dat huisartsen die enthousiast reclame maken voor de prikken elk 50.000 pond per jaar kunnen verdienen door hun patiënten te prikken – of hun personeel te vertellen dat te doen.

Vraag of zij weten dat media-organisaties die de vaccins promoten enorme bedragen ontvangen van de regering en dat vele, zoals de BBC en The Guardian, financiële banden hebben met de Bill and Melinda Gates Foundation, die miljoenen verdient aan vaccins. De BBC gaat er zelfs prat op dat zij opzettelijk informatie verborgen houdt voor kijkers en luisteraars en dat zij, als gevolg van een krankzinnig en onverdedigbaar beleid, opzettelijk de waarheid over vaccins verdringt. De BBC moet echt weg.

  De kanarie in de kolenmijn wordt ziek

Vraag of ze weten dat het een misdrijf is om een geneesmiddel – inclusief een vaccin – toe te dienen zonder dat de patiënt daarvoor geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Maar volgens mij heeft 99,999% van de mensen die een vaccin hebben gekregen, niet de informatie gekregen die nodig is om geïnformeerde toestemming te geven. Dus al diegenen die de vaccinaties geven zijn criminelen.

Vraag of ze weten dat in december 2020 een verzoekschrift is ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau, waarin werd gesuggereerd dat er plausibele aanwijzingen zijn dat de spike-eiwitten in de MRNA-vaccins een immuunreactie zouden kunnen veroorzaken tegen syncytin-1, een eiwit dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een placenta bij zoogdieren en mensen. Wat voor gevolgen heeft dit voor jonge meisjes? Uw plaatselijke kruidenier kan u daar net zo goed een antwoord op geven als uw dokter. Niemand weet het.

Vraag of ze weten dat volgens het tijdschrift Nature van elke 1000 mensen onder de 50 die met het coronavirus worden besmet, er bijna niemand zal sterven. Het risico dat een jong iemand sterft aan covid-19 verschilt immers niet veel van het risico dat hij door de bliksem wordt getroffen. Ik neem aan dat artsen en verpleegkundigen kinderen niet aanraden om bliksemafleiders bij zich te dragen.

Vraag of ze weten dat de covid-19-vaccins alleen een noodvergunning kregen omdat men dacht dat er een wereldwijde pandemie zou uitbreken. Maar de regering in het Verenigd Koninkrijk wist in maart 2020 dat het coronavirus niet bedreigender was dan de griep. Het bewijs staat op mijn websites. Deze spuiten zijn experimenteel en het experiment stopt pas in 2023. Eigenlijk houdt het dan nog niet eens op, want deze prikken zijn helemaal nieuw en niemand weet wat er over tien, twintig of meer jaar zal gebeuren. De ontwikkeling van diabetes type 1 na vaccinatie kan drie of vier jaar duren.

Vraag of ze weten dat er plannen zijn om iedereen meerdere keren per jaar een prik te geven. Dat zal ook voor kinderen gelden.

Vraag of zij weten dat er bij alle vaccins bijwerkingen optreden. Tenminste één media-arts beweert dat de bijwerkingen van vaccins zich eerder vroeg dan laat openbaren. Dat is niet waar. Bijwerkingen kunnen ontstaan lang nadat een vaccinatie is gegeven, en daarom is het gebruikelijk om bij de introductie van vaccins deze gedurende enkele jaren te testen.

Vraag of zij weten dat er ernstige gevaren op middellange en lange termijn zijn verbonden aan deze inentingen. Ondanks de geruststellende woorden van beroemdheden en media-artsen is het mogelijk dat vele, vele gevacineerden zullen sterven of ernstig ziek zullen worden wanneer zij in contact komen met wat het `wilde’ coronavirus wordt genoemd.

Dit alles heeft betrekking op de covid-19-vaccins, maar de aandacht die aan de covid-19-vaccinatie is besteed, heeft duidelijk gemaakt dat er onvoldoende bewijs is dat de vaccins die aan kinderen worden gegeven, veilig en doeltreffend zijn.

In juni 2020 publiceerde de BMJ een artikel met de titel: ‘Routine Vaccination during covid-19 pandemic response’. De auteurs meldden dat `Tijdens de periode van 11 weken na de afkondiging van de noodtoestand er minder sterfgevallen waren bij Amerikaanse kinderen in vergelijking met 2019. Het verschil is `statistisch zeer significant.’ De meest uitgesproken daling van het sterftecijfer deed zich voor bij zuigelingen jonger dan één jaar. De auteurs suggereren dat de kwestie van vaccinatie (als verband met sterfte onder zuigelingen) moet worden onderzocht en concluderen: ‘Meer onderzoek is nodig en, op termijn, misschien veranderingen in het vaccinatieschema’.

Dat zal natuurlijk niet gebeuren. De maniakale pro-vaxxers en waarheidsontkenners haten wetenschap, feiten en de waarheid, en zullen met plezier duizenden kinderen afgeslacht zien worden zodat hun geliefde farmaceutische bedrijven bakken met geld kunnen binnenharken.

Ondertussen zal het British Medical Journal, dat een artikel heeft gepubliceerd waarin de waarde van vaccinatie in twijfel wordt getrokken, nu vermoedelijk op de lijst van verboden organisaties en personen van de anti-vaxxers worden geplaatst.

In 2017 financierden de Deense regering en een Deense vaccinmaker een onderzoek naar het DTP-vaccin. Gates en zijn huisdier WHO beweren dat het DTP-vaccin miljoenen levens redt, maar de waarheid blijkt heel anders te zijn. Na van 30 jaar gegevens te hebben bestudeerd, kwamen de wetenschappers tot de conclusie dat het DTP-vaccin waarschijnlijk meer kinderen doodde dan er vóór de invoering van het vaccin stierven aan difterie, kinkhoest en tetanus. Het vaccin had het immuunsysteem van kinderen geruïneerd, waardoor zij vatbaar waren geworden voor de dood door longontsteking, leukemie, bilharzia, malaria en dysenterie. Geen van deze slachtoffers is officieel erkend als vaccinatieverwonden.

De Deense regering zou dus ook op de lijst van anti-vaxxers moeten komen – en verboden moeten worden door fascistische organisaties als de BBC, Facebook, YouTube, Twitter enzovoort.

We moeten deze informatie allemaal delen.

Je moet deze video of het transcript delen met leraren, artsen, verpleegkundigen, journalisten en ouders.

Print kopieën van het transcript uit en geef ze aan iedereen die je ziet. Er is een print knop onderaan en ook een email knop. Alles wat ik je verteld heb is absoluut waar. Elke anonieme criticus die zegt dat het niet zo is, of die op de ’thumbs down’ knop drukt, is een leugenaar, of een bedrieger, of een medicijnfabrikant of alle drie.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De slachting van de goedgelovigen en de onwetendenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelProfessor in immunologie en vaccins tegen de gevaccineerden: “Laten we dit over een paar jaar weer bespreken, terwijl ik nog mens ben… God mag weten wat u dan bent”
Volgend artikelHooggerechtshof: J&J moet $2.1 miljard betalen in kankerverwekkende babypoeder rechtszaak
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Wat voor protesten ook, hoeveel artikelen ook, hoeveel processen ook: het zal niets uitmaken de nieuwe nazi’s zullen net als de oude nazi’s toen gewoon doorgaan met hun waanzin. Niets zal hen doen stoppen, kijk maar naar dat gestoorde wijf Merkel, want zij ‘weten dat zij en enkel zij het goede doen’. Dat socialisme is een religie en religieuzen als Merkel zullen nooit aan hun religie gaan twijfelen, als ze dat doen dan valt hun bestaansrecht weg, dus we gaan er allemaal aan als er niet heel snel ergens voldoende tegenstand tegen de gekken ontstaat. Nu zijn de normalen de gekken want gekken hebben de macht, ook al zijn ze een kleine minderheid, dat komt deels ook door al die lummels die nooit gaan stemmen en al die debielen die stemmen wat de vele stemwijzers hen zeggen te moeten stemmen, dus eigenlijk ligt het ook aan deze vorm van democratie. Onze enige hoop, denk ik is nu gevestigd op Frankrijk en militairen die daar in opstand komen, maar vrees ook: ’too little and too late’. Ik vermoed het nog hooguit een jaar vol te houden en dan slepen ze mij de straat op om daar te worden geprikt of standrechtelijk vermoord, dat kan ook, met de hele buurt erbij, er nergens zal maar iets klinken van ‘Hee stop daarmee!’ Sorry het is al veel te ver gegaan. Allemaal begonnen met die zwarte man, die vrede ging brengen. Is dit racisme? Nee dit is realisme!

 2. Ja het volk wordt misleid en de angst maakt dat zij niet meer zelf kunnen denken om het tij te keren er zal uiteindelijk door vele opstanden zorgen maar dat zal ook veel doden gaan geven maar dat is volgens mij allemaal mee berekend de bevolking moet verminderen dat staat als een paal boven water en het volk zal een nieuw tijdperk in gaan waar zij als slaven van de 21 eeuw zullen dienen .

 3. Ik denk tegenwoordig bij al dit soort berichten.
  Wat kan je hier nou nog aan nieuws toevoegen wat nog niet vele malen herhaalt is, geschreven en gelezen is.
  Ik heb het idee dat ik enkel mezelf nog kan herhalen.
  Net zo als de vele reacties die ik lees.
  Wat kunnen wij op dit soort berichten nou nog aanleveren aan nieuwe informatie.
  Niet dat al die berichten hierdoor hun waarde verliezen maar het zijn alleen nog maar meer bevestigingen van alles waar we al op hoogte van waren.
  Maar hoe gaan we hier nou van af komen.
  Daar heeft niemand een antwoord op, behalve we moeten ze allemaal voor een gerecht slepen en veroordelen voor hun daden.
  Wat ik zelf toch niet zo gauw zie gebeuren. Verder dan ons kwaad maken komen we niet.

  • Helaas, ik snap precies wat je bedoelt! Het lijken mijn woorden wel; ‘k heb steeds minder energie en motivatie om alles te volgen, alles lijkt een herhaling van zetten!

 4. Deze moedige man volg ik al sinds het begin van deze PLANDEMIE !
  Op geen enkele uitspraak van hem heb ik hem kunnen betrappen dat hij onwaarheden vertelt !
  Neem de moeite een bekijk zijn video’s !
  Als er zoiets als een Nobelprijs voor integriteit bestond , dan had hij hem zeker verdient !
  Dit soort mensen zijn er nog maar weinig !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in