Als men blootgesteld wil worden aan nieuws, informatie of perspectieven die ingaan tegen de heersende Westerse/NAVO-visie op de oorlog in Oekraïne, is een rigoureuze zoektocht nodig. En er is geen garantie dat die zoektocht zal slagen. Dat komt omdat het censuurregime van de regeringen en het bedrijfsleven dat in het Westen met betrekking tot deze oorlog is opgelegd, verbijsterend agressief, snel en veelomvattend is, schrijft Glen Greenwald.

Vrijwel dagelijks dreigt elk dissident nieuwsorgaan, onafhankelijk platform of individuele burger van het internet te worden verbannen. Begin maart, nauwelijks een week na de Russische inval in Oekraïne, heeft de Europese Unie van zevenentwintig landen – onder verwijzing naar “desinformatie” en “openbare orde en veiligheid” – de Russische staatsnieuwszenders RT en Sputnik officieel verboden om waar dan ook in Europa te worden aangehoord. In wat Reuters “een ongekende stap” noemde, werd het alle televisie- en onlineplatforms bij wet verboden om inhoud van die twee nieuwsorganen uit te zenden. Zelfs vóór dat censuurbevel van de overheid verboden Facebook en Google die kanalen al, en Twitter kondigde onmiddellijk aan dat ook te zullen doen, in overeenstemming met de nieuwe EU-wet.

Maar wat zes weken geleden nog “ongekend” was, is nu gemeengoed geworden, zelfs genormaliseerd. Elk platform dat onwelgevallig nieuws of alternatieve perspectieven aanbiedt, is verzekerd van een zeer korte levensduur. Minder dan twee weken na het decreet van de EU kondigde Google aan dat het vrijwillig alle aan Rusland gelieerde media wereldwijd verbood, wat betekent dat Amerikanen en alle Europeanen die kanalen nu niet meer op YouTube konden bekijken, als ze dat al wilden. Zoals zo vaak gebeurt met Big Tech censuur, kwam veel van de druk op Google om inhoud over de oorlog in Oekraïne agressiever te censureren van zijn eigen werknemers: “Werknemers in heel Google hadden er bij YouTube op aangedrongen om extra strafmaatregelen te nemen tegen Russische kanalen.”

Dit censuurregime is zo productief en snel, dat het vrijwel onmogelijk is te tellen hoeveel platforms, agentschappen en personen verbannen zijn voor het misdrijf van het uiten van meningen die als “pro-Russisch” beschouwd worden. Dinsdag heeft Twitter, zonder enige uitleg zoals gebruikelijk, plotseling een van de meest informatieve, betrouwbare en zorgvuldige dissidente accounts, genaamd “Russians With Attitude.” verbannen. Het account, dat eind 2020 door twee Engelssprekende Russen is opgericht, is sinds het begin van de oorlog in populariteit geëxplodeerd, van ruwweg 20.000 volgers vóór de invasie tot meer dan 125.000 volgers op het moment dat Twitter het verbood. Een bijbehorende podcast met dezelfde naam explodeerde ook in populariteit en is, althans vanaf nu, nog steeds te beluisteren op Patreon.

Wat deze uitbarsting van westerse censuur zo opmerkelijk maakt – en wat er althans ten dele de oorzaak van is – is dat er in het Westen een duidelijke, aantoonbare honger is naar nieuws en informatie die verbannen wordt door westerse nieuwsbronnen, die trouw en kritiekloos de beweringen van de regering van de VS, de NAVO en de Oekraïense functionarissen imiteren. Zoals The Washington Post erkende toen zij berichtte over het “ongekende” verbod van Big Tech op RT, Sputnik en andere Russische nieuwsbronnen: “In de eerste vier dagen van de Russische invasie in Oekraïne, bereikte het kijkerspubliek van meer dan een dozijn door de Russische staat gesteunde propagandakanalen op YouTube een ongewoon hoog peil.”

  "Onszelf beveiligen ligt in onze handen; en de vijand verslaan ligt in zijn eigen handen"

Merk op dat dit censuurregime volkomen eenzijdig is en, zoals gewoonlijk, geheel op één lijn ligt met het buitenlands beleid van de V.S. Westerse nieuwszenders en sociale media platforms zijn vanaf het begin van de oorlog overspoeld met pro-Oekraïense propaganda en regelrechte leugens. Een artikel in de New York Times van begin maart verwoordde het heel fijntjes in zijn kop: “Feiten en mythevorming vermengen zich in de informatieoorlog van Oekraïne.” Axios was even ingetogen in het erkennen van dit feit: “De desinformatie over Oekraïne verspreidt zich – en niet alleen vanuit Rusland.” Leden van het Amerikaanse Congres hebben vrolijk verzinsels verspreid die viraal gingen onder miljoenen mensen, zonder dat censuurbeluste bedrijven uit Silicon Valley daar iets tegen ondernamen. Dat is geen verrassing: alle deelnemers aan een oorlog gebruiken desinformatie en propaganda om de publieke opinie in hun voordeel te manipuleren, en dat geldt zeker ook voor alle directe oorlogvoerende partijen en proxy-oorlogvoerende partijen in de oorlog in Oekraïne.

Toch is er weinig tot geen censuur – noch door de westerse staten, noch door de monopolies van Silicon Valley – van pro-Oekraïense desinformatie, propaganda en leugens. De censuur gaat maar in één richting: het tot zwijgen brengen van alle stemmen die als “pro-Russisch” worden beschouwd, ongeacht of zij desinformatie verspreiden. Het Twitter-account “Russians With Attitude” werd populair deels omdat zij soms kritiek hadden op Rusland, deels omdat zij voorzichtiger waren met feiten en beweringen dan de meeste Westerse media, en deels omdat er zo’n schaarste is aan media die bereid zijn om informatie te geven die onderuit haalt wat de regering van de V.S. en de NAVO u willen doen geloven over de oorlog.

Hun misdaad, zoals de misdaad van zovele andere verbannen accounts, was niet desinformatie maar scepticisme over de propagandacampagne van de VS/NAVO. Anders gezegd, het is niet “desinformatie”, maar eerder standpunt-fout dat men tot zwijgen wil brengen. Men kan zoveel leugens en desinformatie verspreiden als men wil, op voorwaarde dat die bedoeld is om de NAVO-agenda in Oekraïne vooruit te helpen (net zoals men vrij is om desinformatie te verspreiden op voorwaarde dat die bedoeld is om de Democratische Partij te versterken, die haar meerderheidsmacht in Washington gebruikt om meer censuur te eisen en de steun heeft van het grootste deel van Silicon Valley). Maar wat men niet kan doen is het NAVO/Oekraïense propagandakader in twijfel trekken zonder een zeer aanzienlijk risico te lopen verbannen te worden.

Het is niet verwonderlijk dat de monopolies van Silicon Valley hun censuurbevoegdheid uitoefenen in volledige overeenstemming met de belangen van de regering van de VS op het gebied van het buitenlands beleid. Veel van de belangrijkste tech-monopolies – zoals Google en Amazon – zoeken en krijgen stelselmatig zeer lucratieve contracten met de Amerikaanse veiligheidsstaat, waaronder zowel de CIA als de NSA. Hun topmanagers onderhouden zeer nauwe banden met hoge functionarissen van de Democratische Partij. En de Democraten in het Congres hebben herhaaldelijk leidinggevenden uit de technologiesector voor hun verschillende commissies gesleept om hen uitdrukkelijk te dreigen met wettelijke en regelgevende represailles als zij niet meer censureren in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen en politieke belangen van die partij.

  Oekraïense fronten: Russen rukken op in Kupiansk & Seversk - De Oekraïners hebben... 300 meter gewonnen in Zaporizhzhia

Maar één vraag blijft hangen: waarom is er zoveel haast bij om de kleine groepjes afwijkende stemmen over de oorlog in Oekraïne het zwijgen op te leggen? Deze oorlog heeft de gevestigde vleugels van beide partijen en vrijwel de hele media verenigd met een consensus die niet meer gezien is sinds de dagen en weken na de aanslag van 9/11. Het aantal prominenten in de politiek en de media dat zelfs maar minimaal van die tweepartijdige consensus in Washington afwijkt, is op twee handen te tellen – een afwijkende mening die onmiddellijk aanleiding geeft tot verguizing in de vorm van aanvallen op iemands patriottisme en loyaliteit. Waarom is men zo bang om deze geïsoleerde en gedemoniseerde stemmen überhaupt te laten horen?

Het antwoord lijkt duidelijk. De voordelen van deze oorlog voor meerdere belangrijke machtscentra in Washington kunnen niet overschat worden. De miljarden dollars aan hulp en wapens die de V.S. naar Oekraïne sturen gaan zo snel en met zo’n schijnbare willekeur dat het moeilijk te volgen is. “Biden keurt 350 miljoen dollar militaire hulp voor Oekraïne goed,” meldde Reuters op 26 februari; “Biden kondigt 800 miljoen dollar militaire hulp voor Oekraïne aan,” meldde The New York Times op 16 maart; op 30 maart luidde de kop van NBC: “Oekraïne krijgt 500 miljoen dollar extra aan hulp van de VS, kondigt Biden aan”; op dinsdag meldde Reuters: “V.S. kondigt $750 miljoen extra aan wapens voor Oekraïne aan, zeggen functionarissen.” Met opzet hebben deze gigantische getallen allang elke betekenis verloren en lokken zij nauwelijks een piep van vraag uit, laat staan van bezwaar.

Het is geen raadsel wie er van deze orgie van militaire uitgaven profiteert. Dinsdag meldde Reuters dat “het Pentagon woensdag leiders van de acht grootste Amerikaanse wapenfabrikanten zal ontvangen om te praten over de capaciteit van de industrie om in de wapenbehoeften van Oekraïne te voorzien als de oorlog met Rusland nog jaren duurt.” Onder de deelnemers aan deze bijeenkomst over de noodzaak om de wapenproductie op te voeren om de proxy-oorlog in Oekraïne te voeden is Raytheon, dat zich gelukkig prijst met de gepensioneerde generaal Lloyd Austin als minister van Defensie, een functie waarin hij is opgeklommen uit de Raad van Bestuur van Raytheon. Het is vrijwel onmogelijk zich een gebeurtenis voor te stellen die gunstiger is voor de wapenproducentenindustrie dan deze oorlog in Oekraïne:

  Oekraïne start offensief op 30 april, de sterfdag van Hitler - Newsweek

De vraag naar wapens is omhoog geschoten nadat de invasie van Rusland op 24 februari de VS en de geallieerden ertoe aanzette wapens naar Oekraïne over te brengen. Op de bijeenkomst zal naar verwachting zowel de bevoorrading als de planning voor een langere oorlog besproken worden, vertelden de bronnen aan Reuters op voorwaarde van anonimiteit.

Naar verwachting zal op de bijeenkomst zowel de bevoorrading als de planning voor een langere oorlog worden besproken. . . . Het Witte Huis zei vorige week dat het sinds de invasie meer dan 1,7 miljard dollar aan veiligheidssteun aan Oekraïne heeft verstrekt, waaronder meer dan 5.000 Javelins en meer dan 1.400 Stingers.

Deze permanente machtsfactie is lang niet de enige die profijt trekt van de oorlog in Oekraïne en haar fortuin laat afhangen van het zo lang mogelijk laten voortduren van de oorlog. Het verbond van de Amerikaanse veiligheidsstaat, de neocons van de Democratische Partij, en hun medestanders heeft sinds de gloriedagen van 2002 niet meer zo hoog getild. Een van de meest vocale DNC-aanhangers van MSNBC, Chris Hayes, gutste dat de oorlog in Oekraïne het geloof in en vertrouwen in de CIA en de inlichtingengemeenschap meer dan enige gebeurtenis in de recente geschiedenis nieuw leven heeft ingeblazen – en terecht, zei hij: “De laatste weken zijn voor de Amerikaanse inlichtingendiensten als de Irak-oorlog in omgekeerde richting geweest.” Men kan nauwelijks een gewone krant lezen of een nieuwszender bekijken zonder de meest bloeddorstige oorlogszuchtige groep neocons van het land te zien – David Frum, Bill Kristol, Liz Cheney, Wesley Clark, Anne Applebaum, Adam Kinzinger – die gevierd worden als wijze deskundigen en heldhaftige strijders voor de vrijheid.

Deze oorlog is inderdaad heel goed geweest voor de vaste politieke en mediaklasse in Washington. En hoewel het wekenlang taboe was om het te zeggen, is het nu overduidelijk dat het enige doel dat de VS en hun bondgenoten met de oorlog in Oekraïne hebben, is om hem zo lang mogelijk te laten voortslepen. Niet alleen zijn er geen serieuze Amerikaanse diplomatieke pogingen om de oorlog te beëindigen, maar het doel is om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Dat zeggen ze nu uitdrukkelijk, en het is niet moeilijk te begrijpen waarom.

De voordelen van een eindeloos moeras in Oekraïne zijn even immens als duidelijk. De militaire begroting schiet omhoog. De aartsvijand van de Democratische Partij – Rusland en Poetin – wordt gestraft, terwijl zij vastlopen in een oorlog waarvan de Oekraïners het meest te lijden hebben. De burgerij schaart zich achter haar leiders en wordt afgeleid.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

MOSSAD: “Wij weten wat er van Oekraïne zal overblijven”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelKijk: Uur durende video toont een tsunami van slachtoffers van COVID-19 injectie
Volgend artikelNederlandse journaliste: “Wij zijn hier, in Donbass, om de door propaganda misleidde westerlingen wakker te schudden”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Oekraïne in 2022 is wat Polen was in 1939. Identieke verhalen. Expres een etnische hetze jarenlang laten voort etteren. Dan grote broer laten opkomen als ‘beschermheer’. Dan internationaal moord en brand schreeuwen over ‘grensschending’, via politiek en media, waarbij alles zo eenzijdig mogelijk wordt voorgesteld.

  Eerste slachtoffer, zoals in elke oorlog: de waarheid.

  De geschiedenis leert, dat de mens van de geschiedenis niets leert. Na wereldoorlog II waarschuwde Eisenhouwer voor het militair industrieel complex. Dat kwam als mosterd na de maaltijd voor zijn eigen presidentschap. Dat wil zeggen: vier jaar lang had hij gedaan wat dat complex wilde en om zijn straatje schoon te geven doet hij nog snel even een waarschuwing de deur uit voor zijn opvolger.

  De enige president die daar vervolgens een halt aan wilde toeroepen (JFK) is door kogels om het leven gebracht.

  De mensheid zit in de val van een zeer klein en sinister gezelschap, dat wordt aangestuurd door de duivel. Nog even en ze gaan los op de mensheid als de ‘apocalyptische ruiters’.

  Er Eén maar dan ook slechts Eén Persoon die hier iets aan kan doen. Hij kwam tweeduizend jaar geleden in de gestalte van een slaaf naar ons toe en heeft op weergaloze wijze alle boosheden van de duivel weerstaan in zijn onstuitbare tred richting het kruishout van Golgotha. Door vrijwillig zijn leven af te leggen en de betalen voor de zondeschuld zal Hij de wereld uiteindelijk redden van de etterende puist die al duizenden jaren ellende veroorzaakt onder zijn schepselen.

  Aanschouw Hem in een hele kleine fractie van wat Hij voor u deed in deze korte video over goede vrijdag.
  https://youtu.be/9xgUq1aWYyo
  Hij deed het volledig vrijwillig:
  https://youtu.be/FOBVY18xI8g

 2. Deze site blijft toch ongestoord online? Vandaag bezoek ik vanuit Germanië. Keine Probleme. Overigens had ik vroeger het YT kanaal van RT wel eens gezien, meerbepaald de livestream over de Yellow Jackets maar de laatste tijd bezocht ik RT en Sputniknews wel meer. Dank aan de EU om ons te leren ervaren wat Russen, Chinezen, Iraniërs en andere burgers die onder onfrisse censuurregimes leven moeten doen om de censuur te ontwijken. Dank U EU!
  Geleerd dat alle betrokken partijen in dit conflict liegen. Van Rusland mogen we niet weten dat er serieus in de kas gegrabbeld werd, allerlei dieven zich verrijkten met het militaire budget zodat Putin nu met een zgn. “Potemkin leger” opgescheept zit dat heel wat minder slagvaardig is dan gedacht. En van de EU mogen we niet weten dat het een oorlog tussen de VS en Rusland is -en dat volgens beide partijen- en de EU quantité négligable is, niet meer dan de melkkoe die mag opdraaien voor de kosten. Bijvoorbeeld door duur olie en gas in de VS te kopen die daar dan goedkoop wapens mee aan Oekraïne kan leveren. En in het ergste geval mogen we nog kanonnenvlees leveren ook.
  Dus alle media volgen, dan kan je ook alle leugens doorzien. En gewone burgers liegen het meest, zeker als ze vanonder een bombardement vandaan komen en er gewapende individuen rondlopen. Stel zo’n burger en vraag en vervolgens liegt ie het vermoedelijk gewenste politiek correcte antwoord bij elkaar. Altijd, aan alle kanten.
  Overigens moet je ook het Chinese en Indiase Engelstalige nieuws volgen, dan wordt de fun pas echt compleet! En liegen maar. Allemaal leugenaars, iedereen overal en altijd. We hebben de vrijheid te kiezen welke leugens we liefst gaan geloven, maar wel opletten waar en tegenover wie je de eigen bij elkaar gelogen overtuiging gaat uiten want alle anderen hebben ook hun eigen leugens waarin ze geloven. Voer om na de oorlog spionnagethrillers over te bedenken.

 3. Ik kan probleemloos rt.com en ander verbannen Russische sites bezoeken.
  Ik heb op mijn fysieke computer protonvpn geinstalleerd en virtualbox. Op virtualbox heb ik een Linux distro geinstalleerd en ook daarop een protonvpn. Op Mozilla heb ik Brave Search als zoekmachine en via protonvpn maak ik verbinding met servers in de VS. Op deze manier kan ik zonder problemen verbannen websites bezoeken.

 4. We moeten natuurlijk niet alles te weten komen wat er achter de schermen speelt.
  Deze bijvoorbeeld: https://www.rt.com/russia/553897-weapons-embargo-loophole-sanctions/
  Hoe ondanks de EU en VS sancties wapenverkoop van de EU aan Rusland gewoon doorging. Over hypocrisie gesproken, de Oekraieners worden uitgeroeid met wapens die door EU leden aan Rusland zijn geleverd.
  De burger moet z’n thermostaat een graadje lager zetten om Poetin z’n oorlogsmachine niet te financieren, maar de EU levert vrolijk wapens aan Rusland. Als er geld te verdienen is gaat alle moraal overboord.
  Laat Zelensky het niet horen dat Frau Ursula ervanafweet dat er wapens aan Rusland geleverd worden. Dat zou de innige vriendschap toch mooi kunnen verstoren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in