Globalisten in de EU werken in toenemende mate aan de implementatie van hun links-liberale interpretaties van de mensenrechten in de lidstaten van de EU.

De EU heeft een resolutie aangenomen om de democratie te “verdedigen”. De marxistisch gecontroleerde Zweedse online krant Europaportalen is blij dat de resolutie is aangenomen.

Verschillende EU-landen worden ervan beschuldigd de rechtsstaat te ondermijnen, met inbegrip van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en andere democratische pijlers zoals de persvrijheid en de rechten van minderheden. Dit zijn vooral Polen en Hongarije, maar ook landen als Malta, Roemenië en Slowakije.

De beschuldiging is dus gericht op de minder links-liberale EU-lidstaten. Wat de EU echt wil beschermen is hun links-liberale mentaliteit die zij nu als bedreigd beschouwen, zoals in de resolutie staat:

“Het Europees parlement wijst erop dat er in de Unie wat betreft de waarden waarop de Unie berust, sprake is van een ongekende en steeds erger wordende crisis, die het voortbestaan van de Unie als democratisch vredesproject in gevaar brengt; is zeer bezorgd over de toename en het op steeds grotere schaal wortel schieten van het autocratische en illiberale gedachtengoed, een probleem dat verergerd wordt door de Covid-19-pandemie en de economische recessie, en over de toename van corruptie, desinformatie en “state capture” (frauduleuze controle over overheidsinstellingen) in enkele lidstaten; wijst op de gevaren van deze tendensen voor de cohesie binnen de rechtsorde van de Unie, de bescherming van de grondrechten van al haar burgers, de werking van de interne markt, de doeltreffendheid van het gemeenschappelijk beleid en de geloofwaardigheid van de Unie op het internationale politieke toneel.”

De term “state capture” wordt op Wikipedia als volgt uitgelegd:

  Europa: Steeds meer de slaaf van Amerika

“De klassieke definitie van state capture verwijst naar de manier waarop formele procedures (zoals wetten en sociale normen) en overheidsbureaucratie worden gemanipuleerd door particulieren en bedrijven om het beleid en de wetten van de staat in hun voordeel te beïnvloeden. State capture probeert de vorming van wetten te beïnvloeden, om zo invloedrijke privébelangen te beschermen en te bevorderen. Op deze manier verschilt het van de meeste andere vormen van corruptie, die in plaats daarvan een selectieve handhaving van reeds bestaande wetten nastreven.”

In het Wikipedia-artikel worden Hongarije en Bulgarije gepresenteerd als voorbeelden van landen waar de term kan worden gebruikt. In werkelijkheid kan deze definitie ook worden gebruikt tegen andere westerse landen. Niet in de laatste plaats Nederland zelf, omdat vrijwel alle EU politieke partijen banden hebben met de financiële elite en met name de linkse miljardair Soros.

Wat de EU wil, is dat alle lidstaten artikel 2 van het EU-Verdrag handhaven. Alle lidstaten die aldus toetreden tot de EU worden gedwongen om de liberale kosmopolitische geest te implementeren waarnaar de EU is opgericht.

“De EU is gegrondvest op de waarden van respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren (artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)). Deze waarden moeten de lidstaten gemeen hebben in een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en het beginsel van gelijkheid van vrouwen en mannen.”

In het document pleit het EU-parlement niet alleen voor de liberale waarden in Europa, maar ook in de rest van de wereld (bold door redactie).

  EU werkt aan een plan om de zon te blokkeren

Verder benadrukt men dat de Unie “dringend een stabiele, alomvattende en positieve agenda moet ontwikkelen om de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten van al haar burgers doeltreffend te beschermen en te versterken; en dringt erop aan dat de Unie een voorvechter van vrijheid en rechtvaardigheid in Europa en de wereld blijft.

Het EU-parlement zal uiteraard NGO’s financieren die sympathiseren met de ideologische grondslagen die in artikel 2 van het EU-Verdrag zijn vastgelegd.

(Samenvatting) “Bij elk controlemechanisme moeten de actoren die zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld, de Raad van Europa en de VN-agentschappen, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, de nationale instellingen voor de mensenrechten, de bevoegde autoriteiten en de beroepsverenigingen die het werk van de rechterlijke macht bij de handhaving van het recht op basis van een onafhankelijke positie ondersteunen, in belangrijke mate worden betrokken. Daarom is passende EU-financiering voor het maatschappelijk middenveld nodig, met name via het programma voor juridische zaken en het programma voor burgerschap, gelijkheid, rechten en waarden.”

Er zal een jaarlijkse evaluatie van de lidstaten uitgevoerd. Indien een lidstaat niet voldoet aan artikel 2, zal de EU aanbevelingen doen. Indien de lidstaat niet corrigeert wat door de EU als foutief wordt beschouwd, kunnen er strafmaatregelen tegen de natie worden genomen, zoals beperkte EU-financiering, of dat artikel 7 van het EU-Verdrag wordt toegepast tegen de lidstaat die dan zijn stem verliest als gevolg van de ernst van de schending.

De EU wordt verondersteld de lidstaten te dwingen om halal-slachtingen te accepteren

Vorig artikelPolen kan EU’s Coronalening stopzetten: “EU bedreigt onze onafhankelijkheid”
Volgend artikelBil Gates harkt met vaccins tegen Covid-19 gigantische winst naar binnen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Langzaam, heel langzaam maar 100% zeker worden wij allen, binnen de EUSSR, in een smerige dictatuur gestort.
  Waarom, denkt u, zijn de voormalige landen die onder de USSR-dictatuur gruwelijk hebben gelden, zoals Hongarije, Tsjechië, Polen enz. zo vierkant tegen bepaalde eisen van de EUSSR ?
  Natuurlijk kan dan gesteld worden : Dan moeten die landen óók het geld van de EUSSR niet accepteren; dit, het accepteren, zou een gevolg kunnen zijn van de chantage, gepleegd door de EUSSR i.c. eerst met veel geld lokken en daarna pas de eisen stellen.
  De door mij bedoelde landen zijn de enige landen binnen de EUSSR die voldoende kritisch zijn om te kunnen doorzien wát de EUSSR-“leiding” beoogt.

  • We kennen het antwoord.
   Zolang de PVV nog geen 76 zetels heb kan je net zo vaak als je maar wilt NEXIT opschrijven of uitschreeuwen.
   En we weten allemaal dat dat nooit gaat lukken voor de PVV.
   Maar er over dromen mag altijd natuurlijk, maar gebeuren gaat het nooit.
   Ik had het ook graag anders gezien, maar helaas.
   Het leeft ook helemaal niet onder de mensen, alleen bij de PVV stemmers.
   En dat zijn er toch echt te weinig om het verschil te kunnen maken.

    • @ jve89.
     Inderdaad : wie weet.
     Misschien zijn er over 10 jaar nóg meer mensen wakker geworden en zien dan pas welke ellende en armoede de EUSSR in ons landje heeft gebracht, daarin dapper terzijde gestaan door Pinokkio Rutte en consorten.
     Dan zien die mensen bijv. het bedrog van Rutte inzake de EUSSR-grondwet, de € 1000 voor een stem bij de verkiezingen, het wél overmaken van zéér grote bedragen van uw én mijn geld naar de landen in ’t zuiden van de EUSSR terwijl échte Nederlanders afhankelijk worden gemaakt van de Voedselbank , de 100-duizenden mensen ónder de z.g. armoedegrens in dit zg, “rijke en gave” landje.

   • Laat Geertje maar lekker oppositie blijven voeren.Dan heeft hij het niet direct voor elkaar, maar dan toch wel indirect, is nog eens een keer zo goed ook….

 2. De EU is een gore instelling: vol profiteurs en zakkenvullers én anti-democraten , dus dictators!!!!

  Laat ons daar gezamenlijk een eind aan maken: Vlaanderen eruit, Nederland ook!!!
  Volg het voorbeeld van Groot-Brittannië!!!!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in