Het Department of Economic and Social Affairs (“DESA”) van de Verenigde Naties heeft een online bron genaamd “World Population Prospects” (Wereldbevolkingsvooruitzichten) waar iedereen grafische weergaven van de demografische profielen en probabilistische projecties van de VN kan bekijken. Je kunt de gegevens bekijken voor een individueel land, maar ook voor voorgeschreven groepen of regio’s, schrijft Rhoda Wilson.

Volgens DESA is er een dramatische daling van de bevolking in de werkende leeftijd in de “ontwikkelde regio’s” van de wereld vanaf ongeveer 2025. DESA beschrijft “ontwikkelde regio’s” als Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan.

Het VN-systeem is al lange tijd betrokken bij de aanpak van bevolkingsvraagstukken en aanverwante kwesties – met name door het werk van het Bevolkingsfonds van de VN (“UNFPA”) en de Afdeling Bevolking van DESA.

We moeten ons dus afvragen of de VN een dramatische daling van de beroepsbevolking “voorspelt” of dat dit het verhoopte resultaat is van een gepland ontvolkingsprogramma.

Het Caïro Plan

UNFPA begon haar activiteiten in 1969 en nam een leidende rol op zich binnen de VN bij het promoten van bevolkingsprogramma’s. Tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (“ICPD”) in Caïro in 1994 werd het mandaat verder uitgewerkt en kreeg UNFPA de leidinggevende rol om landen te helpen bij het uitvoeren van het Conference’s Programme of Action.

Een raport uit 2007 voor het Amerikaanse Congres beschreef het VN-agentschap als ’s werelds grootste bron van programma’s voor bevolking en reproductieve gezondheid. De VS speelde, met steun van het Congres, een belangrijke rol bij de lancering van UNFPA.

In de eerste 25 jaar veranderde het UNFPA van een organisatie die zich richtte op het verzamelen en analyseren van statistieken naar een organisatie die hulp bood bij gezinsplanning voor moeder en kind/gezondheid. Het verslag merkte op: “Hoewel UNFPA vrijwillige bijdragen ontvangt van veel landen en enkele particuliere stichtingen, komt het grootste deel van haar inkomsten van een handvol donoren. Nederland en Japan hebben recentelijk de grootste bijdragen geleverd.”

CRS-rapport voor het Congres, Het VN-Bevolkingsfonds: Background and the US Funding Debate, UNFPA Major Contributors, pg. CRS-4

Helaas noemt het rapport voor het Amerikaanse Congres niet de particuliere stichtingen die UNFPA financierden. Het verslag merkte echter wel op dat het UNFPA een belangrijke katalysator was bij het organiseren, financieren en implementeren van de resultaten van de ICPD van 1994.

Stanley Johnson, de vader van de voormalige premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson, was redacteur van The Population Problem (1974), auteur van World Population and the United Nations (1987) en World Population Turning the Tide (1994) en talrijke andere boeken. In 1995 publiceerde hij ook het boek ‘The Politics of Population: Caïro 1994‘ waarin hij vertelt wat er in Caïro is gebeurd en hoe dit is bereikt. In de eerste hoofdstukken wordt gedetailleerd ingegaan op de voorbereidingen voor Caïro, in de context van meer dan drie decennia van pogingen om bevolkings-, ontwikkelings- en milieukwesties te integreren.

  Bill Gates' zieke geest: "We willen niet veel herstellende mensen" - de reden achter de lockdowns

Met de naam “Het Caïro Plan” maakte het plan voor het eerst korte metten met de term “bevolkingscontrole” – met de nadruk op dwangmiddelen en quota’s – en promootte in plaats daarvan voor het eerst een beleid dat vrouwen meer controle over hun leven gaf, economische gelijkheid en kansen bevorderde en hen een grotere stem gaf in beslissingen over voortplanting. Het plan erkende dat bevolkingsgroei een programma nodig had dat de educatieve, economische en politieke rechten van vrouwen vergrootte. Dit leidt er weer toe dat vrouwen minder kinderen willen.

Volgens het boek ‘Human Geography: Landscapes of Human Activities‘ werden de deelnemers aan de ICPD het eens over een strategie om de wereldbevolking uiterlijk in 2015 te “stabiliseren” op 7,27 miljard.

Het 20-jarige “actieprogramma”, dat door meer dan 150 landen werd aanvaard, was gericht op het voorkomen van bevolkingsgroei en de gevolgen van excessieve bevolkingsgroei voor het milieu. De voorstellen van het Caïro Plan werden daarom gekoppeld aan discussies en beslissingen van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden – ook bekend als de Earth Summit, ECO92 of Rio92, wat resulteerde in het beruchte Agenda 21 document en zijn nakomelingen de 2030 Agenda van de VN met zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

VN Bevolking “voorspellingen”

De UN Population Division van DESA verzamelt informatie ter ondersteuning van VN-organen zoals de Commissie Bevolking en Ontwikkeling en de implementatie van het actieprogramma dat werd aangenomen door de ICPD.

Op de website van DESA, gebruikmakend van de aanduiding “VN-ontwikkelingsgroepen”, selecterend “meer ontwikkelde” regio’s in de vervolgkeuzelijst en “Demografische profielen”, laten de gegevens voor 2022 een zeer opmerkelijke verandering zien in de bevolking vanaf ca. 2024/5. Die verandering is in de beroepsbevolking. Die verandering doet zich voor in de beroepsbevolking, in de leeftijdscategorie 25-64 jaar. Volgens onderstaande grafiek daalt de bevolking onder de 25 jaar al sinds de jaren tachtig, maar de voorspelde daling in de leeftijdsgroep van 25-64 jaar is plotseling en dramatisch.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (“DESA”), Population Division, opgehaald op 4 december 2023

Hoe gebeurt dit? In dezelfde groep grafieken heeft DESA een grafiek die het jaarlijkse aantal geboorten en sterfgevallen laat zien. Vanaf 2024/2025 overtreft het aantal sterfgevallen het aantal geboorten.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (“DESA”), Population Division, opgehaald op 4 december 2023

De vraag is: is dit een VN “voorspelling” of een gehoopt resultaat van een geplande ontvolkingsagenda? En als het gepland is, hoe willen “ze” dan een toename van het aantal sterfgevallen bereiken en tegelijkertijd een vermindering van het aantal geboorten?

De United Nations Population Division heeft “Population Factsheets”. Een van deze pagina’s, gepubliceerd op 1 januari 2017, is getiteld “Overheidsbeleid om het vruchtbaarheidsniveau te verhogen of te verlagen“. Als je het moeilijk vindt om te begrijpen dat regeringen actief maatregelen hebben genomen om de bevolking terug te dringen, dan moet je deze pagina lezen. We hebben er hieronder een screenshot van opgenomen voor het geval de pagina wordt verplaatst of verwijderd van het internet.

  Britse regering biedt gunningscontract aan voor AI-systeem dat de verwachte vloed van Covid-19 vaccinatie slachtoffers kan verwerken 
United Nations Population Division, Overheidsbeleid om het vruchtbaarheidsniveau te verhogen of te verlagen, december 2017, opgehaald 4 december 2023

Om het aantal sterfgevallen te verhogen, is er oorlog, hongersnood en ziekte nodig die psychopathische eugenetisten zonder aarzelen inzetten. In een document uit 1991 dat het resultaat zou zijn van een VN-bijeenkomst in Iowa, VS, stond: “Alle naties [zullen] quota hebben voor bevolkingsvermindering op jaarbasis, die zullen worden afgedwongen door de [VN] Veiligheidsraad door selectieve of totale embargo’s op krediet, handelsartikelen inclusief voedsel en medicijnen, of door militair geweld wanneer dat nodig is.”

We hebben de afgelopen jaren voorbeelden gezien van wat deze uitspraak in de praktijk betekent. Eerder dit jaar waarschuwden onderzoekers dat het beleid van netto-nul fanatiekelingen, in naam van een noodsituatie door klimaatverandering, de helft van de wereldbevolking zal laten verhongeren, er is een oorlog gaande tegen de wereldvoedselvoorraad, het stilleggen van economieën in naam van covid veroorzaakte chronische armoede en hongersnood in Afrika en dan zijn er nog vaccins, de giftige effecten van genetisch gemanipuleerde gewassen, genetisch gemanipuleerd vlees, genetisch gemanipuleerde muggen, ultraverwerkt voedsel, klimaatengineering en de lijst gaat maar door.

Hoe zit het met het afdwingen van een daling van het aantal geboorten? Eén methode om het aantal geboortes te verminderen is het voorkomen van levendgeborenen door miskramen en doodgeborenen te veroorzaken. Een andere methode is om mannen en vrouwen onvruchtbaar te maken.

Dr. Andrew Wakefield gelooft dat vaccins en milieugiffen een grote rol spelen in de toename van onvruchtbaarheid. In een interview vorig jaar zei hij: “Het aantal zaadcellen keldert, onvruchtbaarheid bij vrouwen in het algemeen is zo veel erger, vooral, blijkbaar, in het licht van het HPV-vaccin, bijvoorbeeld, en het covid-vaccin. We hebben dus bekende oorzaken van onvruchtbaarheid, opzettelijk door toedoen van de mens, en dan al die andere oorzaken. En we hebben nu een situatie waarin het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer in alle landen. Met andere woorden, we zitten in een uitsterfcurve.”

“Opzettelijk door toedoen van de mens.” Met andere woorden, een opzettelijke handeling om het aantal geboorten te verminderen – een ontvolkingsagenda.

Een andere methode om het aantal geboorten te verminderen is door middel van social engineering.

Died Suddenly, die ons de gelijknamige film gaf, voert sinds oktober vorig jaar een campagne op Twitter om de covide misdaden tegen de mensheid onder de aandacht te brengen. “Laten we nooit vergeten wat ze hebben gedaan” is het motto van de campagne.

  Voor het eerst in haar leven spreekt Kamala Harris de waarheid! Om klimaatverandering tegen te gaan moeten regeringen "de bevolking verminderen"

“Een van de hoofdthema’s van de serie Died Suddenly is het blootleggen van de georkestreerde poging om de aarde te ontvolken,” tweette Died Suddenly op zondag. Hij voegde eraan toe dat het geen “samenzweringstheorie” is – het is een uitroeiing.

In dezelfde tweet deelde Died Suddenly afbeeldingen van de “instructies om geboortecijfers te vernietigen” uit drie documenten:

 • Bevolkingsplanning, Wereldbank van de Verenigde Naties (1972)
 • Implicaties van de wereldwijde bevolkingsgroei (ook bekend als ‘The Kissinger Report’), Nationale Veiligheidsraad van de VS (1974)
 • Activities Relevant to the Study of Population Policy for the US (‘The Jaffe Memo’), Planned Parenthood namens John D. Rockefellers Population Council (1969).

“In 2021-2022 keken we toe hoe ze het experimentele covid vaccin aan zwangere vrouwen op de markt brachten als ‘veilig en effectief’ en drie mRNA shots aanraadden voor baby’s vanaf 6 maanden oud,” twitterde Died Suddenly.

Hieronder staan de beelden die Died Suddenly deelde.

Bron: Archive Today
Bron: Archive Today
Bron: Archive Today

Zie de link naar het PDF-document in het artikel ‘Wat is de oorzaak van de afname van de bevolkingsgroei‘, gepubliceerd door Life Institute

Nog steeds niet overtuigd dat er een ontvolkingsagenda wordt uitgevoerd door zelfbenoemde elites? Dan kan het misschien informatief zijn om enkele van onze eerdere artikelen hieronder te lezen:


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Schokkende plannen voor ontvolking en een wereldwijd totalitair systeem meer dan 50 jaar geleden onthuldVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAls je het had geweten, zou je dan de prik hebben genomen?
Volgend artikelDe ‘diversiteit is kracht’ mantra stort in Europa in elkaar
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

6 REACTIES

 1. “De decennialange inspanningen om de wereldbevolking terug te dringen via organisaties van de Verenigde Naties”

  Nou dan kan je op je vingers natellen en op je klompen aanvoelen dat er andere succesvolle beleidsmaatregelen gaan volgen om de gestelde de-populatie agenda zegevierend voor de satanische elite af te sluiten.

 2. Er blijft maar één oplossing over… zij of WIJ moeten eindigen. Hopelijk gaan WIJ dat beseffen. Maar tot nu toe zijn er in mijn dorp gewoon boeren die VVD posters en banners op hun ramen hangen. Dus we hebben nog wel een weg te gaan… maar het kan heeeel snel gaan. De vijand is een steeds hollere en dunnere kies die op een bepaald moment in stukken breekt.

  Laten we hopen dat iedereen dan elkaar opzoekt ipv gaat smeken om redding van een nieuwe politiek.

  Kijk dit even, van komiek Jim Bruer. Het is echt heel kort, maar heel krachtig.
  https://youtube.com/shorts/D9YF-0lcm48

  Jim heeft ook een hilarische comedy show waarin hij corona volkomen belachelijk maakt.

  • Ja, als je de mensen leert kennen ga je van de dieren houden. Ik hoop dat de tijd snel komt waarbij “tafeltje dekje” plaats maakt voor “knuppeltje uit de zak” zolang wij niet tot actie overgaan en dat schorem met pek en veren uit ons land jagen zullen we steeds verder richting ondergang gaan.

 3. OK ….wie van mening is dat we tegen 2040 met 12 miljard MOETEN zijn, steke zijn vinger op ….dan weten we alvast wie de idioten zijn….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in