Geachte collega: Vier recente wetenschappelijke ontdekkingen worden hierbij onder uw dringende aandacht gebracht. Ze veranderen het hele landschap van de COVID-19 pandemie, en ze dwingen ons om de voordelen van vaccinatie tegen SARS-CoV-2 opnieuw te beoordelen, schrijft doctors4covidethics.org.

Samenvatting

Snelle en efficiënte immuunreacties van het geheugentype treden betrouwbaar op bij vrijwel alle ongevaccineerde personen die aan SARS-CoV-2 worden blootgesteld. De doeltreffendheid van een verdere versterking van de immuunrespons door vaccinatie is daarom zeer twijfelachtig. Vaccinatie kan in plaats daarvan de ziekte verergeren door antilichaam-afhankelijke versterking (ADE).

Ontdekking 1: SARS-CoV-2 spike-eiwit circuleert kort na vaccinatie

SARS-CoV-2 spike-eiwitten werden gemeten in longitudinale plasmamonsters van 13 deelnemers die twee doses van het Moderna mRNA-1273-vaccin hadden gekregen [1]. Bij 11 van de 13 werd het SARS-CoV-2 spike-eiwit gedetecteerd in het bloed binnen slechts één dag na de eerste vaccininjectie.

Betekenis. De spike-eiwitmoleculen werden geproduceerd in cellen die in contact staan met de bloedbaan – voornamelijk endotheelcellen – en kwamen vrij in de circulatie. Dit betekent dat a) het immuunsysteem deze endotheelcellen zal aanvallen, en b) de circulerende spike-eiwitmoleculen trombocyten zullen activeren. Beide effecten zullen de bloedstolsels bevorderen. Dit verklaart de vele met bloedstolling samenhangende ongewenste bijwerkingen – beroerte, hartaanval, veneuze trombose – die na vaccinatie worden gemeld.

Ontdekking 2: Snelle, geheugentype antilichaamrespons na vaccinatie

Verschillende studies hebben aangetoond dat circulerende SARS-CoV-2-specifieke IgG- en IgA-antilichamen detecteerbaar werden binnen 1-2 weken na toepassing van mRNA-vaccins [1-3].

Betekenis. Snelle productie van IgG en IgA wijst altijd op een secundaire, geheugen-type respons die wordt opgewekt door re-stimulatie van reeds bestaande immuuncellen. Primaire immuunreacties op nieuwe antigenen hebben meer tijd nodig om zich te ontwikkelen en produceren aanvankelijk IgM-antilichamen, die dan gevolgd worden door de isotype-overschakeling naar IgG en IgA.

In sommige studies werd inderdaad een zekere hoeveelheid IgM gedetecteerd naast IgG en IgA [1,4]. Belangrijk is echter dat IgG sneller toenam dan IgM [4], wat bevestigt dat de vroege IgG-respons inderdaad van het geheugentype was. Deze geheugenrespons wijst op reeds bestaande, kruisreactieve immuniteit ten gevolge van een eerdere infectie met gewone respiratoire menselijke coronavirusstammen. De vertraagde IgM-respons vertegenwoordigt hoogstwaarschijnlijk een primaire respons op nieuwe epitopen die specifiek zijn voor SARS-CoV-2.

Geheugen-type reacties zijn ook gedocumenteerd met betrekking tot T-cel-gemedieerde immuniteit [5-7]. In het algemeen wijzen deze bevindingen erop dat ons immuunsysteem SARS-CoV-2 efficiënt als “bekend” herkent, zelfs bij het eerste contact. Ernstige gevallen van de ziekte kunnen dus niet worden toegeschreven aan een gebrek aan immuniteit. Integendeel, het is heel goed mogelijk dat ernstige gevallen worden veroorzaakt of verergerd door reeds bestaande immuniteit via antilichaamafhankelijke versterking (ADE, zie hieronder).

  Wetenschappers ontwikkelen momenteel omstreden "besmettelijke vaccins" die zich kunnen verspreiden van gevaccineerden naar ongevaccineerden

Ontdekking 3: SARS-CoV-2 lokt robuuste adaptieve immuunresponsen uit, ongeacht de ernst van de ziekte

Serum antilichaam profielen werden gerapporteerd voor 203 personen na SARS-CoV-2 infectie [8]. 202 (>99%) van de deelnemers vertoonden SARS-CoV-2-specifieke antilichamen. Bij 193 personen (95%) verhinderden deze antilichamen SARS-CoV-2-infectie in celcultuur en remden zij ook de binding van het spike-eiwit aan de ACE2-receptor. Bovendien waren CD8+ T-cel responsen specifiek voor SARS-CoV-2 duidelijk en kwantificeerbaar bij 95 van 106 (90%) HLA-A2-positieve personen.

Betekenis. Deze studie bevestigt de bovenstaande bewering dat de immuunrespons op een eerste contact met SARS-CoV-2 van het geheugentype is. Bovendien toont ze aan dat deze reactie bij bijna alle personen optreedt, en vooral ook bij diegenen die geen manifeste klinische symptomen vertonen.

Het doel van de vaccinatie is de productie van antilichamen tegen SARS-CoV-2 te stimuleren, maar we weten nu dat dergelijke antilichamen door iedereen snel kunnen en zullen worden aangemaakt na de geringste virale uitdaging, zelfs zonder vaccinatie.

Ernstige longinfecties ontwikkelen zich altijd pas na vele dagen, wat betekent dat als de door de geheugenrespons gegenereerde antilichamen nodig zijn, zij op tijd zullen komen. Daarom is het onwaarschijnlijk dat vaccinatie een significant voordeel oplevert bij de preventie van ernstige longinfecties.

Ontdekking 4: Snelle toename van spike-eiwit antilichamen na de tweede injectie van mRNA vaccins

IgG- en IgA-antilichaamtiters werden gecontroleerd vóór vaccinatie en na de eerste en de tweede injectie van mRNA-vaccins [3]. De antilichaamtiters stegen met enige vertraging na de eerste injectie, bereikten dan een plateau, maar stegen opnieuw zeer kort na de tweede injectie.

Betekenis. Hoewel de antilichaamrespons op de eerste injectie van het geheugentype is, kan het kleine tijdsverloop na de injectie de bijwerkingen beperken, omdat de overvloed van spikeiwitten op de cellen in de bloedvatwanden en in andere weefsels reeds over zijn hoogtepunt heen kan zijn wanneer de antilichamen aankomen.

  Uit studies blijkt dat de vruchtbaarheidscijfers wereldwijd na de COVID-19 vaccins sterk dalen

De situatie verandert drastisch bij de tweede injectie. Dan worden de spikes geproduceerd en steken uit in de bloedbaan die reeds krioelt van zowel reactieve lymfocyten als antilichamen. De antilichamen zullen het complementsysteem [9,10] en ook neutrofiele granulocyten ertoe brengen de cellen aan te vallen die drager zijn van de spike-eiwitten. De mogelijke gevolgen van een totale zelfaanval door het immuunsysteem zijn beangstigend.

Antilichaam-afhankelijke versterking van ziekte

Zoals beschreven, zorgen geheugen-type immuunreacties voor de snelle stijging van antilichaamtiters na initiële blootstelling aan SARS-CoV-2, waardoor het voordeel van vaccin-geïnduceerde antilichaamrespons uiterst twijfelachtig wordt. Hoe dan ook moeten we er niet van uitgaan dat hoge antilichaamtiters tegen SARS-CoV-2 altijd het klinische resultaat zullen verbeteren. Bij verschillende virusfamilies – in het bijzonder bij het knokkelkoortsvirus, maar ook bij coronavirussen – kunnen antilichamen de ziekte eerder verergeren dan verzachten. Dit komt doordat bepaalde cellen van het immuunsysteem met antilichamen gemerkte microben opnemen en vernietigen. Als een virusdeeltje waaraan antilichamen zijn gebonden door een dergelijke cel wordt opgenomen, maar er vervolgens in slaagt aan vernietiging te ontkomen, kan het zich in plaats daarvan in de cel gaan vermenigvuldigen. In het algemeen heeft het antilichaam dan de replicatie van het virus versterkt. Klinisch gezien kan deze antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) een hyperinflammatoire reactie (een “cytokinestorm”) veroorzaken die de schade aan de longen, lever en andere organen van ons lichaam zal vergroten.

Pogingen om vaccins te ontwikkelen tegen het oorspronkelijke SARS-virus, dat nauw verwant is met SARS-CoV-2, mislukten herhaaldelijk als gevolg van ADE. De vaccins wekten wel antilichamen op, maar wanneer de gevaccineerde dieren vervolgens met het virus werden besmet, werden zij zieker dan de niet-gevaccineerde controles (zie bv. [11]). De mogelijkheid van ADE werd in de klinische proeven met COVID-19-vaccins niet voldoende onderzocht. Het is daarom verstandig om het gevaar van het induceren van ADE door vaccinatie te vermijden en in plaats daarvan te vertrouwen op bewezen vormen van behandeling [12] voor het omgaan met klinisch ernstige COVID-19 ziekte.

Conclusie

De hierboven besproken bevindingen tonen duidelijk aan dat de voordelen van vaccinatie zeer twijfelachtig zijn. De schade die vaccins aanrichten is daarentegen zeer goed onderbouwd, met meer dan 15.000 sterfgevallen als gevolg van vaccinaties die nu zijn gedocumenteerd in de EU database van ongewenste voorvallen bij geneesmiddelen (EudraVigilance), en nog eens meer dan 7.000 sterfgevallen in het VK en de VS [13].

  De vaccinleugen voor Dummies

ALLE ARTSEN MOETEN DE ETHISCHE KWESTIES ROND COVID-19-VACCINATIE HEROVERWEGEN.

Referenties:

1. Ogata, A.F. et al. (2021) Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clin. Infect. Dis (preprint)
2. Amanat, F. et al. (2021) SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD and S2. Cell (preprint)
3. Wisnewski, A.V. et al. (2021) Human IgG and IgA responses to COVID-19 mRNA vaccines. PLoS One 16:e0249499
4. Qu, J. et al. (2020) Profile of Immunoglobulin G and IgM Antibodies Against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin. Infect. Dis. 71:2255-2258
5. Le Bert, N. et al. (2020) SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature 584:457-462
6. Grifoni, A. et al. (2020) Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell 181:1489-1501.e15
7. Gallais, F. et al. (2021) Intrafamilial Exposure to SARS-CoV-2 Associated with Cellular Immune Response without Seroconversion. Emerg. Infect. Dis. 27 (preprint)
8. Nielsen, S.S. et al. (2021) SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity. EBioMedicine 68:103410
9. Magro, C.M. et al. (2020) Docked severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 proteins within the cutaneous and subcutaneous microvasculature and their role in the pathogenesis of severe coronavirus disease 2019. Hum. Pathol. 106:106-116
10. Magro, C.M. et al. (2021) Severe COVID-19: A multifaceted viral vasculopathy syndrome. Annals of diagnostic pathology 50:151645
11. Tseng, C. et al. (2012) Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. PLoS One 7:e35421
12. McCullough, P.A. et al. (2021) Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Am. J. Med. 134:16-22
13. Johnson, L. (2021) Official Vaccine Injury and Fatality Data: EU, UK and US.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De CoVaxx-19 Scorebord: bloedingen, bloedstolsels en alles daartusseninVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDr. Yeadon: Regeringen over de hele wereld maken zich klaar om mensen op te jagen als zij zich niet onderwerpen aan de experimentele COVID-19-vaccinaties (en de aanstaande herhalingsinjecties)
Volgend artikelVrouw verliest beide benen en beide handen na tweede Pfizer COVID-19 injectie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Die vaccins zijn ook niet om te genezen maar om ziek te maken en te controleren. De tests zijn bedoeld om je brein te infecteren door de hermetische barrière te puncturen om zo ziektekiemen in je hersenen toe te laten. Dit zal je langzaam ziek maken en je weet straks niet waarom.

    De vaccins zorgen ervoor dat men straks via je lichaam kan cryptominen. Tevens moet het ervoor zorgen dat je lichaamsactiviteit gebruikt kan worden om beloningen vrij te geven. Ook wordt het gebruikt als id straks. De klootzakken maken een computer van ons lijf. Wanneer ze dat nu goed uitgekristalliseerd hadden en veilig hadden gemaakt zou ik er niet eens iets op tegen hebben dat ik geen id, rijbewijs, geld enz. Meer hij me hoef te hebben. Ze hadden het alleen maar uit hoeven leggen en vragen. Ik bedoel met die stomme smartphone op zak en alle pasjes die je overal gebruikt weten ze toch al precies waar je uit hangt en wat je doet. Dat ze straks een opdracht kunnen geven via je smartphone en die heb je maar uit te voeren of anders geen privileges zoals boodschappen inkopen, daar ben ik minder blij mee. Wat als die opdracht luidt dat ik m’n buurman om zeep moet helpen (hey het zijn nog steeds asociale randdebielen die die opdrachten gaan geven), moet ik die dan maar uitvoeren? Nou ik dacht het niet.

  2. Opmerkelijk verhaal… spijker op de kop! Kotszieke hufters zijn het, en allen die dit bizarre plan ondersteunen. Maar er is meer gaande dan alleen dit. De Aarde en het luchtruim worden ook vernield. Daar hebben de psychopaten ook plannen voor.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in